391 and a Half Part 4 in Cebuano


MP3 Audio File

Cebuano transcription from Google


Naa koy maayo nga aga nga nangadto mi molabay kami sa Ezekiel 4 bersikulo 4 to 6 lagi pero magkita nami bag-o mga butang nga akong nakit-an ra nako karong buntag tan-awon usab naton ang mga butang ug kini migawas sa usa ka panaghisgot gabii apan gusto kong makaagi sa panagna ni Josias una ug husto ipatin-aw kung giunsa kini molihok aron nahibal-an namon kana adunay usa ka gatus ug kaluhaan ka tuig sa ang mga hari sa Juda ang una nga tulo nga mga hari nga mao si Dave Saul David ug Solomon ug nahibal-an namon nga nagsugod kini sa 1097 BC ug ang hinungdan ngano nga kita adunay estado ang pasiuna nga hinungdan nga ako mianhi sa kini nga petsa yano ra ang 70 ka tuig nga pagkabihag ang 70 ka tuig nga pagkabihag ang nauna sa 490 mga katuigan ug busa kini nagdala kanako balik niini petsa ug unya kita adunay 977 BC kana na 120 ka tuig ang paggawas ug kini nga tuig sa una nga Mga Hari kapitulo 13 nga kita adunay panagna ni Josias busa kini nga panagna sa Nagsugod si Josias dinhi ug kini matapos dinhi ug natuman kini sa ikaduhang Hari 23 ug sa ikaduha nga Cronicas 34 bersikulo 3 pasagdi lang didto ra tungod kay usahay ang mga tawo pangutana kung nganong gipili nako ang ika-13 nga tuig sa Si Josias aron matuman kini dili nimo mahimo tan-awa kini ingon ka klaro sa ikaduhang Hari apan kung moadto ka sa ikaduhang Cronicas kini giingon nga si Josias walo ka tuig ang panuigon kung kanus-a nagsugod siya sa pagpaulan mao ang 34 nga bersikulo 1 ug Naghari siya sa Jerusalem 1 sa 30 ka tuig siya gibuhat ang matarung sa panan-aw ni ang Ginoo ug naglakaw sa mga dalan ni David ang iyang amahan ug wala magdumili sa tuo nga kamot ni sa wala ug dayon sa bersikulo 3 giingon kini sa ikawalo nga tuig sa iyang paghari samtang batan-on pa siya pila na siya ka tuig nga ikawalo tuig sa iyang paghari busa 16 tingali mahimo’g 15 lang nagsalig sa eksakto kung diin ka edad siya eksakto kung 8 pa siya pero siguro 16 ug ang ika-8 nga tuig sa iyang paghari samtang batan-on pa siya nga nagsugod siya pagpangita ang diyos ni David nga iyang amahan ug sa Sa ika-12 nga tuig nagsugod siya sa paghinlo sa Juda ug Jerusalem gikan sa mga hatag-as nga mga dapit ug sa mga kinulit ug mga kinulit nga mga imahen ug sa nakulit nga mga imahe mao nga sa ika-12 nga tuig siya nagsugod kini sa pagbuhat kung diin buhaton iyang gisugdan kini nga buhat sa paglimpiyo sa kataas mga lugar sa Juda ug Jerusalem karon makita namon sa ikaduha nga Hari 23 kung moadto ka balik didto ikaduha nga Hari 23 kung magsugod ka sa pagsugod niini ug mabasa nimo kini miingon si Josias nagbasa sa libro sa balaod sa ang gipangita - sa usa ka solemne nga katiguman ug kini naghisgot bahin sa iyang trabaho nga iyang gihimo dinhi sa kini nga panahon nga siya naghimo sa usa ka lain nga lahi sa trabaho nga naghisgot sa niini ug siya adunay usa ka Ang Paskuwa nga nahitabo apan sa bersikulo 15 kini labut pa sa halaran nga diha Betel ug ang hatag-as nga dapit diin si Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nebat nga naghimo sa Israel nga makasala gibuhat niya ang halaran sa kahitas-an dapit nga gilumpag niya ug gisunog ang kahitas-an ibutang ug gipunting kini aron ipasa gamay sa powder ug gisunog ang pagtubo ug ang akong pagtan-aw mao kini ang gipasabut kung giingon na ug labut pa, kini gisulti sa tanan mga butang nga iyang gibuhat sa iyang ika-18 ka tuig ug unya ang usa miingon pa nga kini gipasabut sa usa pa ka butang nga iyang gibuhat kaniadto ug mao nga kini pagbalik sa iyang ika-13 tuig tungod kay sa iyang ika-12 nga tuig nagsugod siya sa Juda ug Jerusalem ug sa iyang ika-13 tuig siya nagsugod - sa amihanang Israel mao nga nahibal-an nimo kini makapangita ka usab sa ubang mga lugar diin gipatin-aw ang pipila niini apan kini dili gyud klaro mao nga gusto ra nako himua nga punto nga adunay niini nga panahon sa panahon gikan kung kanus-a gihatag ang tagna dinhi - kung kini natuman ug nahibal-an naton kana ang panagna sa Ezequiel kapitulo upat aron kita moadto didto kay Z pagpatay upat nga iyang gamiton ang sinugdanan ug punto sa katapusan alang sa iyang tagna karon nabasa na naton sa wala pa ang mga bersikulo usa hangtod tulo diin iyang gihimo kini nga buhat sa sambingay kung gusto nimong ibutang kini pamaagi sa paglikos ug aron mahibal-an namon kung kanus-a ka moabut sa kapitulo upat nga bersikulo 4 ug kini nagahatag kanimo sa kini nga tagna kung unsa siya ang pagtagna mao ang paglikos karon sa dili direkta nakiglabot siya sa kalaglagan sa Jerusalem apan piho nga nagtimaan siya ang pagsugod sa paglikos karon kung giunsa naton kini hibal-i nga tapad sa akong giingon karon unsa ang among tan-aw sa usa sa mga kapitulo nga angay nimo tun-an kung ikaw nga basahon kini bahin kung unsa partikular nga nahinabo sa diha nga ang paglikos nagsugod sa kung unsa ang gisulti sa Dios kaniya nga adunay bisan kinsa hibal-i kung diin kana sa Ezekiel unsa nga okay dili maayo na yeah mahinabo usab kung unsa ang iyang giingon sa diha nga siya nahimong amang apan partikular nga tama sa 24 kapitulo 24 kung kini giingon pag-usab sa ikasiyam ka tuig sa ikanapulo nga bulan sa ikanapulo nga adlaw sa bulan kung diin ang paglikos nagsugod nagsugod nga giingnan siya sa pagsulat sa ngalan sa adlaw bisan sa parehas nga adlaw nga husto mao nga gusto niya nga siya tagdon kini tungod kay kini ang katumanan sa iya tagna mao nga ang iyang tagna nagpunting sa usa ka piho nga adlaw nga wala niya mahibal-an kung unsang adlawa kana nga mahitabo apan kung kini Natuman ang Gisugo sa Dios kaniya nga isulat that day aron kita maagian dinhi Ania na kami dinhi sa 592 ug kini ang magin zekiel 4 bersikulo 4 hangtod 6 karon gikan sa Ezequiel kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa katapusan sa kapitulo 5 ang tanan gihatag kaniya sa sa mao gihapong adlaw nga usa ka panan-awon nga iyang na kana ang nahitabo sa usa ka adlaw ug hangtod sa kapitulo 6 nakakuha siya usa ka bag-ong panan-aw sa husto ug nga napetsahan sa matag usa nga panan-awon sa Gihatagan si Ezequiel og date sama kang John ang Tigpadayag kung kanus-a siya ihatag ang basahon sa pagpadayag kung unsang adlaw gibuhat niya adunay nga kini sa Adlaw nga Igpapahulay sa ingon niana dili kini serye sa mga panan-awon nga iyang naangkon sa usa ka bug-os nga hugpong sa ubang mga adlaw pagpadayag gihatag kang Juan sa usa ka adlaw diha siya sa espiritu sa Ginoo adlaw ug sa Dios gihatagan niya kini nga panan-awon nga mao ang paagi sa ako sabta kini dili usa ka serye sa panan-awon usa kini ka panan-awon karon si Ezequiel adunay usa ka serye sa mga panan-awon apan sa matag higayon nga siya adunay panan-awon kini gimarkahan ug busa nahibal-an namon nga kini sa Ezequiel 1 bersikulo 1 kung unsang adlawa kini nagsugod sa iyang iyang panan-aw ikalima nga adlaw sa ikaupat nga bulan ug usab sa Hulyo Kanunay nga siya adunay panan-awon bahin niana adlaw ug adunay usa ka bug-os nga hugpong sa mga butang kana nahitabo sa panan-awon sa usa sa mga butang naa sa Kapitulo duha moadto siya nga madala sa espiritu sa yuta sa tel-aviv nga iyang makuha gidala sa Tel Aviv dili ang tinuud tel-aviv nga naa sa Israel karon apan a lugar nga sa Babilonya gitawag tel-aviv ug siya naglingkod didto kauban ang mga ansiyano gihugpong alang sa pito ka adlaw nga sila paglingkod lang didto ug dili nila isulti bisan unsang butang nga wala gyud nahitabo kini usa ka panan-awon nga husto dili kini sama sa pito ka adlaw pagkahuman niini panagna sa Ezequiel upat mahitabo sa panan-awon siya miadto ug nagbuhat alang sa pito ka adlaw nga simbolo apan siya wala gyud buhata ang ingon nga wala niya buhata sa tinuud moadto sa Tel Aviv ug molingkod didto sulod sa pito ka adlaw nga wala magsulti bisan unsa ang mga katigulangan busa kini usa lang ka punto sa diha nga ikaw moadto ug nagsugod ka ang pagbasa sa Ezequiel nga gusto nimong masabtan nga kini mga panan-awon ug gusto nimo sa pag-ila nga ang matag panan-awon gihatag a petsa ug sa ingon ang tanan nga sa niana panan-awon gawas kung kini giingon sama sa sunod gabii akong gibuhat kini aron mahibal-an nimo okay na nahibal-an nimo nga nakaagi siya sa sunod nga petsa apan batakan ang mga panan-awon gihatag sa kana nga petsa sa ingon sa Si Ezequiel upat ka bersikulo upat hangtod unom ang iyang gisugdan kaniadtong Hulyo 21 ug kini gisulti kini kanato kung unsa ang kinahanglan nga iyang buhaton sa bersikulo upat kini nag-ingon nga humigda ka sa imong wala nga kilid ug ibutang ang kasal-anan sa balay sa Israel sa ibabaw niini sumala sa gidaghanon sa mga adlaw nga mohigda ka niini pagapas-an nila ang ilang kasal-anan kay ako gibutang kanimo ang mga tuig sa ilang kasal-anan sumala sa ang gidaghanon sa mga adlaw tulo ka gatus ug kasiyaman ka adlaw aron ikaw mag-antus sa kasal-anan sa balay sa Israel mao nga kami sa pagtan-aw una sa niining 390 so kung unsa nga adlaw siya magsugod o unsa pagkagabii nagsugod na siya kung makagawas na sa kama ig gabie na siya mamakak sa iyaha wala nga kilid mao nga unsang orasa siya magsugod niining panahon sa tulo ka gatus kasiyaman ka adlaw okay mao nga kini mahimong Hulyo 21st lima kasiyaman ug duha okay karon nga among gi-estoryahan pagkahuman sa tigum kagabii diin didto mao ang pipila ka mga problema sa pagtan-aw niini tungod kay wala siya maghigda sa iyang wala sa wala ang iyang tuo nga kilid sa parehas nga oras sa iyang pagpamakak tulo ka gatus ug kasiyaman ka tuig sa iyang wala nga kilid ug kana ang una naton ang pag-atubang aron kita makiglabot sa Kap-atan ka adlaw nga adunay nahibal-an kung unsang petsa dili kini mahimo nga dili parehas adlaw tungod kay kini tulo ka gatus kasiyaman mga adlaw apan kung imong maihap kini sa Agosto 15th 591 BC sa tama ug kana yano aron mahibal-an kung kung nag-ihap ka Hulyo 21 hangtod Agosto labinlimas kini 25 mga adlaw nahibal-an na naton nga husto nahibal-an sa tanan nga kini 25 ka adlaw gikan sa tungang gabii hangtod sa tungang gabii ang pagsinggit ug kung ikaw modugang 365 hangtod 25 tungod kay adunay 365 ka adlaw sa tuig nga makaadto sa sunod nga tuig nimo makuha 390 nga tama aron kini usa ka yano pagkalkula alang kanamo nga buhaton sukad kami nahibal-an na kini nga mga butang nga wala pa gyud naton ibutang kini sa wala pa aron mao kana mahitabo karon kung gitan-aw nato kining 40 ka adlaw ug basahon naton kini dinhi kini giingon sa bersikulo 6 ug kanus-a kinahanglan nimo buhaton sila nga ang 390 nga adlaw nahigda na usab Imong tuo nga kilid ug ikaw ang magdala sa kasal-anan sa balay sa Juda kap-atan ka tuig mga adlaw nga gitudlo ko ikaw adlaw-adlaw alang sa sa usa ka tuig aron kita mahibal-an unya nga pagkahuman niya nahuman kini siya maghigda sa iyang kilid sa 40 ka adlaw sa iyang kanang sakto karon kung imong gitan-aw ang petsa dinhi dili kini hinungdanon nga dili dad-a kami bisan unsa nga magamit nako kini ang ika-20 nga adlaw sa ikaunom nga bulan nga nahibal-an nimo Wala akoy nakit-an nga bisan unsang kaangayan sa kana ang Julian o ang goog o E ug ang Pranses nga kalendaryo o bisan unsang kalendaryo niini wala kini nagahatag tungod kay ang punto kung asa kini nga 40 natapos ang mga adlaw kung unsa kini kung diin ang 390 ka adlaw natapos dinhi ingon usa ka panagna nga gisimbolo kini dinhi busa kini nga 40 ka adlaw bisan kung naa siya sa tuo nga kilid pagkahuman ning duha naa na sila diri natuman natuman sila sa kung unsang hitabo ang paglibut sa tama aron kami moadto dinhi sa ika-10 adlaw sa ika-10 nga bulan ania na kung kanus-a kani sila pag adto nila natuman mao nga kini ang paglikos mao nga siya sa dinhi gitagna niya kini nga panghitabo naa mi 350 ka tuig dinhi ug naka adto siya adunay 390 ka tuig ug dinhi nagsugod dinhi ug unya niabot na siya 40 ka tuig ang pagtapos dinhi magsugod dinhi mismo aron mao ra kini yano sa kini yano nga linya ikaw adunay 390 ug ikaw adunay 40 ug silang tanan natapos ang paglikos bisan kung iyang gipangutana ang bakak sa iya wala nga kilid ug dayon ang iyang tuo nga kilid sa usa pagkahuman sa lain sa tinuud kining duha ingon usa ka panagna ug ania adunay bisan kinsa nga wala sabta nga okay ra kung unsa gibuhat wala ka makasabut okay busa siya mihunong namakak dinhi ug kana usa ka panagna na natapos sa tuo sa paglikos ug kini kap-atan mga tuig kinahanglan siya maghigda sa iyang wala nga bahin kap-atan ka adlaw apan kana nga mga panagna nagpadayon matapos dinhi tungod kay ang duha mga panagna nagtimaan sa paglikos ug lima na siya ka tuig sa wala pa ang paglikos mga bersikulo sa usa hangtod tulo nga oo kana konteksto sa tagna yeah kini nagsulti kanato kini mahitungod sa paglibut ug siya maghimo ug siya lima ka tuig sa wala pa ang paglikos sa kasaysayan oo mao nga nagpasabut siya kinahanglan nga adunay duha sila sa sa sama nga oras apan dili siya makahigda sa iyang wala ug tuo nga kilid sa parehas nga oras sa ingon siya ug mao kana kung ngano nga kini nga petsa dili paghatag bisan unsa gawas sa kini nga petsa ang gibuhat tungod kay kini nagtimaan sa katapusan niini karon managsama nga linya sa tagna ug sila kinahanglan nga ibutang sa us aka linya labaw sa tanan husto kini nga kap-atan ka adlaw mao nga kini mga adlaw ug kini mao ang mga adlaw bisan kung kini nga adlaw matapos dinhi kinahanglan nimo kini ibalhin dinhi kung gibutang nimo kini sa propesiya kanimo ibutang sila sa usa ka tumoy sa us aka oo parehas nga butang 390 mao 40 mao 40 akong gipasabut sila natapos sa parehas nga oras apan nagsugod sila lainlaing panahon tungod kay nagsugod na kini sa 977 ug kini nagsugod sa 627 sa ingon naa niini ang tagna sa Gihatag ni Josias dinhi kini natuman dinhi ug busa gigamit niya kini ingon nga iya pagsugod sa mga petsa alang sa duha ka mga panahon apan nagtapos sila gikan sa paglikos aron makit-an gawas kung asa kana yeah yeah ako moadto pabalik gikan sa paglikos aron makit-an kini ug unya akong nahibal-an nga kining duha ka tuig nalangkit sa panagna ni Josias tama kana nga si Josia dinhi tanan kana ang propesiya dili kana ang tao ang tawo magpakita sa katapusan dinhi apan ang baliko nga giingon niya ang imong agianan moadto matawo siya adunay buhaton nga kana nahitabo dinhi ug unya ania si Ezequiel lima ka tuig sa wala pa ug gihatagan siya a panan-awon ug gigamit niya kining duha ka mga petsa sa ihap kung kanus-a magsugod ang paglikos ug busa sukad 390 ka tuig gikan sa kini nga petsa ug naa sa 40 ka tuig gikan ning petsa nga iyang nasakup sa paghigda sa iyang kilid sa 390 ka adlaw ug 40 mga adlaw aron simbolo kana apan adunay bisan bisan pa kinahanglan niyang buhaton kini nga sunud-sunod nagsimbolo sila sa usa ka panagna nga nagdagan dungan nga tapuson sila sa parehas nga oras karon adunay daghan pa sa kini mao nga kini ang tanan bisan kinsa nakasabut sa kana nga punto okay oo Britney tungod kay naa kini sa 592 ug ang paglikos nahitabo sa 587 tungod kay nagsulti kanato kini nagsulti kanamo sa tanan nga mga petsa sa ingon gihunahuna mo lang kini nga nag-ingon nga naa sa ang ikalimang tuig nga pagkabihag sa Si Jachachin aron mahibal-an kung kanus-a si Joyce Jim gidala nga bihag mao nga si Joey nga tin-edyer gidala nga bihag dinhi 5e 597 tama busa adunay lima ka tuig didto ug siya usab nagsulti kanamo nga kini katloan katuigan oops kini mahimo’g 25 nga katloan ka tuig gikan sa Paskuwa ni Josias ug unya nahibal-an namon unya kini 40 nga tuig gikan sa dinhi sa dinhi tungod kay lima kini kini sa diha nga ang tagna adunay mga pagpanghupaw natuman kana sa ikanapulog tulo nga tuig ni Josias kini sa ikanapulo ug walo ka tuig ni Josias ug unya si Josias namatay nga si Joacim o si Jehova adunay ug unya si Jehova Kim ug unya ang jehoiachin tanan sa trono sa niining panahon ug sa ikalima sa nahauna nga tuig ni Joachin siya nabihag human sa tulo ka bulan ug napulo mga adlaw ug unya lima ka tuig ang milabay niana Si Ezequiel unya adunay kini nga panan-awon aron siya makahimo karon balik sa dinhi ug giingon nga 40 mga tuig alang sa Juda ug nagsugod siya kini nga panahon dinhi niini katumanan sa kini nga panagna ug siya pag-ihap sa 40 ka tuig busa kini 40 ka tuig gikan dinhi hangtod dinhi pasayloa ako dayon gikan dinhi naa sa tanan ang akong 40 ka tuig ug busa lima na siya mga tuig sa wala pa matapos ang 40 ka tuig ug siya gamit ang usa ka adlaw alang sa usa ka tuig nga panagna sa pagtagna sa paglikos ug gigamit niya ang usa ka nauna na nga panagna ingon sa iyang pagsugod puntos mao nga kini katingad-an nga nahinabo kini tungod kay mahimo naton makonekta kini sa panagna ni Josias lych ug kami makaingon na si Ezekiel tungod kay siya sugod sa tungang gabii siya si Samuel snow ug iyang gigamit ang tagna ni Josias sa paghimo sa usa ka panagna ug pareho kami sa mga Millerite nga naa sila gamit ang baruganan sa adlaw nga paghimo sa usa ka tagna bahin sa kung unsa ang mahitabo sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan ug gigamit usab namon karon ang tagna ni Josias ngadto makatabang sa paghimo sa usa ka panagna nga gigamit namon ang duha mga panagna ni Josias tungod kay diin Ezequiel diin si Samuel snow ug mao usab kami dinhi sa tungang gabii kami naghimo og usa ka panagna sa kana nga panahon sa bisan unsang oras mga pangutana sa okay kung ingon ani dinhi sa ikanapulo ug tolo ka tuig ni Josias ang tagna sa Josias natuman oo gisunog niya ang Mga Tulang Patay nga Tawo sa ibabaw sa halaran lima ka tuig ang milabay siya adunay usa ka agianan a Ang Paskuwa ug ang Paskuwa gitumong sa dili direkta nga mga tuig nga gitumong sa pagsugod ni Ezequiel sa usa tungod kay giingon niya nga ika-katloan ka tuig mao nga siya mibalik dinhi aron pag-ihap mao man gani nga giparkahan ko kini tungod kay ingon ang pagpatay ni II ingon kini ang katloan ka tuig huo ug oo diay ug ug pagkahibalo na nato unya nga si Ezequiel usab sa zekiel kap-atan natapos sa ika-lima nga tuig sa tuig tuohi ang Tinghugyaw mao nga kini ang Ang Tinghugyaw ingon usab kini ang Tinghugyaw dili magsugod sa tingpamulak nga nagsugod kini sa ang pagkapukan busa siya adunay Paskuwa sa tingpamulak ug sa katapusan sa tuig nga sama sa pagkapukan sa ikapitong bulan pagkahuman ang Tinghugyaw magsugod sa 622 busa ako ayaw gyud moatubang sa Tinghugyaw kaayo pero ang butang kana nganong kini gimarkahan ug pagkahuman sa 597 jehoiachin sneaking cap tungod kay giingon niya nga naa sa ikalimang tuig sa pagkabihag ni Jillian mao nga kung gusto naton nahibal-an nga kini 592 usa kini ka kana nga mga petsa nga kita adunay Mga rekord sa Babilonya kung kanus-a sila miabot ngadto sa Jerusalem ug kita maka-date kini tukma nga gipasukad sa astronomiya aron mahibal-an naton alang sa tino kung kanus-a si Joey Qin nabihag ug mao to ngano nga mag date mi kini gyud ang bugtong problema tingali ako dili gusto nga maglibog kanimo apan sa pipila mga tawo sa pagtan-aw niini ingon usa ka ikalima tuig wala nila masabut nga kini ang ikalima nga tuig nga kung nag-ulan ug sila hunahunaa lang oh kini ang ika-lima ka tuig gikan ang iyang pagkabihag mao nga upat ka tuig na makita nimo ang pipila ka mga tawo nga nagtimaan niini 593 ug sila dili na maihap sakto nga kana ra nimo tanan nahibal-an nila wala mahibal-an kung unsa ang nahitabo sa ingon niini mao ang 592 ug kini Hulyo 26 2009 nga iyang gitagna ang pagkubkob nga nagsugod sa ika-10 nga adlaw sa ang ika-10 nga bulan nga naa sa pagsugod sa tuig ug maka kita 18 ka bulan kami dinhi na ang paglikos nagsugod sa 587 ug busa kini ang 587 kini Enero 6 ug pagkahuman sa 586 nga naa sa ang ika-10 nga adlaw sa ikalima nga bulan sa ang templo gilaglag mao kini ug ako markahan dinhi ang kalaglagan sa templo bisan kung mahimo naton markahan ang pagkabihag ni Sedechias nga nahitabo month before ug pagkahuman naa nami time nga sa lima o unom ka bulan moingon ka lima mga bulan dinhi ug naabut ang nag-ikyas mao nga ikaw adunay kini nga escapee ug kana magpadayon sa gihapon sa tuig 586 na hapit sa katapusan sa tuig 586 okay mao kana ang pagtabang yeah pretty timan-i aron dili ikaw yeah naa moy comment nga si Jeff wala okay okay kaayo Tamina oo unom ka bulan gikan sa gilaglag gikan sa ang pagkabungkag sa mga dingding apan lima mga bulan gikan sa kalaglagan sa templo tungod kay kini ika-napulo ka bulan kini sa tinuud sa ika-napulo bulan sa ikalima nga adlaw sa bulan ug kini sa ikanapulo nga adlaw sa ikalima bulan mao nga nabalik kini nga sigurado ko Mura’g gilihok nako kana nga bersikulo sa tinuud naa nako kini dinhi apan kini sa Ezequiel 33 sa dihang nakaikyas Siya moabut oo ika-10 nga bulan sa ikalimang adlaw sa bulan mao nga makapaikag nga kini usa ka balikan sa kini nga usa okay adunay pila makahuluganon didto oo oo oo kung moadto ka dinhi sa 573 kini ang ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan kana ang katapusan nga panan-awon ni Ezequiel niana Ezequiel 40 bersikulo usa ug kana upat ka huh kana ang Tinghugyaw mao kini ang Tinghugyaw ingon man usab gikan dinhi hangtod dinhi kung ikaw ihap makita nimo nga 49 ka tuig ang tuo mao nga kung kana ang Tinghugyaw nga usa ka Tinghugyaw ug kini usa ka Tinghugyaw sumala sa tanan ang mga rabbi kana ang gihisgutan bahin sa ikanapulo nga adlaw sa Rosh Hashanah nagtimaan sa usa ka jubilee kung Rosh Hashanah kung kanus-a ang Bag-ong Tuig sa ika-napulo nga adlaw sa Pito ka bulan jubilee kung naa sa nahauna nga adlaw sa ikapitong bulan dili oo oo mao kini ang petsa nga ang templo naguba usab sa 70 AD apan ngano nga imong gibutang ang kini mao nga kung ang mi-eskapo moabut ug nagsulti kaniya nga kini gilaglag apan ang imong una nga numero mao ang usa ka bulan yeah kini ang usa sa Reverse kini lima ka bulan sa ulahi oh nakita nako kung unsa ang imong maayo nga gisulti rason ngano nga nabuhat nako na ang pamaagi nga ako gusto nimo nga makita ang 10-5 nga kini ang pareho apan oo mahimo nimo kini isulat way ikalimang adlaw sa ika-10 nga bulan o ang ikanapulo nga bulan sa ikalimang adlaw apan ako ra gusto nimo nga makita nimo ang 10-5 nga ingon niana na kung ngano nga gisulat nako kini nga paagi maayo ra mao to gibutang nako sa brackets kana ra dili sa paagi nga kasagaran kita magdala kini okay sa ingon kini mahimong hinungdanon alang sa usa ka gidaghanon sa ang mga hinungdan apan nahibal-an naton ang sukaranan istraktura oo nagtimaan ka 18 bulan ug lima ka bulan didto kung unsa kini hinungdanon aron maihap nga hinungdanon pag-ila sa mga bulan ug sila murag exact sila ni okay so maayong pangutana kung magsugod ta dinhi ug ang gingharian nabahin kini sa tinuud sa nagsugod sa 977 BC busa 977 BC lagmit sa Enero naa pa gyud mi nagbahin sa gingharian ug unya kami adunay 360 apan 360 391 ka tuig ug unom ka bulan sa ulahi 586 BC sa Hulyo o Agosto depende kung unsa markado na nimo pero ipabutang ko kay Hulyo kay kini ang mga Hari kini pinaagi sa pagmarka sa Hulyo dinhi tungod kay kung makuha ni Zedekias gipatay busa kini ang mga paghari sa mga hari sa Juda busa kini ang Juda ug kana kung pila ka tuig kung nag-ihap ka ang mga singsing sa mga hari sa Juda ilang gidugang hangtod sa 391 ka tuig ug unom ka bulan ug kini 391 ka tuig ug unom ka bulan mao nga ang Bibliya nagsulat nga ang mga numero sa paagi nga tanan kinahanglan nimo buhaton mao ang pagdugang kanila nga mag-uban ug maabut nimo kung unsa kadugay ang gingharian sa Juda naglungtad nga dili nimo kinahanglan buhaton ang usa ka hugpong sa kataw-anan nga nahibal-an nimo ang paghunahuna sa lainlaing mga kalendaryo sa tingpamulak sa tingpamulak ug natumba ang pagkahulog o kung unsa man ang ingon kung dugangan mo ra sila ikaw adunay kinahanglan nga buhaton account nga adunay usa ka co-regency kanang si Josaphat ikaw si Joe Horeb ug ang Ang Bibliya tin-aw bahin niana gawas kung dili sultihi ka nga kini duha ka tuig nga kinahanglan nimong buhaton pipila ka mga matematika apan ang ubang mga tawo ang naghimo niini alang kanamo aron mahibal-an namon nga masaligan namon sila tungod kay kung dili kini nagtrabaho nga ang duha ka tuig imply apan kini ingna nga sila Co ulan kini nagsulti kanimo aron kana nga matang sa pagkompleto sa sukaranan nga mga pangutana uban niini nga mga tawo lahi nga labi ka husay sa istruktura sa nahitabo sa Ezequiel kay may mga bulan man mi sa tagna sa pagdugang sa tanan tungod kay kini 391 mga tuig alang sa 390 ka tuig ug pagkahuman kami adunay usa ka tuig ug tunga nga nagpasabut nga 391 sa 6 bulan oh kana nga mga nuts hinungdanon para hatagi kami sa tukma nga lumba nga oo kung wala kana dili kami gusto nga napamatud-an nga kini makatabang sa pagtino sa 390 1/2 ang katapusan dinhi busa kini matapos gyud sa pag-ikyas nahibal-an nimo ang paglikay usa ra ka gamay nga detalye nga natapos dinhi sa templo kana ang 391 sa unom ka bulan tungod kay kana ang mga paghari sa mga hari sa Juda dili bisan ang templo kini usa pa ka bulan ang milabay gilaglag sa mga templo kanang panahona natapos ang imong nahibal-an nga eksakto apan adunay kami kini nga escapee nga hinungdan tungod kay nahibal-an namon nga kung siya amang dili siya makahimo pagsulti bisan unsang panagna batok sa Israel ug iyang gibuhat ang Moab Moab ug Ammon sa kapitulo kana nga kapitulo 20 oo kawhaan upat ka lima nga iyang gibuhat kini tanan mga panagna mao nga naa kini sa Ezequiel o dili ako kanunay nga nakuha niini nga mga numero tanan nagsagol nga yeah busa kini sa kapitulo 25 sa ingon nahimo siyang amang gisultihan siya sa katapusan sa kapitulo 24 nga kini hangtod sa usa ka tawo moabut sa iyang ug makalingkawas nga siya amang hangtud moabut ang tawo ug giasoy kaniya ug unya sa 25 siya nagtagna batok sa Moab Moab nga Edom kaniadto unya si Tyrus nagpadayon siya pero kana ang Moab sa Moab ug si Ammon ang una nga tulo ug busa kami nahibal-an nga ang ilang simbolo sa kana nakalingkawas gikan sa papado busa ang kamatuuran niana adunay kini nga kaaway nga hinungdanon kaayo oo tungod kay nagsulti kini kanato kini giingon kini ang ika-lima nga adlaw sa ikanapulo nga bulan okay ug kini nagsulti kanato kung unsang tuiga kini naa sa ingon oo oh kana labi ka maayo nga uyab about ni Ezekiel dili kinahanglan nga tag-an naton kung unsa Gitawag ang tanan nga Edom nga Moab ug Ammon sa diha nga ang Ammon Moab ug ang Edom sa niini okay sa ingon sa Daniel 11 bersikulo 40 41 41 naglista kini kanila nga nangaon usa ka higayon nga nahitabo kana nga paagi dinhi gihimo kini sa Ammon Moab ug Edom kini nag balik back okay tingali adunay kahulogan niana pero ang maayong point na lang mapansin okay adunay tawo nga sa usa ka pangutana ako dili gyud ka makita didto maayo ang tagna bahin ni Josias dili oras sa pagpanagna apan kini 350 ka tuig gikan sa kung mahatag kung kanus-a na nahuman kini yano bahin sa paghari ni Ang Juda dili bahin sa Israel nga maayo kini ang paghari sa Juda apan ang tagna ang ang tagna naghisgot sa diha nga nabahin ang gingharian busa giingon kini alang sa Ang Israel sa tama busa kini balik sa kini hitabo sa diha nga ang Juda ug Israel nabahin ug unsay nahitabo dinhi 390 sa ang 40 niini nagkuyog niining duha ka tukon dinhi tingali bahin sa pag-ipon sa duha sticks mao kini nga panagna ang gilakip sa ang duha sticks tungod kay kini na ang usa stick mao ang Israel sa tama nga lain nga sungkod Nag-uban sila sa Juda sa pagsugod sa paglikos dinhi mismo sa makausa ang Israel sa makausa ang Juda apan kini mao gihapon ang panahon diin naghari ang mga hari sa Juda ingon nga nabahin nga Gingharian 391 ka tuig ug unom ka bulan mao nga kini dili 390 kini 391 ug unom ka bulan sa paghari sa mga hari sa Juda ang tagna 390 alang sa Israel ug 40 alang sa Juda apan ang tuig ug tunga sa katapusan nagsulti ikaw nga kini 391 ka tuig ug unom mga bulan oo nakita ko nga ang mga tawo nga nagtinguha niana nagpasabut nga ang mga tawo nakasabut niini Mag-uban kay nag-uban sila ug pagkabihag nga maayo sila nag-uban managsama sa usa ka panagna ug adunay usa ka simbolo kana apan huo sila moadto mabihag sa tingub oo mao kana ang hinungdan oo si Daniel nakuha nako ang lohika apan wala hunahunaa ang mga panagna nga gihatag sa katapusan sa hapit sa katapusan sa siyam ka tuig sa ingon oo, gibutang nimo ang tagna sa oo busa usa ka zekiel ang naghatag sa tagna lima mga tuig sa wala pa ang paglikos unsa ang iyang gigamit kini nga tagna nga gihatag balik dinhi ingon usa ka punto sa tuo ug sa katumanan usab ingon usa ka panugod dili dili ako naghunahuna nga kana ang gusto namon isulti namon nga dili namon ibutang kana mga elemento nga gihunahuna ko nga naa sa among istruktura kanimo nahibal-an nga gibaligya ang Jennifer Josias nga giila ang usa ka 391 ka tuig nga panagna sa katapusan sa kasaysayan sa millwright ug gidala kini sa ug naa na kami sa katapusan sa among kasaysayan ug among giila ang 391 ka tuig nga oo mao nga nahibal-an nimo kini mao nga adunay daghan nga mga paghigot daghan kayg mga butang pero ako gyud pagtan-aw sa usa ka butang cuz kung naa nimo kini paghusay ug gusto ko nga ipakita kanimo ug kini tingali makatabang kanimo nga masabtan mas maayo nga naghunahuna ako nga makatabang kini masabtan sa mga tawo ang kahinungdanon sa kini aron akong mapapas ang pipila niini dili buraha kini oo dili okay ko maayo kaayo nga ang atong paglihok gisimbolo ingon nga sa tungang gabii karon tama gyud 592 yeah okay ipakita ko nimo kung asa na kami sa ingon tan-awon naton kini nga mga panahon kini nga panahon sa 390 mao nga nahimo na naton kini sa niana nahibal-an namon nga kini Hulyo 21 ug makit-an ko nga wala ako'y igo nga lawak dinhi pero dinhi gahilak ko magtiwas gihapon kini tungod kay ania kita niini kini ang butang nga gibuhat nako pag usab akong buhaton kini usab kung unsa ang akong buhaton kini pag-usab kinsa adunay pangutana okay kung unsa imong pangutana nag-ingon 591 592 didto apan kung unsa gyud mo pagwagtang sa akong bag-o nga yeah ako ra himuon nako kini pag-usab aron tan-awon naton kini sa ingon niini sa 592 sa Hulyo 21st naghigda siya matag gabii sa iyang wala nga kilid siya natulog sa iyang wala nga kilid ingon usa ka simbolo ug sa gabii sa ikasiyam nga adlaw sa ikalimang bulan sa gabii siya natulog kini mao ang katapusan nga higayon nga siya adunay natulog sa iyang wala nga tuo nga kilid busa kini on ang ikasiyam sa diha nga siya nahigmata sa buntag sa ika-napulo nga bahin sa niini ang ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan kini sa among kalendaryo August 15th apan sa ang kalendaryo sa bibliya kini ika-napulo nga adlaw sa sa ikalima nga bulan mao kung kung wala ako nahibal-an kung unsa tingali wala ko buhata kini og husto himua kini pag-usab nga himuon nako kini a lainlaing paagi kini nga ika-15 sa Agosto nga tama ug kini 591 BC tungod kay kini usa ka tuig ug katloan katloan ka adlaw sa usa ka tuig ug usa bulan pagkahuman husto 21st okay ug kung makita nako kini ang kalendaryo sa bibliya nahibal-an nako nga kini ang ikasiyam nga adlaw sa ikalima nga bulan sa diha nga siya moadto sa katre ug siya nahigmata sa ikanapulo nga adlaw sa Ginoo ikalima nga bulan aron mahimo naton markahan kini nga Agosto 15 ang ika-napulo nga adlaw sa ikalima nga bulan kini ang petsa alang sa kalaglagan sa Mao kini ang mahitabo sa Jerusalem sa 591 ang Jerusalem mahimong gilaglag sa 586 sa tit o sa Ang templo pagalaglagon lima mga tuig ang milabay busa kita dinhi ug kita moadto kana sa 586 sa ika-napulo nga adlaw sa sa ikalima nga bulan ang templo moadto malaglag mao nga makita nimo ang eksakto lima ka tuig ang milabay mao gyud kana ang naa sa 586 nga dugang lima mao ang 591 kung giunsa ang Agosto 1 tuig ang milabay kaysa Hulyo mao ang ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan sa ang kalendaryo sa bibliya ug lima kini mga tuig gikan dinhi hangtod dinhi kini usa ka tuig and month right 390 days yeah so kung ikaw pag-ihap sa bisan unsang kalendaryo gikan sa Hulyo 21 hangtod sa Agosto 15 sa sunod nga tuig mao ang 390 ka adlaw gawas kung adunay usa ka tuig nga paglukso kana nga sistema ug wala’y tuig nga paglukso dinhi ug dili sa kana nga panahon sa ingon kanang basig kanang 25 kay kami nahibal-an ingon usa ka simbolo sa tungang gabii hangtod sa tungang gabii si Cristo 25 ka adlaw nga husto kami dapat isulti kana okay mao ra ka magdugang 365 hangtod 25 ug makuha nimo 390 busa kana ang gipasabut siya naghigda sa iyang wala nga kiliran hangtod Agosto 15 sa buntag sa Agosto Ang ika-15 sa bibliya nga kalendaryo mao ang ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan mao nga nagpasabut nga ang iyang 390 ka adlaw nagtudlo sa kalaglagan sa Jerusalem nga mao ang nahitabo lima ka tuig human siya mahuman 390 ka adlaw eksaktong lima ka tuig hangtod ning adlawa sa kalendaryo sa bibliya oo ang ika-napulo adlaw sa ikalima nga bulan sa atong panahon okay maayo kung diin ka moabut tungod ana magdepende kung unsang tuig nga imong gitan-aw busa ang ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan sa ang kalendaryo sa bibliya lainlaing mga petsa sa matag tuig sa amon tungod kay nagsugod sa lain nga petsa tungod kay naka-base kini sa bulan diin sa ato bulan dili ang atong mga tuig wala gibase sa giunsa kini nga linya dinhi nga ikaw na ang pagbuhat niini didto kung unsa ang mahitabo dili kini tanan ang akong giingon nga maayo ako dili kinahanglan isulti nga dili tungod kay kini kini nga mga adlaw nga mga tuig okay ug kini mao ra ang tulo ka gatus nga kasiyaman nga adlaw nga naghigda siya sa iyang kilid busa kung ako himua kini dinhi dinhi nga gisugot sa Abril o unsa ang kinahanglan nimo hinumdumi nga adunay usa ka kinutlo sa espiritu sa tagna nga kinahanglan hunahunaa ang mga kahimtang kung kanus-a gihatagan usab ang panagna nga gikutlo ko dapat pamilyar sa imong kinahanglan hunahunaa ang kasaysayan nga na gipakita sa tagna ug sa ikaduha kung unsa ang nahitabo sa tama nga tagna nahuman ka na sa ilawom nga linya nimo naghisgot bahin sa kung unsa ang nahitabo sa Propeta kung giunsa nimo paghunahunaa nga pero kinahanglan gyud ka hunahunaa ang makasaysayanon nga kasaysayan sa ingon niana kung ibutang namon kini nga panahon gikan sa 592 sa 586 nga kini kini nga panahon dinhi yeah ug nga 390 nga mahitabo sa dinhi mao nga adunay sa tulo nga 90s dinhi ug dayon nahuman niya kini usa pa ka tuig human niya mahatag kini kini nga panagna mao nga kini usa ka tuig mao nga kini 591 cuz kini usa ka tuig ang milabay nga kinahanglan ka ibalhin ug unya kini sa Agosto 15 sa ingon Ang ika-15 sa Agosto usa ka simbolo sa tungang gabii singgit apan kini usab literal sa ika-napulo adlaw sa ikalima nga bulan lima ka tuig sa wala pa mahuman ang templo gilaglag oo Christine mao nga giingon nimo nga sa ika-586 ang ika-napulo nga adlaw sa ikalima nga bulan usab August 15 dili tungod kay lahi na nga tuig ug sa matag tuig sa kalendaryo sa bibliya adunay ikaw 30 lainlaing posible nga mga petsa sa ika-10 nga adlaw sa ang ikalima nga bulan sa lainlaing mga tuig adunay 30 nga lainlaing mga adlaw nga mahimo kini mahulog tama nga sa matag tuig lainlain kana tungod kay kini kalendaryo sa bulan sa Dili kita ang atong mga bulan dili mag linya kauban ang bulan apan ang mga bulan sa mga Judio busa sa kini nga tuig 591 Agosto 15 ang ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan sa 70 AD kung ang templo gilaglag kini Agosto 7 ang ika-napulo nga adlaw sa ikalima nga bulan kung gisulat ko kini nga ingon niini nga kini ang kalendaryo sa bibliya kung gisulat nako ang kalendaryo gigamit nako ang mga ngalan okay tungod kay unya kini dali nga dili makuha nalibog oo sa niana nga 390 nga adlaw nga linya didto nahunahuna ko nga dili nimo gilaraw ang kap-atan mga adlaw nga pagkahuman sa yeah Dili ko to yeah maayo ra gyud aron masiguro nga ako nakasabut sa lima ka tuig nahibal-an nimo nga kini tukma nga lima ka tuig sa taliwala ang oras sa diha nga siya nagsugod sa pagbutang sa sa wala nga kiliran siya nagsugod sa pagbutang sa tuo nga kilid sa tuo nga kilid moadto sa 40 40 days yeah okay ug sa paglikos or ang pagkaguba sa templo yeah okay kung gusto nimong ibutang ang mga adlaw dinhi sa way buhaton nako kini yeah karon ang kap-atan ka adlaw ania dinhi oo nagsugod sila dinhi ang 30 nga adlaw sa 390 mga adlaw magsugod dinhi apan sila usa ka bulan nga tama sa ingon nga katapusan ug ang pagsugod tungod niini mao ang mahimong gabii sa ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan nga magsugod siya natulog sa iyang tuo nga kilid sa makausa nahibal-an nga ang gikapoy nga natulog sa iyang wala kilid aron nahibal-an nimo nga gipasabut kana lima ka tuig sa paglikos kini ang pagkaguba sa templo paglikos kung gikan ka gikan dinhi ang pagkubkob mahitabo sa usa ka tuig ug tunga sa wala pa ang Ang mga templo nga gilaglag mao nga dili malibog sa taliwala sa duha kini usa ka paglikos nga nga mahimong iyang mga tagna gihatag lima mga tuig sa wala pa ang paglibut apan pagkahuman sa usa ka tuig pagkahuman sa ulahi nahuman siya naghigda sa iyang wala nga kilid sa 390 ka adlaw kini pag-adto sa tukma nga lima ka tuig sa pagkaguba sa templo hangtod karon okay busa magbalik kita sa Ezekiel 20 yep oo mao nga sa gabii sa ikasiyam siya naa sa wala nga kilid sa wala nga oras sa buntag inigmata niya kini na 10 ug unya sa gabii sa Basahon ni Mormon 10th naa siya sa tuo nga kilid yes ok oo dili kita kini matapos sa bisan unsa hinungdanon nga petsa nga nahibal-an nako nga kini ika-20 adlaw sa ika-unom nga bulan tingali nakit-an ko pipila ka mga kahulogan sa uban pang mga oras apan kay karon sa tinuud kini hinungdanon tungod kay nagtan-aw ako sa bibliya kalendaryo gusto ra nako susihon ang rabbinic tungod kay posible kana ang ika-21 nga adlaw sa ikapitong bulan sa ang rabbinic dili kami moadto okay ko pakigkita sa ulahi kay kami adunay usa ka butang nga labi ka hinungdanon Ezequiel 20 busa gisusi ra nako kini bisan unsa pa okay so Canon um kung magtan-aw mi Ezequiel 20 giingon kini nga nahinabo ang ikapitong tuig sa ikalimang bulan mao ako gusto lang nimo kini klaro nga kini ang ikalimang tuig nga pagkabihag ni Joachin apan kini usab ang ikalima nga tuig sa paghari ni Okay si Zedekias ug unya kini kung kami tan-awa kini nga kini nga petsa dinhi dili isulti kung unsa nga tuig kini tungod kay kami gihunahuna kini nga petsa sa among kaugalingon nga okay ug unya kini makit-an sa Ang ikapitong tuig wala ako pasayloa muadto diri aron kitaon adunay sa ikapitong tuig nga moadto nga mahimong 590 BC ug unsa nga petsa kini nga kini naghatag kanato sa ika-27 nga tuig sa ikalimang bulan ug ang ikanapulo nga adlaw sa bulan kanang pila sa mga ansiyano sa Israel mianhi aron mangutana sa Ginoo ug milingkod sa akong atubangan so usa ka tuig ang milabay to the day sa ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan sa ingon nahuman niya ang tulo ka gatus nga kasiyaman Gibuhat usab niya didto ang kap-atan ka adlaw apan pagkahuman usa ka tuig human siya nahuman kini sa Zack parehas nga adlaw sa Basahon ni Mormon tuig sa kalendaryo sa mga Judio unsa ang gibuhat sa Gibuhat sa mga anciano sa Israel ang mga mga tigulang sa Israel unsa ang ilang gibuhat okay ngano nga sila pangutana ni Ezekiel kung unsa mi okay para nahibal-an nako nga moadto paggahin og panahon aron maihap ang proseso niini ug pagsulay sa pagsabut kung unsa ang gipasabut niini apan kita karon adunay ikanapulo nga adlaw sa Basahon ni Mormon ikalima nga bulan nga gimarkahan sa 591 sa 590 ug 586 okay sa 591 na kung nahuman siya mihimog parabola bahin sa paghigda sa iyang wala kilid sa 390 ka adlaw ug dayon eksaktong usa usa ka tuig ang milabay ang mga elder sa Nangadto ang mga ansiyano sa Israel nangutana sa Ginoo ug milingkod sa akong atubangan ug iya ning ihatag tanan mga mensahe sa kanila aron mahimo nimong basahon sila dili na kita magtan-aw sa sulod detalye apan nahibal-an nimo nga kini naghisgot bahin sa dugoon nga lungsod nga diin makuha nimo kana naghisgot bahin sa kaulag sa Jerusalem ug Samaria sa kapitulo 23 ug dayon sa kapitulo 24 mao nga siya moagi sa kapitulo 20 21 22 23 ug kung moabut na siya sa 24 kana kung magsugod ang paglikos busa gihatag niya ang tanan niini nga mga panagna bahin sa kalaglagan sa Jerusalem ug pagkahuman iya gyud kana nga paglikos sa 586 pagsugod sa husto nga kami na gimarkahan nga ang pangutana ngano ngano kini 10 ka adlaw sa ikalimang bulan nga sa mao gihapon nga petsa nga ang templo gilaglag sa 70 AD sila namarkahan dinhi sa Ezequiel ug sa mga anciano sigurado sa mga ansiyano sa Israel mianhi aron magpakisayod sa kaniya sa nga petsa aron unsa ang buhaton niini gipasabut okay ug pangutana sa tungang gabii sa ingon kung markahan naton kini namarkahan kita niini kurso nga giingon naton kini tungang gabii ug kini usa ka simbolo sa sayaw sa tungang gabii ang ika-10 apan kini usab ang ikanapulo nga adlaw sa ikalima bulan ug pagkahuman sa usa ka tuig ulahi na sila muabot sa ug nanginahanglan kaniya sa parehas nga petsa sakto usa sa mga butang nga kami kami naningkamot sa pagbuhat diin wala ako sigurado ang among yano nga paagi sa pagtan-aw sa mga linya kanimo nahibal-an namon nga gusto namon kini nga tungang gabii mao kini ang singgit sa tungang gabii nga nahibal-an nimo kini mao ang pagkaduol sa pagsulay us aka kini nahibal-an nimo ang una nga adlaw sa unang bulan bisan pa gusto namon nga tan-awon kini ug kami lang sa niini nga matang sa imong nahibal-an kini way marka mao kini nga mga timaan sa agianan sama kanato pagsugod sa pagsabut sa kini nga mga butang nahibal-an namon nga kini nga mga paagi nahimo nga marka mga simbolo ug kini mahitabo sa labi pa sa usa ibutang ang parehas nga simbolo nga mao ang hinungdan bisan kinsa sakit sa kasingkasing o heartburn didto oo magsugod ba kita pag-usab nga siya gipatay matag usa sa iyang kaugalingon nga - ang ikanapulo nga adlaw sa ikalimang maayong tawo oo kana usa sa mga butang nga atong nakita bahin kang Ezequiel nga wala pa nimo makita sa wala pa tungod kay nahibal-an naton nga si Esekiel mao ang ikalima nga adlaw sa ikaupat nga bulan sa tungang gabii Hulyo 21st okay okay na tama ug kabalo naman mi nga siya nakiglabot sa ikanapulo nga adlaw sa ang ikapitong bulan nga hapit na pagsulay apan karon nakita nato nga siya usab paghisgot sa kini nga simbolo sa ikanapulo adlaw sa ikalimang bulan nga mao ang kalaglagan sa Jerusalem ug siyempre naa koy nahuna hunaan bisan kung siya wala gyud direkta nga namulong sa kalaglagan sa iyang tagna sa panahon nga iyang gibuhat hisguti kini sa ubang mga paagi sama sa iyang gibuhat sa 20 21 22 23 kanang upat ka mga kapitulo karon usa sa kamahinungdanon nga atong gihisgutan a gamay ning buntaga sa Ezekiel 20 busa kung kita kung atong tan-awon ang kini unsa ang labing inila nga bersikulo sa Ezequiel 20 nga mahimo nimong hunahunaon okay mao nga adunay ka usa ka zekiel 12 ug kini ang usa miingon usab gihatagan ko sila Ang mga Adlaw nga Igpapahulay usa ka timaan sa taliwala nako ug sila aron sila makahibalo nga ako ang ginoo nga nagbalaan kanila sa 2020 ug dayon 2020 tama ang walo ka mga bersikulo pagkahuman naa ka kaluhaan kaluhaan ug gisulti kini ang parehas nga butang mao nga kini usa ka doble nga bersikulo nga husto giingon ko Adunay ako mga ideya bahin sa kamahinungdanon sa kini apan makapahunahuna kita bahin sa unsa kini mahimong nagpasabut nga 2020 okay alang sa usa ka dako nga panan-awon doble ang doble okay so we have any lain pa mga 2020 kana ang petsa 2020 sa ingon Wala ako nagasulti nga kini kini kung unsa kini apan ako mag-ingon nga kami kung kami tan-awa ang among linya aron lang maghunahuna bahin niini gamay nga kung unsa na kita nahibal-an ba nimo nga among susihon dugang nga nahibal-an namon nga adunay mahimo igbihag ra kini mao nga kini ang atong linya dinhi mao ang Oktubre 13th ug kini ang Nobyembre 9th ug kini ang 2019 kini ang 2018 karon kung kita moadto ipadayon ang kini nga linya sa dugang nga wala kami bug-os nga masabtan kung unsa ang gipasabut niini nahibal-an nimo kini nga hapit sa pagsulay sa mga pari apan nahibal-an namon nga ang mga butang mao mahitabo pagkahuman niana nga tama ug usa ka simbolo nga karon gipakita na ug ningpakita na kay naa na sa nianang semanaha ni Cristo labi na kaayo hinungdanon nga simbolo tungod kay kini nakatabang kanamo pamatud-an nga kung unsa ang among gibuhat sa semana sa Si Kristo uban ang literal nga semana nga 70 AD mga yuta sa kana nga mga petsa uban sa matagnaon mayor nga moadto sa kini nga paagi sa literal nga mga adlaw sa semana ni Kristo nga gipaagi sa ingon niini yuta sa ikanapulo nga adlaw sa ikalima bulan mao nga adunay kami nga date nga pop out sa sa miaging magtiayon nga mga semana ug pagkahuman atong makita karon ingon gisusi namon ang butang nga kinahanglan nakong buhaton tingali sa wala pa ko maghunahuna nga sa tinuud gibuhat kini kaniadto apan sa tinuod gubot ug wala gyud nako nahunahuna kini nahibal-an nimo ang Agosto 15 bisan tingali nagpakita apan wala ako nakasabut sa kahulogan sa panahon mao nga kini nga simbolo sa ika-10 nga adlaw sa ikalimang bulan nga gipakita pataas ug makita usab ang pagpakita sa pag-usab uban sa mga naka-away aron dili kini mahimo nga usa ka sulagma kini nga gidisenyo alang sa pipila ka mga hinungdan ug ang Ezekiel 20 nagsugod sa ang ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan ug unya kini ang labing nailhan nga bersikulo sa Si Ezequiel gusto kong isulti sa 20/20 husto ug nagsugod kini sa usa ka serye sa mga mensahe batok sa Juda ug sa Jerusalem bahin sa umaabot nga kalaglagan busa wala ako nagasulti nga nahibal-an ko kung unsa kini nagpasabut apan kung ibutang naton kini petsa dinhi sa 2020 gusto namon nga ibutang kini sa among kalendaryo sa tama mao nga nakuha namon ang ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan sa 2020 sa ingon Himuon ra nako kini dinhi pag-usab ug ang date nga muabot ko kung naa ba mahinungdanon o dili anaa sa Gregorian kalendaryo kini ika-31 sa Hulyo busa dili kana usa makahuluganon nga petsa apan sa Julian kalendaryo ang petsa niini ug unsa kini Hulyo 18th ang katapusan nga sulat nga si Samuel snow ug ang ulahi sulat ni Samuel snow gipatik sa ang ikaduha nga adlaw sa ikaupat nga bulan ug kini ang akong gigamit aron markahan ang ka gatus ug kaluhaan ka adlaw nga nagsugod Hunyo 15 oo oo oo karon dili kung unsa ang oo diyutay ra ang akong nahibal-an bahin niini 2020 butang nga wala nako masabut ang koneksyon giunsa nimo kini ibutang sa pisara kung unsa ang kinahanglan nga buhaton sa mga bersikulo sa Igpapahulay nga wala nako masabtan kung unsa ang maayo ang isyu nga umaabot Ang ika-pito ka adlaw nga Adventista sa Adlaw nga Igpapahulay mao nga ang simbahan sa ika-pito nga adlaw nga Adventist nga Simbahan nakiglabot sa Igpapahulay dili ako giingon nga adunay balaod sa Domingo didto apan ang tanan nga akong gisulti mao nga kung motan-aw ako sa 2020 nahimo kini nga simbolo sa tuig 2020 ug kung ibutang ko ang ika-napulo nga adlaw sa ikalima bulan sa tuig 2020 kini naghatag kanako sa petsa kaayo nga akong gigamit sa pagsugod niini tibuuk nga linya apan sa lahi nga kalendaryo tungod kay akong giisip kini nahimo nga usa ka sa kalendaryo sa bibliya kini usa ra ka butang dili ko gipasabut nga wala ko kasabut sa paglakaw pinaagi niini pag-usab okay ako dili sigurado nga ako nakasabut sa pangutana tulo dinhi mao nga kini ang katapusan sa tulo ka gatus nga kasiyaman nga adlaw natapos ang ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan sa buntag sa usa ka tuig ang ulahi moabut ug nangutana kaniya sa ikanapulo nga adlaw sa ang ikalima nga bulan ug upat ka tuig sa ulahi ang adlaw sa ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan ang templo guba nga okay busa kita adunay kining tanan nga mga ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan nga naa sa kini nga linya ni Ezequiel nga husto ug unya sa diha nga kita moadto sa Ezequiel 20 nga kini ang usa dinhi kita maka usa usa ra ang simbolo sa kapitulo 20 magduso magtudlo kanato sa tuig 2020 apan kami mao usab ang bersikulo 2020 ug kami adunay 12 bersikulo 20 mao nga nabatonan naton kini nga nagdoble nga oo si Daniel nga naa sa kapitulo 24 yeah mao nga dili nimo mahimo kana oo tungod kay imong gilabay ang mga butang sa dinhi oo magkutkut ka ilabay ang mga butang kung magsugod ako sa pagsulay ibutang kana diha oo nga kana mahimo ulahi tama dayag nga kini pagkahuman oo walay pangutana bahin sa kini nga linya nga imong gihimo dinhi oo nagpabilin kami Gregorian Gregorian Gregorian ug karon nakadesisyon mi nga mo-switch kang Julian ug kami wala gyud modesisyon mao ang hinungdan ngano nga si Julian ang panghitabo moadto ra sa tanan ang panagna ni Josias busa kita lang dali tan-awa kini nga atong nahimo Nahibal-an namon nga Gregorian Gregorian nga maayo nga gorian wala nahibal-an kadtong tulo didto dili ba ang Hunyo angayan niini nga mga kini Ang Gregorian niining duha apan kini ang kini usab mahinungdanon sa Julian kalendaryo apan busa sa niini nga punto kana ang tanan nga mga petsa sa Gregorian oo mao usab ang pagputol sa pag-uyon niini usab dinhi kung ikonektar mo ang us aka usa so mao kini si Julian so kini ang Hunyo 15th Si Julian ug ang Hunyo 15 nga Gregorian mao parehas nga hinungdanon apan ang imong labing una flat-out lang nga Gregorian yep ug pagkahuman Basi mamangkot ako sa imo sing diutay gamay kanus-a kita mahibal-an nga karon na ang oras sa pag-adto sa lain nga kalendaryo sa parehas nga linya tungod kay kung kanus-a ang simbolo nagsulti kanato aron susihon lang ang tanan ang kalendaryo ug kung makita namon ang datos morag motugma sa tama unya gitugutan kami sa pagbalhin mao na naa kay naay upat ka kalendaryo husto ug ang mga higayon niini nga mga butang nga gusto nimo perming sa wala pa kini anaa ang Julian ug Gregorian ug ang biblikanhon ug ulan nga nagpugong kanimo pagsulay lang sa imo ibutang lang una ako nga ikaw adunay usa ka gatus ug kaluhaan mga adlaw didto sa Kaliwa diin gibutang nimo ang kantidad tali sa Oktubre 13th ug Nobyembre siyam alang nako oo kung imong gibutang kana bisan unsa kana nga salamat nga akong gihunahuna Kinahanglan nako buhaton kini nga paagi salamat mao nga ang usa nga kami adunay kini ang panagna ni Josias Lynch 391 ka tuig ug 15 adlaw 15 adlaw tunga sa bulan kini ang tinuud nga paghari sa mga Hari ni Saul David ug Solomon ug unya ikaw adunay 391 mga tuig ug unom ka bulan nga 390 usa itudlo ang lima ka tuig ug unya kinahanglan nako nahuman kini usa apan kita usab lain nga usa nga mao ang usa nga naghisgot sa mga pag-ampo sa Italya ug dayon kami adunay usa niini mao nga kini ang nag-una nga among nakit-an kaniadtong Oktubre 13 sa udto nga naglingkod didto sa hapon sa pagkalkulo ug akong nasuta nga 391 sa lima ka adlaw nangilabot hangtod sa tungang gabii sa Nobyembre 9 oo tunga sa adlaw 0.5 adlaw nga tunga sa usa ka adlaw nga 0.5 ka adlaw busa bisan unsa ang punto niini panahon dinhi gisugyot kini istruktura ug sa ingon sa pagtan-aw sa akong pagbalik sa sa 120 ka adlaw ako mianhi sa kini nga petsa ug kini nga petsa mao ang Hulyo 18 sa 1844 busa kung ako karon adto dinhi ug nahunahuna ko nga ang ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan hinungdanon ako sa wala madugay isulti kung unsa ang gitakda nga petsa sa 2020 tungod kay Gitudlo ako sa ika-10 nga adlaw sa ikalimang bulan ug gipunting ko sa tuig 2020 pinaagi sa pagtan-aw sa Ezequiel 20 ug dayon kung ako buhata nga makit-an nako kini nga petsa Hulyo 18 diin ang parehas nga petsa dinhi sa Gregorian kalendaryo kaniadtong 1844 mao nga kini nahimong usa ka simbolo sa Hulyo 18 ang usa ka simbolo ni Samuel gihagit ang chiasm sa katapusan niini oo Brittany gikan sa pagbasa sa Ezequiel 20 bersikulo 1 hangtod sa Ezequiel 2020 kini daw dili angay buhaton kung dili naton pilion ang Ezekiel 20 bersikulo 12 tungod kay kini nagsulti sa parehas butang ingon una nga una sa una kini Ang Ezequiel 28 nga nagpatay sa 2020 usa ka doble sa 20 sakto ug kini tanan mga tungang gabii sa ang singgit sa tungang gabii ug busa ang mga doble hinungdanon nga oo oo ubang Jeff kung imong tan-awon ang mga deadline didto sa imong wala kung diin nakuha nimo ang ikalimang adlaw sa ikalimang adlaw sa Pasko yeah nakita kung gibuhat nimo ang pagguba sa templo sa Bibliya mga magtutudlo nga adunay mga Judio nga nagbantay sa Igpapahulay sa matarong nga Jerusalem mahimo’g naglungtad hangtod sa hangtod kung naghisgot ka bahin a panagna nga nagpaila sa kalaglagan sa Jerusalem ang Adlaw nga Igpapahulay usa ka hinungdanon nga punto sa pakisayran ug sa kini nga kalihokan kung unsa ang among gibuhat sa mga bersikulo kanimo nahibal-an ang Daniel 9 11 pagpadayag 9:11 hmm kini usa ka madawat nga prinsipyo aron matan-aw ang Esekiel 2020 ug kini nagtapis sa Igpapahulay ug adunay koneksyon uban ang Igpapahulay ug ang kalaglagan sa ang templo siguradong oo mao nga kita niini mao ang gibuhat namo tanan nga oras kana ang alang kanako dili kini usa ka paglukso bisan unsa ra kini makatarunganon butang nga buhaton kung imong gitan-aw kini mga bersikulo oo si Graham Tron makatabang sa igsoon nga babaye Brittany ingon man ang Deuteronomio 18 18 oo kini 18 sa pareho nga butang nga nagakahitabo niining kahayag gipalayo ang imong kaugalingon nga imong gisulti kanamo karong buntag so naa ka’y usa ka simbolo ug ikaw nagtrabaho uban niini ug dili ka hingpit nakasabut sa tanan nga kini wala'y paagi sa moment mao nga imong gipakita kanamo aron dili kami mahimo gilauman nga mahibal-an ang matag link bisan dili ug sa tanan Nagabuhat ako dinhi mao ra nako isulti kini sugyot 2020 sa akon aron ako magtan-aw diin ang ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan nahulog sa 2020 karon kung wala kini nahulog bisan unsa nga hinungdan nga akong isulti pag-ayo tingali dili ako ako nahibal-an nimo sa sayup nga direksyon apan ang kamatuoran nga kini naghatag nako Hulyo 18th mao na gyud hinungdanon nga oo lain nga argumento alang kanimo sa paghunahuna nga sa 2020 tungod kay ang daotan nga Ezequiel 20 20 ka tuig ang pakiglabot ang Igpapahulay mm-hmm ang mga posibilidad sa gibuksan namo ang Igpapahulay sa 9/11 sa Hunyo Ika-2 ug dayon pagtapos sa Igpapahulay sa Hunyo 19 sa I ug 11 ang Igpapahulay sama sa a yawi nga nagbugkos sa tanan niini nga istraktura magkahiusa aron ang Adlaw nga Igpapahulay bahin niini apan imong gitan-aw ang Hulyo 18 sa Hinuon Corian busa kini ang Hulyo 18th nga Hulyo 31 ning Biyernes Santo gabii kini yeah sa Gregorian Hulyo Ika-31 mao nga gipasabut nako nga ibutang ko kana oo, wala ako'y simboliko timaan sa Hulyo 31st apan usa ra ang akong kinahanglan labi na kung gihigot kini nako sa una nga petsa dinhi isip simbolo sa ikaduha adlaw nga ika-upat nga bulan usa ka simbolo sa Hulyo 18 Hulyo 18 gikan sa ikaduha nga adlaw ang ika-upat nga bulan sa 1844 ang parehas nga petsa mao nga kung ako mogamit sa ikaduha nga adlaw sa ika-upat nga bulan nga mao ang Hunyo 15 sa 2018 sa paghatag kanako usa ka gatus ug kaluhaan ka adlaw alang sa akong istraktura nga gikan sa mga tuig sa mga hari sa Juda unya ang kamatuoran nga ako adunay Hulyo 18 sa Julian Ania ang hinungdanon nga nagdala kini kanako balik sa sinugdan tungod kay gipahayag sa Dios ang katapusan gikan sa sinugdan oo elder Jeff okay Kathy sa akoa pag usab sa Hunyo Ika-15 Craig Orion mao kini ang ikaduhang adlaw sa ika-upat nga bulan yeah ug unya gibutang nimo okay mao nga kini ang hinungdan ngano nga 18 yep busa kini sa 1844 Oh sa usa ka yawe okay karon gusto ra nako paghuman niini dinhi kay nakakuha ra sila og gamay sa oras ug tingali mao kini ang 120 ka minuto karon mao ang Hunyo 2nd 2017 naa kini Sakto ang Italy ug kini alas 9:00 11:00 kini nagsugod sa alas 7:11 sa gabii ug kini ang pagsugod sa Igpapahulay ug kini gipadala kanako sa Adlaw nga Igpapahulay buntag gikan kay Richard nagpadala siya usa ka text nako o usa ka mensahe sa messenger messenger bahin niini sakto mao nga kini bag-ong bag-o gyud ako nagpasabut nga gipresentar ko na kini apan kini bag-o kaayo kini nga ideya ug mao nga kita gihapon grabi lang sa una pagsabut sa kini apan ako adunay mga panahon sa paghunahuna sa kini bahin sa usa ka gamay daghan ug busa kini nagsugod sa Igpapahulay karon karong adlawa dinhi mao ang Pentekostes busa siyempre adunay usa ka simbolismo didto nga sa Italya sa 2017 nga adlaw sa Pentecostes nga elder Gisangyawan ni Jeff ang kaluhaan ka gatos ug kaluhaan ka minuto nga sermon usa ka gatos ug kaluhaan ang simbolo sa mga pari okay so oo nahikalimtan nako ang 120 ang mga tawo didto sa Pentekostes busa gipasabut nako kini mabdos sa simbolo nga sakto sa ingon Nagsugod ang Igpapahulay nga siyempre kita kini nakit-an ug kini natala sa usa ka timestamp sa usa ka video nga ingon sa usa ka Hunyo ika-2 nga Pentekostes sa kalendaryo sa bibliya sa oo sa tuig 2017 oo oo nahibal-an ko dili kanunay maghunahuna alang sa tanan apan mao kini ang hinungdanon kaayo ug karon gisugdan na niya ang Igpapahulay sa kini nga pag-ampo ug unya kung giisip naton tulo ka gatus ug kasiyaman usa ka punto lima mga adlaw moabut kita karong Hunyo 28th mao ang problema adunay nga sa Hunyo 28 dili linya sa bisan unsa gawas sa Julian kalendaryo sa ika-15 sa Hunyo karon nagsugod na ako Hunyo 15 sa Gregorian alang sa akong sunod nga panahon sa 120 ka adlaw apan karong Hunyo 15 dinhi sa Julian natapos kini nga panahon sa 391 ug tunga nga adlaw mao nga sa dinhi naa moy 13 ka adlaw gikan karong June 15th to karong Hunyo 15th ug daghan pa kahulogan nga dili ako magatagna dinhi sa kini nga punto sa pag-atubang sa niini bug-os nga gamay nga puzzle apan ang tinuod mao ba kini karon nahimo na usa ka simbolo ni kini nga katungod nga kini kini adunay kalabutan sa matag usa ug mahimo naton kini nga atong mahimo switch sa taliwala ni Julie ug GOOG Orion tungod kay dinhi josiah lich dinhi gibuhat dinhi sa diha nga josiah nga adunay sa iyang tagna dinhi nagsugod siya kaniadtong Hulyo 27th 1299 ug kaning Julian nga date ug naa pa siya Hulyo Ika-27 dinhi 14:49 kana usa ka date ni Julian apan sa pagtapos niya kini sa Agosto 11 1840 sa usa ka Gregorian nga petsa nga wala niya gikuy-an account nga tana gikan siya Julian to Gregorian kung adunay makapasuko sa bisan kinsa adto kini kay Josias Lich ug magreklamo okay pero gusto lang nako makamao nga karong tuiga dinhi ug ning tuiga dinhi kung naa siya gamit ang kalendaryo sa bibliya nga iyang gusto miabot sa parehas nga petsa tungod kay August 11th sa 1299 sa Julian ang parehas nga petsa sama sa Agosto 11th 1840 sa Si Gregorian mao si Josias Lich sa Diyos ang paniguro nga dungan nga gibalaan niya kining duha ka mga kalendaryo sa kamatuoran nga kana ang kalendaryo sa bibliya parehas sa niining duha ka tuig mao nga kung ang mga tawo makakuha og medyo gamay'g stress kung unsa akong lakaw Julian ug Gregorian kini nga sundon gipahimutang sa kini nga panagna ug kini panagna mao ang gigamit namon sa paghimo niini mao nga sa kini nga panagna kinahanglan nga kita tugutan nga molihok sa taliwala ni Julian ug Gregorian sa pagpangita sa mga simbolo ug gigamit usab ang kalendaryo sa bibliya tungod kay ang bibliya ang kalendaryo naghatag kanimo sa husto nga petsa Bronwen ug kung kanus-a nimo kana gihimo pagbalhin sa taliwala sa mga kalendaryo base sa gitugotan kini ni Josias Lich yeah gitugotan ka nga usbon ang ang mga numero nga sama sa 123 91 mahimo ra kaayo sa semana gikan sa mahimo naton bag-ohon ang mga tungatunga mga numero kung unsa ang magpabilin nga parehas sa mga ang mga numero nag-ingon sa sama nga pagpabilin nga mga numero parehas Kini nga mga oras sa wala’y bisan kinsa nga atong gibuhat kini sa ulahi akong gipasabut ingon kita naglihok sa unahan sa pagtan-aw sa kini nga mga kalendaryo buhaton ang mga numero nagpakita nga maayo ako Corian ug Si Julie didto ug ang mga numero wala patas ang gusto nimo nga mahimo nila ibalhin kana Julie ug Julie ug pagkuha ang imong mga numero nga katumbas sa ilang gusto o giunsa ang giingon sa mga numero kanunay nga ang mga numero kanunay yeah diri lang sa switch sa kalendaryo gibalhin sa mga kalendaryo ang pagpabilin sa mga numero parehas tungod kay kini sa pamilya sa palibot sa mga numero nga akong gibuhat ra gyud nga nahibal-an nga kini nga mga numero ang linya lahi sa lainlaing kalendaryo okay oo, naa ka bay panan-aw sa kana hmm unsa imong hunahuna bahin ani pero dili kami maghisgot ako niini tungod kay mahimong usa ka bug-os nga uban nga hilisgutan apan nahibal-an nako kung ngano okay Brittany ika-2 sa Hulyo 18 ug ang 10 Hulyo 18 kaniadtong 1844 ang ikaduha nga adlaw sa ang ika-upat nga bulan mao ang Hulyo 18 sa Kalendaryo Gregorian sa 2020 sa ika-napulo nga adlaw ang ikalima nga bulan mao ang Hulyo 18 sa Julian nga kalendaryo mao nga kini kini nga mga kalendaryo switch matag tuig ang Julian ug Ang mga petsa sa Gregorian lahi sa biblikanhon nga kalendaryo mao nga kung ikaw gikan usa ka tuig hangtod sa sunod mag sige na sila lahi sa pito o walo ka adlaw ug unya ningbalhin sila ug nangadto sila ug nanglihok sa mga bulan matag 19 ka tuig kini gibag-o nga gisubli apan nakasalig usab kini kung adunay ka tuig nga paglukso kung ikaw adunay paglukso daghang tuig mahimo’g molihok ang lainlain ug uban pa sa ingon kini mahimo nga labi pa komplikado kana kung nganong gusto naton nga paghimo usa ka programa nga ningbuhat tanan niini alang kanimo pwede ka mag online ma dali ra ka makit-an sa kini nga mga petsa sa tama nga mga kalendaryo ug mahibal-an nimo kini kinahanglan nako hibal-i kung giunsa kini buhaton oo nga okay Brittany nag pangutana ka kay logic uh ako dili pag-ingon nga wala’y lohika alang nako dili lang kung unsa ang nabuhat nimo dili ikaw pagkuha ako wala makadungog sa usa ka tin-aw pagpasabut sa pagbalhin gikan sa sa Ezequiel 20 bersikulo 1 kung unsa ang lahi sa logic giingon namon nga nagtukod kami sa 2020 dali ra kami makaingon niana nagtudlo kini sa 2012 tungod sa bersikulo 12 o 2001 kay kini 20 bersikulo 1 ako nag-ingon nga gigamit kanang matanga sa lohika II ayaw tan-awa kung ngano dili ako dili makakita dili ko kasabut okay magpabilin sa usa ka seg okay tan-awa ko gyud kini buntag busa pipila sa mga butang nga sa akong hunahuna Nakalimtan ko kung unsa ang akong buhaton sa ila mao nga gi-klik ko kini aron makuha ko ang akong gamay nga programa dinhi ug okay oo wala sa imo adunay pipila ubang mga butang nga akong tan-awon apan ako dili gusto nga moadto sa kana ug ako nahibalo Kinahanglan nako mahibal-an ang pipila ka mga butang bahin sa niini apan nga aron sa pagsulay lang sa pagtubag ang imong pangutana nahibal-an namon nga 2020 mahimo mahimong simbolo sa usa ka tuig nga sama ra 1818 Ken tama ug ang Adlaw nga Igpapahulay mao ang hinungdan nga ang Jerusalem gilaglag mao nga wala nila tumana ang Igpapahulay ug kini labot sa kalaglagan sa Ang Jerusalem ingon usa ka simbolo aron dili ang Jerusalem pagalaglagon sa 2020 apan kini apan kini ang simbahan mao nga kini adunay usa ka butang buhata ang simbahan sa ikapitong adlaw Iglesia Adventista nga gitimaan ang akong panan-aw sa 2020 sa Hulyo 31 sa among tama ang kalendaryo ug ang kamatuoran nga kana mao na ang oras nga ang imong tan-aw kung ako ra gibuhat kini 2020 ug nakita nako ok ang ikanapulo adlaw sa ikalimang bulan nga gipaangay sa Hulyo 31st karon wala’y ipasabut bisan unsa gawas sa kamatuoran sa Hulyo 18 niini sa Julianne nagdala kanako balik sa sinugdanan sa akong kinabuhi ingon a simbolo sa ika-18 sa Hulyo mao si Samuel nga nagbutang mga sulat kini tulo ka adlaw sa wala pa ang tungang gabii sa tukma kana ang hinungdan nga gipili nako ang 2020 ug kung kanus-a gibuhat kana unya ako adunay kana nga simbolo sa ingon nagpasabut nga naa ako sa tuo nga track nganong ikaw pilia ang 2012 kana kung kanus-a namo nakuha ang panagna para sa Domingo oh maayo siguro mahimo nimo oo tingali mahimo naton ngano nga dili kita mopili oo mahimo naton magamit ang 2012 sa akong hunahuna 2012 makahuluganon tungod kay kana ang tuig sa dihang gitagna ni Parminder ang 2014 oo mao na siya gitagna ang usa ka balaod sa Domingo sa 2012 busa oo pareho tama ang akong giingon ang duha ang mga bersikulo mahinungdanon apan kini nga nagtudlo alang kanato sa umaabot nga wala kita pagtan-aw balik sa 2012 pa apan mahimo nimo molingi sa likod tungod kay kinahanglan naton nga molingi sa likod ug tan-awa kana nga koneksyon nga kana mapuslanon nga butang nga buhaton oo Larry alang kanako ngano dili kami nagpili 2012 tungod kay sa linya dinhi ikalimang bulan nga gitagna niya kung unsa ang gusto mahitabo sa ulahi yeah sa umaabot nga template panudlo mao nga ngano nga moadto ka sa 2020 tungod kay nangita kami sa umaabot nga yeah sa akong hunahuna siya gipunting sa umaabot nga pagtan-aw namo sa umaabot nga tumblr Nakuha ni Jennifer Cathy ang imong kamot sa usa ka moment nga bra bra nakakuha sa problema sa katawa okay okay imong pangutana nako hinumdomi kung unsa ang imong buhaton mao ang imong makit-an kini nga mga petsa sa kanimo ug ikaw adunay ingon nga imong angkla ug mouli ka ug balik ug gigamit nimo ang bisan kinsa sa mga gregorian kami pisikal nga ako nagpasabut kini moadto yeah ug gipangita nimo ang mga date na mahimong makahuluganon ug unya gigamit nimo nga kutob sa imong nahimutangan karon ang imong gibuhat mao na kung giunsa ka pag-adto okay dinhi kung unsa ang nahitabo na naa syay hitsura sa akoang gibuhat dili kana ang nahitabo unsa ang mahitabo nga gihatagan ka nako sa Diyos pinaagi sa pagtuon kita makasabut sa usa ka numero unya sa pagtan-aw nako sa numero ug ako tan-awa ang petsa kung ingon ana kung naa ba ko kalendaryo didto ug akong gipanghulog ang usa ka dart ug sa matag higayon nga ilabay ko ang dart na hit nako usa sa mga target ug kana nga mga target mao ang pipila nga lainlaing mga numero sa pipila lainlaing mga petsa adunay 365 ka mga date sa usa ka tuig ug dili ako nawad-an kini kanunay bisan kanus-a wala sama kanako nga dili makahimo sa pagbuhat niana paglabay sa tama makuha kini kaayo kung ako aron makapangita kini usa ka angkla sa apan ug petsa ug Gusto ko nga molihok sa unahan o sa unahan ug Magtan-aw ako sa tanan nga lahi niini mga kalendaryo unya ako daghang nakit-an parehas ra ka nga naa sa imoha pero dili ako ang pagbuhat niana Dili ako nagsugod sa mga kalendaryo ug paghimo sa kini nga mga numero ug dayon pagsulay aron mahibal-an kung diin sila naa sa usa ka linya unsa ang ako adunay gihatagan nako mga span sa oras gihatagan nako kini nga istruktura ang ang istruktura na anaa ug unya tanan ang mga petsa nga gikumpirma ug gihatag kahulogan sa istruktura sa istruktura ang gamit nga gigamit nako sa usa ka kamot aron tan-awon kini nga mga kalendaryo apan ang tinuod dili ako mingawon sa ingon Nagdagan ko nga gibulag ako paglabay sa mga pana sa kini nga mga kalendaryo kung kuhaon nako ang blindfold tanan sa usa ka higayon nga ilang naigo ang petsa nga usa sa kadtong mga target nga mga petsa alang sa higayon nga ako gibuhat sa semana ni Kristo ug ako adunay matagna nga salamin sa ilawom sa matag usa usa sa mga petsa sa matagnaon salamin nga nagtumong sa usa ka suod sa pagsulay sa usa sa mga kalendaryo usahay sa duha nga kalendaryo usahay tulo ka kalendaryo mao nga wala ko gipangita mga tuig aron mahibal-an kung diin ang mga naglinya mga tuig gihatag kanato sa matagnaon salamin ug ang kamatuoran nga sila naglinya kana nga paagi makahulug nga oo sa lain Jeff Nakahunahuna ko nga nakuha nako kung nganong naglisud sa imong gibutang sa 2020 sa didto alang sa usa ka balay ug mahimo naton isulat kana ingon sa pipila gibalaan nga pangagpas sa kini nga punto apan Ako modugang sa pagsuporta niana gibalaan nga pangagpas nga 2020 nga binuhat ang ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan mao ang kalaglagan sa Jerusalem ug bisan wala nimo kini gisulti sa parehas tuig adunay kaarang nga nahimong okay sa mga nag-ikyas uban ang kalaglagan sa Ang Jerusalem nga atong masabtan mao tingali Ang Edom sa Ammon ug Ammon nga nakaikyas sa kamot sa hari sa amihanan aron kita makahimo tan-awa kanang logic niini apan kung muadto ka 2nd Cronicas 20 20 ug mabasa nimo kana kasaysayan sa unahan sa saad ni adunay tin-aw nga panan-awon sa ika-2 nga Cronicas 20 20 kini ang istorya sa giyera kontra Ang Moab Moab kay Haman mao nga adunay ka usa pa sa bibliya 20/20 kini adunay kalabutan sa ang pakig-angot sa Itamar banham ug uban pa Naghunahuna ako sa konteksto nga dili kana layo sa linya bisan wala ako kahibalo eksakto kung kini ang mga Levihanon o Mga Nepilim ug sa gawas nahibal-an naton kana mahimong hinungdanon tungod kay kana sa sunod nga eleksyon sa Estados Unidos oo oo kanus-a ang piniliay sa komperensya sa 2020 silang duha maayo kaayo oo sigurado sa sulud kana usa ra kana pinaagi sa tanan natong tanan conjecture usa ka Tamina okay ra so ako lang makuha kana kung kung mao kana ikaw sa ingon sa ingon ikaw pagkuha usa ka simbolo nga napulo sa ikalima nga bahin niini didto sa wala nga board sobra ka didto ug ingon nimo ibutang kini sa ato nga time ug ikaw nga nakita ang ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan Hulyo 18 Julian kalendaryo oo mao nga sa ikanapulo nga adlaw sa ikalima nga bulan 591 siya naghatag sa tagna bahin sa templo gilaglag yeah natapos na niya ang pagpamakak sa iyang kilid 390 ka adlaw okay ra kung kanus-a magbalik ka sa among oras ug naa ka 20 2010 ika-55 nga bulan ug kana ang Pagkaguba sa templo akong giisip nga husto na ang akong pagtan-aw niini usa simbolo sa pagkaguba sa templo nga mao ang ikapitong adlaw nga Adventista Church okay ug mao kana ang katapusan ug dayon gikuha nimo ang baruganan nga ang ang sinugdanan parehas nga dili nimo gusto unya gikuha nimo ang simbolo sa Hulyo 18 ug gidala nimo kini sa sinugdanan diin Hunyo 15 unya Hunyo 15 ang EC magpadayon Agosto 15 591 dili unya sa Juan 15 ang tagna kinahanglan ihatag didto unya wala’y hinungdan sa pagpahayag sa katapusan gikan sa ang sinugdanan sa tagna sa ang panagna mahitabo sa Oktubre 13th kanimo kinahanglan nga tan-awon ang istraktura dili lang tan-awa ang mga petsa tan-awon ang estruktura tungod kay kining tanan nga mga petsa nagsimbolo usahay sa parehas nga linya nila nagsimbolo sa parehas nga butang mao nga kung sila nagsimbolo sa parehas nga butang sa matag usa mga butang nga kana nga linya nagsimbolo na didto sa kana nga linya gisimbolo nila kana linya nagsimbolo sa kini nga butang aron dili ka makahimo dayon ibutang ang matag usa sa mga butang sa linya ug isulti nga nakasabut ka unsa Giingon nako nga dili nako kini isulti og maayo tungod kay kini nga mga linya dili ika-lima bulan kung nangita ka maghimo ka og yeah yeah gisulti namon ang among timeline sa katapusan dinhi ang pananglitan kung unsa ang akong gisulti ikanapulo nga adlaw ikalima nga bulan ikanapulo nga adlaw nga ikalima bulan ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan yeah kini ang pagguba sa templo mao kini upat ka tuig sa wala pa ang kalaglagan templo kini lima ka tuig sa wala pa ang ang pagkalaglag sa templo nagbantay sa ang templo wala malaglag dinhi ug ang ang mga templo wala malaglag dinhi oo kung kanus-a nagtan-aw kami sa usa ka linya ug parehas kami simbolo ang parehas nga petsa sa lainlaing mga lugar sa usa ka linya nga dili naton giingon nga maayo ngano nga dili ba kaha nahibal-an nimo nga ang mga petsa mag-abut sakto nga pagkasunud pero usahay usa ka linya nagsimbolo sa usa ka piho nga petsa o usa ka piho nga panghitabo nga naghimo nga yeah kini lang kana nga ika-napulo nga adlaw sa ikalimang bulan 2020 mahimong 587 sa ibabaw diin ang templo gilaglag nga tama kana nga mao kita klaro kaayo kami naghunahuna lang ko unsa kung unsa ang unsa ang ika-10 nga adlaw nga ikalima nga bulan 591 diin siya mihunong sa pagbutang sa iyang wala kilid ug siya molingi sa iyang tuo nga kilid asa nimo markahan kini sa among linya sa ibabaw dinhi dili ko gusto nga kana ang akong gisulayan ang isulti dili ko ba gimarkahan kini nga mga butang sa a linya kini tanan nga usa ka punto kini tanan Ang tungang gabii wala ako nagtimaan sa ikanapulo nga adlaw ang ikalima nga bulan dinhi sa bisan unsang butang kay naatubang jud niya ang tulo ka gatos nga kasiyaman ka adlaw kini ang paagi Nakasabut ko niini ug kini nahimong tanan a simbolo ug busa gitagna niya ang kalaglagan sa Jerusalem pinaagi sa pagpamakak sa iyang wala nga kilid ug dayon ang iyang tuo nga kilid sa tanan kini nagpakita nga siya nagtagna sa ang kalaglagan sa Jerusalem ingon usa ka simbolo gipanagna ug ang iyang tagna gipahayag sa Hulyo 21st yeah 592 ayaw pagtan-aw kini nga uban pang mga petsa ingon pagpahayag sa panagna sila dili ang panagna makita ang iyang pagpanagna ania na sa wala pa ang 390 mga adlaw ang atong pagpanagna mao ang Oktubre 13 didto na ang among panagna diin nagsugod ang atong panagna ug mahimo karon magsugod sa paghimo labi pa nga mga panagna ingon siya sa usa ka diwa nga buhaton ingon nga siya nagalihok pinaagi sa kini nga kasaysayan ug usa ako ug ako nakiglalis gikan sa sugod sa higayon nga makaabut kita sa Nobyembre 9 lang sama sa pagtapos sa iyang 390 ka adlaw mahimo namon nga maghimo labi pa nga mga panagna mga detalye nga gihatag kanato nga nahabilin 591 wala no dili ako dili kana buhaton dili kana ang dili mao kung unsa ako giingon nimo giingon lang ang katapusan sa 390 mga adlaw yeah numero siyam nga maayo ang gibuhat namon kana apan dili nimo mahimo kana isulti lang kana didto kana ibutang nato 591 ako dili kini buhaton tungod kay kana mahimo pagkalibug sa mga butang nga ilang simbolismo didto apan dili nimo mahimo kini ibutang ingon usa ka marka ingon usa ka paagi mark nga kini usa ka simbolo nga oo ang iyang lain sa ang iyang mga kilid mao ang tagna ug ang iya ang panagna gipahayag kaniadtong Hulyo 21st 592 gabii ayaw pagsulay nga ibutang ang tanan sa usa ka linya ingon ana kay cguro ka ing ana confuse yourself tungod kay dili kana gibuhat namon among gimarkahan ang kronolohiya ug ang matag usa sa mga linya nagsimbolo sa usa ka piho nga butang okay adunay daghang mga ang mga tawo nga adunay mga kamot dili nako mahimo hinumdomi kung kinsa ang una pero si Kathy nimo una ang komperensya sa GC alang sa pagpili sa ang bag-ong presidente naa sa Indianapolis Hunyo 24 hangtod Hulyo 4th 2020 naa sa stadium sa lana ug kini naghupot 70,000 mga lingkuranan ug kini ang ika-61 nga sesyon nga adunay 2,500 mga delegado okay Christina sa dinhi sa ang pinaka ubos nga linya nga nakuha nimo sa Hunyo 15 pag-uyon o si Ian ug dayon naa sa ubos kini ikaw nakuha ang usa ka 13 14 ka adlaw gikan sa Hunyo 15 adto na kami sa June 15th Julian ug kini ang usa kini nga pagtapos kini ang linya ug ako wala pa gyud nahuman niini apan oo ako dili ibutang ang 126 ka adlaw sa karon makalimtan na naton nga apan karong Hunyo 15 ning-abut dinhi apan ang akong gatusan ug kawhaan ka adlaw nagsugod ang Gregorian nga petsa apan ingon usa ka simbolo nga mahimo nako unya ibutang kini nga mga duha ka linya linya dinhi makatabang sa paghigot sa kini nga linya kini makatabang paghatag kumpirmasyon alang sa pagsugod niini linya apan kini nga 120 ka adlaw nagsugod dinhi sa Gregorian nga mao ang ikaduha nga adlaw sa ika-upat nga bulan nga Hulyo 18th ug 1844 ug kini naghatag kanato Hulyo 18 sa julienne sa 2020 busa kini gipakita ra nga adunay istraktura ok Si Daniel ang katapusan sa 391 natapos sa kalaglagan sa Jerusalem mao nga tagna bahin sa nagakahitabo didto ang ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan dili kinahanglan magsimbolo alang sa katapusan sa ang 391 ug tunga nga sa Nobyembre 9 imbes ang panudlo sa pagbansay nga pagbansay no mao na imong gibuhat parehas nimo nga naghunahuna nga kinahanglan kini nga mga marka sa timbang ibutang sa piho nga paagi kung unsa adunay usa ka simbolo sa usa ka butang ang tibuuk nga linya nahimong simbolo sa pipila oo apan ang pagkabalda sa akong nasabtan ang pagkalaglag sa Jerusalem nahitabo sa ang ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan pagkahuman sa a nga panahon sa 390 1.5 ka tuig nga pagsugod sa husto gikan sa 977 apan kinahanglan naton karon tan-awon kini ingon usa ka simbolo dili lang naton masulti nga kita kinahanglan nga adunay sa kalaglagan sa Sa Jerusalem kaniadtong Nobyembre 9 nga oo gayud ania kami dinhi tulo nga usa ka gatus kasiyaman usa ka punto lima ka adlaw ug kini puntos sa diin kini ang hapit na sa pagsulay alang sa mga pari alang mismo sa mga pari nagka-mix ka na usab mga linya nimo naglibog ang isyu kung unsa sila gibuhat ang mga pari mao ang ilang gitagna kini nga panghitabo sa katapusan tama na sila pagtagna sa kalaglagan sa Ang ika-pito nga adlaw nga Adventist Church tama goodnight karon naa mi aron kami adunay lainlaing mga linya nga gibutang sa ibabaw sa matag usa ug kung magsugod kami sa pagsulay marka sa kini nga mga linya nga makalibug kini maghimo kini og mga problema busa kita kinahanglan buhaton mao ang pagtan-aw sa istruktura niini mao ang istraktura nga gihatag kanato tan-awa sa kini nga kronolohiya pasayloa ko ayaw hunahuna sa linya ako adunay 391 ug tunga nga yeah didto ug naa koy tulo ka milyon nga usa ug tunga didto ko gibutang lang kini kung kanus-a gidala nimo kana sa 220 kung diin ang pagtambal usa sa mga utanon oh gusto nimo mahibal-an kung diin 391 ang mobalik dinhi tungod kay kana ang katapusan sa 391 wala ko masabut okay nakita nako ang imong giingon ingon ka na ok lang ko nasabtan nako ang imong pangutana mao nga iyang gipangutana ang pangutana kung gikan ba ako 2020 sa ingon himua ang pagkalkula gikan lang lucinda logic okay nakasabut ko sa imong logic apan kinahanglan nako buhaton ang pagkalkula [Tawa] tungod kung ang imong lohika adunay kahulogan kaniadto ang pagkalkula kinahanglan nga molihok sa ingon Gihatud ko kini dinhi usa karon pero buhaton ra nako kini ug pagkahuman sirhi kini ug makita ang pagkaguba sa laraw nga diin ang ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan okay kung kung moadto ka sa ubang board nga gitapos nila sa taliwala sa 91 ug a katunga sa Nobyembre 9 mao na kung asa ko naghunahuna nga kinahanglan naton ibutang ang kalaglagan sa Ang Jerusalem sa usa ka ang-ang sa kini nga takna moadto pag-apruba okay busa kini nga lugar sa 92 pagbansay sa 20 nga pagbansay busa kung mao na kana trainee trainee kinahanglan namon adunay 391 gilakip bisan kung dili kini managsama sa niana nga paagi nahibal-an pa naton nga sa tungang gabii ug ang singgit sa tungang gabii managsama ka karon kini mao ang pagpaubos sa ika-28 sa Ang tungang gabii ug ang 2019 ang tungang gabii ug adunay daghang mga saksi nga didto yeah paralino unya kita maka-zoom sa ug kita makit-an nimo nga nahibal-an nimo nga nakakuha ka Mga tungang gabii sa tungang gabii sa 2018 nahibal-an nimo o bisan unsa nga mahimo namon pag-zoom out ug kami gitan-aw ko kini nga mga butang busa sa akong hunahuna adunay kahuluganon kung unsa gyud ang ka adunay ako sa pagbuhat apan kinahanglan ko nga susihon kini ulahi tungod kay kanunay akong gi-double-check tanan nga akong giisip ang tanan sa akong mga tudlo ug mga tiil ug siguruha nga makuha nako ang mga numero husto apan mag-ampo kita minahal nga amahan sa langit mapasalamaton kaayo kami alang sa kahayag nga nagsingabut sa atong agianan pag-usab wala damha ug nangutana lang mi aron imong mapadayag kini nga mga butang klaro sa atong hunahuna nga mahimo naton mapakigbahin ila sa uban ako nakaila sa Ginoo nga ang ang instrumento sa tawo kanunay dili igo ang atong mga hunahuna nangaluya tungod sa sala apan nahibal-an namon nga ang imong Balaang Espiritu mahimo pag-ayo kanamo ug tabangi kami nga tin-aw masabtan ug tan-awa kini nga mga butang nga kauban kanato sa niining adlaw ug sa tanan nga kita nag-ampo ba kita sa ngalan ni Jesus