Dispensation Part 5 in Afrikaans


MP3 Audio File

Afrikaans transcription from Google


Hemelse Vader as ons hierdie week begin om die verstaan ​​weer aan te pak sation Here ons wil u teenwoordigheid u heilige gees as u nooi verlig ons gedagtes en ons harte en trek ons ​​nader aan U en dank u vir die gees van profesie wat so baie aan ons openbaar, sodat ons geseënde mense en mag ons daardie seën opneem en gebruik dit nie net tot ons voordeel nie, maar ook vir die gebruik en die missie van die evangelie, ons bedank u hiervoor in Jesus naam Amen ek weet nie oor julle, maar ek geniet dit om die gees van profesie saam te lees daar is soveel diepte daarin en dit is goed en daarom sal ons doen wat ons het probeer om dispensasies weer te verstaan, en daarom is ons aan die gang as u het u groot boek dat ons op bladsy ses is en ja, dit sal aan u linkerkant wees sy daar en dan vandag is note soos getitelde aantekeninge tot sewentien en twintig dus net om terug te dink oor die vraag waarna ons op bladsy verwys 6 is dit sê reël nommer drie, jy sien dit daar op ses reël nommer drie sê dat die vereistes van God se wet en die manier om verlossing te bekom nie verander van die een bedeling na die ander, so dit is die reël waarna ons kyk op bladsy ses is dit ongeveer vyf op u verskoon my bladsy vyf en dit is dus reël nommer drie het u dit daar gevind, dus moet dit die titel wees om te wil hê verstaan ​​bedeling sorg dat almal daar is ok Clayton het jy daar, ja, ok, alte goed, so ons stop waar dit is sê die definisie van die praktyk wat u daar sien, moet u bladsy dalk verander ons stop daar, kom ons gaan na die volgende aanhaling wat in fw 30 paragraaf voorkom twee sien jy dit daar, dit begin met 'n sofistiese boom, dit is die aanhaling ons sal begin met die sofasboom van satan dat die die diepte van Christus gebring in die genade om die plek van die wet die dood van Jesus in te neem het die wet van die Tien nie verander of nietig gemaak of verminder nie Gebooie wat kosbare genade aan mense aangebied is deur die bloed van 'n Verlosser vestig die wet van God sedert die sondeval van God se morele regering en Sy genade is onlosmaaklik; hulle gaan hand aan hand deur alle bedelings genade en die waarheid word ontmoet, geregtigheid en vrede het mekaar gesoen en dat Psalms 85 vers 10 dus is die vraag hoekom val Satan dit aan genade en wet of genade en waarheid, daar is niemand agter om te hoor wat nie Daniel het nou gesê, en ek sal dit so herhaal dat Daniel so sê hy kan die wet van God nou nietig maak as u na die ekstra note gaan ons gaan dit probeer beantwoord, en dit is opvallend ontstellend as ons besef wat die afvalligheidsbeweging nou doen, is om dit te doen die voltooiing van hierdie so bo-aan u uitdeelstukke, ekstra aantekeninge waarna ons kyk ouderdom sewe ses tot paragraaf drie en weer die vraag is waarom dit is Satan val hierdie genade en wet aan, of hierdie genade en waarheid wat ons pas gelees het dit lui dat hierdie wet van God se liefde nie minder nie as in Israel tot uiting gekom het sy goedertierenheid is die fondament van sy troon en die vrug van sy lief hoe lyk geregtigheid die vrug van liefde vir my lyk vir my 'n bietjie soos 'n harde ding soos 'n slaan of iets wat jy weet, net soos dit is maar dit is die vrug van sy liefde; wat sê die Bybel, hy tugtig wie hy liefhet? dit was Satan se doel om genade van waarheid en geregtigheid te skei wat hy gesoek het om te bewys dat dit nou die behoud van hierdie een is, het hy probeer bewys dat die geregtigheid van God se wet is en wat die vyand van die vrede is, maar Christus toon dit in God se plan is dat hulle onlosmaaklik saamgevoeg is en daardie woord beteken permanent dat hulle permanent aan mekaar gekoppel is kan nie sonder die ander bestaan ​​nie en dan haal sy Psalms 85 vers 10 aan wat al gelees is genade en waarheid word tegemoetgegaan met geregtigheid en vrede het mekaar gesoen, laat ons aanhou deur sy lewe en sy dood het Christus bewys dat God se geregtigheid nie sy genade vernietig het nie, maar dat sonde vergewe kon word en dat die wet regverdig is en perfek nagekom kan word, was die veranderinge van Satan weerlê verskoning my dankie dat Satan se aanklagte weerlê is deur God die mens onmiskenbare bewyse van sy liefde gegee, so waarom val Satan aan wat val Satan hier aan voor die kruis en rede waarom ek voorheen sê die kruis is omdat ek dit wil plaas waar ons dit wil plaas hier en ek sal jou wys hoekom dit is waar ons voorheen is die kruis wat ons ken Johannes Doper in die kruis en die rede waarom ek wil sê dit is omdat die bokant van die paragraaf sê oor sy lewe en wat dood so dit is so ek sê wat is Satan aanval wat Satan aanval voor die kruis sê ek dat dit die geregtigheid van God se wet is om te sê dat dit 'n vyand van vrede is, ok, hoe manifesteer dit nou in laat u die afvallige beweging sien as ek 'n voorbeeld het regverdig in die wet en die ander in sonde en ons gaan noem sonde wat hulle manifesteer en homoseksualiteit is tans die bevordering daarvan jy het een wat reg en geregverdig is in die wet, 'n ander wat homoseksualiteit het reg in sonde laat ek u vra of daar vrede is tussen die twee nee en wat is Die argument van Satan is dat die geregtigheid van God se wet 'n vyand is wat beteken dit dan, sien jy dit so, dieselfde argument as Satan? gebruik hulle om te bevorder dat dit die rede is waarom ons dit nie kon doen nie in staat wees om saam te kuier of rond te kuier, en dit alles omdat ons dit is wat ons in vrede is, en luister dus na hierdie aanhalings dat ek gevind het dat ek hierdie een wil grawe, is my P vier ses vier paragraaf een en ekstra note daar is een daar ook, ja, hy lees dit en dit is die aanval op die geregtigheid van God se wet is 'n vyand in vrede en die aanhaling dat ek opgekyk is, is naas Amos 3: 3 kan twee saamstap, behalwe hulle wat ons ooreengekom het en sy sal dit beklemtoon niemand wat God vrees nie deur reg in geregtigheid te staan, kan hy sonder gevaar homself met een verbind wie hom nie vrees nie en dan haal sy aan, kan twee saamloop, so hierdie konsep word aangeval en wat is die volgende aanhaling: 40507 paragraaf 1 sal iemand wat die ewigheid van die onsterflikheid wil eer, eer vorm 'n unie met 'n ander een wat weier om rang te kry by die soldate van die kruis van Christus en die unie is die sleutelwoord Unie wat u moet hê, wat in vrede saam sal u bely dat u Christus sal kies vir u meester en om te wees gehoorsaam aan hom in alles verenig u belangstelling met een wat deur die Prins van die magte van duisternis regeer word, sê dit ons moet doen, dit moet ons toelaat dat ons daarmee verenig, en ek sê volgens wat die Bybel leer as u 'n regverdige lewe het en dit nie is nie wat is ons veronderstel om te doen, ons moet ja skei, maar eers doen wat ons ons weerlê van hulle sonde en ons sê dat u moet bekeer en wat is hulle sê nee, laat daardie man hulle in die kerke besoek en gemeenskap hê by ons en hulle kan daar sit en homoseksuele homoseksuele mense wees en ek sê nee dit is nie wat die Bybel leer nie, en dit is dieselfde argument as wat Satan het hy probeer om te bewys dat die geregtigheid van God se wet 'n vyand is tot vrede sien jy dit ja, sodat jy nie hoor dat hul suster Bronwyn sê nie laat hulle ons ouderlinge wees en laat hulle ons predikante wees; hulle neem dit selfs aan verder dankie en so sê dit ken - terug na die aanhaling 40507 paragraaf 1 in die middel van die aanhaling staan ​​daar dat ek sal begin waar dit sê dat u sal verskoon my sal jy is jy met my tweede sin, sal jy wat bely om te kies Christus vir u meester en om hom gehoorsaam te wees in alles, verenig u belangstelling met een wat deur die Prins van die mag van die Duisternis regeer word nee sê dat twee nie saam kan loop nie, behalwe om ooreengekom te word as twee van u saamstem op aarde as iets raak wat hulle vra, sal dit vir hulle gedoen word my vader wat in die hemel is, maar hoe vreemd aan die webwerf dit is vreemde gesig terwyl een van diegene wat so nou verenig is, besig is met toewyding die ander is anders en sorgeloos terwyl die een die weg soek die ewige lewe is die ander een in die breë weg na die dood, wat nou laat ons teruggaan na die begeerte van die ouderdomskwotasie en laat ons nou vra wat is Satan? aanval na die kruis, so nou het ons verstaan ​​dat hy aanval geregtigheid en die wet hier en hy sê die rede waarom hierdie argumente as gevolg van hierdie geregtigheid is daar geen vrede nie, nou gaan sy ons hierheen neem hierop as u kyk na die heel eerste sin van die aanhaling wat sy nou aanbied ons sy sê wat het sy gesê nog 'n misleiding, sien jy dit daar sewe ses - Paragraaf vyf sou nou 'n ander misleiding voorgehou het Satan verklaar dat genade die geregtigheid vernietig as die dood van Christus die wet van die vader opgehef, sodat u kan sien hoe sy nou die dood van Christus en nou plaas sy dit hier oorkant sou die wet moontlik gewees het verander of opgeneem is, hoef Christus nie gesterf het nie, maar om die wet op te hef sou wees om te verewig wat en is dit nie wat hy wou hê deur haar te eet nie verbode vrugte en die wêreld onder Satan se beheer geplaas het, was dit omdat die die wet is verander, omdat die mens slegs gered kon word deur gehoorsaamheid daaraan die voorskrifte dat Jesus aan die kruis opgehef is, maar tog net die manier waarop Christus is 'n wet opgestel wat Satan voorgestel het as vernietiging hier, sal kom wat die laaste konflik van die groot kontroversie tussen Christus en Satan, luister hierna die volgende dat die wet wat deur God se eie stem uitgespreek is, is wat ons verkeerd gedoen het bewys nie net dat hierdie sabbat dit is wat hul argument daar is nie fout met die grafiek van die 2520, daar is fout met Johannes die Doper met Miller geveg het, is daar geveg, sou jy dit snaaks dra mis fout dit is dieselfde ding as wat sekere spesifikasies opsy gesit is is die aanspraak wat Satan nou aanvoer, dit is die laaste groot misleiding dat hy die hele wêreld sal bring, hoef hy nie die hele wet aan te val as hy nie kan daartoe lei dat mans een voorskrif miskyk, sy doel word bereik net wat hy nodig het een wat hulle alles doen, gebruik hy hulle tot sy voordeel, maar jy weet hy kies en kies watter hy 'n ket gewen het waarvoor hy nou wil uitdryf elkeen wat die hele wet onderhou en tog op een punt beledig, is dit weet of hy hom in hierdie valse leer deur hierdie een valse dokter kry, wat dan hy het hom, net soos wat Cathy altyd nodig het, deur menseregte te vervang Die wet van God sal Satan probeer om die wêreld te beheer en probeer hy die wêreld beheer die beweging sal 'n paar dinge hiervan sien as ons aangaan met betrekking tot dit werk word voorspel in profesie van die groot afvallige krag wat die verteenwoordigend van Satan, word verklaar dat hy teen die meeste woorde sal praat hoog en sal die Heiliges van die Allerhoogste uitdra en dink om tye te verander en wette, en dit sal in sy hand gegee word het ons dit nie 'n paar keer gedek nie, so die laaste kwotasie mans sal sekerlik hulle opstel wette om die wette van God teen te werk, sal hulle probeer om die pligsgetroues te dwing ander weet wat goed is, hou dit in gedagte vir ander en in hul ywer om af te dwing hierdie wette sal hulle doen wat hul medemens verdruk so ja ek sal daar kom as jy gaan vra oor die kletskamer wat ek gaan doen kom daar, maar as u op pad is, lees ek dit hier in net 'n sekonde, sodat Kathy vanoggend hier is my vraag is dus wat sê dit vir die huidige afvalligheid Ek sê dat ons sien dat die laaste groot misleiding intern plaasgevind het voordat ekstern plaasvind en wat is ons bewyssteks vir intern en ekstern gaan vinnig vinnig saam met my - eers Petrus 4:17 net om dit vir iemand in plek te stel miskien is hy nuut en weet nie regtig ons gaan eers na die lees van Petrus 4:17 nie dit is en dit is waarom ons eers interne en dan eksterne eerste sê, Petrus 4:17 dit lui vir die tyd dat die oordeel in die huis van God moet begin en as dit eers by ons begin het, wat sal die einde wees van die wat nie die gehoorsaamheid aan die HERE nie? evangelie, so dit begin waar u eerste in die huis van God is en as u wil gaan Romeine 1:16 gaan ook vinnig saam met my na Romeine 1:16, en dit is ook 'n ander een wat ons gebruik, is ek nie skaam vir die evangelie van Christus daarvoor nie is die krag van God tot redding vir almal wat nie eers by die Jood glo nie en ook vir die Grieks, sodat die heidene nou as 'n kantnoot ons nie daarheen sal keer nie maar as u tot geloof gegaan het, dan leef ek volgens paragraaf 3, 208, sal sy u gee dieptes wat direk hierop wys in die millerietbeweging net vir u toekomstige leeswerk as u daarheen wil gaan fb 208 paragraaf 3, so nou sê ek dit is die laaste groot misleiding wat ons voor ons oë sien gebeur broers en susters, ons is aan die einde en ek glo my hele hart en ek sê hoe moet ons leef hoe moet ons leef as ons weet net omdat ons die profetiese boodskap het? die einde is nou terug na ons verslag oor bedeling nou na hierdie twee aanhalings suster Cathy, dan gaan ons by wat u genoem het, so ek het nie vergeet nie dit omdat dit na hierdie twee aanhalings hier is, en dit is so terug na ons referaat hier en dit is FW 30 paragraaf drie. U sien dit daar dit lees dit en Jesus, ons plaasvervanger, het toestemming gegee om die boete vir die mens te dra die wet het goed oortree bladsy ses yep yh uh-huh gereelde aantekeninge wat FW 30 paragraaf 3 is, sodat ons nie net as ekstras sal lees nie dit is ons gereelde jammer vir al die weet dat die gereelde gaan verstaan ​​bedelings en as jy moet dit goed gaan, so suster Deborah sal ons die bladsynommers vertel, want myne het 'n ander nommer, so sy sê bladsy ses en die kwotasie as ons kyk na paragraaf 3, lees hy hierdie Jesus waarvan ons plaasvervanger toegestem het dra die mans die straf van die oortreding van die wet waarmee hy sy goddelikheid afgesluit het die mensdom en word dus die seun van die mens, 'n Verlosser en Verlosser, die feit van die dood van God se dierbare seun om die mens te verlos, toon die immuunvermoë van wat van die goddelike wet nou as u probeer om die Sondagwet uit te gooi wat doen u jy is besig met die wet, is jy nie, want as jy die Sondagwet uitgooi dan het ons net vasgestel dat jy wat en die sabbat jy gooi besig om die sabbat uit te gooi hoe maklik dit vanuit die oogpunt van die oortreder kon wees God het sy wet afgeskaf en sodoende 'n weg gevind mans kan gered word in Christus, in die hemel bly die leer wat leer vryheid deur wat en onthou wat ons geleer het dat hulle die dieselfde Protestantse siening van genade en dit bo die wet plaas om die wet te verbreek die wet is 'n noodlottige misleiding elke oortreder van die wet van God is 'n sondaar en niemand kan geheilig word tydens die lewende en bekende sonde nie; hoe kan jy mense hê? wees homoseksuele mense en wees 'n diaken, wees 'n ouderling om 'n pastoor te wees wat jy nie kan nie wat dit hier net sê, dus sal ons die volgende tyd oorslaan aanhalings, want as ons dit nie doen nie, sal ons nooit deur hierdie artikel gaan nie, en ek wil dit ook doen gaan na reël nommer vier; jy sien dit daar en watter bladsy is dit op bladsy 7 en dit sê alle bedelings moet aanvaar word as 'n harmonieuse geheel nou gaan ons na twee dinge kyk, maar ons sal na die tydsbestellings kyk hulle wil dit nie in ons tyd inbring nie en vra waarvoor dit anders kan beteken ons vandag hieroor, want dit is saam soos 'n harmonieuse geheel dit is so belangrik vir ons vandag en ons het dit op die sabbat en dit gedek sê dit die Bybel en die Gees en dit is suster Heather se woorde hier in die Bybel en die gees van profesie is geskryf deur skrywers wat in verskillende dinge leef bedelings gee tog al die skrywers 'n boodskap in harmonie met elke ander bedeling en ons het eers na Korintiërs 14 32 gekyk en dit bewys dat dit dieselfde is vir elkeen van hierdie amen okay die volgende aanhaling is flb 88.7 baie wat beweer dat hulle die evangelie glo en leer stel die Ou-Testamentiese Skrifte op waarvan Christus verklaar dat hulle hulle is wat van my getuig Johannes 5:39 in die verwerping van die oue wat hulle feitlik verwerp die nuwe vir beide ons dele van 'n onlosmaaklike geheel niemand kan die wet van God met reg voorhou sonder die evangelie of die evangelie nie sonder die wet is die wet die evangelie beliggaam en die evangelie die wet die wet is ontvou, die wortel van die evangelie is die geurige blom en vrug wat is bere dit is baie mooi hoe sy dit daar gestel het, het sy nie ons kan daar sit en dit vir een of ander tyd seker uitpak, net om 'n 'n duidelike begrip hiervan, maar ek het besluit om aan te hou beweeg, sodat ons kan probeer maak dit deur, hier is hier waar ek ratte wil verander, net vir 'n oomblik praat oor wat die belangrikheid hiervan vir ons vandag is, ja, hierna verwys ons die Ou Testament Nuwe Testament, dit is net ek wil hê dat julle moet hoor hierom verwys ek na die Ou Testament en die Nuwe Testament as een in geheel sien ons dit gedemonstreer deur watter geskiedenis op 'n lyn maklik geredelik voorkom gedemonstreer, laat ek jou nou vra, is daar 'n ander manier om na dit te kyk? sal ons vandag bevoordeel en dit teenwerk die weg van die afvalliges beslissing dat dit die vraag is; let nou op die ekstra note en ek gaan om na hierdie aanhaling te kyk, is dit 'n handeling van die apostels 199 paragraaf 3 en dan a a tot 0-0 paragraaf 2 om ons vraag in sy bediening te probeer beantwoord dikwels gedwing om alleen te staan, ja, so sou dit wees ja, jy sien waar dit sê: aa 1 1 1 99 paragraaf 3, as jy dit nie vind nie stop my net en ek wil seker maak dat almal by ons is, want ek spring heen en weer die aantekeninge wat 'n bietjie uitdagend kan word in sy bediening Paulus was hy dikwels gedwing om alleen te staan, is hy spesiaal van God geleer en gewaag moenie toegewings maak wat die beginsel by tye sou insluit nie, maar die las was swaar maar Paulus het vasgestaan ​​vir die reg wat hy besef dat die kerk moet moet nooit onder die beheer van die menslike mag gebring word nie, en ek sal aanhou volg hierdie tradisies en Maxim's van mense mag nie die plek van die geopenbaarde inneem nie waarheid, die vooruitgang van die Evangelieboodskap moet nie deur die vooroordele belemmer word nie deur wat het ons vasgestel dat daar vooroordele hieroor was bediening in die manier waarop dit hierdie skool bestuur het, ok daar is een en voorkeure van mans hulle sou verkies om meer studie en minder werk te hê wat 'n vooroordeel is wat ook al hul posisie in die kerk mag wees, nieteenstaande die feit dat Paulus is persoonlik deur God geleer dat hy geen idees van individuele verantwoordelikheid gehad het nie terwyl hy na direkte leiding na God gesoek het, was hy ooit gereed om nou hier te herken dit is die gesag wat gesetel is in die liggaam van gelowiges in wat die kerk is gemeenskap, so dit is 'n liggaam van gelowiges. Hou in gedagte dat hy die behoefte van gevoel het advies en toe sake van belang opduik, was hy bly om dit voor te lê die kerk en vanaand saam met die broeders en God soek vir wysheid om reg te maak besluite, so wat sê hy, sou hy nie 'n hiërargie wees nie en dit sê is wat die Here my gesê het, en dit is wat u gaan doen, sou hy verenig met die broeders in gemeenskap en dan wat en dan organiseer en u laat weet hierdie verskillende situasies het selfs hierdie regs en dan sê dit selfs die die geeste van hulle profete wat hy verklaar het, is onderworpe aan die profete nie die outeur van verwarring nie, maar van vrede soos in kerke van die heiliges Korinthiërs 14 32 en 33 saam met Petrus het hy geleer dat almal in die kerk verenig hoedanigheid moet wees onderworpe aan mekaar, laat my dan weer terugkeer na die Die vraag is of daar 'n ander manier is om na dit te kyk, en dit sal ons vandag en dat baat teenwerk die afvalligheidsleiers se reël. Ek sê ja, nommer een is dat die gesag word belê in die liggaam van wat gelowiges my nou vra wat hier aangetoon is, gee ek jou my persoonlike getuienis en sê Ek het dit so gesien sedert ek in hierdie beweging was, en ek het dit nie net gedoen nie dit is spesifiek gedemonstreer toe ek uit Duitsland teruggekom het, dit was nie ek nie een man wat saam gaan sit om te probeer wanneer ek hom die sekere moet vra vrae wat ek moes vra, was dit 'n hele groep mans spesifiek die leiers, dit was die liggaam en daarom sê ek verder meer as een keer het ek gesien dat dit gebeur en dit is nog steeds wat vandag gebeur, nou, wat is die verskil van die afvalligheidsleiers? laat ek u nou iets lees waarna suster Cathy verwys die huidige onderdrukkende ingesteldheid van P en T en dit lui hierdie pm T het nou het tot die gevolgtrekking gekom dat jong seuns weens gelykheid nie bruidskat vir die meisie moes neem nie tuis tydens die huwelik, en tog is dit die teenoorgestelde van wat hier plaasvind In Uganda of in Afrika leer hulle ook dat evangeliewerkers dit nie moet doen nie trou, of as hulle kies om te trou, moet hulle trou kinders te produseer wat hulle al vasgemaak het deur te druip of te slaag toets en dit is dat hulle steeds sê dat Jeff dood is en dat iemand ook al volg hom is dood - ja ja ek is mal ja daar kan nog baie oor gesê word, maar wat ek wil sê, is dit gaan die ingesteldheid teen die gees van profesie teen die streng voorskrifte gegee aan ons wat nou aan ons gegee is, kom ons lees dit is hier, ek het dit in u ekstra Ek dink ek en Daniel het tydens die sabbat middagete hieroor gepraat en hy het paaie huis toe gesê en dit is waar ek dit gevind het, miskien het hy ja dit was gister op die geselsie. Ek waag dit eintlik hierdie mense hulle is hul volgelinge wat hulle vrae vra Elke detail in die lewe waaraan hulle kan dink, kan ek dit doen, is dit goed om my in te kleur hare aan en aan en aan en ek weet nie, ek voel jammer vir diegene vir diegene mense daar in Afrika is die volgelinge wat walglik is soos toets en parminder in plaas van in plaas daarvan om hulle saggies weer te gee en en gesê dat u nie na hierdie tipe dinge na my toe moet gaan nie, maar na God nooi dit hulle nooi dit uit dit is walglik hulle wil dit hê in wese wil hulle hê dat die mense hulle moet aanbid, wat bedoel jy daarmee? nooi hulle soos hulle, hulle is soos ek gesê het, in plaas van saggies weer te gee en sê dat u na God moet gaan. Besoek die Here of u dit moet doen hierdie of dat u sê dat hulle die antwoorde kry en dit is ook uitnodigend gee hulle antwoorde, hulle speel soos God As u 'n God speel, moet u mense nooit aanmoedig om na u toe te kom soos u weet nie sou ek hierdie werk kry, weet jy wat jy weet en wat hierdie klein klein dingetjie amper is onbeduidende besonderhede van lewensmikromanie wat u mikroman belaglik, ek stem nie saam met Daniel op een vlak nie, en ek sal dink jy sal verstaan ​​as ek sê dit is dat wanneer jy hul vermoë om oop te maak, verwyder die Woord van God, dan moet hulle toetse en Parminder gaan en hul heerskappy kry van geloof omdat hulle hul vermoë om antwoorde te vind weggeneem het self is dit wat Jeff dink ek op die chat sou plaas voordat dit gekom het ja, ek weet dit is 'n logiese progressie, ja, soos jy nou sal lyk, en nou is ek jou reël ja doodmaak is verkeerd ja okay, so hierdie volgende aanhaling gaan heeltemal bewys dat hierdie ingesteldheid van wat Ek het u direk gelees oor die bruidskat en die algemene praktyk in Afrika gaan teen die gees van profesie; kom ons lees dit hier in Venus tuis sien jy dit daar 92 paragraaf 1 in die vroeë tye, volgens die vereistes bruidegom voor die bekragtiging van 'n huweliksverbintenis om geld te betaal of die ekwivalent daarvan in ander eiendom volgens sy omstandighede aan die vader van sy vrou, word dit beskou as 'n beskerming vir die huweliksverhouding vaders het dit nie veilig gevind om die geluk van hul twee dogters se twee mans te vertrou nie wat nie voorsiening gemaak het vir die ondersteuning van 'n gesin as hulle dit nie gedoen het nie voldoende spaarsaamheid en energie om die bestuur van beeste te bekom of dit te bekom was gevrees dat hul lewe waardeloos sou wees, maar daar is voorsiening gemaak vir die toets diegene wat niks vir 'n vrou hoef te betaal nie, is toegelaat om vir die land te arbei vader wie se dogter hulle liefgehad het vir die tyd wat deur die waarde van die bruidskat wat vereis word toe die suiter getrou was in sy dienste en verskuif en ander opsigte waardig verkry hy die dogter as sy vrou en in die algemeen word die bruidskat wat die vader ontvang het, aan haar gegee die huwelik is die antieke gewoonte, hoewel dit soms misbruik is soos deur leek produktief van die goeie resultate toe die eiser moes diens lewer om sy bruid te verseker, is 'n oorhaastige huwelik verhoed en daar was geleentheid om toets die diepte van sy toegeneentheid sowel as sy vermoë om vir 'n gesin te sorg in ons tyd is daar baie dinge wat verkeerd is as gevolg van 'n teenoorgestelde koers onverskoonbaar vir verskoning, dankie, niemand is verskoonbaar dat hy sonder nie die finansiële vermoë van baie mense kan gesê word dat hy vriendelik en vrygewig is goeie man 'n Christen, maar hy is nie bekwaam om sy eie onderneming te bestuur nie wat die uitleg van middele betref, is hy 'n blote kind wat hy nog nie was nie deur sy ouers grootgemaak om die beginsels van die self te verstaan ​​en te beoefen ondersteun wat dit ondermyn subtiel ondermyn dit ondermyn die ouers dit is watter belangrike deel dit ondermyn dat die ouers dit nie doen nie, en dit is ja dit ondermyn eintlik die huwelik, ja, dit is 'n begin, so daar is 'n daar is soveel ok van agter tot ons koerant hier ja 'n enkele man kan 'n enkele wyfie op die lughawe afhaal en alleen wees saam op reis tydens wandelinge waar ons altyd beskermend was Ek weet nie wat ons dit genoem het nie, maar net om almal te behou uit die voorkoms van mense en Permenter en tekste sou aktief wees alleen met mekaar en hulle het almal anders aangemoedig om dit te hê dieselfde vryheid, want as jy dit nie gedoen het nie, dan was dit nie in kwaliteit nie, en ek kan kyk nou as hierdie bruidskat verwyder is, sal dit u aanmoedig om lief te wees daarvoor, want die ouers gaan nie daarmee tevrede wees nie en die kinders gaan voel geregverdig dat hul leiers dit gesê het en dat jy baie gaan hê meer situasies wat u nie sou gehad het nie, aangesien hierdie beskermende versperring nie was nie van hulle verwyder net soos die situasies waarin ons begin ontwikkel het hier op 'n ander manier, nie met bruidskat nie, maar hiermee weet ek nie eens wat dit is nie is dit aan my herinner, en ek lees in die poort kontroversie waarvan ek nie weet nie spreek die gees van profesie gebruik, maar wanneer die kinders van die Katolieke Kerk wou hul erfenis hê, sou hulle 'n sekere woord sê en die ouers wat hulle gehad het geen reg op die kinders wat die ouer en die seun of die dogter kan nie doen onmiddellik wat hy wou, dat dit lui 15 Ja, ek moet waarskynlik nie noem nie, want ek kan nie die woord onthou nie, maar ek weet dit is daar vir 'n feit dat hulle hierdie sekere ding sou noem en hulle kan hulle letterlik totaal respekteer, ja, jy kom naby Corbin of iets dergeliks, en dit is heeltemal presies wat dit is vir my herinner dit aan presies wat gebeur, 'n totale respek van die ouers gesag en die gees en die gees van profesie totaal verwerp so dankie vir dankie dat jy dit gedeel het, en nou kyk ons ​​nog steeds na reëlnommer vier terug na ons gewone notas en daar staan ​​'n reël en ons antwoord steeds die vraagreël nommer vier alle bedeling moet saam aanvaar word as 'n harmonieuse geheel, sien u waar dit is het GC volume 1 almal daar ok so geskryf in verskillende ouderdomme deur mans wat het baie verskil in rang en beroep en in geestelike en geestelike begiftigings die boeke van die Bybel bied 'n wye kontras in styl sowel as 'n verskeidenheid in die aard van vakke is verskillende vorme van uitdrukking ontvou in diens van verskillende skrywers word dieselfde waarheid meer treffend aangebied deur die een dan deur die ander en aangesien verskeie skrywers 'n onderwerp aanbied onder uiteenlopende aspekte en verhoudings, dit lyk miskien of dit oppervlakkig sorgeloos is benadeel 'n vooroordeelkundige leser vir die verskil of teenstrydigheid waar die bedagsame eerbiedige student met duidelike insig onderskei wat onderstreep harmonie volume is soos betaal een van OK salaris ok, so dit is paragraaf twee, soos aangebied deur verskillende individue, word die waarheid na vore gebring verskillende aspekte en Ellen White het dit geskryf. Ek wil dit net noem rekord dat sy dit geskryf het, ek kan onthou dat een skrywer meer is hy was baie beïndruk met een frase van die onderwerp wat hy die punte begryp het in ooreenstemming met sy ervaring of met sy persepsie en waarderingskrag 'n ander gryp na 'n ander frase en elkeen onder leiding van die Heilige Die gees stel dit wat die meeste met sy eie gedagtes die meeste indruk maak, anders aspek van die waarheid in elkeen, maar 'n perfekte harmonie deur wat deur alles en die waarheid dus onthul verenig om 'n perfekte geheel te vorm wat aangepas is om aan die behoeftes van mans en alle omstandighede en alle ervarings van die lewe is daar ook waar is daar harmonie en dit is redelik maklik om te sien, so kom ons gaan na hierdie laaste een en dit sê dit groot kontroversiële inleiding en sy sê dat paragraaf drie God was is bly om sy waarheid aan die wêreld te kommunikeer deur wie menslike agentskappe en hy self het deur sy Heilige Gees mense gekwalifiseer en in staat gestel hulle het hierdie manne gelei in die keuse van wat om te praat en wat om die skat te skryf, is aan erdevaartuie toevertrou, maar dit is nietemin vanuit die hemel word die getuienis oorgedra na die onvolmaakte uitdrukking van die mens taal is dit tog die getuienis van God en die gehoorsame gelowige kind van God hou die heerlikheid van goddelike krag vol genade en waarheid in wat nou doen sy noem net die onvolmaakte uitdrukking, maar beteken dit dat daar enige is onvolmaakte dinge in die Bybel, maar dit is net 'n onvolmaakte uitdrukking dit is nie onvolmaakte amen soos ek dieselfde gedink het nie perfek en hul gewig, maar daar is 'n fout daar as gevolg van die ja okay reël nommer vyf wat lig is, vorder van bedeling tot bedeling groter lig beteken meer is nodig op ons vrae ons bedelings in die verlede van enige gebruik vir ons vandag maar nie net 'n ja nie, wat is haar reël dat ons dit moet doen? word lig en baie meer is wat ons vandag van ons gehuil het omdat ons dit het groter lig, ons het hierdie lig van lyn tot lyn hervorming; ons het dit ook so dit lui Ek sien vir my dat dit lui dat my lewe nog hoër moet wees omdat van die lig wat ons het ja, dit klink miskien baie simplisties, maar wanneer u natuurlik gebruik, maar as u op 'n leer klim, gaan u nie van die land af nie eerste rondte na die boonste ronde, stap jy stap-vir-stap boontoe waar Hayes in is verskil die afstand tussen die verskillende bedelings waarop u daardie leer klim is afhanklik van dit wat u voorafgegaan het, spring nie net tot die hoogste nie rondte kan dit nie doen nie en ons word aanspreeklik gehou vir elkeen wat ons klim en ja, sy gooi 'n paar goeie aanhalings hier en hierdie een is LT 39 1874 ons sien dit daar dat daar nie die geringste grond van afleidings is as ons nie banaïs se welwillendheid moet gekniehalter word onder die evangelie as onder die oue bedelings maar net soveel meer volop as die lig en seëninge vergroot Christus het aangekondig dat die beginsel wat mans moes erken, net soveel is word gegee van God van hom sal baie vereis word, so ek sê dat die waarheid dat daar baie van ons benodig word, en wat doen dit dan? beteken vir ons as individue vandag 'n hoë roeping en wat is ons hoë roeping wys ons daarop dat dit ons wys op wat ons bespreek het en dit is die grootste evangeliese boodskap wat hierdie wêreld amen en die Here ooit getref het wil hê dat 'n ware, heilige volk daarop voorbereid moet wees, so dit is die groter ligte verantwoordelikheid wat op ons skouers is, lyk swaar maar moenie toelaat dat dit swaar is nie, ons plaas net al ons laste op hom amen arme SP 186 paragraaf een van ouderdom tot ouderdom het hy grootgemaak mans grootgemaak wie is hierdie man omdat mmm ja, maar my argument is dat Tess en Parminder is diegene wat alles het wat al die lig is, is wat hulle sê of die waarheid, maar ons s'n is dit nie as u die afgelope 30 jaar met broer Geoff praat nie as hy bedien het, sal hy jou vertel dat hy op geen manier die lig gehad het nie hy het dit gekry van mans wat hier van ouderdom af sê vir hulp wat hy grootgemaak het mans en het hulle gekwalifiseer om 'n spesiale werk te doen wat nodig was in hul tyd, maar - nie een van hulle nie dit dat Hy al die lig gee wat aan die wêreld gegee sou word wysheid sterf nie by hulle nie; die hervormingswerk is progressief Onthou, in Duitsland het P gesê dat niemand daagliks meer lyne kan doen nie dan toets, wat het hy eintlik net gesê dat dit is waar die lig kom van dit is nie wat hy gesê het nie, en ek sê dit is 'n direkte erfgenaam a direkte teenstrydigheid met dit wat ons pas gekom het en ons begrip dit werk nooit so nie, selfs die profete, GC 88 344 paragraaf 1 wat bevoordeel is met die spesiale verligting van die Gees, het dit nie ten volle gedoen nie verstaan ​​die invoer van die onthullings wat hulle daaraan begaan het, wat die betekenis moes wees van ouderdom tot tyd ontvou, omdat die volk van God die opdrag nodig het daarin bevat volgende paragraaf 5 FL B 293 wat God belowe het gee visioene in die laaste dae, gee waarvoor ons wag of dit is hier ons wag op hout, maar as ons 'n profetiese begrip het van wat ons moet doen kom, is dat dit nie soortgelyk is aan 'n visie nie; dit is dus om dit voor te berei hou daarvan om te dink ek kan my regstel as ek verkeerd is, maar as ek visioene sê van die laaste dag glo ek dat dit dieselfde soort visioene sal openbaar dat broer Clayton net genoem het dat letterlike gesigte soos Ellen White het sal gemanifesteer word, maar ek is ook van mening dat wanneer ons die reëls en laat die Bybel wanneer hulle iets voorspel in die toekoms is dit nie soos 'n visie nie, dit is nie 'n visie nie, want ek sien dit in 'n droom, maar is dit nie 'n bietjie profesie nie en gewoonlik sal 'n visie altyd iets moet doen met profesie kan u my regstel as ek verkeerd is ander blanke het visioene van mense gehad wat dit nie reg doen nie William Miller, 'n profeet, was wel noodwendig. Hy het dus drome gehad Ek het gesê ek is altyd tuis vir regstelling, maar ek dink graag dat dit so is visie is 'n profetiese boodskap, ja, as u die res van die stelling lees daar is wel 'n kwalifikasie, maar nie een van hierdie dinge gee hy die lig nie wat aan die wêreld gegee sou word, wysheid sterf nie saam met hulle die werk nie van hervorming progressief is, is dit waarna u verwys oor God se belofte twee afdelings in die laaste dae is die kwalifikasie nie so nie het ons reggemaak, so dit was in 'n vorm daar waar ek graag wou dink, maar Ek is steeds van mening dat letterlike visies binnekort geopenbaar sal word dit is en ek sien uit na die dag dat ek nie weet van wat julle onthou nie die gees van profesie wat hulle die hele nag sou bid om die waarheid te vind die antwoord sou wees om dit te gee en dan sou dit net heerlik wees, sou dit nie amen oh dit sal 'n wonderlike dag wees, so kom ons hou aan hierdie een is in flb 293 paragraaf 7, soos die Gees van God die groot waarhede van my oopgemaak het sy woord en die tonele van die verlede en die toekoms wat ek voorgehou het aan ander bekend dat daar dus geopenbaar is daar diegene wat sal wees bly om jou te laat slaap in jou vleeslike veiligheid, maar ek het 'n ander werk Die boodskap is om u te laat skrik om u lewens te hervorm en op te hou opstand teen die God van die heelal neem die woord van God en kyk of u in harmonie daarmee is as u karakter soos die ondersoek na die hemelse ondersoek, so hoe gaan dit bewys die afvalligheid en hulle ingesteldheid dat ons dit net bespreek het daar is nie 'n vrede en veiligheid waar hulle sê as u dit wil dra nie jy wil dra dat jy met hierdie persoon kan stap soos hy genoem het dit is die teenoorgestelde, dit is nie verbasend nie, wat sê dit a boodskap om jou te alarm, ja, sy sê nee, jy moet gaan slaap, laat ons aanhou die volgende een as lig hierdie plek ontvou, is 'n groter verwagting vir die kerk nie 'n afbreek van die hoë standaarde van al die leringe en manifestasies van Christus se heerlikheid en die antieke ekonomie moet eerbiedig word die openbaring van Christus en simboliseer alle dinge wat verband hou met die orde dissipline: die verhoogde geestelike aanbidding is net soveel heilig trusts en embleme van die orde en eenheid en werkkrag wat sal wees die ywer erns ingebring in die evangeliebedeling toewyding en konsentrasie van die kerk moet eweredig word aan die groter eer dat Excel met dié van die Joodse ekonomie 'n redelike hoë eis is ons seën die wêreld met 'n verhewe spiritualiteit en 'n perfekte en volledige eenheid in al haar pogings wat Sapir het die Jode, omdat Christus na ons wêreld gekom het en die verskillende soorte inlig vir homself het hy gekom as die lewende beliggaming van waarheid en geregtigheid openbaar die vader in sy ouerlike karakter aan die wêreld, so die vraag is almal bedelings in die verlede van enige gebruik vir ons vandag behalwe ja, is daar 'n ander manier om dit te stel dat dit wat betref ons lees net alle dinge wat met orde verband hou; ek bedoel, ek wil nie net nie herhaal die paragraaf, maar alle dinge amen almal van hulle, so ja, hulle word deesdae baie gebruik vir ons goed, laat ons oorslaan nee nee kom ons lees hierdie een, dit is regtig 'n goeie een is LT 1:21 1902 Ek weet dat ons vandag baie lees, maar ek wil net deurkom hiermee omdat suster Heather die tyd en moeite gedoen het om hulle in plek te stel en ek wil dit net vandag by ons lees en dit sê dat dit eenmaal 'n ras van slawe was te midde van 'n volk van afgodedienaars Israeliete is van slawerny verlos en het 'n lig geword in die land woestyn wat die Egiptenare die weg wys as God se mense wat in die Oue gewoon het Die bedeling van die testament sou helder skyn oor 'n wêreld van afgodedienaars mense wat in hierdie tyd leef, het soveel meer voorregte en soveel groter lig moet skyn vir nog meer helder verspreidende lig oral hoe moet ons so helder ontwerp, jy sê vir my hoe moet ons so helder skyn? wat dink julle, hoe gaan dit met ons, sê dit vir ons as jy kyk in die verlede van die Ou-Testamentiese bedeling is hulle uit Egipte gebring woestyn om te wys hoe hulle almal gehad het, en hoe moet ons meer skyn? helder deur groter lig en daarom sê ek dat ons boodskap groter is lig as ons aan 18 Julie dink, bedoel ek dit is 'n ernstige lig wil selfs sê dat dit ja is, ja, ja, bring dit gaan goed met hulle, so ek wil reël nommer ses deurmaak en ek wil eindig met sewe en ons is amper daar, so reël nommer ses volgorde en organisasie in alle bedelings is dit eenvoudig: ons weet dit moet ons alreeds doen het die eerste vyf tot stand gebring, sodat hierdie een moet wees wat 'n soliede ja het verander van 'n God van orde nee, hy is dieselfde in die huidige bedeling as in die voormalige Paulus sê dat God nie die skrywer van verwarring is nie, maar dat hy 'n vrede is veral soos destyds en hy ontwerp dat ons lesse moet leer van orde en organisasie van die perfekte orde Instituut in die dae van Moses was ons nie tot voordeel van die kinders van Israel nie gaan reg daaroor en handel met die apostels is dit nie om hierdie organisasie voor te berei en te loop nie - om ons voor te berei op wat om te doen? kom daar is daar 'n goddelike ding wat daar onder ons gebeur n ander manier hulle is regtig in beginsel daar; hulle leer evolusie, so jy omdat jy weet soos met evolusie, sê hulle dat hulle impliseer dat hulle onderrig dat dinge voortdurend verander en ons huidige kultuur aanpas presies sê ek op fisieke vlak, die wesens wat die dier is, is vis die voëls alles verander oor 'n tydperk van miljoene jare okay, maar hulle leer my bedeling is dieselfde ding as wat dinge aanpas en dat jy weet uiteindelik sal 'n voël nie meer 'n voël wees nie, of 'n mens sal ook niks wees nie jy ken hierdie soort nonsens mm-hmm ja dit is 'n redelik skokkende top goed, so ons laaste vraag voordat ons ons laaste aanhaling lees, en dit is wat dateer in watter bedeling ons gaan hier is ons in die evangeliebedeling, is daar 'n evangelie dat ons moet volg in ons bedeling wat ooreenstem met die in ander bedelings weet ons die antwoord reg, ja, in ons ekstra uitdeelstukke is die laaste aanhaling wat ons gaan lees en dit is C CH twee vier vyf paragrawe twee, en dit sluit aan by die manier waarop die Here hierdie bietjie gelei het 'n geselskap van gelowiges wat volgens my taamlik die organisasie van die kerk in Jerusalem sou dien as model vir die organisasie van kerke op elke ander plek waar boodskappers van die waarheid bekeerlinge tot die evangelie moet wen is dit nie die plek waar hierdie plek aan diegene gegee is nie Die verantwoordelikheid van die algemene toesig oor die kerk was nie om dit oor te sien nie God se erfenis, maar net so wyd moes herders die kudde van God voed monsters vir die kudde eers Peter om my eerste te verontskuldig, Peter vyf twee en drie en die diakens moes manne wees met 'n eerlike verslag vol die Heilige Gees en wysheid hierdie manne sou hul posisie verenig neem aan die kant van regs en na handhaaf dit met fermheid en besluit, sodat hulle 'n Verenigde invloed sou hê op die hele kudde as 'n belangrike faktor in die geestelike groei van die die nuwe gerief wat die apostels versigtig was om hulle met die beskermingsmaatreëls van Evangelieorde-kerke is behoorlik georganiseer op alle plekke in Laconia en Posada waar daar gelowige offisiere was, is in elke kerk aangestel en 'n behoorlike orde en stelsel is ingestel vir die uitvoering van alle sake wat verband hou met die geestelike welstand van die gelowiges, sodat Clayton laat Ek vra u, het dit nou gebeur, het u gesien dat dit gebeur waar u is? het pas gekom, so ek sê dat ons dit nou doen en die Here is berei ons voor op wanneer die groot toestroming hierheen kom, daar oral kom waar wanneer hulle die Leviete inkom en dan wie die niks is nie, want dit berei voor die Here berei ons stadig voor, so het ek gesien dat dit al vroeër is die eerste hier en dan daar, ek dink dat die dinge wat aan die gang is daar is dit effens vertraag van wat hier aangegaan het ja, so dit is nie nie hier as 'n gelyke voet nie, ek dink ek kan dit baie duidelik sien sou dieselfde wees, want dieselfde sou wees vir Jerusalem, net soos sy met verwysing daarna het hy daar begin en toe hy na hierdie verskillende kerke gaan in Laconia en Posada was dit nie so vinnig en progressief nie, maar dit was nog steeds ek naboots of doen dieselfde ding, en ek sien dit is wat jy ken, en dit is tyd om na daardie vervelige lande te gaan want daar het nog altyd nog nie daar gebeur wat hier in die land gebeur het nie glorieryke land ja, enige finale gedagtes voordat ons sluit, was ek baie lees vandag weet ek, so ek hou daarvan dat ek ook daarvan hou om hier te sit en lees ja, wat het ek gedink dat almal wêreldwyd nodig het? lees honderd keer en versprei die aanhaling uit die gelukkige huis 93.1 is dat ek glo dat al die ekstra's bo-aan bladsy drie reg is en ek dink dit moet onderstreep word en elke keer hardop gelees word 'n land in die wêreld is niemand verskoonbaar om sonder om te wees nie finansiële vermoë ja, dit is baie belangrik, ja, en wat ons ook al gedoen het leer in die Sabbatskool en ander is soos wat ons hierdie Sabbat geleer het oor Paulus onthou hy was nie besorg oor wat dit vir hom was nie, maar dit was vir hom was dit om te gee en te doen omdat hy 'n begeerte gehad het vir 'n verlore siel om siele te wen was sy hele doel en hy wou nie toelaat dat hierdie aanhaling is nie en gesê dat hy nie sou toelaat dat dit 'n onvermoë was nie kom ons bid Hemelse Vader soos ons oor en oor sien Here, u herhaal en vergroot voortdurend vir ons, sodat ons waarlik kan begin verstaan ​​en kyk hoe elke bedeling deur die ander gevolg word hoe die waarheid is dit was in hierdie een is dieselfde vir daardie een en jy verander nie en ons bedank U hiervoor en Here as ons voortdurend vorentoe beweeg, wil ons U bedank dat u vir ons 'n volk voorberei, nie net hier nie, maar regoor die wêreld vir 'n groot werk om namens verlore siele te verrig en mag ons getrou gevind word bid in Jesus naam Amen