Baptism & the Number 8 in Czech


MP3 Audio File

Czech transcription from Google


[Hudba] vy Amen Nechtěla jsem tohle kázat čas, protože jsem si jist, že jsou věci že já to přijde na světlo Nemám si uvědomit, že jsem chtěl viz dříve, než to uvedu na místo, ale pro z různých důvodů jsem požádal Daniela, aby mě nechal dělej tuto prezentaci dnes, takže jsem že je trochu neúplné to jsem si vyřezal z desetidílné série s čím jsem se vyvíjel , má to společné křest a tak má co do činění s Smlouva v Genesis 17, která byla naší čtení písem a my se jen potápíme do toho v tomto okamžiku s pochopení toho, že jsme my že musí být naše volání mezi 144 000 se snaží být mezi 144,000 tak čteme zjevení 14 1 až 5 jako náš první bod odkaz a já jsem viděl zjevení 14: 1 přes pět a já jsem se podíval a lo loď stál hora Sion s ním as ním a sto čtyřicet čtyři tisíce mít jméno jeho otce napsané v jejich čelo a já jsem slyšel hlas od nebe jako hlas mnoha vod a jako hlas velkého hromu a já jsem slyšel hlas harperů harfujících s jejich harpy a zpívali jako nový píseň před trůnem a před čtyři šelmy a starší a žádný člověk mohl se naučit této písni, ale sto a čtyřicet čtyři tisíce, které byly vykoupení ze země to jsou oni které nebyly poškozeny ženami oni jsou panny, to jsou ony jděte po jehněti, kamkoli jde byli vykoupeni spočinut mezi muži prvotiny Bohu a beránku a v ústech jejich není nalezena lest pro jsou bez porušení před trůnem z Boha a pokud zůstanete ve Zjevení přejděte k kapitole 15, verše 2 a 3 říká a viděl jsem to jako moře skla smíšené s ohněm a těmi, které měly dostal vítězství nad šelmou a přes jeho obraz a nad jeho značkou a přes jeho jméno stojí na moře skla mající harfy Boží a zpívají píseň Mojžíše služebníka Boží a píseň země veliké a úžasné jsou tvé skutky Páně Bože všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou cesty tvé ty jsi král svatých, a jestliže půjdeš k tobě poznámky nyní uvidíte z skvělé kontroverzní známý pasáž není pochyb pro nás všechny a ona odkazuje Tyto pasáže, které máme co do činění s že jsem si přečetla záznam, který je budeš citovat oba, takže nejsem bude to číst všechno velký odstavec Chtěla bych poukázat na tu tučnou Chci, abychom viděli, že jde o to sto čtyřicet čtyři tisíc a sto čtyřicet čtyři tisíce mají píseň, která jdou učit se, že pouze se mohou naučit a uprostřed nebo třetí přes tento odstavec to říká, že je píseň jejich zkušeností v pořádku, takže 144,000 píseň, kterou zpívají, je o a zkušenosti , které mají jen oni je to píseň jejich zkušeností a zkušenosti , jako žádná další společnost kdy měl, a já bych jen, aby ji v záznamu charakter, který budeme muset dosáhnout, aby ho blížící se od lidská strana, pokud budeme mezi těmito čísly je charakter bylo poskytnout Enoch ok tam je jiní také, ale Enoch je klasika příklad lidské bytosti, která má dosáhl tohoto charakteru, ale sto a čtyřicet čtyři tisíce budou mít zkušenost, že i Enoch neměl v pořádku a ty bys mohl dobře tvrdit, že je to tak protože jedna z jejich částí zážitky jdou řešit nedělní zákon krizuje obraz zvíře a znamení šelmy a Enoch v této době nežil to je nepochybně platný rozdíl mezi zkušenostmi sto a čtyřidceti tisíc a Enocha, ale já chtěl to dát do záznamu, že já myslím, že zkušenost sto a čtyřicet čtyři tisíce to je jiné než Enoch je také skutečnost, že je organizované tělo lidí, které dosáhnou tento zážitek je současně v pořádku Jeho kostel oni všichni budeme mít individuálně tuto zkušenost Enocha ale je to něco společného tělo se zvedlo na konci svět, který je vlastní zkušeností pořádku a pak pokračuje říkat nich byly přeloženy ze země mezi živými a považují se za prvotiny Bohu a beránka, tak já chcete se podívat na některé z nich charakteristiky těchto sedmi veršů které jsme četli, říkají, že následují beránka kdekoli kdekoli on jdeme a v sobotní škole jsme odkazoval se na tuto pasáž od časných spisy 54 až 56 tam, kde jsou hloupé panny, které se i nadále modlí svaté místo, i když se Kristus pohybuje do svatého a moudrého místa panny následující mu následovat jej do nejsvětější místo a toto je tohle součástí našeho chápání je a dlouhodobý předmět, který jsme učil tuto pravdu před 9/11 tato pravda to Já zdůrazňovat, že v rané spisy str. 259 až 261 sestra, proč to je zřejmé, že v době Krista Židé, kteří tuto zprávu nedostanou kostel Hebrejců, který by to neudělal přijmout poselství Jana Křtitele nemohlo být využito učením Ježíše a oni dosáhli bodu kde říká, že jsou v dokonalosti temnotu a oni to nemohli vidět Kristus se přestěhoval od nebeského to od pozemské svatyně po nebeské svatyni můžete shrnout tento odstavec o hebrejské církvi až na pravděpodobně mnoho věcí, ale na jednu věc, kterou nemohli vidět změnu o dispenzaci, která se uskutečnila a poté ona jde do dalšího odstavce a ona mluví o milleritické historii o tom by neviděla ovoce přijaté První andělé zpráva nemohla být těžit z poselství druhých andělů o půlnoci plakat a můžete shrnout tento odstavec dole nevidí změnu výjimky z svaté místo, velesvatyně a po celá léta jsme byli poukázal že na konci světa je Bůh lidé budou mít stejný test jako my nebude moci následovat dispensační změna dobře a teď skutečně se ukázalo, že to bylo přesné porozumění po 11. září a my Rozumí se, že jsme vstoupili do úsudek živých, ale byli jsme Poznamenali jsme tuto skutečnost před 9/11, tedy 9/11 existuje skupina lidí, kteří nemohou vidět, že rozsudek Živého má začal a tento průchod a brzy spisy strana 54 až 56 je ilustrace zkušebního procesu a tam je třída, která následuje jehněčí kamkoli jde a já jsem což naznačuje sto čtyřicet čtyři tisíc této třídy samozřejmě vychází po Zjevení 14 a 15 a má jako hodně co dělat s sledováním změny dispenzace stejně jako cokoli jiného a změna dispensace není pouze změní z rozsudku mrtví rozsudek živých je jiný dispenzativní změny před námi budeme muset Znalost sledovat Kristus nás vede k v pořádku to jsou panny o nich Jsem na straně dvě ze svých poznámek jedná všechny staré informace pro nás v centru stránky se říká, že na straně DRUHÁ podobenství o deseti pannách Matthewa 25 Také ukazuje zkušenost z adventistů lidem se 144000 tím i velké budou odvozeny z adventismus jsou panny a oni naplnit podobenství o deseti pannách i řekněme z velké části, protože to víme tam někteří lidé, kteří přicházejí do tento pohyb přímo ze světa a v tomto bodě to nejlepší, co můžeme říct oni sledují světlo tam oni budou nést odpovědnost jako kněžím a mně dokonce přijdou a vy můžete argumentovat dobře, že opravdu nevycházel z adventismu, ale to je výjimkou z pravidla převážně jsou panny jsou to první plody a všimnete si to v podtitulku prvních plodů tam že jsem první 7/1 144 000 ovoce a pokud jdete do Exodus 22 29 a 30 Chci vám vysvětlit , co tím myslím o 7/1, protože tato prezentace je o čísle osm a ve verzi Exodus 22 verše 29 a 30 o mluvení o první kousky to říká verš 29 teď bude není zpoždění nabízet první plody vaše zralé ovoce a vaše tekutiny prvé ovoce tvých synů dáš dáš mi tak podobně dělat s devíti voly a s odporem na kostky mě dobře, prvorozených tvých synů podobně to bude dělat s tvým Noxonem a s zemřela ovce sedm dní, bude s ním jeho zatracený a osmý den daj mi to tato první nabídka ovoce zde má Rozdíl mezi sedmým a osmý v pořádku nemohli jste nabídnout první ovoce voly, dokud nebude strávit sedm dní její matka pak v den osmý, že je to připravena být nabídnuta a chtěla bych jí dát že v naší mysli, že sto a čtyřiadvacet tisíc našich prvních plodů nabízet tam nabídku mimo jiné věci jsou v pořádku Leviticus 22 26 a 27 na vteřinu svědectví tohoto Leviticus 22 26 a 27 a Hospodin mluvil Mojžíšovi když je býk, ovce nebo koza vynesl pak sedm dní pod přehradou a od osmého den a pak odtud bude přijata na nabídku z ohně k Pánu, tak je tu oběť není připraveno, dokud nebude osmý den v pořádku tak osmý den musí dělat mimo jiné věci s obětem, ale také co dělat s první kořenovou nabídkou a Sto čtyřicet čtyři tisíce komu chceme být mezi našimi první kořenová nabídka, takže jsme připraveni být nabízeno ve spojení s číslem osm dobře teď první přiblíží se první nabídka ovoce od velké kontroverze 399 400 Chci přečtěte si to z několika důvodů ale zabitý beránka byl a stín smrti Krista říká Paul Kristus náš Pesach je pro nás obětován svazek prvotin, který na doba Pesach byl způsob, jak před Pán byl typickým vzkříšením Kristus Pavel říká, když mluví o vzkříšení Pána a všech jeho lidé Kristus prvotřídní potom ti, kteří jsou Kristovým na jeho příchodu jako vlnový svazek, který byl první zralé zrno shromážděné před sklizní Kristus je prvotiny tohoto nesmrtelná sklizeň vykoupených těch, která na budoucí vzkříšení bude shromáždili se do sbírky Boží tyto typy byly splněny nejen jako k události, ale všem, kromě času na čtrnáctý den prvního Židovský měsíc v den a měsíc což bylo 15 dlouhých staletí svátku který měl připomínat svou vlastní smrt jako Beránek Boží, který snímá hřích světa, který byl ve stejnou noc vzatý zlými rukama k ukrižování a zabit a jako anti-typ vlna ramena náš Pán byl vzkříšen z mrtvý na třetí den první kořeny ti, kteří spali vzorek všech vzkříšený, jehož hříšné tělo bude změna a tvarování jako jeho slavné tělo podobným způsobem které se vztahují k druhému příchodovému muži být splněny v době uvedené v čl symbolickou službu je čas, který je uveden v symbolické službě pod Mosaic systém očištění svatyně nebo veliký den odčinění došlo desátý den sedmý židovský měsíc dobře, tak chci aby to uvedlo do záznamu o Kristu bylo to první ovoce, které nabízelo to byl vzkříšen s ním byl také součástí toho daru a těch Kristů na jaře tyto proroctví splnila svátky, ale žijeme v době jeseň podzimní slavnost, ale budou také být naplněn událostí a časem a to je tu první ovoce se konal v podzimní svátek smíření krmí trumpety svátek Tabernacles a já to navrhuji první nabídka ovoce na konci roku svět není první ovoce z těch, kteří spali, ale je to sto a čtyřicet čtyři tisíc, kteří ne chuť smrt dobře, takže máme dva a začátek a konec učí tohle jsou vzkříšeni ze smrti fyzické smrt a ty, které nikdy nekoupí fyzická smrt, ale jsou vzkříšeni od duchovní smrti stejně dobře v pořádku nyní další v poznámkách tady další není skutečně relevantní uděláme to, ale chtěl jsem, abys to viděl Studie, že jsem pracoval na na uzavřely linky, takže jsem ti dal dvě úryvky z toho jsem prošel Genesis 15 a Genesis 17 a já jsem vytáhl některé odkazy zde spojení se smluvními liniemi, protože víme , že Pán vstoupil do smlouvy s lidstvem s Noem, ale s Pánem vstoupil do smlouvy se zvoleným lidé začínají s Abramem dobře, takže kdy mluvíme o smlouvu, se týká nás sto a čtyřicet tisíc kněží je to tak, aby to mluvilo abrahamská smlouva a v kapitole 15 a sedmnácté kapitole máte nějaké referenční body pravděpodobně každý z těch tučných může se kázat, pokud skutečně víte vaše věci tak budu jen projít 15 a ukázat ty věci , o kterých mluvím můžete počítat hvězdy, protože Abraham měl počet hvězd, které se třást na hlavu ne , nemůžete počítat hvězdy a Abraham nemohl číslovat Hvězdy a on byl začátek historie smlouvy jsme konec toho dějiny smlouvy a bratři a sestry, musíme znát číslo hvězdy, protože hvězdy jsou posly a hvězdy jsou andělé a musíme to znáte rozdíl mezi 1. 2. 3. anděl, to je konec Bible proroctví a musíme vidět hvězdy a hvězdy jsou poslové a posly jsou andělé a v jazyk Bible, pokud nejste obeznámeni s ním a se slibem bylo jeho semenem a dokonale samozřejmě Kristem bylo semeno, které tento slib ukázal předat ale bratrům a sestrám sto čtyřicet čtyři tisíce jsou zbytek osiva, že drak je zlobí se na konci světa tak i když Kristus je semeno, které splňuje Abrahámovu smluvní proroky prorokuj sto čtyřicet čtyři tisíce jsou semena, které jsou konečné vrcholem této války, která je tam všude v příběhu Abrama přímo tam kapitola patnáct, která vyšla z Babylonu a uvidíte odkaz že na svět 144 000 bude muset vyjít z jakési tmy zmatek se dostává až k bodu, kde mohou naplnit své vysoké povolání a Samozřejmě hlavního jedním z hlavních charakteristiky Abrahama je to, že on Bůh věřil a vy si všimnete, že on měl v kapitole 15 pět nabídek, že on Dva z nich byli ptáci, které on nebyl rozdělen na polovinu 330 rozdělených polovinu a já si udělám tvrzení, že dělení těchto věcí na polovinu má relevantní prorocké použití, protože uvidíme v této smlouvě historie Je tam vypadá, že je čas proroctví, které je vždy rozděleno na polovinu který zkouší Boží lid a jeden z nich důvody , proč uvedu tuto studii společně není v této oblasti prezentace má ukázat, jak každá z těchto smluv byla uzavřena konfrontovány s jejich vlastním specifickým časem proroctví, s nimiž se museli vypořádat a já navrhovat naše je 126 a 151 jsou v pořádku a lze je rozdělit napůl, ale to je mimo rozsah toto a oni budou služebníci v Egyptě po dobu 400 let a on šel posoudit Egypťany cokoli, co říká Budu také soudit Egypťany naznačující že Židé byli posuzováni právě tam a tam na konci 400 let a ve čtvrté generaci je to, když k tomu dojde a kde je uvedeno deset národů a deset národů na konec světa je dračí síla Spojené národy pokud tato válka probíhá s dračí síla na konci světa čtvrtá generace se semenem je zbytek sedadla tak v Genesis 15 máte všechny body odkaz na konečné biblické proroctví ale chci se podívat na Genesis 17 a jsem si jistý, že všichni v této místnosti je řešen do skutečnosti, že když Bible hovoří o tom, že se někdo stane a Křesťan , že potřebují být pokřtěni ve jménu Otce Syna a Duchu Svatému, který je snadný každý křesťan to asi rozumí jako adventist sedmého dne, takže jsme typicky pochopte, že i když jste byli pokřtěný jako křesťan může přijít a bod ve svých zkušenostech, kde jste měl větší a větší světlo přináší přesvědčení do té míry, až kam vám určit musí být znovu přepsána jako Ellen Whiteová v roce 1846 ano, rozumíme tomu vy mohou být pokřtěni, aby se připojili k křesťanství a můžete být znovu zapsáni kvůli větší světlo, ale referenční bod že tady dělám , není ani jeden z těch ok, takže jsem jen chtěl křest Hledím, že budu kreslit odlišný přístup k němu než k některým z nás se díváme v kapitole 17 Genesis je to myrha Abraham volal, aby byl dokonalý, že tam je Smlouva je dána, že má změnu názvu je to nejen mezi ním a jeho semenem to nás vede přímo k zbytku osiva v Zjevení 12:17 jsou dát zemi, abychom žili stejně jako my pochopte, že Jeruzalém bude založená zde na konci světa duchovní Jeruzalém a obřízka je znamení toho smluvního vztahu že budeme žít dobře dobře a budeš obřezán když máte osm dní , nemůžete vzít číslo osm z příběhu obřízky nebo tokenu dobře číslo osm se stane součástí příběhu tady av Abrahamově denním věku, jestliže a Muž dítě nebylo obřezán byl do být odříznut, že by mu neřízl předkožky bude odříznut od Boží lidé důraz zde a odříznout, protože Pane ochotný, dostaneme se k tomu tam je ilustrace stovek a čtyřicet čtyři tisíce a Daniel kde je z kamene vystřižen hora bez rukou, která se stává a velké království, které naplňuje celou Zemi toto odříznutí je přinejmenším součástí příběh obřízky v tom samém kapitola Sára je také změněna od suraíh do Sarah a je čas proroctví v kapitole 17 možná ne všimli si to dříve, ale je to proto, že bylo slíbeno, že je to jmenován v příštím roce bude Isaac narozen a v určitém okamžiku existuje a termín v Bibli pro splnění proroctví a tak stejně je to můj osobní poznámky na studii jsem se rozvíjející se řešit několik otázek všechno, co jsem udělal, je vše Dělám tady je v současné době jedním nebo možná dvě čísla o počtu osm křtu známý citát na dolní část stránky tři v posledních dnech Dějiny Země Boží smlouva s jeho přikázání zachovat lidi má být obnovený v pořádku je pro mne důrazem na přikázání jeho přikázání udržet lidi, kteří by ho neobnovili smlouvu s těmi z nás, které jsou porušení jeho přikázání dobře jděte Exodus devatenáctý ne tam nechodí Později jsem si uvědomil, že jsem našel a průchod v duchu proroctví, kde zahrnuje starý zákon a Nový zákon uvidíte v Exodu a v horní části stránky čtyři vidíte exodus devět devatenáct čtyři a pět a první Peter - mám tři až deset v pořádku av této citace v duchu Proroctví se to bude odkazovat na oba tyto pasáže, které nebude používat všechny verše od prvního Petra - ale dovolte mi přečíst to, aby vás a bude to zachraň nás, že bysme četl Pán uzavřel zvláštní smlouvu starodávný Izrael, tedy pokud ano poslouchejte můj hlas opravdu a držte mého smlouva pak budeš zvláštní poklad mne nade všecky lidi na celá země je moje a vy budete království kněží a svatý národ se řeší jeho přikázání udržovat lidi v těch posledních dnech tohle je on vstoupí do smlouvy s ním řeší jeho přikázání udržovat lidi v těch posledních dnech, ale jste vyvolení generace čtvrté generace královská kněžství svatý národ zvláštní lidé, které byste měli ukázat vypustil chvály toho, kterýž vás povolal temnoty do jeho nádherného světla kdo je tu 144 000 zbylých lidí dostanou se jen z tmy jako Abram byl povolán z ur Cal D dobře drahý milý, prosím vás cizinci a poutníci se zdrží tělesné touhy, které bojují proti duši samozřejmě se zdržují od tělesných žádostí že válka proti duši nechodím dostat se do toho velkým způsobem, ale vy musíte pochopit, co to znamená vy Musí pochopit, že Kristus to vzal padlá příroda, kterou jsme my zdědili všichni zdědili po 6000 letech hříchu a musíme se z nich zdržet pokušení, které jsou před námi postaveny náš nižší národ Laurin příroda tak vyrovnaný v této pasáži o tomto svatém národě toto království kněží vidíte důraz na vtělení a co to nám reprezentuje , ale zajímám se že teď chci vidět je ten starý Izrael byl povolán být jeho smluvními lidmi , které obnoví smlouvu se sto čtyřidceti čtyřmi tisíc na konci světě první referenční bod v tom historie smlouvy je Abraham a pak vy může vyčistit věci o smluvních smlouvách od Izáka a pak od Jakoba a pak od Josefa a potom od Mojžíše a já pravděpodobně přeskočit některé, ale tam jsou některé v příběhu o Cedekiášovi a příběhu Cyrus a příběh o Kristu a příběh Milleritů, pokud je budete mít historie a spojit linky budete odvozovat všechny druhy sekund a třetím svědkům, aby se ujistili pravdy pro nás na konci světa kdo jsou 144 000, které sledujete logika, pokud to říká Ahoj v pořádku, tak v Genesis 17 11 to praví a obřezáte maso své předkožky a mělo by to být znamení Covenantu mezi mnou a ty a co říkám, je to jeden z to, co říkám, je to, kdy Kristus přichází v dějinách Krista u Jana Křtitele obřízka nahradit křtem a tak mě nechte číst Tento citát vedle a pak jdu vrátit se k slovu tokenu mají křtem daný Bohu slib jejich víra v Krista a jejich smrt dosáhl starý život hříchu smlouvu vztah s Bohem sem v Genesis 17 11 jste vstoupili závazný vztah, který máte ukázal to prostřednictvím obřízky ale pro nás je to křest jako křesťané postupujete podle logiky, ale nyní chci zvedněte slovo token z verše 11 obřezá tělo předkožky a bude to znamením smlouvy znamení smlouvy token znamená signál jako signál vlajka maják památník přízračný důkazy směrem k tomu v něm říkají znamení, ale v závorce, co má se znamením uvnitř této historie v znamení toho, kdo byl starý Izrael obřízka vidíte, že je to tak první odkaz na historii smlouvy příběh Abrama co dělal Ježíš na První se ukazuje konečně začátek konce dobře a další citovat, s nímž uzavřel smlouvu Abraham a jeho semeno a dal jim právo obřízky jako znamení, že on oddělil je od všech národů jako jeho zvláštní poklad ze všech národů existuje odloučení, které se děje samozřejmě rozumím tomu oddělení je to asi asi několik věcí na co se teď soustředíme, je to Ef oddělování od Laodiceans další citace Kristus učinil křest znamení vchodu do jeho duchovního království křtu je nejslavnější zřeknutí se světa tak dobře byl oddělen od národa křtu stejně jako oni byli odděleni ale od národa od obřízky pravý další odstavec poslední věta dolů tam jako křesťané podléhají slavnosti Obřad křtu to byl obřad obřízky je to Obřad křtu zaregistruje slib že je to pro něho pravdivé slib je z obřízky legie byla přísaha poslušnosti Božímu zákonu křest je přísahou poslušnosti Boží obřízka byla zákonem Křest byl znamení, a pokud začnete v Websterův slovník pod podpisem má několik definic, ale co děláte předpokládejme první definici označení je ve Websterově slovníku token ho mít tady ve vaší vašich stránek, které si token to něco, co jinou věcí se zobrazí nebo Vyjádřete jakoukoli viditelnou věc jakýkoli pohybový vzhled nebo událost, která naznačuje existenci nebo přístupy něco jiného tak mluvíme o známkách poctivého počasí nebo bouře nebo vnější známky, které jsou známky dobré ústavy a vy číst dál a jsou to všichni definice, které se kvalifikují jako prorocké známky nebo symboly a odřízl jsem jej na 9 ale chtěl jsem tam číslo 6 pokud jdete na číslo 6 se mi to líbí a památník nebo památník zachovat vzpomínku na věc, jaký je čas oheň zničil 250 mužů a oni se stal znamením Božího lidu těch 250 rebelové se stali znamením Božího lidu, ale mohou se stát znamením, které mohou stát token, ale co bylo to znamení starověku Izrael, který byl enzymem obřízka a jaké je znamení konec času pro zbytek je křest jít do Zachariáše 9 16 víte, že lidé nejsou hodně někteří lidé zeptali se mě víc než jednou, kdykoli oni měli jejich první organizační konference v Rumunsku za rok a půl nebo kdykoli to bylo všechno vzpomněl jsem si, že jsem tam nebyl ale dospěli k určitým závěrům o křtu tam, kde se lidé ptají co jsme se rozhodli tam co bylo jejich jejich logika, co bylo jejich postavení vím jako generál pozice, kterou opravdu nemám nikdy se dostal do malých detailů toho, co rozhodovali se tam o křtu I. mít tušení, když jsem v učiteli to nebylo nic, co by se tam oslovovalo dobře myslím, že se blížím k tomuto jinak než tam byli, tak to udělám stačí jen dát do veřejného záznamu, že já Jsem proto předem varován Zachariášem 916 praví a Hospodin, jejich Bůh zachrání je v ten den jako hejno jeho lid bude, jako kamení z koruny zvednuté jako znak na line, co je znamení , že jsou jeho stádo je to křest, o kterém bych tvrdil, že nemůžeš být součástí toho enzymu, pokud nejste součástí že křest, co by mohlo znamenat a proč jsem založil tento argument na začátku každého člověka dítě nebyl obřezán v příběhu o Abramovi co se stalo, bylo odříznuto, říkám to křest není jen proto, že jste že se stanete křesťanem nebo že máte nové světlo, ale to uznáváte před planetou Země že chápeš, že jsi byl povolal kněze v Efezské církvi sto čtyřicet čtyři tisíc a když uděláte toto tvrzení je to součást toho, co vás zvedne před planetou Země a já tvrdíme, že enzym se zvedl před planetou Země není v pozitivním světle, kde je negativní světlo je v pořádku, ale nejsem hotová uvedení logiky dohromady argument verš 17 o tom, jak veliký je Jeho dobrota a jak velká jeho krása je jeho kukuřice krásy udělá mladí muži veselé a nové víno služebné ASCII z Pán déšť v době druhého déšť tak, aby se Pán rozzářil mraky a dát jim déšť hojný na každý trávu v poli pro idoly že mluvíte marnost a diváci viděli lži a řekli falešné sny marně utěšují proto se vydali jako stádo byli trápeni, protože nebylo nic Shepherd, pokud si ji budete pečlivě přečíst tam je oddělení dvou hejn tady a jedno stádo je považováno za takovou lež jsou odděleny a druhý hejno nevěří lži, že jsou vyzdvihneme se jako důstojník a toto se odehrává v době poslední déšť, ale verš 3 říká můj hněv byl zapálený proti Pasterovi a já potrestali kozy, je to soud terminologii, kterou skočí pouze ovce a kozy, aby to tak bylo umístěte v rozsudku na konci svět a rozsudek na konci roku svět je savý v době úsudek živých, pokud jste bude trvat ji na samém konci Svět, který je všichni proroci mluvení o Pánu hostitelů má navštívil jeho stádo dům Juda a učiní je jeho rozkošné koně bojujte s tímto záštitkem, že jde do války jak jsem daleko říkal, abych šel po verši 5 ven z něho vyšel roh hřebík z něj bojový luk a z něj každý utlačovatel společně a budou jako mocný muž budou sklouzávat své nepřátele do bludiště ulic v bitvě a budou bojovat, protože je Pán s nimi a jezdci na koních budou být zmatený Chci, abyste viděli, že v znamení myslím, že má znamení související se znaménkem a to je znamení pro nás jako křest stejně jako obřízka bylo znamením starého Izraele jdou do války a říkala bych, že válka je ilustrovaný mimo jiné v Danielu kapitola 2 a samozřejmě je to zkrácená studie, ale já bych jít Genesis 15 jestli jsem se opravdu zkusím se nechte tento domov a všimnete si to Genesis 15, odkud Pán začíná jeho smlouvu s Abrahamem uvedl deset národů v pořádku, takže deset národů na konci světa jsou drak Napájení a v Danielovi 2 verš 44 je to, co já šlo ano a ve dnech těchto králů Bůh nebeský postaví království to je 144 000, což je zbytek, který je semeno, které je Satan naštvaný on jde do války ve Zjevení 12:17 dobře a za těch dnů Kings dá Bůh nebes povstat království, které nikdy nebude zničeno a království nebude ponecháno ostatní lidé, ale to musí zlomit v kusy a konzumují všechna království a bude stát navždy stejně jako Viděl jsi, že ten kámen byl vystřižen horská linka po řadových bratřích a sestry podstatou obřízka ke krácení tohoto království je zapojeno být vyříznut ale obřízka byla pro starověký Izrael pro moderní Izrael to je křest, ale oba jsou token, obě jsou v znamení a verš 45 pokračuje dál bez rukou a že rozbije železo mosaz hlína mi dovolil jen jít dopředu to ještě v jednom místě v Daniel Daniel 11 stejné verše 44 a 45 to říkám je stejná válka, ale zvěstuje na východě a na severu ho bude potíž protož vystupuje s velikým zuřivost zničit a naprosto odstranit mnoho a postaví stánky ze svého paláce mezi moří a slavná svatá hora, přesto přijde k Izaiášovi tak teď to, co říkám, je toto a toto je zde, mělo by to pokoj byl terminál samo o sobě v pořádku, takže jsem shrnující něco , co jsem já by neměla dělat jízdy, ale je tohle je kámen v pořádku tato pravda zde o zjevení sedmnáct to bylo na místě už dávno 9/11 pět z nich padlo páté dostala smrtící ránu, proto jsem tu zemřela jedna je Spojené státy v 1798 poezie tři zjevení sedmnáct Johnův byl odvezen k divočiny ve verších šest a čtrnáct Zjevení 12 je definováno divočinou jako 1260 let papežské vlády některých veršů 33 Zjevení 17 Ján je unesen na poušti, a vidí ženu jezdí na šelmě a je opilá s krví mučedníků mučednictví pronásledování 1260 let již skončila a ona je dostala se na čelo matky otroků což znamená, že už jsou některé kostely, které se k ní vrátily jako její matka, takže má pravdu tam v roce 1798 je John, když vidí tato vize pět mrtvých hospodářských zvířat a papežský Kostel obdržel svou smrtící ránu je v roce 1798 je Spojené státy jedním to je ještě za těchto deset králů což je Organizace spojených národů, ale osmý, který je moderní Řím, je to sedm a to je to, co dostane vzkříšení ze smrti tohle je externí království, protože toto je a válčení mezi královstvími Země a království svatých kněží národ, který Pán na konci má je zbytek, který je sto čtyřicet tisíc to je jeho dobro kůň v boji, vnitřní k tomu stejný příběh je ten první pět církve vás zavedou na Sardy a Sardy má jméno, které žije, ale je mrtvé a Sardis Philadelphia a Laodicea tyto tři církve byly všechny splněny v milleritické historii v milleritu historie se bude opakovat na velmi dopis, takže tento proces je zastoupen jako Sardis Philadelphia Laodicea mluví o historii Milleriti, když protestant kostely Sardis, které měly jméno byli to smluvní lidé, ale oni byli mrtví, že selhali test první zprávu andělů a poté zprávu Milleriti, kteří prošli zkouškou zpráva prvních andělů, ale test selhal z druhého andělského poselství a stalo se Laodicea byly odstraněny, jakož i Sardis - nech mě jen na Philadelphii Konec příběhu sledovali jste tu logiku, která se dostává opakuje se na konci světa, protože milleritická historie se opakuje na konci světa tak na konci světa vnitřní je to království Chystáte se jít do války pět Falun Sardis má jméno, které žije, ale je to mrtví to nejsou protestantské církve je to adventistská církev sedmého dne a stejný proces čištění je bude se konat, ale osmý je sedm je to tato historie Sardis představující historii Millera ayats, ale je to také Efez a my jsme ne na osmém místě, aby to ukázal ale dovolte mi, abych se podíval na mé poznámky, nech mě zadejte toto místo vysvětlete vám jako dobře vím, že je to trochu malá záda tam, ale když jsem tam dělal tam Nevěděl jsem, kolik jsem chtěl put to je stará studie také kámen dlouho před rokem 11/11 jej nazýváme vzorem Krista Krista se narodil v roce 4 př.nl a já mít na to poznámky pro vás, že to ukážeme ty , kteří začínají na straně 6, je 30 let roky v přípravě a v 27 ad je pokřtěn a dává svému svědectví tři a půl roku až do kříže ano, každý se mnou bude Danny být vzkříšen a pak to jde vzestup je ten příběh, jak si vzpomínáš OK v 70. letech v této historii Jeruzalém je zničen Jeruzalém je symbolem chaos na konci světa to se koná během posledních sedmi jako sestra bílá říká, že více než jednou a to vede k 8100, když Kristova návštěva navštěvuje Johna na ostrově Patmos a na vaše poznámky na straně 7 pod druhým příchodem můžete vidět citát tam, kde říká že Kristus přišel dvakrát jako první při příchodu byl jeho druhý příchod byl na ostrově Patmos všichni tyto značky jsou v historii Kristus 30 let přípravy křest svědectví svědectví tři a půl roky smrti vzkříšení vzestupu následovat Babylon druhý příchod k Kristu ale všimněte si, že jsme to nikdy neviděli před Všimněte si zde, a to je ve vašich poznámkách k strana 6 první citace nahoře jsme používali tohle hodně, takže je to znáte, ale nikdy jsme nepoužívali s touto studií židovské vedení byl při jeho narození předán hebrejsky kostel prochází přímo tady a tohle je počátek křesťanské církve pořádku způsob, jakým model chrám nyní je Kristus shromažďuje Jana Křtitele se scházejí dohromady kameny, protože jsme na jeho křtu chtěl položit základy z Křesťanská církev sestra White to má citujte konkrétně, ale toto je vzor Krista a to bylo paralelní podle vzoru Antikrista v roce 508 538 je tu 30 let přípravy pro Antikrista dávat tři a půl roky satanského svědectví, které bylo představuje tři a půl roku z Kristova svědectví a na konci tři a půl prorockých let 1798 Antikrist přijímá své smrtící rána, kde byl Kristus ukřižován a příběh je, že síla papežství bude vzkříšeno a pak se chystá vystoupit na trůn na zemi mám tu citace pro vás tak příběh o Kristově historie od čtyř BC do 100 je minulost historie, ale příběh tohoto papežství je stále ještě budoucnost okay mám na mysli papežský příběh, ale je to stále řídí sekvencí totožnou událostí a co chci vidět zde je v 508 pohanství náboženství dává cesta k papežskému ISM náboženství stejně jako Hebrejská církev ustoupila křesťanům Církev právě tímto způsobem označuje a my to už nikdy neviděli , vidíme to v 1989 adventistský laodičan sedmý den vedení je vedeno přesně tam Efesos se blíží do historie musí na svědectví dvou, které musí být být změna náboženství právě tam tak to je třicet let prorocký čas je od roku 1989 do 9/11 v pořádku, tady je zmocnění začátek je skropení Ten déšť a posílení ano pořádku a pak tam bude smrt a vzkříšení a vzestup co je smrt vzkříšení a vzestup, jak to představuje křest vzkříšení smrti a jestli mám pravdu moje žádost myslím, že je to správné bratři a sestry, pokud je křest a podepsat jako inspirace říká, že je to tak enzym, takže když se to děje, tak to je zvedání vzestupu enzymu dobře, co víme a já jsem neměl čas na zavedení tady, ale to, co my víte, že v této historii máme bratra Nathan se na to dotkl, jen se dotkl dnes se s ním nesetkal hodně, ale tyto historie jsou tady perfektní OK na jejich vnějším elementu historie, když mluvíte o tom církev triumfuje roli církve triumfální v biblických proroctví je to všechno dokonalé, ale skutečnost, že od roku 1989 on někdo jako já byl s tím souvisí a já jsem zapojen s triumfálním kostelem a já jsem nedokonalý, že je to jiné Příběh je tu dvě dějové linie se odehrává v místě tady je v pořádku, ale tady je to dokonalé naše individuální zkušenost může nebo nemusí být dokonalý, ale existuje vysoké volání pro to, abychom dosáhli této značky, nejsem popírají, že to , co se snažím ukázat je to, že nemůžete správně rozdělit slovo pravdy, pokud nepoznáte chrám, který je kostelem triumfálním a chrám, který jsme my jako jednotlivci tak dobře jako chrám kostela triumfální příběh klade říkám, že jsou právě tady na kříži vzkříšení smrt a vzkříšení je tím, čím jsme být konfrontován právě s křtem a není to ani křest nového světlo v pořádku je to nové světlo bez a pochybnosti, ale to není, že to není klíč jeho prvkem je klíčový prvek Abramovi bylo řečeno, že potřebujete vzít všechno dítě od osmi dnů a déle obřezat je a pokud se to nestane dostanou se od Izraele, což je jinak než být pokřtěn, protože poznáte nové světlo a to, co jsem říkají, že tady jsou lidé, kteří jsme musíme pochopit historii že jsme a rozumíme naší roli jako vnitřní a být součástí uvnitř musíte mít toto znaménko v pořádku ale myslím, že bych mohl být stále dopředu Sám nech mě dívat se na mé poznámky v pořádku I musí se nyní vrátit do vzoru Kristus je na poznámkách na stránce šest a sedm a tady poznámky jsou na straně sedm jsem je zavedl mimo sekvence teď se vrátím na stránku pět a toto není všechno na číslo osm přejít na Genesis 17 12 máme devět minut a bude osmidňový obřezaný de mungyu každé dítě vaše generace, který se narodil v dům nebo koupil s penězi nebo jiným cizinec, který není z semene tvého Mám že číslo osm je přidruženo s obřízkou dobře Noe jít na druhou Peter 2 Mluvím o tom číslo osm, pokud nejsem jasný druhý Peter druhý Peter kapitola dva verše pět a zachránil ne starý svět, ale zachránil Noe osmý člověk kazatel spravedlnost přinášející záplavu svět bezbožných, takže kdy mluví o Noemovi, kterého volá osmá osoba, která byla zachráněna povodně, ale nyní se vrátí k prvnímu Petrovi kapitola tři verše 20 a 21, které někdy jsme neposlušní, až jednou dlouhé utrpení Boha čekalo v dnů Noe, zatímco archa byla a připravit tam, kde je málo osm duše byly uloženy vodou podobně postava, na kterou je dokonce i křest teď nás zachráníme před tím, než nám to pomineme z špíny masa, ale odpověď s dobrým svědomím vůči Bohu vzkříšení Ježíše Krista tak v obou těchto odkazů na Noe, ať už je jen volal osmou osobu nebo osmým osobám jejich zkušenosti s chodem přes záplavové vody typické křest nemůže oddělit číslo 8 od křtu víc, než můžete oddělit číslo 8 od obřízky jste po mé logice a oni jsou vyměnitelných výrazů a není v něm odložení špíny z masa máme dát pryč špinavost našeho těla samozřejmě jsme ale to není to, co říká tady je to, co říká, že to říká že mé úsilí ovládat mé tělo je absolutně nemožné, pokud moje vyšší příroda je čistá číst znovu nejsme uvedení pryč ze špíny z masa, ale odpověď dobrého svědomí vůči Bohu má vyšší příroda musí být ten, to je čisté a pokud je moje vyšší příroda čistý pak Duch svatý zůstává uvnitř z něj a maso je pod ale to je část křtu jako ilustrován osm osob, které procházel záplavou v Arku dobře vzkříšení Římanům 6: 3 a pět vědět ty jsi tolik , kolik z nás nebylo pokřtěni v Ježíše Krista byli pokřtěni do jeho smrti, proto jsme pohřbeni s ním křtem do smrti, jako je to jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých slávu Otce i my by měl chodit v novém životě kdybychom byli společně zasazeni do podobnost jeho smrti budeme také ve podobě jeho vzkříšení nemůže oddělit jeho smrt a vzkříšení zde vzestup přichází také a jak to bylo John 12 Myslím, kde byl Nathan Škola Sabatu ve verši 32 Johna 12 to říká a jestli mě zvednu Země s okem, když se zvedl z země přitáhne ke mně všechny tyhle řekl, že znamená, jaká smrt má zemřít zvedání Země, které kreslí všechny lidi pro něj je klasická pasáž, kterou my mít zevnitř, pokud jsme vstoupili do jeho smrti skrze křest vstoupil do jeho vzkříšení na stejný bod a je tam po tom Znaménko je zvednuto v pořadí Leviticus 8 verše 3 přes 10 3 víte ten příběh je to osm dní k očistě kněží ale skutečně kolik dní to trvalo pro tento příběh pro kněze být očištěno víte dobře, musíme se dostat přečtěte si, že jste to udělali, že se vám nezdá jako kdybys věděl, že jsem se nedostavil Chytil jsem se, že jsme to věděli jeden Leviticus 8 verš 3, protože jsme povoláno být království kněží jsme my ne v pořádku a duchové proroků jsou podřízeni prorokům to, co Mojžíš to říká tady v Leviticus nechodí být jiný než to, co je Petr říká ve verši 3 Leviticusu 8 to říká a shromažďuj celou shromáždění a jděte za dveřmi svatostánku shromáždění a dostal jsem, že musím skočit dopředu sem to prostě řeknu co je tohle je, je to proces očisty kněží a to trvá 8 dní sorta máte quizzical vzhled na tyto ne v pořádku a skok k verši 35 kapitoly 8 proto musí zůstáváš u dveří svatostánku kongregace den a noc sedm dny jsou vysvěceny vyčištěny ale chcete ji vyjádřit a udržet obvinění Pána, které jste neudělali neumírám proto, že jsem přikázal tak a on jeho synové činili všechno, což Hospodin přikázaný rukou Mojžíše a to stalo se osmého dne Mojžíš zavolal Áronovi své syny a starší Izraelští, a řekl jim vzít mladé lýtko a to pokračuje a bod je jich tam osm dní je vyčištěné, ale ve skutečnosti byly sedm dní čistí a na osmém místě den, kdy začali sloužit jako kněží a pokud budete mít příběh dále kapitola 10 Máte příběh rebelský kněz že oheň sestupuje z nebe a zničí je, takže máte oddělení tam, takže je tu osmého dne očkování, ale osmý den je kde oni začínají svou práci na číslo osm nelze oddělit od kněží, od kterých nelze oddělit cirkusy a nemůže být oddělen od křest, proč bych to řekl ne jenom vzhledem k Noemovi, proč, proč nemůžeš oddělte číslo osm, ale řekněme pro vzkříšení užší než jenom křest, proč je to číslo osm symbol vzkříšení, protože pokud byste mohli jen následujte zde, když byl Kristus vzkříšený , mohl bys říct, že je na tom první den, ale byl to osmý den vzkříšil osmý den ano a vždycky jsme to učil, že je tam v pořádku Dobře, nechám to na tom, co máš poznámky všech výpadů, které jsou zde tyto poznámky na stránce pět, které jsme sdíleli tady předtím a my jsme je sdíleli studie, kde jsme se týkají číslo 81, protože se připojí číslo 81 s tím, jakmile ho máte na svém místě co říkám , abych to dokázal závěr k závěru, že jsem zřejmě včas Ano, to pro mě to chápu Omega apostaze začala v roce 2012 důvod, proč říkám, že to bylo první kdy došlo ke vzpouře proti tato zpráva, která přišla z toho a ti lidé, kteří byli s tím, než se dokonce dostali spojené s touto zprávou do veřejné služby a oni jsou jejich břemeno bylo to veřejné evangelizace v skutečnost jeden z primárních vůdců skupiny lidí během této doby doba změnil svůj titul na evangelisty poslal své dopisy, které vždycky podepisoval to evangelisté tak v tomto, když Zpráva vyšla žádnou veřejnou evangelizaci to bylo pro něj těžké přijmout jeho skupina a oni to nepřijali a protesty skutečně dosáhly nové úrovně již byli a protestovali kniha Joel, ale já to říkám začal tam v této historii, protože to je poprvé, co jsme začali mají povstání uprostřed nás Říkám, že to byli ti bratři tam, kde se kladl důraz během této doby na lidi pokřtěn do tohoto hnutí, který bych měl problém s tím, protože jsem přesvědčen, že je to platné k pokřtění, když vy pochopte nové světlo bez ohledu na to, kde jste jsou ale v té době jsme byli křtí lidi v podstatě do nové světlo a do pohybu jsem říkajíc zpětný dohled mi to říká vliv nás vedl k tomu, abychom předběhli Pane a to bylo nesprávné, pokud ano podíval se na ty křestní sliby jo tam je nějaké nové světlo, ale ne Ve skutečnosti je to všechno zavedeno zde před měsíci, takže to není nové světlo že dnes objevujeme sliby nejsou opravdu nové světlo prorocké poselství možná nové světlo to může být skryto přinášeno přesvědčení někteří z nás, abychom se znovu obdrželi, dostanu to já Přijměte to, ale říkám prorocké že kostel je triumfant spojován s číslem osm a nemůžete se dostat od všeho, co církev vítězí je nejméně jedna složka tohoto znaku je číslo osm a to je obřízka a křest a Ježíš ukazuje konec od začátku a začal to Abram někdo, že nevstupuje do toho právo je třeba odříznout od svého lidu to bude trochu víc dogmatické a královské síly jistě, ale je to úplně v souladu definice sto a čtyři čtyři tisíce sledují beránka kdekoli jde a cesta jsou on užší a užší užší a užší a pravd že se budou muset potýkat s našimi pravdami, které byly paralelní příběh Abrahama Abrahama se projevil jeho víru dělat věci, které on nikdy myslel, že by se někdy ocitne což mi připomíná Williama Millera které říkalo, že nikdy nebylo vůbec to je parafráze ve všech mých služba jako posel Pána, kde Myslel jsem, že bychom lidi zavolali protestantské církve, ale dosáhl a kde pochopil, že to musí být a to, co říkám, je součástí tohoto volání křtem je Pán, který nás volá uznat, že jdeme do a členství s kostelem triumfálním a on pro nás požaduje, aby požadoval , abychom my přiznat, že prostřednictvím obřadu křest se modlíme Otec v nebi jsme Jsme lidé které byly stimulovány fascinován rozvinutím vašeho prorocké slovo a byli jsme zpochybňováni čas od času, ale zdá se že nyní sesbíráte pravdy z vašeho prorockého slova to mít větší osobní přímou aplikace pro každého z nás, co potřebujeme milost pochopit vaše prozřetelnost vedoucí k tomu, že si to pamatuji ty jsi ten , který nás vedl celou cestou tím, že jsi ty to nás zavolalo z temnoty vaše úžasné světlo a to jsme neudělali rozhodnout se být tady, ale že jsme a zvolená generace, kterou potřebujeme vidět v prozřetelné vedení, že ne přinášejte pro nás něco , co není pro naše prospěch i když se zdá jinak, zeptám se že nám poskytne veškerou soudnost na milost se s těmito pravdami potýká teď se otevíráte a děkujeme vám pro požehnání , které jste nám dal tento den oba s fyzikálními a duchovní déšť, které jste nalévali na nás v Ježíšově jménu Amen vy