His Hand Removed Part 08 in Bosnian


MP3 Audio File

Bosnian transcription from Google


molit ćemo se nebeskim Ocem dok nastavljamo u našem istraživanju rafije i Panem i svjetlost koju su proizveli za nas ovdje na kraju svijetu molimo za prisustvo vašeg Duha Svetoga, molimo vas da ga vežete te stvari zajedno, gdje možemo shvatiti značaj i Važnost njih je da blagosloveju produkciju koju ovdje živimo strujanje i da biste išli s njom gdje god je završili i bili u pratnji poruka onima koji slušaju nadaleko i Isusov naziv Amen ok, ova prezentacija će izaći iz mesta gdje smo bili, ali osim live streaming subotom srušio se točno do kraja i što smo radili u subotu su pokušavali pokazati da su Gideonovi 300 sastavljeni u septembru 7. a da je prije tih 300 krenulo u rat Gideon i sudac Gideon i njegov drugovi pročišćavač što znači maskirna siđe u neprijateljski tabor i čuli su san i njegovo tumačenje i to je uklonilo svaki strah koji su imali oko obavljanja posla koji su morali obavljati i Predlažem da se tema raketnog rata vodi između Rusije i Rusije Sjedinjene Države su događaj koji će nas unaprijed osnažiti 18. jula, to je bio značaj onoga što sam govorio i vi to možete rešiti vidi da je u subotu kada smo to učili, barem logika vani sada više nego ikad poslije atentata ili smrti ili bilo šta drugo nazovite osvetu protiv ovog iranskog generala kojeg možete vidjeti motivacija za Iran i Rusiju i Kinu koji žele da se osvete pa bi to govorilo ili rafiji ili rafiji Angeli 18 na koji god način to želite pogledati, ali dio je argumenta koji iznosim posebno sada s kretanjem P i T je jedna od razlika u naša je historija i povijest Milleritsa s kojima paralelno uspoređujemo da smo u omega otpadništva tako da moramo postaviti tu liniju preko vrha i kad pogledate šta oni sada predaju, totalno jesu totalno odbacujući sve o ovom pokretu sve o ovom pokretu oni koriste ovaj pokret kako bi sisali one koje bi mogli usisati kako bi stvorili svoje pokreta i onda komad po dio bacali su svaku istinu da je taj pokret otkrio i gotovo svaku istinu adventista i ne znam da su Jezuiti, ali oni sigurno rade jezuitske poslove u smislu doktrine koje izbacuju ne znate da nema zakona o nedjelji ovog pape dobar papa jezuitski red je uzor političkog aktivizma koji mi treba raditi i moja tvrdnja je da oni zaista počinju taj posao 2016. godine ozbiljno su bez sumnje formirali svoju konfederaciju još 2012., ali u 2016. godini kada smo trebali razumjeti Rafija i Pentiuma kada do svega ovoga počele su gluposti i kad kad pogledam i analiziram šta se događa, idem shvatanje onoga što Sotona pokušava učiniti je prikrivanje svjetla Rafija i Pentijum koji smo trebali vidjeti, pa smo zato potrošili neko vrijeme ovdje i jedna od stvari koja je, izgleda, stara standardna nastava koja je bila mit da je propušteno da ću staviti u zapisnik to će vjerovatno biti Stvarno ću zaspati Daniela u ovoj prezentaciji jer ćemo pročitao veliku strast odlomak sa slobode savjesti kojoj prijeti velika prepirka u kojoj je proveo sate i sate pa će biti vrlo suvišna za njega, ali ovo je ponoćni plač koji razumijemo da jesam svađajući se kako Pinilla i Rafi moraju doći prije Pentiuma i što ću ovdje se raspravlja da sa ponoćnim plačem ima mnogo puta tamo gde ćemo videti stvari povezane sa ponoćom to smo plakali udvostručeni ste u redu, vidite riječi vidjet ćete udvostručene događaje, a na tom mjestu stvarno vidimo udvostručenje to je osnaživanje druge poruke anđela, ali moj je argument to najvažnija lekcija ili najvažnije udvostručenje ponoćnog plača je slika Beast testa i to je takođe nešto što je PMT pokret pokušao je u potpunosti uništiti Sjećam se da nisam tako davno vidio Tylera Djed Mraz samo malo propusti to što radi i u osnovi nam je rekao ne znamo kakva je slika Zvijera ne znamo kako je definirati ili prikazati ovo je da je istina o slici zvijeri stavljena u mjesto Adventistički stil Ellen White, ali smo ga inkorporirali u ovaj pokret od samog početka kako bi ti ljudi rekli da ne razumiju o čemu se radi sve više mi kaže da je istina koju oni namerno pokušavaju uništiti i to je da prepoznajem i podučavam jednu od istina koja me uvijek snalazi u nevolji i demonstrirali da postoje dvije slike prsima zvijeri i to su ta dva slika testova za zvijeri za koju kažem da je dvostruko najvažnije razumijevanje dupliranja u ponoćni plač pa kažem da je ponoćni krik koji je Panem, započinješ sliku pokusa zvjeri u SAD to u pogledu svećenika i levita predstavlja test koji leviti moraju vidjeti da moraju razumjeti što to znači i doći i stajati sa svećenici, ali na suncu biti zakon koji je Danijel 11:40 jedan Pinilla miz stihovi 13 kroz 15 Rafi je stih 11 i 12, ali po zakonu o nedjelji u Danielu 11, 41 stih koji bi ujedno bio i Daniel 1116 u ovom toku događaja s Rafi i Pentiumom u raniji dio Daniela 11 ovog nedjeljnog zakona ovdje započinje test slike za svijet, dakle, kad vidite da u njemu počinjete vidjeti nekoliko stvari ovaj test slike to su progresivni testovi koje leviti imaju da se korektno odazove i dođe i stoji sa sveštenicima u ovoj istoriji za Holandiju je to progresivni test s kojim moraju doći i izdržati se svećenika i levita ima nekoliko stvari o tome povijest i ova povijest su identične ali počinju u ponoć krik i ono što govorim je da je to najvažnija stvar udvostručenja u ponoćni plač koji se mora prepoznati i na taj način ćete dobiti ono što sam ja Razlog tome treba ovo uspostaviti prije nego što krenemo dalje raffia i Pinilla razlog za to je ako je ponoćni plač prvi nedjeljni zakon okej i to je u Sjedinjenim Državama onaj je koji pokreće niz nedjeljnih zakona koji vodi do zakona o nedjelji i ovaj zakon o nedjelji započinje niz nedjeljnih zakona u svijetu koji vode do univerzalni zakon o nedjelji ovo je paralelni prvi nedjeljni zakon na počevši prvi nedjeljni zakon na početku slike test u Sjedinjenim Državama početak testiranja slike u svijetu ok, ova povijest testiranja testiranja slike završava se završnim testom zatvorenih vrata nedjeljni zakon je posljednji test koji se ovaj test slike završava zatvorenim vratima Konačni test, iste su povijesti, duplo je u redu, pa ako je to tako slučaju ako vam pokažem kasnije tu pjesmu kada se tome vratimo nakon što vidite ovog principa ako vam pokažem da je Pentium takođe bitka kod Actiuma i Tada pripremam malo logike da vam pokažem Bitku na Aktiju ovdje je također u redu, morate imati opravdanje da preuzmete karakteristikama ove slike vremena testiranja zvijeri i podrazumijeva ih više ovde, ali mi kažemo da Panem pokreće ovo vrijeme testiranja, tako da treba postojati Panama ovdje počinje ovo vrijeme testiranja tako da morate razumjeti ovo udvostručavanje da biste vidjeli koliko sveobuhvatno sveobuhvatni koliko su duboki Rafi i Pentium zaista u redu, tako da i ja Htio sam uzeti odlomak koji često koristim da sestra White kaže da bismo shvati kako zakoni sundae da je to moja parafraza kada bismo shvatimo kako dolazi zakon o sundijama, ali moramo pogledati ranu crkvu i ono što radi je da je u tome u velikoj kontroverzi ona započinje istoriju zatim 321. sa Konstantinom nedjeljnim zakonom i ona daje historiju koja ostavlja dva 538. što je nedjeljni zakon papinstvu i djeluje na Orleanskom sinodu 538. god. Konstantin je to bila poganska nedjelja zakon ovo je papinski zakon o nedjelji. u redu to je kada papinstvo počne vladati onim svijet nadmoćno 1260 godina paganstvo je moć koja postavlja papinstvo na prestolu zemlje u redu, tako da je na tom nivou 3:21 ujedno i nedjelja zakon u Sjedinjenim Državama moć je koja će staviti papinstvo na presto zemlje i univerzalni zakon nedjelje ovdje dolje je ok to je zato što su ove dvije historije paralelne, ali nisu paralelne, ali oni su ono što su udvostručili, udvostručili su istoriju dok sam prolazio kroz ovaj odlomak gde to mogu citirati Razumijemo nedjeljni zakon, ali moramo pogledati ranu crkvu u njemu poglavlje Sloboda savjesti prijeti i tamo ima toliko malih dragulja koji govore ovoj studiji i govore ovoj historiji koju sam trajao prilično dugo dio ovog poglavlja i istaknuo sam Određene stvari pa ćemo početi s određenom količinom čitanja ovdje to je u vašim bilješkama ovo je veliko ovo je prva rečenica sada se smatra posljednja rečenica, ali čitava poprilično isječena romantika od strane protestanata sa daleko većom naklonošću nego u prethodnim godinama koje sam vidio na chatu jučer dan prije sestre samo je pokušavala biti ponizna i lijepa i pretpostavljam da nije radila ništa loše, a nije ni ja, jednostavno ne mislim ona je sve razmislila, ali ona je usred razgovora i ona rekla nešto kao da nije, nije. Izvinila se da nije riječ, ali ona to nije htjela tako snažno reći o Rimskom papi Odgovorio sam joj ili nesto slicno, ne morate se izvinjavati o stavljanju pape Rima u negativno svjetlo u redu, ali to je išlo dalje s ljudima koji su nekada bili u ovom pokretu, u redu je to i zato vas želim da vide kako se protestanti uvuku u tu ideju da je povratak kada je Katolička crkva bila takva i takav je stav o čemu se radi doveli protestante da stupe u zatvor s Katoličkom crkvom pa kad budemo videvši da kod ljudi koji su napustili ovaj pokret nije ništa drugo nego ponavljanje istorije na manjem obimu onoga što se naziva šta je riječ o tome što je mikrosjerak u redu i ovo poglavlje govori na te mikro Vage dok ovo prolazimo jedna je od njih koju su svi zbunili značenje Antikrista će na kraju završiti na strani Antikrist papa Rima predstavnici sotone na zemlji nema razloga ili nema potrebe da budete prijateljski raspoloživi u svojoj terminologiji U redu je antikristijski okrnjeni romantizam Protestanti s daleko većom favorizijom nego prijašnjih godina i one koji jesu li katolicizam nije u usponu i papisti zauzimaju pomirljivi tečaj za postizanje utjecaja povećava se ravnodušnost koja se tiče nauka koje odvajaju reformisane crkve od papinska hijerarhija dobiva mišljenje da poslije svega toga nemamo toliko se razlikuju po vitalnim tačkama koliko se pretpostavljalo što je vitalno bodovi za ovaj novi pokret političkog aktivizma o jezuiti su upravo tačni poput nas, tamo se ne razlikujemo po uzoru na to mišljenje da se nakon svega ne razlikujemo tako široko po vitalnim tačkama pretpostavljam i da će nas mala ustupak dovesti u bolje razumijevanje s Rimom, ovaj put je vrijeme kada su protestanti bili visoko postavljeni Vrijednost slobode savjesti koja je tako skupo kupljena da su učili njihova se djeca preziru pape i smatrali su da će tražiti harmoniju s Rimom nelojalnost prema Bogu, ali koliko su sada veoma različiti osjećaji izraženo kad sam prvi put postao adventista prema adventistima do kojih sam bio sklon za kraj, znate da se nalazite u toj kategoriji adventizma u tom periodu bio je da se adventistička crkva pridružila svijetu Vijeća crkava i o njima su izlazili dokazi veze s adventističkom crkvom i Bibi breezom su dale medalju pape Rima i odavde iznosimo argument da je ovo pogrešno ono što se trebalo učiniti i taj isti fenomen se odigrao u ovom pokretu i ja sam još uvijek u istom logoru i dalje sam u istom kampu izdanje u redu prelazeći na branitelje papinstva izjavili da crkva ima bio zlostavljan i protestantski svijet je sklon da prihvati tu izjavu ono što su riječi radile 1870-ih bilo je u otvoreno i ono što sada rade je u otvorenom bunaru zaista oh sedmo u Sedam kasnih 1700-ih ono što su isusovci radili bilo je na otvorenom čuli nedavno i ono što sada rade je na otvorenom, ali Abraham Lincoln ima svoja djela koja su nakon 1790-ih poznavali jezuiti htjeli su ga ubiti, ali nije to bilo na otvorenom ne rade na otvorenom, mnogi pozivaju da nije nepravedno suditi Današnja crkva gnusima i apsurdima koji su obilježili njenu vladavinu tokom stoljeća neznanja i tame izgovorili su njenu strašnu surovost kao ono rezultat varvarstva vremena i tvrde da je utjecaj moderne civilizacija je promijenila svoje osjećaje koji misle da tamo uništava križ ako vi tvrdite da gledanje natrag u historiju ne bi presudilo crkvi nije valjan sud, onda ne možete reći da se Krist vratio u ranu crkvu umro na krstu za tebe, to nije valjana presuda, to je ono što je Krist učinio za vas je danas u redu, tako da je ovo samo glupa budalaština dispenzacionalizam, svi smo ovdje na istoj talasnoj dužini, ali moram zadržati Ako napreduju, ove su osobe zaboravile tvrdnju o nepogrešivosti nepogrešivost smo mi Omega i ne pravimo greške. nepogrešivost je karakteristična karakteristična tvrdnja o papi i oni bi trebali znati, ali čak i jedno raspravljaju o tome jesu li te osobe zaboravile tvrdnju o nepogrešivoj sposobnost koju je do sada osamnaest sila stvarala osam stotina godina da se odrekao ove tvrdnje potvrđen je u 19. veku sa veća pozitivnost nego ikad prije i Rome tvrdi da crkva nikada nije bila otvorena niti će ikada prema Svetom Pismu griješi ovo je Omega pokret koji ne griješi kako to može učiniti odreći se principa koji su upravljali njenim tokom u prethodnim vijecima, dobro što radi odriču se principa za one od vas koji su na liniji za razgovor stavio ja stavite e-poštu od bipolarnog profita proizvoda na liniju za chat gdje je poslao krštenje se zavjetovao Marcu i Tabuu i rekao da li imaš odgovora bilo kakav doprinos o tome nikad nisam dao Marco i Thabo osim zavjeta Poslao sam iste one koje koriste i uključuje 911 i sve o tome 911, a ipak on dobro tvrdi da to nikad nisam napisao kako se može odreći principima koji su upravljali njenim tokom u proteklim vekovima koje ona može uraditi poput proročica iz Down Under-a nedavno je radila ovdje u Africi i rekla da ja izvučena su moja predviđanja o 9. novembru, u redu bilo je preko 20 njih bile netačne i ako je izložena, ali sada kako ih prikriti pogreške samo povuku, izvinite ih različitim grupama ljudi kao što znate da, progon su se vratili u mračno doba i znaš da nema nje nije li to velika debela laž da, kad tamo pročitaš, njena izvinjenja nikada nisu specifičan ili direktan za to znam da radim bilo šta pogrešno ne, uvijek je ona djeca, ali ne ona, postoji nevjerojatna sličnost i to je to ovo je dio ove pojave koja je započela adventistički razvoj ovaj pokret, ali ono što se događalo u adventizmu prvo se nastavilo u protestantizmu u redu i šta se događalo u protestantizmu prije nego što se događalo u hebrejskoj crkvi pa ovaj ovaj odlomak govori o tome ako možete vidjeti da postoji upečatljiva sličnost između Rimske crkve i Jevrejske crkve na vrijeme Kristovog prvog došašća, dok su Židovi potajno gazili svaki Načelo Božjeg zakona oni su bili spolja strogi prema njemu propisi ga opterećuju pretjerivanjima i tradicijama koje su činile poslušnost bolno i opterećujuće kao što su Židovi vjerovali da poštuju zakon kao i Rimljani mi tvrdimo da poštujemo križ koji uzvišava simbol Kristove patnje dok se u svom životu uskraćuju onom koga predstavlja, tako da Židovi uzvišuju zakon od Boga to zapravo nije zadržao, rimska crkva uzvisi križ, ali oni ga stave njemu dobro da uzvise križ iako ne prihvaćaju nijedan od njih implikacije križa koje adventistička Crkva ispoljava kao uzvišene koji objavljuju treću poruku anđela i oni nemaju pojma šta poruka trećeg anđela je i sada smo u vama za koji znate više mikrokozmosa gdje će se oni koji su se razdvojili stajati ispred tih karata i uzdizati se ove ljestvice i istovremeno odbacuju rad koji je trajao od 1989. do 11. septembra a ove karte simboliziraju rad koji je trajao od 1989. do 11. septembra jer je ovo grafikon ovdje predstavlja formaliziranu poruku Williama Millera i poruka ovog pokreta ozvaničena je 1996. i baš kao što su bile i istine mlera korišten za postavljanje temelja u istoriji millerita i ovaj grafikon je proizveden u 1840. tako su bile poruke iz 1989. 1991. godine, primjenjivane od 2001. do 2014. godine pri čemu ove dvije karte postaju simbolom tog temeljnog djela ako stojite ispred Božjih ljudi sa ovim iza sebe koji se bave Omegom ovog pokreta koji ste s pravom i sugerirate da ovi grafikoni znače bilo šta za vas činite upravo ono što je učinjeno adventizam upravo ono što je katolicizam učinio upravo ono što su učinili Jevreji jer su ove karte predstavljaju temelj formalizirane poruke iz 1996. godine ako je nemate poruka vremena časopisa o kraju u našoj istoriji koju ne možete sastaviti zaklade rade identično kao Židovi kao katolicizam i kao što adventizam nije uradio ništa novo pod suncem dok si rekao dobro spustivši se sada na odlomak na dnu želite da pročitam onog drugog stavak, tamo mora biti nešto dobro nego što želi da učini za njih u redu Znao sam da preskačem posljednji odlomak koji sada predstavlja Rimska crkva pošteni prednji dio svijeta koji se pokriva s izvinjenjem svog zapisa užasne okrutnosti okrutnost ona je obukla njihov jug u božićnu sličnost odjeća, ali ona je nepromijenjena svaki princip papstva koji je postojao proteklih godina postoji danas, uđite u istorijske knjige i pogledajte ko je izašao na kraj stvarni praktični rad inkvizicije zapitajte se koliko je ljudi bilo ubijeni za vrijeme inkvizicije, a onda se zapitajte da li mi to omogućava povijest da se na kraju podigne jezuitski red kao uzor ona je nepromijenjena svaki princip papinstva koji je postojao u prošlim vremenima danas sugerirati da je ovaj Papa sada nešto posebno jer je prvi papa u historiji katoličke crkve koja je isusovac to je svejedno ludost nauka koje su osmišljene u najmračnijoj vijeka se i dalje drži, neka niko ne zavede papinstvo koje Protestanti su sada tako spremni na čast je onaj koji je vladao svijetom u dani reformacije kada je čovjek Božji ustao na putu svog života izloži svoje bezakonje ona posjeduje isti ponos arogantna pretpostavka da gospodario je kraljevima i knezovima i tvrdio da su Božji prerogati duh nije ništa manje okrutan i despotičan nego kad je istrgnuo ljudsku Sloboda i pobio Sveca Svevišnjeg papinstvo je upravo ono što je proročanstvo proglasilo da će biti otpadništvo naposljetku, otpadništvo potonjih vremena nije šovinistički stav Donalda Trumpa ili rasizma Donalda Trumpa ili bilo kojeg drugog liberala bitka-vapi za otpadništvo posljednjih vremena je papa Rim i papinstvo osim ako nećete izbaciti duh proročanstva okej i posljednji Sotonina obmana ne znači da svjedočanstvo Božjeg Duha i ona je postavljena na vizuelni prikaz u Njemačkoj kada su djevojke bile prisiljene da ih obuku pantalone i one ionako počinju, to je dio njene politike da preuzme lik koji će najbolje ostvariti svoju svrhu, ali ispod varijable pojavom kameleona ona skriva nepromjenjivi otrov zmije Vjera ne treba držati heretika ni osobe osumnjičene za herezu izjavljuje da li će ta moć čiji je zapis hiljadu godina zapisan u krv svetaca danas se priznaje kao dio crkve Crkve Kriste hiljade vojnih ljudi, govore i kažu da si ti znam zašto si to učinio da on nije zaslužio da umreš i otpustiš me subjekt ok, wow nije, ali to nije na ovoj temi, ali to je ista vrsta principijelno da liberali u Sjedinjenim Državama žale neprijatelja borac je ubijen u redu zbog političkih razloga i pravljenja neprijatelja izgleda da se borac čini kao nešto posebno, a onda lažira to što radi a katolička crkva se pojavljuje kao nešto posebno kad se ubije više ljudi nego iko drugi u povijesti je isti princip, ali vi ste izvući će me ovdje sa meta i možda bi mogao nastaviti ako znaš gdje je ona u tome da spominje kameleon, ali ispod varijabilnog izgleda kameleon znate šta kameleon mijenja boje ovisno o objekat na kojem sjedi, pa je zavaravao pokret otpadnika ova boja koju je uzeo da je papinstvo preuzeo oh, ne smije biti a izgleda kao da mu je brat Jeff, brat Jeff voli da ih gleda jer je prevario ga je da, prihvatio je sve lijepo ponekad lijepo ponizno Izgleda da nije bez razloga podnesen zahtev Protestantske zemlje u kojima se katolicizam manje razlikuje od protestantizma nego u prijašnjim vremenima je došlo do promjene, ali promjena nije u papinstvo Rim ne mijenja katolicizam doista podsjeća na velik dio protestantizma to sada postoji zato što je protestantizam tako snažno degenerirao od početka dani reformatora što čini Katolička crkva stavite iznad tradicije i običaja Božje riječi pa ako želite biti Rimljanin Katolik, kakve to veze imaš s time kaže Gospodin koji moraš napraviti nijedan efekat i zamjenjuje ga umjetnim običajima i tradicijama oprostite od mene Židovi su učinili isto kao i protestantske, kao što su to bile protestantske crkve traženje naklonosti svijeta, evo šta ga je mučilo da traži svjetska lažna dobročinstvo zaslijepila je oči koje ne vide, ali to jesu pravo vjerovati u dobro svakoga zla i kao neminovan rezultat oni će se napokon vjerujte zlo od svega dobrog što su neke zaista duboke male predstave riječi ili igranja na frazama u ovom posebnom odlomku to je jedna od njih umjesto da stanu u odbranu lica jedna je vjera jednom uručena Sveci koji su sada, kao da su se izvinjavali Rimu za svoje Neizrecivo mišljenje o njenom molitvi za njihovu bigotiju, ima ljudi koja se probudila do onoga što se događa i što se probudilo da je to njihovo svjedočenje kad sam ga čuo kako govori da ćemo se možda morati ispričati papi, to je probudilo ja gore i to je bila prilično davna velika klasa čak i onih koji gledaju na romantizam sa verom bez ikakve koristi shvata malo opasnosti od njene moći i uticao na mnoge koji su pozivali na intelektualni i moralni mrak koji je preovladavao tokom srednjeg veka pogodovao je širenju njenih dogmi praznovjerja i tlačenja i da je veća inteligencija modernog vremena općenito širenje znanja i sve veća liberalnost i pitanja religija zabranjuje preporod netrpeljivosti i tiranije što je i sama smatrala takvim stanje stvari će postojati u ovom prosvjetljenom dobu ismijava se da je to istina da velika svjetlost intelektualnog moralnog i religioznog sjaji na ovome generacija na otvorenim stranicama Božje Svete Reči svetla s neba prolio se svet, ali treba imati na umu da je veća laž darovao je veći mrak onima koji ga perverznjaku i odbacuju sada ovdje pristaništa na kojima želim započeti ovo razmatranje slike imidža zvijer testira ovu konkretnu rečenicu ako bi čitatelj razumio agencije da se zaposli na skorom natječaju za žitarice koje ima, ali da uđe u trag od sredstava koja je rome koristio za isti neobični predmet u prošlim vremenima rečenica ne kaže ništa o zakonu o nedjelji, trebali biste to znati ako ti si adventista da ona o tome posebno govori Nedjeljni zakon, ali vi to iz te rečenice zaista ne možete dokazati sam, ali ako čitate o tome hoćete to definirati kao nedjeljni zakon ako čitalac bi razumio agencije koje će biti zaposlene u nedelju uskoro Pravnu krizu on ima, ali da bi pronašao evidenciju sredstava koja je rome koristio za krizu zakona u nedjelju u prošlim vremenima ako bi znao kako papist i Protestanti ujedinjeni da se bave onima koji odbacuju njihove dogme neka ga vide duh koji se Rim pokazivao prema suboti i njenim braniocima od nje ići će pravo na subotnju nedjelju što ona kaže kraljevski edikti bili su opći sabori i crkveni uredi koje je podržavala sekularna vlast koraci kojima je poganski festival postigao svoju časnu poziciju u Kršćanski svijet prva javna veća provedba poštovanja nedjelje bio je zakon donesen Konstantinom ad 321, pa kaže ako želite shvatite kako dolazi nedjeljni zakon, tada morate prijeći na istoriju Konstantine, jer će samo podići nedjelju kao divan dan, ali tokom nekog vremena on će započeti izlagati subotu i velika je što će postajati sve očitija razlika između njih Subota i nedjelja i na kraju se stigne do mjesta na koje ste prisiljeni pazite na nedjelju i progonite ga zato što je subotu držao ovo napredovanje ovdje ako bismo uključili ovu istoriju na koju se ovdje odnosi Konstantin 3:21 prvi nedjeljni zakon označava sliku vremena testiranja zvijeri koje vodi u ovaj nedjeljni zakon gdje se nalazite progonjen zbog držanja subote i primoran da čuva nedjelju, to je to vrijeme testiranja to se odvija u Sjedinjenim Državama, a zatim se ponavlja Svijet, iako ona vodi u koju će zemlju voditi svaku zemlju slijedite njezin primjer ovo je ponoćni krik započinje velikom linijom, a velika linija je Ezra 7 9 9 11 prvog dana prvog mjeseca stiže u Jeruzalem, prvog dana petog mjeseca koji je ponoćni plač kad sestra bijela govori o ponoćnom plaču mileritna istorija što istorija koristi da bi je ilustrirala Kristov trijumfalni ulazak u Jeruzalem u Jeruzalem označava ponoćni krik koji Ezra stiže u Babilon prvog dana petog meseca, a zatim desetog dana sedmog meseca vrata su zatvorena 22. oktobra 1844. što je zakon nedjelje, pa ako jeste pomoću ove linije ovaj ponoćni plač započinje zakonom Konstantina Nedjelje i to napreduje prema zakonu o nedelji. ok, moraš to da vidiš i udvostručena je njena udvostručena sljedeća stranica i ovo je sljedeći odlomak proročanstva Otkrivenje 13 izjavljuje da je snaga koju Zver predstavlja jagnjetinom rogovi rogova uzrokovat će da se zemlja i oni koji žive u njoj obožavaju papinstvo koje je Zvijer simbolizirala kao leopard, tako da je stvarna specifično za Sjedinjene Države i papinstvo ovdje iako je to bilo uništen ovim novim pokretom neće postojati ludost zakona o nedjelji životinja sa dva roga takođe treba da kaže i da kaže i šta radi znači, govori najmanje dva puta ako želite i to reći onda to znači i za vas izgovoreno prije i Sjedinjene Države govore kao zmaj u Otkrivenju 13:11 kada bude usvojen ovaj nedeljski zakon, ali to je i da govori svima koji žive Zemlja za koju kaže da je zvijer sa dva roga isto je tako reći i njima prebivaju na zemlji da bi trebali napraviti sliku Zvijeri i dalje je je zapovjeđeno da se svi i mali i veliki bogati i siromašni slobodno i vežu dobili znak zvijeri pokazalo se da su Sjedinjene Države moć koju predstavlja zvijer sa jagnjetom poput rogova i da će to proročanstvo ispuni se kada Sjedinjene Države izvrše poštovanje nedjelje koje Rim tvrdi da je posebno priznanje njene nadmoći, ali u ovom poštovanju papa SAD neće biti sam pod utjecajem Rima u zemalja koje su jednom priznale njezinu Dominionu još je daleko od toga uništena i proročanstvo joj predviđa obnavljanje njene moći koju sam vidio glave su mu kao ranjene do smrti i njegove smrtonosne rane zacijeljene i sve svijet se pitao nakon što je Zvijer sada dopustio da završim ovaj odlomak i tada učinim neki komentar nanošenja smrtonosne rane ukazuje na pad papinstva 1798. godine nakon što ovo kaže da je prorok smrtonosna rana zacijelila i sav se svijet pitao nakon što Zvijer Pavao jasno kaže da je čovjek grijeh nastaviće do drugog adventa do samog pravog vremena koje će nositi proslijediti djelo obmane i Otkrivač izjavljuje da se također odnosi na papinstvo, svi koji žive na zemlji, klanjat će se Njemu čija imena nisu zapisan u knjizi života kako starog tako i novog svijeta papinstvo će odati počast časti koja se isplaćuje nedjeljnoj ustanovi koja počiva isključivo na autoritetu rimske crkve u redu da vam dam pregled gde idemo i da pokušamo staviti malo mesa o tim određenim mislima pokazuje se ono što jutros pokušavam raditi dvije slike vremena za testiranje zvijeri i upoznavanja sa onim što to je zato što se čini kao da je ovaj pokret morao izgubiti te koncepte koji su tokom toliko godina više puta bili čvrsto ubačeni u ovaj pokret zacijelo su ga izgubili da bi u tu hranu kupili ta glupa učenja koja su da nam se u ovom periodu predstave oni ljudi koji su otišli pa smo došli reefa miliar očiju s tim zato što sada vidimo tog Panema koji je drugi deo Rafija i Pene vrijeme testiranja zvijeri počinje tako da bolje razumijemo šta to znači to je dio onoga što se ovdje događa, plus dupliranje ako postoji Pinilla evo što će biti ovdje Pentium kakav će biti ova fonema tipizirajući ovaj Pentium jer je sada udvostručenje i u osnovi smo pravedni govorimo o vanjskom u ovom trenutku tako da prije nego što nastavimo k Otkrivenju 13 oh, ne želim da idem na Otkrivenje 13, odmah sam se setio šta sam želeo da kažem ono što sam hteo da iskočim iz onoga što je rafi i Pentium trebalo da urade nas u decembru 2016. i to sam rekao u subotu reći ću da je opet bilo da nas vodi u dublje istraživanje Daniela 11 i ono što bismo mi imali pronašli smo ono što još uvek moramo pronaći i što moramo shvatiti da je principi Daniela 11 koje nam je dala sestra bijela su mnogo toga istorija Daniela 11 veći deo istorije koja se odvijala u ispunjenju Danijel 11 će se ponoviti u redu i ono što ona zapravo kaže je svaka riječ Daniel 11 ponovit će se u Danielu 11:40 2:45 svi oni tako Vrijeme kraja časopisa je zauzelo Danijel 11:40 2:45 i postavilo nacrt obrazac na mjestu i bio je točan još uvijek je tačna jedina greška u njemu je identifikovao kralja juga kao Sovjetski Savez i nije video njega razliku da je to zaista bio šef Sovjetskog Saveza Rusija Rafi i Pinilla nam je otvorila ovu istinu i tada su Rafi i Penny M rekli sramotu da sve vreme dublje niste učili Daniela 11 jer postoji nekoliko redaka povijesti u Danielu 11 koje morate položiti preko vrha poslednjih šest stihova Danijela 11 kako bi se dobila potpuna svetlost zadnjih šest stihovi Danijela 11 i to je ono što pleme čini Juda radi upravo u decembru 2016. godine kada se otvorio Rafi i Pentium želio je da započnemo s istraživanjem, ali ovo je tačno gdje se osovine spuštaju s kotača u ovom pokretu i samo i stvari izbacite kontrolu i ne radimo s pažnjom, ne radimo to istraživanje, ali prije nego što se potpuno odvučemo od toga bilo je ljudi koje smo gledajući na Daniel 11 zbog Daniela 11 koji je Trumpa identificirao kao posljednjeg predsjednik Sjedinjenih Država i on je broj četiri tri kralj će još uvijek kandidirati nakon Georgea Busha prvi i četvrti bit će daleko bogatiji od svih jesu i došli smo da vidimo četiri rimske sile i pretpostavili smo da je to bilo drugo svedok četvorice predsednika, ali nije to je ilustracija pape i kad Uriaja smrdi čija sestra White kaže je Božja pomoć u vezi s komentarima na Danijelo 11. poglavlje, a on kaže da postoji fenomen on ne koristi tu riječ kao tehniku ​​koju god Daniel koristio u Danielu 11 gde on govori kako vlast preuzima kontrolu kako kralj na Severu preuzima kontrolu nad tim svijet, a zatim ga ponavlja i proširuje i govori kako je ta ista historija kako taj kralj sjevera u isto vrijeme komunicira s Božjim ljudima pa ovaj obrazac možete vidjeti u ovoj dvorani Daniela 11 pa te četiri rimske sile nisu četiri uzastopna papa to su dva skupa dva pape i možete to što vidite da je vrlo lako pogledajte odakle počinju Pompeji započinje nedeljnim zakonom samo što ću reći započinje u ovaj nedjeljni zakon, Julius Cezar se pridružuje njemu i dolazi Julius Cezar pružiti mu ruku ovdje dolje s tim da mu nitko ne može pomoći kada od diktatora i od njega postane prijatelji ga izboju 23 puta više nego 23 23 to je zatvorski rok ne to je pola od 46 polovica hrama, ali je li vas 2300 dana odvesti do prolaza zatvorena vrata ok. Pompeji obilježavaju nedjeljni zakon Julius Cezar govori o tome kako preuzima kontrolu nad svijetom koji vam ne dajem detalje, ali dolazi u svoj Gostionicu bez ičije pomoći i onda imamo još dvije Rimski vladari imamo Augustina i Tiberija Augustus Augustus hvala te Augustus Cezar on u svojoj historiji iz Daniela 11 jeste kad se rodio Krist Krist se rodio kao vrijeme kraja pa je ovaj ovaj papa počinje u vrijeme kraja kakav je bio Papa u vrijeme kraja 1989. John Pavao drugi najposjećeniji poznati poznati papa u povijesti onaj koji svi vole okej i augustinsku historiju Agusta kako rade oni misle da kažem augustinsku historiju Rima iako ne mislim Augustin iz Rimokatoličke crkve, ali August iz tog razdoblja u historija poganskog Rima bila je najviša točka rimskog ponosa, moći i slave i to je papa Ivan Pavao, drugi odavde, ali on ide prelazeći u Tiberija i šta je Tiberije stavio Kristu na križ to je nedjeljni zakon, pa on je Papa koji vlada tijekom nedjelje trenutni papa on je prvi jezuitski papa u redu i dolazi do kraja s tim da mu nitko ne pomogne baš kao što je to činio Julije Cezar zbog Tiberija Cezar pada u pijanu komuu za koju misle da je mrtav pa to slave njihova srca i misli njegove pomagače da je mrtav, a zatim misteriozno probudi se, samo uzmu jastuk, a dovrše ga i ne pomognu i Julije Cezar i Tiberije privode se kraju s tim da im nitko ne može pomoći istorije su zanimljive, ali govore upravo u ono vreme kada smo koji žive u tome je 300 Gideona koji bi trebali razumjeti svjetlost Rafi i Panem koji su se trebali raspasti u tri kompanije s upaljenom bakljom da li ga zovete lonkom baklja u loncu u maču i trubi i vi razbijte to tim vrčem upali svjetlost i onda vičete mač od Gospoda i od Gideona, ti ljudi to opisuju pokret koji bi trebao oživjeti nastaje kada padne u neprijateljski kampu i čujemo san i tumačenje istog i razdvojeni smo u 300. 7. septembra sljedeće što moramo učiniti je spustiti se i probuditi se unaprijed ovdje ok, pa ono što govorim je da smo mi ova grupa, ovo Omega pokreti su namjerno ovdje da nas pokušaju uništiti, ali bogovi su dozvolili da se to dogodi jer je želio ukloniti sve pluteve za konačnu krizu u redu dogoditi ali zbog toga su karakteristike ovog pokreta govoreći na samu poruku sata ovo je pokušaj uništavanja naše razumijevanje ko je papa Rim, koji je nedjeljni zakon, a koji je naš poruka je pokušaj da se uništi naše pouzdanje u Božju reč koja moramo imati poruku da je Gideon bio mač Gospodnji i od Gideon je to uzvikivao koji je mač Biblija koju uništavaš vaše pouzdanje u Bibliju nemate mač zašto je to mač Gospodin i Gideon ne, to nije duh proročanstva zašto je mač Gospodnji i Gideonova zato što su to ljudi proglasiti da će ova poruka predstavljati kombinaciju čovječanstva i božanstvo kombinirano i šta je lonac koji u njemu ima plamen mi smo posude. Jeremija kaže da smo zemljani brodovi zašto ih razbijemo posude koje ostavljaju svjetlost da sjaji, ali zašto smo plovila zašto uništavamo ove posude, što kaže Paul, umirem svakodnevno, te ljude treba raspeti s Kristom i ako su ono što se dogodi svjetlost Božje riječi svjetlost baklje u redu, tako da smo u ovoj historiji ono što smo prikazivali subotom koje bi trebale dati ovu poruku i mi smo suočeni sa napadom to je konkretno govorenje samog sadržaja poruke u koju sada idem označite ovo moram završiti ovo poglavlje, ali želim da vidite to nečemu kamo idemo u sljedećoj prezentaciji, jer ću biti tamo ni na koji način ću sve to proći ako odete na stranicu sedam vaših bilješki ovdje, na stranici sedam, platio sam šest koje sam već trajao proći kroz ovo čitanje u ovom poglavlju koje namjeravam ući i definirati sliku od zvijeri koja je blizu probacije i to ćemo ovdje definirati Nedjeljni zakon da je ovo posljednji test, tako da postoji dio ovdje gdje sam označavanje završnog testa i na stranici 7 u sredini tako da dođete do jednog od njih stvari o finalnom testu iz velike kontroverze 613 ona citira Daniela 12: 1 i Danijel 12: 1 zatvor je ljudske probacije ok, citira to kaže kada se zatvori poruka trećeg anđela, milost se više ne moli krivim stanovnicima zemlje ljudi Božji su izvršili svoje Na poslu su primili potonju kišu, tako da posljednja kiša pada prije zatvaraju probaciju i spremni su za sat vremena za isprobavanje proba se zatvara, ali još uvijek imaju test sat vremena pokušavanja je drugačiji vrsta testova, ali oni još uvijek imaju vremena za pokušaj ok pred njima anđeli trče se ovamo i na nebo i anđeo koji se vraća sa zemlje najavljuje da je rad završen, konačni test je donet na svijet i sve koji dokazali su se odani božanskim propisima dobili pečat Živi Bog u prošlom vremenu dobivate pečat Živog Boga prije probacije zatvara se i ovo je završni test, ali ovdje bi bio završni test predstavljamo da smo ovdje pravi finalni test ovdje završni test ovdje ovo posljednji test za svijet ovo posljednji test za adventistički da da, tako da ste pronašli moju logiku to je kraj slike testova za imena koja se nalaze u ovom trenutku kraj testova slike za levite da ok, pa na vrhu ove stranice 7 vaših bilješki iz želje starosnih godina točka je na koju sam htio skočiti kad je Isus predstavio testirajuće istine koje su toliko njegovih učenika naglo se okrenulo i gdje su to učinili Sveto pismo vam je skoro John 6:66 okej, ovo je ona govoreći o istini koju je izneo morate jesti moje meso i pij moju krv i ono što ti ljudi koji se okreću, zašto ne bi ni jedan glavni razlozi zbog kojih nisu dobili tu poruku su ono što su odabrali prihvatiti lažnu metodologiju koju su odlučili reći ne, nisam kanibal koji ne jedem meso ljudi i ja ne pijem krv kad su znali da je to metodologija netačno su znali da sestra bijela kaže da je to u redu, tako da je u našoj historiji naš konačni test Reći ću da će to ponovo biti preko metodologije dovedeno kod nas upravo ovdje, 7. septembra, razlikovat ćemo vas odaberite ovu metodologiju ili tu metodologiju i većina će biti otići će u redu, želio je vremensko kraljevstvo koje je političko pokreta koji su otišli također žele uspostaviti političko kraljevstvo o kojem se radilo politika za njih znao je što će biti rezultat njegovih riječi ali imao je imao je namjeru Milosrđa da ispuni okej, pa kad i ovo razdvajanje Ovo je John šest-šest-šest za nas je ok na jednom nivou ljudi koji odlaze žele političkom snagom poslati vremensko kraljevstvo ubojica oni namerno odlučuju odbaciti ispravnu metodologiju i zauzeti Kristovu riječi i okrenite ih naopako ne, ne želimo da ne pojedemo njegove meso i pijte njegovu krv, mi to ne radimo dobro, tako da je to njegova metodologija politiku, ali zato što Krist čini milosrdni čin, prvo je pomislio da je u čas iskušenja svakog od njegovih voljenih učenika bilo bi jako testirao svoju agoniju i uzdahe M&E je izdaja i raspeće bi bilo bilo je najviše pokušaja da nije bilo prethodnih testova za mnoge koji su se aktivirali samo bi sebičnim motivima bili povezani s njima kad bi bio njihov Gospodar bio je osuđen u dvorani presude kad je mnoštvo ko ga je držao kao njihov kralj zazviždi na njega i uzvrati mu kad su ogorčene vreve vikale na raspelo njega kad su njihove svjetske ambicije razočarale sebe tragajući za njima, odričući se odanosti Isusu u to vrijeme u Ivanu 666. donio je učenicima gorko opterećenje srca tuga pored njihove tuge i razočaranja u njihovoj runi najmiliji se nada u tom času tame primjeru onih koji se od njega okreću možda su nosili druge sa sobom, ali Isus je doveo do ove krize dok njegova lična prisutnost i dalje je mogla ojačati vjeru u njegovu istinu sljedbenici suosjećajni Otkupitelj koji u potpunosti zna o propasti koja čekao da ga nježno izgladi način na koji su ih učenici pripremili za svoje kruniranje suđenja i ojačano ih za finalni test ojačalo ih je za Završni test ovo mi govori da je ovdje John 666 i većina njih učenici su ostali i sestra White kaže da Biblija kaže i da li bi mogla dati drugi svjedok, oni s njim zauvijek više nisu hodali ok, to su vrata koja su se zatvorila 7. septembra bila su dio puta pokreta Omega u redu, većina je otišla zbog političkih ambicija u doba Hrista zbog političkih ambicija danas i zbog izbora namerno da prihvate metodologiju za koju su znali da nije u redu jer kaže o njima u tom vremenskom periodu - ali za nas šta to znači kao Gideonova 300 što znači da je naš konačni test još pred nama i da su se Bog i Njegova milost očistili s drove kako bi nam se pružila prilika da se pripremimo za naše finale testiranja i ono što se dogodi na našem zadnjem ispitnom roku se zatvara za nas. Ovo je pravo završni test čiji je konačni test za svijet, ali tko u te tri grupe čiji je konačni test za mrežu NEMS koji je ovo posljednji test za levite negdje prije ovdje, negdje ovdje, ovdje će biti naše finale test nije Pentium nije Pentium u redu, to je moj argument to je rafija, a šta znači rafija između ostalog, to je palma a to je dlan rafije i dlanova u simbolizmu koji predstavlja pobjedu kad je sestra bijela ugledala Enocha na planeti koja je imala sedam mjeseci ili nešto slično tog ili osam mjeseci sjećate se tog prolaza koji je imao palme mašući i kaže da su simbol pobjede nešto po toj liniji, ali što drugo znači da rafija također znači džinovsko izlječenje, ali to je ženstveno pa što je ženska crkva, pa što se događa u rafiji, crkva se izliječi njegova pobjedonosna i ona će preuzeti i ići će preko velikana ko je div Goljat koliko braće ima pet koliko je bio visok da, imao je četvero braće, ali četiri ima ih pet i koliko je visok on, momci niste čitali chat da, ali ionako je bio u redu dvadeset i šest centimetara ne ne, nismo došli u Rafi, Rusija je dobila Sjedinjene Države rat s Rusijom je prevladao, ali prije svega razgovaramo s vanjskim još uvijek je ovo pred Pentiumom pa i mi kroz ovo prolazimo ako želiš osporiti ono što govorim ako ako nema problema u mom oklop zbog problema moja je tvrdnja da Pentium mora biti ponoćni plač i mislim to je neprozračan, ali očigledan Pentijum koji ponoć plače onda Rafi mora doći prije papuer papagaja. Ne brinem se za to datum upravo sada Brinem se da ćemo prepoznati tko smo Gideonovi 300 i prije nego što stignemo do radne odjeće, objavljujemo poruku koju Gospodin ima odgovornost da ispunimo njegovu riječ i njegova riječ kaže da će nas povesti dolje u neprijateljski tabor i otvorite san i njegovo tumačenje to će ukloniti naš strah i jedino mjesto na kojem ćete ga pronaći San i tumačenje koji se spominju je u priči o dobijanju i u Knjizi o Danielu i svaki preporod potječe iz Danielove knjige i to kažem jer su Rafi i Pinilla istine da je Gospod maknuo ruku s toga ovo je svjetlo koje proizvodi taj preporod, ali nije to samo stvar Rafi i Pinilla radi se o činjenici da je svaki red povijesti u Danielu 11 mora biti uključen u posljednjih šest stihova i kad počnemo gledati to smo imaće jasnoću o ovoj istoriji kao što nikad ranije nismo imali ova priča je započela da, ona će završiti i započeti Ianove baklje prve stvari koje su predstavljene to je jedan od kamenčića i ja sam uvijek bio recimo i nisam bio, nisam našao odlomak koji ovo poništava, ali mogao bi to je samo moje ljudsko opažanje. Mogla bih pogriješiti, ali nikad nisam pronašla priču Biblija koja ima više karakteristika adventizma sve u jednom priča o Gideonu i to sam javno rekao 20-nekih godina i niko ipak je došao i rekao hej što je s ovom pričom ili tom cijelom pričom adventista od početka pa sve do kraja ljudske probacije Priča o Gideonu moramo biti intelektualno i duhovno ugradimo strop u tome i kada dođemo do te točke to ćemo i učiniti biti tamo da je to dio intelektualnog naseljavanja istine uhvatiti se u koštac s ovim potezom ovu poruku u potpunosti i ova poruka je govoreći o duhovnom nisi Gideon ako nemaš poruku to je mač Gospodnji i Gideonova poruka koja je kombinacija božanstva i humanosti, tako da ću ovdje završiti ovo što nisam dobio koliko sam se nadao da ću dobiti 15 dok ste govorili o palmi ili dlanovi oh da, dlanovi da u stihu 26 ona Govori o tebi znaš gde Bog kaže da neću staviti nijednu od ovih bolesti na tebi, ali ja sam obukao Egipćane i oni su došli u Elam gdje je bilo 12 izvori vode u trideset i deset palmi, a Elam znači moćne i oni ne mogu kupiti vodu, tako da imate sedamdeset palmi i dvanaest izvori vode gdje su kampovali uz vodu hmm, da, sviđa mi se Versailles Puno stvari možete učiniti na tom stihu, ali zato što je ona to iznijela što to kaže da čeka, vjerovatno bi moglo uštedjeti stvari, tako da je loše pitanje, ali vezati rafiju s palmama priča o rafiji simbola, ali koju stavljamo ovdje, ali je temeljimo na linijama koje smo oduvijek koristili nisu ove druge linije koje su iskočile uz put na ovoj liniji kada smo znali da dolazi ponoćni krik to smo znali stigla s Ezrom 7 9, a ono što je Azra 7 9 uradila za nas bilo je što u kontekstu ono što je upravo pročitala pokazala nam je da od 911. do ponoćnog plača imaš 12 i od ponoćnog plača do nedjelje imaš onog 70 što taj stih ima dao vam potpis ponoćnog plača kako su to predstavili Ezra 7 9 i Ezra 7 9 je ključ ponoćnog plača ne samo za našu istoriju, već i za Samuela snijega pa se ovaj stih vezuje u palmi rafije s ovom proročkom strukturom vidimo pravo tatu i dobro su te palme pobjeda i Koji je drugi amblem tamo Alma kitovi vode da bi trebali biti da li će živa voda izvirati iz naše, ali šta je sa onim gdje se Izaija susreće? ima bazen Shiloh ah bazen siloam u redu je sve je to sve vezano zajedno, dušo, zašto bi ti dobro napravio ako nisi dovodio vodu na temeljima, mislim da ne kopate bunar, napuni se vodom da, mislim okej, želim raspravljati s tobom, to je vjerojatno u redu, ali ti to donosiš temelj u bunaru Znam još jedan bunar iako je ovdje dobro i što je to izvorište, ako je rijeka Jordan, postoje dva bunara Postoje li dva temelja, tako da vam treba biti jasno o tome koji tiho rade shinola i onda smo poplavu ozbiljnog oK-a koji smo uzeli oduzeli vašem poanta koja je bila dobra točka i otišli smo dalje nego što smo trebali neka ima riječ molitve Nebeski Oče blagoslovljeni smo svjetlom koje ti otvaraš svjetlo koje smo trebali dopustiti da nam otvoriš neke prije nekog vremena, ali dio ovog svjetla su radovi koje ste odvojili od onih koji bi bili prepreka tek kada dođe konačni test i vidimo da je poruka koju oni okupljaju vrlo falsifikovana poruka papinstva i neverovatno je to ljudi koji su se nekada izjašnjavali kao adventisti sedmog dana to bi pili vrsta kool-pomoći uoči testa papinstva koji je na horizontu bilo da je moguće da ćemo imati koristi od spuštanja u neprijateljski logor i slušanje sna u tumačenju koje bismo mogli biti među one tri grupe od 100 koje završe ovaj posao možemo vidjeti da svijet je zreo da ispuni logiku u svijetu je tu da ih ispuni predviđanja da će naša nadolazeća kriza nadolazećeg rata tražiti da nastavite i dalje učinite posao u nama koji nam omogućava da budemo dio onih glasnika koji ovo podižu upozoravajući unaprijed ovu krizu u Isusovo ime Amen