The Passion Week in Cebuano


MP3 Audio File

Cebuano transcription from Google


ang imong amahan sa langit gidapit namon ang imong presensya dinhi samtang gibuksan namon ang imong pulong dungan nga mahibal-an ang imong pulong ug sabta kung giunsa kini magamit sa aton karon pangayo lang alang sa imong espesyal nga panalangin ingon kami tan-awa ang katapusan nga semana nga nabuhi si Jesus dinhi sa yuta sa wala pa ang paglansang kaniya ug gihangyo lang namo si Lord nga mahimo namo sabta ang mga butang nga atong gitun-an nga makagiya ka kanamo ug among giampo kini sa ngalan ni Hesus oh tawo nahunahuna ko nga mangita ako karong semanaha nakakuha kami upat nga pagsamba nga akoa pagbuhat karong gabii Lunes Martes ug Huwebes nga motan-aw kami sa katapusan semana sa kinabuhi ni Kristo nga imong nahibal-an mao kami nagtuon sa tunga-tunga sa semana sa miaging ang miaging Igpapahulay alang sa mga Vespers ug uban pa kami nagtan-aw sa taliwala niini nga semana ug among nakita nga kung kami mao nga dili ako gibiyaan usa ka pundok apan kung magtan-aw kita sa 1260 ka adlaw gikan sa krus ug kami pagtan-aw sa 1260 nga adlaw nga among pagtan-aw pabalik dinhi busa kini nagpadayon kini ang Abril 27 ug 31 ad ug kung kanus-a milakaw sa 1260 sa ingon niini nga paagi wala kami manguna bisan diin kini naghatag lang kanamo upat ka adlaw sa wala pa ang ikanapulo nga adlaw sa ikapito bulan ug mao nga nahibal-an namon nga ang ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan mao ang sa 70 natapos ang mga semana ug busa ang kapitoan ka semana kinahanglan magsugod sa ikanapulo nga adlaw sa Pito ka bulan apan ania adunay 46 ka adlaw ug busa kini nga 46 nga mga adlaw nagbanaag sa kini nga ideya sa matagnaon nga mao ra ang 46 ka tuig kini sa 1798 kini mahimong 1844 ug ang krus mahimong 538 ug unya nakita usab namon kung nadugang namon ang 19 adlaw nga pagbalik ang petsa dinhi sa 27 ad mao ang September 11th mao ang among gibati nga hinungdanon ug kana ang magdala kanato aron ipakita nga kini 1863 ug kung unsa Gibuhat nako mao ako gidugang 151 adlaw ug ako miadto dugang pa sa ingon gikan sa Septyembre 11th kung ikaw mobalik 151 ka adlaw sa kalendaryo kini magadala kanimo sa petsa Abril 13th karon sa 27 ad Abril 13th ang ika-17 nga adlaw sa nahaunang bulan ug uban pa kini magsimbolo sa 2014 mao nga sa akong hunahuna kita kinahanglan nga ang tanan makasabut nga 151 ka siklo kung gigamit namon ang mana nga 30 mga siklo nga nakit-an sa Ezekiel ug unya kami makit-an nga tulo pa ka adlaw dad-a kami sa Paskuwa nga ika-14 adlaw sa unang bulan sa 27 ad busa kini mahimong sa Abril 10 ug kini mahimo 2017 ug sa ingon kita adunay 2014 ingon nga na kita nasabtan nga gisimbolo sa Paskuwa ug 2017 sa niini nga linya mao usab ang Paskuwa ug kita nahibal-an nga sa mga sulat ni Samuel Snow sa millerite nga kasaysayan adunay duha ka Paskuwa ug kana nga Paskuwa nahimong pagkabahinbahin tali sa tinuod ug bakak nga mga pari mao usab kita tan-awa dinhi ang 2014 ug 2017 pagkahuman makita sa atong kasaysayan 2014 kung kanus-a ang balaod sa Domingo nahitabo nga tungang gabii sa atong kasaysayan alang sa mga kaparian ug 2017 unya markahan ang katapusan sa kini nga kasaysayan ug nga kini mao ang kini hunahunaa kini dili kamatuoran kutob sa nagtan-aw sa kini nga linya kung unsa kami dugang nga gibuhat mao nga kita nakaila niana adunay uban pang mga petsa ingon nga sa Cristo ni Si Kristo gilansang sa Paskuwa apan kung nagpadayon kami makuha namon ang ubang mga petsa sama sa ika-12 adlaw sa unang bulan nga mao ang petsa nga Miller sa sinugdan gigamit sa pagsugod sa iyang 70 ka semana ug 2300 ka adlaw ug kung moadto kita dugang nga makuha naton ang ika-napulo nga adlaw sa Pito nga bulan nga mao ang petsa kung diin ang nating karnero sa Paskuwa napili ug uban pa kung unsa ang among buhaton mao ang magbuot ta tan-awa kini nga semana dili sa 27 ad apan sa 31 ad dinhi apan gigamit ang kini nga mga petsa ug unya isugyot nga tingali kini nagrepresentar sa mga petsa sa Doktrina ug mga Pakigsaad sa ang umaabut ug nga kini mahimo nagsimbolo sa mga panghitabo karon aron kini masabtan nga husto naa gihapon kita adunay uban pang mga butang nga gigamit namon pagsuporta sa usa niini nga mahimo naton mapakita kana 70 AD balik dinhi kung imong gibutang ang 70 AD kini nga linya nga ang petsa nga gihimo niini mao ang ang ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan sa I nagtuo nga 32 ad kini ug ang ika-10 nga adlaw sa ikalima nga bulan mao ang petsa nga ang templo gilaglag sa 70 AD aron kana usa ka lig-on nga ebidensya nga kini nga linya tunog usab usab sa kini nga petsa sa Abril 13th nga mao ang ika-17 nga adlaw sa unang bulan kung ipadayon kita gikan sa kini nga petsa sa 27 ad Ang 1844 nga mga panahon sa 362 naghimo og unom ka gatus ug kan-uman ug duha ka libo walo ka gatus ug kap-atan ka adlaw ug kami giihap sa unahan muadto sa Oktubre 22nd 1844 ug uban pa kini nagpasabot nga kini nga petsa ania na nga nag-angkla sa kini yano nga matematiko pormula sa kasaysayan sa millerite ug sa ingon niini mas lig-on nga ebidensya kana paglihok sa kini nga linya sa niini nga paagi adunay pipila sa pagkatinuod ang husto kung unsa ang gusto naton tan-awon sa kini nga semana ang mga petsa o sa mga adlaw sa semana ug mao kana Adunay ako sa ubos didto diin si Kristo mianhi sa iyang Paskuwa aron sila kanako mahimong mga simbolo nga representasyon mao nga adunay ako ang itom nga bahin sa landong bahin alang sa mga gabii ug ang wala matunga nga bahin alang sa mga adlaw ug magsige mi tan-aw sa una Juan kapitulo 12 mao nga kita mangita sa espiritu sa panagna ingon man ug ako hatagan ka pila pila ka pag print para sa kini sa ulahi sa ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulan oo ang 2300 ka adlaw natapos sa ika-napulo adlaw kini nagsugod sa ikanapulo nga adlaw sa Sa ikapito nga bulan ug natapos sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan ug among gipakita kana sa Esdras gipakita namo nga sa Ezra didto kini nga chiasm nga nagtudlo sa ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulan ang sinugdanan sa ang 2300 ka adlaw ug unya kami nagtoo usab unya ang kapitoan ka semana natapos sa ikanapulo nga adlaw sa ikapito bulan Wala lang nako makita kung unsang chiasm kung diin ikaw ba 70 mao na kana ang naa sa 27 ad 231 ad busa dinhi nimo gitan-aw karong semanaha sa imong tsart sa tama kana naghisgot ka bahin sa kini ang sa ibabaw sa kalendaryo oo mao kana kung unsa ka dinhi ania kami niining duha nga 1260 s ug kini nga 1260s dili makaabut sa ika-10 sila adunay usa ka ikapito nga bulan sa bisan unsang daplin sa krus mismo sa niini nga bahin kini upat ka adlaw ang kadali ug kini ang hapit na pagsulay alang sa mga Judio ug kining upat ang mga adlaw mahimong usa ka panagsama tungod kay ang numero upat nga nagsimbolo sa usa ka pagbugkos sa sa kini nga bahin kini 46 ka adlaw nga hapit dili maabut balik sa ikanapulo nga adlaw sa ikapito bulan mao nga kini nagsugyot sa amon unya kana kining 46 ka adlaw nga kwarto nagsimbolo sa 46 mga tuig gikan 1798 hangtod 1844 ug pagkahuman kami gidugang ang 19 ka adlaw nga nakuha namon ang Septyembre Ika-11 ug dayon gidugang namon ang 151 ka adlaw niana nagdala kanato sa 2014 ug kana ang unom ka gatus ug kan-uman ug duha ka libo walo gatusan ug kap-atan ka adlaw sa wala pa ang Oktubre Ika-22 sa 1844 ug kana nga numero gihimo sa gipadaghan ang 1844 hangtod sa 360 nga kaming duha kinahanglan moangkon nga hinungdanon ang pagdaghan 1844 hangtod sa 360 ug ipahiangay kini kana nga petsa sa 2014 sa ilalom mao hinungdanon nga wala gisunod ni bisan kinsa logic kana nga kana [Panudlo] Nahibal-an ko nga nahibal-an nimo nga nakaagi niini kusog gyud kaayo ato nga oras pero wala na kami pinaagi niini usa ka magtiayon nga mga higayon nga labi pa kaysa sa usa ka magtiayon nga mga higayon unya busa unsa man karon magtan-aw kita sa Passion Week ingon gitawag nila kini o semana sa Paskuwa nga I dili kadaghanan sa mga lugar gitawag kini nga Passion Week tungod kay sa daghang mga tradisyon nga sila sugdi kini sa pag-abut niya sa Betania kana nga semana sa wala pa ang paglansang sa ingon balikon naton ang Juan kapitulo 12 una tan-awa kung unsa ka layo kita karon ang bersikulo nag-ingon unya si Jesus unom ka adlaw sa wala pa ang Paskuwa miabot sa Betania diin si Lazaro nga namatay siya diin didto si Lazaro patay na nga iyang gibanhaw gikan sa patay na mao nga sa unom ka adlaw sa wala pa ang Paskuwa kung kanus-a ang Paskuwa ug unsaon nimo pag-ihap kining unom ka adlaw yano nga pangutana nga husto okay kanus-a man ang Paskuwa sa atong pagsabut niini kung unsa ang ika-14 nga adlaw sa nauna bulan ug kanus-a gilansang si Jesus diin adlaw siya gilansang sa krus sa ikanapulog upat ug upat adlaw sa nahaunang bulan ug unsang adlaw sa ning semanaha okay na so kami nalang pud ibutang kini dinhi kita magbutang usa ka haggis mag-ihap usa ka duha tulo oo sige okay sa pagsiguro gyud gyud nako mga adlaw dinhi aron kita mag-ingon nga si Jesus gilansang sa krus sa dinhi kini usa ka cross yeah dili ko igo igo nga kwarto apan siya gilansang sa adlaw sa adlaw sa Biyernes busa kini Biyernes busa dili kami Ayaw pagpahulay sa adlaw sa lubnganan kini ang Huwebes ug kini mahitabo Miyerkules ug kini Martes ug kini Lunes ug kini mahitabo Domingo ug kini adlaw nga Igpapahulay ug kini nabati sa mga salin sa Biyernes sa ingon isulti naton nga kini ang Paskuwa mao man kung kanus-a ang Paskuwa sa ika-14 ka adlaw kini ang ika-14 nga adlaw sa unang bulan nga ako naghunahuna nga kini ika-13 nga adlaw 12 woopsie a ikanapulo nga adlaw busa ang Paskuwa Biyernes na kung kanus-a ang Pasko sa Biyernes adunay bisan kinsa nga nahibal-an kung kanus-a nimo ihalad ang Paskuwa okay sa sinugdanan sa Biyernes o sa katapusan sa Biyernes kung unsa kana okay ang sinugdanan karon mao na kini kita masabtan gikan sa espiritu sa panagna sa ang Bibliya apan daghang mga tawo ang nagtuo niana Si Jesus gilansang sa krus sa oras nga Napatay ang nating karnero sa Paskuwa apan nagpakita kami sa usa sa atong mga pagtuon gikan sa espiritu ni panagna nga si Jesus wala namatay sa oras sa Paskuwa nga karnero siya namatay sa oras sa paghalad sa gabii sa adlaw nga ang nating karnero sa Paskuwa gikaon tungod kay siya gilansang usab giingon ni Ellen White sa adlaw nga nangaon ang nating karnero sa Paskuwa karon nabasa na nako ang pila ka butang kanimo nahibal-an sa lainlaing mga tawo adunay usa ka lalaki kinsa naningkamot nga makiglantugi nga ang Paskuwa nagsiga gikaon sa ika-15 ug ingon usab si Jesus nga namatay sa ika-15 ug busa siya misulay aron mangatarungan nga ang Biyernes mao ang ika-15 o ang thursday mao ang ika-14 busa ang akong punto makita nimo ang tanan nga lahi nga lahi sunud-sunod sa kini nga semana sa Pasko kini katapusang semana sa wala pa ang paglansang kaniya sa makit-an nimo ang mga tawo nga adunay mga gilansang sa Miyerkules nakuha nimo ang tanan nga mga tawo mga matang sa pagpatin-aw bahin kanus-a Napatay ang kordero sa Paskuwa ug sila makabaton tanan nga mga lahi sa lainlaing mga kinutlo gikan sa lainlaing mga awtoridad sa tanan nga mga butang nga gitun-an nako ang akong uyab sukad bata pa ko sama sa akong tin-edyer nga tuig usa sa akong tinuud mga interes kanunay ang Paskuwa ug naningkamot nga maihap kini ug akong gihuptan hapit matag usa nga opinyon bahin sa Paskwa usahay sa akong pagka Kristohanon kasinatian busa sinati kaayo ko sa tanan ang lainlaing panan-aw ug nahibal-an nimo ingon ako miingon nga gihuptan ko silang tanan sa lahi mga panahon samtang ako nag-uban pila sa ila akong gihuptan labi ka gamay mga yugto sa panahon kaysa sa uban oo pag-umangkon nga iyang gituohan tungod kay kini usa ka hataas nga Igpapahulay kana mahimong dili usa ka tinuud nga sama sa Ikapito nga adlaw nga Igpapahulay mahimo kini usa ka lainlaing oras nga wala ko maghunahuna nga gihunahuna niya sa Miyerkules o Martes o kung unsa siya gilansang dili ako yeah adunay pipila ang mga tawo nga nagtuo nga gitawag kini nga ang taas nga Igpapahulay wala’y labot sa uban ang kamatuoran nga kini nahulog sa a Sabado nga adlaw alang sa taas nga Igpapahulay no ug mao kana kung unsa kana karon nahibal-an nimo ang problema nga akong gihuptan mubo kaayo nga oras nga gigamit nako ang pagbasa Herbert W Armstrong mao nga sa wala pa ako nahimo usa ka Adventista nga akong gisugdan pagbasa sa mga buhat ni Herbert W Armstrong ang Tibuok Kalibutan nga Simbahan sa Dios kini karon lahi sa imong nahibal-an sa dihang namatay siya sa simbahan lahi nga kini moadto sa pagtuman sa Domingo ug unya tungod kay sila usa ka pagtuman sa adlaw nga igpapahulay Ang Simbahan ug dayon usa ka bag-ong reporma sa tibuuk kalibutan Ang Simbahan sa Dios nga naggikan sa mga guba apan ang punto niini Miyerkules Mga tawo nga gilansang sa krus mao nga sa wala pa ako usa ka Adventista ako nagtoo nga kana ug sila lahi sa kung naghisgot kini bahin sa pag-andam sa Paskuwa sa tanan nagpasabut nga kini adlaw sa pagpangandam sa usa ka Biyernes sa semana sa Paskuwa o panahon ug kanus-a kini giingon nga usa ka hataas nga adlaw nga ang Ang Igpapahulay usa ka taas nga adlaw nga nagpasabut nga kini usa ka Adlaw nga Igpapahulay sa panahon sa Paskwa kana ang gipasabut sa tanan ug adunay daghang mga paagi aron ipakita kini sa kasaysayan apan ang mga tawo dili kanunay nag-atiman bahin sa mga kamatuoran bahin sa pag-adto sa gamay nga binuhi mga teyoriya apan diin nahibal-an naton gikan sa bangkaw panagna nga gilansang si Jesus kaniadtong Biyernes ug nga ang adlaw nga siya gilansang sa krus ang ika-14 busa sa akon klaro kaayo ka nahibal-an nga wala ako maghunahuna nga kini usa ka butang kinahanglan nga pagtan-aw sa daghan kaayo apan kita sulayan nako ang kini nga pagsugod dinhi apan ang punto aron masabtan kini nga pahayag unom ka adlaw sa wala pa ang Pasko sa Pagkaadto ni Jesus sa Betania busa kami klase nga kinahanglan mahibal-an kung diin ang Paskuwa mao usab kung Pasko na gipatay dinhi nga naghimo og daghang kalainan kung giunsa kita maihap nga unom ka adlaw bisan kung giunsa ko maihap kini kung kita gikan gikan dinhi ug giihap namon unom ka adlaw nga kami makaadto usa tulo upat lima nga unom sa semana moabut sa dinhi karon gisultihan kami ni Ellen White Jesus ihatag ko kanimo ang kinutlo dinhi mao usab nga kung giunsa nimo maihap kini apan una sa wala ka pa kahibal-an tungod kay ako lahi ra paglukso pag-usab aron imong giingon ang kana nga Biyernes sama sa gabii pagkahuman kung unsa tawagan naton nga Huwebes sa gabie na kung tinuud nga ilang gipatay ang nating karnero oo nagkaon na tika tungod kay si Jesus nagkaon sa Paskuwa kauban ang iyang Ang mga disipulo ila gyud nga gisul-ob ang krus ilang gibutang siya sa krus Biyernes sa hapon siya sumala sa espiritu sa panagna siya gipatay sa oras sa sakripisyo sa gabii ug ako adunay nagtudlo kaniadtong Biyernes sa hapon mao nga naanad ko magtudlo ug ug wala’y bisan kinsa nga misupak niini si Hesus gilansang sa krus sama sa mao nga oras ingon nga ang nating karnero sa Paskuwa gipatay ug kana nga gihangyo sa mga Ages sa dihang ang kordero nakagawas gikan sa pari ingon nga si Jesus himalatyon sa krus akong gibasa ngadto sa kana nga pahayag kana ang karnero sa Paskuwa apan kung ikaw basaha ang pahayag nga giingon niya kini sa sakripisyo sa gabii apan dili kini Ang nating karnero sa Paskuwa lakip ang matag pamilya nga kinahanglan a Maayong Pasko sa Paskuwa sa Biyernes kung unsa kami hunahunaa ingon nga gabii sa Biyernes sa gabii gabii nga sa diha nga si Jesus gilansang sa krus okay Biyernes sa gabii dili apan ang Paskuwa gibutang sa Huwebes gabii sa tunga sa duha ka gabii sama sa diha nga si Kristo nag-antus kanila nga husto iya kining kauban sa iyang mga tinun-an aron makit-an ang panihapon nila patyon ang nating karnero ug lutoon kini dayon ug gipatay nila ang kordero sa taliwala sa duha nga gabii diin Pagkalubog sa gabii gikan kung kanus-a mosalop ang Adlaw sa diha nga ngitngit nga ang nating karnero kinahanglan nga gipatay ug dayon giluto ug nangaon sila sa gabii ug kini kung moadto ka ang istorya sa exodo nakit-an nimo kini nga sa ika-14 sa ingon sa tindahan sa Exodo nahibal-an nimo nga nakuha nimo ang parehas nga mga butang nga kami adunay mga putyokan aron kita us aka mahanduraw nahibal-an nimo nga isulti kung diin magpabilin nga dinhi aron kita moadto ingon niini moadto kita sa ika-13 hangtod ika-14 ug ika-15 karon nahibal-an namon nga sila nahabilin sa ika-15 ang aga sa ika-15 nga ilang live leave gikan sa Ramses nga adunay taas nga kamot giingon kini gikan sa ingon sila mobiya gikan sa Ramses sa sa buntag sa wala pa ang pagsidlak sa adlaw pahawa gikan sa Ehipto ug kini suno kanimo nahibal-an ang mga numero 33 ug uban pang mga lugar sa Exodo usab nga makuha naton kini nga asoy nga sila mobiya sa ika-15 sa buntag kung unsa ang gihunahuna sa mga tao nga gipatay dinhi ang nating karnero sa Paskuwa ug unya mokaon sa nating kordero sa Pasko gabii ug dayon sila magpabilin sa ilang mga balay hangtod sa buntag kung unsa na gipunting mo ang aga sa ika-14 o dili ang gabii sa ika-14 nga ok mao kini ang gihunahuna sa daghang tawo sa gabii sa ika-14 nga pagpatay nila ang Paskuwa Kordero nga giingon sa ubang tawo taliwala sa duha gabii nga nagpasabut 3:00 sa hapon ug unya nangaon sila sa nating karnero sa Paskuwa ug sila kinahanglan nga magpabilin hangtod ang ilang mga balay hangtod buntag husto aron dili sila makabiya sa ilang mga balay apan pagkahuman kinahanglan nilang biyaan ang Rameses sa wala pa ang pagsubang sa adlaw sa ika-15 apan aron makaabut sa Rameses nga nagpasabut sila unta ang tanan mobiyahe ug sila usab kinahanglan nga mangawat sa mga Egiptohanon nga nagpasabut kinahanglan usab nga ilang kuhaon ang tanan nilang mga alahas bulawan ug pilak ug uban pa nga kini nahibal-an nga husto mao nga gipatay nila dinhi ang nating karnero sa Paskuwa dinhi nangaon sila sa Paskuwa niining gabhiona ug mao kini kung kanus-a ang agianan sa nating karnero sa Paskuwa ang nating karnero sa Paskwa nga Pasko sa Pagkamatay husto nga kini gipasa sa kanila ang ikapito nga hampak o ikanapulo nga hampak ikanapulo sakit yeah sa tungang gabii ug unya ang pagkasunod adlaw gikawatan nila ang mga Egiptohanon tanan magtigum sa Rameses ug unya sila mobiya didto sa buntag sa ika-15 ug kung imong gihunahuna ang tanan nga logistic mao na ang usa kung unsa ang kung naa ka dinhi ug sa Sa tungang gabii ang mga anak nga lalaki ni Paraon namatay ug siya kinahanglan nga tawagan si Moises ug si Moises kinahanglan una adunay usa nga moabut kaniya unya na si Moises sa pag-adto kang Paraon ug pagkahuman kinahanglan si Moises pakigsulti sa tanan nga karon na kita mobiya nga naghisgot ka butang nga imposible makatarunganon tungod kay kinahanglan nimo tan-awon ang lugar nga distansya nila pagbiyahe moabut kini nga panahon sa tanan magtapok sa Rameses dugang nga wala sila mao nga mobiya sa ilang balay hangtod sa buntag aron dili gyud kini buhaton konklusyon naabut ko human sa daghan mga tuig sa pagbalikbalik lainlaing panan-aw mao ang Paskuwa ang nating karnero gipatay dinhi sa sinugdanan sa ang napulo ug upat busa pagkahuman giihap nako ang mga adlaw sama sa tibuuk mga adlaw aron dili ako magbuhat bisan unsang orden nga County o inubanan sa pag-ihap sa ingon o aron mahibal-an mahimong usa ka isulti sa ika-unom nga adlaw mismo kung giingon nga adunay mahitabo sa ika-unom nga adlaw kinahanglan nimo kini maihap adlaw ingon usa duha duha upat upat lima unom ka tuo kana nga ordinaryo nga pag-ihap nga imong giihap mga butang aron sa pag-ihap sa kardinal ang mga numero sa kardinal naihap sa tibuuk mga butang aron mahibal-an nimo nga ikaw adunay sama sa unom tudlo lima nga mga tudlo Sa akong hunahuna ako adunay lima mga tudlo ug nahibal-an nimo nga kini akoa tudlo apan kung ako moadto kini ang una ikaduha nga ikaupat nga ikalima nga mahimo’g ordinal inclusive count mao ang sa diha nga ikaw tawagi ang usa ka butang nga unom apan imong gipasabut usa ka butang nga dili kaayo sama sa unom nga sama sa ikalima mao nga kung ako magsulti sama sa pagkahuman sa unom ka adlaw ug sa tinuud akong gipasabut lima ka adlaw kana apil ang pag-ihap sa usa ka inklusif ang pag-ihap nahitabo sa Bibliya apan dili kini kasagaran sama sa gihunahuna sa mga tawo sa diha nga kini gisulti sa unom ka adlaw sa wala pa ang usa ka butang nahitabo ang naandan nga paagi nga kita mag-ihap kana ang maihap nga unom ka tibuuk nga adlaw karon pipila ka mga tawo mosulay sa pagsulti niini apil nga sila nagsulti unom apan gipasabut nila ang pagka-orden aron maayo ang ilang isulti kini ang ika-unom nga us aka duha sa tulo upat lima nga unom ug busa kini kinahanglan nga ang Paskwa tungod kay nahibal-an naton nga sila nangaon niining adlawa dinhi sa fiesta sa Ang balay ni Simon mao nga tan-awon naton mao na gusto lang nako nimo mahibal-an kung giunsa ko pag-ihap kini ug kinahanglan nimo hunahunaon kini sa imong kaugalingon kung kana ang gipasabut mao nga unom ka adlaw sa wala pa ang Paskuwa nga si Jesus miabot sa Betania ug pagkahuman na niya kini fiesta mao nga kita magtan-aw gikan sa espiritu sa panagna ug kini sa ingon Dili napulo'g duha ang kan-on nila unsa man kana nga Juan anak nga bersikulo usa nangaon sila yeah mao nga giingon ko kini nga nagtumong dinhi sa sinugdanan sa ikawalo busa siya miabot dinhi sa sa pagsugod sa Igpapahulay wala nimo hibal-i pila ka oras sa sayo pa sa Biyernes siya moanhi sa pagkagabii nahiabut siya sa Betania tungod kay nahibal-an namon nga siya sa Bethany sa Adlaw nga Igpapahulay busa kini gikan sa tinguha sa Mga panid 557 puntos sa tulo ug ug kini ang nahibal-an nimo nga makaagi niini Maninguha ako sa pagbutang usa ka outline alang sa kamong mga lalake pero wala koy oras buhaton nga ug sa panultihon niya kung unsa gyud atong makita sa Juan 12 bersikulo 1 siya miingon nga ang Manluluwas nakaabut Ang Betania unom ra ka adlaw sa wala pa ang Ang Pasko ug sumala sa iyang nabatasan naandan nangitag kapahulayan sa balay ni Lazaro sa ingon ingon sa iyang gisulti sa sama nga butang sa unom ka adlaw karon sa Allan nga puti unya gigamit sama gilakip pag-ihap sa pipila ka matang sa mga Judio butang o siya mogamit lang unom ka adlaw sa ang paagi nga gigamit naton kini nga tama akong buhaton maghunahuna nga mahibal-an niya kung unsaon pag-ihap kana nga yugto sa panahon mao nga giingon niya unom mga adlaw ug siya magpahulay o magpadayon sa Adlaw nga Igpapahulay sa puloy-anan ni Lazaro kana sama sa gabii sa ikapito o kini sa tinuud nga ikawalo day tama nga kung maghunahuna ako unom ka adlaw ato hunahunaa kay tungod kay maayong pangutana kung kung ingnon na kung ako pagsulti kung unsa ka dugay kini moabut usa ka butang nga sama kita adunay lainlaing mga pamaagi sa pagtan-aw sa ingon aron kita makaingon nga kini naa sa Sabado ug ning Domingo ug nakaingon na ko miabot dinhi usa ka adlaw sa wala pa aron kana mahimong ipasabut sa lainlaing mga butang nga husto usahay mahimo'g ako lang ning-anhi pila ka oras sa niining adlaw ug kini usa na adlaw sa wala ka nahibal-an nga mahimo nako kana ipasabut dili kini ingon ka kasagaran nga mahimo naton isulti ang adlaw sa wala pa ang Adlaw nga Igpapahulay kung layo ra kaayo tama ang gipasabut nako dili yeah siya makabiyahe hinay sa gamay nga butang nga maanaa didto tingali Biyernes sa gabii unya yeah ako isulti ra nga siya miabot kaniadtong Biyernes sa gabii kana ang akong gihangyo kay usa ra ang kita nahibal-an nga naa siya sa balay ni Simon busa kana ang tinuud nga maayo nga punto kay kung muabot siya sa Adlaw nga Igpapahulay tan-awon naton kini sa Juan pag-usab tan-awon ta nimo makita aron lang ako gusto tan-awon kung unsa ang nakuha naton Juan kapitulo 12 mao kung imong tan-awon ang kapitulo 11 sa katapusan sa pagsugod sa bersikulo 54 una sa 53 bisan mao nga adunay usa ka bug-os nga hugpong sa mga butang nga nahitabo dinhi sa istorya sa Juan ug kinahanglan nimo nga tan-awon kini sa linya dala ang Synoptics tungod kay si John na pun-on kami sa kasayuran sa Wala magahatag ang synoptic Gospels Gospels kami mao nga siya nag-ingon unya gikan sa adlaw nga gikan nagtambayayong sila aron ibutang kaniya hangtod sa kamatayon ug si Jesus wala na molakat sa dayag taliwala sa mga Judio apan migikan didto ngadto sa usa ka yuta nga haduol sa kamingawan ngadto sa usa ka lungsod nga gitawag Efraim ug didto nagpadayon uban sa iyang mga tinun-an busa dili ako Hibal-i kung diin ang lungsod ug tingali kami kinahanglan nga tan-awon kini ug sulayan nga mahibal-an diin ang lungsod ug kung ingon nag-ingon sa bersikulo 55 ug hapit na ang Pasko sa mga Judio daghang tawo nga nanggawas sa nasud hangtod sa Jerusalem sa wala pa ang Paskuwa sa paghinlo sa ilang mga kaugalingon unya gipangita adlaw Si Jesus nagsulti sa usag usa ingon nila nagtindog sa templo unsa ang gihunahuna niya kung unsa siya ba nga siya moanhi sa fiesta karon ang mga punoan nga mga pari ug ang Naghatag ang mga Fariseo og usa ka sugo kung adunay bisan kinsa nga nahibal-an kung diin siya kinahanglan ipakita kini nga mahimo nimong kuhaon siya aron siya usa ka lugar nga gitawag nga syudad sa Ephraim ug busa unya sa kapitulo 12 kung kini giingon ug Si Jesus unom ka adlaw sa wala pa moabut ang Paskuwa hangtod sa Bethany nga iyang giagian gikan someplace busa dili lang siya kung dili Si Epraim naa sa luyo sa Betania sa akong Ang Bibliya adunay marka nga pangutana diha mismo unsa ka layo kini ug si Betany sa tuo dinhi busa kini gamay nga paagi Dili ko masulti dinhi kung unsa ka layo kana naa sa sulud ang pulgada o busa pakit-a ako makakita nako mahimo tan-awa ang kini nga mapa ug sila mosulay paghatag kanimo usa ka ideya gikan sa sukod nga ilang adunay marka nga pangutana didto apan adunay oo mao nga kini hapit mga doble ang kutob Ang Jerico pinauyon sa ilang pagtan-aw ug uban pa oo medyo layo kini labi pa kaysa usa ka adlaw nga pagbiyahe ang akong gihunahuna sundown sa Biyernes yeah nga kung unsa ako nag-ingon nga kinahanglan siya moabut didto Biyernes sa hapon nga mao ang ideya tungod kay siya dili gyud mahimo pag-abut sa Igpapahulay sa taliwala sa adlaw o bisan sa wala pa mosalop kanimo kinahanglan nga naa didto sa wala pa tama nga maayo yeah makaabut ka sa pagsalop sa adlaw nga nahibal-an nimo duol sa pagsalop sa adlaw kay mahimo ka pa pagbiyahe sa Igpapahulay gamay ra nga distansya nga ikaw gitugotan sa pagbiyahe sa usa ka adlaw nga Igpapahulay pagbiyahe apan oo dili kini supak sa balaod pagbiyahe sa Igpapahulay nga nahibal-an nimo labi na kung gabie ka someplace ug kinahanglan ka makapangita lugar nga kapuy-an apan kana ang akong gusto naghunahuna nga moabut siya sa kana gabii tingali nahibal-an ra nimo ingon ang Pag-abut sa adlaw didto sa ilang balay oo, wala ako kahibalo kung diin kini nga lungsod gitawag og Efraim tungod kay wala pa gyud ko wala gyud magtan-aw niini apan sa mapa didto kini labi pa sa Jerico ug ug kita nahibal-an nga siya miagi Ingon usab sa Jerico kung unsa kana gihimo kini gamay nga tungod kay yep dili ka makalakaw diretso sa epraim down yeah oh yeah maayo ra ang dalan sa ingon niana nga paagi yeah ang mga dalan dili sa kasagaran ang tanan moadto lang gikan sa usa lungsod sa lain nga kasagaran adunay ka ruta oo sagad makita ra nimo ang rehiyon dili ang siyudad oo ang Bethel naa sa nasod sa Si Efraim naningkamot lang sa pagtan-aw kung adunay bisan kinsa adunay kung unsa ka layo kini dili ako makapangita dayon kini kung kanus-a kana giingon sa 20 milya yeah na unsa jd sa itsura nako kana nga distansya sa kung unsa iyang math okay so klaro kaayo nga wala siya kaila mobiya sa Biyernes ug umaabot ug Igpapahulay nagtapos sa syudad nga puyod siya pagbiyahe ug pag-adto didto sama niini pagsugod sa adlaw tungod kay nahibal-an namon nga siya adunay kini nga fiesta sa balay ni Simon mao ang kapitulo 12 lakaw ug basaha sa bersikulo 2 ug Didto sila gihimo nila nga panihapon ug si Marta naglingkod apan si Lazaro usa sa kanila milingkod sa kan-anan uban kaniya unya gikuha si Maria usa ka libra nga pahumot sa spikenard kaayo mahal ug gidihogan ang tiil ni Jesus ug gipahiran ang iyang tiil gamit ang iyang buhok ug ang ang balay napuno sa baho sa pahid unya Seth usa sa iyang mga tinun-an Ang anak nga lalaki ni Judas Iscariote nga si Simon pagbudhi kaniya nganong dili kini pahid gibaligya sa tulo ka gatus ka pence ug gihatag sa mga kabus kini wala niya pag-ingon nga siya giatiman ang mga kabus apan tungod kay siya usa kawatan ug adunay puntil ug nagdala kung unsa ibutang didto sa kung mao kini ang atong pagtan-aw niini nga kita adunay kini nga panihapon ug kita tan-awa kini kung unsa ang giingon ni Ellen White kini okay ra magbasa na lang ako duha lainlaing mga butang dinhi mao ang bahin niini nga ginapahimo niya ang Adlaw nga Igpapahulay sa Betania gihangyo sa mga Ages sa parehas nga kapitulo nga atong basaha ang 550 7.3 ang mga pundok sa mga magpapanaw nga ipangadto sa lungsod ang pagkaylap sa mga balita nga siya nagpaingon na sa Jerusalem ug nga siya mopahulay sa Adlaw nga Igpapahulay sa Ang Betania sa taliwala sa mga tawo didto dako kadasig daghan ang nagpanon sa Bethany pipila ang uban naluoy kang Jesus ug sa uban pa gikan sa pagkamausisaon nga makita kung kinsa ang kaniadto tan-awa ang usa nga nabanhaw gikan sa patay aron magpahulay siya sa Igpapahulay sa Bethany sa akong hunahuna gibasa gyud nato kana mao nga kini dinhi mao ang mahimong Betania ug hatagan namon ang panihapon dinhi bisan diin diin ania ang panihapon ug kini naa sa balay ni Simon mao nga kami adunay usa ka problema kanimo nahibal-an kung maghimo kita usa ka Miyerkules Paglansang sa krus nahibal-an nimo nga lisud makuha unom ka adlaw didto sa Miyerkules kung ang Nahuman na ang Pasko sa pagpangandam ug ikaw pag-adto sa usa ka duha tulo nga upat ka yeah nga nakakuha ka dinhi bisan asa siguradong kini angayan sa unsay atong makita sa kasulatan ug usab ang espiritu sa pagpanagna tungod kay pareho ang gisulti niya karon Paige SiC 560 3.2 busa naglaktas kami pipila ka mga panid sa pagtinguha sa mga Ages ug siya nag-ingon ang gibuhat ni Maria naa sa lagda nga laygay sukwahi sa kung unsa ang bahin ni Judas aron mahimo ang gibuhat ni Judas nga buhaton niya nag-ingon kung unsa ang usa ka mahait nga pagtulon-an nga mahimo ni Kristo naghatag kaniya nga naghulog sa binhi sa pagsaway ug daotan nga panghunahuna sa hunahuna sa iyang mga disipulo kung unsa ang kaangayan sa ang magsusumbong mahimong akusahan siya kinsa mabasa ang mga motibo sa matag kasingkasing ug nakasabut sa matag lihok nga mahimo giablihan atubangan sa mga anaa sa pangilin nga ngitngit mga kapitulo sa kasinatian ni Judas the gubaon nga pagpanggap diin ang traydor pinasukad sa iyang mga pulong mahimo nga gibutang nagbutang alang sa baylo nga adunay pagsimpatiya sa ang mga kabus iyang gikawatan sila salapi nga gilaraw alang sa ilang kahupayan tingali nasuko ang pagkasuko batok kaniya tungod sa iyang pagdaugdaog sa Ginoo biyuda ang ilo ug ang hirani apan Si Kristo wala makapugong kang Judas apan adunay Kristo kini wala masulti ni Hudas gihinloan ingon usa ka hinungdan sa pagbudhi ug bisan gisumbong sa usa ka kawatan nga si Judas makabaton og simpatiya bisan sa taliwala gibadlong siya sa mga disipulo nga Manluluwas dili ug sa ingon malikayan ang paghatag kaniya pasensya alang sa iyang pagluib ug sa sunod kini nga kapitulo nag-ingon apan ang pagtan-aw diin si Jesus mao nga kini usa ka gamay sa apan ang hitsura nga Gisalikway ni Jesus si Judas nga nakombinsir kaniya ang Manluluwas mituhop sa iyang pagkasalingkapaw ug basaha ang iyang basihan nga talamayon nga kinaiya ug sa pagdayeg sa mga nahimo ni Maria nga nahimo grabeng gihukman sa silot Gibadlong ni Kristo si Judas sa wala pa kini ang Manluluwas wala pa naghatag kaniya og direkta pagbadlong karon ang pagbadlong nga naa sa iya kasingkasing nga siya determinado nga manimalos gikan sa ang panihapon miadto siya diretso sa palasyo sa hataas nga pari diin nakit-an niya ang konseho nagtigum siya mitanyag sa pagtugyan kang Jesus sa ilang mga kamot mao nga kini asa diin kung kita ibutang kini nga pagbudhi diin kita ibutang kini sumala sa kini nga pamahayag okay mao nga nagkaon ta kini nga panihapon sa Simon ni sa balay ug siya nag-ingon gikan sa panihapon siya miadto diretso sa palasyo sa kahitas-an pari diin nakit-an niya ang konseho gitigum aron usa ka butang dili sila nga magtapok sa gabii gabii okay mao nga gipasabut niini nga adunay pila ka panahon sa wala pa siya mobiyahe sa Igpapahulay ug mobiyahe siya gikan sa Betania kung diin Si Judas Judas karon ang Betania sa palasyo ni ang hataas nga pari diin kana oo kini nga sa Jerusalem mao man kini ang Adlaw nga Igpapahulay nga nasuko kaayo siya nga nahibal-an nimo mobiyahe siya padulong sa Jerusalem ug nahibal-an nimo nga gusto niya makuha ang iyang pagpanimalus ug siya moadto sa palasyo sa hataas nga pari ug didto iyang nakaplagan nga sila ra natipon oo apan kini sigurado dali ra ka mahibal-an kung kan-anan nako kini wala mahibal-an kung unsa ang kinahanglan nga panihapon kung paniudto ka nakahibalo usa ka panihapon nahibal-an nimo nga nahibal-an ra nimo kung diin ra sila mokaon ra aron siya adunay mmm mahimo nga naa ang hapon mahimong paniudto dili ko Nahibalo pero nagkaon siya sa balay ni Simon ug si Maria mianhi ug gihugasan si Jesus sa tiil ug Gibadlong siya ni Jesus apan dili gyud wala niya giablihan ang tanan ingon siya gisulti ug itudlo ang tanan sa iyang pagkasalingkapaw apan kini ang pagtan-aw nga si Jesus itugyan kang Judas nga tama aron siya makatarunganon batakan nga nagahatag si Judas usa ka hitsura ug kana igo na alang kang Judas nga adunay igo nga karon gibadlong ang pagbadlong sa iya kasingkasing siya determinado nga manimalos pinaagi sa usa ka pagtan-aw nahibal-an nimo kung naghunahuna ka ang pagbudhi nga mahimo kini mahitabo usahay tan-awon gyud kana nasamok ang usa ka tawo ikaw ug kana kaayo ug kana nga hitsura usa ka pagbadlong sa husto ug kana nga tawo unya madasig sa pagbudhi kanimo adunay mga daotan hunahuna sa ubang tawo tungod kay mmm-hmm usa ra nga hitsura dili unta kini mahimo og maayo Dili ko maghunahuna apan nahibal-an nimo nga kinahanglan niya naghunahuna sa pipila ka daotan nga mga hunahuna tanan uban sa maayo kung ako maghunahuna yeah maayo sila sigurado nga adunay mahitabo sa kasingkasing sa tawo nahibal-an nimo ang garbo naa kini sa kasingkasing sa tawo ug tingali kana nga tawo sama kang Judas nakadani kang Kristo gisundan siya usa ka sumusunod ni Kristo apan wala siya ug siya adunay maayong pamalibad sa iyang hunahuna siya moadto si Jesus nga dili andam moadto sa paghilak o dili aron pagkuha ang trono nga wala niya mahibal-i ang krus nga akong gipasabut bisan si Jesus gipatin-aw kini busa wala niya hunahunaa kana Gikuha ni Jesus ang korona ug busa siya naghunahuna kung giduso niya siya dayon si Jesus kinahanglan nga mobarug ug maghunahuna sa trono ni David nga iya ni Judas pagpangatarungan nga husto nga mao ang lohika nga iyang ipresentar kung kinahanglan niya pagpanalipod sa iyang kaugalingon apan sa tinuud unsa nahitabo sa kang Judas nga usa ka ranggo nga kasingkasing kini garbo sa tama ang iyang garbo nasilo nga nahibal-an nimo si Jesus bisan ang paghatag kaniya nga tan-awa nahibal-an nimo nga siya si Judas tama siya ang tanang mga tinon-an nga gihigugma Husto si Judas nga siya usa ka maayo nga lalaki kusug ug kusug ug bihil tanan imong nahibal-an nga gusto namon a tinun-an o sumusunod ni Jesus nga mahimong Nahibalo si Jesus sa tinuod bahin kang Judas mao kini ang akong tawgon first pagluib so ako gyud gi-ibutang hangtod dinhi kung diin naa ka dinhi ang una nga pagbudhi nga siya naghimo usa ka kahikayan didto apan wala gyud niya gibaligya si Jesus katloan ka piraso nga pilak ingon sa atong gusto tan-awa kung nahuman naton ang istorya sa tinuud siya moadto sa ila kay nakit-an namo nga siya siya adunay una nga pagbudhi adunay oras nga tinuud nga gikuha niya ang salapi ug unya maayo ug maka-save usab kita upat higayon tungod kay gikuha niya ang kwarta apan siya moadto usab ug nahibal-an nimo si Kristo ug sa tapus siya kini tulo ka beses nga siya nag-tinapay trays Christ nahagkan niya siya apan siya moabut kauban ang mga tawo tama kaadlaw so ni adto siya padulong makuha bisan kinsa kini siya mihalok kang Jesus ug unya siya mobalik pagkahuman sa paglansang sa krus ug i-uli ang kwarta sa ila busa ako hunahunaa nga upat ka beses kung ikaw tan-awa kini bisan sa una nga bahin kung unsa type of time nga nakamata niya pag-adto sa Jerusalem pagkahuman sa panihapon yeah mao na iyang gisulti so ingon siya gikan ang panihapon miadto siya diretso sa palasyo sa hataas nga pari kanus-a kini nahuman na usab ang wala naton nahibal-an nga wala naton nahibal-an mao ang panihapon sa hapon kini ang paniudto nahibal-an ba nimo usa ka buntag nga nag-brunch kanimo Hibal-i kung unsa kini dili gisulti sa amon sa sayo Domingo sa gabii mao ang gitawag naton nga Domingo nga mokaon og maayo Sabado nga pasidungog adlaw dili Sabado sa gabii Sabado sa gabii lagmit nga siya miabot Akong gipasabut nga kini katingad-an nga adunay ang konseho gitigum sa Igpapahulay I nagpasabut nga posible nga siya nakaabut didto pagkahuman pagsalop sa adlaw dayon pagkahuman niini gipasabut ko siya mahimo magbiyahe sa gabii tungod kay dili kini panahon sa puno ang bulan wala pa matapos ang bulan Miyerkules apan magpadayon ka gihapon nahibal-an nimo nga kini nagdagayday sa tibuuk nga ako wala mahibal-an kung nahibal-an nimong tanan kung kanus-a kini waxing makita nimo ang bulan sa pagkagabii pagkahuman nga nahinabo makita nimo ang bulan gihapon sa buntag pagkahuman Pagsidlak sa adlaw makita nimo sila nga bulan sa usag usa samtang sa wala pa magtakda kini mao nga gusto ka bisan pa adunay usa ka patas nga gamay nga kahayag nga dili nako mahibal-an kung unsa ang gusto nimo molakat bulan sa bulan sa kana nga oras kung nahibal-an ba nimo kung gusto nimo isulti ang Road nga nakaila ka kaayo tingali ikaw gusto apan ang tanan nga akong gisulti mao nga nahibal-an nimo nga siya dili gyud makagusto mahimo nga mga tigpaminaw dili usa ka ulahi nga panihapon nga gibutang kanimo Nahibal-an nga Domingo ug um nahibal-an nimo nga ingon niana Sabado sa gabie kung magsugod ang Domingo sabta kung unsa ang akong isulti didto busa kini sila tingali sa adlaw nga siya nagbiyahe sa Igpapahulay nga gusto nako maghunahuna karon nahibal-an nimo ang usa sa mga butang nga akong gipasabut Tumanon ko ang pipila niini sa sa imong nahibal-an nga nagbasa kini sa akong kaugalingon ug kuhaon kini nga mga highlight ug kini ang sama sa fiesta sa balay ni Simon kini ang kapitulo nga atong gipangita sa karon ug kini mao ang iyang una nga pagbudhi kana ang una nga libro dili kung diin siya gihatag kwarta sa pari maayo ang pari hatagan siya og kwarta oo mahibal-an naton kung kanus-a kana kadaghanan sa mga tawo nag-ingon nga sa ika-12 nga adlaw sa first month ug magkita mi mao kana tinuod hunahunaa kini nga timeline gikan sa espiritu sa panagna tungod kay ang problema nga akong nakit-an mag online ka ug nakuha nimo tanan mga sitwasyon nga nakuha nimo ang imong tradisyonal lahi sa pagtan-aw sa Katoliko nahibal-an nimo nga kini mao ang ikanapulo nga adlaw sa unang bulan nga sila adunay Domingo ingon ang ikanapulo nga adlaw ug sila adunay kini ingon sa ika-15 nga adlaw kana ang tradisyonal nga Katoliko nga pagtan-aw ug ako wala mahibal-an kung nahibal-an nimo kana kana ang pagtan-aw sa mga Katoliko ang Passion Week mao nga ilang gitan-aw si Jesus ingon nga gilansang sa krus sa ika-15 nga wala ang ika-14 nga ingon sa akong hunahuna kini daw mao nga sila adunay Paskuwa nga ikaw nahibalo sa gabii sa Huwebes gabii nga adunay kana ingon sa ika-14 ug dayon si Jesus gilansang sa krus pagkasunod nga adlaw kana kung giunsa kini pagtan-aw sa mga Katoliko nahibal-an nimo nga dili kami motan-aw niini naa ka nahibal-an ingon sa akong giingon nga adunay a Ang tagsulat sa ikapitong-adlaw nga Adventista sa Brazil kinsa sa tinuud giduso gyud kini Si Jesus gilansang sa krus sa ika-15 nga binuhat sa Biyernes nga naa siyay tanan nga mga pangatarungan ngano nga iyang gibuhat kana oo apan sa Ellen White nga Pagtuon sa Bibliya oo nga gi-print nila nilaktawan nila ang ika-14 nga adlaw ug sila nilaktawan kini sa ika-15 nga ilang paggikan gikan sa 13 hangtod 15 nga wala nila gilansang sa krus napulog lima ka adlaw sa kini nga panid ug dayon kini moadto 6 16 17 8 18 mixer apan sa niini sa uban nga panid sila adunay kini nga tama weird nga weird nga nitan-aw nako nga kini usa ka typo dayag nga wala ako kahibalo kung kini mahimo nga usa ka typo nga naghimo kanimo paghunahuna bisan kung unsa ang gigamit nila ang mga tsart sa uban oo nahibal-an ko ikaw giingon ug unya gisulayan nila ang pag-edit niini ug wala nila nahuman kini sa hustong paagi cuz nahimo ko na imong nahibal-an nga gigamit ang uban mga tsart sa mga tawo ug wala nako makuha tanan nga mga sayup apan mahimo nimong makita dinhi dinhi lang sa kini nga ideya dinhi gyud kini hinungdanon nga atong gitukod kung kanus-a Ang Pasko karon ug kung kini mahitabo unsa nga adlaw sa semana kini sa tungod kay nahibal-an naton nga kini Adlaw nga Igpapahulay naa sila sa panihapon na pero ang ika-9 o kini ba ang ika-8 nga adlaw sa nauna bulan ug gihatud namo ang posisyon kana kini ang ika-8 nga adlaw akong ipasabut nga kanunay ko nakit-an ang ika-15 nga adlaw nga Biyernes usa gyud nakapaikag tungod kay kini nagsulbad sa pipila mga problema apan nagmugna kini og uban pa nga grabe mga problema busa kana ang hinungdan ngano nga nahibal-an nimo sa mubo nga panahon naanad ako sa una nahibal-an nimo nga adunay pipila nga makapainteres mga ideya bahin niini apan sukwahi kini pagdula espiritu sa mga pahayag sa tagna ingon layo sa akong ikasulti kay si Ellen White na klaro kaayo nga si Jesus gilansang sa krus 14 ug ug dili na nako mabasa ang uban pa way nahibal-an nako nga kining ubang lalaki gibasa niya kini lahi sa bisan unsang paagi apan wala siya ipasabut gyud kung giunsa niya kini pagbasa lahi sa ingon mao nga dili ako sigurado bahin sa nga karon sa kini nga kapitulo pasayloa ko nga nahibal-an nimo nga kami adunay kini nga fiesta ug atong gipalakat si Judas ug dayon capitulo 12 kung muadto ka sa Juan busa adto ta balik sa Juan busa ang Juan kapitulo 12 milaktas kini laktawan sa daghang mga butang kung kung mabasa nimo ang kapitulo 12 kanimo wala ba ikaw adunay triumphal ang entry mo pero dili ka daghan sa mga butang siya adunay pipila ka mga pakigpulong apan ikaw wala’y bisan unsang nota nga wala nimo makita kung unsa ang oras molabay ug unya ang kapitulo 13 kanimo tan-awa si Jesus nga nagalingkod uban sa iyang mga tinun-an nagkaon sa panihapon sa Paskuwa sa ingon sa Ang Ebanghelyo ni Juan nagbag-o na kaayo kadaghanan sa kana nga semana nahibal-an nimo kung unsa kini tungod lang kay si Juan wala naghatag kanato tanan nga iyang gihatag kanato mga detalye o mga highlight nga sagad nakasentro sa palibot sa lainlaing mga fiesta sa mga kasinatian nga Si Jesus kauban sa iyang mga tinun-an o pipila uban pang mga pribado nga pag-istoryahan sama sa Nicodemus aron mailhan mo si Juan nga wala nimo makuha kini nga kronolohikal nga matag detalye sa tanan nga mga paagi apan ikaw adunay usa ka pagbati sobra na tulo ug tunga ka tuig panahon nga gibase sa lainlaing mga panghitabo nga iyang gipili ug kini mahimo nga sa palibot sa Jerusalem diin ang synoptic Mga ebanghelyo nga ilang atubangon ang daghan pa sa usa ka daghan pang mga detalye sa ubang mga lugar aron sila moagi sa susama nga susama nga lahi sa istorya ug hinumdomi nga gipakita kanamo ni Parminder bahin niini diin magamit nimo kini panag-uyon ug gisulayan nako ang paggamit niini kaso pero pila sa mga butang kung muadto pinaagi kanila gihatag kini kanimo kung ikaw pag-klik sa imong Bibliya makuha kini niini butang nga panagsama sa taas sa imong espada ug unya makatan-aw ka ug kini igahatag kanimo ang pagkasunud-sunod sa lainlaing mga butang sa apan Akong nakita kini nga dili gyud kini maayo alang sa kini tungod kay sila gikan sa imong nahibal-an nga sila adunay kini nga sagol nga ug ako sa niini bahin niini mao nga dili kini ingon aron makahimo sa tanan nga kahulugan sa akon sa han-ay kung diin nila gibutang kini mga butang nga dili kini katugma sa Busa paningkamoti nga dili gamiton kana nga Bibliya panagsama sa butang kung mahimo nimo kini dili lang dili makatabang sa tanan aron ang ang tawo kinahanglan adunay us aka hingpit lainlaing pagtan-aw mao ang akong gisugyot alang sa sunod nga pagsimba nga pagtuon kung gusto nimo tan-awon sa kini kita magtan-aw sa triumphal nga pagsulod ug sa ingon niana ang kapitulo 63 bahin sa gitinguha sa mga Ages kanang Hari moabut ug unsay akong gusto nga pangitaon nimo kung mobasa ka pa kay magsulay ka tan-awa ang pipila ka mga hinungdan sa kanus-a mga butang nga nagakahitabo ug aron sulayan sabta ang kronolohiya sa mao nga adlaw nahibal-an namon nga ang pagsulod sa triumphal nahitabo sa ang una nga adlaw sa semana nga mahitabo kaniadtong Domingo busa kini mahitabo dinhi mao nga ang pagsulod sa triumphal mahitabo dinhi ug mao kana kung ngano nga ang pipila nga mga tawo gusto ideya nga kini ang ikanapulo nga adlaw sa first month kay kana kung kana ang nating karnero gipili ug ilang gisulayan nga gamiton kana koneksyon sa pagsulod sa triumphal apan atong makita nga dili gyud kini lohikal ug tan-awon namon kung ngano ug imong makita kana ingon ikaw samtang nagbasa ka sa paglaum diin kita markahan tungod kay naa sa ikanapulo nga adlaw nga ang nating karnero sa Paskuwa gipili ug unsa ang magtimaan sa pagpili sa Kordero sa Paskuwa kini buhaton mahimong ang madaugon nga pagsulod o mahimo’g pila sa uban pang panghitabo tungod kay kung ang Nating Kordero gipili aron ilansang sa krus dinhi nagdagan busa kini gipili sa ikanapulo nga adlaw ug kini gilansang sa krus dinhi kinahanglan naton usisaon kung unsang hitabo sa Si Jesus ang kinabuhi dinhi nga nagtimaan kaniya nga gipili ingon nga nating karnero sa Paskuwa nahibal-an nga labi ka madaugon nga pagsulod sa triumphal nindot tan-awon apan adunay tinuod nga mga butang nga dili kwalipikado kini ug uban pang mga butang nga ipakita kung nganong dili kung siya nagsakay sa Jerusalem sa asno nga ingon niini usa ra ka pagsugod ug pag-asa kamo mga guys makatabang kanako tungod kay kung unsa ang gusto nako matapos sa paghimo sa pagbuhat niini ingon usa ka pagtuon nga usa ka butang nga akong masulat ug ingon usab kanimo nahibal-an nga kinahanglan nako ang imong input karon kadaghanan kadaghanan ako naningkamot nga ipakita ikaw ang akong nakit-an pero kung pwede ka makasaka uban ang mga butang gikan sa espiritu sa pagpanagna o gikan sa Bibliya ug pagsulay sa pagtrabaho gamay nga kini mahimong kaayo makatabang okay so mao nato unsa ka nagtinguha nga buhaton ang tibuuk nga semana mismo gusto nga makalusot sa bug-os nga semana nga wala ako nagpasabut sa katapusan nga semana niining yeah 70 ka semana oo niining semanaha dinhi dili kini nga semana dinhi kanang kanang yeah busa magsige nalang mi og sa tanan nga paagi hangtod sa wala kami moadto sa tanan nga mga detalye sa Pagkaila nimo sa Paskuwa nahibal-an nimo kung siya gilansang na gyud kaayo mi kadaghanan gusto lang makakuha gikan karong Biyernes hangtod sa katapusan sa Huwebes kung kita maka-linya sa mga panghitabo ug tan-awa kung diin mga adlaw sila kinahanglan mahulog tungod kay sa akong pangatarungan hangtod didto giingon ko ang ika-12 adlaw sa nahaunang bulan mao si Judas Gipanghimatuud ni Cristo kung kanus-a niya gusto pagdawat sa kwarta nga sakto kana sagad nga tawgon ang pagbudhi niini ang pagbudhi dinhi dili mao ang una nga pagbudhi sagad nga masabtan nga mao ang pagbudhi ug giila ni Ellen White silang duha ang ubang mga tawo wala maghunahuna nga pareho sila nga panghimatuud nila nga kini duha lainlaing mga panghitabo ingon nga usa ra ka panghitabo apan nakita ni Allen nga puti silang duha lainlaing mga panghitabo sa duha nga magkalainlain nga mga panahon so okay yeah close nami sa pag ampo minahal nga amahan sa langit mapasalamaton kaayo kami alang sa kung unsa ang gibuhat ni Jesus alang kanato sa krus ug kung giunsa ang kinabuhi nga iyang gipuy-an usa ka tipo nga matagna sa mga panghitabo nga kita moagi sa atong kinabuhi kita ra nangayo sa Ginoo og kaalam ug pagsabut ug sa tanan nga butang nga among ginatun-an niining semanaha nakaila ra gyud namo si Lord nga ikaw adunay katuyoan ug plano alang sa matag usa sa amon gihangyo namon nga makaapil kami kana nga katuyoan ug plano maanaa sa matag usa Dinhi kami mag-ampo ug tigumon kami pag-usab ugma sa buntag aron matun-an ang imong pulong ug giampo namon kini sa ngalan ni Hesus nga Amen