Loose Ends in Cebuano


MP3 Audio File

Cebuano transcription from Google


[Musika] ikaw kung ikaw adunay mga nota imong makita ang Ang ulohan mao ang luya nga mga tumoy ug usa ka katingad-an titulo alang sa usa ka sermon apan ako adunay daghan mga butang nga akong nailhan sa tigum sa kampo nga gusto kong makigsulti sa usa kanila mao ang presentasyon nga gihimo ni Tabo 126 Naghunahuna ako nga kung wala ka paminawon kana nga presentasyon nga kinahanglan nimo nga buhaton sigurado nga imong madungog kini ug kung ikaw adunay nakadungog kini sa akong hunahuna kinahanglan nimo nga madungog kini Pag-usab kini usa ka matang sa pag-scraping ang nawong usa kini sa mga kamatuoran kana lawom ug lawom ug anaa usa ka butang nga akong nailhan sa iyang presentasyon nga naghugpong sa usa ka pagtuon nga akong gihimo sulod sa usa ka dekada on sa ilang mga pakigsaad dili nga kanus-a una namong gisugdan ang pagtudlo niini nga wala kami tawga kini nga mga linya sa pakigsaad apan sa Basahon ni Mormon kamatuoran nga ang pito ka simbahan sa Gihulagway usab sa Pinadayag ang kasaysayan sa karaang Israel kana nga kamatuoran koneksyon sa unsa nga mga fermenters nga nagtudlo mahitungod sa Efeso ug Laodicea nga kadungan simbahan kini konektado sa gibuhat ni Tabo ang 126 ug samtang ang kamping mao ang gihapon sa Kathy ug ako moadto sa lungsod halos matag-buntag sa pagkuha sa pagkaon alang nianang adlawa ug ako naningkamot nga isulti kaniya ang akong nakita ug dili kaayo makasabut sa akong kaugalingon apan sa panahon sa panagtigum sa kampo sa ako nakahukom nga gusto kong makigsulti sa unsa Nakita nako ang presentasyon sa tabo ug sa unsa nga paagi nga kini gidala sa mga pagtuon sa tingub apan gusto ko usab nga makigsulti sa usa ka butang kana nga igsoon nga si Vicki nga among giampoan kay sa Texas siya mas maayo nga gibuhat mao nga niining semana siya nagpadala kanako og usa ka email diin siya nagkomento butang nga akong gisulti sa kampo sa pagtagbo aron siya makaabot sa punto diin siya nagtan-aw sa kamping-miting mga presentasyon ug sa pagkatinuod nahibal-an nimo sa pagbuhat sa pipila ka follow-up nga pagtuon ug adunay usa ka gipunting ko sa miting sa kamping ang ekspresyon sayo sa sayo ug adunay usa ka dapit diin ang babaye nga puti nagsulti husto sa sayo ug sa agianan diin siya Mao ba nga gigamit nako kini nga tudling sukad sa wala pa ang 2001 ako makahibalo kanunay nga ang sayo nga sayo adunay kahulugan apan kini dili hinungdan sa kasilinganan ang kasayuran nagbarug sa kaugalingon nga wala nabalaka kon unsa ang sayo nga sayo nagrepresentar apan nahibal- an niya kung unsa sayo sa sayo nagrepresentar aron ako moadto ihulog kana sa akong pagkuha og pipila mga butang gikan sa tigum sa kampo ang pipila lang ka luya nga mga tumoy ug gibutang kini Dayon apan sa dihang ako nagsugod na human sa pagtuon sa Tabo sa 126 nahibal-an nimo ang usa Gabii nga wala ko katulog nga gitipigan lang Nagtubo ug nagtubo kini mao lang kini dili tinuod kung asa aron masulbad kana nga kini kinahanglan nga usa ka serye nga walay paagi nga ako mao Sa pag-adto ko nakaamgo kong unsa kadako kini ako dili lamang pagsulay sa pag-summarize niini dinhi mao nga gikuha ko kana gikan sa lamesa sa kini nga pasundayag ug ug sa akong pag- abot ngadto sa kini sa tanan nga ako mag buhaton mao ang misanong niini nga tuo sayo aron siya dili gayud Ang katapusan nga mga katapusan usa lang ang hunahuna ug ang atong Pagbalikbalik sa script akong nausab ang among pag-adto nga adunay usa ka isaiah 28 tungod sa pagtulun-an Ang linya nagsulti niining pagtuon sa 126 apan ang among pagbasa sa kasulatan mao si Isaias 46:10 Kong ikaw labi pang matarung sa imong kasingkasing ; okay okay so ako 46 10 Nahibal-an ko kini bersikulo wala ko kahibalo kung diin ako nakakat-on niini bersikulo apan nahibal-an ko kini nga hunahuna kini usa ka pamilyar nga bersikulo alang kanako bisan kung wala ako hinumdomi kanunay nga kini anaa sa Mga Salmo 46:10 Maghilum kamo, ug manghibalo nga ako ang Ginoo bantog nga bersikulo sa dios lamang nga dapit kini sa Ang Biblia ug ako adunay katarungan nga moadto didto apan una nako nga ibutang ang usa pa ka konsepto dapit sa Isaias 30 bersikulo 7 alang sa Mga Ehiptohanon ug ug kung ikaw moadto sa bersikulo Alaut ang mga masuk-anon nga mga anak nga lalake ang Ginoo okay kini ang ginasulti bahin sa mga rebelde taliwala kanato tungod kay ang tanang mga propeta sa pagsulti mahitungod sa katapusan sa kalibutan apan bersikulo 7 human kini nagsaysay niini nga asoy sa nagsalig sa Ehipto kini nag-ingon alang sa Ang mga Egiptohanon motabang nga kawang ug dili busa ako naghilak mahitungod niini nga ilang kusog mao ang paglingkod sa gihapon okay sa akong hunahuna nga kita kinahanglan nga molingkod ug nahibal-an nga siya ang Dios niini time period ug oh ang mga nota nga naa nako naorganisar sa uso nga gusto nako apan ako magabuhat sa usa ka gamay nga paglukso sa palibot dinhi ug kon ikaw kung adunay mga nota kung kamo mosunod lang sa daplin dili kita adunay sa adunay daghan nga kalibog Apan kung moadto ka sa panid 8 unsa Ang igsoong babaye nga si Vicki nga gipadala diri kanako anaa na usa ka higayon lamang sa kasulatan diin kini nga ekspresyon sayo kaayo gihisgotan ug anaa ka sa ilalum Ang salmo 46 sa ibabaw sa panid naa usa ka kinutlo sa wala pa kana apan kini nag-ingon Salmo 46 ug kini adunay bersikulo 46 5 didto ug kini nag-ingon nga ang Dios adunay inter mich Siya dili matandog Ang Dios motabang kaniya ug sa husto nga sayo sa ekspresyon among gitan-aw ang sister white talks mahitungod sa maayo ug mahukmanon nga mga panghitabo nga gikuha Ibutang sa husto nga sayo ug kini kanunay gihimo Naghunahuna ako kon unsa ang unsa ang siya naningkamot sa ipasa uban sa pagsulat nga sayo ug ang bugtong ibutang ikaw moadto sa pagpangita niini nga ang ekspresyon sa mga kasulatan anaa karon Salmo ug iyang gibuhat ang pulong nga pagtuon niini ug Ang tuo nagpasabot sa usa ka karaang pandiya nga mag-usab Implication sa pag-atubang sa imong nahibal-an nga pagpangandam apan kini nga sayo nagpasabut nga kaadlaw o buntag o usa ka adlaw ug naggikan kini sa 12:39 nagpasabot kini sa magdaro sa husto nga sayo gikan sa unsa kita Ang pagsabut mao ang pag-ila sa usa ka butang nga mahitabo sa panahon sa panahon ang pagdaro ug pagdaro nga kita sa karon dili ang pagdaro sa pari Dili ko motuo sa pagdaro niana anaa na kami karon sa pagdaro sa Ang mga Levihanon apan uban sa kana sa hunahuna ako nag-ingon nga ang Salmo 46 naghatag kanato sa usa ka punto naghisgot sa ikaduhang saksi sa unsa nga katungod sayo nga nagrepresentar apan kung anaa ka pa Salmo 46 Gusto ko nga pahinumduman kamo nga kini mao ang Salmo 46 sa okay ug salmo 46 sa usa nga bersikulo miingon sa pangulong musikero alang sa mga anak nga lalaki sa korah usa ka awit sa usa ka lamothe nga ako anaa Salmo 46 ang pasiuna sa titulo sa introduksiyon nga naa didto kon ikaw ayaw kana sa imong mga kasulatan busa ako wala ka mahibal-an kung ngano nga ikaw aduna niini okay ako gusto ko nga makita nimo kini mao ang kanta karon nganong gusto ko nga makita nimo ang usa ka kanta adunay usa ka awit nga ang usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo nga nanag-awit ug sa Isaias 27 adunay kanta nga atong kantahon nga mao ang awit sa ubasan ug Isaias 27 911 ug ang tanang mga profeta sa usag usa mao nga kini nga awit kung unsa ako gusto nimo makita dinhi ang usa ka kanta sa a lamothe kung imong gisubay ang usa ka lamothe sa unsa kana nagpasabut nga ang batan-ong mga babaye sa pagkatinuod mao ang nga punoan nga musikero didto kini naghatag sa ideya sa feminine okay kining tibuok nga hunahuna mao feminine apan sa diha nga kini makuha sa usa ka awit sa usa ka kini nga lamian nga mga batang babaye o Mga ulay kini nga awit sa mga ulay ug kini nag-ingon nga ang Dios mao ang atong dalangpanan ug Ang kusog usa ka tabang karon sa kasamok busa dili kita mahadlok bisan pa sa ang kalibutan pagakuhaon ug bisan pa ang ang mga bukid dad-on sa taliwala sa ang dagat bisan tuod ang mga tubig niini magangulob ug bisan ang kabukiran magun-ob Pag-uyog uban ang paghubag niini nga moingon la sa una nga nahimong mga Adventista sa pastor nga nagdala kanato pinaagi sa pagtuon sa wala pa ang bunyag siya misulti kanato niini nga Sala ang iyang nakat-unan sa seminary mao kini nagpasabut sa paghunahuna mahitungod niini ug kon ikaw moadto kon moadto ka sa tinuod nga kahulogan sa pag-ingon Kasagaran kini usa ka break sa musika apan ako hunahunaa ang paghunahuna niini nga kini mas maayo kay sa ang bisan unsang kahulogan nga akong nadungog sa bisan unsang panahon nakita nimo ang pag ingon nga undang sa paghunahuna kung unsa ang imo Basaha lang ug hunahunaa kini tungod kay siya mahimong may kalabutan sa tanan diha sa Pulong sa Dios sa ingon nga paagi apan kini sama sa usa ka dugang nga gibug-aton mao nga kon imong hunahuna mahitungod sa kini naghisgot mahitungod sa kasamok ingon panahon nga bersikulo tungod kay adunay usa ka suba sa mga suba nga makalipay sa Siyudad sa balaang dapit sa tabernakulo sa Labing Halangdon nga Dios anaa sa taliwala kaniya siya dili pagbalhinon sa Dios tabangi siya ug kanang matarung nga sayo sa Dios motabang sa tabernakulo sa Labing Labaw nga siya anaa sa taliwala niana nga gipakaon sa tubig sa langit ako hunahuna nga kita ibutang nga matarung sa niini nga panahon sa panahon nga ang Ginoo nagabangon Ang iyang templo nagadugmok sa mga gingharian natandog siya sa iyang tingog sa natunaw ang yuta nga giubanan sa Ginoo sa mga Panon kanato ug sa Dios ni Jacob atong panalipod kon nahulog ka gikan sa bersikulo unahan didto ang katapusan nga bersikulo bersikulo 11 kini nag-ingon nga ang susama nga butang ang Ginoo sa mga Panon uban kanato ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan pag-ingon nga ang balaod naghunahuna mahitungod niini nga adunay doble alang kanimo ug sa taliwala sa duha ka mga bersikulo kini nag-ingon nga ang bersikulo walo moabut tan-awa ang mga buhat sa Ginoo unsa nga mga kalaglagan nga iyang gihimo sa Ginoo ang yuta unsa ang mga kalaglagan nga iya gibuhat sa ibabaw sa yuta ang mga pagkalaglag sa diha nga siya naghukom sa mga gingharian ug mga hari ug mga tawo tungod sa ilang pagrebelde iyang gipahunong ang mga gubat hangtud sa katapusan sa ang yuta Gibali niya ang pana ug cut sa ang bangkaw sa sundalo iyang gisunog ang - ang Ang karwahe sa kalayo magpabilin ug mahibal-an nga ako ang Dios ako pagabayawon sa taliwala sa mga nasud, pagabayawon ako dinhi sa yuta ug kanus- a nga siya gibayaw sa yuta ug taliwala sa mga hentil giunsa kini nga siya gibayaw sa dihang iyang gipataas ang ensign busa naghunahuna ko nga base sa kini nga salmo 46 aduna kitay tanang rason aron sa paggamit niini sa templo nga anaa gitukod sa atong panahon ug kini nga nagsugyot nga kita anaa sa ngilit sa usa ka talagsaon nga krisis ug nga ang atong kusog mao ang pagpahiluna ug nahibal-an nga wala na siya ok so gusto ko nga sulayan nga tan-awon kon kung ako sa paghimo sa usa ka husto nga aplikasyon niini sama kanato moagi kami apan miadto kami sa lungsod kagahapon ug gibalik namo ang balita samtang kami moadto sa China kanimo dili makalayo gikan sa kamatuoran kung ikaw pagtuon sa propesiya nga ang paghukom kana moabot sa mga pagsinati sa Adventismo ang paghukom nga moabut sa United Ang mga nasud didto nga kini managsama kini gimarkahan sa Kasulatan nga pakigsaad ni Abraham ang tagna nag-ingon nga kung siya maghatud Israel gikan sa Egipto nga siya moadto sa hukmi ang nasud diin sila anaa Ang pagtudlo mao nga ang paghukom sa Ang pag-anhi sa Adventism mahimong husto diin ang paghukom sa Estados Unidos natapos ug adunay internal nga eksternal linya sa propesiya niining duha ka mga kasaysayan ang kasaysayan sa katawhan sa Dios diha sa kasaysayan sa Estados Unidos ug kami gihatagan og usa ka mensahe ug sa diha nga kami gihatagan sa maong mensahe ang pag-uyog nagsugod nga hingpit ug wala ako maghunahuna among nahimo ang among responsibilidad sa pagkuha kana nga mensahe sa publiko nga arena ug ang mensahe mao nga ang Estados Unidos mao ang mahitungod sa pag-adto ngadto sa gubat ngadto sa usa ka gubat uban sa Russia ug mapildi ug ako naglaum nakaamgo ka nga kagabii ang tulo ka pilo nga Union sa Estados Unidos Giatake sa Pransiya ug Inglaterra ang Syria ug nga gisulti na sa Russia kini pagtubag ug gikan sa mga Kasulatan kami nag-ingon nga kini nga umaabot nga panghitabo sa diha nga sa Estados Unidos nga napildi sa Russia nga kini mahitabo sa usa ka dapit Gitawag kini nga raffia nga mao karon nga nakaplagan sa nasud sa Syria ug kini mao ang presente nga kamatuoran diha sa iyang kasingkasing karon kamatuoran tungod kay ang premise niini nga stefana ang sinugdanan sa Daniel 11 nga nagpaila niana ang katapusang Presidente sa Estados Unidos mao si Donald Trump sa among pag- adto lungsod kagahapon nakadungog na kami tanan - ako paglaum nga kini usa ka pag-uyon nga profane diin ang tanan nga mga kawatan nga nagapadayon Washington DC uban sa korap Ang Department of Justice ang korapsyon sa ang mga Clinton ang posible nga korapsyon sa Donald Trump ang tanan nakigbisog sa espirituhanon ang pagkadautan sa mga hatag-as nga mga dapit mao nga apan uban ang tanan nga opera nga sabon nga mao nga nahitabo sa miaging gabii niini nga nasud naglunsad og Rockets batok sa Syria nga nahibal-an nga ang Russia nag-ingon nga kung ikaw buhata kana aron kami motubag aron kami giila nga ang katapusang Presidente sa ang Estados Unidos mao si Trump ug siya 70 anyos ka tuig ang panuigon sa diha nga siya midaog sa eleksyon nga siya wala'y daghang tuig nga nahibilin bisan kung siya nagtukod sa usa ka diktaduryang atong gisulti Kini samtang buhi pa siya adunay usa ka Domingo balaod ug kami nagsulti nga dugay na kami makaadto sa balaod sa Domingo sa Estados Unidos ug Russia moadto sa pag-adto sa ulo-sa-ulo sa Estados Unidos nawad-an og usa ka panahon ug dayon sa sunod higayon nga ang Estados Unidos modaug ug ania kami nagkaduol niining mismong panghitabo ug kini nga panghitabo nga among gisulti mao ang among mensahe sa krimen sa tungang gabii nga gihulagway sa tungang gabii nahagsa ang mensahe sa Si snow ni Samuel sa mga kagubot sa Miller ug ako nakiglalis sa baylo nga ibutang kini mensahe sa publiko nga arena kita na giputos sa pagpakig-angot sa ang pag-uyog ug kini ang panahon nga kita maglingkod ug magpadayon ang Ginoo nag-atubang sa pag-uyog ug pagkuha sa pagtrabaho mahitungod sa pagmantala sa usa ka mensahe sa paagi nga ang mga Miller misangyaw sa mensahe gikan sa Exeter paingon nga okay mao nga mao kana ang intensiyon sa unsay akong ipaambit dinhi kung ikaw mobalik sa karon usa ka pahina ang imong mga nota tingali kinahanglan kong dad-on ka sa ako dad-on ka sa imong tulo ka panid mga nota ug unya ako mobalik sa panid sa usa kon dili ako magdali sa panahon ug panid tulo sa imong mga nota adunay usa taas nga kutlo dinhi nga kini ang dapit diin ang Ang ekspresyon sa sayo nga panahon naggikan sa ug Ihatag ko kini sa tigum sa kampo ug dayag nga ang sister nga si Vicki nagtan-aw ang presentasyon sa kamping nga mao ang hinungdan siya nagkalot niini ug gipadad-an ako sa email apan imong mamatikdan ang unang parapo ubos sa sayo nga sayo nga usa ka krisis ang ipadayag una nga nag-ingon nga ako gipakita pag-ayo sa akong paghisgot sa ubos nga sumbanan sa pagkadiosnon taliwala sa atong katawhan ug sa usa nga akong gihunahuna sa mga kaalautan nga gipasa sa capernaum okay aron nga ang una nga parapo nga akong buhaton nagsugyot nga ang capernaum naghisgot kini nga kalihukan nagsulti mahitungod sa Ang ikapitong adlaw naa ko sa iyang simbahan apan kini nga nagsulti usab mahitungod niini nga kalihokan kini adunay duha ka aplikasyon ug siya nangutana sa pipila hinungdanon kaayo nga mga pangutana didto ang katapusan niana nga parapo ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad sunod nga parapo nga akong gipasa aron lang makaabut sa akong punto ug sa ikatulo parapo siya miingon nga kita nagbarug ang pultahan sa dagko ug solemne nga mga panghitabo ang tibook nga yuta nga ginaiwagan sa ang himaya sa Ginoo ingon sa mga tubig pagtabon sa mga agianan sa dakong kahiladman ang mga panagna natuman ug Ang unos nga mga panahon ania na sa atong atubangan mga kontrobersiya nga dayag nga nahitabo Ang dugay nga panahon sa pagpahulay mabuhi pag-usab ug ang mga bag-ong kontrobersya mahimong bag-o ug ang tigulang ang makigsulti ug kini nga kabubut-on pagkuha sa dapit sa tuo sayo ug kini mao ang usa ka sa akong panghunahuna nga ako adunay tulo o upat mga pakisayran diin siya nagsulti mahitungod sa daan mga kontrobersiya ug bag-ong kontrobersiya sa pagsulod ug sa tigum sa kampo pagpresentar ug gibutang ko kini sa kasaysayan sa 911 hangtod sa tungang gabii aron ipasiugda ang kamatuoran nga ang ideya sa desmond ford kahulugan sa kinaiya ni Kristo ug ang kinaiya sa tawo nga moanhi niining kalihokan ug kini usa sa mga tigulang mga kontrobersiya nga nabuhi ug kini mao ang ebidensya nga kami anaa gayud katapusan sa pag-uyog tungod sa doktrina sa Pagpakatawo nga akong gipakigbatokan sa gihapon nagapalantig mao ang katapusan Ang doktrinal nga pag-uyog mao nga gigamit nako kana ug makita nimo ang sunod nga mga tudling sa Ang mga anghel naggunit sa upat ka hangin ug kami nahibal-an nga ang mga Manulonda nagsugod sa paghupot sa upat ka hangin sa 9/11 mao nga kini nga mga kontrobersiya bag-o nga mga kontrobersiya ang daan nga kontrobersiya magsugod sa 9/11 apan kini nga mga butang mahitabo ibutang sa sayo nga sayo okay mao nga pasabton ko ug sila dili mohuyop hangtud sa Gihimo ang gihatag nga piho nga buhat sa pasidaan ang kalibutan apan ang bagyo nagatigum sa panganod loading na mobuto sa ibabaw sa ang kalibutan sa kalibotan gisugyot ko nga kon wala kita makaila nga ang bagyo Ang pagpundok ug ang mga panganod nag-loading andam na sa paglusad sa kalibutan unya kita nga wala nagbuhat kung unsay angay natong buhaton sa pagbuhat ug unsay angay namong buhaton Ang pagbuhat sa dili pagpakiglantugi niini mga tawo nga mibiya sa plataporma kaniya ang pag-adto kang Cristo mao ang atong panig-ingnan sa tanan mga butang ug kami giingnan nga sa dihang kadaghanan sa iyang mga disipulo mibiya kaniya sa Capernaum nga wala siya naningkamot nga mohunong sila gikan sa pagbiya apan aduna pa gihapon siya ang mensahe nga ihatag ug ako nagpadayon Ang mensahe mao ang sama nga mensahe nga among naangkon ang sinugdanan nga Daniel 11 mao lamang ang karon kamatuoran nga pagsabut nga ang katapusan Nagpadayon ang Pangulo sa Estados Unidos aron sa pagdala sa nasud nga usa ka gubat sa ikatulo nga gubat sa kalibutan nga gilatid sa matagnaon mga kasulatan ug nga ang mga tawo lamang planet nga yuta nga adunay tin-aw nga panglantaw sa kini mao kanato ug kita moadto sa ipahigayon may tulubagon kon dili nato ibutang ang pasidaan sa rekord sa publiko sa wala pa kini mahitabo dapit nahibal-an nimo nga adunay usa ka sister nga gibuhat Daghang trabaho sa mga numero nga konektado nga may 2520 siya kanunay nga nakig-uban sa kini nga kalihokan karon iya na sa usa ka layo sa bisan unsa nga rason apan siya nagpadala kanako og usa ka pagtuon nga iyang gihimo sa 126 dinhi niining milabay nga semana ug kini kinahanglan buhaton nga adunay mga fireballs nga nahulog sa Nashville Tennessee sa panan-awon sa Nashville ug siya mga relasyon sa 126 nga wala niini wala usa ka konklusyon niini aron wala ako'y bisan unsa konklusyon nga ihatag kanimo apan ang rason Usa ko ka higayon nga gidala kini sa simbahan kami sa 19 ka tuig adunay usa ka panahon diin didto ang pagpangulo sa simbahan didto napakyas uban kanako nga wala sila tugoti ako sa pagsulti aron dili ako mosulti sama ra nga napakyas sila kanila kauban nako apan usa ka higayon sa usa ka tuig usa ka higayon nga ako mibangon sa ilang pagdayeg ug pagpamatuod sa sinugdanan sa iglesia pag-alagad ug ako nagbasa sa usa ka kinutlo nga kinutlo ni ang propesiya nga kinutlo wala magsulti niana Ang simbahan sulod sa mga bulan wala magsulti mga bulan human niana ug tungod kay ako nagbasa nga ang usa ka kinutlo ilang gipadala ang mga tigulang sa pag-ingon kamo mahibalo nga dili angay espiritu sa panagna ug dili gayud ibutang ang akong kaugalingon mga pulong ug kini espiritu sa tagna ug ang espiritu sa panagna nagkutlo sa unsa siya gigamit kini sa mga nashville ball sa ang kalayo kini usa kini ka tingali imong nahibaloan Apan kini nga bola kini nga bola sa kalayo moabut ug moigo ug kini mokaylap ug ang mga tawo palibut sa adventist ug moingon nga nahibal-an nimo kini nga mahitabo ug wala nimo gipasidan-an kami okay nga diin kana gikan mao nga gipahinumduman niya ako nianang adlawa ug nga bahin sa akong premyo dinhi nga kita ang mga nahibal-an lang nga hapit na kami mahuman moadto sa pinakadako nga krisis sa Yuta kasaysayan nga ang matagnaong mga tunob katumanan ug mao kana kung unsa ang atong trabaho nga sa niini nga punto sa panahon sa termino sa pagpresentar sa usa ka mensahe dili kini mahimo pagsupak niining mga tawo nga nahibilin ang plataporma nagpalakaw kanila Makita kini kung unsa ang ilang gitudlo mao ang hangin ug dayon himoa nga siya moadto apan sa gihapon adunay 1:26 nga may kalabutan niana nga bola sa kalayo okay Mobalik ako sa pagbayad sa parapo tulo ang mga anghel nga naggunit sa upat hangin nga sila dili mohuyop hangtud sa Gihimo ang gihatag nga piho nga buhat sa pasidaan ang kalibutan apan ang bagyo nagatigum sa panganod loading na mobuto sa ibabaw sa ang kalibutan ug daghan ug daghan niini moabut ingon sa usa ka kawatan sa kagabhion okay ang mini dinhi nga gipasabot nako tungod kay ako naghisgot bahin sa daghan gitawag ug mas diyutay nga gipili ang pipila nga maalamon ang mga pari ang makakita niining mga butanga sila ang mga anak sa kahayag sila ang makakita niini apan daghan ang ang mga anak sa kangitngit dili sa pagtan-aw niini okay sa daghan nga edad nga atong giadto dinhi mao ang mga tawo nga nagdumili sa pagtalikod gikan sa ilang Kondisyon sa Laodicean ang sunod nga parapo daghan ang mipahiyom ug nagduhaduha mahitungod sa Ang balaod sa Domingo apan siya nagsulti nga usa ka panag-abin si nga nag-umol ug ako nga moagi sa ibabaw sa nga ang parapo ngadto sa sunod nga parapo adto sa akong pangunang punto nga pakisayran dinhi katapusang parapo sa panid tulo ka mga langit gihulagway kanako ingon nga nagtan-aw sa pagbutyag sa mga panghitabo nga gibungat niini nga pulong imong masubay kini kini ang pagbukas sa ang linukot kini ang matagnaong pagbukas ug gisugyot ko ang propetikanhon Ang pagbukas sa linukot nga basahon mao ang Daniel 11 tanan sa langit nagatan-aw nga kining mga bersikuloha natuman na karon nga naabli na sila alang kanato kini ang angay natong buhaton aw nga mao kini ang angay natong buhaton Ang pagtudlo niini nag-ingon nga ang tibuok langit nagrepresentar kanako ingon nga nagtan-aw sa ang pagbukas sa mga panghitabo usa ka krisis gipadayag karon dinhi ang akong punto adunay usa ka krisis sa tungang gabii sa millerite Ang kasaysayan ug duha ka mga klase makamata ug ang klase nga adunay lana nga ilang gipagawas ug Naghatag sila og usa ka mensahe tan-awa ang Ang pamanhonon moabut ang mensahe nga gibuksan ngadto kanila mao ang mensahe sa ang krisis nga wala nila masabti niini hingpit apan ang ilang mensahe kaniadtong Oktubre 22 1844 sa Oktubre 22 sa 1844 mao ang sirado ang pultahan nga gibuksan sa millerite Ang kasaysayan ni Samuel nga niyebe iyang gipresentar sa Boston ug Exeter gikuha kini apan ang akong gisulti mao ang naghulagway sa usa ka krisis nga gibuksan kanato sa katapusan sa kalibutan ug kana nga krisis raffia ug Pinilla ug kami adunay responsibilidad sa pagdala niana nga mensahe sa sama nga gisulat sa Miller ug Si snow ni snow nagdala niana nga mensahe ang ilang kasaysayan okay nga krisis ang ipadayag ug ang akong argumento diri ug ako nasayud nga ikaw makatuo batok niini nga ang grant grammatical nga lebel mahimo nimo kining basahon nga maayo kini ibutyag sa tibuok kalibutan ug oo kini apan kini igapadayag na Ang katawhan sa Dios tungod sa katawhan sa Dios aron sa pag-ila sa krisis sa daan nga ako kini pagkuha niini sa pamaagi nga kini makuha gipadayag kanato sa samang paagi sa tungang gabii Ang mensahe sa singgit gipadayag sa niyebe ni Samuel sa dako ug dugay nga kontrobersiya diha sa gobyerno sa Dios dinhi sa yuta usa ka butang nga mahinungdanon ug mahukmanon mao ang pagkuha nga dapit ug nga husto nga sayo kini moadto mahitabo sa panahon sa pagdaro sa Levihanon tungod kay kini ni-adto sa pagkuha sa dapit tali sa 9:00 sa 11:00 ug sa tungang gabii kon adunay bisan unsa paglangan sa kinaiya sa Dios diha sa iyang trono makompromiso ang armory sa langit bukas ang tanang uniberso sa Dios ug kini Ang mga kagamitan andam na sa usa ka pulong hustisya sa pagsulti sa may talagsaong mga hulagway sa yuta sa kasuko sa Dios adunay mga tingog ug mga pagdalugdog ug mga kilat ug linog ug unibersal nga pagkabiniyaan matag kalihokan sa uniberso sa langit mao ang pag-andam sa kalibutan alang sa halangdon krisis karon kon estudyante ka sa propesiya ug naninguha ka nga moadto sa usa ka konklusyon bahin sa mga dapit sa libro sa Pinadayag diin ang basahon sa Ang Pinadayag mag-ingon adunay mga tingog ug mga pagdalugdog ug mga kilat ug Nahibaluan mo bala ang mga linog? mahitungod kini isulti lang sa makausa sa pagpadayag kini gihisgotan labaw pa sa makausa ug bisan kinsa kini usa ka estudyante sa propesiya nga gisulayan pakigsulti niini ug sabta kung unsa nga mao ug unsa ang akong gisulti kanimo nga kini mao base sa niini nga katungod dinhi kini mahitungod sa ang paghulagway sa paghukom sa dios panahon sa pito ka kataposang mga hampak nga gikinahanglan niini ibutang sa wala pa ang pagtapos sa pagsulay siya miingon usa ka pulong adunay hustisya nga isulti ug aduna unyay talagsaon mga larawan sa ibabaw sa yuta sa kaligutgut sa Dios nga mga hulagway sa Ang kaligutgot sa paglalang sa Dios makita nimo kana ug dayon siya moingon nga adunay mga tingog ug mga pagdalugdog ug mga kilat ug linog ug unibersal nga pagkabiniyaan matag kalihokan sa uniberso sa langit mao ang pag-andam sa kalibutan alang sa halangdon krisis okay mao nga kini nga krisis moabot sa raffia ug sa krisis nga mao nga nagdala niini sila nagpahibalo sa pagsulay mahitungod sa pagtapos sa pito Ang kataposang mga hampak hapit na ibubo diha sa katawhan ug usa nianang mga dapita diin makita nimo kini nga ekspresyon diha sa ang mga kasulatan makita sa Pinadayag 81 ug Gisulti ko ang pagpadayag 81 tungod kay ang 81 usa ka numero nga imong dalhon nimo sa raffia maayo ug tungang gabii apan moadto ka Pinadayag 81 Siyempre kamo na sa pagbasa pipila ka mga bersikulo apan kini managsama ra hunahuna ug kung kita moadto didto kung unsa ako naningkamot kita nga makita kita nga kini Ang paghulagway sa paghukom sa Dios kabahin sa unsay angay natong masabtan Pinadayag 8 bersikulo 1 kini nag-ingon ug kanus-a siya gibuksan ang Ikapitong Selyo didto nga kahilum sa langit bahin sa luna sa tunga sa oras ug nakita ko ang pito ka mga anghel nga nagbarug atubangan sa Dios ug ngadto kanila Gihatag ang pito ka trumpeta ug laing anghel miabut ug mibarug sa halaran nga adunay usa ka bulawan nga insensaryo ug gihatagan kaniya ang daghang incienso nga igahalad niya kini uban sa mga pag-ampo sa Tanan nga mga Santos ang halaran nga bulawan nga diha sa atubangan sa trono ug aso sa insenso nga diin miabut uban sa mga pag-ampo ni ang santos misaka sa atubangan sa Dios gikan sa ang mga kamot sa mga anghel ug ang manolonda mikuha sa insensaryo ug gipuno kini sa kalayo sa halaran ug ihulog kini sa yuta ug adunay mga tingog ug mga dalogdog ug mga kilat ug mga linog ug ako nga nangatarungan nga kon ang ikapito nga timbre makaabot ablihi nga dili lamang ang Ginoo moadto ibubo ang Balaang Espiritu sa iyang katawhan ug tubag sa ilang mga pag-ampo apan ang ang mga paghukom sa Dios mokaylap sa usa ka paagi nga wala nato mailhi kaniadto ug kana makahadlok apan dili kana akong gipunting ang akong punto mao nga kami adunay responsibilidad nga magpasidaan sa kalibutan nga kini mao ang bahin sa mahitabo ang ni-ingon kini niini nga paagi kini na gisugdan sa Ang tanan nga Estados Unidos nalinga adunay akong gigamit kini nga pulong katuyoan nga adunay intensity sa Estados Unidos Wala ko masayud kung wala ka Tan-awa kining mga mabuang nga mga komentaryo sa chat sa pipila sa mga istorya kung imong makuha up em sa balas o Fox News sa internet ug unya imong makita unsa ang ang mga tawo nagkomento mahitungod sa lainlaing mga artikulo ug usa kini ka sibil gubat tali sa Conservatives ug sa Ang mga liberal nga imong nahibal-an nga kini anaa kana wala nay lohika diha niana adunay usa ka intensity nga naghupot sa katawhan adunay usa ka intensity nga nga naghupot sa Estados Unidos mga tawo nga shooting sa mga tawo sa Mga pamahayag sa pagpamatuod 9 nga nagsugod sa pahina 11 siya miingon nga ang tawo nga adunay mga demonyo nagakuha sa mga kinabuhi sa lalaki nga mga babaye ug ang mga bata okay nagsugod kami dinhi sa 911 adunay usa ka intensity nga naghupot ug niining panahona ang Ikapitong Selyo mahimong bukas ug ako nag-ingon sa Ang Ikapitong Selyo mao kining pagsabut sa raffia ug Pinilla ug niadtong panahona panahon sa mga paghukom nga moadto naghulagway sa mga paghukom sa pito nga katapusan Ang mga hampak magsugod na gibubo sa ibabaw sa planetang Yuta ug kon ikaw ug ako naglingkod nga walay gibuhat unya mag kita adunay sa pagpatin-aw sa kadtong mga tawo nga nahigmata sa kamatuoran nga nahibal-an na nato kini daan ug moadto sila kanamo ug moingon kanimo nahibal-an kini nga mga butang ug wala ka sultihi kami ug unsa ang akong gisulti mao ang usa sa ang mga lider niini nga kalihukan ug mensahe mao kana nga bahin sa rason nga kita dili sa atong negosyo sa pagkat-on niini mensahe ug paghimo niini nga atong kaugalingon ug Ang pagsangyaw niini tungod kay kini daghan mas sayon ​​nga mahilayo sa pagsunod kining tanan nga binuang nga mga akusasyon nga makuha gilabay sa niini nga mga guys nga mibiya sa plataporma kung unsa ang us aka oras nga ma-okay ang mga itom nga bola nga wala nako mahibal-i kung kini ang fireball nga miigo sa Nashville apan ang mga itom nga bola nga walay usa duhaduha okay mao nga gusto ko nga sa pag-atubang uban sa usa ka butang nga maayo ug mahukmanon apan una mobalik sa panid sa usa ug ug ako dili tuyo nga basahon ang tanan niining mga kinutlo ug wala gayud gibuhat tungod kay silang tanan pamilyar nga mga kinutlo sa panid usa nga una mikutlo sa pamilyar sa duha nga ako sigurado nga Ang ikatulong manolonda mao ang moadto pagpili sa trigo ug mga sagbut ug selyo ang ilang pagbugkos sa trigo alang sa langitnon nahuman sa panahon sa buhat sa ikatulo Ang anghel kinahanglan nga magpili ug magbugkos ang trigo ug ang mga sagbut ug ang uban tinguha sa edad nga 392 ug kini tanan ang konteksto sa Capernaum diin ako nga nag-ingon nga ang atong mga fan mao ang mga pulong ni kamatuoran nga kinsang fan anaa sa iyang kamot iyang kabubut-on hingpit nga limpyohan ang iyang salog ug magtigum ang iyang trigo ngadto sa garner mao kana kung unsa nga nahitabo karon mao kini ang usa sa mga panahon sa paglimpyo sa mga pulong sa kamatuoran ang Ang tahop gibulag sa mga pulong sa kamatuoran ang tahop gibulag gikan sa trigo nga mga kalag gisulayan karon sama sa kadtong mga disipulo sa sinagoga sa Capernaum okay kung unsa ang pagbulag sa pagbulag proseso nga nahimo na karon pinaagi sa mga pulong sa kamatuoran ug kung gikuha nimo ang panahon sa pagtuon sa pag-uyog diha sa kampo-miting kami miadto sa kini nga mga sinina maoy hinungdan sa pag-uyog ang pagpaila sa usa ka mensahe nga bakak ug kadtong nahibal-an nga kini bakak pagbarug ug pagsupak niini ug kini mao ang unsa hinungdan sa pag-uyog ug sa uban nga mga tawo sayop ang pagsabut niini ug sila nag-apply ang tawo nga wala gihatag niini tul-id nga pagsaway mao ang usa nga Ang hinungdan mao ang pag-uyog apan unsa ang hinungdan sa Ang pag-uyog mao ang pagpaila sa mga pundokpundok ug ang mga tawo gikinahanglan unya sa pagbarug ug pagsupak kanila ug mao kana ang hinungdan ang pag-uyog ug kini pinaagi sa mga pulong sa kamatuoran nga adunay pagpanglimpyo nga gikinahanglan Dalayawon ang Ginuo kini usa ka matagnaong kini kinahanglan nga mahitabo himoa kini nga mahitabo kini sa hingpit karon sa sunod nga parapo ubos Capernaum Akong basahon Akong basahon ang katapusan paghubad sa mga pahayag sa niini nga kinutlo gikan mga pulong sa kamatuoran gikan sa tinguha sa Ages 392 Busa miingon sila nga sila nasuko sa ilang mga ang mga sala nadiskobrehan nga sila mibiya nasakitan sama sa mga tinun-an F Si Jesus nagbagulbol kini usa ka malisud nga panultihon kinsa nakadungog nga ako nasayud sa pipila sa mga tawo nga mibiya sa plataporma ug ako nahibal-an nga ang uban kanila tinuod gayud napakyas kanako tungod kay ako miingon mga butang ngadto kanila nga dili nila gusto paminaw ug wala ko kini gisulti tungod kay ganahan ko nag-ingon niini o tungod kay ako naghunahuna nga maayo ako makasulti kini sa bisan unsang katarungan nga akong gisulti Miingon kini tungod kay nagtuo ako nga kinahanglan kini miingon ug kanunay nga ako nasayud sa usa ka personal makasinati sa daghan niining mga tawo nga nahibilin nga ang ilang pagbiya nagsugod sa dihang sila giatubang sa usa ka matang sa pagkadili-magkaparehas sa pagkamakanunayon sa ilang Kristohanong kasinatian kung mao kana ang labing maayo nga paagi sa pagsulti niini ug sa daghan nga mga tawo wala nahibal-an nga tungod kay wala ako gikuha kini sa akong kaugalingon aron sa pagsibya niini gikan sa mga atop nga nahimutangan impormasyon apan ania dinhi ang usa sa ang mga ubos nga linya sa paghinlo anaa ang duha ka pahayag nga sila nasuko tungod ang ilang mga sala nadiskobrehan okay sa gihapon Ang sunod nga kinutlo mao ang mahitungod sa Capernaum ug ginahigot niya kini sa ikapitong adlaw mga adventista ug ako ang magputol niini ang sentro sa unang parapo diin kini nag-ingon kung ang usa ka tawo kinahanglan nga tinuod ug matinud-anon nga mga magbalantay nga dili mokupot ang ilang kalinaw nga magatuaw adlaw ug gabii nga nagpalanog sa mga pasidaan nga gihatag sa Dios niini mao ang ikapitong-adlaw nga Adbentista niadtong kinsa adunay adunay dakong kahayag nga gipanalanginan ang mga kahigayonan kinsa nahimaya sa Capernaum ang langit sa punto nga pribilehiyo sila pinaagi sa dili pagpauswag ibilin sa kangitngit katumbas sa pagkadako sa kahayag nga gihatag gusto ko nga mangaliyupo sa tanan namo mga igsoong lalaki nga si Sem magtigum sa Kinatibuk-ang Komperensya sa pagpatalinghug sa mensahe nga gihatag sa mga taga Laodicea kung unsa ang kahimtang sa pagkabuta mao ang ilang pagtulo sa ang kataposang magtiayon naghukom sa pagkasad-an sa Ang paglimbong sa kaugalingon anaa sa atong mga simbahan ang relihiyoso nga kinabuhi sa kadaghanan usa ka bakak unsa ako gusto kita nga makita dinhi kung gusto nato siya nga naggamit sa Capernaum aron sa paghubit sa ang ikapitong adlaw nga Adventist Church apan siya nga naggamit sa kahayag nga gihatag aron ipaila ang ang ikapitong adlaw nga Adventist Church mao usab ang ikapitong-adlaw nga Adventista Simbahan ang labing dako nga kahayag sa bisan unsang Simbahan sa tanang panahon busa kini gihulagway sa capernaum apan dili kana mao ang labing dako nga kahayag nga gihatag na sa tanan nga panahon mao kini kalihukan ug sa niini nga kalihukan kita nga gisimbolohan sa capernaum ug didto ni-adto sa mahimo nga sa duha ka mga klase sa niini nga ang paglihok sa daghan ug diyutay nga okay mao nga sa mga kanato nga anaa sa daghang mga sala sa Ang paglimbong sa kaugalingon anaa kanato tungod kay kita nga nagpuyo sa usa ka bakak okay na karon sa sunod nga kinutlo gikan sa tinguha sa Ages kini nag-ingon sa Capernaum mao ang kaugalingong syudad ni Cristo nga akong isugyot kanimo nga kining templo nga iyang gitukod kini usa nga dinhi nga siya ang nagtukod ug ang magbubuhat mao ang pundasyon ug ang magbubuhat sa niini nga building ug kini nga siyudad iyang kaugalingon Dakbayan Kini ba nga templo mao kini ang Capernaum Ang Jerusalem nga gipili dinhi sa ang katapusan sa kalibutan sa mao ra gihapon ang panahon nga ang amol sa Jerusalem mao ang agi sa okay sa punto nga pribilehiyo ang sunod nga pahina sa sentro sa una mokutlo sa Capernaum nga Adventista sa ikapitong adlaw ug puti nga igsoong babaye nagbutang niini sa mga braket kini usa ka editoryal nga Capernaum ang mga Adventista nga adunay pito ka adlaw dakong kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa punto nga pribilehiyo nga akong isulti kanamo Mga kaigsoonan nga kita okay ug ang sunod nga parapo samtang siya nagsulti mahitungod sa pagdumili sa pagsunod sa kahayag Ang mga halok ug karon tungod kay nahimo nimo ang tanan kini nga mga buhat miingon ang Ginoo ug ako namulong nganha kanimo pagbangon og sayo ug pagsulti apan wala ka makadungog ug ako nagtawag kanimo apan Busa wala ka magtubag kanako sa balay nga gitawag sa akong ngalan diin diin ang II misalig ug ngadto sa dapit nga akong gihatag kanimo ug sa imong sa imong ingon sa akong gibuhat sa Shilo ug ako Isalikway ka sa akong kiliran siya na pag-ilis sa pinakabag-o nga mga talan-awon gikan sa baba sa iyang Ginoo ug kini nag-asoy sa usa lebel sa ikapitong adlaw nga Adventista Ang Simbahan nga moabut sa iyaha konklusyon sa gambalay sa simbahan niini kasaysayan nga atong gipuy-an apan sa cambini gihatagan kami ug panahon aron ipakita nga sa sa sama nga panahon nga gitukod sa Ginoo ang iyang templo nagpadako sa iyang templo niini ang kalihokan nga sinagoga ni Satanas nga natukod niini nga kalihokan ug sila mag-antus sa sama nga kapalaran nga ingon Shilo ug nahibal-an namon ang kapalaran sa Shilo Duna pa'y duha nga pi okay hibal-i ang sunod nga kinutlo o ang sunod nga usa duha duha tulo ka parapo karon kining tigulang nga buang nga mga tawo ug wala pagsabut nga adunay mga mata nga adunay mga mata ug dili makakita ug adunay mga dalunggan ug dili makadungog dili gayud ako nag-ingon ang kabubut-on sa Ginoo ikaw dili mangurog sa akong atubangan ug dayon kini nagpadayon ug sa katapusan nga pahayag sa nga ang parapo dili ang akong kalag mibiya sa ingon nga nasud sama niini nan ikaw adunay Hoseas 4: 6 nga mao gayud komon nga agianan kanato tungod kay nahibalo kita nga sa panahon sa katapusan ang basahon ni Daniel wala gibutyag ug adunay dugang nga kahibalo nga magasulay sa nga henerasyon nga buhi sa panahon niana pagdugang sa kahibalo ug giingon sa Oseas 4: 6 ang akong katawhan gilaglag tungod sa kakulang sa kahibalo nga nagsumpay sa ideya nga sa panahon sa katapusan ang Basahon ni Si Daniel wala gibutyag ug adunay usa ka pagdugang sa kahibalo ug kon ikaw ug ako ayaw pamilyar ug kuhaa kana ang kahibalo sa atong kasinatian mahimo kita gilaglag apan dili kana ang akong gusto kanimo aron sa pagtan-aw niining bersikuloha Gusto nakong basahon ang tanan ang dalan pinaagi sa bersikulo tungod niini mao ang karon nga kamatuoran kanato karon labaw pa kay sa sa wala pa kini nag-ingon nga ang akong katawhan gilaglag tungod sa kakulang sa kahibalo tungod kay gisalikway mo ang kahibalo nga gisalikway Ang kahibalo alang kanako ingon og nagpasabut niana Gipapahawa mo kini nga ako nagpasabut nga ikaw pagsalikway sa kahibalo kung imo lang ibalewala kini ug ang paglakaw pinaagi sa akong pagkuha niana apan kanako kini sama sa pagsalikway niini pagbaton niini ug dayon paglabay niini tungod kay imong gisalikway ang kahibalo ako usab isalikway kanimo nga ikaw mahimong walay unsa sacerdote kanako kini mao ang mahitungod sa ang among kasaysayan nga nakalimtan na nimo ang kasugoan sa imong Dios ako usab mahikalimot ang imong mga anak ug niining kalihukan ang ang balaod sa imong Diyos nga nakalimtan paghulagway niining duha ka sagradong mga lamesa nga nagrepresentar sa daan nga agianan nga imong gisunod niana husto nga katarungan ug kon ikaw kung ikaw mosunod sa kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 4 adunay laing elemento nga nagbutang niini dinhi nag-ingon dinhi kanimo kining mga pari ug patalinghugi kamong balay ni Israel paminawa sa balay sa ang hari sa paghukom alang kanimo kay ikaw nahimong lit-ag sa Misbah ug usa ka pukot nga mikaylap sa 2 ka boar ug sa Ang pagrebelde nga sayop makahuloganon bisan pa sa akong pagbadlong nasayop silang tanan nga akong nailhan nga si Ephraim ug Ang Israel wala gitago gikan kanako ug karon Ephraim ikaw magabuhat kanato pagpakighilawas ug Gihugawan sa Israel ang ilang panagway ang ilang mga binuhatan aron sa pagbalik ngadto kanila Ang Dios alang sa espiritu sa pagpakighilawas anaa didto ang tunga nila ug sila adunay wala makaila sa Ginoo nga sila gisalikway tungod kay gisalikway nila ang kahibalo apan ako mosumiter kanimo sa katarungan nga sila dili gani makadawat sa kahibalo tungod kay dili nila ibutang ang ilang mga buhat aron makaila sa Ginoo kon imong madawat ang pagdugang sa kahibalo kini mao ang panahon sa mga basahon ni Daniel ug ang pagpadayag mas masabtan sila makita sa atong taliwala ang usa ka dakung kapukawan apan siya miingon nga ang usa ka pagkabanhaw dili matuman ang iyang trabaho gawas kung kini giubanan sa Repormasyon ug Ang pag-usab sa reporma sa imong mga buhat diin mahibal-an nimo ang paghimo sa Ginoo determinado nga desisyon nga buntag sa ang pagsimba sa gabii mahitabo nagpraktis sa imong balay nga imong pagaadtoan nga mogahin og panahon sa pagtuon sa pulong nga imong buhaton ang tanan nga mga butang nga gikinahanglan sa pagdala sa imong kinabuhi ngadto sa kasabutan diha sa pagsabut sa reporma kanato dili mohaum sa atong mga buhat nga mahimo natong mahimo hibal-i ang Ginoo ug kana ang ibutang kanato sa posisyon diin atong isalikway ang kahibalo diin kita dili na usa ka pari nga ok sa ingon Karon naa ko sa pahina 3 ug karon anaa na ako sa pahina 4 ibabaw sa panid 4 kini usa pa gihapon mokutlo kung diin ang tukmang sayo nga pagpahayag nakit-an nga kini nag-ingon nga intensity mao ang pagkuha pagpanag-iya sa matag yutan-on nga yuta ug ingon nga usa ka katawhan nga adunay dakong kahayag ug kahibulongan nga kahibalo daghan kanila nga gihulagway sa natulog nga birhen nga ingon niana kini nga tudling sa dihang akong gipasul-ob ang daghan Gipaila niya ang natulog nga mga birhen nga walay lana kung magbasa ka og gamay dugang pa sa kadaghanan nga mao kana walay lana apan unsa ang akong gusto aron makita ang akong gisulti sa una intensity ang pagpanag-iya sa mga tibuok kalibutan ug kung wala ka makakita nga ang imong mga ulo nakasabut nga kini mao ang dapit siya naghisgut mahitungod niini nga partikular nagpunting sa kasaysayan daghan kanila nga gihulagway sa natulog nga mga birhen ang ilang mga lampara apan kalo apan walay lana sa ilang Ang mga barko bugnaw sukad uban sa usa ka mahuyang nga pagkaluya sa pagkadios samtang usa ka bag-o ang kinabuhi gipalibutan ug nagtubo gikan sa ubos ug gikuptan nga hugot ang tanan nga kabubut-on ni Satanas nag-andam sa katapusang dakong panagbangi ug pakigbisog usa ka bag-o ang kahayag ug gahum nagakunsad gikan sa hataas nga gipaningkamutan nako nga kini nga punto camp-meeting sa niini nga kasaysayan ug mahimo nimo kini ibutang kini nga kasaysayan uban sa ubang mga tudling gikan sa 911 hangtod sa tungang gabii adunay usa ka gahum nga moabut sa mga katawhan sa Dios gikan sa kahitas-an kita nahibalo nga ang sayo ug ulahing ulan apan adunay usa usab ka gahum nga moabut sa buang nga mga pari gikan sa ubos sa mao gihapon panahon ug siya naghisgot mahitungod niining duha mga gahum nga gikan sa usa ug usa gikan sa ubos labaw pa sa kausa ug kinahanglan nato tan-awa nga ingon nga usa sa mga elemento nga usa sa ang mga kinaiya niini nga kasaysayan nagtubo alang sa usa ka bag-ong kinabuhi nagkalayo ug nagtubo gikan sa ubos ug naggunit sa tanan ni Satanas Ang mga ahensya nag-andam sa katapusang maayo panagbangi ug pakigbisog sa usa ka bag-ong kahayag ug ang kinabuhi ug gahum mikanaug gikan sa hataas ug tag-iya sa Dios mga tawo nga wala mamatay ingon sa daghan karon sa mga kalapasan ug sa sala gihimo ko kini nga punto sa kampo sa miting ako mag paghimo niini nga itudlo pag-usab nga siya naghisgot mahitungod sa duha mga klase sa mga magsisimba dinhi usa nga pagkuha sa gahum gikan sa ubos ug usa kana ang pagkuha sa gahum gikan sa ibabaw sa mga tawo nga gihatagan og gahum gikan sa ibabaw kini nag-ingon kana nga gahum nagapanag-iya kanila ug bisan wala siya maghisgot niini kadtong mga nagkuha sa gahum gikan sa ubos sa konteksto mahimo nimo kana paggamit nga ang gahum gikan sa ubos nagapanag-iya sa mga tawo nga anaa sa sayup nga bahin sa isyu niini nga kalihokan ug kana nga akong gusto naghunahuna nga ang kadaghanan sa mga Kristohanon nakasabut nga nahibal-an ko ang demonyo nga pagpanag-iya ug daghang Ananta kadtong mga tawo nga karon tan-awa kon unsa kadtong mga tawhana nga karon tan-awa kung unsa ang moabut kanato pinaagi sa unsa Ang pagbayad sa atubangan namo dili mas taas nga pagsalig sa tawhanong mga imbensyon ug mobati nga ang balaan nga espiritu kinahanglan nga giila nga nadawat nga gipresentar sa atubangan sa mga tawo nga mahimong makigbisog alang sa himaya sa Dios ug magtrabaho bisan asa sa byways ug highway sa kinabuhi alang sa pagtipig sa solos o ilang kaubang mga tawo ang katawhan nga anaa sa tuo nga bahin sa isyu kinahanglan nga makaila sa pagbu-bu sa Ang Balaang Espiritu sa husto nga konteksto niini nga gibubo karon dayon tungang gabii ug sila kinahanglan nga motrabaho ug pagdala niini nga mensahe ngadto sa kalibutan ug dili nimo kana buhaton ni Kathy Ann Gi-recount ang lungsod kagahapon nga naminaw kining walay pulos nga usa ka butang nga nagpadayon sa Washington DC uban sa Trump usa sa Ang mga komentarista miingon nga kini usa ka butang sa dili ang mga magdudula sa politika kondili usa sa mga pamantalaan sa sibya dinhi ang panahon nga sila adunay serye sa pag-atake ania dinhi hapit na kita moatake sa Syria ug ang Russia nag-ingon bisan kung buhaton nimo kita motubag ug mag- istoryahanay kita mahitungod niining tanan nga kabuang nga okay kana tali sa nagkalainlaing elemento sa politikanhong dominyo sa Washington DC kini usa ka butang nga sama niining hulagway nga husto karon sa baylo nga buhaton ang among buhat mahitungod sa mao ra nga hitabo nga nagpasidaan sa kalibutan kini nga panghitabo nga hapit nang mahitabo nga gisikway pinaagi sa binuang nga mao ang sabon nga opera nga nagpadayon sa mga tawo nga adunay mibiya sa mga paralel sa kasaysayan ug busa unsay akong gisulti mao kung mahinumduman nimo diin nagsugod kami sa salmo 46 mao kana kung unsa kini tanan mahitungod sa mao nga ako 46 mao ang kini nga templo mahitungod sa mga paghukom sa Dios ug nga ang atong kalig-on magalingkod ug wala ko maghunahuna nga kini nagpasabot nga wala'y mahimo ug ayaw paghatag ang imong buhat adunay usa ka trabaho nga buhaton nga gigamit nga gihan-ay kaayo kuhaa kini nga mensahe ngadto sa kalibutan kung unsa mensahe sa mensahe nga gihulagway ni awhag ang mensahe sa tungang gabii Daniel 11 tungod kay si Jesus nag-ilustrar sa katapusan gikan sa sinugdanan ug kini nagsugod niini Ang kalihukan sa Daniel 11 ug siya pagtapos niini nga kalihukan sa mensahe sa Daniel 11 nga naglingkod wala magpasabut nagpahimutang gihapon sa paghimo niana nga buhat ug nagdala niini sa kalibutan kini nagpasabut nga dili madani niini kabuangan Karon ang sunod nga parapo seryoso kaayo kung ang akong aplikasyon husto mahitungod niini duha ka mga klase kini nag-ingon sa mga tawo nga carnally mind karon bisan pa sa mga pasidaan nga gihatag sa gihatag sa Dios diha sa Iyang Pulong ug pinaagi sa mga pagpamatuod sa iyang Ang Espiritu dili maghiusa sa Balaan Ang pamilya sa mga tinubos sila mga mahilayon sa pag-paste ug paghunahuna ug salawayon ang pagtan-aw sa Dios nga wala pa nila mahimo gibalaan pinaagi sa kamatuoran nga sila dili tig-ambit sa balaang kinaiya nga wala gayud mabuntog ang kaugalingon ug ang kalibutan uban sa mga pagbati niini ug mga pangibog niini Ang mga karakter anaa sa tanan nga mga simbahan ug tungod niini ang mga iglesya mahuyang ug masakiton ug andam mamatay sa mga igsoon ug ang mga sister sa akong hunahuna kini nga simbahan dinhi mas lig-on kay sa kaniadto ug kung ang Gikinahanglan sa Ginoo ang paghinlo sa pipila kanato gani himoa kini nga mas lig-on nga ingon niana apan kini ang bag-ohay nga nangagi adunay usa ka paglimpyo niana miadto dinhi ug ako nalipay nga kini nahitabo mas kusog kini kay sa kaniadto ug wala ako naghunahuna ko nga makuha ko kini apan ako adunay mga kinutlo dinhi sa mga nota nga ang saad mao nga kadtong nanggawas alang sa mga mama oo dali ra siya makadala sa uban sa pagpuli kaniya ug pagkuha sa ilang mga korona nakakita sa pipila sa nga dinhi usab siya og sa simbahan kung kon kini andam nga buhaton ang labing katingalahang buhat sa 6,000 ka tuig kini nga mga karakter ang tanan pinaagi sa atong mga simbahan ug resulta sa mga simbahan mahuyang ug masakiton ug andam mamatay didto kinahanglan nga walay walay pagtagad nga pagpamatuod nga natawo karon apan usa ka gipunting nga tudlo nga gipunting pagpamatuod nga nagbadlong sa tanang kahugawan ug pagbayaw kang Hesus kinahanglan nga kita usa ka katawhan kinaiya sa paglaum nga nagtrabaho ug naghulat ug nagtan-aw ug nag-ampo ok ang sunod nga kinutlo gikan sa mga pagtulun-an ni Cristo pamilyar kini 1 kini anaa sa usa ka krisis nga ang kinaiya gipadayag ug ako nag-ingon adunay krisis nga madayag sa abante nga abante apan sa niini nga tudling siya miingon nga kini sa tungang gabii diin ang atong mga karakter mamahimo gipadayag sa krisis apan sa wala pa kita makakuha sa krisis nga nabuksan ang krisis kanato ug kita adunay responsibilidad sa ihatag ang pahimangno niadtong buot makadawat niini ug sa paghatag niana nga pasidaan unsa ang nahitabo mao nga kita nagkuha gipatindog ingon nga usa ka bandila alang sa mga Levihanon ang mga Levita sa katapusan magsugod pagtagad sa niini nga mensahe niini paglihok tungod sa krisis sa kalibutan ug sa ug sa kahimtang sa mga ang ikapitong adlaw nga Adventist Church Lisud alang sa kadaghanan nga makita kana apan kana Ang sitwasyon sayon ​​ra nga ibutang kung unsa Ang Amos 3: 7 nag- ingon nga anaa ako sa panid 5 karon si Amos 3: 7 nahibal-an namon nga wala kami sa pagkamatuod ang Ginoong Dios dili magabuhat sa bisan unsa gawas lamang siya mipadayag sa iyang sekreto ngadto sa iyang Ang mga sulugoon sa mga propeta karon among gibuhat makalalis kon unsa ang usa ka propeta apan mahimo kini Mahimong dali nga mapamatud-an nga bisan kinsa nga nagapresentar sa propetikong mensahe Kana nga ang-ang usa ka propeta ug unsaon imong gipresentar ang usa ka propetikong mensahe kung kini wala gipadayag kanimo apan ang ang punto dinhi mao ang gipadayag sa Ginoo ang kahayag niining mga butanga sa wala pa sila mahitabo nga ang Propeta makahatag sa pasidaan alang niadtong kinsa mamati ug mga igsoon kini ang paghulagway kung unsay hapit na mahitabo lugar sa ikatulong gubat sa kalibutan nga mao ang kalibutanon nga paagi sa pagsulti niini niining katapusan nga kalibutan gubat sa kasaysayan sa Yuta nga mahimo gipakita sa matagnaong nga na naglarawan sa una ug ikaduha nga kalibutan gubat kini usa ka makalilisang nga krisis nga sa Usa ka dapit nga igsoong babaye nga si White miingon nga kini imposible alang sa usa ka tawhanong lagdok sa paghulagway sa sa kadako sa mapait nga kasinatian nga bahin sa sa pagkuha sa dapit mao nga kon kini dili mahimo alang sa usa ka pin sa tawo nga naghulagway niini tingali imposible alang sa tawhanong tingog nga ipahayag kini mao kana kung unsa ka daotan kini hapit na mahitabo ug ikaw ug ako gihatagan sa responsibilidad sa pagpasidaan sa kalibutan sa paabante apan atubangon kini kini usa ka pretty lisud nga pag-angkon dili kini ako miingon sa usa ka husto nga pag-angkon sa pag ingon nga hey sa United Ang mga nasud hapit na mapildi Russia akong gipasabut nga mahimo nimo nga makita tan-awa kini sa ingon o ikaw tinuod nga nag-ingon nga ang Trump mao ang ika-45 nga presidente ug siya ang katapusan nga presidente nakahibalo ka ba sa mga igsoon matang sa tiil nga imong gihimo pinaagi sa paghimo kana nga pag-angkon unsa kung mahulog ang Trump sa patay nga kasingkasing pag-atake karon mahimo ka matingala kon sa usa ka tawo nga mao ang 71 ka tuig ang panuigon nga ingon sa mabaskog nga samtang siya nahulog sa usa ka atake sa kasingkasing sa Ang pagtuman sa Ginoo wala ako makiglalis kanimo Nag- ingon ko nga kini mao kini ang mensahe nga kita maayo na kita adunay usa ka mensahe karon nga mao ang kini og gikan sa bahin sa lawas kini mao ang katapusan ang presidente sa Estados Unidos hapit na mapildi sa usa ka gubat uban sa Russia kini magsugod sa ikatulong gubat sa kalibutan kana nagkinahanglan sa usa ka pagsalig sa Pulong sa Dios dili lamang pagsalig Ang Pulong sa Dios tungod kay makabasa ka sa Dios Pulong ug ikaw makasabut sa lohika ug ikaw makasulti oo ako nakakita niana nga lohika dili igsapayan kung nakita nimo ang lohika kanimo kinahanglan nga adunay personal nga kasinatian Ang Pulong sa Dios nga imong nahibal-an nga kini iya kini nga pulong ug nga iyang pagatumanon kini aron maangkon ang pagsalig nga imong gikinahanglan aron makagawas gikan niana nga bahin ug ipahayag kini nga mensahe ug akong isulti kanimo kon unsa ikaw naghunahuna mahitungod sa pagpalayo sa tiil tungod kay kamo gusto nga magpabilin nalambigit sa kini nga mensahe ug kini nga kalihukan tungod kay ikaw makasulti sa mensahe sa mga lihok sa husto nga mga paglihok nga ilang nakuha nga mahimo sa ibabaw nga bahin apan ikaw gayud wala'y pagsalig ug pagtoo nga agresibo nga magmantala niana ang mensahe nga ilang mapabilin sa maong bahin ug makiglalis sa tanang mga tawo nga mibiya ang plataporma ug tingali paghimo sa imong kaugalingon mobati nga maayo nga ikaw wala apil sa niini nga kalihokan karon ako moadto sa pagsulti kanimo sa usa ka butang nga ikaw nahibal-an na pinaagi sa pagtan-aw kanimo nausab kung imong ibutang ang imong hunahuna sa mga chat room ug niana binuang nga ang saad mao ang pinaagi sa pagtan-aw ikaw nausab niining higayona Ang kasaysayan sa Yuta mao ang bugtong nga butang nga unta makita ang mensahe nga dinhi ug kung adunay usa ka tawo nagpasundayag nga sila gikan sa sa plataporma nga kini mapamatud-an nga delikado nga mahimo gilangkob sa panaghisgot uban kanila kung ikaw mawala sa maong bahin ikaw mas maayo nga dili lang mahibal-an ang mensahe sa intelektwal apan mas maayo nga adunay usa ka kasinatian uban ni Cristo diin imong nahibal-an nga iyang gituman ang iyang pulong alang kanimo sa walay katapusan nga korporasyon - sa kasubo kita atubang sa usa ka Dios nga andam sa paghatag kanato nga kasinatian dinhi ug karon bisan kung wala pa nato kini kaniadto apan mao kana kung unsa ang himoon nga okay usa ka butang nga maayo ug mahukmanon nga wala ako panahon apan ako sa pahina lima nga nagtrabaho ko gikan sa mga nota gikan sa kamping nga miting diin siya nag-ingon usa ka butang nga maayo ug mahukmanon hapit mahitabo ug sayo nga sayo ug ako nagsulti sa tukmang sayo nga gipasabot sa Salmo 46 Nga mao ang salmo sa templo ug kadtong mga tawo nga mga dalaga nga naghatag niini adunay kasinatian sa ang pagtukod sa templo tungod sa awit Ang puti nga igsoong babaye naghubit isip usa ka kasinatian nga ang Salmo 46 nagsulti kanato nga kita kinahanglan nga magpabilin ug masayud nga siya ang Dios siya ang magbuhat niini apan kini anaa sa konteksto sa mga paghukom sa Dios anaa sa yuta samtang siya nagbubo sa tubig diha sa iyang templo nga Salmo 46 ug usa ka butang ang mahukmanon nga talagsaon nga mahukmanon nga buhaton ibutang sa sayo nga sayo sayo sa sayo Salmo 26 mahimo nimong ipasabut ang pagdaro panahon sa mga Levihanon nga mao karon okay kita ania dinhi aron ang Salmo 46 anaa kamatuoran kung unsa kini nga dako ug mahukmanon nga ako magpaagi sa una wow nga ang katapusan nga silot sa una parapo sa kinutlo gikan sa mga propeta ug mga hari ubos sa usa nga labaw pa kay sa mahukmanon sa panid 5 sa katapusang sentensiya Dili kita mahibulong niining panahona pinaagi sa mga panghitabo nga mahinungdanon kaayo alang sa ang anghel sa kalooy dili magpabilin nga daghan mas dugay aron sa pagpasilong sa mga dili mahinulsolon niini dako ug mahukmanon nga mga panghitabo nga nahitabo sa panahon nga panahon diin ang pagsulay mao halos sirado ang anghel sa Kaluoy hapit na mobiya okay sunod nga kinutlo mao si Ezekiel ug ang iyang panan-awon sa santuwaryo nga imong makita kini sa unang parapo ingon nga kabubut-on sama sa mga komplikasyon anaa ubos sa giya sa kamot sa ilalum sa mga pako sa mga querubin isulod mo usab busa ako mag-drop sa ikaduha parapo gikan sa ubos kini nag-ingon karon ang mga ilhanan sa kapanahonan nagpahayag niana Nagbarug kami sa hagdanan sa bantugan ug solemne nga mga panghitabo ug ako mag-drop hangtod niining kataposang parapo ug sa dihang siya naghisgot bahin sa dagko ug solemne nga mga panghitabo nga ako mas maayo nga basahon ang tanan sa atong kalibutan mao ang usa ka kasamok mao ang tanan nga ania kanato kalibutan ug kasamok karon sa una ang atong mga mata nagatuman sa Manluluwas tagna sa mga panghitabo nga nag-una kaniya pag-anhi makadungog ka sa mga gubat ug mga hulungihong sa Ang mga gubat nga nasod motindog batok sa nasud ug Gingharian batok sa Gingharian ug didto mahimong mga kagutom ug kamatay ug Ang mga linog sa nagkalainlaing dapit mao kana dili ang unsay atong gisulti pinaagi sa atong pagsabot sa raffia ug Panem kini ang ilang susama nga mga tudling ug dayon ang sunod nga parapo nag-ingon sa karon nga panahon adunay sobra nga interes sa tanan buhi nga buhi nga mga magmamando ug pamahayag mga negosyante nga nag-okupar sa posisyon sa pagsalig ug awtoridad nga naghunahuna sa mga tawo ug ang mga babaye sa tanan nga mga klase adunay ilang pagtagad on diha sa mga panghitabo sa pagkuha dapit mahitungod kanamo nakadungog ka unsa sila nagsulti sa United Ang mga nasud ning miaging semana ang mga lider sa ang kalibutan nagtagad niini mga butang nga ilang gibantayan ang mga relasyon nga anaa sa taliwala sa mga nasud sila Pagtan-aw sa intensity nga gikuha pagpanag-iya sa matag yutan-ong elemento ug ila nga usa ka butang nga daku ug ang mahukmanon hapit mahitabo nga ang Ang kalibutan anaa sa tumoy sa usa ka katingalahan ang krisis nga gihatag sa Biblia sa Biblia ang husto nga panglantaw niining mga butanga anaa ang pagsalig ug pagkasad-an kana nga gibutang sa ibabaw kanato sa hingpit nga pagkasad-an kami lamang ang nahibalo nga kami ang Ginoo lamang nga adunay husto nga panglantaw sa kining mga butanga dinhi akong gipadayag ang talagsaon katapusang mga talan-awon sa kasaysayan sa atong kalibutan mga panghitabo nga nangahulog na mga landong sa atubangan sa ilang tingog moduol hinungdan sa yuta nga mokurog mga kasingkasing sa mga tawo nga mapakyas sila tungod sa kahadlok sa tawo Ang kasingkasing nga pun-on kini tungod sa kahadlok gikuha gikan sa Lucas 21 bersikulo 25 ug kini usa ka paghisgot sa Islam nga nagbutang sa mga anino sa atubangan nila ang anino nga nagsugod kini nga mensahe usa ka 10 ka tuig nga gubat nga gipangulohan sa 1989 ang pagkahugno sa Unyon Sobyet nga atong gipaila ingon katumanan ni Daniel 11 bersikulo 40 ang sinugdanan niini mensahe sa anino nga nahulog kaniadto kini ang gitawag nila nga proxy nga gubat nga nahitabo tali sa Estados Unidos ug Russia sa usa ka Islamic nga nasud karon nga gisubli sa Syria alang sa pito sa mga tuig kini mao ang sama nga daan nga sugilanon lamang a gamay'g kalainan tungod niining panahona sa Estados Unidos dili gikan sa Sa ibabaw niini nga panahon ang Russia mogula sa ibabaw okay ang tanan nilang sunod nga pares nga si Nix kutlo gikan sa pagrepaso ug Herald ang ikaduha ang parapo ang tanan nga nagpadayon sama sa gipadayag sa Ginoo sa panagna nga kami mga igsoon gisultihan nga ang Ginoo magabalaan sa iyang Ang mga tawo okay lang nga tugotan ko nga moambak sa unahan ngadto sa panid sa panid 9 sa ibabaw sa panid 9 nga himoon ang imong tudlo diin kami ang dakung isyu duol sa kamot ang mag-igo unsa ang kinsa Sagbot sa kinsa kinsa nga nagabuhat sa nga nagpahid sa ikatulo nga manulonda siya ang usa nga nagbulag sa mga trigo ug mga sagbut ang daku nga isyu nga duol sa duol mao ang sagbot kadtong wala gitudlo sa Dios ug siya adunay usa ka lunsay nga tinuod nga gibalaan pagpangandam alang sa ulahi nga ulan okay kini nga dakong isyu kini mahitungod sa nagapaputli sa usa ka katawhan ingon sa ingon niini mahitungod sa mga hitabo nga nagakahitabo sa kalibutan okay mao nga ako mobalik na diin ako naa sa panid 6 ang tanan ako sa ikatulong paragrap sa pahina 6 ang tanan nag-uswag sama ra ang Ginoo nagpadayag sa tagna nga kini dili lang ang krisis sa mga nasud sa kalibutan apan ang paghinlo kana nagpadayon sa niini nga kalihokan sa usa ka butang ang mahinungdanon nga mahukmanon sa dili madugay mahitabo kay wala nay unod nga maluwas Kinahanglan nga mahitabo kini kinahanglan nga mahitabo tungod kay ang katawhan miabut na sa punto walay pagbalik nga kinahanglan niyang tapuson ang iyang trabaho karon ang anghel sa kalooy hapit na biyai kini nga kasabutan uban sa mas sayo pa usa ug sa sunod sa paragraph nga gusto nako sa pagbasa niini tingali ang pipila kaninyo pamilyar niini o pipila kaninyo mao kini usa lamang ka pamilyar nga punto sa pakisayran ang Ginoo nag-ingon nga ang mga tawo sa ang kalibutan mopili niining adlawa kon kinsa ang imong gusto alagad sa tanan karon nagdesisyon sa ilang walay katapusan Ang kapalaran sa mga tawo kinahanglan nga mapukaw ngadto sa tinuod kinahanglan nga pukawon aron maamgohan ang kaligdong sa panahon nga ang pagkaduol sa ang adlaw sa panahon sa tawhanong pagsulay natapos na ang Dios karon mao kini ang bahin nga usahay ang mga tawo maghisgot tingali nimo nakita nimo tingali wala ka Ang Dios wala maghatag sa tawo og usa ka mensahe nga kini mahitabo mahimong lima ka tuig o napulo ka tuig o kawhaan mga tuig sa wala pa kini nga kasaysayan sa Yuta duol nga dili niya ihatag ang buhi nga binuhat rason sa paglangan sa pagpangandam alang ang iyang pagpakita nga okay mao nga ang pipila ka mga tawo kanimo hisguti nga wala ka'y ​​katungod sa sulti maayo ang tanan niining mga butanga nga mahitabo sa unom ka tuig walay katungod nimo moingon sila nga adunay lima kanila mga tuig nga kinahanglan nimo nga may kalabutan niini mga butang nga kini mahitabo sa dili kaayo kay sa lima ka tuig dili kinahanglan nga magbutang sa bisan unsang oras tungod kay wala kita'y lain ang mensahe gibitay sa panahon apan dili kaayo lima ka tuig nga mas gamay kay sa ikaduha ni Trump kung kini Gipili pag-usab ug kung mahimo usa ka paglimod sa mismong bahin sa atong lawas okay makamatikod sa ibabaw sa panid pito Ang tanan nga butang sa kalibutan anaa sa usa ka nga wala masulbad nga kahimtang ang mga nasud nasuko kini simbolo usab sa Islam pagpadayag 11 bersikulo 18 ug pagpangandam kay ang gubat gihimo nga wala presente nga kamatuoran apan bisan adunay taliwala ang mga nasud ug nagkadaghan nga kasamok sila nagatigum sa ilang mga pwersa mao sila nga nagatigum sa ilang mga pwersa nga sila sama sa sila nagpugong gikan sa buhat pinaagi sa usa ka Dili makita nga gahum nga gigamit sa manolonda upat ka hangin hangtud sa mga alagad sa Dios na-sealed sa ilang mga agtang sa dili madugay Ang panagbangi taliwala sa kanasuran mawala uban ang intensity nga wala namo karon pagpaabut sa katapusan nga parapo niana nga kinutlo sa usa ka takna sa pahulay nga mapuangoron sa grasya nga gihatag sa Dios kita anaa sa Espiritu Santo panahon sa paghunong sa matag gahum sa yuta sa aztlán kahiladman sa langit mao ang karon nga mahimong gigamit sa pagtrabaho alang niadtong nangamatay ug ignorante kinahanglan nga walay bisan unsang paglangan sa matag wala'y paglangan ang gahum aron makuha ang mensahe niini mahimo nga usa ka paglangan sa paggahin og panahon ug pagtagad uban sa mga tawo nga mibiya sa plataporma ikaw adunay tulubagon alang niini ang Ang kamatuoran kinahanglan ipahayag sa kangitngit mga dapit sa mga babag sa yuta nga akong naabot usa ka email gikan sa igsoong Ram P ning semana siya nahimo nga usa ka koneksyon sa usa ka nasud sa Ang Africa adunay usa ka gatus ug katloan pito ka tawo sa maong grupo nga mao pagtuon niini nga mensahe sa usa ka regular nga basehan among nakita ang mga tawo sa palibot sa planetang Yuta nga nagaabot sa sini mensahe nga wala kami'y wala mahimong makagiya sa koneksyon ug niana ang mga problema sa kini mao ang mao nga sa kinatibuk-an ang mga tawo gusto sa uban follow-up kung giunsa ug diin ang mga mamumuo okay ang kamatuoran kinahanglan nga gimantala diha sa Ang ngitngit nga mga dapit sa kalibutan nga mga babag kinahanglan gituyo nga nahimamat ug gibutang sa usa ka dakung buhat kinahanglan nga buhaton ug kadtong nahibalo sa ang kamatuoran alang niining panahona nga kini nga buhat adunay kinsa ug niadtong nahibalo sa kamatuoran alang niini panahon nga kini nga buhat gisalig sa trabaho nga napuno sa yuta nga mao ang Ang himaya nga nagapuno sa yuta mao ang buhat sa pagdala niini nga mensahe ngadto sa kalibutan okay ang ilhanan nga gibayaw niini Ang sunod nga kinutlo sa kalibutan mahimo lamang gipasidan-an pinaagi sa pagtan-aw niadtong nagtuo sa kamatuoran gibalaan pinaagi sa kamatuoran nga atong gigamit kini Gigamit namon kini sulod sa mga katuigan ang sunod nga maisog nga nawong sa maong parapo ingon ang pagbalaan sa espiritu nagpahibalo sa kalainan tali niana kinsa adunay patik sa Dios ug kadtong kinsa pagbantay sa mga espiritu magpabilin kon basahon nimo kini nga kinutlo imong makita nga siya nag-ingon nga ang ang kalibutan mapasidan-an pinaagi sa pagkakita sa mga tawo ug mga babaye nga may patik sa Dios ug kami gamita kini nga kinutlo sulod sa mga katuigan nga isulti sa Ang balaod sa Domingo atong nadawat ang patik sa Dios pinasikad sa mga testimonies volume 5 nga panid 214 pinaagi sa 216 mao nga sa diha nga ikaw makaadto sa Ang balaod sa Domingo mao lamang ang paagi sa mga tawo sa gawas sa Adventism mahimong makuha ang warrant pinaagi sa pagtan-aw sa mga tawo nga adunay patik sa Dios apan karon kita nakasabut na ang mga fract ang bugtong paagi nga ang mga Levihanon mahimong mapasidan-an mao ang pagtan-aw sa mga lalaki ug mga babaye uban sa patik sa Dios ug kinahanglan nila tan-awa kini panahon sa pagdaro nga imong nabatonan aron makabaton niana nga kinaiya nga giandam alang sa selyo sa Dios sa wala pa tungang gabii kini ang bugtong paagi nga sila na gipasidan-an nga kinahanglan nga ang atong pagtagad dili sa mga akong gibilin plataporma nga ok sa sunod nga pahina ubos sa akong mahimo migahin sa tibuok nga sermon dinhi sa walay duhaduha diin Kini nag-ingon sa Mga Salmo 46:10 ngadto sa mga pagano Rajon ug ikaw adto sa Salmo 2 ug Salmo 102 ug mga buhat 4 26 ug ibutang ang imong hunahuna tungod kay kini nagbukas sa usa ka tibuok panorama sa impormasyon apan ako mag-skip sa ibabaw tungod kay ako na ulahi sa sunod nga kinutlo gikan sa daku kontrobersiya kini nag-ingon dinhi - alang niadtong kinsa gipresentar ang mensahe sa ikatulong manulonda sa kanunay giisip nga usa ka salamin nag-alarma sa ilang mga panagna nga ang pagkadili-relihiyoso sa relihiyon makontrolar sa Estados Unidos ang simbahan ug Ang estado magkahiusa sa paglutos niadtong kinsa paghupot sa mga sugo sa Dios gipahayag nga walay hinungdan ug wala'y katuyoan pagsabot karon nga niana nga balaod sa Domingo Ang krisis naghulagway sa tungang gabii alang sa mga pari ug tungang gabii alang sa mga pari pagagub-on ang relihiyosong paglutos dapit ug adunay mga tawo nga mibiya ang plataporma nga nag-ingon nga kana nga pag-angkon walay hinungdan ug dili tinuod apan isip ang Ang pangutana sa raffia sa pagbantay sa Domingo mao kaylap nga nasamok sa maong kalihukan mao nga dugay nagduhaduha ug wala motoo makita nga mahimong nagsingabot ug sa ikatulo nga mensahe nga pagmugna sa usa ka epekto nga dili kini makahimo sa wala pa ang mga kaigsoonan makakita sa raffia nga nagsingabot ug kung ikaw usa ka pari karon nga kini ang gahum pag-abot gikan sa sa samang higayon ang mga gahum moabut gikan sa ubos ug kana nga gahum anaa sa matag usa kanato nga gustong ma-access kini apan kita lamang ang makakuha niana nga gahum kon kita mag-access niana nga gahum alang sa husto nga rason ug husto nga rason mao ang pagdala niini nga mensahe ngadto sa kalibutan ug paghatag ang mga tawo usa ka maayong pasidaan mahitungod sa unsa mahitungod sa sa pagkuha sa dapit karon sa mga termino sa mga krisis nga atong naagian karon bag-ohay lang ug bag-o lang sa akong paghunahuna mibalik sa 1989 apan bag-ohay lang dinhi kining gamay nga komunidad kini nag-ingon nga ang ang bagyo nagkaduol kanato nga dili ang Ang balaod sa Domingo alang sa ingon alang kanamo isip mga pari nga raffia samtang ang bagyo nagkaduol sa usa ka daghang klase nga daghan nga nag-angkon pagtuo sa mensahe sa ikatulong manolonda apan wala mabalaan pinaagi sa ang pagtuman sa kamatuoran mibiya sa ilang posisyon ug pag-apil sa ranggo sa Pagsupak sa wala nga paglutos sila nangadto sa among mga pundok nga mga lalaki kinsa mopakita og maayo sa ilang ug sa ilang Ang Kristiyanismo dili maduhaduha apan kinsa kung ang paglutos kinahanglan nga mogawas gikan sa among gitudlo ako ngadto sa Pag-ila sa Dios taliwala sa iyang katawhan ug gipakita nga ang matag pagsulay nga gihimo sa pagdalisay nga proseso sa pagputli Gipamatud-an sa nag-angkon nga mga Cristohanon ang pipila nga nagkuha sa nindot nga bulawan dili kanunay makita sa matag relihiyoso nga krisis ang uban nahulog sa pagtintal sa pag-uyog sa Dios nagahuyop sa daghang mga tawo sama sa uga nga mga dahon Ang kauswagan nga gipadaghan gipadaghan ang mga kalisud sa mga propesor sa mga kalisdanan kanila gikan sa simbahan isip usa ka klase sa ilang ang mga espiritu dili lig-on sa Dios nila mogawas kami tungod kay wala sila kanato sa panahon sa kasakitan o paglutos bangon tungod sa pulong nga daghan nasakitan kining mga kinutlo dinhi yano lang mikutlo nga ako miadto ug giputol ko ug Gipasa gikan sa among gitudlo sa wala pa ang 2001 mahitungod sa balaod sa Domingo apan karon nahibal-an na nato nga ang raffia mao ang balaod sa Domingo alang sa mga pari ug kini mohaom sa hingpit uban sa Ang pag-uyog nga nag -anhi dinhi niining higayona ang Ginoo maoy limpyo nga balay aron maabot ang sunod nga kutlo nga ako adunay Akong gibasa ang ilang dakung isyu nga duol na ang sagbot gikan sa mga tawo nga ang Dios wala gitudlo ug siya adunay usa ka lunsay nga tinuod gibalaan nga pangalagad nga giandam alang sa Ang ulahi nga singsing ug ako nagtuo nga ako magsugod na nga Ako Dalan sa panahon uban sa pagtawag kanatong tanan kung kita ba andam nga mahimong bahin sa Lateran Pag-alagad ako naglaum nga mao kana ang atong buhaton mag-ampo ang Langitnong Amahan nga adunay usa ka intensity nga nagakahitabo sa taliwala sa katawhan ang mga nasud sa kalibutan ang Ang mga pangulo sa kalibutan adunay usa ka sataniko intensity nga nahitabo sa taliwala sa mga mga tawo nga mibiya sa plataporma ug ako nahadlok nga kita nga anaa pa kini nga pig-ot nga dalan paingon nga ang Ang kainit nga angay unta natong mabatonan nga wala nagakahitabo sa kanato nga intensity ingon nga kita adunay usa ka mensahe sa pasidaan sa ipahayag sa usa ka kalibutan ang usa ka mensahe sa pasidaan sa pagtudlo sa usa ka kalibutan nga nanawagan aron makadungog ang mensahe nga nahadlok ko nga mahimo unta kami nga nabalda sa ubang mga isyu nga makapugong kanato gikan niining taas nga pagtawag ug nga kita mahimo mahulog sa dalan sama sa gibuhat sa uban sa wala pa kami mangayo kanimo nga imo kong tabangan tan-awa ang mga tunob niini nga dalan ug ibutang ang among mga tiil sa sulod niini ug ipadayon mopadayon sa unahan ug magpahigayon sa atong negosyo sa paghatag niining katapusan nga mensahe sa pasidaan tungod kay kini tin-aw gikan sa mga butang nga ang nahitabo sa planeta nga yuta sa panahon paspas nga magdali ug nga ang trabaho nga mahimo unta naton sa sina nga tion sa kalinaw ug kauswagan nga matuman ubos sa usa ka dakong krisis salamat sa pagdala kanamo sa Sa adlaw nga igpapahulay kami nangayo kanimo nga imong ibutang ang imong panalangin niini nga pagtuon ug pagdala kombiksyon sa matag usa sa atong mga kasingkasing nga kita mahimo nga usa sa maong ministeryo nga giandam alang sa bug-os nga pagbubo sa ang ulahing ulan samtang kini nag-uswag sa tanan nga paagi pinaagi sa pagtapos sa pagsulay diha kang Jesus ngalan amen ikaw