His Hand Removed Part 11 in Bosnian


MP3 Audio File

Bosnian transcription from Google


molimo li se Nebeskom Ocu dok nastavljamo u razmatranju Danielsovo posljednje viđenje Danijel 11. poglavlje, teme Rafi i Panem Zamolio sam da nam odobriš prisustvo svoga Svetoga Duha koje pratiš ovu prezentaciju ma gdje na Internetu mogla pripremiti srca i umovi onih koji to slušaju primiti svjetlost koju imate za nas molim te, poništi moje riječi i moje ideje da će ono što će biti predstavljeno biti od prijestolje na visokoj što je za vašu slavu i čast tražimo u Isusovo ime Amen okej, radimo na setu bilješki koje svi ste trebali imati i već ste se dugo zvali Isaiah Ezekiel i John, zato samo zadržite one pred sobom koje možda i nećemo doći do njih u ovoj prezentaciji i samo vam kažem da sam još uvijek tu te beleške, ali danas imam dva materijala za vas za koja mislim da vi vjerovatno je one zvao vrijeme koje završavaju upitnikom drugi oni zvali ligu konopom s Rimom i Jevrejima i ja bih imao ovaj citat o vremenu završetka jedne naslovne lige sa Rimom i Jevreji, ali razmišljala sam o ovom citatu kasnije Koristio sam ovaj citat kroz godine iznova i iznova onaj koji ćemo započnite s vremenom kraja i neću čitati cijeli ovaj odlomak, ali stavio sam u vašoj izgradnji, pa bih vas izazvao i ohrabrio pročitati nakon toga, ali razlog zašto sam jutros pomislio i otišli ste i iskopali ovaj citat u trećem paragrafu podebljani tekst u toj rečenici kaže da ne vide i ne razumiju vrijeme za to kraj ili kada da pronađem poruke za koje sam koristio citirane rečenice godina kako bi se identificiralo zašto ljudi u adventističkom procesu zaista proučavaju proročanstva ne dobijate jasan pogled na ono što je proročki gdje je to zato što je oznaka puta na kraju zbunjena u njihovoj Imajte na umu da, ako nemate kraj vremena, zaista ne možete da ih postavite proročku poruku zajedno, pa ću pročitati ovaj odlomak, pa da vidite kontekst za to gdje to govori, ali ohrabrio bih vas da pročitate cijelu stvar nakon toga, to je vrlo dobar prolaz s mnogo lijepih doprinosa čine da to mnogi rade danas, 1897. godine, jer je nisu imali jer nisu imali iskustva s ispitnom porukom shvaćenom u prve i treće poruke anđela postoje oni koji pretražuju Pisma za dokaz da se te poruke još uvek čekaju u budućnosti koju sakupljaju zajedno istinitost poruka, ali oni ih ne daju stoga je u opasnosti njihovo odgovarajuće mjesto u proročkoj historiji zavaravajući ljude s obzirom na lociranje poruka koje ne vide i razumjeti vrijeme kraja ili kada locirati poruke na dan Bog dolazi sa krutim potezom, ali navodni mudri i veliki ljudi jesu paradiranje o visokom obrazovanju za koje pretpostavljaju da potječe od konačnog čovjeka oni ne znaju znakove Kristova dolaska ili kraja svijeta, tako da sam ja govoreći da na kraju trebamo razumjeti vrijeme i moramo razumjeti to ispravno ako ćemo razumjeti biblijsko proročanstvo i to je to samo referencu za to i imao bih trik pitanje za vas razlog što ću iskoristiti trik pitanje je da vas pokušam podsetiti na pretpostavku koju sam izneo u svojoj poslednjoj prezentaciji i pretpostavku koju sam dao u svojoj posljednjoj prezentaciji ako se sjećate da sam je imao nekoliko redova gore na ovoj ploči i svi su bili od Daniela 11 i ja rekavši da su svi ti redovi istorija koju trebamo donijeti Prekrivanje Daniela 11:40 245 danas ću pokušati naglasiti na tome mnoge od ovih linija imaju vrijeme završetka kao polazište, pa evo mog trik pitanje koliko puta koliko puta vrijeme kraja kao oznaka puta ilustrirana u 11. poglavlju Danijel sada u Danielovu poglavlju 11 ima 45 stihova i svi mi u ovoj sobi to znamo stih 40 je vrijeme na kraju ako znate da je stih 40 vrijeme kraj dobro podignite ruku kako bismo vam pokazali škakljivost ovog pitanja u stihu 40 koliko ima krajeva, postoje dva ok, koliko puta pretpostavljate da je vrijeme kraja prikazano u Danielovu poglavlju 11 Rimljani koji skaču u sedam jer je dovoljan broj da skaču na njih da li ste istraživali svoju logiku šest do osam Mislim da postoji još jedan ili dva puta osim stiha 40 iz Daniela 11 bilo je vrijeme pružanja ruke ili nešto slično priroda se spominje barem još jedanput u redu, ako ne i dva, želim vam reći da oni koje mogu da vam pokažem zapišete ove stihove i proverite kasnije ću odgovoriti na pitanje, ali kad sam ga zapisao zaboravio sam da postoji bilo je dva u stihu 40 ok, tako da mislim da sam to znao, ali u tome nisam razmišljao izrazi tako da je stih jedan vrijeme na kraju stih devet je vrijeme kraja stih 10 je vrijeme završnog stiha 16 je vrijeme krajnjeg stiha 20 je vrijeme na kraju stih 27 je vrijeme kraja stih 29 je vrijeme završetka stih 31 je vrijeme na kraju stih 33 je vrijeme na kraju stiha 40, dva puta je kraj i tako je stih 45. koji dolazi učiniti jedan dva tri četiri pet šest sedam osam devet deset jedanaest i dvanaest puta u Danielu 11 u vrijeme kraja označeno je ok trinaest dva puta u 40 jedan put u 45 jednom i 45 ok, to je 12, a zatim mi se sviđa 12 bolji od 13 za ovaj video pet s kojim ću ići što god da je, nisam samo pretraživao, nisam pokušavao uspostaviti broj koji sam samo kažem da vam mogu pokazati u svakom od tih stihova koje ilustruje vrijeme na kraju pa što to znači to znači da ako krenemo Danijel 11 i ispunite logiku kojom radimo od te sestre White kaže da je većina istorije koja se odigrala u ispunjenju volje Daniela 11 ponoviti kad Daniel 11 konačno dođe do svog zaključka, evo ga najmanje 12 redaka proročanstva s kojima se moramo upoznati jer ilustriraće ih istorijama stihova 40 do 45 i to nije dovoljno dobro da razumem te istorije i kako ih ima Ilustrovani svi mi moramo razumjeti ove istorije okej saznali iz ovog nedavnog tresenja pokretom Omega da nema sigurnost u povjerenje u liderstvo svi trebaju razumjeti poruku za sebe, tako da ćemo danas potrajati neko vrijeme samo kroz jedno vremena krajeva i koliko vas poznaje Chanukah koliko mogu objasniti istoriju i pozadinu Chanukah znam koliko ih ne može objasniti u redu je svakome na ruku, kako vi u stražnjoj sobi možete objasnite istoriju Chanukah zašto nikad niste čuli za Chanukah prije Julijani Židovima uvijek slave Hanuku koja me oprosti na mjestu Božića koja je odredila mjesto Božića nekako ne i odakle dolazi Hanuka odakle dobro dolazi Hanuka, mogao bih pogriješiti u izgovoru I Obično sam uvijek mislio da je to Chanukah Manuka, u redu je novi kicker gdje ćeš ga vidjeti u Svetim pismima ste u pravu, u redu, gdje ćete vidjeti Hanuku u Svete spise, oprostite, gospodine, ne, izgleda da je Purim gdje ćete pogledajte pogledajte ovdje smo na kraju svijeta i na početku ovoga reformski pokret Gospod je otvorio Danijel 11 i tu na kraju Svijet nas sada vodi u Daniel 11 i jedino mjesto koje znam u Sveto pismo je da ćete naći bilo koju referentnu točku za Hanuku Danielovo poglavlje 11, istorija Daniela, poglavlje 11, je istorija Hanuke da li ste znali da je to u redu, pa znate da volim da volim ispitivanje izgleda okej, u tvojoj torti aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hanukkah, to se takođe zove festival svjetla u redu i došlo je vrijeme u kojem je bio rat i bitka je pružila određenu slobodu Židovima bitka se zvala Panem oh kad ste čuli za Panemsku bitku to je Danijel 11 i kralj sjevera koji je pobijedio u toj bitci i njegovoj način na koji se on odnosio prema Židovima u to vrijeme je to što ih je dao religioznim slobodu mogli su nastaviti štiti religiju kako su htjeli, ali on umro i sin ga je preuzeo, a njegov sin je utvrdio da će se mučiti iz religije u Judi učinio je to zato što je u blizini i protoku toga Istorija je bilo Židova koji su odvedeni u Siriju odakle je bio od kralja sjeveru koji su bili pod utjecajem Grka i zato što su bili u domenu Si kralja sjevera nakon prvog kralja sjevera koji je osvojio poginula bitka kod Panema, oni su se založili s onim kraljem sa severa da im se vrate Židov Judeje Judeje i ponovno je uspostavio štovanje koje su htjeli uspostaviti i stvorio je građanski rat među Židovima i vođa na onoj strani problem je tip po imenu Mac up i ako ste upoznati sa Apokrifa, postoji nekoliko knjiga koje se zovu prva Maccabees, a druga Maccabees a odatle možete dobiti mnogo ove povijesti i zapravo možete vidjeti Maccabees se ovdje spominjao kao poanta za koju ne znam možete li to vidjeti Bolje se pobrinem za ljestvice, ali to je ista povijest kao Josip što se odnosi na to nije na grafikonu, tako da ja vidim tamo ali to postaje svojevrsni građanski rat između ove dvije jevrejske frakcije, jer ova nova kralja sjevera ovaj novi sirijski / grčki kralj dozvolio je grčkim Židovima Grčki utjecaj Jevrejima sići iz Sirije i pokušati ponovo uspostavljaju bogoslužje u Judi i započinju rat i to Maccabee ima pet sinova i jednog sina koji je bio vodeći u toj borbi sačuvali su ono za što su vjerovali da je vjersko štovanje i štite hram zvao se Juda i imao je još jednog sina od tih pet stotina sinova imenovani Jonathan, Judah i Jonathan će biti predmet ovoga predstavljanje oni su sinovi Maccabea kad dođe novi sjeverni kralj dolje u Izrael kako bi zagovarao u ime tih grčkih utjecaja koji su Židovi živjeli njegovo kraljevstvo, šta misliš da radi hramu u Jeruzalemu koji imaš čuli ovu priču možda ne shvaćate da je to kada se dogodi, ali ovo kralj sjevera silazi u Jeruzalem i zatvara hram pokloni se i on u dvorištu postavi hram Zeusa i on započne žrtvujte svinje na oltaru ikad ste čuli da je ta priča ok to je ta aktivnost što proizvodi ovaj građanski rat u redu i dolazi do točke gdje je Maccabee UNS prevladavaju i otjeraju utjecaj ovog sjevernog kralja, zašto je to učinio bilo tko znati kako su prevladavali, prevladali su, jer je 161. pne Makabejsko sunce, tadašnji vođa Juda, poslao je u Rim dva ambasadora ušli u ligu sa Rimom i u ligu su ušli i 161 i tri godine kasnije 158 usred ratnih sukoba koji su se vodili među Grci napadaju Maccabee u tom trenutku Sunce koje je dobilo ime Jonathan je imao kontrolu nad židovskim snagama i podsjetio je Grke na to imali su ligu sa Jevrejima i to je bilo 158 i rat je prestao u redu, pa ako okrenete se Danielu 11 stih 23 ovo je ona liga u toj bitci kad Maccabee ins je navodno kad su Maccabee ins ponovno uspostavili taj štovanje poslije Antiohija, kralja sjevera, ne znam je li to Antioh ili salukis u ovom trenutku tih imena, ima puno tih imena za kralja severa nakon što je oskvrnuo hram postavljanjem hrama od Zevs u dvorištu i žrtvovao svinjske svinje kada ponovo dobiju kontrolu nad njim ovaj građanski rat koji će ponovo uspostaviti služba u hramu, a za njih imaju samo dovoljno posvečenog maslinovog ulja jedna noć je u redu i potrebno je sedam dana da se ovo posvećeno ili što već proizvede Nazvali bi sada, valjda bi košer maslinovo ulje da gori u hramu imali su dovoljno samo za jednu noć ulja, ali to su učinili ionako su započeli hram menora lampa stoji u hramu sa jednim danom i jednom noći vrijedi ulja i to osam noći bez zamjene i zato komentiraju Hanuku i zato tamo osam dana Period će upaliti jednu svijeću tokom noći osam dana dok ih ne bude svih osam od toga su zapalili taj događaj i taj događaj nije posebno obeležen ali to je historija stiha 23 i ovog Makka u ratu kad je Makaba ins je stigao u Rim da formira ligu s Rimom 161. pr.n.e., a taj sporazum koristili su 158 da bi rat doveli do zaključak, tako ima Hanuka koja je proslava ovog događaja istorijska veza sa Danijelom 11, stih 23 koji kaže i sa ligom i nakon ligu sklopljenu s njim on će raditi obmanjivo jer će doći i budi jak s malim ljudima u koje će mirno ući najduže mjesta pokrajine i on će učiniti ono što njegovi očevi nisu učinili oca svoga oca on će rasuti među njima kako bi se molio za plijen i bogatstvo Da, i on će prognozirati svoje uređaje protiv uporišta čak i na neko vrijeme sad si u pravu, Smith će ti reći, a vi u svojim bilješkama to tvrdite paganski Rim koji je on ovdje dobro i stih 23 kad se kaže i nakon vođstva s njim on govori o usponu poganskog Rima, ali o oba ova ljestvice možete vidjeti u ovoj ligi je 158 to je zapravo vremenski period jer prvi sin Maccabee Jude on odlazi u rimsku 161 i tek je 158 kad Jonathan još jedan od sinova Maccabeesa zapravo koristi taj sporazum s Rimom, kako bi Grci zaustavili rat protiv njih vremensko razdoblje, ali pročitajmo šta piše u vašem mlinu za rižu u vezi s tim što nas je odvela kroz sekularne događaje Carstva u na kraju 70 nedelja da li proroci znate što on misli pod tim o mitovima o neredima, koji su uzeli Daniela i stih iz otkrivenja po stih spremajući se da se pozabavimo stihom 23 koji smo upravo pročitali, a on je tako govoreći o prethodnim stihovima koje kaže nakon što nas je Daniels srušio kroz svjetovne događaje u Carstvu, u redu je Smith govori o Danijelu je stih 16 paganski Rim ulazi u istoriju a imate četiri rimska vladara koja su prikazana u stihovima 16 do 22 imate Pompeje, a slijedi ih Julije Cezar, a slijedi Augustus Cezar a slijedi Tiberije Cezar koji vas vodi do stiha 22 pa su vam oči Smith rekavši da nas je dovela do kraja kroz sekularne događaje Carstva od sedamdeset sedmica Poslanik zašto govori do kraja 70 sedmica šta znači 70 sedmica i 70 sedmica i pomno od čega 34 oglasa sa kamenovanjem Stephen, to je kraj 70-tih tjedana, 490 godina, određeni su Jevrejima i kamenovanju Stephena sedamdeset je sedmica prošlo i posljednje od one četiri rimske imperije Tiberije, dogodilo se to što je za vrijeme njegove vladavine Hrista raspet ok, a Tiberije je živio izvan Kristova raspeća, tako da stihovi Pompeja Julija Cezara Avgusta Cezara i Tiberija Cezara oni provodeći nas kroz povijest Rima jer dolazi u kontrolu nad svijet i u historiju Kristovog raspeća do kraja istorija - čak i uništenja Jeruzalema, ali 234 70 tjedana to je ono što vi kažete, Uriah Smith, da me svi prate sada mi smo tvoje oči koje nas Smith svodi na stih 23. koji je tek trebao dobiti dao je pregled do verza 22 koji nas je odveo kroz svjetovno događaji carstva do kraja 70-ih tjedana koje prorok u stihu 23 uzima vratili smo se u vrijeme kada su Rimljani postali izravno povezani s ljudima iz Bog po židovskoj ligi 161 pr.n.e., odakle smo tada skinuti u a direktna linija zbivanja do konačnog trijumfa crkve i postavljanja Božjeg vječnog kraljevstva, pa šta je princip Urijah Smitha ističući da Daniels koji ovdje koristi u stihu 23 ponavlja u luku ok, tako da je rekavši da nas je Daniel jednostavno odveo do t-34, ali da će nas on vratiti natrag ukažite na to gdje su Židovi došli u kontakt s Rimom i tamo ja imam razloga da imam to tamo, ovo će biti moj radni odbor za ovu prezentaciju ako trebam raditi Pinilla je bila 200 prije nove ere i da, znam da nemam 911 tamo, ali Ne brinem se zbog tog detalja koji čekam da vidim ovu povijest ovdje Izgleda da je 200 godina pne i da će se odigrati liga Židova 161/158, dakle, ovo je Pentiumova strana, ali prije stiha 16 i unutra stih 16 iz Danijela 11 ovo je kada je Pompej osvojio Judeju i Jeruzalem i to je 63. godine prije Krista, tako da postoji Liga Židova o kojoj govorimo ova historija između Panema i osvajanja Jeruzalema u smislu Istorija me pratiš, to je prilično lako videti, ali ono što jesam rekavši vam da ne biste mogli primijeniti tu liniju na taj način na koji ja idem tvrde da je Liga židova ilustracija vremena kraja i ako ćemo te povesti sa studentima proročanstvo na kraju svijeta morat ćemo vratiti Savez Jevreja u vrijeme kraja ok, moja svrha je da to vidimo i kažem da linija počinje sa ligom Jevreja 158 i nadalje, takođe bi počeli ovde kod mesta Vrijeme kraja 1989. svi slijede moju logiku tamo gdje pokušavam ići čak i ako nakon toga, nakon što ga testirate, možete reći hej, ja to ne kupujem nastavljajući u prvom odlomku vaših očiju, Smith kaže da Židovi ćale ugnjeten od sirijskog kralja poslao je ambasadu u Rimu da zatraži pomoć od Rimljani i pridružuju se ligi savezništva i konfederacije sa njih kad je sin Juda Maccabee poslao u Rim, a on je poslao dva ambasadora u Rim je poslao dva ambasadora od koliko je ambasadora poslao u Rim poslao dva i to je bilo s Judo. Ok, želim da to vidiš, a onda i oči Smith citira dio ligaškog ugovora koji su Židovi sklopili s Rimljani u sljedećem velikom odlomku, a zatim i ovaj završni kratki odlomak po vašem oči Smith kaže da su u to vrijeme Rimljani bili mali narod i počeli da rade prevarno ili lukavo kako riječ označava i iz ove točke su se podigle neprekidnim i brzim usponom do visine snage koju potom slijede postigao okej, tako kaže stih 23 i nakon liga 158 napravljenog s njim će raditi lažno u redu prije nego što se pojavi ok, ovo je poganski Rim ovo je pogansko rimsko pogansko Rim će smisliti šta to znači da snaga će doći dobro, idite na otkrivenje 13:11 i udario sam kako vidim drugu zvijer kako izlazi iz zemlje i on je imao dva roga poput jagnjeta i govorio je poput zmaja što je ovo zvijer, a šta ono Sjedinjene Države koje rade ovdje kad stignu, povećavaju se kada sestra bijela komentira ovo, tako da dolazi do izražaja i proročanstva znači da se poganski Rim povećava, početak Sjedinjenih Država počinje kao janje, koje se uzdiže, završava kao zmaj u redu, kako je s Danielom 7. poglavlje 3. stih i stih 8 i četiri velike zvijeri gore od mora raznolike jedna od druge što su ove četiri zvijeri na ljestvici Babylon medo-persia Grčka Rim što to znači da se pojave Kada uđu u istoriju, što je s stihom 8 isto poglavlje, poglavlje 7 i razmotrio sam rogove i gle, pojavljuju se među njima malo im rog što je ovo zvijer, peta je zvijer, ovo je papinstvo dolazi ok, diže se na snagu, pa ako se vratite na stih 23 Daniela 11, to kaže da će nakon liga sklopljenog s njim prevarno raditi jer hoće ustani on će postati jak s malim ljudima ok, tako da to govori o usponu paganskog Rima u historiju onako kako bi izgledao delirijski mit primijenite sada to ćemo primijeniti drugačije jer ćemo napraviti slučaj da ćemo to vratiti u 1989. i pravi Rim koji dolazi gore 1989. nije paganski Rim to je ono što je papinskom Rimu moderni Rim ok, tako da jednostavno želite da vidite da sada kako se diže on radi šta prevarno sada ne želim da stanem na dušo na svim hebrejskim nožnim prstima, ali budimo jasni što Hebreji misle da se pobuna Maccabee protiv serijskog grčkog kraljevstva učinilo ih je herojima, ali to je bio taj Bog zaređeno, mislim da li vjerujete da je Bog bio u onome što je bilo naše pismo čitajući naše pismo iz čitanja bio je Izlazak 23 31 i 32 pletenica kaže i ja ću postaviti granica od Crvenog mora čak i ispod mora Filistejaca i iz pustinju pod rijekom, ja ću predati stanovnike zemlje svoju ruku i istjeraš ih prije sebe, nećeš sklopiti savez to je hebrejska 1285 veza, nećeš sklapati Savez s njima niti sa njihovim bogovima gdje je Božji narod ni na koji način trebao sklopiti savez s poganskim narodima ok pa jevrejima ovo je ovo razdoblje ovdje 161 158 kada je Malahij živeo, on je posljednji prorok proročke svjetlosti za Hebreji su izašli kad je bilo koliko okej, pa ovamo nazad u ovome i čak su se vratili ovdje u ovoj historiji, svjetlo za Hebreje je nestalo zbog pobune, oni će ovdje dobiti više svjetla Ivan Krstitelj dolazi, ali Gospodin nije u ovom Makabeju u pobuni čak i ako su imali ulje koje je gorjelo osam dana, jer je Božja riječ Božja Riječ se nikad ne mijenja i nije trebalo da čine ligu sa Jevreji ili liga sa Rimom ili liga sa bilo kojim poganskim narodom, ali jesu li kad su ušli u Obećanu zemlju, jesu li ispunili ova dva stiha ova dva stiha za koja kaže da idu i tjeraju sve narode, jesu li to učinili ne pa ako odete dalje u svojim bilješkama sucima poglavlje 2 stihovi 1 do 5 koje se nalazi u vašim bilješkama na strani 1, na kraju piše anđeo Gospodnji došao je iz Gilgala i kad god ugledate Gilgal u Sveto pismo bi trebalo da bude ključno za vas što Gilgal znači da ćemo biti u redu pa ako vidite Gilgal, šta je to, to je deo svetlosti koji se otvara ezekiel u ponoć, jer tada vidi kotače unutar točkova i svaka priča koja je povezana sa Gilgalom biće povezana sa svim priče o Gilgalu, jer njihove volje unutar točkova slijedite to logika ok i anđeo Gospodin došao je od Gilgala do dna i dna znači plakati i ovo mjesto gdje ih anđeo susreće nazvat će se dno od tada pa nadalje zbog plača zašto plaču zašto plaču ovu priču svi znaju prije nego što smo pročitali stihove, jer oni to nisu učinili trebali su učiniti da ne idu dalje i da pokreću te pogane narode pred njima su se smrknuli i anđeo Gospodnji se pojavio iz Gilgala u uloviti ga i rekao da sam te natjerao da izađeš iz Egipta i poveo sam te u zemlju zaklinjem pod tvojim ocem i rekao sam da je nikad neću probiti Savez sa vama i vi nećete praviti saveznike sa stanovnicima ove zemlje srušit ćete njihove žrtvenike, ali niste poslušali moj glas zašto to imate učinite to i zato sam rekao da ih neću istjerati, nego prije vas ali oni će biti poput trnja na vašim stranama i ondje će Bog biti zamka tebi i dogodilo se kad je anđeo Gospodnji rekao ove riječi sva Izraelova djeca koja je narod dizala glas i plakala i nazvali su to ime dna mjesta i oni se tamo žrtvuju Gospode, pa zašto plaču da nisu ispunili ono što su trebali ispuni i napravili su ligu s poganskim narodima, tako da su bili i Maccabee-ovi čineći svetu ligu iz 23. stiha Danijela 11 iako Hanuka to slavi i Židovi misle da je to bilo super izbavljenje Boga ovo je bio otpadnički narod koji je bio umotan u civil rata među sobom koji su tome dodjelili nečasnu definiciju istorije i to se u ljudskoj historiji događa mnogo, baš onaj tko pobijedi u ratu da odlučite koja je povijest bila tako, Joshua 9. poglavlje, jeste li pročitali Joshua poglavlje 9 nedavno je ono što Joshua u 9. poglavlju govori o tome kako Božji ljudi ulaze u Obećana zemlja i što rade čine ligu sa ljudima koje imaju da smo prevareni ljudi koji s njima lažno rade, u redu, nećemo čitati cijelo poglavlje 9, ali u 4. stihu neće se reći da će to biti gadno recite wily okej poput lukavog kojota lažnog kojota pećinskog stiha 4 Joshua 9. poglavlja u vašim bilješkama piše da su radili dok su alee sa lukavstvom na hebrejskom i otišli i napravili kao da su bili ambasadori i uzeli stare vreće njihove magarce i boce vina stare i isprazne i vezane i ušli u džebre prešli u ligu s njima sada će ih učiniti njihovim malim robovi hramova skupljaju drva i nose vodu, ali barem oni bili su dovoljno pametni da se ne obrišu poput ostalih pogana na jeziku države primjećuju stih 16 i to se dogodilo nakon tri dana nakon njih sklopili su ligu s njima kad su čuli da su im komšije i oni su živjeli među njima i rekli su im da dolazimo iz stvarno stvarno daleka zemlja zato je naša odeća sva poderana i tako smo putovali dugo i obmanjivali su Židove u redu, tako u stihu 23 Danijela 11 gdje piše i nakon što je sa njim sklopljena liga nakon lige koja je napravljena sa Rimom Rim će raditi lažno što su ovi ljudi napravili sa Židovima i oni su radili na prevari i Rim će doći bit će kad se dignu na vlast i tu historiju čitava ova naredna pripovijest je u redu s Wikipedije i ne moram čitati za vas to imam samo ako želite dobiti kratak pregled Hanuke i vidi da je iz ove istorije, ukazaću vam na par stvari ako i vi okrenite se na drugu stranicu i postoji jedna u redu, na trećoj je stranici, a ne na trećoj nisam li to podebljao samo za sebe, ali htio sam da to govori ovdje Ok, Panemska bitka, gledao sam tamo kako je Judeja dio Kraljevine Potomaka Egipat sve do 200. godine prije Krista, kada je kralj Antioh treći sirijski velikan pobedio kralja Ptolomeja četvrti Evan Egipat u bitci kod Panema i podebljano je, samo nisam mogao vidjeti da je Judeja dio ovog carstva Seleukida sirijskog kralja Antiohija treći veliki i o ovome bismo mogli reći stvari biti Antioh Veliki, zajedno sa Aleksandrom Velikim i Kirom Velikim i George Bush sjajni, ali nećemo to željeti prikriti njegovi novi jevrejski podanici zagarantovali su pravo na život prema njihovom običaje predaka i da nastave prakticirati svoju religiju u Hramu od Jeruzalem, ovo je 200. godine prije nove ere, bitka kod kralja Panem, izvor na jugu uništen je kralj sjevera sada pod kontrolom on će pustiti Židove da obožavaju, ali odluče da 175 Antioh 4. epifanija epifanizirao je sina Antiohija trećeg Judeja na zahtjev Tobiasovih sinova Tobiasovi sinovi su Židovi koji žive u Siriji, dodaje Tobii koji je vodio brdo i kao što ja heleniziram židovku frakcije u jerusalemu su protjerane u siriju oko 170. godine prije nove ere Elias i njegova protu egipatska frakcija odmorili su kontrolu od njih prognanih Tobias Tobias lobirao je Antiohiju četvrtog da bi ponovo zauzeo Jeruzalem kao Flavija Josephus prepisuje zapise iz kojih se navodi da je kralj Josephus na njemu prethodno su se s njima riješili, te su s velikim sreli Židove vojske i silom zauzeli njihov grad i pobili veliko mnoštvo onih koji favorizirao je Ptolomeja i poslao svoje vojnike da ih pljačkaju bez milosrđem je također pokvario hram i zaustavio stalnu praksu nudeći svakodnevnu žrtvu isticanja tri godine i šest mjeseci kada Drugi hram u Jerusalimu je opljačkan i službe su zaustavile židovstvo zabranjen 167 prije nove ere i ovdje želim staviti odricanje odgovornosti za ove povijesne markeri se ne uklapaju u ovaj grafikon koji je usmjeren rukom Gospode i ne treba ih mijenjati, imaju nekoliko godina pa ćemo mi idite s grafikonomom, ali svejedno ovo je historijsko svjedočanstvo kada Drugi hram u Jeruzalemu opljačkan je u službi zaustavljanja Joe Judaizma zabranjen 167 pne Antioh je naredio oltar Zeusu podignut u hramu koji je on zabranio je obrezivanje Brit Milah i naredio svinjama da budu žrtvovan kod oltara hrama Antiohije su akcije izazvale velike razmjere pobune pobune Matija Mehta meditacije i njegovih pet sinova Zovu me Joe carnahan Jonathan neki ljudi znaju da je Jonathan kasnije Joe carnahan simijan elazer Jonathan i Juda vodili su pobunu protiv Antioha ok, pa ovo je makabejski bunt zbog kojeg dobivate Hanuku od nje revolta koji se događa nakon Pinilla, ali to je revolt koji vodi ka lige s Jevrejima pa vidite li vezu s Hanukom i znate li bilo kojeg drugog mjesta u Svetim pismima gdje tamo možete uspostaviti ovu vezu je još jedno mjesto koje svako zna gdje je to u sigurnosnim kopijama u bilješkama na stranici 3 drugi odlomak odozdo u Novom zavjetu ovo neće da čitaju kralja Jamesa za nas, ali to je u redu drugo odlomak odozdo na stranici tri kaže u Novom zavjetu Iv 10 22 i 23 kaže da je tada došao festival posvećenja u Jeruzalemu, bila je zima a Isus je bio na dvorima hramova hodajući Solomonovom kolonijom novi međunarodna verzija yuck grčka imenica koja se koristi pojavljuje se u rodu množine Kao obnove ili zavjete isti se put pojavljuje u drugoj Ezri 616 in septuaginta koja se posebno odnosi na Hanuku odabrana je grčka riječ jer je hebrejska riječ za posvećenje ili posvećenje Hanuka arapska Arapski Novi zavjet koristi arapsku riječ quod ada bliski sinonim koji doslovno znači obnovu ili stvaranje novog, pa sam čuo kako ljudi tvrde kako je to zaista nije bio ovaj blagdan koji se spominje u Jovanu 10 22 i 23 i drugi su tvrdili da je to bilo, ali to je zbog jedinih mjesta koja ste Videću da je Hanuka možda tamo, ali definitivno je to istorija okružuje Pinillu i Savez židova je historija koja danas proizvodi proslavu Hanuke u hebrejskom svetu, tako da i ja Želim da želim da sada idem ovamo dok ovo zaključujemo i podsjećam o vremenu na kraju našeg uvodnog citata tu rečenicu je da nisu vidjeli i razumjeti vrijeme kraja i kada treba locirati poruke ne razumijem vrijeme kraja šta je onda vrijeme i tu je nešto o vremenu kraja što vam pomaže da locirate poruke pa sam rekavši da smo samo imali linijsku crtu od Daniela 11, stavit ćeš židovsku Liga ovdje poslije Pentiuma i prije zakona o nedjelji jer stih 16 od Daniela 11 kada je Pompej uništio Jeruzalem, on stoji u zemlji slavnoj ovo je naša prva referentna točka za prepoznavanje slavnog Daniela 11:40 zemlja je nedeljni zakon u Sjedinjenim Državama, to je s kojom je ova istorija Pompeji stih 16 Danijela 11, dakle između Panema i 200. godine prije Krista i 63. pr imati ligu sa Židovima i ako ćemo samo raditi linearnu istoriju onda to mora stajati, ali to kažem kao student proročanstva mi smo odgovorni da razumemo kakvo je vrijeme kraja je i da pravilno locirate poruke slijedite moju logiku tako da ću napraviti U slučaju da nas ova historija prisiljava da je vratimo ovdje ok i povijest Nazvat ću Juda kao ime jednog Maccabee i sinova i Jonathon ok Judah povijest govori nam da je poslao dva ambasadora Ja sam bas znam da ću pogrešno napisati da je to pogrešno u redu, šalje dva veleposlanika u Rimu, da bi 161. pogodio ligu s njima i 158 Jonathan in usred ove bitke koristi ovaj rimski sporazum da u osnovi okonča rat Pretnjam Grcima ako hoćeš ako nas napadaš Rimljani će vas napasti i to je bilo dovoljno da ovaj grčki kralj kaže ok, gotov sam, a on je otišao u redu, tako da imamo dve napredne istorije ovde ambasadori i ovo je neka vrsta početka i ovo je kraj ok i jesam govoreći da ćemo, kada dođe vrijeme kraja, često vidjeti dvojicu povijesne ličnosti ponekad su braća. Aaron i Moses ponekad upravo su srodni Ivan Krstitelj rođak Isusa, ovo su brat i brate ok, pa evo sada idemo, želim da se pozabavim vremenom kraja ovde i samo stavimo neke druge svedoke na mesto, mi razumemo da je Ronald Reagan je započeo proces rušenja Sovjetskog Saveza i 1989. godine to obilježavamo taj proces srušavanja Berlinskog zida kada se to dogodilo 9. novembra u ponoć 1989. i Reagan i Bush bili su predsjednici 1989. godine u redu, trik pitanje, ali istina je da je Reagan predsjednik do 19. januara 1989. i Bush se prijavljuje 20. januara 1989. tako u ovoj istoriji obojica su predsjednici koji su noćni, a izbori su bili 1988. i on prijavljeni 1989. na izborima su čak i dvadeset i dvadeset dvadeset šesnaest dvadeset dvanaest dvije tisuće osam dvije hiljade dvije tisuće 1996 1992 1988. je izborno pravo u redu, tako da se potpisuje dvadesetog, devetnaestog januara devetnaest osamdeset devet, dakle, obojica su bili predsjednici i što on radi po prvi put ili pogoršajte se vidjeti šta radi Reagan da mi kažem ovako šta Reagan to čeka drugo ko je predsjednik nakon Roosevelta kad Roosevelt umire Znam ovog momka Trumpa što je radio Reagan na tom Trumanu nije mogao, a prvi ambasador odstupi nakon nekog vremena kako mnogi ambasadori Reagana imenuju u Rimu - ok, šta je to bilo uspostavljen je diplomatski odnos, ali Reagan je poslao koliko dva ambasadori u Rimu, tko je Reagan, on je Juda posao Juda započinje s poslom 161 koji njegov brat dovršava u 158 koji je njegov brat Jonathan koji je Reagan i oni nisu braća Reagan i Bush, ali obojica su predsjednici i oni su i republikanci njegov potpredsjednik usko povezan politički u redu u kojem počinje raditi 1989. što se 1991. godine događa s Bushevim oproštajem pozvao na novi svjetski poredak, da, to je istina, mi ćemo to staviti tamo gore samo je sporedna nota, ali on je predsjednik 1991. godine kada je Sovjetski Savez raspušteno u redu 1989. 9. novembra bio je samo da vas sruši u plavo Berlinskim zidom Sovjetski Savez traje sve do 1991. godine, na današnji dan 1991. godine Sovjetski Savez zaključio je 25. decembra, ok pa šta sam ja govoreći kažem da razumijemo ovo dvoje muškarci predstavljaju ove dvije smjernice koje zajedno čine vrijeme kraja i da je Reagan u istoriji ovdje predstavljao protestantsku Ameriku riječ protestant znači protestirati protiv Rima bilo je da li možeš biti protestant i idi i formira ligu s Rimom ok, učinio je to isto što su i Židovi radili u to vrijeme od Judeje i Jonatana u vrijeme Makabejevog, vidite li to i posla dva ambasadora, baš kao što je Juda učinio u Rimu, uspostavili su ligu sa Židovi i ono što je Juda započeo, Džonatan je završio, a Reagan pokrenuo Busha završio srušavanje južnog kralja, dakle Judite Jude i Jonathan zajedno 161 do 158 predstavlja vrijeme kraja za kojim me slijedite kada ćemo svesti na to različite povijesti Daniela 11 naše povijesti nećemo ga uključivati ​​između Pinilla i nedjelje zakona, mi ćemo ga vratiti ovde i ono što ovde počinje je da Rim ide da se pojave počet će postepeno rasti snage ovo je moderni Rim nije poganski Rim i djelovat će kako dobro Lily u redu, Lily, vjeruješ da je rano moglo bi biti sve u redu, pa i ti sa mnom su nam potrebni još neki svjedoci, daću vam još jednog svjedoka što piše u 1. stihu Danijela 11, a stih 1 Danijela 11 kaže se i u prvoj godini Darius Medej čak sam i ja stajao da potvrdim i ojačam Darius je u redu da se Daniel 11 odvija Dariusova istorija ovaj Danijel 11 odvija se u Dariusovoj istoriji koja se historija događa u Cyrusu gdje vidite to pominjano u Danielu 10 1 Daniel 10 1 kada se započne ta vizija jer je 10 11 i 12 ista vizija koju piše u trećoj godini perzijskog kralja Ćire stvar je bila otkrio Danijelu čije se ime zvalo pojas sjekirom Shazzer i stvar je bila istina, ali određeno vreme je bilo dugačko i on je shvatio ono što je imao razumijevanje vizije ovo je Ćiro i jesu li bili braća Jonathan i Juda nisu bili ili biste mogli reći da su obojica vladari Reagan i Bush bili su rođaci poput Ivana Krstitelja i Krista što su bili oni Cyrus su bili njegov nećak. OK ovo je ujak Darius i ovo je njegov nećak i koji datum stavljamo ovdje i koji datum stavljamo sa Cyrusom u redu, ovo je ilustracija onoga ova dva svjedoka da je vrijeme na kraju to je prvo što je pravilo prvi put spomenut u Danielu 11 i pravilo prvog spomena u Danielsu posljednje Vizija je vrijeme na kraju, prvo što je spomenuto da Daniels traje vizija koja počinje u 1. stihu poglavlja 10 odnosi se na vrijeme kraj, ali ako ćete samo gledati Daniel 11 kao samu viziju prva stvar koja se tamo spominje i nekako izvan konteksta Gabrijela vedrog neba kaže i u doba Darija on to samo ubacuje prvo što se tamo spominje je vrijeme kraja i ovo dvoje zajedno naglašavaju kako vrijeme kraja uzima dvije povijesne ličnosti što Durai estar 'td cyrus dovršava ono što de Reyes radi ovdje što donosi povratak Židova u Izrael u Judu Cyrus-a je taj koji dobija tu loptu valjajući svojim dekretom u redu, uvijek je slučaj ono što Juda krene odlaskom Rome Jonathan dovršava ono što Reagan započinje. Bush završi u redu, pa što i ja pokušavajući vam dati druge treće svjedoke postojanja Jonathana i Judeje vrijeme kraja u stihu 23 iz Daniela 11 zašto sam i zašto brinuo sam se zbog toga jer ako je to tok događaja linearni, a ne povlačenjem ovamo ponovo, to je stih 23, a sledeći stih je 24. stih negde ću staviti stih 24 i dalje u redu, ali šta je stih 24, pročitajmo stih 24 od Danijela 11 mogao bih vam pre nego što dopustim da vam samo dam nekoliko drugih nekoliko drugih za vaše bilješke nije da moramo razgovarati u 10. stih od Daniela 11 imate Seleuk i Antioh i oni predstavljaju vrijeme kraja i to je 222. pne i 219 prije nove ere u redu, pa čak i u Danielu 11 imaš deka Raya od Cyrus tada dobili ste Seleuka i Antiohusa, a u Danielu 11 ste dobili Judeju i Jonathana opet kao dvije povijesne ličnosti u redu, imamo Arona Mosesa Johna baptista a Isus je više nego dovoljan svjedok da dvije povijesne osobe obilježavaju to Vrijeme je kraj pa zašto trebamo biti sigurni da je stih 23 3 došao ovdje u redu verovatno se ne sećate šta je ono što sam posebno naglasio poslednji put kada sam govorio naglasak je bio posljednja dva puta, zapravo mi je bilo važno da to kažem umesto onoga što je bilo moj naglasak poslednji put kada se neko seća Daniela Važno je zato porodica možda i nije ono što tražim stihovi 36 do 39 u redu da, to je istina, možda ne mogu postaviti pitanje Pa, postojala je prethodna tema nekoliko puta. Samo ću vam reći što sam zato što sam izneo druge poglede i u pravu si, bilo je nekih I tamo su bili prilično duboki naglasci da je slika zveri vrijeme ispitivanja od ponoćnog plača do nedjeljnog zakona ponavlja se iz Nedelja zakon do kraja probacije u redu da sam rekao da govorim to udvostručenje ponoćnog krika najvažniji je element udvostručenja da se ove dvije povijesti ponavljaju odavde, obilježavamo to ponoćno plačite ovdje, pa ako ova povijest ovdje započne u sredini linearna moda, onda znači da stih 24 mora doći nakon da, a stih 24 ako i ja htio sam ovdje vidjeti stih 24, nisam to mogao učiniti i biti dosljedan linearnu modu Želim ovdje vidjeti stih 24 i mogu je razumjeti ako razumijem da je ovo vrijeme kraja jer tada još uvijek imam vremena da povežem stih 24 ovde želim da se stih 24. stih čini se da to pokušavam prisiljavam Pisma gubim te Ne pokušavam izgubiti tebe ne pokušavam forsirajte Sveto pismo samo vas pokušavam natjerati da slijedite logiku kažete da ga vraćate u vrijeme kraja koje čini logiku zvijezdom uzmete sa sobom sve atribute - da, svi momci s njim putovanje u grupi da, kažem, kažem da je Juda postigao napolju, rekao je ambasadorima u Rimu baš kao što je Ronald Reagan učinio dobro i ja sam rekavši da je Jonathan završio djelo podižući ovaj dekret Grcima i okončavši rat baš kao što je i Bush završio posao u zidu i sovjetskom Savezu više 1991. vrijeme kraja nije bilo samo sa seniorskim svojim putom vodite momke koji su okruženi da je Pan Am tamo gore nedjeljni zakon i jesu li i oni na njemu. Ne, uzimam ovaj stih 23. stih Da, i premještam ga natrag ovdje, u stihu 23 smo učinili slučaj stihom 23 od Daniela 11 i nakon liga sklopljenog s njim će raditi nepristojno nakon 1989. / 1991. moderni Rim će lažno raditi i on će doći ovo će mu biti uspon na moć i postaće snažan s malom ljudi kojima će se snažiti, ući će mirno i po debelo mesta u pokrajini on će činiti ono što njegovi očevi nisu učinili ni njegovo očeva oca on će se raspršiti među njima da se moli u plijenu u bogatstvu J i prognoziraće svoje uređaje protiv uporišta čak i na vrijeme čitanje te posljednje fraze Uriah Smith Matteo najbolje se razumije na hebrejskom da će predvidjeti svoje uređaje iz uporišta grada Rima, tako da sam ja rekavši da je 1989. godine liga sa Židovima bila liga koju je Ronald Reagan inicira sa svojim veleposlanicima za imenovanje to označava početak uspon modernog Rima oni će raditi obmanjivo ali tu je doći će do tačke u kojoj će vrhovno vladati za 360 godina i u to vrijeme započinje bitka na Acciumu i ako hoćete započeto ovdje linearno, da ovdje možete staviti Bitku na Aktumu i budite mu ugodni, ali kažem da je ovdje povijest ponavljajući ovu historiju ovdje i da je Bitka na Aktiju ovdje i ako Liga Jevreja je opet ovdje gdje je trebala biti u to vrijeme na kraju, onda imate dovoljno vremena za porast papinstva da biste došli do onoga što je li ovo ova povijest ovdje smo je pogledali slika zvijeri za svijet, ali ovo su nedjeljni zakoni trostruka Unija Ovdje se obnavlja smrtonosna rana Rima ozdravljeni išli na Otkrivenje 17 skoro smo gotovi ovdje otkrivenje 17 i to je 1717. ali krenimo od stiha 16 pa da znate ko su i koji su deset rogovi koje si vidio na Zvijeri ove će mrziti kurvu i hoće napravi je opustošenu i golu, i pojede meso i sprži je vatrom Bog ih je stavio u njihova srca da ispune njegovu volju i da pristanu i daju njihovo kraljevstvo Zveru dok se ne ispune Božje reči šta njihovo kraljevstvo da, ali u otkrivenju 17 to je sedmo kraljevstvo i oni su dati svoje kraljevstvo papinstvu čineći modernom Rimskom kraljevstvu ono što Kraljevstvo osmo je u redu, pa poduzmite otkrivenje 17 do stih 12, jer ovo gdje daju svoje Kraljevstvo Zvijeri u stihu 12 i deset rogova što ste vidjeli deset kraljeva koji još nisu dobili kraljevstvo dobijate vlast kao kraljevi na jedan sat sa Zveri ova povijest je ovdje gdje je trostruka Unija na mjestu koje ima deset kraljeva dali svoje sedmo kraljevstvo osmom kraljevstvu koje su mu dali modernog Rima i koliko dugo zajedno vladaju i koliko sekundi prolaze sat vremena, a u Danielu 11 24 piše da poganski Rim nakon što se diže ide vladali svijetom iz rimskog uporišta koliko je vremena u redu, pa ono što govorim je slika slike Vrijeme testiranja zvijeri početak ovog razdoblja od 360 godina bila je Bitka na Aktiju 31 godine pre nove ere i ona je prešla u 330. godinu kada je preseljen iz prestonice Carstva gradu Rimu gradu Konstantinopolju ali da ta istorija Ovde se treba odigrati u ovoj istoriji, jer slika zveri vrijeme testiranja u Sjedinjenim Državama jednostavno se ponavlja u ovoj historiji, tako da i mi moramo vidjeti bitku na Aktumu ovdje i idemo ovamo i moramo vidi 360 ili jednočasovne takođe moramo vidjeti [Muzika] opravdanje za uzimanje ove istorije i vraćanje ovdje, jer stih 23 vodi u 24. stih, a 24. stih što označava vrijeme pa kad imate opravdanje za stavljanje 158 i 161 natrag ovdje, tada uopće ne osporavate redoslijed događaja koje pratite poenta u redu, tako da ono što računamo 12 puta na krajevima, a Daniel 11 možda ne vjerujte, ipak, možda želite objašnjenja o tome kako su stihovi 8 i 9 24 27 ma šta bili vremena vremenskih krajeva, ali to znači da i vi imati najmanje 12 redaka proročanstva u Danielu 11 koji trebaju početi upravo ovdje red po liniju ovdje malo tamo malo i kada to učiniš svoje ćemo Ako ispunite ovu istoriju, doći će do jasnoće koju je slijedio Lord milijarde ta logika ok jeste li znali da je Chanukah u Danielu 11, ali to nije sveto dan čak i ako Židovi kažu da je to zato što ih nije trebalo biti lige s poganskim narodima za koje ću se moliti, a onda ćemo imati svoje zatvaranje himne u redu, molimo se da se subota zahvali na prisustvu molim te blagoslovi nas sada kroz ostatak ovih svetih sati u Isusovo ime Amen