His Hand Removed Part 05 in Bosnian


MP3 Audio File

Bosnian transcription from Google


da li ćemo se moliti Nebeskog Oca kojeg sada pitamo da nam pomažete da nam skrene pažnju do Danielove knjige koju možemo započeti pogledati Rafija i Pinilu u Poglavlju 11 tražimo vašeg Svetoga Duha da preuzmete kontrolu nad ovom studijom pomozite nam da bismo ga razumjeli da bismo ga mogli naučiti drugi se mole da tvoj Duh Sveti bi otišao s ovom porukom gdje god se nalazi poslana širom sveta na čemu vam zahvaljujemo ove stvari u Isusu imenuju Amen OK, prošli smo tjedan dobro za nekolicinu nedeljama o kojima govorim je unutrašnja rafija i zamah ali ove prošlosti sedmice sam počeo da se fokusiram na povezanost s ovim ključnim stihovima u Danijel 11 gde vidimo Rafija i zglobove Izaiji 6 i Izaiji 7 i vizijama Ezekiela Izaije i Jovana koji pokušavaju pokazuju da su svi ovi odlomci povezano da su svi oni dio poslednja poruka kiše ponoćni plač poruka za sveštenike da kad mi počnite prolaziti kroz Daniel 11 sada ćemo shvatite da ovo nije samo lijepo istraživanje proročanstva, ali to je ponoćni plač poruka, dakle, jedna od tačaka koje imamo napravljeno vjerovatno više od jednom, ali mi ćemo učiniti opet to je Gospod skinuo ruku s naše nerazumijevanje kralja od južno razumjeli smo i stavili u vrijeme krajnjeg časopisa koji je kralj jug je zbrisao kad je sovjetska Union je propao tokom 1989-90 u decembru 2016. do ovo ćemo istraživanje početi kad smo shvatili da nema kralja Jug to nije zbrisao Rusija je i dalje bila kralj juga i to prije nego što smo stigli do stiha 41 od Daniela 11 bilo bi najmanje dvoje više vaga iz bitke kod rafije a Bitka kod Panema a Gospod je htio da zaronimo u tome podložite načinu na koji se goluje Samuel u punoću greške godine u njegovoj istorija ali omega nas je ometao pokret ovo je Sotonina zadnja rupa nastojanje da se ova poruka onemogući ide naprijed, a mi nismo krenuli koliko je ozbiljno bio Sotona pokušajte spriječiti da se ovo djelo vrati u kontekstu činjenice da je millerit istorija se ponavlja u našoj istoriji i Gospod ukloni ruku s njega razumevanje punoće ovog godine na ovom grafikonu ovdje rano pisanje 74 kaže da sam to video 1843. godine grafikon je upravljao rukom Gospode i to ne treba mijenjati brojke su bile onakve kakve je on želeo i ruka mu je bila gotova i pogriješio je neke figure tako da ih nijedna nije mogla pogledajte dok mu ruka nije uklonjena i mi znam da je greška bila punoća godine i brojke koje su bile greše li su ove dvije figure tačno ovdje kad je maknuo ruku i oni mogao izračunati isto dva puta proročanstva dvadeset pet dvadeset i dvadeset tri stotine i smislite 22. oktobra 1844. kao i oni grafikon kada su napravili ispravak i Gospod je pokrio tu grešku pa sam ja osporavajući razlog što nismo vidi da je kralj Juga Rusija 1989. godine kada smo započeli studiranje to je Gospod nije bio spreman ukloniti njegova ruka iz toga je sljedeći citat gdje sestra bijela komentira Gospoda skidajući ruku s ranog pisanja ista stranica knjige 236 Isuse i sve nebeski domaćini gledaju sa simpatijom i ljubav prema onima koji su imali slatko očekivanje dugo da ga vide ko je njihov duše ljubljene anđele lebde okolo da ih izdrže za sat vremena suđenje onima koji su zanemarili primanje ostala je nebeska poruka mrak ovo je prvo razočaranje o kome sada govori 19. aprila 1844. ovo nije sjajno razočaranje onih koji su zanemarili primanje nebeska poruka ostavljena je u tami i Božiji gnjev se rasplamsao protiv njih jer ne bi primili svjetlost koje im je poslao s neba vjerni razočarani oni koji to nisu mogli shvati zašto njihov Gospodar nije došao opet nisu ostavljeni u tami dovedeni su do njihovih Biblija da pretraže proročki periodi ruku Gospodnja je uklonjen sa figura i greška je objašnjena jer su vidjeli da proročka razdoblja dosegla su 1844. i da su isti dokazi koje su imali predstavljen da pokaže da je proročki razdoblja zatvorena 1843. godine dokazala su da prestao bi 1844. svjetlost iz Riječ Božja prikazana na njihovom položaju i otkrili su vrijeme trganja iako ga vizija čeka, čekajte ga u njihovoj ljubavi prema Kristu odmah dolazeći da su previdjeli suzu vizije za koju je izračunato ponovo pokazati istinsko čekanje imali su trenutak u vremenu, ali to sam video mnogi od njih nisu se mogli uzdići iznad svojih ozbiljno razočaranje zbog toga stepen revnosti i energije koju je imao obeležila njihovu veru 1843. pa ako ste i vi koja na kraju nije upoznata časopis sa razumijevanjem lista poslednjih šest stihova Danijela 11 koji je osnovna poruka za to pokreta koji biste trebali biti trebali biste dobiti doba i casopis i proucavajte ga i razlog zašto kažem da je to ovdje otkrit ćete da su isti dokazi to koristimo za identifikaciju kralja Juga bio Sovjetski Savez u stihu 40 koji propala u jednom vremenskom periodu 1989-90 ista metodologija ista pravila koja korišteni su za prepoznavanje toga u tome vremenski period će se koristiti za identifikaciju da je Rusija kralj juga kao proučavamo Rafija i Pinillu paralelno s onim što je sestra White rekla Gospod ukloni ruku s njega grafikon iz razumevanja punoća godine sada slijedeća citati mi je oduvijek bilo najvise važan citat u Danielu 11 postoji nekoliko samo nekoliko mesta gde je sestra bela reference Daniela 11 na mene je to ono najvažnije za koje uvijek koristimo vrijeme radeći Danijel 11 da ovo ubaci citirajte u njemu i raspravite to ćemo i učiniti opet to je iz rukopisa izdanja 13 strana 394 to vam ovaj pokret čini sporim dolje na stvari jer sada svaki put kad pročitate broj stranice ili a broj volumena gledate i izračunajte ga i pogledajte da li je broj ne možeš samo ići naprijed u redu je ovaj odlomak počinje ovim što mi nemamo vrijeme je da izgubim nevolje kao i prije nas je svijet pomiješan duhom rata u prošloj sedmici jedan od izašli su glavni generali u Rusiji i rekao celom svetu da čuje ako spremni su čuti da idemo ivica trećeg svjetskog rata u redu svijet je uzburkan duhom rata i prije neki dan Noa, ali petak sam mislim da je petak četvrtak ili petak Trump prvi put u cjelini hrpa godina stvorila novu vojsku forsirajte svemirsku silu za koju znate da je imate mornarice, vojsku marinaca, ali je jesam li ne znam da ne želim reći stotine, ali prošlo je decenijama i decenija i decenija otkad je postojao a nova vojna sila koja je pokrenuta i prošle sedmice Trump je pokrenuo svemirske snage i sa svjetovnog stanovišta za a dobar razlog jer su Kinezi već u potpunosti angažirana za svemirsko ratovanje okej, dobro je da se ovaj svet pomeša sa duh rata uskoro prizori nevolje o kojima se govori u proročanstvima smjestite proročanstvo u 11. Danijel zamalo je dostigao svoj komplet ispunjenje sada ako krenete ka velikom kontroverza 3:56 Tretiram se tako kao i uvek prema njemu ovaj odlomak usput kojim idete do Daniela 11 i ako ste izašli na stranu te bilješke ako niste upoznati ova velika polemika 356 gdje piše podebljanim slovima veliki deo istorije koja se odigrala Daniel 11, stih 40, započinje riječima a u vrijeme kraja u redu sjajno polemika 356 sestra bijela govori nam vrijeme na kraju je 1798. pa ako krenete natrag na citat iz kojeg čitamo kaže proročanstvo u jedanaestoj Daniel je gotovo postigao svoj komplet pismo pisanja sestre White 1798. tako sestra bijela kad govori o ispunjenju Daniela 11 mora govori o Danielu 11 stihovima 40 i dalje, jer ona zna odlično polemika 356 da stih 40. započinje 1798 ok, još nije budućnost, već je prošlost napeto i citat koji čitamo kaže proročanstvo u jedanaestom Danielu zamalo je dostigao svoj komplet ispunjenje većeg dela istorije koja je to održano u ispunjenju ovoga proročanstvo će ponoviti ovaj princip ovdje se kaže da je proročanstvo o Daniel 11, koji će uskoro biti završen je Danijel 11:40 245, ali u Danielu 11 1 do 39 postoje istorije koje će biti ponovljeno u stihovima 40 do 45 ovo je djelo studenta proročanstva ali dat će nam klasičan primjer a pod klasičnim primjerom mislim da jesmo videću to u Danielovom poglavlju 11 postoji pregršt vremenskih razdoblja predstavljen nizovima stihova koji svi se ponavljaju u posljednjih šest stihova Daniela 11 klasika primjer odmah će nam ona dati govori mnogo o istoriji koja je uzeta mesto u ispunjenju ovog proročanstva ponovit će se u 30. stihu a moć se govori o tome i iz ovoga poentirajte na tome da će jednostavno citirati stihove 30 do 36 tako da je isto toliko u istoriji to se odvija u ispunjenju ovo će se proročanstvo ponoviti u O tome se govori 30. stih moći imaš svako duhovno pravo koje imaš duhovni autoritet da to znaju ona vam govori da stihovi 30 do 36 ponovi u stihovima 40 do 45 i oni učiniti i to smo pokazali kroz godina to je savršena paralela naravno pokret Omega to više ne može učiniti jer oni odbacuju ko kralj Juga je i oni će zauzeti nadogradite svoj model za propust leda, ali neka bude u njemu govori se 30. stih moći koji će biti ožalošćen i vraćen i ljuti se protiv svetih Savez će to učiniti i on vratiti se i imati inteligenciju s njima koja je sveti Savez napustila ruku ustaće sa njegove strane i oni će zagađuje utočište snage i oduzeće svakodnevnu žrtvu i postaviće gadost koja čini pusto i poput nas jasno protiv saveza korumpiran lajkovima ali ljudima koji znaju da će njihov Bog biti jak i podvignuti i oni koji razumiju među ljudima će još mnogi uputiti padaće od mača i pored njih plamen po zarobljeništvu i po plijenu mnogi Danas kada padnu padaće nadati se malo pomoći, ali mnogi otkidaće ih laskanjem i neka od njih će pasti da ih isprobamo i očistimo i napravimo beli su ih čak i do kraja kraja jer je još određeno vrijeme a kralj će postupati po njegovom volja i uzvisit će sebe i uveličava sebe iznad svakog Boga i tako govore čudesne stvari protiv Boga bogova i prosperirat će sve do ogorčenje zbog toga što se utvrdi, biće urađeno Danijel 11:32 36 onda kaže prizor slične onima opisanim u ovima riječi će se odvijati tako da je ona pravedna dao nam je toliko savjeta istorija koja se odvija u Danielu 11 ponavlja se posebno izolira stihovima 30 do 36 i kaže da je scena slična na riječi Danijela 11 30 36 će dogoditi ali samo kao razmišljanje predoči istinu ako se vratiš gore u tim stihovima Daniel 11:32 36 piše i neka od njih će pasti okej, tako da govori o onom kompromis mračnog doba ovo je onaj dvanaest stotina i šezdeset godina papinskih pravilo i to kaže da u tome istorija vjera neki vjernici Kršćani će pasti i i neki od njih će pasti jer se laskaju u redu to piše sad kad padnu oni će biti nadajući se malo nade, ali mnogi će otkida ih lajkovima i ponekim od njih neki od razumijevanja pasti da ih isprobam šta je to opisujući dobro imena bez upotrebe, ali da to se događa, to je tamo tamo gledate laskanje ali u tresu to je ilustrirano u ovom mračnom dobu u ovome trenutno drhtanje imali ste ljudi koje ste zaista sam imao povjerenja u to dobro a neki od njih su pali jer su laskao si oh da, ali ne samo to ali ne samo to da je trebalo testirati ljudi koji će ostati i neki od njih će pasti razumevanje probajte ih i očistite i napravite bijelo, tu se vodi postupak potresanje koje čini ljude koji stoje bijelo ih čisti i u redu svako tresanje je paralelno jedno s drugim drhtanje je sada išlo tome Nisam to razumio šta vidiš bijelo šta to znači pravednost Kristova je bijela haljine ako ste postali bijeli prekriveni Hristovom pravednošću i u toj su se historiji neke od njih zadržale njihovu pravednost u vremenu testiranja ok, to je deo odlaska u Daniela u Danielu 11 desno idite na Danijel 12:10 i mnogi će se pročistiti i učiniti bijeli i pokušani, ali zli će učiniti i niko od zlih neće Shvatite, ali mudri će razumjeti dobro je proces pročišćavanja to je izvan okvira onoga mi smo otkrivenje 3:18, kaže da ništa ne valja oprosti Savetujem ti da mi kupiš probao zlato u vatri na kojoj možeš biti bogat i bijela odjeća kakva možda budeš odjeven i da je sramota tvoja golotinja se ne pojavljuje u tvom pomazanju oči sa ušima za oči koje možda imate sjedište, ali mislim ako idemo cijela i treba mi moja stara Biblija gdje mi smo u Kristovoj pravednosti odeća da skoro sam tamo ionako je to Kristova pravednost u svojoj knjizi Otkrivenja ne, nisam skrećući se s puta, pa sve do naših bilješki postavljamo kontekst gledanja u Danielovoj 11 i šta ćemo pogledajte Danijel 11 naše priče koje smo dobili ponavljano u našem vremenskom periodu ali smo oslanjajući se na misli o Danielu otkrive Uriah Smith iako tvoje oči Smith ima nekih problema, ali sestra bijela rukopis objavljuje 21 stranica 444 kaže veliku uputu koji se na kraju nalazio u Danielu Otkrivenje s nestrpljenjem slijedi mnogima u Australiji ova knjiga je bila sredstva za privođenje mnogih dragocjenih duša saznanje istine svega toga može se učiniti treba učiniti da cirkuliše misli na briljantne misli na Daniela i otkrivenje Ne znam nijednu drugu knjigu koja može da zauzme mesto ovog onog Božja je pomoć onima koji je imaju dugo u istini spavaju treba ih svetiti Duhu da je poruka trećeg anđela bude proglašen preglasnim glasom ogromna pitanja su pred nama nema vremena da izgubimo Boga daj da zaboravimo to trebalo bi omogućiti da pomrače manje stvari svjetlost koja bi trebala biti dana svijetu pa ćemo koristiti knjigu vaše oči Smith kao referentna točka jer je to Božja ruka pomoći i ja želite da vidite hoćete li u tom zadnjem paragraf kaže da nemamo vremena za to izgubiti i onda se vratiti k samom početak citata na stranici jedan koji samo smo je pročitali, kaže da nemamo vremena Izgubili, ne biste li to mogli staviti u taj kontekst pa biste ga mogli staviti na sve rezane bilo koje vrste o manjim stvarima imali smo raspravu jučer o tome kako se možda riješiti ovo nije mala stvar i kako riješiti rješenje, ali bolje ne reći da će neki neki ljudi hoće prosvjed to nije mala stvar koju bi mogao biti bilo koji sporedan način na koji ne pretpostavljamo da se usredotočite na zečje rupe pa evo evo odlomka iz misli na Danielovo otkrivenje tvojim očima Smith za 153 153 iz istorijskog svjedočanstvo iznad viđenog mi to mislimo jasno utvrđuje da su tri roga opljačkane su moći imenovane heroj leži u AD 493., a Vandali 534. godine a autor je dobio Ostrogote 553. godine efikasno protivljenje Ostrogota međutim, dekretom Sudbine da se primeti da su prestali kada su ih vozili iz Rima od Belisara 538. pa smo pokazat će to na velikom kad priča o kralju sjevera u Danijelu 11 prva snaga koja je to postala kralj sjevera ide savladati tri geografska područja nakon toga, kad poganski Rim postaje taj kralja sjevera to će morati savladati tri geografska područja nakon toga kada papski Rim preuzme kontrolu svijeta i postaje kralj svijeta sjever takođe će morati savladati tri geografska područja to je ono što vaš očima nedostaje komentar ovdje kad stignemo do Daniela 11:40 245 vidimo tri geografska područja koja moderna kralj sjevera će morati savlada kralja južnog ajeta 40 slavna zemlja stih 41. i Egipat u stihovi 42. i 43. pa počinjemo s osvajanje tri geografske oblasti, ali mi smo dokazni texters vjerujte liniji po liniji pa ovo određeni odlomak je identifikacija gdje tri roga koja su trebala biti uklonjen kako bi papinstvo preuzelo kontrolu sveta se pominju u istoriji a od uklanjanja prvog roga sve dok papinstvo nije ustoličeno 538. godine 45 godina i gdje se nalazimo hronologija mene da možemo uzeti tu istoriju i uključite ga u našu istoriju jer smo mi u istoriji 45. predsjednika od Sjedinjene Države ok pa ovo osvajanje tri roga koji smo vidjeti je konačno rušenje kralja juga od stiha 40 koji vidjeli smo da se spušta 1981. / 91 razdoblje, ali sada razumijemo rusku kralja juga to ide tad u istoriji Donalda Trumpa Sjedinjene Države će biti prevlada u historiji Donalda Trumpa i cijeli svijet će biti papinstvo je zarobljeno u zarobljeništvu Donalda Trumpa u istoriji 45. predsjednika Sjedinjenih Država Država, tako da nažalost nismo izdvojite vrijeme da uđemo u Danijel 10 i dajte svu logiku zašto to vidimo Donald Trump kao 45. predsjednik Sjedinjene Države u koje nam se ulazi stih 3 preskačemo taj dio Danijel 11 koji nam omogućava da vidimo Donalda Trump kao 45. predsjednik Sjedinjene Države i 3. stih Danijela 11 kaže i ustati moćni kralj i to će vladati velikim Dominionom i rade po njegovoj volji i ovo moćni kralj je Aleksandar Veliki u redu a ovo je koliko puta imamo imamo li referencu već u Knjiga Daniela za Grčku Daniels 807 mi imamo li Grčku u Danielu 8 ok, pa Daniel i, naravno, dva i dva sedam sedam okej, tako da imamo koliko svjedoci Grčke su treći kraljevstvo biblijskog proročanstva prije nego što stignemo do Daniela 11 to je već uspostavljeno ok, tako da već znamo karakteristike o Aleksandru Velikom od Danijela do sedam i osam ako me svi prate recite Amen ok umro je kad je imao 32 godine pretpostavljam osim toga bilo mu je providno vrijeme da umre ali kako je umro pio se do smrti ok Aleksandar Veliki na jednom nivou kralj celog sveta je tipizirajući ko je na kraju Donald Trump Donald Trump navodno nikada nije pio a dan u njegovom životu ali on će piti babilonsko vino i to će mu donijeti dolje ok izvinite jer se toliko napio on puzi do struje šta to znači ako je istina u redu pa u stihu 4 i do kada ustati će i šta to znači i Danijel kad kralj ustane, ovo je već uspostavljena u prethodnom poglavlja, ali to je uobičajeno za adventiste shvati to je ono kad počnu vladaju kad ustanu dobro i kada on će ustati svoje kraljevstvo slomljen i biće podeljen prema četiri nebeska vetra a ne njegova potomstva niti prema njegovom Dominionu kojim je vladao za svoje kraljevstvo čak i za druge osim tih pa kad se gotovo uspostavi momentalno pije sebe do smrti a njegovo je kraljevstvo podijeljeno i nije podijeljeno u četiri u početku je to sve borba za vlast koja uskoro prelazi u a četverosmjerna borba, ali onda ubrzo nakon toga pretvara se u dvosmjerni borba između kralja sjevera i kralja Juga koji vidite ovde na vašoj sljedećoj stranici još uvijek postoji nešto reći na beleškama, ali ako hoćete okrenite sljedeću stranicu koju možete vidjeti Aleksandra Velikog Kraljevstva i njegovog kraljevstva postaje referentna točka za određujući kralja sjevera i zemlje Kralj Juga to će biti podeljeno u četiri smera ali to Istok i Zapad će nestanu, pokupiće ih kralj juga kralj sjevera i temelji se na ovom geografskom postavljajući baš ovdje sjever i jug određuje se u ostatku istorijske pripovijesti o Danielu 11 koji takođe postaje duhovno kako se krećemo naše povijesti ionako natrag na njegovu drugu stranicu srušeno kraljevstvo i srušeno podijeljen na četiri vjetra datim drugima pored njegovog potomstva i svog kraljevstva u bitci kod ipsus 22 godine nakon njegove smrti u redu u 7 u 323 pa je umro 323 i 22 godina kasnije u bitci ste ipsus pa kad je bitka sa ipsusom br ne duhovno samo da bi bila istorija prvo istorija, ti si jedan od ta dva uh dobili smo puno onih 301 prava bitka ipsus bi bio 301 i u tom trenutku imate četiri generala u igri Simić kao 'Salukis ptolomej i kasandra i dvije koje želite započeti suočavaju se sa dvojicom u srednja na istoku i ona na jugu je ona na istoku postati kralj sjevera po imenu Seleuk i ponekad kralj sjeverni je klasični kralj sjevera pape rima desno i papa od Rim je li Antikrist biblijskog proročanstva tako još jedno ime koje ćete videti u istorija za ta rešenja, tako da Salukis ljudi je Antiohus Antikrist u redu, možete vam koristiti Antioh 2 zapamti to ako želiš Seleucus Antiochus će biti taj kralj sjevera na kraju i Ptolomej je južno kraljevstvo, ali u ovom da ok, svi dijelovi mene nikad nisu bili pogrešno okej, da da me gledaš rekao mi je da smo neki dan i ja već zaboravio sam dan kasnije u redu 301 bitku kod ipsusa imamo neke rezerve oko bitke za ipsus sada zato što smo toliko lagali ove stvari sada moramo napraviti neke drugo nagađanje u redu, stranica 400 Radim na drugačijem skupu nota dobro tata II ne volim kad to dogodilo se tako II Kazao sam sebi da ću to učiniti na stranici 8 samo dodajte za svaki put 5. stih Danijel 11 i kralj Juga bit će jak i jedan od njegovih knezova okej, sada razgovaramo kralja Juga i 301 ste dobili četiri kralja i uskočit će u njih sada Kralj Juga i ide da razgovaraju o jednom od svojih prinčeva i onom svojih knezova i bit će jak iznad njega pa je ovaj Kralj Juga Ptolomej, ali on ima generala koji je poput njegovog glavnog generala, to je zaista snažan i to se događa Seleuk Salukis će se odvojiti od njega i počni sakupljati svoje vlastite Kraljevina obojica počinju raditi zajedno u kralju juga Ptolomeja svi sa mnom i kraljem jug bi trebao biti jak i jedan od njegovih knezovima i on će biti jak nad njim i nadvladaće i njegov Dominion će budi sjajan Dominion ovaj general koji lomi Seleucusa na kraju će preuzeti kontrolu nad istok zapada i sjever, pa tako i njegovo područje kontrola će biti veća od kontrole kralj juga Ptolomej u redu i kralj sjevera ovdje Ptolomej Soter je počeo vladati 323. to je 21 to je 22 godine prije bitke za ipsus njegov princ je bio Salukis 1 kojem je služio za Ptolomeja od 316. do 312. godine 301. pne dobio je vlastito Kraljevstvo 301. Seleuk zauzima istok, zatim u 86 pne zapad zatim 281. pne sjever osvaja tri teritorije i on postaje kralj sjevera i vladao je s velikim Dominionom kojeg je on osvojio istok zapad, sjever i kada kralj sjevera preuzima kontrolu on uvijek osvaja tri geografska područja tako da vas vodi do 281. pne i ja želite ovo staviti ovdje ovdje ima treće geografsko područje je preuzeta kontrola sa papinstvo koje čitamo s Uriahom Smithom da su preuzeti kontrolu nad tom trojicom geografskim područjima i onda nekoliko godina kasnije će ih se obeležiti 1798 kada Goti protjeraju iz Rima i pomičemo te dvije linije dok idemo napred, ali prva tri područja Concord da li sam rekao 1798. kad sam trebao da kažem 538 i svi su me pustili da odem od toga ali dobro, 538 nemoj mi dopustiti da pobjegnem sa tim stvarima Mislio sam 538 u redu, evo Daniela 8 9 je drugo mjesto gdje se nalazi Rim samo još jedan svjedok poganskog Rima će biti 538. Nameravao sam to napraviti korak po korak korak mogu to već učiniti rekao vam je 1798. Daniel 11, stih 40 je the vrijeme kraja i ovo bi bio stih 7 je 246 Htio sam pokazati tri i a napola proročke godine što su tri i a napola proročke godine dvanaest stotina i šezdeset ovo je dvanaest stotina i šezdeset godina a ovo je koliko godina 35 godina ovo je na strani 9 vaše bilješke ovaj grafikon želim vidite 3,5 proročke godine postrojite se sa 35 godina ako ste voljan da vidim to u redu i jesam rekavši da je Seleuk ovde osvojen tri geografska područja istočni zapad i sjevera da postane kralj sjevera baš ovdje 281. godine prije Krista i papinstvo z-- pokorili Gote čujete laž i vandali kako bi preuzeli kontrolu 5:30 a tako da imamo paralelu ovdje u redu, ja sam na vašoj stranici 9 i ja neka Daniel osam devet citira to piše a iz jednog od njih izašao je onaj mali rog koji je bio aktivan za sjedenje veliko prema jugu prema istoku a prema ugodnoj zemlji to je kada je paganski Rim preuzeo kontrolu nad svijetom i postao kraljem sjevera koji sam učinio nisam ga čuo slušao sam ga, nisam shvatite značaj toga, ali kada je u ovoj školi ta istina počela promeniti se kada snaga postane kralj sjevera, ali ovo je an utvrđena istina i ono što govorim je tačno i šta se ovde umetalo natrag kad nije u redu, u redu postanite kralj sjevera ovih moći moraju savladati tri zemljopisna područja jedan od primjera toga I samo pročitaj Daniela osam devet kad je pogan Rim će ući u istoriju osvojiti tri geografska područja to je isto u Danielu 11:40 42 kao i ja već se referirao na kralja juga slavna zemlja u Egiptu i Seleukcu bila je istok zapada i sjevera i papinstvo za tvog četvrtog svjedoka to je bila gosta vaš saveznik u Vandalima, ali jednom osvojena su tri geografska roga onda oni vrhovno vladaju svijetom za 1260 godina kada zauzima poganski Rim kontrola svijeta koliko dugo to traje vladao svijetom vrhovnih 360 godina ok i onda se polako raspada ali ovaj vremenski period ima svjedoka paganski Rim vladao 360 godina papski Rim vladajući dvanaest stotina i šezdeset godina i Seleuk je vladao trideset pet godina dok ne stignemo ovde kuda ide da bude smrtonosna rana dostavljena i ti može vidjeti drugu referencu na papinstvo 'on je tri roga i danijel 7: 8 u svojim bilješkama Urias Mis sam već spomenuo komentar je dobio dva puta u ovim bilješkama za iz nekog razloga Danijelovo otkrivenje 150 tri i to kažem u ovome istorija je ovom betonu trajala 45 godina pa nam omogućava da uzmemo ove tri geografskog osvajanja i smjestite ih u istoriju 45. predsjednika Sjedinjenih Država ne kao 45 godina, ali kao simbol 45. predsjednika kada Seleucid osvaja tri geografska lokacija on nije mali on nije ono ne vlada vrhovno iako zauzet svijet je on - nije svijet kakav jest ali on vlada kraljem sjevera on je kralj sjevera, u redu sam ne znam da to nikad nisam imao pitanje bačeno na mene rekao bih vjerovatno da i razlog zašto bih rekao bez razmišljanja o tome ili prijave istorija je poganski Rimom vladao svijet nadmoćno za 360 papski Rim 1260 vrhunski i na kraju kad su egipatski osvajali moderna pravila u Rimu za jedan sat vrhunski tako ta tri svjedoka naučio me da je vjerojatno u kontrolu nad tim 35 godina ali Otvoren sam za korekciju onoga što ne radim znaj okej, pa evo gdje to dobija malo obično počnemo dobijati pomalo škrtost pri pokušaju praćenja pripovijest Daniel 11 šest u Daniel 11 šest koji se nalazi u vašem centru bilješki stranicu devet čitate je iz Biblije ili svoje bilješke bilo kako želite a krajem godina se tu zaustave u redu stih pet je pokazao da je Seleuk je osvojio ove tri geografske područja i stih 6 kaže na kraju godine tako da vam govori da postoji vremenski period koji je specifično označeno na kraju godina u koje idem reći da je 35 godina koje možda ne znamo samo čitanje početka u tom stihu šta je to ali vi znate kao student proročanstva da je vremenski period biti označen u redu na kraju godina će se pridružiti sami za kraljeve kći Juga doći će u kralja sjevera da bi se dogovorio ali neće zadržati moć ruku, ali ona neće zadržati moć ruke neće ni stajati niti ruku, ali ona će se odreći i da su oni i oni koji su je doveli i on koji je rodio nju i to pojačali su je u ovim vremenima svi slijedi da znate ako ste studirali to ste pratili, ali to rade svi slijedite to u redu, vidim par glava ne ide koliko je ljudi moglo naučiti taj stih odmah podignite ruku preko polovine ruku ok - koliko ih to ne može naučiti stih ok, dovoljno je ovo dvoje sada moci kralja juga i kralja severa kamo idu udari savez kakav su bili boreći se za ponovno uspostavljanje Aleksandra Odlično je cijelo kraljevstvo, ali oni će sklopiti mirovni ugovor jer to ne čine ne želite više rat pa pretpostavljam da znam da će imati mirovni ugovor a od toga se sastoji mirovni ugovor kralj Južnog Ptolomeja ok kralj Egipta dati će kćerka kralju sjevera Seleuk i on bi me trebao oprostiti Bernice bi trebao ostaviti svoju supruga i oženi se ovom egipatskom princezom što čini dobro pa se uda za ovo Egipatska princeza, ali očigledno dobiva umorna nakon nje nakon nekog vremena i on vraća svoju ženu unutra i tu je ništa, kako ide, da nebo ne zna gnjev kao prezrena žena ovo je an primjer za to kad se vrati i postane kraljica onda ide sve ubiti egipatsku princezu ljudi koji su došli s Egipćanima princeza u sjeverno kraljevstvo i njen muž koji je bio kralj ona ubit ću ih sve ok i kad ona to radi brat Egipćanina princeza u Egiptu će tako biti tamjan koji ti severnjaci imaju ubio njegovu sestru kojoj je dato kao a.s. mirovni ugovor kojim će doći i otići će na kraju rat ovih godina protiv kralja the sjever zbog tog narušenog mira Ugovor o redu i zašto kažem mirovni ugovor zato što baš ovdje u ovoj historiji, tamo tamo bio je mirovni ugovor sklopljen između Napoleon Francuska i Vatikan nastalo je 1797. ako se sjećam imati u bilješkama i to će slomiti se i pokvariti to mirovnim ugovorom Napoleon će dati izgovor da uđe i uzme papu zatočen 1798. dole u ovome istorije imamo miran ugovor koji je to biti označen u ovom stihu između kralja juga koji u ovoj istoriji je Francuska i kralj sjevera koja je u ovoj historiji papinstvo ali u ovoj historiji to je Egipat i šta da li severno kraljevstvo nazivamo seleucidno carstvo, ali to je ipak mir ugovor između kralja juga i kralj sjevera u oba slučaja ali mirovni ugovor će dobiti slomljen što će proizvesti odmazda koja dolazi od kralja iz jug svi sa mnom u redu pa je sada ovo većinom komentara ovdje je prilično mnogo izvedeno iz vaših očiju, Smith kaže da je 252 BC i Tychus Theo je ovo the kralja severa Antioh Ursa Lucas kralj je sjeverna promjena kroz istoriju umire sljedeći momak je preuzeo ovo je starinski - 52. godine prije Krista Antioh Teo odbacuje svoje supruga - pet do šest godina pre kraja ovog vremenskog perioda i pristaje na vjenčanje Bernice, kći Ptolomeja Filadelfu, ovo je bio mirovni ugovor o čemu je dogovoreno na kraju godina svi sa mnom ali u stihu piše, ali dat će joj do 46 Bernice je njen sin i njene pristalice ubili Laodicea Leodis i Laodicea Leodis je prva supruga iz Antiocha Theo je u redu, ovdje odmazda se odvija protiv Bernice a ovo će naljutiti njenog brata natrag u Egiptu stih 7 govori o tome sam na vašoj stranici devet bilješke 8 krivo dodajem tipa koga mrzim radeći ovo želio sam da moram proučiti vaš bilješke bilješki, tako da nisam radio da ga svi ovdje možete imati neki na stranici osam i pročitaću stih 7 iz Danijela 11 sada je u bilješke, ali izvan nje korijenje ko joj je Bernice okej kakvi su joj korijeni ha naši korijeni ne bi mogli biti vaša djeca ne ono što ti je korijen, brat je tvoj Korijen je tvoja kćer tvojih korijena da van grane njenih korijena u redu je otac joj je korijen u pravu pravo imamo nekoliko farmera gore ovdje ok, ali izvan nje korijeni će se ustati u njegovoj imanje pa će joj braća ustani sada šta znači ustati preuzmi preuzimanje za tatu koji je bio ptolomejski kralj juga sada je ona brat je preuzeo dužnost vladara kralja juga koji će doći vojsku i ući će u tvrđava kralja severa kralj juga sada je ovo on je vrlo bitna tačka ući ćete u tvrđavu koju ste dobili da se setimo ključa tvrđave jer u ovoj bitci on dolazi sve put do domena kralja Severa ali u stihu kada stignemo do rafije on dolazi samo do granice tvrđava je veliko odlikovanje i na obali Egipta, tamo se nalazi grad obala koju nazivamo rafijom u redu tamo dolaze samo oni doći do tvrđave, ali evo ga ulazak u tvrđavu i ovo distinkcija u Danielu 11 usred od oko četiri stiha možda tri stiha osim što morate uzeti u obzir i on unesite u ključ tvrđavu kralja severa i pokrenuće protiv njega i prevladaće tako kralj kralja jug sad zbog ovog slomljenog mira ugovori on doći i dogovoriti se sa kraljem sjevera i prevladaće on dođite pravo u tvrđavu 1797. kažemo da je ovo paralela istorija Francuska je kralj juga 1797. Napoleon će stupiti na a mirovni ugovor s papinstvom koji ide da se slomi jer je jedan od papina ambasadori ili Napoleonov general ne papski ambasador, general Napoleona ubistvo će Vatikanske vojske pa je i mirovni ugovor razbijen i onda ide rođendan doći do tvrđave ide hodati pravo u Vatikan i krenuti papa je zarobljen 1798. i paralelno je samo to je nepropusno za zrak ovaj momak je ovaj Ptolomej ovdje brata koji dolazi i preuređuje osveti zbog onoga što joj se dogodilo Seleuk je već provalio kroz njega istorija gomile egipatskog blaga pa kad dođe u tvrđavu on okuplja sva ta egipatska blaga i vrati ga u Egipat i to bila je toliko bitna za Egipćane daju mu titulu ovoga Ptolomeja oni dajte mu titulu dobročinitelja to je u bilješkama dok nastavljamo jer on povratili ove divne trofeje dobro kad Napoleon pređe u Vatikan ukrade gomilu Vatikana blaga i on ga vraća nazad u Louvre u Parizu i ubacio ga u Louvre pa kad to kažemo povijest je nepromočiva, to je hermetično pardon ja u Parizu sam Egipat, a Francuska je ateizam u Egiptu je ateizam, mislim da jest samo je nepropusna paralela i ako jeste želite vidjeti kako su grane osobe te osobe rute idete prema Izaiji 11: 1 koja se nalazi vaše bilješke i tamo će izaći a štap iz stabljike Jesse i a grana će izrasti iz njegovih korijena ko je štap koji izlazi iz Jesse Christ i on je iz korijena Jesse ali ali što je češće David je ok, pa on je tvoj otac to je i to je dobar način da se to kaže od grane njezinog korijena me ukupno treće, vaš GTS su bila braća Bernice imali su istog brata kojeg su imali isti korijeni su u redu na vašoj stranici devet napominje imam oba ova stiha koja i mi prošli sada zajedno ispod ovu ilustraciju i ovaj komentar na dnu stranice devet piše mir ugovor od 2:52, sporazum iz Tolentina 19. februara 1797. tako Ugovorom od Tolentino je ovaj ugovor ovdje Napoleon se sastaje s Vatikanom, ali jeste postrojili su se sa 252 kad je kralj Jug i kćerka se daje kralju sjevera i ovaj mirovni ugovor je završio naredne godine 30. marta kada francuski generalni puni otišao je u Rim sa Francuski ambasador Joseph su pokušali podstići revolt postojanjem republike festivala u Josipovoj palači i uopšte Defoe su papinske trupe kobno pogodile u decembru 1797. sutradan Defoe Defoe se trebala udati za Josepha sestra Desiree Clary dan nakon njegove smrti Napoleon je imao pretpostavka da mu je trebalo da okupira Rim pa sada imaš Abe a kako ih zovu ova paralelna kolona ilustracija sam na bilo koji način se pojavljuju na stranici kada imate ovaj kvar evo ovih ide ovim putem smrtonosna rana je data kralju sjeveru i kralju sjevera to je zbog odmazde u obojici slučajeva zbog mirovnog ugovora u oba slučajeva ovo je vrijedno napomenuti kada kralj juga dolazi ovdje kralj sjever mu se ne opire, nema ga bitka on je previše slab da bi ga ujednačio razmisli o tome da se odupre on upravo ulazi u njegovu tvrđavu uzima plijen čini svoje djela i povratak a historičari kažu ako ne bi bio takav svijet a Tip koji je volio zabavljati ovog Kralja Juga on je u tom trenutku mogao stigli kod ponovno uspostavljenog Aleksandra veliko kraljevstvo Velikog jer je potčinio je jedini doista otpor prema njemu kralja na severu ali umjesto toga on samo ide i osvećuje se zbog njegove sestre, a zatim se vraća u Egipat ga je mogao dovršiti, ali ovdje nije radio isto što i Napoleon opšti rođendan on je samo ušetao u Vatikan uzima papu u zarobljeništvo umire u zatočeništvu godinu dana kasnije 35 godina 3,5 godine proročke godine oboje ovaj kralj umire u egzilu i ovaj kralj umire u egzilu on vraća ga u Egipat Dakle, ono što smo pokazali, ali ona je samo tvoja očima nedostaje booke to je gotovo lakše onda ga pročitajte samo iz očiju slušajući oca ne, ja to kažem on ti daje sve kao i sve što imaš učinjeno, to je prilično jednostavno oci ti nedostaju dobro, jesi li dobro upravo čineći paralelu na osnovu njegove knjige Da, tvoje oči Smith neće uradimo ono što ćemo sada učiniti faksa evo šta ćemo učiniti dobro sad kad tvoj pogled Smith nije učinio mi reći ću odakle smo započeli ovu studiju bio je citat sestre White istorija koja se odvija u ispunjenje ovog proročanstva biće ponovio, pa smo vam ovdje to i pokazali stihovi 5 do 7 je istorija koja je takođe naći u stihovima 33 do 40 koje imamo pokazao vam dvije istorije koje su paralelno u redu, ali tako smo postavili premisa za sljedeće stihove jer idu sljedeći stihovi da nas vodi u rafiju i Pinilu to je utvrđeno da si u pravu Smith to ne razlikuje to oni su paralele da, to je ono što se snalazim zajedno on to nije učinio za nas samo mu je dao, upravo ga je dao ukratko jedan preko drugog, ali on nikada nam nisu rekli kako se međusobno podudaraju da, i tu je čak i s njegovim problema, jer je u pravu imao Smith problemi to nije istorija opskurno što je skinulo s interneta izvori i knjige istorije nikad pogledali i tada ih treba filtrirati kroz vašu ljudsku referentnu tačku o stvarima nije ono što se događa s junakom tvojim glinenim Ratovima i svim ti Ratovi ovo je knjiga koju možemo imajte poverenja u to jer je Bog ovo rekao je li Božja pomoć u redu, tako je u 8. stihu zaključićemo ovo i ovdje takođe, i nosiće kapetana u Egipat svoje bogove sa svojim knezovima i sa svojim dragocjenim posudama od srebro i zlato i on će nastaviti više godina nego kralj sjevera u 246 nakon što je srušio Seleucus kal Inachus Ptolemy gospodine odnese se srebro i zlato 2.500 slike egipatskih bogova nazad u Egipat Napoleon je također preuzeo vatikansko blago natrag do mame Louvre kako dokazujete u Parizu pa sam 9. stih ponovio uvećaj to stih 9 to je komentar na stihovima 7 i 8 u redu, tako da je kralj Jug će ući u njegovo kraljevstvo i vratit će se u svoju zemlju kralj de sel će ući u kralja Kraljevstvu Sjever i onda se vratiti u Egipat i to sažima tu misao stavlja tu paralelnu paralelu na mesto paralelno s tim da je Aleksandar Veliko kraljevstvo podijeljeno je na 4 i onda se vrlo brzo pretvara u kralja sjevernog kralja juga, ali momka to će biti kralj severa on mora osvojiti tri geografska područja koja su nam prva referenca u ova istorija toga što se kasnije događalo poganski Rim će učiniti isto papinsko Rim će učiniti isto moderno sobe će raditi iste tri geografska područja jedan na 281 kada je treće područje preuzima kontrolu nad onim sigurno će biti 35 godina do odvest će ga u Egipat ok i to je paralela ove tri osvojena geografska područja i ove 3,5 proročke godine ovako lijepo duboke stvari u redu, tako da kada je sestra bijela kaže dobar deo istorije koja traje mesto u ispunjenju ovog proročanstva ponovit će ovo je prvi korak u nju ono što nikad nismo ono što nismo vidjeti u prošlosti bili su stihovi 10 do 15 da ta historija dolazi prije stiha Dakle, idite na stih 16, a mi ćemo zaključite ovo u 16. stihu je stih na koji smo uvijek bili navikli podržati naše ispod stoji da su Sjedinjene Države osvojen u stihu 41 od Danijela 11 u redu stih 16 kaže, ali onaj koji dolazi protiv njega će se postupati po njegovom neće i niko neće stajati pred njim i on će stajati u zemlji slavnoj što će mu ruka biti konzumira ovo govori o tome kada poganski Rim osvaja slavnu zemlju a on koristi istu riječ slavna zemlja ovdje kao u stihu 41. pa to znamo stih 41 je nedjeljni zakon pa to znamo stih 16. opisuje zakon o nedjelji okej, svi me tako pratite stih 16 je nedjeljni zakon ako je Daniel 11:40 onaj koji je ovdje ovdje ovaj red nedjeljnog zakona je ono što vidimo nalazi se između stihova 8 i 16, jer ovo bio bi stih 16 ako je ovo stih 8 sjetite se stih 8 koji se ponavlja i velik da između ovde i ovde si slijedeći logiku između vremena od kraja vrijeme kraja između stih 8 stih 9 i stih 16 su ovo istoriju od vremena do kraja Nedeljni zakon, ali koliko je sati u za nas na kraju svijeta ok između 1989. i nedeljnog zakona imamo stihove 10 recimo 15 a u stihovima 10 i 15 imate dva bitke i tu je to smjer koji je krećemo da ćemo se moliti oh, samo jedno pitanje gdje dobivate tri proročke točke tri točke godina Shvaćam 35 do 1260 svega toga, ali šta dalje tačka pet Wow ok, dakle tri i a pola godine da, shvaćam ok, postoji sedam direktnih mesta u pismima gde je 1260 god papske vladavine se ponekad izražavaju to se ponekad naziva i četrdeset dva mjeseca Zove se 1260 dana a ponekad je zvane tri i po godine, pa smo dobili tri i točka pet od tri i po godina i ima sedam mjesta na kojima se to događa to je to to je x puta i dijeljenje vrijeme je tri i po, to je sve raščlanjuje ga na vreme je jedan x je dva dijeljenje vremena je pola tri plus 1 plus ukupno tri i po drugačije pitanje gotovo sve za pokoravanje ali ipak suočavajući se s tim, pitao sam se maslac dugo vremena jer ja nisam se bavio u tolikoj meri kao ja potreban da se svijeća ručno radi kako imamo mnogo primjera iz Daniela 11 Daniel 11:40 2:45 Pa rekao bih da ste osvojili četiri, ali prije nego što smo i počeli jer ste dobili istorija od stiha jedan do stih 3 Donalda Trumpa, tako da je to u tome istorija ok, to je ona koju upravo imamo prešao nas je u vrijeme kraj smatrate li da smatrate da a ponavljanje našeg istoriskog načina kazivanja i koliko primjera ove bitke između kralja sjevera i Kralja Juga imamo u Danielu 11 strana od 40 do 45 ok imamo druge bitke koje mi nismo imali dotakli još imate Cezara i a Kleopatra mislim da je to vjerojatno to brojeći one koje već imamo referencirani 30 do 36 tri Pa, vi to tražite drugo pitanje drugi put prvo je bilo samo koliko ih je u povijesti bilo naše mišljenje sada govorite istorije bitke između kralja na sjeveru i kralj na jugu ono što su valjda tri vjerojatno tri Valjda sam posumnjao u tri kombinacija brzo znate da vidite Nebeski Oče, zahvaljujemo ti na svjetlost Daniela Levina koja je tako blistala kroz godine i očekujemo da zasija još sjajnije sada kad i vi skinuli ste ruku s nekih stvari koje u početku nismo vidjeli zatražio je oproštenje što nisam bio marljiv o iskopavanju skrivenih istina kada prvo si nam dao priliku da to učinimo zamolite nas da nam pomognete da ih otkupimo vrijeme u koje možemo staviti te stvari mjesto prije nego što se proba proba zatvori za sve čovječanstvo u Isusovo ime Amen