His Hand Removed Part 04 in Bosnian


MP3 Audio File

Bosnian transcription from Google


počnimo od riječi molitve Nebeski Oče, molimo te da dozvoliš naše misli da se vrate tamo gdje smo bili juče, tako da možemo zadržati kontinuitet kontinuiteta ove studije u prednji dio naše pažnje koji pitamo da nas blagoslovi tvoj Sveti Duh njegovu prisutnost koju bismo mogli razabrati stvar iz studije koju bi imao nas razaznajte, preuzmite kontrolu nad tim prezentacija i nadglasanje mojih riječi i moje misli da je ono što se govori predstavljeni će za vašu slavu biti vaš čast i to bi to izgradilo one slušajte ove stvari i mi vam zahvaljujemo za ovo u Isusovo ime Amen bili smo pogleda Isaiah šest i smjesti ga Izaija sedam i osam poruka a kuca i ova povijest ovdje od 11. septembra ponoćni krik na koji smo mislili ova istorija ovdje koja je naša historija mi kažemo da je ovo istorija ponoćni plač za svećenike i to samo nastavlja za Levite skroz dok se ljudska proba ne zatvori u ponoć glasni plač su simboli an eskalirajuća poruka Duha Svetoga i u ovom redu ovdje to razumijemo Enoh Metuselah i Lamech su bili Zastupljeni smo o tome razgovarali Metuzalah je označen sa sto i osamdeset i sedam godina jedna osamdeset sedam je simbol jula 18. ovaj osamdeset sedam je dvaput u ovome istorija s ovih samo 65 jedan osamdeset sedam jedan osamdeset i sedam 65 tako gledaćemo tamo gde smo zatvoreno je juče na stranici četiri vaše bilješke počnimo u Izaiji osam stihovi pet i šest dok se upuštamo u Hebrejska definicija plitkog Metuselaha u Siloamu ali u Izaiji osam stih pet i šest kaže da je i Gospod govorio i meni opet govoreći onoliko koliko i ovaj narod odbija vode Šile koja ide meko i radujte se smoli i REM Alea Sunce i razgovarali smo o tome zašto ima i narod bi se radovao svom neprijatelju i mi razumijemo da je ovo a izricanje protiv cijelog Izraela sjevernog i južnog kraljevstva i čemu su se radovali koncept nečasnog saveza an savez Božjeg naroda s poganskim nacije sa sjevernim kraljevstvom to je bilo Izrael s nama sa Sirijom i ima on je s nama Sirijom i u ovoj historiji to tipizira našu istoriju test koji prethodi zatvorenim vratima je slika zvijeri testiranje slike zver je kombinacija crkva i država sa crkvom i kontrolu odnosa i to je nezakonita veza crkve i navedite prvu ilustraciju crkve a država je vjerovatno Adam i Eva Adam bila bi država Eve crkva i Adam je trebao biti taj koji je to bio vladajući Evom da to izgovori i verovatno na grub način koji bi uvrijedio neke feministkinje ali da to preokrenu kamo žena Adam vlada nad Adamom nezakonita veza to je simbol slika Zvijera koja je simbol ovo vreme testiranja slike zveri vrijeme testiranja odvija se tokom ponoćni plač u stihu 5 ovo izgovor koji ima i sve Izrael se raduje ovom nečasnom odnos govori tamo gdje su ukazujući im na povjerenje kuće prijetnja da će biti svrgnut ubijenim zamijenio ga poganskom osobom pobunjenikom Tapiom i umjesto da povjeruje u Boga uzdao se u Asiriju i to je to što je Izrael učinio - stavili su svoje povjerenja u Siriju i to je simbol njihovog odbijanja vodeći je Bog koji se uzda u Boga vode Kailua ali vode Kailua Kailua su takođe označene kao bazen bazena siloam ako idete isto u John poglavlje 9 objediniti različite točke u istoriji i razlog što idem tako široko u ovom uvodu je da budemo sigurni da kad stignemo do Ravija i Pentiuma da ove veze vidimo u stih 1. poglavlja 9. od Ivana kaže i dok je Isus prolazio ugledavši čovjeka koji je slijep od njegovog rođenja i njegovih učenika upita ga govoreći gospodaru koji je ovo griješio čovjek ili njegovi roditelji da se on rodio slijepi Isus nije odgovorio ni ovo čovjek nije sagriješio ni njegovi roditelji, ali to je ono Božja djela treba očitovati u njega moram raditi na njemu koja su djela poslali su me dok dođe dan noću kad niko ne može raditi noć dolazi kad niko ne može raditi je izraz to govori o zatvaranju probacija ok, pa ovaj pasus ovdje u Ivan se proročki odnosi nešto što se bavi bliskim probaj dok sam u svijetu sam jesam li svjetlo svijeta kad ga je imao tako izgovorio da je pljunuo na zemlju i pravio glinu od pljuvačke i pomazao se oči slijepih s glinom i rekao mu da se opere u bazenu od Siloam koji se po tumačenju šalje a mi gledamo na kraju juče ovo Siloam shylaja je raketa koja se šalje ovdje grčki naglašava poslao deo toga koji je tumačenje je poslao da je krenuo svojim putem zbog toga se oprao i došao vidjeti komšije zato i oni koji prije je vidio da ga vidi da je slijep je rekao da nije to on koji je sjedio i molio neki kažu da je to on drugi rekao je da je takav kao on, ali rekao je da jesam tako proročki u istoriji smo gledajući ko su slijepi Laodicejci ovo je laodicejska poruka i šta da li bi to izliječilo njihove sljepoća za pranje u bazenu od shylaja bazen od siloama ovo je to izliječio bi njegovo sljepilo, ali umesto da uzme taj lek uzdajte se u nečasnu vezu itd kroz beleške tu smo završili jučer je siloam grčka riječ za Shiloh 'ah, gledali smo u Shiloha vode koje odbacuje dolazi od 17. hebrejskog 7975. fontana od Jeruzalem i dolazi iz 79-71 koji znači raketa napad koji je koplje takođe izdanak rasta koji je grana a baci oružje i onda je označeno kao Siloam grčki 46:11 hebrejskog porijekla 79 75 ok, dakle, pročitali smo John 9 7 što nam daje tumačenje da je to predstavlja Siloam predstavlja tumačenje je poslano, pa kažemo a projektil napada koji je poslan Isusu miris božji možete vidjeti u tome želja starosti 145 godina od dana kada je ona čuo najavu Angela u dom u Nazaretu Marija je blagovala svaki dokaz da je Isus bio Mesiji osigurao svoj slatki nesebični život ona da on ne bi mogao biti nitko drugi doli miris božji i ono što ovdje kažem je da se Isus povezuje sa svojim poruku i njegove poruke, pa koristi bazen Shiloh predstavljati ovu ponoćnu vapaj poruku koji ima ovaj predstavnik one koji to odbacuju Isus se pobrine za ovu poruku o ratovanju i raketi je shvatio da je njegova poruka da je direktno povezani s tim, tako da smo sada na mestu gde to možemo svezati linija naše povijesti u ako želite da vidim ako krenete naprijed u vodama koji idu tiho sa otpuštanjem jer izgledaju suprotno jedni drugima da shvati vaše pitanje je način na koji vi učini to ako se vratiš Isaiji, nije ok, dat će kontrast to je Cathy rekla u stihu 6 za koliko ovaj narod odbija vodu od shilove koja je sasvim u redu, jesmo govoreći da je ovo voda rijeke potonji kiša ponoćni plač to je bio 6. stih, ali zato što ih ima odbacuje ovu poruku koju će dobiti kralj sjevera do nedjelje zakon tako što sada piše u 7. stihu gle, Gospod im na njih donosi vode rijeke jake, a mnoge čak i kralj Asirije i sva njegova slava i nadici će se nad svom sjenom kanale i obilaze sve njegove banke i proći će kroz Judu preliti i preći on će pružiti ruku pa do vrata tako da je ovo poplava nasuprot mirnoj poruci taj nivo je kontrastni atributi Krista i sotone su u redu kralj Asirije njegov je poplava koja briše sve to je uništavajuća poplava, ali poplava Chawla vode Kailua su a obnavljaju vodu tako da budu mirni zar ih ne upoređujete sa znakom olam Siloam je shilova to je isto pa kako može li to biti Zanima me kako to može biti ova raketa napada kada je istovremeno a meka voda govori o simboli mogu imati više značenja govori o dva različita atribute poruke o ponoćnom zločinu jedan je da je to poruka poruke Krist koji je poruka obnove za razliku od sotonine poruke koja je poruka uništenja ok, to je korištenje voda za ilustruju to ali poruku od ponoćni krik uključuje rat i to je sigurnost u kojoj se nalazi prihvatanje poruke u redu da li uprkos činjenici da je to a teška poruka, ali vode su predstavljaju dve različite stvari tamo na toj razini jednom kontrastirajući sa poplava Babilona poplava kralja sjevera pa je u tom kontekstu the potonja kiša je mirna drugi je nasilan, ali poruka koja se nalazi u bazenu u kojem smo pogledaću u trenu nepravde pa mi dajte samo trenutak da stignemo tamo ali prvo da pogledamo Metuselaha gore evo tko se rodio kad je Enoch 65 godina star 187 godina kasnije, laže Lamech Methuselah je hebrejski 49 68 i dolazi od 49 62 i 70 973 on sam na stranici 4 u bilješkama piše čovjek mraka Metuzalah i anteiluvijski patrijarh pa sad, iz čega piše H 79-73 79-71 to je korijen je isti korijen kao shiloh raketa napada koja je to je koplje i izdanak rasta granu, tako da vezujemo Metuzaleha Shiloh sjekira Isaiah odaje poruku ako se vratite Isaiji 7, koju je dao ova poruka u stihu tri u redu, u ajetu tri od Izaija 7 kad to daje Isaija poruka upozorenja a kaže da je tada rekao je da Gospod i Izaija izlaze upoznali ste ti i Šir - svog sina kraj cijevi gornjeg bazena u autoputu Fulerovog polja tako on se referira na ovaj bazen Shiloh a 'kao točka gdje daje ovu poruku imamo i želimo označite tu točku, jer mi smo ta tačka vratiću se za trenutak koristi bazen kao simbol ponoćni plač ili druga kiša za razliku od toga na krivotvorinu ove kiše snažna zabluda ali poruka je a poruka o ratovanju, zato prijeđite na 2. Samuel 2 stih 13 i Joab, sin Zehra Zehra Zehra aya suru aya i Joab, sin zuru aja i Davidove sluge izađoše i zajedno su se upoznali kod bazena Gibeon da li svi znaju šta se dešava dogodi se ovdje Joab reći Abner Joab ne voli Abnera neka mladići ustanu i igraju se zajedno i to rade i čim njih da li Joe pljačka muškarce šta oni rade klati Ahabove mladići ok, ali to je na ovom bazenu i želim da vidite taj bazen je simbol ratovanja ok, tako da je u stihu 14 i Joab, sin Zeruia i the sluge Davidove izašle su i srele se zajedno kod bazena Gibeon i oni sjeo onaj s one strane bazen i drugi na drugoj strani bazen i Abner je rekao Joabu da pusti mladići se sada dižu i igraju pred nama Joab je rekao neka se ustanu oni su tada ustali i prošli dalje broj dvanaest Benjamina koji se odnosi na ishitrevanje sina od Saul i dvanaest Davidovih slugu i uhvatili su svakog njegovog prijatelja glavu i gurnuo svoj mač u svoju pa su se srušili zbog toga se to mjesto naziva pakao katha ima ziram koji se nalazi u Gibeonu i Tog dana se vodila vrlo bolna bitka Abner su tukli i ljude Izrael pred Davidovim slugama Ono što vidim je evo bazen koja je označena i povezana je sa ratovanje ići na 4. poglavlje stih 12 sekundi Samuel poglavlje 4 stih 12 i pokušavam da znam ovu priču ali Samo ću pročitati stih 12 i Davida zapovedio je svojim mladićima i oni su pobili njih i odsekao im ruke i njihove noge i objesite ih na bazen bazena Hebron, ali oni su preuzeli šefa BIA-e i sahranili su je u ovom grobu Abnera i Hebron ti dečki dovode Davida pobožni su obojici glave kuhara misleći to jer je bio Davidov neprijatelj Savlov sin kojeg će David dati njima je nagrada, ali Davidovo kaže da je to Savlov sin za kojeg je rekao da si glupo zbog toga što sam ga donio meni i njemu pogubi ga tamo, ali obješen je njega iznad bazena u Hebronu, pa evo ga drugi svjedok da se radi o bazenu ratovanja i krvoprolića prvo Kraljevi 22 38 bazen koji niste vidi to netko je još uvijek u stihu 12 the bazen heparina prvi kraljevi 22 38 i postoje druge reference tamo a nema toliko referenci na njih bazen ili bazene, ali neke su reference su vrsta muda, ali samo nekoliko njih daleko najveća većina je povezana s nekom vrstom ratovanja 1. Kraljevi 22 38 i oprali kola u bazenu od Samaria i psi lizali su mu krv i oprali su mu oklop prema pod riječju Gospodnju koju on govorio čiju krv ispiru oni su Hobbs, u redu je pogubljen i pere njegov kola na bazenu Samarija visio iznad bazena, tako da ste postali krvavi voda na oba mjesta u redu, da jer ako ga peru vani imaš krvavu vodu tačno Izaija 14 22 do 25 pa šta sam ja to radim to kažem kad razgovaramo o bazenu od siloama bazen predstavlja rat i krvoproliće i ja koristeći dokazni tekst da biste to učinili mjesec je jedan od svakodnevnih trčanja to je kao da će okrenuti pustinje u bazene s vodom tako samo je nekoliko takvih, ali oni ne povezujte 14 22 do 25 Izaija 14 22 do 25 ovdje se radi o Babilonu 4 I ustati protiv njih kažu kod Gospodara od Domaćini i odsječeni od brbljanja imena a ostatak i sin i nećak kaže Gospodin i ja ću to učiniti a posjedovanje okretaja za ponude i bazena od vodu i pomilovaću ga Besimom o uništenju govori Gospod nad Vojskama Gospodin Domaćin se zakleo da je rekao sigurno kao Abba kao što sam i ja mislio će se dogoditi i kao i ja tako postavljen da stoji tako uništenje Babilona je to kad uništi se postaje bazen u redu i uništena Venčanstvom Gospoda ratovanja Nahum susjede, hum - osam to je, ali Nineveh je stara poput bazena vode, ipak će oni pobjeći od Stana Stan će plakati, ali niko neće gledati nazad uzimajući plijen srebra uzmi plijen zlata jer nema kraja prodavnica i slava od svih ugodan namještaj uništenje Nineveh i šta li radiš vidi tamo je poput bazena vode uništenje Nineveh, ali šta učiniti vidiš unutra kakav EE ok, ali a bazen vode uništenje ratno a plakati, tako da to govori našoj historiji i kad je poruka o uništenje devetnice Nineveh, oh uslov oko toga ko ga je dao Jona pa ovo govori našoj historiji kao pa, svejedno, ono što govorim je kada Izaija stoji na bazenu Šilo i on kaže da je a odbacio poruka i Larry nas je jučer odveo u Ponovljeni zakon 30 do 1 i kraljevine predstavljaju potonju vladavinu vode predstavlja puno kiše ponoćni plač za našu istoriju Shiloh a 'predstavlja ne samo Metuselaha ali predstavlja čoveka pikado a projektil napada i bazeni gdje je dano predstavlja rat, pa prijeđite na drugi Kraljevi 2020. i stvarno ćemo se fokusirati na to bazeni sada i unesite ga u naš istorija Nadam se malo jasnije drugo Kraljevi 2020. koja bi vas natjerala da razmišljate o 2020. godini vizija ili godina 2020. ili šta ili 220 ako padneš 1-0 i zadržiš s drugim ok tada reče Isaijin sin polovine Amos Sant Hezekiji kaže i tako kaže Gospode Bože Izraelov ono što imaš molio me protiv SEC Sennacherib kralj Izraela je čuo ovo je riječ Gospodnja zašto je imam da je ovo riječ Gospodnja pusti me da se povučem i pobrinem se da uđem devetnaest sam u devetnaest ok, zato to nema smisla za mene i za njih ostatak djela Ezekije i sva njegova možda sada ko je Ezekija koju sam spomenuo ovo juče hej on je kraljev sin Ahab sin Ahaz moj bože ok, pa kad kad ovo dobiva ovo proročanstvo koje doći će kralj Asirija na njemu do vrata što se ne događa da se to dogodi njegovom sinu Ezekiji ok, ovo je Ezekija sada i ovo je zbroj njegovog života u sekundi Kraljevi 2020. o, vidim zašto to izgovarate drugi Kings 2020 u redu, tako da ima i posla 2020. postoji vizija 20/20 i postoji godina 2020. i tu su tri dva, ali u stihu 20 kaže i ostatak djela Ezekije i sva njegova možda i kako je napravio bazen i cijev u redu, tako da Ezekija pravi provod i bazen i vodu u grad su dovedeni oni nisu zapisani u knjizi kronike Judinih kraljeva, tako i ja želite da vidite da Ezekija gradi bazen i kanal za koji mislim da bi i trebali nazovite taj vodovod u našem danu i dobu ali mogla bi se pokriti ili ne pokriti ok pa spava sa ocem unutra stih 21 Nehemija 214 ide obratite se na, nejasno je što nisam vidio bilo kakve komentatore iz Biblije koji bi zaista tvrde da je na ovaj ili onaj način pozitivno o tome koji je bazen bazen u Jerusalimu, pa ga tretiramo za ja postupajući proročki s Neumom u kojem se nalazi vaše bilješke Nehemija 2:14 pa se liječim vi proročki kažete da tema bazena u našoj istoriji je bazen Shiloh uh pa kad pisma govore o bazenu što se poklapa sa našom istorijom da jeste onog bazena ne tvrdim drugačije sadržaje komentatora ali u stihu 14 ovo je kad su izašli Babilon, onda kada sam to Nehemija odlazeći i gledajući kako Jeruzalem srušen zatim sam izašao do kapije od fontane i do bazena Kings ali zvijer nije bilo mjesta to je bilo ispod mene da prođem i kažem ovo je njegova ponoćna vožnja da je ovo Bazen za kraljeve je ulaza u Hezekiju stih 15 poglavlja 3 to će biti u vezi s tim ponovo primijetite da je u stihu 14 to je bazen kraljeva i stih 15 3. poglavlje Nehemije ali kapija fontane se popravila Shallon sin ugljena ima ugodan dom vladar dela Mizpehe on ga je izgradio i pokrio je i tamo postavio vrata brave arapske i njihove rešetke i zid bazena Siloam kraj King's Garden, ovo je moj argument bazen je bazen Shiloha i nema sumnje o tome i to uz Kraljevu baštu pa u 2:14 kad piše kapija i fontana i bazen kraljeva ako ima bazen kraj Kings vrta Kings bazen je to to je i moj argument kaže i većina komentatora i ja sam rekavši da je to kralj stvorio Hezekija Hezekija kalem je u redu Izaija 73 Izaija će dati svoje poruka Ahazu da pogledamo da je daću mu poruku dok stoji bazen je tada rekao Gospodu da ide Izaiji napred u susret ima li osiguravatelja Jish-a vašeg sina na kraju kanala gornji bazen u magistrali Fullerovo polje sada si proročki ti morat ću ovo proročki primijeniti jer ja to ne mogu tvrditi Ezekija je sagradio ovaj bazen kad je Ezekija još nije rođen u redu, u Bibliji je budala proljeće čini bazen u redu je on usmjerava proljeće je preusmjerio da da gdje se na vrhu zapravo nalazi bazen i bazen na dnu da vodoinstalater je u redu, a sada prijeđite na 36 poglavlje Izaije 36. i na ovo sam se osvrnuo juče i danas kada izgovor protiv a ima to Sennacherib će doći čak i do toga vratu Jeruzalemu nalazimo ovu priču ispunjeno u Izaiji 36 stih 1 do 4 kaže da je sada to prošlo četrnaeste godine kralja Ezekije koji Protivio se kralj Asirije Sennacherib uprkos svim odbrambenim gradovima grada Juda i uzeo ih je sve što će smisliti vrata i asirski kralj poslao je Roba shaaka od Lakeishe do Jeruzalema pod Kralj Ezekija s velikom vojskom i on stajao je uz kanal gornjeg bazena u autoputu Fulerovog polja ovo je Izaija 7 3 ovo proročanstvo koje daje u sedmom i drugom poglavlju predviđajući to zato što ste odbili vode Šile koja tiho ide će dobiti ključ poplavnih voda kralj Asirija se ispunjava upravo ovdje stih tri i to je ono sada treba da vidite ovo je ovde moraju vidjeti vezu koja ide da se napravi ovdje u kojem se nalazi ovaj rapski shaka ispred Jeruzalema na kanalu gornji bazen i autoput Fullerovo polje i on ide bogohuljenje Bog i Jevreji su na zidovi Jeruzalema raspored priče u trećem stihu kaže tada izađe k njemu isto što i on hoće kaya sin alaya Kim Hill kaya sin koji je bila iznad kuće i shebna je opisala i Joya Asaph sin diktafona tri osobe tamo je SAFF koji je ide da vodi evidenciju on je onaj koji piše zapise u knjiga on je diktafon, što je rekorder što prije to je ono što snima dobro, jesam bavit ću se shebnom drugačije stih 4 i zečevi rabbika reče Oni sada kažu Ezekiji velikog kralja, asirskog kralja što samopouzdanje je to u šta sumnjamo mi a onda on ulazi i bogohuljuje Gospodine ako se spustiš na 11. stih kaže tada rekao kao on i shebna i posao pljačke Shaka govori, molim te tvoje sluge na sirijskom jeziku za mi to razumijemo i ne razgovaramo s nama Jevreji i jezik u ušima ljudi koji su na zidu nisu Želim čuti kako blati Boga u Jevrejskog jezika koji nisu želeli ljudi na zidu da to čuju i dobiju uplašen, ali želim da vidite u ovome kriza koja je predviđanje dano na a ima predviđanja u ovoj istoriji više evo šta Nedeljski zakon kralja Severa dođi i osvoji osvajanje to je upozorenje vrata se zatvaraju u nedjeljnom zakonu i to je sve kažemo da postoji zakon o nedelji u ponoćni krik da prvi nedjeljni zakon u niz nedjeljnih zakona koji dovode do nedeljnim zakonom tako da je ova poruka od bazen siloama je poruka da ako vi ne primite ga i dobijate marku zvijer svako sa mnom pa kad i ti doći do točke gdje ćeš primite znak zvijeri dopustite mi da dodajem samo neke proročke ideje evo ovaj zid je ovo zid kakav zid je ovo, zid je, da, u redu Balaam ima dva zida ovdje ali šta već zid je ovo samo zid braka a ovo je zid subote u redu pa tako kažem ovdje u ovoj priči stavljamo Rab Chicka bogohuljavajući Gospode, dok stvarno postoje samo dva momka na zidu što je brže moguće snimati, ali ja želite da pogledamo shebnu i Alyu Kim jer to predstavlja mudre i mudre glupo je dobro, tako da prolazite ova istorija ovdje je zid gde ćeš manifestirati svoje lik Ovde se vrata zatvaraju naravno kao sveštenik pred vama znam da sam provjerio je li poslao negativca od kralja sjevera i tada ove trojice su prilično da komuniciraju s njim, oni jedni ravna granica da, svi su svi tri tamo da, zato pređite na Izaiju 22 9 do 11 Izaija 22 911 videli ste i kršenja u Grad David, da su mnogi i ti okupite vode nižih bazen i brojili ste kuće Jeruzalem i kuće koje si razbio dolje da učvrstite zid koji ste napravili jama između dva zida zbog vode stari bazen, ali nisi pogledao ispod njihov proizvođač nije poštovao onome koji je to odavno oblikovao tu su dva bazena i otišao sam u 911 jer je to izreka koja što se daje u ovoj istoriji Izaije 22 i želim da vidite izgovor prije nego što pogledamo Izaiju 22 Izaija 22 je priča o Alyi koja dolazi shebna the ljudi koji su na zidu i evo izreka protiv Božjeg naroda da su imali da su pogledali bazene radili su s bazenima koje imam uzeli vodu gornjeg bazena i okupili su ga u donjem bazenu oni su to rješavali, ali oni niste gledali Boga kakav ste bili znam da su radili crte linije ali s njima nisu imali veze Bog koji je odredio linije kao nastavni alati ok, pa Izaija 22, pogledajmo Izaiju 22 vratimo se na 1. stih teret dolina vida dobro što je dolina od vida u redu je dolina odluka, ali o čemu se viđa ko je ono što vizija govori šta može biti Ezekiel ali mi kažemo da s takvim želja da odgovorite jer jesmo već smo ga danas ovde pokrili ko je slijepi Laodicejci su ti koji jesu goli siromašni slijepi bijednik ili slijep jadno golo i bijedno okej ovo je dolina vida ovo je dolina Laodiceje šta trebate učiniti da ne budete slijepi u dolina Laodiceje Ne prihvataj poruku stidljive Lua a u ovom poglavlju ima ljudi koji će se nositi s porukom koju jesu skupit ću vode bazena zajedno, ali oni neće shvati ko je tvorac bazena ok, tako da jedan stih označava to za naše istoriju i kažem kad stigneš nedjeljni zakon kada je zec Rebeka u zid koji su dve klase štovatelja će se manifestovati, tako da idite na stih 22 iz Izaije 22 pa ćete vidjeti što Mislim na dve klase štovatelja manifestovala je ovo priča o Alyi dođi i Shabnam, a postoji samo jedan drugi stih iz Biblije koji ima taj karakteristike stiha 22 i stiha 22 kaže i ključ Davidove kuće hoću li leći na njegovo rame, tako da on otvori se i niko se neće zatvoriti i on zatvoriće se i niko se neće otvoriti gde da li se to povezuje s revit otkrivenjem 37 idite na Otkrivenje 37 to je jedino drugo mesto u Bibliji koju ćete naći ovaj ovaj izraz i pod crkva u Filadelfiji ovo piše stvari kažu on koji je sveti i on to istina je i onaj koji ima ključ David onaj koji otvara i niko nije čovjek zasun i okidač i niko ga ne otvori kome to govori u milleritu istorija to govori onima koji preselili u najsvetije mesto sa Kriste, 22. oktobra 1844. ok nazad do Izaije 22 Izaije 22 stih 1 the teret doline adventista između 911. i nedeljnog zakona koji je dolini u koju se upućujete zid u koji se ulazi RAB chicka bogohuliti boga neba šta sad vidiš da si u potpunosti odlazeći do kućnih stolova šta to radi znači u Bibliji kad pređete na kućni vrhovi to je obožavanje sunca i ono obožavanje Sunčevog Mjeseca i zvijezda okej to je spiritizam ušao u avanturizam spiritizam 9/11 učinio je pokret Omega izašli na otvorenom u poslednjih mesec dana i pođi priznati da su bili u spiritizam, da, jer oni hvali isusovački red da možeš li baciti ja olovku Imam sve te bilješke u sebi stara Biblija i ovo je nova Biblija koju znam taj prolaz kojim nisam htio ići tu dubinu, ali ako me napraviš idi u tu dubinu pa neka bude tamo, tamo je olovka dobar Chuck Zephaniah što Jefanija 1: 5 U redu tu su pune buke Grad radostan Grad Tvoji ubijeni ljudi nisu ubijeni mačem niti mrtvi u bitci svi vladari su pobjegli zajedno oni vezani su strijelci pa šta radi znači da su vezani da jesu vezan u snopove koji se prvi vežu tare koji će ih svezati strijelci koji su strijelci islam vas shvati sad da dozvola izlazi pokušavajući to učiniti slučajem Islam nije sotonistička snaga ok jer ako ćeš biti roda neutralni i feministički aktivni i LGBT Pro skroz niz liniju, onda i ti moraju biti islamistička podrška ok sada se odmaču od toga - vezani su strijelcima koji su mogli tada su odbacili 9. septembra kad kada su s nama podučavali 11. septembra kada su bili u modu obmane oni bi se složili da je dana 11.11 Adventistička crkva provodila je duhovno formacija i to je bilo kada je Šaul otišao Veštica od Endora a on je ušao u spiritizam i tako je adventističke crkve, ali sada po njihovoj potvrdu jezuitskog reda koji imaju izašli na otvoreno i rekli da mi uradili isto u našem pokretu to adventistički nastup u 11/11. i zato ovde u ovoj maloj zajednici ljudi s ove strane problema koji oni vratio se i počeo koristiti adventisti sedmog dana kvartalno za njihove subotnje škole jer vratili su se avanturizmu kao svaka osoba koja je napustila ovaj pokret na kraju uradi samo svoje da smo pokret i vjerovatno ne vratiti se u adventističke crkve osim prozivati ​​adventiste, ali je imaju vratio se i u adventistički neverovatno je da njihovi sledbenici mnogo neverovatne stvari će se dogoditi započnite imperativ danas na Donaldu Trump, pa šta će učiniti, hoće idi na miting kampanje i gdje je on imaće skup u kampanji za Battle Creek Michigan mjesto na kojem se nalazi pokret rukovodstva je pokušao da izbaci Jamesa i Ellen White više puta, ali sada Donald Trump to ne čini znaj to, ali tamo će on biti danas su u Battle Creeku ionako oni veže Strijelci sve što je pronađeno u njima su vezani zajedno koji imaju pobjegli izdaleka, vezani su ko je dobio prvo veže teror pa gledamo na ilustraciji ovdje prošlih vremena tamo im je probno vrijeme rekao za mene skini pogled sa mene, gorko ću plakati truda da me ne utješi zbog plijen kćeri moga naroda jer to je dan problema i užasa gazeći i zbunjen od strane Gospodar Domaćin u dolini vida rušenje zidova i plakanje planine imaju pokret Omega razbijen zidove oh da plakanje u planinama je izraz dobro za nas koji plačemo znači ponoć plakati, ali u planine je želja Božjeg naroda da potraži pomoć u kriznoj situaciji s Gore umesto od Gospoda to je a krivotvoreni krik to je ponoćni krik to je jaka zabluda u ponoć zločin i Elam nose drvored sa kola i ljudi i konjanici pokrio štit i došlo je da će doline izbora biti pune kola i konjanici postaviće se sami na kapiji tako da je to bez obzira na sve vaše zabavljanje svih vaših proslava da li to je adventistička crkva Omege pokreta dolazi rat dolazi do ratovanja i otkrio je Judin pokrov i sada su momci toga dana gledali u oklop Doma šume i šta je oklop Kuće šumski bunar, ovo možda nije u potpunosti tačno sa biblijskom istorijom ali ovim je vremensko razdoblje Ilije i Ilije se bavi dvema kategorijama lažnih proroci jedan je muški Bog naplaćuje drugi astronaut je ženski Bog i ono što su žene proroke zvale su sveštenike od Grovea što je za nas Grove u redu oklop šume tamo su zavisno od feminizma kao neke vrste zaštita gdje sam bio u redu stih devet evo nas, takođe ste videli kršenja grada Davida da oni mnogi su i okupljate se vode donjeg bazena i ti brojao je kuće u Jeruzalemu kuće koje ste porušili da bi se učvrstili zid koji ste napravili je i jarak između dva zida za vodu rijeke stari bazen, ali niste pogledali ni njihovi proizvođači nisu poštovali njega koji je to odavno oblikovao pokušavaju se spasiti, ali oni jesu baveći se porukom ponoćnog plača se bave - to rade Voda iz ovih bazena, ali oni ne znaju Bog koji je onaj koji daje ponoć plakati stih 12 i u taj dan je li Gospodin Domaćin pozvao na plač i tugovanja i ćelavosti i okovi se vrećicom kakav je dan na koje Gospodin poziva na taj dan pomirenja Davida Toma u taj dan šta se događa na dan Tollmana Vrata presude zatvaraju probaciju se zatvaraju i vezivanje vrećama 13 i evo evo što rade umjesto njih radost i radost ubijeni ubijanjem volova ovce jedu meso i piju vino neka jesti i piti za sutra umreti kao neki od vođa u ovome zajednice koja stavlja na svoje Facebook rock and roll pjesme ili citiraju od heroja iz rock and rolla koji se zabavljaju svijet i vjerujte u to to neka vrsta rada i sutra je prekasno i otkriven je stih 14 u moje uši od Gospodara Domaćina sigurno to se nepravda neće očistiti i šta znači ta hebrejska riječ pročišćeni iskupiti prekasno prekasno sigurno ta nepravda neće očisti se od tebe sve dok ne umreš to izgovori Gospod Gospod Domaćin tako govori Gospodin domaćini odlaze po ovo blago do shene sada u Izaiji 36 to čini se da je pisar ali on je blagajnik i blagajnik uvek dobiti loš rap ako ne sestre Cathy da ti se ne sviđa u redu ko je blagajnik za Krista Juda, taj momak je loš momak ok, čak i varljiv koji je završen kuci i reci da je bio preko glave bila je vođa shebna je bila vođa i bio je blagajnik i zarađivao je sebi grob maštovit grob i ti može vidjeti vrata svog groba njegovog groba u Britanskom muzeju oni otkrio je to sa svojim pečatom na njemu možete ga vidjeti u adventistu sedmog dana Biblijski rječnik je isklesao njegov nadgrobni spomenik označio šta ste ovdje stih 16 i koga si ovdje vidio Ovde je grob Grobnik kao i on da je s njim izbacio Groba zdravo i onaj grob sa prebivalištem za sebe u Iraku podiže sebe čineći predivnim grob kad će umrijeti za vječnost evo Gospod će ih odnijeti njihovu moćnu zarobljenost i sigurno će pokriti te će ga sigurno nasilno baciti Turnin Tosti kao lopta u a velika zemlja tamo ćeš umrijeti i tamo će kola vaših slavnih biti sramota Gospodinova kuća i ja otjerati te iz stanice tvoje i iz tvog stanja te povukao ono što je da je ono što je tako izrazilo iskazujući šta se dešava sa Laodicejci jer kaže da je Gospod će ih povraćati usta i ako uđeš u grčki šta Grci kažu o Gospodu izvirujući Laodiceje iz njegovih usta projektil je povraćao, u redu je da bi ih nasilno izvirao iz svojih usta shebna evo Laodicejci u ovome istorija koja će biti izbačena i njihova vodeća pozicija ide da se ukloni i šta će on raditi s promjenom položaja njihovog vođe položaj i stih 20. kaže i to u tom danu koji sam ja nazvat će mog slugu i dopasti mu se sin Hilkije sada su bili shebna i lacan onih koje su bile na zidovima unutra Poglavlje 36 kada je Rebeka u vodovod bazena putem Fullerovo polje bogohuljuje Gospoda ovo su dva momka ovo su njih dvojica klase poklonika i Asafa oni bilježenje ove dvije karakteristike ova dva reprezentativna muškarca u ovome kriza i u tome će se dogoditi dan kad ću ga nazvati sluga Alya sin Hilkijin i obući ću ga ogrtačem svojim i ojačaj ga Umri pojas i počiniću to vladu u njegove ruke i on će biti otac stanovnika Jerusalima i Judinu kuću i ključ od kuću Davidovu ću postaviti na njegovu rame, tako da će otvoriti zaštitni zatvarač i on zatvori niko se neće otvoriti, a ja sigurno će ga pričvrstiti za nokat mjesto i on će biti za slave tron kuća njegovog oca kad je čavao načinjen pričvršćen na sigurnom mjestu prethodne studije kada se Gospodin smiluje o Jeruzalemu je u vašim bilješkama Ezra će reći da si nam ga dao ovo mjesto kao ekser na sigurnom mjestu i to smo obilježili u ponoćni plač ako se vratite na prezentacije, to je kad smo to radili koliko dugo vaše napomene su u redu u tom trenutku Eli Hakeem će postati vođa Tamo i tamo prolazi adventizam Meagan dolazi do zaključka aje 24 i objesit će ga sve slava kuće njegovog oca potomstva i izdaju sva plovila male i količine iz posuda iz čaše čak i do posuda zastave i toga dana će reći Gospodin Domaćin čavlom koji je siguran u njega mjesto se ukloni i seče i pad i teret koji je na njemu stajao biće odsečen tamo gde je Gospod izgovorio je da. Sviđa mi se znači odgojen i njegovog dela koji je unutra unutrašnjost koja je podignuta i on je Gospodin deo i ono što je njegov otac je Gospodin dio i šta Gospodin dio desetine ostatak desetina i to je ono što se reže ashab predstavlja u trećem stihu Izaija sedam kad Izaija ode u kuću povede sa sobom svog sina kojeg ona urgira i razveseliti Rishabh znači ostatak vratiće se Izaiji 6 kad on pitao koliko dugo ovo moram da dam poruka adventizmu govori do grada biti srušen, ali ostatak desetine vratiće se u redu, tako da je deseti enzim koji se podiže kod zida, ali sve je zastupljeno u ovom bazenu da smo pogledali Johna 9 1 do 11 s bazenom od siloama ali idemo na Ivan 5 1 do 8 oprostite, da, John 5 1 do 8 for još jedan bazen jer smo zaštićeni tekstura ispravno ako je bazen bazen bazen na kraju svijeta da ako postoji bazen ako donesete sve bazene zajedno i pustite ih da razgovaraju vi tako u Ivanovu petom poglavlju postoji još jedan bazen drugi bazen koji smo pogledali bilo je kako se riješiti sloja 2 vidi unutra zasljepljenje bazena od siloama ali ovo ovaj bazen stihovi 1 do 8 Ivanova poglavlje 5 je bazen bethsaide I vjerujte nakon ovoga bila je gozba Židovi i Isus otišli su u Jeruzalem sada je tu Jerusalim kod ovaca tržište bazena koji se zove u Hebrejski jezik Betsaida koji ima pet triput zašto pet ili zašto gluposti šta vi kažete ok i ovo ležalo je veliko mnoštvo nemoćnih ljudi slijepih nije prestalo čekati krećući se vodom i anđeo je otišao dolje u određeno doba sezone u bazen i uznemirilo vodu tko god prvo nakon mučne vode stupio je napravljen u cjelini bolest koju je imao kad god je ušao kad je dogodilo se sve je u redu bolest koju je imao, ali šta je zabrinjavajuće vode kada je voda uznemirena devet Jedanaest vode se uznemirava zar ne zar ne budu potopljeni brodovi tareša istočnim vjetrom i donosi nevolje na kraljeve zemlje kad se islam udari vode su uznemireni stih četiri i neki čovjek je bio tamo koja me je oprostila i a izvjesni čovjek koji je 5: 5 izvjesni čovjek ondje kojih je bilo trideset nemoćnih osam godina koliko puta je 38 dva puta je u spisima spomenuto kad će biti 38 godina šta će lutajući pustinjom uraditi ono što se uzdiže i ući u Obećana zemlja 38 povezana je sa izraz ustati stih 5 kaže i a izvesni čovek je bio tamo koji je imao potvrdnih 38 godina i kad je Isus vidio lagao i znao da je sad a dugo u tom slučaju kaže mu hoće li se zadržati nemoćnog čovjeka? odgovori mu gospodine gospodine, ja nemam muškarca kad je voda uznemireno me je ubacio u bazen, ali dok ja dolazim još jedan korak dole za mene Isus to kaže njemu Neka ustane, uzme vaš krevet i dobro hoda Dakle, to je stih 8 koji je ono što Hrist je broj 8 Krist je uskrsnuće momak vaskrsne hodati po novostima života, ali jesam govoreći uznemirujuće vode u ovaj odlomak ima veze sa islamom i na koji je drugi bazen imao veze Laodicejevo sljepilo kako se riješite sljepoća, ali kažem broj 38 je oznaka kad uđu u ulaz obećanu zemlju i kada su ušli u obećala zemlji što su učinili preći preko vode ok, morali su prelaze preko Jordana i broja 38 je ovdje i opet imamo vode pa gdje je kod nas broj 38 istorija 1838. što se događa 1838. koja daje predviđanje za islamsko ratovanje a dve godine kasnije to će biti ispunjeno na isti dan i godinu dana ali daje u 38. fino ga podešava 1840. godine dajemo još jednom predviđanja o islamu dan mjesec godina 18. jula 20 20. kada smo prvi put dali to predviđanje 2018. dvije godine prije toga vidimo broj 38 u sklopu poruke od 18. jula i Kažem da je to dio poruke raffia i Pinilla u redu, tako smo stavili to u zapisu ide u Ponovljeni zakon dva trinaest i četrnaest koje smo spomenuli ovo ćemo tek pročitati u zapisnik Ponovljeni zakon dva stiha 13 i 14 kaže sada ustani, rekao sam da te prebacim preko potok zeroD ima vode i mi prešao preko potoka zeroD i razmak u kojem smo došli iz Kadesh Barnea dok nismo došli preko zeruda potoka bilo je trideset i osam godina dok sve ne završi generacija ratnih ljudi je izgubljena među domaćinima kao Gospod kune im se i još će ići do rata, upravo su ih se riješili njihovi ljudi u ratu, ali to će biti Gospodin koji upravlja ovim ratom i tako Danijel je zapisao u jednom od svojih prethodne prezentacije nisam označio za vas Ezekiela 38 i 37 i on dao standardno razumevanje da to imamo u Ezekielu 37 od 1989. ovde sa ovom oznakom označen prstom do ove povijesti ovdje je prvo proročanstvo Ezekiela 37 odakle dolaze kosti i meso zajedno, ali nemaju život, ali drugo proročanstvo Ezekiela 37 glasi kada je poruka četiri vjetra udahnuli su i stali nogu moćne vojske ali ovo moćna vojska ako ćete dovesti Gideon u to mora proći kroz par čišćenja u redu ide biti dva čišćenja zin priča o Gideonu to je druga priča ali idu u bitku i tako Ezekiel 37 govori o podizanju vojske gore i gdje počinje bitka kod Ezekiela 37 zauzeti 38. Poglavlje u koje idete poglavlje 38 Ezekiela vidjet ćete to gde počinje rat pa se 38 godina povezuje s ovim ratom predviđanja o trećem svjetskom ratu započeti 18. jula 2020. nuklearnim udarom sve to stvari govore onome na što gledamo sa rafijom i Panemom jer Rafi i Pentijum će opisati treći svjetski rat u kontekstu Sjedinjenih Države protiv Rusije i to ide opišite ono što smo ovdje gledali upravo je uloga islama i to sve ovo, ali prvenstveno tamo gdje sam bio pokušavajući pokazati da je ta poruka da Isaiah ovdje daje povijest da ima direktne veze sa raffia i Panem svjedoci prelijevanje i prolazak preko kojeg morate vidi kako bi se identificirala Rusija u Daniel 11 nalazimo u Izaiji 7 in Isaiah 8 morate imati to dvoje poglavlja to je ta historija postoji veza tamo je 2520 u ovoj istoriji tu imate osnova kamen 2520. sa 65-god proročanstvo, ali ne samo to deseti u Izaiji 6, a 10-ti će se vratiti a ovo 10. ovaj ostatak koji morate vidjeti da biste imali svoj matematički opravdanje za uzimanje ovog 12 ovog 25 20 i podijeli na 1260 i 1260 i govoreći kako su te povijesti protiv doslovni Izrael se ponavlja u istorija duhovnog izraelskog adventizma ali duhovni Izrael je ostatak deseti, dakle, ponavljanje ova dva 1260-a je ponavljanje dva 126. i 120. šezdeset čini 25 20 ili a 252 i možete videti 252 s u ovome istorija je u redu, zato morate vidjeti Isaiah šest doprinosi razumevanju dijeleći 1260 u desetinu koju govori istinu u našoj historiji Izaije 7 imate 65 godina a ti imaš dokazni tekst za Rusiju u Danielu 11 proročanstvo koje ima odbacuje kaznu zbog toga što ide da se dade njegovom sinu Ezekiji i kad ono se odvija Ezekija postaje simbol kralja koji bio je dobar kralj, ali postao je glup na kraj ako mogu tako reći i zato kuće ne zbog kuće nego a ima ovaj deo priče znak koji dano je Ezekiji da je Gospod što će mu omogućiti da živi još jedno da li je bilo 15 godina u redu, on je htio umri Isaiah, ne idi da je Isaiah to znam ali ko je bio prorok koji je išao k njemu je li prorok Izaija išao k njemu spremi se da ćeš umrijeti i on ide unutra i hvali Gospoda govoreći daj mi još malo vremena u Gospodinu mu daje 15 godina i Poslanik se vraća unutra i kaže u redu da će te Gospod dati više vremena i evo znaka da je daću vam više vremena za Sunce vratiti se na nebo za 10 stepeni a Pisma govore da biste mogli vidite da se dogodilo na ovom sunčanom suncu ok, tako da povezuje ovu priču o Ezekija sa ajem ima ovog zlog kralja i sun nedjelje zakon, ali zbog toga izgovor je da neki od tvoje seme kraljevsko će biti nošen u Babilon i kraljevsko seme koja se nosi u Babilon uključuje Danijel koji će pisati priču rafija i Panem tako da moraš vidjeti tog Danielsa povezan s Hezekijom koji povezan sa vlasnikom osobe koja je povezana s Izaijom i Izaija dobiva njegovo viđenje ovdje u tridesetoj godini 21. jula isto mjesto na kojem ga dobiva Ezekiel vizije u dzq 1: 1 i Izaija dobiva svoje vizija u koju godinu u kojoj je Uzziah umro, a ko je Josiah, on je drugi svjedok južnog kralja uraditi prinose u svetištu kad kralj ne bi trebalo biti, pa ne bih ni ja recimo recimo da se samo zaokružimo tamo je 50 kraljeva Izraela i Juda, to nije tačno broj sam ga zaokružio ima 50 kraljeva Izraela i Jude u Svetim pismima ali ova priča o Ralphieju i Pinilli to je vađenje šake kraljeva i jednog nekoliko proroka i svi su povezani svi su direktno povezani sa istu priču koja treba da vidite da je to Mislim da to trebate koristiti ayahs dio rafije i Pinilla a has Hezekiah Daniel svi su oni dio priča kao što je alaikkum a cheb 'ne mora biti u redu molimo se Nebeskom Ocu kojeg smo stavili smjestite uvod koji sam želio staviti na mjesto prije nego što se sada zauzmemo direktno istraživanje Daniela 11 raffia Panem i posljedice za našu historiju I mislio sam da će mi trebati dva prezentacije, ali ja sam zadovoljna time Točke sam postavljao na mjestima koja sam treba, zato vam zahvaljujem što ste nas poveli kroz ovaj materijal na ovaj način vrijeme je kratko. stvari se dešavaju planeta Zemlja i jasno je da jesi sada razjašnjavajući istine koje bismo trebali su se ozbiljnije bavili proteklih par godina na čemu vam se zahvaljujemo ovo i tražimo da i dalje nastavite otvorite za nas svjetlo dok nastavljamo kreni naprijed vjerom u Isusovo ime Amen