His Hand Removed Part 03 in Bosnian


MP3 Audio File

Bosnian transcription from Google


molimo li se nebeskom Ocu na kojem zahvaljujemo ti za drugi dan života i kao i mi započnite jutros našim istraživanjima za prisustvo vašeg Svetoga Duha mi zamolite da idete s ovom porukom gde god bi moglo ići i popratiti ga Duhom Svetim da oni koji slušaj ga, možda bih ga blagoslovio mogla bi imati koristi od toga molim te preuzmi kontrolu nad mislima i riječi koje su izražene da možda su poučne i da bi mogle biti za vašu slavu i čast za vaše ljestve kiša nad nama tražimo u Isusovo ime Amen Želim započeti s drugim zapažanje od brata Stephena u Irska ako se sećate njegove prezentacije o proročanstvu iz Josiah i Ezekiel kreću ovamo unutra 1097. godine pre Krista, a vi imate 120 godina sa prva tri kralja Saula Davida Salomona dovodi vas do podjele kraljevstvo 1977. 350 godina kasnije traje ti Josiji ispunjavajući proročanstvo to postavljaju neposlušni prorok 1977. kod jeroboama krivotvorene usluge obožavanja koje imate 40 godina Ezekielove priče koje donosi ti na 587 nego u godinu i po dana opsada uništenja pa šta on opazimo ako uzmete ovo vrijeme razdoblja između tih udaljenosti 120 godina 350 godina 40 godina u godini i a pola i baciš nule onda ti imati dvanaest trideset pet i jedan i polovinu i ako pomnožite 12 puta 35 puta četiri puta po i pol dolazi do 25 20, ali ako dodate 12 35 četiri i jedan i pol dolazi do točke 52 i 52 tačka 5 predstavlja dane između 18. jula 2020. i 25. decembra 2021. je između ta dva datuma je 525 dana, tako da samo još jedan promatranje na ovom svjetlu koje dolazi gore od onih koji nisu bili na chat vjerojatno želite vidjeti to u redu Koristim još jedan od Stephensa prezentacije ovdje kao točka reference još nisu stigle tamo, ali samo osvježiti se od ovoga je Izgled za koji sam se fokusirao je Enoch Methuselah i Lamech Stephen su ovo postavili u mjestu Enoch je imao 65 godina kada Methuselah je rođen, ali kroz to je i bio 187 kad se rode mehsi i mješavina je 777 godina i ovi datumi se uklapaju ovu strukturu ove historije koja živimo od 2. do 2. marta 9. novembra je bilo 65, a 187 što je 252, a zatim još 250 sledi i ako povedete ovo okupljanje na koji se Papa poziva 2020. maja 14. onda to dijeli na 52 isto samo obrnuti Mir 187, a slijedi 65 i kažem da nas 65 veže za to proročanstvo od 65 godina u Izaiji 7 postoji još 252, a zatim 273 pa želim da li hoću da budemo sigurni da se viđamo da je ta historija u kojoj živimo koja ima vezu sa Enochom Metuzalah i Lameh su u našoj prednji dio našeg uma na koji sam ukazivao 65 jer je to prilično lako vidjeti u Izaiji 7, ali doći ću do toga Metušalah, jer ovo je Jevrejin riječ za Metuselaha će biti istu hebrejsku riječ kao šilo sjekira i Grčka riječ strana niska 'm i znače a projektil napada pa smo išli i otišli smo da bih juče stigao do te tačke šire onda plijen vjerovatno od mene nekoga očekivao i ja sam uzeo priču o Ahazu Kingu Ahaz i ubaci to u istoriju između 9/11 i ponoćni krik priznajući da biste mogli ako želite da uzmete tu istoriju i stavio je od 11. septembra do Nedjeljni zakon, ali gledamo iz njega ovdje do ponoćnog plača i obilježili smo opakost po kojoj je bio poznat odbit će Isaijinu poruku i kažem da su svi proroci govoreći više o kraju svijeta i dani u kojima žive tako priča o Izaiji davala je poruku sv je naša istorija tamo gde smo mi ti koje zastupa Isaia spreman dati poruku u Izaiji 6 a poruka koju ćemo dati je ilustrirano u sljedećim poglavljima u Izaija i o tome priča Ulazi Ahaz i ima kod koga ide Damask njegov neprijatelj je poražen od saveznik sa kojim je sklopio savez Asirija i Asirija izvlače Siriju ne Njihovi su oni vrlo bliski, ali Assyria a ima svog saveznika koji ograničava Siriju i Siriju glavni grad Sirije je Damask i ima ide tamo i sviđa mu se ovaj oltar to je u Damasku ovaj poganski pogan oltara, tako da nacrta obrazac za to i veliki svećenici to dupliciraju oltarom i stavite ga u dvorište unutra Božiji hram u Jerusalimu pa vidimo u ova historija ako ima ima u ovoj historiji a ako smo Isaiah i moramo dati poruka Izaiji, tada mi dajemo poruka rukovodstvu koje ima proizveo je krivotvorenu bogoslužje okej i to sam govorio svo vrijeme da su oboje adventisti sedmog dana Crkva i Omega pokret i udesno na vrijeme a mi smo godinama razumjeli da je 9. septembra 2001. godine sedmi dan ova crkva je sprovela pravilo da ako bićeš zaposlenik adventistički moraš krenuti na tečaj duhovna formacija i duhovna formacija nalazi da je to njegova ruta referentna točka sa Duhovnim Vježbe osnivača Ignacija Loyole Isusovačkog reda pa kad smo kod nas sugerišući da kao Izaija imamo a poruka dati avanturističkom stihu i oni su to postavili smo krivotvorenu službu obožavanja možemo to postaviti na onaj pogodak u ovome istorija, ali sada ovde nedavno tes je izašao kao odgovor kad ona odgovarao na moj prvi prezentacija 7. septembra oko skrivajući majku Angelicu svoj odgovor na da tamo zagrlja Majku Anđelika zagrli papinstvo unutra gde je ona napravila slučaj da Jezuitski red je dobar red, takav je nešto što bismo tako trebali oponašati identifikovala je da su joj i Parminder je novi pokret upravo takav simpatičan sa duhovnom formacijom koju je postavila adventistička crkva godine 911. kao što je bio i adventistički postupak da ovde imamo i poruku je povijest ponoćnog plača i istorija ponoćnog plače o tebi često vidimo dupliranje imamo poruku pružiti poruku adventstvu uopšte o omega pokretu i u ovome istorija, oboje su postavili falsifikat bogoslužje i kad smo zabilježili ovdje je razlog zašto imamo 12.000 ovdje da je kao kuća napadnuta od ovaj dvostruki neprijatelj Sjevera Kraljevina deset plemena Izraelova koja imaju formirali savez sa Sirijom koji je u jedna tačka sto dvadeset hiljada ima - ratnici su nas uništili stavi to gore samo da krenem zajedno sa tim 120 je okej spomenuli smo koliko dugo u Izaiji šest kad Isaiah shvati da mora dajte ovu poruku adventističkom kad mi shvatili smo da moramo dati ovu poruku o adventstvu o pokretu Omega pitanje Isaiah je pitao koliko dugo sam otišao kod par mesta gde je pitanje podigao koliko dugo jer koliko je dugačak a proročki simbol i pokazali smo to u Daniel 813 pitanje koliko dugo to mora učiniti sa koliko je svetište i domaćin je nagazio i onda smo krenuli i pokazao da je to u Milleru promatralo istoriju ovdje završetak gaženja dolje je 1844. jer je gaženje dole dva entiteta svetište i domaćin dobro i dvadeset pet dvadeset koja se ovdje završava 1798. godine domaćin i dvadeset pet dvadeset to završava 1844. godine utočište obojica koja gaze potop moraju doći do zaključka tako da jeste zaključujući da imate 46 godisnji period koji je simbol uzgoja gore u hramu, pa kažem u ovome istorija - ako to možete videti kada Isaiah je pitao koliko traje odgovor kad je hram osnovan 22. oktobra 1844. proročki hram je uspostavljen tako u ovoj liniji hram je osnovan ovdje nivoe ove istorije ovde bi bilo 46 godina u redu što je to lako pokazati jer Isus kaže uništiti ovaj hram i za tri dana ću podići gore i Židov je rekao ovaj hram bilo je 46 godina u zgradi i možemo jednostavno prikažite postupak u tri koraka ovdje 1 2 3 pa 3 predstavlja 46 u ovoj historiji Bog čisti osnivajući svoju crkvu pobjedonosni hram i morate vidjeti da je to hram koji je to jer je falsifikovana od kuće koju imate krivotvoreni hram i istina u ovoj historiji i ako uzmeš Isusa govoreći uništi ovaj hram i u tri dana ću ga podići tamo gdje imamo formula i Židovi kažu 46 godina bio ovaj građevinski hram i ti podijelite dvije tri i četrdeset šest koje dobijete petnaest i trideset tri, a šta je 15 33 15 33 ako započnete 11. avgusta 1840 i idite 22. oktobra 1844. godine petnaest sto trideset i tri dana i sestro bijela i velika kontroverza to govori značilo je kretanje 1840. do 1844. godine a slavna manifestacija moći Bože, ali ona to takođe kaže kad je Hrist dao zakon na planini Sinaj to je bio najslavnija manifestacija moći od Boga koji je ikada bio i trajao mjesto u godini 15 33 pr.n.e pa 1533 je a simbol između ostalog i manifestacija Božje moći i Predlažem da ako je ovo mjesto hram se podiže u našoj istoriji onda je 46 godina, ali takođe ide biti slavna manifestacija snaga Božija, u redu su sve ove linije dovući se ovdje, ali u svrhu shvati to onda trebaš shvati da je od 1798. do 1844. Hrist očistili hram unapred njega došavši iznenada u svoj hram i razlog što sam rekao da je to u Izaija 7 kada Isaiah dođe do avenije Sveto pismo posebno označava tamo gdje je u bazenu je i pored bazena Fullerovo polje i Fullerovo polje su simbol čišćenja hrama pa smo i mi gledali koliko dugo i dokle god u Zahariji nećeš imati milost prema Jeruzalemu i tada smo pokazali da on bira Jerusalim ovde ovo je kada on ima milosti, pa je ovo 1. dan petog mjeseca od Ezre 7-9, ovdje je Jeruzalem Jeruzalem je izabran i idite na prvo mjesto Kraljevi 11 prvi Kraljevi 11 29 do 37 i tada se dogodilo gde će biti proročanstvo o Jeroboamu koji prima sjevernjake Kraljevstvo i to je došlo u to vrijeme kad Jeroboam iziđe iz Jeruzalema to prorok visoke vilice vitez Shila zvuči mu na putu i obukao se novim odeća i dvoje su bile same u kupaonici polje Jeroboam sada nije kralj kakav je samo on on je bunar koji je poznati čovjek u Izraelu ali on nije kralj u ovom trenutku i Na sebi ima potpuno novi komplet odjeće a ovaj prorok naleti na njega u stihovima 29 sada stih 30 1. kraljeva 11 kaže a hodža hodža uhvatila je novi odjevni predmet to je bilo na njemu i iznajmiti ga u 12 komadiće i reče Jeroboamu da te uzme 10 komada, tako kaže Gospodin Bog Izraelov gle, ja ću ih otkupiti kraljevstvo iz ruku Salomona i dat će ti 10 plemena ali imaće jedno pleme za mog slugu Za ime Davida i za ime Jerusalima grad koji sam odabrao od svih plemena Izraelova jer to imaju napuštaju me i štuju asterote boginja želja zai večerašnjeg tima zidonijan Hvala Tomašu Moab moabita i milkom boga od Amonove djece, a nisu hodao mojim načinima da učinim ono što jeste pravo u moje oči i da zadržim svoje statute i moje presude kao i David njegov otac će uzeti sve kraljevstvo iz njegovih ruku ali neću uzeti cjelinu kraljevstvo iz njegovih ruku ali učinit ću ga princom svih dana njegovog života za Davida, sluge moje, koga sam izabrao jer je čuvao moje zapovesti i moje statue, ali ja ću izvaditi kraljevstvo ruke njegova sina to su Salomon i dat će ti to Jeroboam čak ću i deset plemena i njegova sina dajte jedno pleme koje može moj sluga David ima svijetlo uvijek grad Jeruzalem koju sam izabrao da stavim svoje ime ondje ću ja odvesti tebe i tebe kraljevat ćeš u skladu sa svim onim što dušim želja i bit će kralj nad Izraelom a ako čitate o njemu mogao je biti dobar kralj ali odabrao je drugačije pa ovo tu je ono što želim pogledati od ovdje ako hoćete ako idete Zaharija tri je Gospodin odabrao Jeruzalem je tamo bio dva puta prolaz ako verovatno niste rekli da ga tražiš stih 32 za grad Jeruzalem koju sam odabrao od svih plemena Izraela i kaže da je to takođe jedno od njih mjesto u 36 koje sam odabrao za svoje ime tamo, ali ako odete u Zahariju tri i ono što ovdje radim je sigurno da razumijemo da Gospodin bira Jeruzalem na kraju svijeta i on odabire ga baš u ponoć plakati i zašto obilježavamo izbor Jeruzalema ovde u ponoć plakati jer je ovo prvi dan Peti mjesec je ovo kad stigne Ezra Jeruzalem je to kad se bira i mi se ne bavimo tim fraktal svećenika u ponoć ok čak možete i ovo da potkrijepite ali na ovom nivou Jeruzalem se bira ovdje i ovdje Zaharija 3. poglavlje Zaharija 3. poglavlje kaže stih 1 i pokazao mi je Joshua the visoki svećenik stoji pred anđelom od Gospod i stoji i Sotona stoji s njegove desne ruke da se odupre njemu i Gospod reče Satani Gospodu ukora Tebe o Sotoni čak i Gospodin koji ima izabrani Jeruzalem ukor te nije ovo marka izvučena iz vatre stvar u ovome je ako pogledate komentare sestre White o Zahariji 3. poglavlje kaže da se to dešava u završnici scene istražne presude ovaj određeni odlomak, pa ovo je koji se odvijaju u vremenskom periodu gde se grijesi brišu u vremenskom periodu presude od živih ok, pa u 3. verzi kaže da je Joshua bio obučen u prljave haljine i stajao prije nego što je anđeo bio Isaiah odjeven s prljavim odjevnim predmetima kada vidi ulicu dobro je sveto mjesto, tako da je ovo dio priče i on je odgovorio i govorio onima koji su stali pred njim govoreći da ti oduzmeš prljavštinu prljave haljine od njega i izazvao ih njemu i njemu reče: evo imam zbog nepravde koja je prešla od tebe i Obući ću te promjenom preostala odjeća i rekao sam neka ih postave priličnu mitru na glavi pa su postavili a pošteno mit na glavi i obukao ga s odjevnim predmetima i anđelom Gospodnjim stajao i anđeo Gospodnji protestira Jošui govoreći tako Gospodin Domaćin, ako će to ući moji načini i ako će to zadržati moju odgovornost tada ćeš i ti suditi moju kuću i čuvat ću svoje sudove i ja ću dati mjesta za šetnju među tim onim stanite sada ovdje Joshua the high svećenik ti i tvoji drugovi koji su ga postavili pred tobom su ljudi koji se pitaju jer gle, povest ću svoga slugu ogranak u ovoj istoriji zatvaranje scene istražne presude sluga grani je očito Hrist ovo je jedno od mjesta na kojima smo se našli velikim slovima, ali ne zaboravite grana jer je s Kristom povezana njegove poruke to znamo iz trojice poruke anđela, jer kada u rano spisi 259 kada je sestra White komentirajući prvu i treću poruka anđela koja kaže u sredini Vozite Dan povijesti su protestanti ne upotrebljava tekst raspet ovu poruku sigurno kao i Židovi raspeti Krist, mislim da ima i drugih mjesta za prikazivanje, ali Krist je povezan s njegovim porukama i mi smo pokazat će da je ta marka je li ova poruka dio ove poruke u Izaija 7 ok, gledaj kamen koji Igrao sam se pred Joshuom na jednom kamenu biće sedam očiju, evo hoću gravirajući gravitaciju, kaže Gospodine Domaćine i ja ću ukloniti bezakonje zemlje u jednom danu i to dan vam kaže Gospod nad Vojskama pozvati svakog čovjeka svog susjeda ispod vinove loze, a ispod smokve se nalazi a dan kada će ukloniti grijeh njegov narod i taj je dan kad bira Jeruzalemski stih 2 i tu je a puno toga unutra ali pitanje šta Ja stavljam na mjesto je koliko dugo vodi nas na ponoćni plač kakav sam pokušao da nam postavi u redu, tako dalje ovaj brod od jučer dodatni smo gotovi s tim Ja sam to zaključio od 11. septembra ponoćni plač je pitanje koliko dugo vratimo se Izaiji 6 samo da se osvježimo a onda se vratimo na poglavlje 7 i pogledaj glupu šilovu unutar Llewyna, tako u 1. stihu Izaije 6 Izaija vidi Gospoda u najsvetijem Tvrdim da ovo Ezekiel vidi Gospod na najsvetije mjesto kad Ezekiel ga vidi kako su točkovi unutra točkovi i to smo uvijek stavili u 11/11 ali kažem da je dešava se tokom ove istorije i Razlog zbog kojeg kažem da zadrži svoje prst u Izaiji 6 i idi prema Ezekielu poglavlje 1 koje smo već naveli Ezekiel 1: 1 kaže da se to sada dogodilo trideseta godina četvrtog mjeseca petog dana u mesecu koji sam bio među zarobljenicima kod reke Čebar da su nebesa otvorena i vidio sam vizije Boga i to smo obeležili kao 21. jula u 1844. kao ponoć u 30. godini to je 9. novembra 2019. godine 30. godine pokreti ovo iskustvo Gospodinovo otvorilo se hram od 9. septembra kada je presuda od Život je počelo i ono što želim da vidite je ako nastavite na poglavlje 2 ako poglavlje 1 je ova vizija svih točkova unutar kotača i u poglavlju 2 stiha Dopustite mi da dopustim zadnji stih poglavlja 1, tako da možete vidjeti da nije prekršen slijed događaja stih 28 od poglavlje 1 kaže i kao pojava luk koji je u oblaku i danju kiše, tako je izgledao i izgled kiše oko ovoga je bila svetlost pojava lika na slavu od Gospoda i kad sam to vidio pao sam na licu i čuo sam glas jednog taj govor i gdje bi to čuo glas iza njega jer je ovo istu viziju koju John ima i kada John čuje glas što je iza njega u redu, ali 1. stih poglavlja 2. nastavlja se i dalje reče mi sinu čovjek koji stoji na tebi noge i ja ću razgovarati s tobom duh je ušao u mene kad je progovorio k meni i postavi me na noge da jesam čuo ga koji mi je govorio i rekao sine čovječji šaljem te djeci Izraela buntovnom narodu koji pobunio se protiv mene njih i njihovih očevi su prestupili Transtech protiv mene pa sve do danas i to je naglasiti da je poruka da trebalo je preduzeti za adventstvo, ali stih 8 kao što je naglašavanje ovog skakanja na stih 8 kaže, ali hiljadu čovjek čuje što ti kažem, ne budi ti buntovna poput one buntovne kuće otvori usta i jedi što tebi dam a kad sam pogledao evo poslala je ruku meni i eto, knjiga je bila u njemu i on je raširio preda mnom i bilo je napisano unutar i sa vani i tamo je bilo napisano lamentacije tugovanja i jada štoviše rekao mi je sin čovječji da jedeš ti nađi nas da jedemo ovu rolu i idemo razgovarati kući Izraelova pa sam otvorio usta i naterao me da jedem taj kolut i on u međuvremenu rekao mi sina od čovjek uzrokuje dijabetizaciju da jede i osjeća tvoje utroba zdjele sa ovom rolom koju dajem tad sam ga jeo i bilo je u mom usta med kao med za slatkoću tako to je paralelni John još jednom unutra Otkrivenje 10 i mnogo toga razumijemo iz toga smo ga stavili na 11/11 ali ja sam rekavši da je to iskustvo vjeran tijekom ove povijesti od 9/11 do ponoćnog plača smo dogovorili s tim u ovom pokretu koliko ljudi su zapravo bili u ovom pokretu u 11. septembra o progresivnom iskustvu podizanje hrama tokom te istorije pa natrag k Izaiji 6 Isaiah je vidio isto viziju koju Ivan vidi u Otkrivenju the istu viziju koju je vidio Ezekiel i sa Ezekiel razumijemo i John da poruka koja im je data je knjiga da jedu ali John je ili Izaiji će biti poslata poruka ali to neće biti simbolizirano a knjiga iz 5. stiha shvata da je a posjednik istih grijeha kao i on etiketirali adventističku crkvu kao Imajući ovo važno je da vidimo kada smo pročitaj to već komentar sestre White kada je vidio sebe u vezi s ovom vizijom u najsvetije mjesto koje je on to razumio iste grijehe koje je osuđivao adventisti su bili u njegovom životu i to govori ovoj istoriji jer kada stignete do 11. septembra, vratite se na stara propusnica i ispitujete se grijehom svojih očeva i vidjet ćete ako proći ćete te testove koji nisu uspjeli ili ako nećete uspjeti oni testiraju Omegu pokret demonstrira grupu od 11. septembra koji nisu uspeli u testiranju proces su završili u istom postavite ono da, septembar pitanje je 7. rujna postigli smo tačku u kojoj Gospod govori da je ovaj postupak ispitivanja grijeha vaš otac je u toku i jedan klasa od vas nije propala taj test i još uvijek postoji grupa vas koja to imate prilika da se nad tim pobedi testirajte ako ste spremni ovdje 7. septembra nadalje, to je ono što je bilo dalje se otvara tamo gde bili smo u tom trenutku i kako stigli smo tamo i kažem, a65 ti to daje vrsta nade jer prepoznaješ da to promovišem, ne pravim kretanje lažno, ali Gospodin daje koristi ovo opravdanje ovdje je u redu i dalje možete biti bliski Slučaj koji sam vodio o Isaiji o Elizeju ako se sećaš kada je Elizej Rajt u noći predvečerja novembra 9. prezentaciju koju sam radio na razočaranje uključio sam Elizeja dogodilo se da moli 7 puta i sestru White kaže kad komentira Elizeja koji je pregledao njegov život i priznao je grijehe u redu, tako da je tamo u tom trenutku pa smo i bili stavljajući tu tačku na to da sam ja nisu se pomerili iz premda je to dva pokreta su pri tome razdvojena u vremenu u kojem su zatvorena vrata dva pokreta tamo su isključena novi pokreti i rad samostalno gdje često sami trčimo sada je to priča o gori Karmel njihovo predviđanje bilo je 9. novembra pala ravna na njegovom licu naše predviđanje je 18. jula i svaki dan nalazimo nove dokaze o 18. jula je zvučno, mislim ovdje evo ako ga pratite to je samo još jedan svjedok da ovo ovo slijed brojeva spustio je nule a vi na kraju pet pedeset dva točka pet dana ili dvadeset pet dvadeset i pet dvadeset i pet dana između 18. jula i 25. decembra to nisu slučajnosti oni su fenomeni koji ne mogu biti izmišljeno je dobro, tako da se vratimo Isaiji šest shvata da je tamo čovjek je odlomak koji nisam pročitao na velike bilješke u redu, na drugoj sam strani da ga pročitam ali nikad nisam stigao pročitajte ga govori do točke u kojoj želim učinimo da samo brzo pogledamo stranicu 2 prije nego što prvo pređem na taj način odlomak kaže prvu rečenicu Izaije osudio je grijehe drugih ali sada vidi sebe izloženog istom osudu koju je izrekao nad njima ok, tako da je 7. septembra nadalje ljudi se budi s desne strane izdanja i zatim sljedeći citat u sredinom prvog stavka sljedeći citat kaže, ali ako im se sviđa ja reći ću da ću dobiti dojam Gospodin dizajn će biti napravljen na srcu ako će poniziti dušu svoju pred Bogom postoji nada za njih predmet ovog velikog u svečanom djelu je okupiti snopove za nebeski stolar i to smo razumjeli je djelo trećeg anđela ali prije nego što sabere snopove za nebeski stolar koji je donio koristeći sestru Whiteova terminologija koju prvo sabire zajedno pedera za vatru uništenje u redu 9. novembra u minimalno vođstvo Omege pokreta koji su otišli, tamo je ovo je priča o Absalomu ovo je priča o belu peoru ovo je priča o zlatnom teletu s Aronom koji je vodstvo više nema zaboravi sada, možda ima ljudi poput djece i drugih iz t-34 i kamenovanje Stephena sve do uništenje Jeruzalema 87. godine da Gospod i Njegova milost daje drugo priliku za to i to koristimo na ova tačka koja se događa sa Omega pokret, ali nije za vođstva jer u Bellu P ili šta već desilo se rukovodstvu koje su obesili glave gore da svi vide u redu pa je sada taj koji nisam pročitao ovaj treći citat iz znakova vremena 7. aprila 1887 koliko se drže s velikom upornošću njihovo samozvano dostojanstvo koje je jedino samopoštovanje u razgovoru više vremena ima potrošen u razgovoru o sebi nego uvredi bogatstvo milosti Kristove ove osobe umjesto toga traže čast čekanja u poniznosti srca za Hristos da ih časti oni bi podučavali drugi kako usavršiti kršćanina karaktera, ali oni nisu takvi samog karaktera nemaju naučio put naučen od njega koji kaže Ja sam krotka i slaba srca poniznost je neodvojiva od svetosti srce što bliža duša dolazi Bogu potpunije je ponizan i pokoren kad je Jobe čuo glas i razlog zašto imam ovaj citat nije ona će dati nekoliko biblijskih ilustracije likova kad je Jobe čuo glas Gospodnji van uzvikne vihor Mrzim sebe i pokajem se u prašini i pepeo bio je kad je Izaija ugledao slavu od Gospoda i čuo je kerubin plače sveti sveti sveti je Gospodin Domaćini da je povikao tko sam ja Poništen sam Danijel kada ga je posjetio sveti glasnik kaže da je bila moja dobrohotnost pretvorio u mene u zatvor za korupciju nakon njega bio je uhvaćen do trećeg neba i vidio stvari kako izmiču nakon što su ga uhvatili gore na treće nebo i čuo stvari koje čovjeku nisu bile zakonite da izgovori sebe kao nego najmanje od svih svetaca ljubljeni Ivan koji se naslonio na Isusa pritisnuo i vidio svoju slavu koja je pala prije anđela kao mrtvih to više usko i kontinuirano gledamo svoje Spasite ih manje što ćemo ih morati odobriti u nama ok, ovo je ovo koga Isaiah u ovome ilustrira istoriju on predstavlja glasnike koji će dati ovu poruku adventistički pokret Omega u ovome istorija - onima koji su ovo postavili krivotvoren hram i tako Gospod šalje anđeo sa ugljem od poziva oltar i sestra White kažu da je ugljen predstavlja pročišćenje dodiruje njegove usne a stih 7 a kaže da je njegova nepravda oduzimaju dok se grijeh čisti i stih 8 to piše i ja sam svu njezinu dušu čuo glas je čuo Gospodov glas koji govori koga šaljem i za koga ću ići tada su nam rekli da sam ovdje, sada me šaljem ne jede knjigu i to simbolizira poruku koju pretpostavlja da se upustim u avanturizam to je jasno koga šaljem u adventistički i Izaijin dobrovoljci i onda mu je rekao šta je mora učiniti idi i reci ovim ljudima ovdje doista ali ne razumije i ne vidi zaista, ali shvatio ne kako je to moje frustrirajuće žena mi je jučer pričala Ne kažem, već sam to izbacio nema nikoga ko je taj narod prešao na pogrešnu stranu ovoga od naše mala Lambert zajednica zajedništva Crkva se iz toga nije izvukla s njima biste mislili sa svim tim ludost koja se dogodila od tada vremenski period koji bi neki od njih htjeli skok brod, ali jaka zabluda je mnogo jači nego što smo ikada vjerovali moglo biti tako da Isaiah ovo shvati recite ovim ljudima ovdje zaista to razumi, nećeš nas čuti govoreći, ali nećete razumiju vidjet ćete, ali ne idete uočite da čini srž ovoga ljudi debljaju i čine uši teškim šta je debeli simbol u Svetim pismima griješi im njihovo srce je totalno na strani grijeha sada i naravno ti mogu vidjeti sa čim rade njihov način života koji ispovijedaju tamo je njihova poruka da je to istina čini srce ovog naroda masnim i čine uši teškim i začepljuju ih očiju da ih ne vide očima i čuti ušima i shvatiti šta njihovo srce i tako pretvaraju i ozdravljaju da Xion zna sve ovo je koliko dugo treba Moram ovo učiniti dobro zatim je rekao Gospodaru koliko dugo i on odgovarao sve dok grad ne prosipa bez stanovnika i kuća bez čoveka i zemlje potpuno pusto i Gospodin moraju ukloniti ljude daleko i tamo će se dogoditi velika silaska usred zemlje ste videli ovaj pokret je desetkovan i veliki odustajanje se odvija u redu, to je ovo istorija, ali ipak će biti deseta i vratit će se ok, sada je ova desetina ostatak vraća se i u tri stiha Izaije sedam kad Isaiah ode u susret kući sa sobom donosi svog sina i sina svog ime je Shir Jashub i siguran Jashub znači da će se ostatak vratiti pa ako vi tvrdite da se niko stvarno ne slaže ovaj pokret, ali ako se želite raspravljati to je Izaija sedam, a Izaija šest to nije u redu da vas samo vreme zajedno ne mogu to učiniti, moraju biti povezani a njihov argument koji biste iznijeli je da je Isaiah šest u istoriji the Kralj Jotam i Izaija sedmo u sv očigledno je da istorija o kralju Ahazu postoji mnogo godina osim, ali to predstavljam kao da je to samo neprekidna sinkronizacija jednom i u redu je ono što je rečeno ovde u zaključak ajeta iz šestog poglavlja je da se tokom ovoga tresući to nastavlja se kada grad bude uništen kada ovo Ako se obriše, ostaće ostatak to se vraća i kad Izaija zauzme njegov posao davanja ove poruke a sa sobom donosi svog sina sa poruka da će se ostatak vratiti i šta njegov sin predstavlja ide u stihove 18 od nas kaže da sam Isaiah osam gledaj i djecu koju Gospod ima dani su mi za znakove i za čuda u Izraelu od Gospodara Domaćina koji stanuje na gori Sion pa kad krene njegov sin u trećem stihu na koji poziva za njega je znak da je čudo što je obećanje u redu, pa primjetite sada 1. i 2. stih i razlog Izaije 7 razlog što sam provodite vrijeme ovdje i pitate se kakve to veze ima sa rafijom i Panem to je zato što je poruka Rafi i Panem je poruka koja identificira treću svjetski rat, o ratu je ok, pa i vi moraju vidjeti da je Isaiah dao poruka o ratu u doba rata u redu to mora biti pozadina onoga vi gledate ovdje, a to ne čini nam se razumnim jer znate Rođen sam 1951. godine, šest godina posle sveta Drugi rat je završio i odrastao sam Ratovi, ali ne i svjetski ratovi, tako da smo razgovarali o tome da smo adventisti ovdje u ulazu svijetu oko poruke identificirajući treći svjetski rat nekako neću reći da je nevjerovatno, ali to nismo samo mi nikada nismo bili u svetskom ratu, ali mi treba probuditi činjenicu da je ovo o ovoj poruci ima veze ratovanje najgora ratovanja ikad finale ratovanje tako u 1. stihu 7. poglavlja kaže da se to dogodilo u dane Ahaz, sin Jotama, sina Uzije kralj jude koji je smirio kralja siriju i Peču, sina pobunjenika ayuh kralj Izraela pođe prema jerusalem za nošenje dobiti rat protiv toga, ali nije mogao prevladati protiv toga i bilo je rekao kući Davidovoj Davidova kuća to je Juda od Davida je kuća u redu i rečeno mu je Davidovoj kući govoreći da je Sirija poganski poganski narod Konfederacija s Ephraimom Ephraim je Sjeverno kraljevstvo to je deset plemena Izrael je deset plemena formiralo a konfederaciju s poganskom nacijom i dolaze da napadnu Judu moraš to shvatiti iz nekog razloga ti moraš dobiti ovo što možda nemaš viđen kako napredujemo i njegovo srce bio ganut i srce svoga naroda Kralj Ahaz, kralj Jude, uplašen je u redu dok se drveće drveće pomera s vjetrom se tresao u gaće deset kraljevstava plus Sirija koja dolazi nakon mali Juda svi mali Juda ima svoje Benjamina i koja je najmanja plemena i budući da su dva protiv jedanaest ih je nadmašeno Odbor je tada rekao Gospodin pod Isije izađi na susret sa Dow-om i ona nagovara vašeg sina na kraju kanala gornji bazen u magistrali Fullerovo polje gdje ih upoznaje postaje simbol biblijskog proročanstva okej morate razumeti ovaj simbol polje bazen i mape ali mi ćemo se vratiti na to i reći uzmi u obzir i budi miran strah niti jedno i drugo ne može biti slabovidno priče o ovim vatrogasnim markama za žestok gnjev smole sa Sirijom i sin ramilije jer Sirija Efraim a ljetni sin Reber Malaya ima uzeo je zle savjete protiv ove izreke pođimo protiv Jude i nadražimo je i dopustimo da napravimo prekršaj u njemu i postavimo kralj usred nje čak i sin of - bill - bill nije hebrejsko ime to je pogansko ime u koje su ulazili severno kraljevstvo u Siriji, mi smo dolazi pobijediti Judu to su jedno su htjeli napraviti, ali oni su htjeli staviti poganski kralj kao kralj Judin takođe je to takođe bilo deo njihovog plana što je još gnusnije ok stih sedam recimo kod Gospoda neće izdržati niti će doći do njega prođite i sada se tu vežemo za rafiju i Panem ovo je ovo sljedeća dva stiha daju nam argument da se Rusija vidi kao glava da je kad je progutao Sovjetski Savez daleko je otišao samo do vrata i to napustio Rusiju kao kralja juga tako ovo je velika stvar, to je Gospodin uklanja ruku iz te paralele Lord uklanja ruku od punoće greške godine u istoriji millerita za šefa Sirije je država Damask glavni grad te zemlje i šef tog glavnog grada Damaska ​​je King smola i sa tri unutra šezdeset i pet godina tu je šezdeset i pet godina koliko je godina bilo kuca kad je imao Metuselaha imao je 65 godina stari u redu, pet godina će ga ikad prekršiti da to nije narod i glava ephraim je samarija glava desetke plemena je glavni grad samarije a šef glavnog grada je REM elias sine ako sigurno nećeš vjerovati on se neće uspostaviti ako hoćete ne vjerujem šta ako nećeš vjerovati ova mala zagonetka u ovoj cjelini priča i ova mala zagonetka uključuje razumijevanje koje prvo borili se pometeći kraljeve iz jug je bio potpun 1989. i 91 ali Gospod je maknuo ruku i sada smo mi vidite da nije bilo kompletno to što je bila Rusija još uvijek tamo ako ti ne vjeruješ neće biti uspostavljeno i vi samo vidite to u Danielu 11 ako razumete rata između kralja severa i kralja Juga i u Danielu 11:14 Rim se predstavlja kao razbojnik ljudi u Rimu je kralj sjever i to je ono što uspostavlja vizija o kojoj morate vjerovati kralj sjevera i kralj od jug koji treba uspostaviti i imate to učiniti u vezi s sekundom hronike 2020. koja vam govori da to uzima dva svjedoka zakona i svedočenje i ako ne govore prema ovoj riječi ako ih nema Govorite u skladu s tim riječima Gospod u njima nema svjetla. ok, otišli smo zbog toga sam povremena o tome kako pregledavam ovaj stih 10 štoviše, Gospod je opet govorio Ahazu govoreći pitaj znak Jahve, Boga svoga pitajte to bilo u dubinu ili na visine iznad i a je rekao da neću ne pitaj ni ja ću iskušavati Gospoda i Isaiah je iznerviran kaže i on reče evo znate kuću Davidovu je li to mala stvar koju ćeš umoriti čovjeka, ali hoćeš li da istrošiš mog boga i proroka upravo sam odabrao znak i na njemu piše ne Neću umoriti Gospodina to je imao zaista loš stav Mandino on radi jer je on tip koji ide Damask i vidi paganski oltar i donosi ga odmah do dvorišta grada hram ok, tako da je čak i u svom očajan da ne bude poražen od Izraela a Siriju još uvijek ne zna ko je Bog ne želi da zavisi od Boga, ovo je a ovo je puna buna nije li to neko ko je napravio greška ok znaš da ima svog sina pogrešiću ko ima sina nije li Ezekija kakav danas ima njegov sin je li Ezekija pogriješio da on Babilonci su došli da vide što zašto je Sunce otišlo unazad i kamo Sunce ide unazad učinilo je i Sunce unazad na nebu, ali kad su govoreći o ovoj priči kako su mogli recite da je Sunce zašlo unazad 10 stepeni jer je bila na statusu - je sunceal je sagradio sunčani sat i to otišao unazad 10 stepeni i to pozvali Babilonce u Jeruzalem govoreći šta se ovdje događalo da je Sunce otišao unazad i šta je učinio Ezekija pogriješio je, pa šta još dogodilo zbog te greške pa nećeš umreti kao da voliš da smo rekli da ideš živjet ćeš još nekoliko godina, ali vaše seme će se nositi na njega Babilon koji je njegovo seme koje nosi za Babilonca Daniel Daniel je onaj to je snimanje priče o rafiji i Pinilla pa Daniels je spor koji dobiva odveden u Babilon zbog Ezekije greška i greška Ezekije povezan sa a ima njegov sunčani sat i a je njegov otac, a car je ovaj kralj ovdje bi to moglo brinuti manje slijedeći Božje pravo na savjete sa mnom na sve to, pa neka me skoči naprijed sada da nadoknadimo jednu tačku pre nas skloni se odavde a imao si u glavi razlog što sam ja to moraš imati priča o kojoj smo vam samo prošli kako bi se riješio problem s ovim pitanjem možete ovo pročitati i ne vidim da postoji problem mislim većina ljudi čita što idemo čitajte i ne shvataju da postoji kontradiktorni par kontradiktornost, pa je Isaiah dao ovo proročanstvo Ahazu i onda u Poglavlju osam će u prve četiri stihovima o kojima će govoriti dijete koje će imati gradonačelnika Shala hash pass koji ima veze sa ratovanjem ali u petom stihu to kaže Gospod opet mi je rekao govoreći kao koliko ovaj narod odbija vodu Shiloh sjekire koja ide tiho i raduj se smoli i rum elias sin ciji room elias son to je Pekka, kralj Izraelov prati me čija je smola taj kralj Sirije tako zašto bi se svijet radovao ta dva neprijatelja koja su prilazila porazite ga i ubijte ga i stavite pogana čovjek na svom mjestu kao kralj teti oh zašto bi li se radovao tim dvojicama vidite to jeste li ikad to primijetili ne liči na to odstupanje Počnimo ponovo jer morate shvati to moraš ovo vidjeti odstupanje da ga shvati Gospod opet mi je rekao govoreći kao koliko ovaj narod odbija vodu od shylaja koji odlazi tiho i raduje se smola i REM elias sin sada gle, Gospod im na njih donosi vode rijeke jake, a mnoge čak i kralj Asirije i sva njegova slava slave i nadvisiće onu svoju kanalima i obilazeći sve njegove banke šišmiša proći će kroz Judu preliti i preći što je to Izraz je naš treći svjedok Daniel 11 stih 40 i Daniel 11 stih Dakle, ovo je deo poruke Rafi i Pinilla, kralj sjevera kralj Asirija će preplaviti i pređi tako da jednostavno ne zaboravi to više reći o tome, ali ovo je prisutno istina povezana sa Rafi i Pentiumom stih 8 i proći će kroz Judu prelijeće i preći će posegnuti čak do vrata ovo je ovo je tačka koja nam omogućava da vidimo Rusija ovo je velika istina sada doći će čak do vrata i vrata ispruživši krila njegova ispuniće se dah tvoje zemlje o Emmanuel pa ko je li ovaj kralj Asirija o kojem smo razgovarali jučer je prijetnja savezom između desetke sjeverna plemena i Asirija što su učinili a je li isto uradio isto? sjeverna plemena učinila su sestre deset kraljeva Izraelovih deset kraljevstava Izrael su sklopili savez sa pagansku vlast sa Sirijom kakva danas ima on je sklopio savez s nama područjem sa tigil policajac TIG la policija gospodine pa je učinila istu stvar sjeverno kraljevstvo je li posegnuo kralju iz Asirija i Izaija govoreći mu raduješ se i odjekuješ Peču i ti odbaci vode šilo ovog momka kralja Asirije od koga ste osnovali savez s onom će sići i izbrisati će te i paziti to i doći će u Jeruzalem sve put do vrata sve do vrata a kad dođe u Jeruzalem nije duži policajac iz TIG-a od stakla nije vani - ok to više nije TIG policajac koji se smije je kralj koji je to kad dođe Jerusalim u konačnici ko je general onda je Sennacherib okej i kad Sennacherib dolazi u Jerusalim, mi nismo gledajući ovo sada ali želim podsjetiti ti ove priče hoćeš njegov general stajati pred zidinama Jeruzalema i oni će bogohuliti Gospoda i proroci po zidovima idu reći da ne govorimo sa nama na hebrejskom shvati svoje Kaldejski jezik koji ne želimo čuti vi bogohulite ni Gospodara u Hebrejskim jezikom se sjećate te priče gde je to bilo General Sennacherib kada se to dogodilo gdje je stajao on je stajao stih tri na kraju kanala gornji bazen na autoputima Puna polja budala u redu od sedmog poglavlja tako da jednostavno ne možeš to da vidiš kad Asir napokon dođe, nije kralj Ahaz više je kralj Ezekija ali to je ista priča i u tome je isto mjesto na kojem je Isaiah dao svoje poruka upozorenja a ima to General Sennacherib će biti bogohuljenje Gospoda, ali on ide da stoji gdje je Izaija i kuća stojimo to možemo da vam pokažemo kasnije ali želim vidjeti možete li otkrijemo tu dilemu kojoj smo se vratili stih 6 a ima i ovaj narod oni odbacuju vode Shiloh sjekire i oni raduj se smoli i RAM-u Elias sin kako da li su mogli to učiniti ono što je to govoreći kako možete shvatiti to vi to razumijete dihotomija koju uzgajam da ili ne odbacujući potonju kišu ti uzimaš duhovni nivo Ja sam govoreći zašto se raduju svojim dva neprijatelja vidite li da je to to ono što govori je da se raduju a u Izraelu u Siriji samo prethodni poglavlje se trese u hlačama jer ta dva neprijatelja dolaze ubij ih Isaiah dvadeset i osam gdje su napravili sporazum sa smrću i tako kad nad njima će se nadvladati preplavljujuća bič Valjda sam opet na duhovnom nivou ionako duhovno to im je bilo dobro ne dobijaš ne dobijaš moje poenta nisam dovoljno jasan želite isprobati da, otkupite se broj osam se raduju jer ah tamo bilo bi isto što i vi kažete dobro za tebe što bi nam dao ime brojke koje dolaze sa smrću čak čak i doslovno da, sve to uklapa se zajedno, ali ono što želim da vidimo ovdje je to poput Biblijskih komentara komentatori neke od njih će vam reći da u 6. stihu kaže koliko ovaj narod koji govori obojici sjevernog i južnog kraljevstva ne samo da ima za onoliko koliko je i Bog ljudi se svi raduju u njihovoj radosti Konfederaciji u da je to ono što je ostalo osmog poglavlja to će i uraditi početi osuđivati ​​konfederaciju da, ok, to je moja poenta tamo kakav je to savez ovdje sa sjevernog kraljevstva, to su napravili savez sa Sirijom poganski narod ali sa južnim kraljevstvom su napravili an savez s nama podrucje poganske nacije ali šta je to sada u duhovnom aplikaciju pružam vam priliku Pa, nije to Rusija, već Omega čini se da se pokret kreće u tome pravac sklapanja saveza ok, učimo Durst i pusti me stavite to ovako možda je Savez ono što ga baca šta nije u redu s tim da se čovjek uda do Jezebel nezakonit brak i nepravedna unija to je slika zvijer testa koja oni propadaju da i slika test zvijeri je test koji morate proći prije nego što se vrata zatvore na ulazu Nedjeljni zakon je tako da Božiji narod treba posegne i formira savez sa a pogansku zemlju koja to govori homoseksualnost je stanje koje se može spasiti ok, to je kao da kažeš da jeste u redu da se žene oblače čak i kao muškarci iako Biblija kaže da se drugačije učini savez s CNN-om CNN je zli ili diže do duhovnih formacija od strane jezuita Naručite sve ove stvari koje su dobre koje se događaju i u adventističkom i u u pokretu Omega možete reći nešto ok, pa ako to odbiju wozmak vode Kailua to znači oni odbijaju Božju poruku da da komentirajući drugi dio toga ali to je ono što znači da da da i Božja poruka češće od toga nije predstavljeno kakvom vodom Ponovljeni zakon 32 želite ići tamo stihovi 1 i 2 tamo me Dharana 32 pa oni odbijaju vodu poruke ako je samo zadržimo na toj razini prvo daj uho o nebesa i ja će govoriti i čuti o zemlji riječi od moja usta moja doktrina će pasti kao Ako kiša moj govor nestaće kao rosa kao mala kiša na nježnoj biljci a kao tuševi na travi, tako i pitanje je da li to vidite Božje ljudi oni dolaze u ovu historiju ali možda sam noću bio u ovoj istoriji možda nisam bio u tom pokretu 11. septembra ali možda niste bili u tom pokretu sve dok ovdje nije ovo pridružite se ovom pokretu i sada ste prilika da se vidi hram otvoren u nebo i vidjeti ovo otkrivenje Božje slava njegov lik sve što je podrazumijeva i dobrovoljno se pročišćava i dajte poruku i poruku koji ćete dati je vođstvo Božjeg naroda kuću bilo da je riječ o Božjim adventističkim ljudima ili da li je to pokret Omega i oni biće oni koji su izgradili krivotvoreni hram na kojem se nalazi hram Tamo su trebali biti hramovi trebalo bi da se podignu hramovi Ovde je u redu Gospodin je od 9-11 nadalje on postavlja temelje ovdje se grade hramovi hramova, ali a je li donio oltar iz Damaska staviti na svoje mjesto ok, znali smo u ovom pokretu godina jezuitske hipnotičke prakse inkorporirani u adventistički 911. god počeo sumnjati nakon 7. septembra dok smo posmatrali i počeli razmatrati kako pokret je bio hipnotiziran ovo ponavljanje velike brzine koje je to bilo isusovačka tehnika učenja i hipnotizam, ali sada su otvoreno došli napolje i pohvalio isusovački red ovog trenutnog Pape jer je prvi Jezuitski papa, tako da su se uskladili sami sa jezuitskim redom adventistička crkva je to učinila, unutrašnji eksterni, tako da kažem, ima evo koja je naša poruka i što su oni raduju se u nečasnom odnos u svemu što din govori o oba nivoa Adventistička crkva raduje se što hoda zaključan s otpadničkim protestantizmom u svim njihovim ekumenskih pokreta i omega pokret se raduje što hoda u korak sa Ujedinjenim nacijama nacrt za globalno upravljanje i CNN pa šta je Shiloh a ... šta je poruka Shiloha jer je a poruka da je voda i sada smo stigli tačku do koje možemo početi razgovarajte o tome, ali naše vreme je isteklo i ja sam reći ću ti da će Shiloh uh doći tamo sutra ako na stranici četiri svoje bilješke možete vidjeti tamo gdje piše od 879 71 a onda piše silo em silo je grčka riječ za Shiloh što je hebrejska reč oni su isti bazen u Jeruzalemu i Šilo kaže, prava jeruzalemska fontana Shiloh açaí Lowa i to od 79-71 79-71 je projektil napad koji je koplje i pucanje rast koji je a grana okej ko je grana Christ tako Krist je povezan s ovom porukom a baci biljku mač oružje samo na zatvaranju ovdje ćemo pogledati sutra, ali se spustite kraj onog gdje kaže Božiji miris na Metuselaha ovdje ovdje smo u Metuselahu Methuselah je 49 68, to je iz 49 62 i 70 973 a Metuzalah znači čovek pikado to je od 79-73, a 79-73 je od 79-71 a šta 79-71 projektil napada to je koplje ista riječ ovdje Shiloh sjekira ovo je poruka Metuzalah i to je poruka an napad rakete, pa idemo dalje preko sutra jednu od stvari koje smo gledamo bazene i idemo da pokažu bazene ili simbole rata gdje se Isaiah susreće s oglasom na bazen Shiloh ah ali zašto je tamo zato što ima neprijatelji koji dolaze da ga tako vode ne samo da Šiloh identificira a projektil napadnih bazena kao simbol predstavljaju ratovanje i ono što mi govorimo je poruka koja se daje Izaiji u ovoj istoriji je poruka koja označava ova tačka koja je 18. jula 2020. godine i početak je trećeg svijeta rata i drugi ljudi u ovoj istoriji adventistički pokret Omega oni su odbacujući ovu poruku molićemo se Nebeski Oče, zahvaljujemo vam se što smo vide ove stvari ali jesu ozbiljni su svečani i imamo ih mnogo vrijeme da se iskoristi za ono što se dogodilo posljednje dvije godine od 2016. kada mi trebalo je stvarno kopati ove stvari tražimo da pomognete da bismo to učinili tražimo blagoslov od našeg danima se trudi što god to moglo biti danas i tražimo da nas dovedete sutra ovdje, gdje možemo nastaviti na ove misli i na kraju vrati se u Daniel 11 i pogledaj uloga Ravija i Pentiuma u tome poruka i zahvaljujemo vam na ovim stvari u Isusovo ime Amen