Unknown Video Name in Laothian

MP3 Audio File

Transcription from Video


amen amen
hmm ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຂອງທ່ານທີ່ປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ຄວາມ ນີ້ອອນລາຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນທັງສອງ
trapped ອອນໄລນ໌ສໍາລັບທ່ານບາງສ່ວນຂອງ
ສິ່ງ ທີ່ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ອອນໄລນ໌ຈາກ Arkansas
ມາຈາກ ໂບດ Lambert ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈ
ມາຈາກການເຕືອນ Lambert ແລະ
ມີອ້າຍ ທີ່ເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ
ຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ George seaman ອາການທາງລົບ
ພຣະເຈົ້າຕັດສິນໃຈບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກ
ແມ່ນນັກຊ່ຽວຊານ George ແລະປະມານ ຫົກຫາແປດ
ວັນຊະບາໂຕຂອງ ຂ້ອຍ ກ່ອນ ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ໃຈເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້
ໃນເວລາທີ່ ລາວໄດ້ປະຕິບັດການຊັກແລະ ດັ່ງນັ້ນລາວ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ພວກເຂົາ Vaughn ໃນໄລຍະທີ່ຈະສໍາລັບເຂົາ
ໄດ້ສອນແລະຫົວຂໍ້ຂອງ
ບົດເທດ ແມ່ນສິ່ງທີ່ ຂ້ອຍໃຊ້ຢູ່ທີ່ນີ້
ມີ jihad apprentice ກ່ຽວກັບ dot digimatic
ແມ່ນຄວາມຢ້ານກົວ qingdao ລະບົບປະສາດຍັງ sia
heightened ບໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ mad ບໍ່ມີທັງຫມົດ
ຂອງ ສິ່ງທີ່ ເຂົາບໍ່ໄດ້ເພີ່ມເຂົາພຽງແຕ່ມີ
ຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ
ແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມເຄົາລົບແລະລາວ
ເລີ່ມຕົ້ນແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຮູ້ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ
ວ່າ ແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດໄປເບິ່ງໄດ້
ໃນຄໍາເທດສະຫນາຂອງເພິ່ນ,
ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາສັນຍາກ່ຽວກັບ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເທດສະຫນາຂອງລາວແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ການ
ເນັ້ນຫນັກວ່າ ໃນສາຍຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ
Simon ໄດ້ຫຼິ້ນ ລະຫວ່າງຂ້າພະເຈົ້າ fucked ພວກເຮົາ
ແລະເປັນຄວາມອ່ອນໂຍນ ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທໍາ
ສະເຫມີເປີດເວລາທີ່ແນ່ນອນພຽງແຕ່
ກ່ອນທີ່ຈະ probation ປິດເພື່ອເວົ້າວ່າ hey ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນ
ມັນເປັນການດີທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ
ສານປະຊາຊົນໄປສໍາລັບການທີ່ ມີຄວາມເຄົາລົບ
ກ່ອນ ເມືອງ ແລະມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້
ແນ່ນອນ ແລະສິ່ງທີ່ຂ້ອຍແບ່ງປັນຢູ່ທີ່ນີ້
ໃນການ ສຶກສາໂດຍສະເພາະ ນີ້ ທີ່ເປັນ
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານເບິ່ງໃນຫນ້າຕາ
ເຂົ້າຫນົມອົມຕາ ມະນຸດ ບາງ studium Tyler ແມ່ນ
ນີ້ແມ່ນການ ຮ່ວມມືທາງໂທລະພາບ
ການຕັດສິນໃຈອອກເດີນທາງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກິນ
ເວລາທີ່ຈະ ກັບຄືນໄປບ່ອນແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານແນວໃດ
ການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ເຂົ້າມາໃນການເຄື່ອນໄຫວນີ້
I wish mr deluca no noise outside video
ຄົ້ນຫາ ນ້ອຍ Salish ກັບ Jim India vacant
ຜູ້ທີ່ ເກົ້າລົດດັ່ງນັ້ນແລ້ວເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ
ມີພຣະອົງບໍ່ໄດ້ ຈັດການ ກັບສິ່ງຂອງນີ້ຢູ່
Nick Smith Dean yeah
ໃນປັດຈຸບັນເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກທັງຫມົດ
ນີ້ວິທີນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນການທົບທວນຄືນຂ້າພະເຈົ້າ
gonna put
ບັນຊີລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເປັນ ວິດີໂອຖື
edison ໂດຍສະເລ່ຍ ແລະພາຍໃຕ້ສະພາບການ ນີ້
ນີ້ແມ່ນ ເສັ້ນ ຂອງໂມເຊ
ວ່າ Cellini ຕາມ Moses ແລະ 40 ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ປີທີ່ ຫຼົງໄຫຼໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານນີ້
ແມ່ນໄລຍະເວລາ ຂອງ ເວລາທີ່ມີ
ການເຮັດວຽກພາຍໃນສະເພາະສໍາລັບການດໍາເນີນການ
ປະຊາຊົນພັນທະສັນຍາ ນີ້ ແມ່ນປະເພດ
inaudible ປິດສະເພາະແມ້ແຕ່ ຢູ່ໃນ
tennis back sphere ແລະ Bundestag
ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ແລະ ປະຕູຮົ້ວໃນຕອນຕົ້ນຂອງ
ປະເທດອິດສະຣາເອນຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າ ມ່ວນລາຍການນີ້ແມ່ນ
ວິທີມັນ ok 7 ແມ່ນອາທິດວ່າ
ພຣະຄຣິດຢືນຢັນພັນທະສັນຍາກັບຫລາຍຄົນ
ສໍາລັບຫນຶ່ງອາທິດ ນີ້ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົມ
ບໍ່ຕ້ອງການ midfield ສໍາລັບ Evoque ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບ
ນັ້ນແມ່ນຈຸດສິ້ນສຸດຂອງອິດສະລາແອນບູຮານທີ່ວ່າ
ເວົ້າວ່າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ Denise ອັດຕາແລະ
ນ້ອງສາວຂາວແມ່ນຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ຈົນເຖິງ AD
34 ຂໍ້ຄວາມໄດ້ໄປຍັງຄົນຕ່າງຊາດ
ແລະ Seaboard ເພົາ Assam Yahya
ເດັກນ້ອຍ Ayyash ເຊື່ອງ dunking ດີດັ່ງນັ້ນ
ນີ້ ຫົກປີທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໂຕ້ຖຽງ
ຢູ່ທີ່ ເຈັດເປັນອະດີດຂອງດາຣາ
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງຄື Stephenson sevens a
ບາງຄັ້ງຄໍາເວົ້າທີ່ຫນ້າແປກປະຫລາດແຕ່ວ່າ
ນີ້ແມ່ນ ວັນທີ 22 ຕຸລາ 1844
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົວແທນ ແລະເດືອນຕຸລາທີ່ຈະ ບໍ່ ເຫັນ
ຈົນເຖິງ 1850 ຕອນບ່າຍນີ້ 50 ແລະ 45 46
47 48 49 50 ນັ້ນແມ່ນການພິຈາລະນາພິເສດ
ນີ້ແມ່ນພິເສດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ໃນປັດຈຸບັນ ຖ້າຫາກວ່າ
ທ່ານຕ້ອງການເຮັດການຄິດໄລ່ລວມແລ້ວ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມ 1844 ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນ 7 ມມ
ລວມ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ Muhammad ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຜູ້ຊາຍ ຫຼາຍ ຫຼັງຈາກ ການສາລະພາບ ການກິນອາຫານ
inverted a as but from the great
ຄວາມຜິດຫວັງຈົນກ່ວາ 1850 ມີ
ການເຮັດວຽກພາຍໃນທີ່ພິເສດແມ່ນຢູ່ໃນ
ອິດສະຣາເອນທີ່ທັນສະໄຫມ
ແມ່ນແລ້ວ ຈາກທັງ Ghazni ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຂົາ
ນີ້ຫຼັງຈາກບໍ່ 50 ເວົ້າ VI
ພຽງແຕ່ ຢູ່ໃນ tennis ກັບຄືນໄປບ່ອນໃນຂອງພວກເຮົາ
ຊາວຍີ່ປຸ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກປະຕູຮົ້ວນັ້ນ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ມີຄວາມ ມ່ວນ
ການປະຕິບັດ ນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ
ໃນ ຕອນທ້າຍໂດຍອີງໃສ່ສາມເຫຼົ່ານີ້
ມີພະຍານທີ່ຈະຕ້ອງມີ
ການເຮັດວຽກພາຍໃນທີ່ພິເສດທີ່ດໍາເນີນຕໍ່ໄປ
ມີ ຮ້ອຍ ແປດສີ່ພັນຄົນ
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຕັດຫຍິບ ຢູ່ທີ່ນີ້ແລ້ວ
ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ຢູ່ທີ່ນີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ປະຕູຮົ້ວທາດເຫຼັກຫຼື receiver onyx ໃນ
ຍານພາຫະນະ ເທນນິດ ຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຫ້າສິບ
ພັນ ລົ້ມລົງ ໃນແນວທາງກັບວ່າ
ການສອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລະບຸວ່າໃນໄລຍະນີ້
ສີ່ສິບປີໃນ ຕະຫຼາດ ສະຕູດິໂອນີ້
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເດັກນ້ອຍຂອງອິດສະຣາເອນ
ໄດ້ຮັບອາຫານ manna Dustin Kidman ແມ່ນຫຼາຍ ຂອງຕົນ
keyboardist monarchy ແລະໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ເຖິງທ້າຍຂອງ 40 ປີ manna ໄດ້
ຢຸດເຊົາ ແລະ ຄວາມ ແຕກຕ່າງທີ່ AFRICOM ເຮັດ
hersis mana off ດັ່ງນັ້ນ mana ກາຍເປັນ
ສັນຍາລັກ ຂອງ ຂະບວນການ ທົດລອງ ເປັນ mana
ແຕ່ວ່າຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນບາງຄົນຍັງພະຍາຍາມປະຕິບັດ
ປະວັດນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການທົດສອບ ຂ້ອຍແມ່ນ
ຕັດສິນໃຈ ປະຕິບັດເມື່ອ ພະເຍຊູໄດ້
ຢືນຢັນພັນທະສັນຍາກັບ ຫຼາຍໆຄົນສໍາລັບ
ຫນຶ່ງອາທິດ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ hey ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ bunt
ຄົນກາງໃຈຫ້າຍກາງເວັນແລະແມ່ນແລ້ວຂ້ອຍຮູ້
ວ່າການທົດສອບແມ່ນຕົວແທນ ຂອງລາວ
ຄໍາຖະແຫຼງກ່າວ ວ່າທ່ານຕ້ອງກິນຂອງຂ້ອຍ
ເນື້ອຫນັງແລະດື່ມໂລຫິດຂອງເຮົາເນື້ອຫນັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ se
ຍ້ອນວ່ານີ້ແມ່ນເຂົ້າຈີ່ຂອງສະຫວັນ
ສະຫນັບສະຫນູນຮູບພາບ ດັ່ງນັ້ນສັນຍາລັກຂອງໂຄງການນີ້
ປະຫວັດສາດການທົດສອບ ນີ້ 7 ປີ
ແຟນຂອງເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ໃກ້ຊິດກັບ ຂ້າພະເຈົ້າ
ການປົກປ້ອງ ແມ່ນ neon ແມ່ນເຂົ້າຈີ່ຂອງສະຫວັນ
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າສະຫນັບສະຫນູນຮູບພາບນີ້ທີ່ເປັນ
typifies ໂດຍພື້ນຖານວິທີການປະເມີນ
mana ທີ່ ຈະ ເຫມາະກັບນ້ໍາ ແລະໃນເວລາທີ່ທ່ານ
ໄດ້ຮັບການ ປະເມີນຜົນປະຫວັດ ຂອງຜູ້ ປະເມີນ Miller
ຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 1840
ແນ່ນອນ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີ ghost
ຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງ ເວລາທູດສະຫວັນຂອງ
ການເປີດເຜີຍ 10 ລົງມາຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນຄວາມສະຫງົບ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຫນ້ອຍກວ່າ ບຸກຄົນທີ່ເປັນພະເຍຊູ
ພຣະຄຣິດຍັງມີ Christie ແລະລາວມີພຽງເລັກນ້ອຍ
ປື້ມເປີດຢູ່ໃນ ຄວາມເມດຕາ ຂອງລາວ ແລະໂຢຮັນ
ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນຂອງພະເຈົ້າຈະໄປ
ເອົາ ປື້ມນ້ອຍກິນມັນຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ
ແທນທີ່ຈະ ໄດ້ນີ້ 5-2
ຖ້າທ່ານ ປະຕິເສດທີ່ຈະກິນ ປຶ້ມນ້ອຍໆ ນັ້ນ
ທ່ານບໍ່ໄດ້ ຢູ່ໃນ ຂະບວນການ ທົດລອງ -
Apple inverted eases prescience a
dessert ໃຈ unvarnished ສະນັ້ນໃນທັງສາມ
ຂອງປະຫວັດສາດພັນທະສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ແລະຂ້ອຍຈະ
ພັນທະບັດດີ
ພວກເຮົາເຫັນວ່າປະຫວັດການທົດສອບ ແມ່ນ
ສະແດງໂດຍ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ ທ່ານຕ້ອງ
ກິນປະສົມປະສານ ໃສ່ນໍ້າຝົນລົງແຕ່ເປົ້າຫມາຍນີ້
ຫມາຍຄວາມວ່າ FSS ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາມາ ເຂົ້າໃຈ
ວ່າໃນ ປະຫວັດສາດ ຂອງພວກເຮົາ ຈາກ 9/11 ເຖິງ
ກົດຫມາຍວັນອາທິດ ເຮັດຈາກການສະເຫນີເດືອນກັນຍາ
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບພາສີ Cosette ແລະຄັ້ງທໍາອິດ
ຈຸດຂອງກະສານອ້າງອີງສໍາລັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວັນອາທິດເປັນ
Daniel 11 verse 41 Daniel FSI ນໍາສະເຫນີ
ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນ ປະວັດສາດ ຂອງພວກເຮົາ
ວ່າພວກເຮົາກໍາລັງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂໍ້ທີ 40 ຮອງແຮງງານໃນ
devil ເຖິງແມ່ນວ່າໄວໄວຮູ້ສຶກເຈັບປວດ ໃນ patata ຂອງພວກເຮົາ
ເວລາທີ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ມີຊຸດ
ຂອງ ກົດຫມາຍວັນອາທິດທີ່ນໍາໄປສູ່ວັນອາທິດນັ້ນ
ກົດຫມາຍວ່າທ່ານ ເບິ່ງວ່ານີ້ແມ່ນຂ້ອຍ Azaria
ຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບ Gazette ບາງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທັງສອງວັນ
ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນ Saunders Gazette ເບິ່ງ ແລະ
ຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ກົດຫມາຍວັນອາທິດ ຂອງເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນ
ທີ່ cry ທ່ຽງຄືນຂອງວັນຊັບສິນວັນນີ້
ແມ່ນ Knox cassettes Jesus ໄລຍະຍຸກສະໄຫມ
ປະຕິບັດ cassette ເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້ານິລັນດອນແລະ
ວ່າເປັນວິທີທາງສໍາລັບ Levites Odessa ໄດ້
ຕະຫຼາດກະ ຕຸ້ນຂ້າງ ສໍາລັບການ ທຸບຕີປະຈໍາວັນ
ກົດຫມາຍວັນອາທິດ 41 ເປັນເຄື່ອງຫມາຍສໍາລັບການ
ຊື່ທີ່ສຸດແລະ ລາຍ ຊື່ສະຖານທີ່ ຕິດຕໍ່
infest ຂ້າພະເຈົ້າ Felicia ເຊັນປອມ
ພະຍາຍາມ Adina ແຕ່ສໍາລັບປະໂລຫິດ raffia
ໃນວັນທີ 9 ເດືອນພະຈິກປີ 2019 ພວກເຮົາມີວັນອາທິດ
ກົດຫມາຍ typify din ສາຍຕ່າງໆຂອງ
ພຣະຄໍາພີ yeah ຂ້າພະເຈົ້ານັ່ງ stupid ສໍາລັບໃນ
ສະພາບທີ່ດີ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ນີ້
ແມ່ນປະຫວັດການທົດສອບຂອງພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ 9/11 ເຖິງ
ກົດຫມາຍວັນອາທິດຂ້າພະເຈົ້າຈະຕັດສິນໃຈວ່ານີ້ຈາກ F ໃນ
ເດືອນກັນຍາແຕ່ບາງ Santa Cosette ແມ່ນ
ວ່ານັ້ນ ແລະດັ່ງນັ້ນ boobies ຂ້າງ ຂ້າພະເຈົ້າ ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າ
qualifying ມັນໂດຍສາມກຸ່ມຂອງ
ບຸກຄົນ ທີ່ກໍາລັງຖືກແກ້ໄຂພາຍໃຕ້
ສະຖານະພາບເປັນ Joyce T ກ່າວຄໍາສັ່ງ ໃຫ້ Honda
s2000 Rifa Sheen ແລະ Colton ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ມາເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບທູດຂອງ
ການເປີດເຜີຍ 18
ປຸ່ມທີ່ມັນຢູ່ໃນການເປີດເຜີຍ 18
ບໍ່ມີລາຍລັກອັກສອນເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນມືຂອງເຂົາ
stack ປະກອບດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງ ໃນ
ການລ່າສັດເຂົ້າບໍ່ມັກຈະຖືກລືມ ແຕ່
ເນື່ອງຈາກວ່າທູດທໍາອິດໃນ ການເປີດເຜີຍ 10
ມີປື້ມນ້ອຍລົງໃນມືລາວ
ເວົ້າວ່າເກືອ bushland ພາຍໃນການລ່າສັດເລື້ອຍໆ
ຮ້ອນແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຕົ້ນສະບັບ
ໃນເວລາທີ່ສີຂາວເອື້ອຍເຫັນທູດທີສອງ
ມາຮອດປະຈຸບັນເຫັນວ່າລາວມີລາຍລັກອັກສອນຢູ່
ມືຂອງລາວແກ້ໄຂໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຖ້າ ຂ້ອຍ ຜິດແລະ
ຍັງ ຢູ່ໃນຕົ້ນສະບັບໃນເວລາທີ່ທີສາມ
ທູດສະຫວັນມາຮອດ
ລາວມີປື້ມທີ່ຢູ່ໃນມືຂອງລາວ
ເຮັດແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ Boo Collins ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າການລ່າສັດ
ແລະເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍເວົ້າວ່າມັນຖືກຕ້ອງ
ອາດ ຈະຖືກປະຕິເສດ ສໍາລັບທຸກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈື່
ບໍ່ ໄປແລະຕິດຕາມຂ້ອຍ Sagar ນີ້ແມ່ນນີ້
ຮູບພາບທີ່ ເຢັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າປະເພດຂອງການເຊັນໂດຍ
ການອອກແບບຂອງຕົນເອງການ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ດີແຕ່ຂຶ້ນ
ປະຈັກພະຍານ ຂອງສາມແຕ່ ເບິ່ງ ແລ້ວ
ຄວາມມືດ ຫນຶ່ງເສຍຊີວິດພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ
ໃນເວລາທີ່ທູດສະຫວັນຈະລົງຕົວລາວມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ
ໃນ ມືຂອງລາວທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງກິນ ແຕ່ຢູ່ໃນ
ຄະນະກໍາມະການກັບ ສາດສະຫນາຈັກຂອງ Pergamos
ກ່ຽວກັບຄົນອົບພະຍົບອິນເດຍ ແລະ II ໃຫ້ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ເນັ້ນຫນັກໃສ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມີຄໍາສັນຍາ ສໍາລັບການ
ພວກເຮົາ ໃນປະຫວັດສາດນີ້ໃນນີ້ ມີຢູ່ທີ່ນີ້
ຖ້າພວກເຮົາຈະກິນອາຫານມອນ ທີ່ ເຊື່ອງໄວ້ ນັ້ນ
ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນບໍ່ມີ mana
ສະນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າຈາກ 9/11 ເຖິງ
ກົດຫມາຍວັນອາທິດ
ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກທຸກເດືອນກັນຍາລູກສູບ Sun
ພາສີທີ່ເວົ້າວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງ supposed ກັບ
ກິນອາຫານແມ່ນ manna fest ເຊື່ອງໄວ້ vs
ບໍ່ເຫັນດີກັບສິ່ງທີ່ Parminder ແມ່ນ
ການສອນໃນມື້ວານນີ້ນີ້ເຫັນດີກັບ -
ໃນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍ ຊື່ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Parminder
ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ມຸມມອງບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນເຂົາແຕ້ມ
ພື້ນດິນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ໃສ່ປ່ອງ
ຢູ່ທີ່ນັ້ນແລະລາວ ຕ້ອງຂຸດຂຸມແລະ
ຊອກຫາຊັບສົມບັດ ທີ່ ເຊື່ອງໄວ້ ທີ່ ພໍ່ຂອງ
ໃນ Concord site righto ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບ
ການຕໍ່ລອງແລະ ປິດເຮືອນຂອງສັດຕູຂອງ karma
ສະນັ້ນ ແລະພວກເຮົາຍັງເປັນເກືອບແລະພວກເຮົາ
ພົບເຫັນສາຍຂອງຄໍາພະຍາກອນ ທີ່ກໍານົດ
yeah
De Niro fatigue ຢູ່ນອກ ວ່າສໍາລັບ
ເປັນຮ້ອຍແລະຫ້າສິບວັນພາຍຫຼັງທີ່ 9/11
ວ່າແມ່ນ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ໄດ້ມາຈາກ Target not MF
ໃນເດືອນກັນຍາຫ້າເດືອນ Elizabeth
ຢູ່ໃນ ການຊ່ອນຢູ່
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Betsy ຢູ່ໃນຂ້າງ ນັ້ນເພາະສະນັ້ນ
ວິທະຍາສາດກິລາຈະໄດ້ຮັບທຶນເພື່ອປະຫວັດສາດ
ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ ເກົ້າສິບເອັດ ຜົນກະທົບ ແມ່ນ
ໄດ້ກໍານົດເປັນປະຫວັດສາດທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້
ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນ IQ ບານເຕະແຕ່ແມ່ນແຕ່
ພວກເຮົາກໍາລັງທົດສອບເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຮົາກໍາລັງຈະໄປ
ເພື່ອຊອກຫາສະຖານທີ່ ແລະກິນແມງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງພວກເຮົາ
ອາການໄອທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເຫັນຊັດເຈນ
ຫຼືຖ້າຂ້ອຍຕິດ Manna Fenton Colonel
ແມ່ນທັງຫມົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນສິ້ນຂອງເຫດຜົນ ນີ້ແມ່ນ
ຂໍ້ມູນ ມ່ວນຊື່ນ shtick ຫຼື ຈັດສັນ
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ Parminder ໃຊ້ ມັນ ບໍ່ແມ່ນ
ໂສດທີ່ເວົ້າວ່ານີ້ແມ່ນເຫດຜົນການເຄື່ອນໄຫວນີ້
ນັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບລົດເມ Anzac ວ່ານີ້
Malcolm ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍານພາຫະນະ ຮັບຮູ້
ແລະ ນໍາສະເຫນີຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ
ໄດ້ເຫັນມາກ່ອນທີ່ Kenda ຕ້ອງການມາເຖິງຕອນນັ້ນ
davin ຫຼືມ່ວນບັນຊີໃນປະຫວັດສາດນີ້
ມັນຈະຖືກຄາດວ່າຈະ ເປັນການທົດສອບ
ສັນຍາລັກຂອງ ປະວັດສາດນີ້ແມ່ນເຊື່ອງໄວ້
manna ກ່ຽວກັບການເຊີນ embroider ສໍາລັບແມ່ນ
ມີຕົວຢ່າງຂອງຕົວຢ່າງສໍາລັບການເກີດຂອງ
mana okay ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຮັດປະເພດຂອງ
ສະຫຼຸບຂອງບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ ຮັບ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ ພິເສດ
ສີຂາວເອື້ອຍຫມາຍເຖິງ Jericho ເປັນ
ສັນຍາລັກ ຂອງສຽງຮ້ອງຂອງທີສາມ
ທູດ ໂຈເຊັບ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່ານີ້ ແມ່ນແລ້ວ
virtual ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຢູ່ສໍາລັບສາມສິບກົດຫມາຍນີ້
ຫ້ອງການແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ
ເຂົ້າໃຈວ່າກົດຫມາຍວັນອາທິດ ປະເມີນ
ກ່ຽວກັບພາສີ Cosette ແລະ loud loud ແມ່ນ
ສອງເຄື່ອງຫມາຍແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນລະດັບຫນຶ່ງ
louder loosened ແລະ ສົດກິນໃຫຍ່ເປັນ
Mac ເປັນຕອນແລງສຸດທ້າຍ ແຕ່ເອື້ອຍຂາວ
ກໍານົດການສະແດງອອກທີ່ຮ້ອງສຽງດັງຂອງພວກເຮົາ
ຂໍເຊີນຊວນຜູ້ທີ່ ບອກວ່າ ຊັອກເກັດຂອງພວກເຮົາ ເລິກ
wolf ເປັນການພັດທະນາກ້າວຫນ້າຂອງ
ພະລັງງານ
ຄໍດີໃຫ້ເບິ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າ fuckin ຢ້ານ ທີ່ຊື່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ເຊື່ອຫມັ້ນ
ສະນັ້ນຖ້າ Jericho ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ອງຕົວທີສາມ
ນາງຟ້າເປັນ ສະຖານທີ່ທີ່ ມີອັດຕາສ່ວນທີ່ ດີທີ່ສຸດ
woof ນີ້ຫນ້ອຍລົບ
Jericho ແມ່ນກົດຫມາຍວັນອາທິດທີ່ ມັນເວົ້າ
ພາສີອາກອນ ມັນເປັນບ່ອນທີ່ຮ້ອງສຽງດັງເລີ່ມຕົ້ນ
escalate ກັບປິດຂອງ probation ສິ່ງທີ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ຍ້າຍບ່ອນຄົນບໍ່ຮູ້ບຸນ
ອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ຢູ່ນອກ ວ່ານີ້ແມ່ນ
ມີຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ສູ້ກັບແລະເຂົ້າມາ
ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງມັນ
ເຖິງ 15 ບໍ່ມີ ຂ້ອຍຈະບໍ່ຮັບມືກັບມັນຂ້ອຍ
ພຽງແຕ່ຈະບອກ ທ່ານວ່າ Jericho ແມ່ນ
ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນໃນ 1863 ໄດ້ Sierra
ຕອນແລງ Bianca ສັ້ນ ເຫັນວ່າ Isis
ຫຼັງຈາກ ທີ່ໃຊ້ເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະກາຍເປັນປະເພດຂອງ
ແຕ່ວ່າ ບາງທີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນັ້ນ
dilemma Fleischmann ຂອງພວກເຮົາ oxidizing
dilemma ແຕ່ ສີຂາວ James rebuilt Jericho
ໃນປີ 1863 ກ່ຽວກັບ James White ມີ ຂ້ອຍ
ຫຼັງຈາກສານອາຫານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້ຄວນຈະເປັນການ
ຖາມກ່ຽວກັບແລະມີຄໍາພະຍາກອນ
ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຂ້າງ ສາດສະດາ
ຄໍາສາບານຂອງສາດສະດາໄດ້ປະກາດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສາດສະດາ
ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນວ່າຜູ້ ໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງ
Jericho ສິ່ງທີ່ທ່ານໃຫ້ Bourdain
ວັນຈັນ ມີ Vida ອອກພຣະພຸດທະເຈົ້າ
ຂໍອະໄພແລ້ວມີທຸກປະເພດ
ຂໍ້ມູນທີ່ ທ່ານສາມາດສ້າງຂຶ້ນໃນນີ້ຂ້ອຍໄດ້
ຮັບຟັງ 20 ນາທີ ທີ່ຂ້ອຍຮູ້
ການຊອກຫາທີ່ດີຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້
ເຫດຜົນທີ່ເບິ່ງຄືວ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງ ແລະ
ຊອກຫາສະຖານທີ່ ສໍາລັບການ decency fuckin cunt ຂ້າພະເຈົ້າ
ໂດຍກ່າວວ່າການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ Abraham Saget ເປັນ
ອັບຣາຮາມບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຫ້າຂອງລາວ
ການຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາອັນສັກສິດ ທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ຕົກລົງກັບຄໍາທໍານາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ລາວແບ່ງອອກ
ສາມຂອງພວກເຂົາໃນເຄິ່ງຫນຶ່ງໄດ້ ພະຍາຍາມມີຄວາມມ່ວນ
Indy hefty ວ່າຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນປີນີ້
ແລະຫນຶ່ງໃນ ນັ້ນແມ່ນພຽງແຕ່ພວກເຮົາສອງຄົນ
ແມ່ນການສະເຫນີ ອັນດຽວກັນກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດ
ບໍ່ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນເຄິ່ງຫນຶ່ງໃນ ຫມູ່ເພື່ອນທີ່ດີໃຈ
ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງສິ່ງທີ່ ຫນ້າຮັກທີ່ງາມໃນຂ້າພະເຈົ້າ
ມີ ຊັ້ນ ດຽວ ຂອງ ນັກຖ່າຍພາບ pro
ແລະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໃນເສັ້ນຕໍ່ໄປ ຂອງ
ປະຫວັດສາດພັນທະສັນຍາ ງາມ Ockendon ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພາຍໃຕ້ເອື້ອຍນ້ອງ ທີ່ມີສີ່ຄົນ
ຄໍາທໍານາຍ ຮ້ອຍ ແລະສາມສິບປີ
ສາມາດຖືກແບ່ງອອກໄດ້ ຖືກຕ້ອງໃນກາງ
Seif ຫນ່ວຍເພີ່ມຂຶ້ນ Yatsurugi ໃນປັດຈຸບັນໃນ
ຄວາມລຶກລັບມັນກໍ່ດີທີ່ ຈະມາແຕ່
ວ່າສີ່ຮ້ອຍ ແລະ ສາມສິບປີ
ຄໍາພະຍາກອນກໍ່ ຖືກກໍານົດເປັນ 400 ຊະນິດ
ການທໍານາຍປີ ພຽງແຕ່ສໍາລັບການໃຊ້ເວລາມັນກ່ຽວກັບການ
ຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງ ນາງ Anna ຢູ່ໃນ ກໍາໄລ ພາຍນອກ
ແລະມັນແມ່ນ ຄໍາທໍານາຍເຫລົ່ານີ້
ຈະທົດສອບການຜະລິດຂອງໂມເຊ ໃນເວລາທີ່
ມັນຢູ່ໃນສຽງຜົນກໍາໄລທີ່ດີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ
ປະມານໄວໆນີ້ສໍາລັບ ການທົດສອບຫຼາຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຍ່າງ ທ່ານຜ່ານເຫດຜົນທີ່ວ່າ
ວ່າ ໃນປັດຈຸບັນແລະນີ້ ແມ່ນ
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງອິດສະຣາເອນວັດຖຸບູຮານ ທີ່ ເປັນ
ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ fungicides ແລະໃນຕອນທ້າຍຂອງ
ປະເທດອິດສະຣາເອນທີ່ມີຫຼາຍກວ່າສອງ
ຄໍາທໍານາຍທີ່ ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊາຍນີ້ມັນຫ້າ
ລົ້ມເຫລວ ແຕ່ມີສອງຄົນ
ຄໍາທໍານາຍ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ
ການເຊິ່ງກັນແລະກັນມັນເປັນພຽງແຕ່ຕອບສະຫນອງໂດຍກົງ
ພາຍໃຕ້ 4 ຈຸດໃນ 490 ປີ
ຄໍາພະຍາກອນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 457 ກ່ອນຄ. ສ
ສາດສະດາ sounding ແມ່ນສອງສາມຄືນ
ຜູ້ສອນເພື່ອ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງແລະສິ້ນສຸດໃນ 34
ໂຄສະນາ ເວລາແຕ່ອາທິດສຸດທ້າຍ ນີ້
ຄໍາພະຍາກອນຖືກແບ່ງອອກເປັນສິດໃນກາງ
ມີໄມ້ກາງແຂນໃນຕອນກາງຄືນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ມັນໃຊ້ເວລາແລະມັນຜະລິດ
1260 ມື້ ສາດສະດາ ປະຕິບັດຕາມຫຼັງ
ສິບຫ້າສິບມື້ແລະ fetish
ຄີໃນໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຫົກສິບ Tiger ບໍ່
ວຽກງານ ຫຼາຍທີ່ ສຸດທີ່ກໍານົດເປົ້າຫມາຍແລະ
ມີຫຼາຍກວ່າສອງຄໍາທໍານາຍ ວ່າ
ແມ່ນ ຈະທົດສອບ Millerites ແລ້ວມັນແມ່ນ
ເກາະແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍານົດວ່າໃນຂອງພວກເຂົາ
ປະຫວັດສາດການເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງຈິດວິນຍານ
ອິດສະຣາເອນ ອາຍແກັ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈາກຜູ້ຊາຍນີ້
ນັ່ງ ແມ່ນເຊື້ອຊາດທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງທົດສອບໂດຍ
ບຸກຄົນທີ່ 2526 Montesquieu ຂ້ອຍຮູ້
ມີ ສອງ ສາມສິບຫ້າ ວິນາທີ
ກ່ຽວກັບການຫນຶ່ງຂອງ 25 20 s ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້
ແບ່ງອອກສິດໃນກາງ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າການສ້າງຄວາມສົມບູນແບບຢູ່ໃນ ປັດຈຸບັນສາມາດເຮັດໄດ້
ມີຂ້າພະເຈົ້າກັບປະເທດໄທ ແລະມັນຜະລິດ
1260 ແລະ 1260 ແຕ່ວ່າມັນເຮັດໃຫ້ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງມັນ
ແລະ ຄໍາພະຍາກອນ ອື່ນທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຊີ້ນໍາ
ແມ່ນ 2300
ວິທະຍາສາດຂອງວິທະຍາສາດມັນແມ່ນ ສິ່ງທີ່ ບໍ່ໄດ້
ຄູ່ແຂ່ງບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າໃນ ປະຫວັດສາດ
ຂອງໂມເຊ ຖ້າທ່ານປະຕິເສດຂໍ້ສະຫລຸບ
ການ ສະຫລຸບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດໃນເວລານີ້
ຄໍາພະຍາກອນຖ້າທ່ານປະຕິເສດ ຂໍ້ຄວາມຂອງ
ການທໍານາຍທີ່ໃຊ້ເວລານີ້ທ່ານຈະສູນເສຍ
ຂໍໂທດທີ່ແຫນ້ນແຫນ້ນແຫນ້ນເກີນໄປ Moses debauch ນາວ
ທຸກໆປະເພດຂອງການເກສີຍນອາຍຸ ສູງສຸດແລະ
Beckham ແລະເພື່ອນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ຖືວ່າຢູ່ໃນ
ປະຫວັດຂອງພຣະຄຣິດຖ້າທ່ານປະຕິເສດ
ຂໍ້ຄວາມຂອງ ສອງຄໍາທໍານາຍທີ່ໃຊ້ເວລານີ້ທ່ານ
ຈະສູນເສຍ
christos remedies ເປັນ porch ທຸກຄົນຂອງ
ປະເພດຂອງຍົນຂອງຕົນເອງ ຫຼາຍກ່ວາ
ຄໍາສັ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບກົດຫມາຍໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະໃນ
ປະຫວັດ ຂອງ Millerites ຖ້າທ່ານ
ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ຂໍ້ຄວາມນັ້ນ
ຢ່າງຫນ້ອຍ ທ່ານອາດຈະ ສັ່ງໃຫ້ກອງທຶນຂອງທ່ານ
ການຈະລາຈອນເທິງເຮືອຖ້າພວກເຮົາປະຕິເສດຊາວ
ຊາວຫ້າໃນ 2300 ທ່ານຈະເປັນ
ຫາຍໄປ
ຫນ່ວຍງານ transid ຫ້າພັນຫນ່ວຍມົນ
ການພັດທະນາ lingo ສໍາລັບຍາວແລະຈາກ
ຝັນຂອງ Miller ໃນການພົວພັນກັບດານີເອນ
ບົດທີ 5 ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
shekels ໃນ Daniel ບົດທີຫ້າຂີ້ຝຸ່ນ
ລັດຖະມົນຕີ ທຶນຟື້ນຟູ Finn ສາມາດເຮັດໄດ້
ທຽບເທົ່າ ເລກ 126 ຫຼື 151 ແລະ I
ຮູ້ວ່າຂ້ອຍກໍາລັງເຮັດຫຍັງ ຢູ່ Omaha ນັ້ນ
ບໍ່ໄດ້ stumble - ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມີທັງສອງ
ຕົວເລກເຫລົ່ານີ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດແບ່ງອອກແລະ
ເຄິ່ງຫນຶ່ງແລະການຜະລິດ ແສງສຸດ vices bided ແມ່ນ
ເວລາໃນ ປະເທດໃນການຫຼຸດຜ່ອນ -
ໂກນຫມາກ ຫຼືເຮັດຫຼືໃບຍ່ອຍທີ່ດີຂ້າພະເຈົ້າ
ພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ທັງສອງຂອງ ພວກເຂົາເປັນການທົດສອບຂອງພວກເຮົາ
ຮູບແບບທີ່ໃຊ້ເວລາ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ເຫັນໂດຍ
ປະຕິເສດ ຍັງ ປະຕິບັດການຮ່ວມມືຂ້າງແຕ່
ໃນເວລາທີ່ທ່ານແບ່ງ 126 ແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງຫຼື
ເຖິງແມ່ນວ່າ 151
ມັນຜະລິດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ບໍ່ໄດ້
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຮ່ວມເພດໃນພາສາແອສປາໂຍນ ຖືກຜູກມັດດັ່ງນັ້ນ
Garifuna ຂ້າພະເຈົ້າສອດຄ່ອງກັບ ນີ້ແລະ ah
vitae ແມ່ນການທົດສອບຢ່າງຫນ້ອຍວ່າບໍ່ສາມາດເອົາໃຈໃສ່
ມັນຢູ່ໃນນີ້ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຫມາຍໂດຍການເພີ່ມ
ຂໍ້ມູນ ໂດຍບໍ່ມີ ຄໍາອະທິບາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລູກຄ້າທຽບກັບຄວາມເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ສໍາຄັນນີ້ ທີ່ຈະມາເຖິງ
ເຈົ້າຂອງ yep ໃນນີ້
ຄໍາພະຍາກອນທີ່ແບ່ງອອກໃນເວລານັ້ນ
ໂມເຊແລະມັນເປັນປະເພດຂອງບັດປີ້ສອບເສັງ
ແຕ່ການ suicide Moses ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 215
ປີໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນປາແລສໄຕ
ການຂາດດຸນອິນເດຍນັບຕັ້ງແຕ່ Martin ຢູ່ Manoa
Palestine ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມໂດຍ 215 ປີ
ວ່າ ພວກເຂົາຢູ່ໃນປະເທດອີຢີບ ສໍາລັບ 15 ສຸດທ້າຍຂອງຕົນ
yang ໃນ ຜົນກະທົບ ແລະພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າທຸກ
ກໍລະນີ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນ
ແນ່ນອນ ຕົ້ນຕໍ ເນື່ອງຈາກວ່າເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປ
ຈຸດແບ່ງນີ້ໃນ ປະຫວັດສາດນັ້ນ - ຂ້ອຍ
ບໍ່ບ່ວງ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈະມາ
ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍາລັງຈະມີເລື່ອງຂອງ
ໂຈເຊັບແລະ ເລື່ອງຂອງໂຈເຊັບ ຂອງມັນ
ຄວາມຈິງ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຮັບ
ເພື່ອ ໃຫ້ຫູຟັງຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ເພື່ອ ເຂົ້າໄປເບິ່ງເລື່ອງ Joseph Joseph
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນີ້ ເມື່ອພວກເຂົາໄປ
ເຂົ້າໄປໃນປະເທດເອຢິບ ນາງເວົ້າວ່າ ສໍາລັບ ຊ່ອງ ດັງ ແມ່ນ
ພຽງພໍ ໄດ້ຮັບ Ugandan ໃນເວລານັ້ນ
ໄລຍະເວລາຂອງພຣະຄຣິດ ທີ່ປະເພດທີ່ທ່ານ ຮູ້
ນ້ອງສາວ ວັນຄຣິດສະມາດ ແຕກຕ່າງກັນ ເວົ້າວ່າ
ວ່າພຣະຄຣິດ
ເຈົ້າ ເວົ້າແນວໃດວ່າ sexiest ບໍ່ມັກ
ພຣະຄຣິດໄດ້ຢືນຢັນພັນທະສັນຍາໃນຕົວເຮົາເອງ
ສໍາລັບປີສາມແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງເປັນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ
ຜ່ານສາວົກຂອງພຣະອົງສໍາລັບ ສາມຄົນຕໍ່ໄປ
ແລະ ເຄິ່ງຫນຶ່ງປີຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່ດີແຕ່
ວ່າແມ່ນສິ່ງທີ່ນາງເວົ້າວ່າຕົວຢ່າງນັ້ນສະບາຍດີ
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິບັດນີ້
crystal segi trade with their dimpled
anguk anguk ສໍາລັບ tryin happy ah ໄປແລະ
ໂຕນຂອງການ ຕັດສິນໃຈ Union dunfin ຈັບ
Ryan ຄວາມຊື່ສັດສະບາຍສະນັ້ນການທົດສອບນີ້ໄລຍະເວລາ
ຖືກແບ່ງອອກ ເປັນຢູ່ ໃນ DISA tight a
ຄໍາສັ່ງ Perry ເພື່ອພິສູດວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ ສ່ວນຕົວ
ເວລາ ຄຶ່ງທໍາອິດມີ ພຣະຄຣິດ
ສ່ວນບຸກຄົນ ພວກເຂົາກໍາລັງພາຍໃຕ້ຊັບສິນຫຼັງຈາກນັ້ນ
ໄດ້ເຮັດ ທຸລະກິດບໍລິສັດ ວັນຄຣິດສະມາດ ແລະບູສ
ແລະເຄິ່ງທີ່ສອງ ລາວໄດ້ເປັນພະຍານ
ຜ່ານສາວົກຂອງພຣະອົງ ຮັກສານັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າເຊັນຊື່ທີ່ທ່ານຮູ້ ແຕ່ວ່າ ມັນແມ່ນສີຂາວ
ບໍ່ມີສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບໍ່ແມ່ນຄົນທີສາມ
ບຸກຄົນຂອງ Godhead ແມ່ນມີເຂດຫນຶ່ງ
ໄດ້ມີການ ຊ່ອນ ຢູ່ບໍ່ແມ່ນດັ່ງນັ້ນ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເປີດຂຶ້ນຕື່ມອີກ
ອາທິດ ທີ່ພຣະຄຣິດຊົງຢືນຢັນ
ພັນທະສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ - ຂ້ອຍບໍ່ ສົນໃຈ
ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຫຼັງຈາກ Siletz baja
ຈະ ເກີດຂຶ້ນ tanga tanga ໃນປີ 2520
ທີ່ສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ ໃນກາງແຈ້ງໃຫ້ຂ້ອຍ
ເອົາ ມັນປະເພດທີ່ມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
1260 ວັນທີ່ຊາວ paganism ແມ່ນ trampling
ລົງສະຖານທີ່ສັກສິດຢູ່ໃນກອງທັບທີ່ ແທ້ຈິງ
ມັນ ຢູ່ໃນແກນຂອງມັນແລະ ເປັນເອກະລາດ
ເວັບໄຊທ໌ຖ້າຫາກວ່າ ນັກວິຊາການຖ້າວ່າມັນເປັນ
hiding ກັບ ຜົມ ນີ້ຫຼັງຈາກທີ່ສູງເພື່ອ
exaggerating followed by twelve hundred
ຫົກສິບປີທີ່ຢຽບ ism papal
ລົງສະຖານທີ່ສັກສິດໃນ ທໍ່ ກ່ອນ
ອາບນໍ້າຄວາມປອດໄພສຸດທິທີ່ ອາດຈະເປັນ ບ່ອນຝັງສົບ
ຜົມນີ້ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນທີ່ຈະ
ການໂຕ້ຖຽງ ນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສະຫວ່າງ
ທີ່ມາຈາກ ນີ້ທີ່ເປັນພາຍນອກນັ້ນ
ເພື່ອເວົ້າອອກນ້ໍາຮ້ອນຊົ່ວຄາວພິເສດເພື່ອ
ເວົ້າການຂະຫຍາຍນີ້ 1260s ໃນ
ເວລາ ຂອງຄຣິ CSUN ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາໃນ 10
ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ຂອບເຂດທີ່ ເຫມາະສົມພາຍນອກ ນີ້ແມ່ນ
ການພົວພັນກັບ ອານາຈັກສີ່ຂອງ ພະຄໍາພີ
ຄໍາທໍານາຍ ທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບກັບ ພວກເຂົາ
ຄວາມສໍາຄັນບາງຢ່າງຄືວ່ານີ້ແມ່ນການປະຕິບັດ
ມີ ອານາຈັກຫ້າຂອງຄໍາພະຍາກອນໃນພະຄໍາພີ
ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າເພື່ອທີ່ຈະຮູ້ຈັກທ່ານ
ມີ ຄວາມຄິດທີ່ວ່າໃນເວລາທີ່ຄໍາພະຍາກອນນີ້
ໄດ້ຮັບການແບ່ງອອກໃນກາງຂອງ saga ນີ້
ປີ
Nora Medford ວິທີການເລກແລະວ່າແມ່ນເວລາ
ເວລາອະດີດໃນອະເມລິກາທີ່ໃຊ້ເວລາມັນດີ
ຜະລິດແສງທີ່ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ເບິ່ງ
ໃນເສັ້ນທາງດຽວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນດໍາເນີນການເບິ່ງ
ມັນແມ່ນ Desmond ຫນ້ອຍຂ້າພະເຈົ້າ furnished ຫຼື ຢູ່ໃນ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ພົບ ແນວພັນ ດຽວກັນແລະ linnea
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ ແນະນໍາວ່າຖ້າທໍາອິດຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ແນະນໍາວ່ານີ້ເປັນ SS Betty ເລີ້ມຕົ້ນ
ຈຸດປະສົງສໍາລັບໃນເວລາທີ່ອັບຣາຮາມໄດ້ຖືກບອກໃຫ້
ເອົາເຄື່ອງບູຊາຫ້າຄົນນັ້ນແລະຂ້າພວກເຂົາ
ມັນເປັນດົນຕີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ລາວເປັນ
ຊື່ທີ່ເຫມາະສົມຊື່ຄິດຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນ
tertons ເປັນເຈົ້າຂອງຖ້າຫາກວ່າລາວໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ
ໃນເວລາທີ່ເຂົາຈະເປັນສັນຍາລັກຂອງມະນຸດ
ສັດທາໃນພຣະຄໍາພີ ພໍ່ຂອງພວກເຂົາບາງຄົນ
ຜູ້ຊາຍຊາຍ shrieking loud ໃນການປ່ຽນແປງ oh
ລາວຈະໄດ້ ທົດສອບການທົດສອບ
ໂອ້
ໃນ Tesco fit ເຂົາໄດ້ຮັບ ການທົດສອບໂດຍນີ້
ຂ້າພະເຈົ້າຈະເພີ່ມ ກ່ຽວກັບ ທ່ານໄດ້ ທົດສອບການຜະລິດ
ຂອງໂມເຊໄດ້ຖືກ ທົດສອບໂດຍ ນີ້
ເລີ່ມຕົ້ນແລະດັ່ງນັ້ນໃນ Formosa ສິ່ງທີ່ unhandy
simcha ການທົດສອບ ບໍ່ມີຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາ ຄວນທັງຫມົດ
ອາດຈະຮູ້ ຄວາມໃຈຮ້າຍ ທີ່ສຸດ ທີ່ ສັ້ນ
ໄລຍະຫ່າງທີ່ ຂ້ອຍໄປຫາ 14 ຕົວເລກ
ນະຄອນຫຼວງ Somoza ຮູ້ສຶກຮ້ອງເພງແຕ່ຖ້າທ່ານ
ບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານສາມາດ ດໍາເນີນການມັນໄດ້
ພຣະວິນຍານ ຂອງ ຄໍາພະຍາກອນໃນຄໍາພີໄບເບິນ
Venice Nick ນີ້ Duncan ໄດ້ ເຫຼົ່ານີ້
guys ດີມີ ISACA ໃນເວລາທີ່ປະຊາຊົນ
ລົບລ້າງການເອົາລູກອອກ, ແຕ່ເມື່ອໂມເຊຖືກຂ້າຕາຍ
ຊາວອີຈິບມັນເປັນໂມເຊທີ່ຈະໃຫ້ ຕຸ ຣັດ
hood ມັງກອນໃນເວລາທີ່ເຂົາແມ່ນ 40 ປີອາຍຸຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ ຮັບ ວ່າ ເປັນນັກຖ່າຍຮູບໂມເຊ
ຮູ້ວ່າລາວຄວນຈະເປັນຜູ້ປົດປ່ອຍ
ຂອງປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂມເຊເປັນມັນແມ່ນ
Lewis ຂອງພວກເຂົາ ກ່າວນີ້ສໍາລັບການໄດ້ຮັບ
ແທ່ນບູຊາ ວິທະຍາສາດທີ່ ລາວບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ຈຸດທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງໃຈຈະເຮັດແນວໃດ
ມັນ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງການຄວາມງາມ
ຮ້ານອາຫານແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບ sky4 ມີ st ໄດ້
ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຫຼາຍຄົນຂອງຊາວເຮັບເຣີໄດ້
ຮູ້ຈັກ ມັນເຊັ່ນກັນ
ເພັດ Philadelphia ສຸດທ້າຍຂອງໄຂມັນ ຫມູ
okay ດັ່ງນັ້ນນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ
ວ່າພຣະເຈົ້າປະມານ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ
ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດເປັນແມ່ນຫາຍໄປເຊັ່ນດຽວກັນ d
Kansas ວ່າໄດ້ຮັບການວ່າສິດທິໃນການ
ແຕ່ການ ເຮັດວຽກຂ້າງຂ້ອຍແມ່ນຄ້າຍຄື fucking
ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານໄປຫາຕົວເລກ 14
ຜົນປະໂຫຍດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ລາວໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາອອກ
ຂອງປະເທດເອຢິບ ໃນຈຸດນີ້ໄດ້ມີ ການດີ
iPhone Katya ແຕ່ຕ້ອງເບິ່ງ Sean ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ລະມັດລະວັງໂຮງຮຽນເກົ່າຂອງນາງແລະການໂຕ້ຖຽງຂອງຂ້ອຍ
ແມ່ນວ່າພວກເຂົາຮູ້ວ່າການປົດປ່ອຍຂອງພວກເຂົາ
ຈາກປະເທດເອຢິບແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ຄໍາພະຍາກອນ
ກ່ຽວກັບການໂຕ້ຖຽງຂອງຂ້ອຍແມ່ນວ່າ Severson ໄດ້
Sarah Ellis ສຸດຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກການທູດແລະເປັນ
ຮູບເງົາຈາກ ສາດສະດາ Eva ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນ
ຄໍາພະຍາກອນຂອງການທົດສອບອັບຣາຮາມ C Wilson ໄດ້
ປາຍຂອງຂ້ອຍຂ້ອຍມາຈາກ Oklahoma ແລະເວລາ
ພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນຈໍານວນ 14 ຜູ້ຊາຍທີ່ເຫມາະສົມ
poem ແມ່ນ ຄູ່ຜົວເມຍ ທີ່ຈະເຫມາະບາງສິ່ງບາງຢ່າງ
ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງອອກຈາກປະເທດເອຢິບ
ຂ້າພະເຈົ້າຍັງ ມີຄວາມດີໃຈ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້
ນໍາອອກຈາກ ປະເທດອີຢີບ ຢ່າງແທ້ຈິງໃນເວລາທີ່
ສີ່ຮ້ອຍປີໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ uncie ແທ້
ໄມ້ຢືນຕົ້ນຢ່າງແທ້ຈິງເປັນ intact ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ດີໃນປັດຈຸບັນ
ຂ້າມເຫດການ ຈະຮູ້ສຶກ ວ່າ ແມ່ນແລ້ວ
ການເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະເຫມີກວດສອບ
ປະຊາຊົນວ່າພຣະອົງເຂົ້າສູ່ພັນທະສັນຍາກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າພວກເຂົາຈະໄດ້ ຮັບການທົດສອບ ໃນ MIDI loiter
Dima demon ແລະ ຕ້ອງການ ເຄື່ອງຈັກດັ່ງນັ້ນເມື່ອທ່ານ
ໄດ້ຮັບຈໍານວນສີ່ສິບ
ພວກເຂົາກໍາລັງທົດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ ອາຫານ ບາງສ່ວນ ຕີນ Melissa
ໃນການເລືອກຕັ້ງແລະໃຫ້ກວດເບິ່ງຄວາມຢ້ານກົວ
ສິບເອີ້ຍແລະກ່າວວ່າພວກຍັກໃຫຍ່ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນ
ໃຫຍ່ເກີນໄປ ສໍາລັບພວກເຮົາເວົ້າວ່າ ນາງ ຢູ່ທີ່ນີ້
ຄວາມສຸກຄື Hades sir
ມີເຫດຜົນທີ່ຖືກສົ່ງມາ ສໍາລັບຫນຶ່ງຄັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້
ໂທລະສັບແນ່ນອນແລະ Joshua ແລະ Caleb ເວົ້າວ່າ
ພວກເຮົາສາມາດໄປໃນພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານມີ
ກ່ຽວກັບ Calif ham ແນ່ນອນ ເກົ້າສິບປະເພດຂອງ
ນັກສຶກສາທີ່ທ່ານສາມາດລອງອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ ບັນລຸສິບທົດສອບ ຂ້ອຍຈະ
ເຂົ້າຮ່ວມການ ທົດສອບ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ Bevin ເບິ່ງແລ້ວ
ສະນັ້ນການ ປາດຖະຫນາ ຢາກໃຫ້ມັນມາ
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ້າມເສັ້ນທາງຂອງພຣະສໍາລັບ
ພໍ່ແມ່ກັບ ການທົດສອບເຊື້ອ ພະຍາດ ໃນຂີ້ມູກ
ເມືອງ lenient ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນເຄົ້າ gritty
ການປະຕິບັດ ແຕ່ ຢ່າງໃດ ແຕ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂໍ້ທີສີ່
ກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບ fuse ໄວບາງແລະເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ
ໃຫ້ຄົນອື່ນໃຫ້ ພວກເຮົາເຮັດນາຍແລະຜູ້ຫນຶ່ງ
ຂໍໃຫ້ເຮົາກັບຄືນມາໃນອີຢິບເມື່ອພວກເຮົາ ວາງຊ້ອນກັນ
ເຂົ້າໄປໃນ ຂັ້ນຕອນຂອງ ການ undead Yvonne ແລະເປັນ
ບໍ່ເຕັມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ເຂົາສຸດ vida ບໍ່
silicon ອຸປະກອນ ທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດ
ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງຢູ່
ປະຕິເສດຄໍາອະທິຖານທີ່ໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານີ້ຂອງສີ່
ຮ້ອຍສີ່ສິບສີ່ຮ້ອຍແລະ
ສາມສິບປີເບິ່ງ ທັນເວລາທີ່ສົມບູນແບບ
ສໍາລັບວິກິດການ Fiona ທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ
ແທ້ຈິງແລ້ວ ຈາກ ເຄື່ອງບິນຄໍາພີໄບເບິນທີ່ໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານີ້
ໄດ້ກໍານົດເວລາທີ່ພວກເຂົາຈະມາ
ອອກ ຈາກສະຫນັບສະຫນູນອີຢີບສໍາລັບປະເທດໄທ
off ສາມາດ ໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນວ່າຂ້ອຍເປັນຄວາມດີ
ມາຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງເຕັມໃຈ
ລະບອບ rebellion ແລະ fuck ກ່ຽວກັບວິດີໂອວ່າ
ພວກເຂົາກໍາລັງປ່ຽນແທນ ໂມເຊ
ຜູ້ນໍາ ເບິ່ງສອງ ຂ້າງຂ້າງ ຫຼາຍ ກວ່າ ແລະຂ້ອຍ
ເວົ້າວ່າຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງແລະກັບຄືນໄປບ່ອນເຂົ້າໄປໃນອີຢິບໃນ
ສິ່ງ ແປກປອມ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າເຫັນແມ່ນ
ຂໍ້ຄວາມ ການຜະລິດທີ່ບໍ່ເຫັນອົກເຫັນ ໃຈ ແມ່ນມັນ
ວ່າ soul soul seasick ໄດ້ຖືກທົດສອບໂດຍ
ຄໍາພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະເພດຂອງ
ການຖ່າຍຮູບໄດ້ທົດສອບນ້ໍາແລະພວກເຂົາລົ້ມເຫລວ
ການທົດສອບ
ທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີແລະເພາະສະນັ້ນບໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໂຢຊວຍແລະ Caleb ໄດ້ດີດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໄປຫາຂໍ້ທີ 11
ພຽງແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບາງ ຈຸດອື່ນໃນສະຖານທີ່
ໄດ້ຮັບ ທຸກຢ່າງໄວໆທຸກໆ paw hind ສໍາຄັນ
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອາເມລິກາ ມັນເວົ້າວ່າແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ
ໃຫ້ແກ່ໂມເສດໄດ້ດົນປານໃດຄົນນີ້
provoke ຂ້າພະເຈົ້າແລະ ດົນປານໃດມັນຈະຢູ່ທີ່ນີ້
ພວກເຂົາ ເຊື່ອຂ້ອຍສໍາລັບອາການທັງຫມົດທີ່ ຂ້ອຍມີ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນບັນດາພວກເຂົາໃນເຮືອຊາຍແດນຕິດຈອດໄດ້
ຄວາມໂກດຮ້າຍແຮງບໍ່ມີບ້ານ ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສູ້
ຕອນບ່າຍຈະເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນ ໃນ ຄັ້ງດຽວ ແລະ
ຄວາມຄິດ Cloudant ການຈໍາແນກທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ
ຄໍາສັ່ງ ໃນແລະໄດ້ຮັບອາໃສຢູ່ ດົນປານໃດເປັນ
ສັນຍາລັກຂອງພຣະຄໍາພີແມ່ນຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ
peoplicious ແລະເດັກ ຖ້າທ່ານ ພິສູດ ຂໍ້ຄວາມ
ເວລາດົນນານຄວາມຊົງຈໍາຮົ່ວໄຫຼຂໍ້ຄວາມພຣະເຢຊູແມ່ນຫຍັງ
ຂໍ້ຄວາມຄວາມສາມາດຂອງທ່ານສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຄໍາຕອບ ຂອງກົດຫມາຍວັນອາທິດແມ່ນດົນປານໃດ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທົ່ວໄປຂອງການເວົ້າ Stanford Suvi
ພາສາໃນ ພາສີ Cosette ຂອງ ists ດັ່ງນັ້ນໃນ
ປະຫວັດຂອງໂມເຊໃນ 40 ປີນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ກິນເກີບ Stefano ຂອງ indecent
ຮູບພາບ Yahoo ມີລົງທີ່ນີ້ຫຼັງຈາກທີ່ 2
ປີເຮັດຕັ້ງແຕ່ II ຮັບການປິ່ນປົວທີ່
ບີບບັງຄັບຂ້າພະເຈົ້າຊາວຫນຸ່ມ ຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ໄດ້ສູນເສຍ ສິບ
ການທົດສອບໃນ ການທົດສອບແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ໂມເຊກັບພວກເຮົາ ດົນປານໃດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະຊາຊົນ
ຈະສືບຕໍ່ provoke ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນພຣະເຈົ້າ
ເວົ້າກັບໂມເຊ ທັງຫມົດ ພາຍໃຕ້ການປະ ຫານຊີວິດນີ້
Somoza ຍັງ ເຮັດໃຫ້ຕອນບ່າຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ຂີ້ຝຸ່ນເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນເສຍຫາຍ
ວີຊ່າ ໂປດທາບ ວ່າຄົນເຫລົ່ານີ້
ວ່າໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາ
ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ມີແສງ D ຢູ່ໃນທີ່ນີ້ມັນຈະມີ
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນເລື່ອງນີ້ຈົນກ່ວາ
right here Heidegger she stood biscuit
ອອກຂອງຕົນເອງ 38 ປີ ຕໍ່ມາພວກເຂົາເຈົ້າທັງຫມົດ
ເສຍຊີວິດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃນວິກິດການ
ເຫດການທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວ cherish Anna ບອກໃນ
ທຸລະກິດ ຂອງພວກເຂົາ ດົນປານໃດຈະນໍາທ່ານໄປ
ຢູ່ທີ່ນີ້ ເປັນຕໍາແຫນ່ງຂອງອັງກິດທີ່ເປັນ
Jericho ເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນ ກົດຫມາຍວັນອາທິດ
ຖ້າ ທ່ານດໍາເນີນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເປັນເວລາດົນນານທ່ານ
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າມັນແມ່ນວັນອາທິດ
ກົດຫມາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມອຶດຢາກຂອງພວກເຮົາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດ ທົ່ງພຽງໃຫຍ່
Seidman the cassette context sisters
ເລີ່ມຕົ້ນການໂຕ້ຖຽງນີ້ ຈະກາຍເປັນມື້
ຂອງການປະທ້ວງການ ປະທ້ວງຮ່ວມກັນເປັນເຈົ້າຂອງວ່າ
ວ່າ tacked ຂອງມັນລົງຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຂົ້າໄປໃນ
Hebrews
ແລະ ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ທ່ານກໍາລັງຈະເຫັນ Paul ໃນ
ສີ່ບົດທໍາອິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ມື້ຂອງ ການຕໍ່ຕ້ານ Seidman ຫຼັງຈາກ
Paulus ໃນ Aston afiyah MIT ນະຄອນຫຼວງ
ຊຸ່ມຊື່ນຂື້ນໄປຈົນກວ່າຢູ່ປະຕູຫຼື
ຈັບໄດ້ ແລະພວກເຮົາສາມາດ ໃຊ້ທັງຫມົດ
ເວລາ ພຽງແຕ່ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໂປໂລກັບ
ມື້ຂົ່ມຂູ່ນີ້ແຕ່ ພວກເຮົາຕ້ອງການແຕ່
ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ຮັບການບໍ່ມີໃຜແລະ palos verdes ແລະ
ນັກຄະນິດສາດໄດ້ຂັດຂວາງເຖິງ ພວກເຮົາ
ເອົາເຫດການຂ້າງເທິງນີ້ຟັງເຊັ່ນນັ້ນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕ້ອງການທໍາລາຍ ຜູ້ຄົນ ເຫລົ່ານີ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນທີ່ມີ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາມີ CD ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ບອກວ່າສາມາດອອກຈຸດ ຢູ່ເອື້ອຍທີ່ທ່ານຮູ້
ເລື່ອງນີ້
ທ່ານ ສາມາດໃຊ້ເວລາຖ້ານາງ ແລະໂມເຊໄດ້ອະທິຖານ
ມັນບອກວ່າຖ້າທ່ານທໍາລາຍເຂົາທັງຫມົດ
ປະເທດຊາດ ພວກເຂົາກໍາລັງເວົ້າວ່າທ່ານໄດ້
ບໍ່ມີອໍານາດທີ່ຈະນໍາລາວເຂົ້າມາ
ຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້
ແລະໂມເຊໄດ້ປະຕິບັດແລະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ Rylance
Annotation actin ແລະ dependency ຈະ
ທັນທີ 19 ເດືອນທັນທີ ທັນໃດ Imams ແມ່ນ glad ໄດ້
ນະຄອນ Kafka ທາງເລືອກສໍາລັບ hell ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ເພື່ອເອົາມາໃຫ້ດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ໂມເຊໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າຄວາມຄິດຂອງໂມເຊແມ່ນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ
ການຈັດການ ຈະຕັດເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ 17 ແລະ 18
ລາວເວົ້າວ່າແລະຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າປ່ອຍໃຫ້
ພະລັງຂອງເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ອຍຈະຍິ່ງໃຫຍ່
ຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າເວົ້າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານແລະຍິ່ງໃຫຍ່
ຄວາມເມດຕາໃຫ້ອະໄພຄວາມຊົ່ວຊ້າແລະ
ການລ່ວງລະເມີດ ແລະໂດຍບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍ
gill ຄວາມຜິດທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງ
ພຣະບິດາຂອງພຣະບິດາເທິງບຸດມະນຸດ
ການຜະລິດທີສາມແລະທີສີ່ດັ່ງນັ້ນສຸດທ້າຍ
Marcus ແລະ ໄປໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄປເຮືອນສໍາລັບ
heissen hast ມີ Sampson ຍາວ ດັ່ງນັ້ນ
ກ່ຽວ ກັບຫຼັກສູດແລະ Kannada ປະສິດຕິຜົນ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ token betray ໃຊ້ຂອງທ່ານ
ອາທິດທີ່ດີກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ຂອງທ່ານ ຫນ້ອຍດັ່ງນັ້ນ
Nunley ສາດສະຫນາ ສັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າອ່ອນແລະໃນເດັກ
ບໍ່ທຸລະກິດທີ່ ຖືກຂົ່ມຂູ່ໃນການ ນໍາພາ fatigue
ປະຫວັດຄວາມເປັນເອກະລາດສະເຫມີໄປປະຕິບັດໃນ
ການຜະລິດທີສາມແລະສີ່
bond-esque assistive findit ແກ້ໄຂຮູ້
ໃນສະເພາະໃດຫນຶ່ງ ອອກຈາກນັ້ນແທນທີ່ຈະປະຊາຊົນ
ທີ່ ອອກ ມາ ຈາກປະເທດເອຢິບທີ່ ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ
ຖືກກ່າວຫາຕໍ່ຕ້ານສິດມີ
ການຜະລິດ ສີ່ ທີ່ຫ້າມື້ຂ້າພະເຈົ້າ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນ Compton ທີ່ນີ້ Dan tada ແລະ
ໄຂມັນຢູ່ໃນ ຫ້າແລະ Gunnar Hatsune
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສີ່
ການຜະລິດ ຂອງຄວາມທຸກຍາກ bass Adventism
ແລະເຂດສີແດງ ຂອງ Vatican ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ການໂຄສະນານີ້ສໍາລັບ ເວັບໄຊທ໌ບ້ານ ຂອງພວກເຮົາ
ການຜະລິດ ເມື່ອພວກເຮົາອອກທັນທີ
ຂໍ້ທີ 19 ເວົ້າວ່າເຈີມໂດຍຜ່ານການ 21 ກ່າວວ່າ
ນີ້ແມ່ນ ຫນຶ່ງໃນເອື້ອຍແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນນີ້ຕາມ
ເພື່ອຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງແລະເປັນ
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ອະໄພ ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້
ປະເທດເອຢິບຈົນເຖິງ ຕອນນີ້ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ອະໄພຕາມຄໍາຂອງເຈົ້າ
ແຕ່ເປັນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່ ທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ
ຈະໄດ້ຮັບການເຕັມໄປດ້ວຍລັດສະຫມີພາບຂອງໄດ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ອະໄພຂ້າພະເຈົ້າ ຕໍ່ສູ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນ ສຸດທ້າຍ
ປິດ ຊ່ອງທາງ ວິດີໂອອອກໄປໃນລະດູ 14
ສາມີ nanba ດີ ເບິ່ງ ya
- ພໍ່ Harris ມີການໃຫ້ອະໄພຂອງ
ດອກໄມ້ Dinah ກ່ຽວກັບຄວາມຢູ່ລອດຂອງ Burundi
Gunther ແລະທ່າມກາງ ມື titus hellish
ເຮັດວຽກ ລົດສະບຽງອາຫານເພື່ອໃຫ້ສະນັ້ນຂໍ້ທີ 21 ແມ່ນ
ໃຫ້ພວກເຮົາວາງປະຫວັດສາດນີ້ຢູ່
9/11 Einstein ທໍາອິດ ເວົ້າວ່າ ຮ້ອງອອກມາ
ລະບົບນ້ໍາແກະທີ່ ບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມແລະຈາກ
ເດືອນກັນຍາກັບ McKean ເນື່ອງຈາກວ່າໃນເວລາທີ່
ອາຄານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງນະຄອນນິວຢອກແມ່ນ
ຖີ້ມ ລົງໂດຍ ການສໍາພັດຈາກພຣະເຈົ້າ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າ
ເບິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມສົດຊື່ນສໍາລັບນິວ ຢອກ
ນະຄອນ
ໂດຍການຍັບຍັ້ງພວກເຂົາຈາກພະເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນວິທີອາຍຸແມ່ນ
ຜ້າຝ້າຍກ່າວວ່າໃນການເປີດເຜີຍ 18 ຂໍ້ ຫນຶ່ງ
ໂດຍຜ່ານ ສາມໄດ້ບັນລຸຂ້າພະເຈົ້າ spy ອາຫານ
ຄວາມສະຫນຸກສະຫນານແລະ ທູດສະຫວັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະຫງ່າລາສີ
ໂລກທັງຫມົດ Wendy Hannah ເຄົ້າໄດ້
ສ່ວນຂອງອາຫານ - Tegan ບໍລິການແລະ
ຂໍ້ນີ້ແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວ່າ
ປະຫວັດສາດແລະ ISA ທໍາອິດໂຈມຕີເພື່ອ
ບໍ່ເຫັນດີນໍາ Schuster ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະປະຫວັດສາດນັ້ນ
ແມ່ນການ ຜະລິດສີ່ຂອງ
Adventism
ເປັນ SST u ຮູບຂອງຈະເຫມາະອີກເທື່ອຫນຶ່ງກ່ຽວກັບ
ສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນ ຂອງຕົນເອງ
ການທົດສອບ ຄືກັນກັບການ ຜະລິດ ທີສີ່
ຂອງ ໄລຍະເວລາທີ່ໂມເຊ ໄດ້ຮັບ ການທົດສອບ ໄດ້ຮັບ
vodka ຫຼັກຖານ ດັ່ງນັ້ນໃນປັດຈຸບັນດັ່ງນັ້ນ VD 4 degenerate ເຂດ
ສືບຕໍ່ໂມເຊໄດ້ຮັບການທົດສອບອ່ານຂໍ້ທີ 22
ເວົ້າວ່າ
ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຊາຍທັງຫມົດຂອງຜູ້ທີ່ມີ
ເຫັນລັດສະຫມີພາບແລະ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເຮັດໃນ ອີຢີບແລະໃນ ຖິ່ນກັນດານແລະ
ໄດ້ທົດລອງຂ້າພະເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນເຫຼົ່ານີ້ 10 ເທື່ອແລະ
ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງຂ້ອຍ
ປະເທດໄທມີຄວາມສຸກ ຫນ້ອຍ Qaeda hellish
insane seismic ແນວ ຄິດທີ່ບໍ່ມີ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ໄດ້ຮັບວົງຈອນການສໍາພາດ ແຕ່ຢ່າງໃດ
ໃນເວລາທີ່ການປະ ຕິເສດ ກ່ຽວກັບການສັກຢາໃນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
facebook time on -2 min ago I stopped
ພຽງແຕ່ສອງຄວາມຄິດຫຼາຍ
ພວກເຮົາກໍາລັງ ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ
ສະມາຄົມທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ murmur ຕ້ານ
ຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນ ວິທີການ murmur ຂອງ
ເດັກນ້ອຍຂອງອິດສະຣາເອນທີ່ພວກເຂົາ murmur
ຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ Vilano stylish ຂ້າພະເຈົ້າມັນເປັນ
ພື້ນຖານ ຂອງຈິດໃຈກັບມັນຊີ້ບອກພາລະກິດ
ແຕ່ລະ ບ່ອນທີ່ມີຊີວິດ ຫຼາຍ ກວ່າ
ຂໍໃຫ້ໄປ ຍາກບໍ່ວ່າລາວຂີ້ຕົວຂ້ອຍແລ້ວ
ລາວ ເອື້ອຍສີຂາວ repeatedly ເວົ້າວ່າມີ
ສະເຫມີສອງຫ້ອງຮຽນໃນ tresses ໂບດ
ຂ້າພະເຈົ້າ ເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າລົມພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງນີ້ແມ່ນຫຍັງ
ແມ່ນວ່າມັນ ເປັນຫຍັງ Kaufman ໃນ ໃຈ Decker
ຂອງຂວັນ
ດົນປານໃດ ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ ກັບ ສິ່ງນີ້
ຕີນ ການຜະລິດຊົ່ວຮ້າຍ ມັນຍາວແຕ່ D sake
ໄປທີສອງ ແມ່ນບໍ່ສະນັ້ນ intuitive till ໄດ້
ທ້າຍ 40 ປີ
ບອກ Jericho ແຕ່ຄໍາພະຍາກອນແມ່ນຄໍາອຸປະມາ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ ສາດສະດາ silence ແລະ likenesses ແລະ
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄໍາອຸປະມາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ສົມທຽບແລະກົງກັນຂ້າມ ຄວາມສຸກມັນເປັນ
ຄົນອັບເດດ: ຜູ້ຊາຍຫຼາຍທີ່ສຸດເບິ່ງຄືວ່າມັນ Ananda ໄດ້
ຊີວິດ ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລະຫັດທີ່ໄວ້ວາງໃຈຖ້າມີ
ປະຊາຄົມທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ໃຈ berserk ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຈະກົງກັນຂ້າມ
ມັນມີ sedan maroon ກົງກັນຂ້າມກັບສະຫລາດ
ປະຊາຄົມ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ເຕືອນ vicen ປະຈຸບັນປະຊາຄົມທີ່ສະຫລາດ
ສິ່ງທີ່ເປັນຄໍາແນະນໍາໃນໃຈ ມັນຈະໄປ
ຖືກມອບໃຫ້ກັບສັນຍາລັກຂອງໂຢຊວຍ
ແລະກາເລັບແລະຕິ່ມຊໍາແມ່ນໃນໄລຍະດຽວກັນ
ເດັກຊາຍ ທ່ານຍັງ ຢູ່ໃນ calop ແລະ verse 30
ມັນແມ່ນແລ້ວ
ແນ່ນອນເຈົ້າ ຈະ ບໍ່ເຂົ້າມາ
ທີ່ດິນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິບັດເພື່ອເຮັດ
ທ່ານອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ Caleb ລູກຊາຍຂອງ
Jephunneh ແລະ joshua ລູກຊາຍຂອງ nun ເປັນ
ປະເພດວິກິດຄັ້ງທໍາອິດຂອງ oyster ແລະ
ວ່າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ
Ubah dame ແຕ່ລະຄົນເລັກນ້ອຍທີ່ສວຍງາມແນ່ໃຈວ່າເຄີຍ
ເປີດ ໃຈຫົວໃຈ ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະຫນຶ່ງໃນຈິດວິນຍານເປັນ
ຊື່ Oscar ຊື່ ໃນທັນທີທັນໃດ ເປັນອາຫານທັນ
Nance
ໃນເວລາທີ່ທ່ານ ຍັງໄດ້ເພີ່ມ ເປັນ moons ອາຍຸ ໃນປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະເຮັດໃຫ້ຫນຶ່ງ ຈຸດ ໃນຈະບໍ່ເຄີຍ
ປະຕິບັດຕາມມັນ, ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຢ່າງຫນ້ອຍ
ເອົາ ໄວ້ໃນຫູຂອງທ່ານແລະຕໍ່ສູ້ນີ້
ອີກເທື່ອຫນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ ຜິດບາບຄືຊິບໍ່ຫນ້າແປກໃຈ
ນີ້ສໍາລັບ ບົດນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້
ອ້າງອີງທີ່ ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດປີ
ມື້ນີ້ ຫຼັກການນີ້ແມ່ນທຶນແທນ
ເອກະສານອ້າງເອກະສານ ເປີດເຜີຍ um - tag ແລ້ວ
ຂໍໃຫ້ເບິ່ງ - ການຫຼີ້ນອິນເດຍ ໃນຂໍ້ນີ້ 34
ໄວ V ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຫຼັງຈາກຈໍານວນ ຂອງ
ວັນທີ່ເປັນເບິ່ງແຜ່ນດິນນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າ
ສີ່ສິບມື້ຕໍ່ມື້ສໍາລັບ ປີທ່ານ
ຮັບຜິດຊອບຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງເຈົ້າຕະຫຼອດ ສີ່ສິບປີ
ແລະທ່ານຈະຮູ້ວ່າການລະເມີດສັນຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະ tighten ຂ້າງວ່າເປົ້າຫມາຍຂອງ footage ໄດ້
ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ ຕາຕະລາງມຸມຂອງ Assunta ນັ້ນ
ແລ້ວ yeah ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຂ້າພະເຈົ້າ yeah ດີດັ່ງນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າ ເລື່ອນກົດ Ctrl ໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຄືນໄປບ່ອນ
ໂດຍ ໄຂມັນສື່ມວນຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດການກັບ ຂ້າພະເຈົ້າ
ສໍາລັບເດັກຊາຍຜູ້ທີ່ ສະແດງຄວາມ ໂສກເສົ້າ ສະນັ້ນໃນ
ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງອິດສະລາແອນບູຮານທີ່ ຂ້ອຍພົບ
ນີ້ ສະຖານທີ່ idly ຫຼັກການປະຈໍາ ປີ
ຖືກເອົາເຂົ້າໃນການບັນທຶກຂອງສາດສະດາແຕ່ວ່າ
ໃນຖານະທີ່ເປັນ ສາດສະດາຢູ່ນອກເຫນືອໄປຈາກພວກຈັກກະວານ
ນີ້ ສາດສະດາ shouts ເກມ i -90 ໃນ
ໃນລະຫວ່າງການກະບົດໃນ ໂກນໃນເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າ
ກໍາລັງເຮັດພັນທະສັນຍາກັບປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ
ເບິ່ງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ bulletyme ສໍາລັບຄັ້ງທີສອງ
ບ່ອນ ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອ ສ້າງປີ
ວັນນະຄະດີວັນນະຄະດີ
ພະຍາຍາມ ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມຍາກລໍາບາກໃນ ເລື່ອງນີ້
ການໂຈມຕີພິຈາລະນາມັນ pian ເປັນເອເຊກຽນ 4: 6
ມັນເປັນຄວາມຢ້ານກົວອັນສັກສິດ ຫົກແລະໃນເອເຊກຽນ
4: 6 ແລະ ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ QP fx ມັນເປັນພຽງແຕ່
ກ່ອນທີ່ຈະ ປິດການ ທົດລອງສໍາລັບ
ອິດສະຣາເອນວັດຖຸບູຮານນີ້ແມ່ນຄໍາເວົ້າສໍາລັບພວກເຂົາ
ແລະມັນ ignites i israel ເນື່ອງຈາກວ່າມັນ
ພຽງແຕ່ ກ່ອນການ ທໍາລາຍຂອງເຢຣູຊາເລັມ
dennis ບໍ່ແມ່ນການທໍາລາຍຂອງ
ເຢຣູຊາເລັມໃນ ປີ 70 ເປັນສະບັບໃຫມ່ນີ້
zealand ແມ່ນ ຢູ່ໃນເມືອງເອເຟໂຊແຕ່ວ່າ
ການທໍາລາຍຂອງເຢຣູຊາເລັມໃນເວລາຂອງ
Zedekiah suicide ເມືອງ Kia ແຕ່ ປີ
ວັນນະຄະດີ ແມ່ນແທ້ - ເບິ່ງໃນທັງສອງ
ກໍລະນີທີ່ມັນຖືກໃສ່ໄວ້ໃນ ພຣະຄໍາພີເມື່ອ
ປະຊາຊົນພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນ ການກະບົດ
ສະຖາປະນິກແມ່ນຄວາມສະຫນຸກສະຫນານແລະມີ ທົງນີ້
ຢ່າງໄວວາ George ແລະໃນເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າແມ່ນ breaking
ພັນທະສັນຍາຂອງເຂົາ ກັບເຂົາເຈົ້າແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ການຈ້າງງານ enan ຂົວຫຍັງເພື່ອໃຫ້ເປັນ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ
ນັ້ນແມ່ນຄວາມປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະຫຼາຍທີ່ສຸດຖ້າທ່ານເຄີຍໄດ້
ເລີ່ມຕົ້ນ dealing ກັບຄໍາທໍານາຍຂອງ
Josiah ການວັດແທກແມ່ນ ເວລາ apoorva
ສໍາລັບ Messiah cantatas ວ່າແມ່ນປ້າຍ
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບການທໍານາຍ ທີ່ທ່ານ
ຈະພົບເຫັນໃນ Ezekiel ສີ່ເຊື້ອຊາດດັ່ງນັ້ນ
ບອກວ່າ ມັນເປັນ 50 ສັດຕູ ທີ່ສົມບູນແບບ
ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເດັກ ນ້ອຍ EFS sexy ໃນ ezekiel
ບົດທີ 4
ເອເຊກຽນຈະວາງຢູ່ ຂ້າງລາວ 390
ປີສໍາລັບ ອານາຈັກພາກເຫນືອ ແຕ່
ຢູ່ນອກຂ້າງນອກ ບອກ ບາງຄົນ Ivan ວ່າຂ້ອຍ
ຮູ້ວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ວ່າມັນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍ
ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຢູ່ທາງຂວາຂອງລາວ
ສີ່ສິບປີຂອງຄວາມງຽບໆຂ້ອຍບໍ່ ຮູ້ວ່າມັນເປັນສັນຍາລັກ
ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ ຮູບຖ່າຍທໍາອິດຂອງຢູດາ
Sheridan ແລະ ຈໍານວນຫນ້ອຍ ເພື່ອວ່າລາວຈະວາງມື
ຝ່າຍລາວມີວິທີການຫຼາຍມື້ເປັນເວລາ 20 ປີ
ຄໍາເວົ້າຂອງມັນ ຢູ່ນອກນອກ
ເດີ່ນ ເຮັດຕາມກົດຫມາຍ ໃນຈໍານວນທັງຫມົດ 430
ໃນ schizont ບໍ່ຫຼາຍປານໃດຂອງການປະຕິບັດແລະ ກູນີ້ລະຊົ່ວ
Isis ເຮັດພວກເຮົາມີຈໍານວນຂອງ 430 ໄດ້
ບ່ອນໃດກໍຕາມ - ສາມລໍ້ມັນເປັນສິດທິໃນນີ້
ປະຫວັດສາດ ໃນ ປະວັດສາດນີ້ມັນດີ
ໃນປັດຈຸບັນ indecent ໂດຍ ການເຈລະຈາດີແລະໃນ
ເລື່ອງນີ້ ໃນເວລາທີ່ Indy ປ່ຽນແປງ ທີສອງ
ໃນທີ່ນີ້ມັນເລີ່ມຕົ້ນ ຂອບໃຈ Sun ກັບ
ການແບ່ງປັນ ອານາຈັກ ມັນ ຢູ່ທີ່ ຂ້ອຍຮັກ
ວິກິດການນີ້ແລະດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າມັນ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຄົນທໍາອິດຂອງ Judah ໄດ້ດີ
ມັນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ Adam S & T ຈາກ Judah ແລະ
ຄົນທໍາອິດຂອງອິດສະຣາເອນເມື່ອພວກເຂົາກໍາລັງ
ແບ່ງອອກ ພາຍໃຕ້ ການ Assam 20 ມ່ວນ ມັນຄ້າຍຄື
Radha ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ຜູກມັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ພຽງແຕ່ເຮັດສິ່ງ ຫນຶ່ງສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່
ວັນທີຜິດພາດເຖິງມີແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ເປັນ
ມາຮອດ ກ່ອນນີ້ແມ່ນ 977
ເບິ່ງຄືວ່າîsus Jeroboam ເຖິງວ່າທໍາອິດ ແມ່ນ
ຝົນຕົກໃນອິດສະຣາເອນ
ລະເບີດຝັງດິນ Andraia ໃນຢູດາແມ່ນວ່າ
ອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນ Judah ຊາໂລໂມນໄດ້ຝົນຕົກ
ໃນທີ່ນີ້ດາວິດຈຶ່ງຢຸດມັນ
ແລະ Saul ນີ້ແມ່ນຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າທັງຫມົດ
ຝົນຕົກເປັນເວລາ 40 ປີ ຊຶ່ງແນ່ນອນ
120 ພື້ນຖານ ຕາມທໍາມະຊາດ ຜູ້ ທີ່ມີ fancy ແມ່ນແລ້ວ
ແຕ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງລັກສະນະ ຂອງ
ເຫຼົ່ານີ້ສີ່ປີຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບຝ້າຍເຂົ້າຫນົມອົມ
dyeing shaft ຂ້າພະເຈົ້າທຸກທໍລະມານກັບອາບນ້ໍາໃນ
ຊີວິດຂອງໂມເຊ
ໃນພວກເຂົາ ອອກຈາກ Formosa ສະນັ້ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໂດຍກ່າວວ່ານີ້ ແມ່ນ Agha ເມື່ອພວກເຮົາມາຮອດ
ປີ Bennett sudhi ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕົ້ນ
ໂຈມຕີ ສະໂມສອນສ້າງໃນຈໍານວນ 14:34
ລາຄານໍ້າມັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນ ອັນຟາຂອງ
ຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ວ່າ ນີ້ວິທະຍາສາດນີ້ alpha
ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຄໍາແນະນໍານີ້ແມ່ນ Omega ຂອງວ່າ
ຫຼັກການ ຂອງເອື້ອຍນ້ອງ Omega ນີ້ແມ່ນ
ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງກິນ
ໃນເວລາທີ່ການກະບົດຢ່າງເຕັມທີ່ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນເກີດຂຶ້ນ
goodbye ປ້ອງກັນ ຄວາມສົນໃຈທົ່ວໄປ ຂອງພວກເຮົາ
ພວກເຂົາກໍາລັງກິນຢູ່ໃນເວລາທີ່ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ
ການເຮັດພັນທະສັນຍາກັບ ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ
ຕ້ອງການໂດຍການ ສໍາເລັດຮູບທີ່ໂອ້ພະເຈົ້າໂອ້ລົມ
ເກີດ ເຕັກໂນໂລຢີ MIT ນັກວິທະຍາສາດແລະນີ້
ຄໍາທໍານາຍ ຂອງ Josiah ສາດສະດາ ເຫລົ່ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈາກ UCF ມັນ ໄປ 391 ປີແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ NCR ຢູ່ຄົນດຽວຈົນກ່ວາ ການທໍາລາຍ
ຂອງເຢຣູຊາເລັມ ແລະການເສຍຊີວິດຂອງສຸດທ້າຍ
ຄົນ Zedekiah ນີ້ຢືນ ຢູ່ທີ່ Cicero
ບັງຄັບ asylum funnel ແລະ ຖືກທໍາລາຍ
ເມືອງສໍາຄັນຂອງ Esther kiss ນີ້ 391 ແລະ
ເປັນ ຄວາມຮຸນແຮງເຄິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ທີ່ຈະກວມເອົາ
ການລະເມີດ ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງການເປີດເຜີຍ 9
ຄໍາພະຍາກອນ ທີ່ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນ
ປະຫວັດການ millerite ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສາດສະດາແມ່ນ
ພາຍໃນ ເລິກ ໂດຍ Josiah Lich ທ່ານເຫັນນີ້
ຄໍາພະຍາກອນແມ່ນ ຄໍາພະຍາກອນຂອງໂຢໄຊນີ້
ແມ່ນສາດສະດາ Isle ຂອງ nausea ມ່ວນ ດີ
ທ່ານເຫັນ elledge ມັນເວົ້າ ກັບ
ສຸດທ້າຍ ວ່າໃນຕອນທ້າຍຂອງຄົນຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້
ແລະຢູດາ ທີ່ເປັນ ຫນ້າ ທີ່ດີ ງາມບາງ
ຖືກຍົກຂຶ້ນມາແຕ່ Josiah Lich ຈະເປີດ
ເຖິງຄໍາພະຍາກອນກ່ຽວກັບ ອິດສະລາມໃນການເປີດເຜີຍ
9 ແນວໃດກ່ຽວກັບທ່ານເບິ່ງຜູ້ທີ່ ຮູ້ຫນັງສືແລະຜູ້ສົ່ງເສີມ
ຊ່າງຖ່າຍຮູບໄດ້ເຮັດແມ່ນຂ້ອຍກໍາລັງປະມານ
ນະຄອນຫຼວງ 9 Earthman ແລະຫມາຍເລກນີ້ແມ່ນ
ຈະເຂົ້າໄປໃນປະຫວັດສາດທີ່ນີ້ຫຼາຍ
ພາຍໃຕ້ D Sonoma tanking ໃນ Phoenix a
mateesah ມັນແມ່ນສິດທີ່ນີ້ ແລະ Josiah
ຫມາຍຄວາມວ່າເມື່ອທ່ານເຫັນ ນ້ອຍທີ່ຂ້ອຍ ໄດ້ເຮັດ
ພື້ນຖານສໍາລັບ namund okay ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ບໍ່ຕ້ອງການມັນຜ່ານໄປ
ຫຼັກການ ຂອງມື້ຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີການເຄິ່ງຫນຶ່ງຢ່າງຫນ້ອຍ
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້
ແລະ Octopussy ສໍາລັບການ ຂີ່ຈັກກະ ວານຂອງທ່ານ
ການປະຕິເສດ innocence hi face Medusa ພາຍໃຕ້
ກ່ວາໃນຮູບແບບທີ່ໄດ້ຖືກເຮັດແຕ່ກັບຄືນໄປບ່ອນ
ກັບຂໍ້ມູນນີ້ກ່ຽວກັບສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ມູນ ນັກຮຽນ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ ໃຊ້ເວລາ
ກັບຢາໂຄບຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ມີ ມັນຂ້າງກັບ
ການໄຫຼໃນນ້ໍາ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ George
Siemens ນໍາສະເຫນີກ່ຽວກັບທ່ານ
ພາບເຄື່ອນໄຫວແລະ George Siemens ນໍາສະເຫນີ
ວ່າອາຍຸແລະ ລາວມີແນວຄວາມຄິດທີ່ດີບາງຢ່າງ
ຈາກເລື່ອງຂອງຢາໂຄບ ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ແລ້ວ ຄິດວ່າ ແນວຄິດໃຫມ່ສໍາລັບ
ການເຈລະຈາຈາກ MIT Jakob ແຕ່ພວກເຮົາກໍາລັງ
ການຈັດການ ກັບເວລາທີ່ແນ່ນອນ ຖ້າທ່ານ ຈັດການ
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າລ່າແມ່ນມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປໄດ້
ແລະສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ນີ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂລກ
ມັນເປັນເວລາທີ່ແນ່ນອນແຕ່ມັນແມ່ນອີງໃສ່
ມັນແມ່ນອີງໃສ່ຮູບແບບເວລາ Phil on
ບາງຄົນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພາຍນອກຖ້າຫາກວ່າມືຂອງທ່ານ
ໄດ້ ພົບກັບ ຫົວຂໍ້ທີ່ ແນ່ນອນ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້
ແລະນາງຍັງ ແຫນ້ນຫຼາຍດັ່ງນັ້ນໃນຕອນທ້າຍ ຈະ
ເປັນເວລາຍາກບາງຄັ້ງສໍາລັບ ພວກເຮົາ - ຂອງຂ້ອຍ
ຄວາມຄິດ ຈະເຫັນຈໍານວນ ດຽວກັນ Jana
Norma ແລະພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າມັນເຫມາະສົມກັບແນວໃດ
ຈໍານວນປີທີ່ທ່ານຮູ້ ເຫັນນີ້
ແລະ easement ຄວາມກັງວົນ Yahoo yeah ຂ້າພະເຈົ້າ ຜ່ານມາ
ແຕ່ວ່າ ຈໍານວນດຽວກັນ ໃນຄົນອື່ນ
ເສັ້ນສາດສະດາຈະເປັນຈໍານວນ ມື້
ຂ້າພະເຈົ້າຈະ Kofi ນອກຈາກນັ້ນບໍ່ເຄີຍ
ບໍ່ມັກມັນກັງວົນຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍຂໍໂທດນໍາສີ່ຄົນ
ເວລາ ຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ວ່າຈໍານວນດຽວກັນຢູ່ໃນ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງສາດສະດາອີກອັນຫນຶ່ງຈະພຽງແຕ່
ຈະເປັນການສະແດງ ເຖິງຮູບແບບເວລານັ້ນ
symbolizes ຜົນກໍາໄລທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ
ຄວາມທຸກຍາກ ແບບເລີ້ມ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນປະເພດຂອງການ
monster steatite ຂອງ kids ດັ່ງນັ້ນເຮັດວຽກພວກເຮົາກໍາລັງ
ການຈັດການກັບເວລາທີ່ແນ່ນອນຄືທັງຫມົດ
ເຫຼົ່ານີ້ຄົນອື່ນ ໄດ້ຮັບການທົດສອບ
ໂດຍ ຂໍ້ມູນ ຂອງສະ ຫະພັນ Soviets ຂອງທີ່ແນ່ນອນຖ້າຫາກວ່າ
Achatz ຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງໄດ້ຮັບ ການທົດສອບຫນຶ່ງດັ່ງນັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງ
ແທ້ຈິງແລ້ວ ແຕ່ ເວລາທີ່ເຮົາກໍາລັງຢູ່
ການຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນ ຫຼາຍມັນສະແດງອອກທີ່ດີກວ່າ
ເປັນຮູບແບບເວລາຮູບ ແບບເວລານັ້ນ
ທ່ານ ຮູ້ຈາກຄໍານິຍາມຖ້າວ່າມັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌
ບໍ່ໄດ້ ເກີດຂຶ້ນວ່າ enzyme ນີ້ ແມ່ນດີກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ
ນີ້ແມ່ນ ສາມາດສົນທະນານີ້ໂດຍຜ່ານ ປະເພດຈະຕ້ອງເປັນ
Hanlon ແລະໃນປະຫວັດສາດຂອງອີຊາກນີ້ພວກເຮົາ
ສາມາດເບິ່ງຈໍານວນ 40
- ຖ້າ Stefan ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສຽງຂອງຂ້ອຍຂ້ອຍຮູ້ສຶກປອດໄພ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າຈໍານວນ 40 ຂ້າພະເຈົ້າ
gonna ask you pretty easy
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ນີ້ ມ່ວນຊື່ນຂອງທ່ານເຮັດຫຍັງ
ຈໍານວນ 40 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຫມາຍເຖິງຫຍັງ
ວ່າແມ່ນ - ດີ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າດັ່ງກ່າວ
ສຸກໃນສິ່ງທີ່ເປັນ ina wilderness
ທ່ານ ແນ່ໃຈບໍ?
ຂ້າງ Aisha ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສອງພະຍານ ວ່າ
ປ່າຊ້າແມ່ນ 40 ສ່ວນຂອງທ່ານຂາວ
tiger Diagnostics ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ 60
ທຸລະກິດ ເດັກນ້ອຍຂອງອິດສະຣາເອນ wandering
ໃນ wilderness ເຮັດໃຫ້ ທຸລະກິດ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນແລະພຣະຄຣິດ ຖືກລໍ້ລວງໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງແລະຫຼັງຈາກ 40 ມື້ແລະ
Krista ຂອງເຮັດ ໃຫ້ກອງປະຊຸມສັ້ນ ໄດ້ຮັບການ
ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດຂອງ ຟີຊິກແຕ່ຕອນນີ້
ມັນເປັນການໂຈມຕີບຸກຄົນ ແຕ່ຢູ່ໃນ
Revelation chapter 12
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເດັກກໍາພ້າທີ່ຖືກຜູກມັດກັບ 12 ຂໍ້ທີ 6
ແລະ 14 ແລະ fastens exon ກອງແມ່ຍິງ
ຫນີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ ເຮືອ
ຄົນຕ່າງດ້າວ Asst ນາງຫລົບຫນີໄປ
ປ່າຊ້າສໍາລັບ 40 - ມັນເປັນທຸລະກິດ
ຫນີໄປສໍາລັບ fuck ຂອງມັນ
ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ 42 ຄໍາຕອບດີດີແຕ່ບໍ່ມີນາງ
ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃນປີ 1260
ທຸລະກິດ 42 ດີສິ່ງທີ່ບອກພວກເຮົາ
ຂອງວິນາທີບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ 40s ເຂົາ ເຫມາະສົມກັບມັນ
ແມ່ນຮູບແບບຂອງ 1260 ຂ້າພະເຈົ້າ stuff ຫຼາຍສໍາລັບ
ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ນາງພຽງແຕ່ ນີ້ແມ່ນວ່າ
ບໍ່ ວ່າປະເພດການເຮັດວຽກທີ່ເຫັນຄົນເຂົ້າ ໃນ
ຫຍັງມັນບໍ່ດີແລ້ວນັ້ນສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານຢ່າງຫນ້ອຍພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງໂຄງການນີ້
ເລື່ອງຂອງ 40 ສິ້ນສຸດລົງຫຼືເລີ່ມຕົ້ນແລະມີນາງ
ຢືນຢູ່ຂ້າງ Tydfil ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນ
ເນື່ອງຈາກວ່າ ນາງໄດ້ ແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະໄປ
Genesis ໄດ້ຮັບກົດນ້ໍາບາງກັບໂມເຊ
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນຂໍ້ສຸດທ້າຍຂອງບົດ
25 ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າມັນເປັນ ຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງ ສອງຄັ້ງ
ຫ້າ ສະເຫນີ mr. Letts ການ ທົດສອບຈາກ
ບໍລິສັດທຶນໃຫຍ່ swats ມັນບໍ່ມັນ ບໍ່ນີ້
ແມ່ນງາມ
ມັນອາດຈະເປັນ ຕົວອັກສອນ ຂໍ້ຄວາມສຸດທ້າຍ
zealots ທໍາອິດ oh ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກ ທ່ານສິ່ງທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາສໍາລັບ
ແມ່ນຂ້ອຍ ໄປຖ້າຂ້ອຍເວົ້າ ກັບນາງເມື່ອ II ເຫັນ
ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນດັ່ງນັ້ນໄດ້ຮັບການແຕ່ງງານກັບຫນຶ່ງຂອງ ລາວ
ອາຫານທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄປ 40 ທ່ານ
ປີເກົ່າ ມັນເປັນຫມາຍ ເລກທີ່ ປອດໄພຂອງຕີນ ແລະມັນ
ໂສກເສົ້າພໍ່ແມ່ຂອງລາວໄດ້ ອະໄພຂ້າພະເຈົ້າ
ບົດທີ 26 ແລະ ຂໍ້ທີທີ່ ອາດຈະສາລະພາບ
ມັນເປັນຂໍ້ສຸດທ້າຍສຸດທ້າຍສອງຂໍ້
ຂໍໃຫ້ດົນໃຈພັດ fascist okay ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ອ່ານ
ຂໍ້ 34 ແລະ 35 ຂອງບົດທີ 26 ຂໍຂອບໃຈທ່ານ
ສຸດທ້າຍ danke ໄວລຸ້ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຕາ
ຢືນຢັນ - ຂ້ອຍເຫັນຄວາມຫມາຍຂອງຫມູ່ເພື່ອນ
ນະໂຍບາຍນິຍົມ Franciscan ແລະ easie ແມ່ນ 40
ປີເກົ່າເມື່ອລາວ ໄດ້ກັບເມຍ Judith
ລູກສາວຂອງເບຍ ຂ້າພະເຈົ້າ hittite ແລະ
Basham ຢູ່ໃນລູກສາວຂອງ elon ໄດ້
hittite ເຊິ່ງເປັນຄວາມໂສກເສົ້າຂອງໃຈແລະ
ອີຊາກແລະ - Rebecca I Saba ເປັນ ທີຫ້າ
chakra - ຫນ່ວຍງານ Amma ກັບ Takata ຜິດ
barrister ເວົ້າ teeters ສຸດ Basma ເຂົາ
ເວົ້າລົມ ກັບ ການທົດສອບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Ellen ເປີດເສລີ
ແລະອີຊາກແລະ Rebecca ມີຄວາມຮູ້ສຶກສະຫມອງຂອງ Hudson
ສະນັ້ນຖ້າຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຊອກຫາ ພະຍານ ອີກ ຕໍ່ໄປ
ການແຕ່ງງານ ຢູ່ ອາຍຸ ສີ່ສິບ ປີເປັນວິຕາມິນ
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ມັນເປັນ ການຄົ້ນພົບ Candice
ເດືອນແລະຖ້າເນັ້ນຫນັກໃສ່ ໃນ yama-chan ສາມາດເຮັດໄດ້
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສີ່ສິບກໍ່ຈະເປັນຕົວແທນການແຕ່ງງານ
ແລ້ວທ່ານ ຈະກັບຄືນມາໃນພາກທີສອງ
ການແຕ່ງງານຂອງອີຊາກ
ປະຕູຮົ້ວຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ salute ໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າແລະ ໃນທີ່ນີ້
ສໍາລັບຂ້າງຮ້ອນສໍາລັບຄໍາທີ່ແນ່ນອນ 21
ເວົ້າວ່າ ແລະອີຊາກມີອາຍຸສີ່ສິບປີເມື່ອ
ເພິ່ນໄດ້ເອົາ ນາງລີເບກາໃຫ້ເປັນເມຍ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງ Syrian antter patter
paddan-aram ນ້ອງສາວກັບ Laban ໄດ້
ກໍາລັງ Syrian ແລະອີຣັກ ແມ່ນຢູ່ຫລັງ
ການຕັດຂອງ ຮອບສຸດເທິງທີ່ຖານ ກັບ
ມັນ ວ່າແມ່ນຂ້ອຍແມ່ນ Pat ທີ່ສຸດ
ພັກຜ່ອນຍ້ອນວ່າຂ້ອຍກໍາລັງ ຈ່າຍເງິນ ຂອງຂ້ອຍ ເພື່ອທ່ານ
ເບິ່ງສອງພະຍານຕອນນີ້ວ່າສີ່ສິບແມ່ນບໍ່
ມັນເປັນການແຕ່ງງານແລ້ວ
ເປັນທ່ານ ບໍ່ສາມາດທໍາຮ້າຍອອກຈາກເວລາໄດ້
ພະຍາຍາມ x ກັດໃນຄັ້ງທໍາອິດຖ້າເປັນໃນທົ່ວປະເທດ
ທຸລະກິດດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຄິດແລະຫຼັງຈາກ ຄຣິສ
ຢູ່ໃນ ຖິ່ນກັນດານສີ່ສິບວັນ
octane Christos ໄດ້ກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍ
ພະຍານສໍາລັບ ການປະຕິບັດ ທີ່ລາວບໍ່ໄປ
ສະຖານທີ່ທໍາອິດຢູ່ໃນຮູບດາວໄດ້
ການແຕ່ງງານຢູ່ Cana ແລະທ່ານໄດ້ເວົ້າ
ການາດາດັ່ງນັ້ນລົງນີ້ຢູ່ໃນຕອນທ້າຍ ມີ
ການແຕ່ງງານທີ່ຖືກຫມາຍ ໃນ ຕອນທ້າຍຂອງສີ່ສິບ
ສິດ ແລະມັນໄດ້ຖືກມອບຫມາຍລູກແກະ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແຕ່ວ່າຂໍ້ສຸດທ້າຍພວກເຮົາໄດ້ອ່ານວ່າເປັນ
ໄວ ໃນສູນກາງການຊົນກັນ ພວກເຂົາເວົ້າ
paddan-aram ວ່າແມ່ນສິ່ງທີ່ pad pad ເປັນ
ປະມານ Pat doggone ໃນ ພາສາອັງກິດຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ ຮູ້ໃນພາສາອັງກິດ spy ເຍຍລະມັນ
ຊຸດແລະປະຕູໄຊໃນພາສາອັງກິດໃນມື້ນີ້
ພວກເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ Mesopotamia ມັນເປັນເລື່ອງນີ້
ມັນອາດ ຈະ ບໍ່ ແຕກຕ່າງກັນ
Mesopotamian ເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ bait ທີ່ດິນ
ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ໃນລະຫວ່າງບໍ່ຮຽນວ່າ
ກັບນົກ spy spy ແລະ loosened ທັງສອງ
ສາຍນ້ໍາ ໄປຢ້ຽມຢາມເມຍຟັງຫມູ
ວ່າ tigress ແລະ Euphrates ຮູ້ວ່າວ່າ
ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງ
ມີບານຂອງ ມ່ວນຊື່ນແອັດສຊີເຣີຍເປັນ Julian
ແລະ babylon babylon ແລະພວກເຮົາກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບ
ເອື້ອຍ ເອີຍ, ຈົ່ງຟັງ
ເພື່ອການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ບໍ່ດົນມານີ້,
CDs estrogen ແຕ່ຂ້ອຍບອກທ່ານວ່າບໍ່
ຄໍາເວົ້າຂອງຄໍາພີໄບເບິນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້
Euphrates overflowing ທະນາຄານຂອງຕົນແລະ
ເຊື່ອມໂຍງ ກັບກິດຈະກໍາ ຂອງ
Babel
ກັບ chef ສຸດພວກເຂົາເປັນ frottage ຊັ້ນ
ການແຜ່ກະຈາຍຜູ້ອອກແບບ fleece uber ຜູ້ທີ່
ລືມ ໄປຂີ້ຝຸ່ນເດັກເກີດມາ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ໃນ ບາບີໂລນ
ຢ່າງແທ້ ຈິງດໍາເນີນການແລ່ນຄໍາ
ໃນດານີເອນ 11 ຂໍ້ 40 sue ວ່າເປັນສິ່ງທີ່
ແລະຕື່ມ F ຢູ່ທີ່ ເຈັບປ່ວຍຫຼັງຈາກນັ້ນມັນແມ່ນ gonna
overflow ແລະຂ້າມຜ່ານ ທັງສອງແມ່ນ້ໍາ
ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງແອັດສຊີເຣີຍແລະບາບີໂລນຂ້າພະເຈົ້າ
seduce ມັນຫ້າຫາເຈັດງ່າຍດາຍຖ້າຫາກວ່າ
ທ່ານເປັນ Julian ຄຶກຄັກ Unfabulous ເບີ
ສະນັ້ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າ ເບິ່ງ ກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງຂອງ ອີຊາກທີ່ຖືກແຕ່ງງານຂ້ອຍ ຄິດວ່າຂ້ອຍ
ເວົ້າວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມັນແຕ່ມັນ ຮ້ອນ
- ISA ໄດ້ ພົບເຫັນໃນ Genesis 25 ປີ 2006
Francis ແມ່ນແລະມັນບໍ່ແມ່ນອຸປະຕິເຫດ
ສິ່ງທີ່ປະເພດນີ້ແມ່ນ ຫ້າ ເພາະວ່າໃນປີ 25
2010 furious fancies Francis ລາວໃຊ້ເວລາ ເປັນ
Rebecca - ພັນລະຍາ Rebecca Truffaut ແລະ
ນາງເປັນລູກຫລານຂອງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຂ້ອຍ ບໍ່ມາ
ຄວາມມ່ວນນາງເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຫລານໄດ້
ຂອງ Bethel Syrian ຂອງ paddan aram ໄດ້
ໂດຍຜ່ານການເດືອນທັນວາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າ cum
ສະນັ້ນໃນປະຫວັດສາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານາງ
ຢືນຢູ່ທີ່ນີ້ປະຕິບັດ ບັນພະບຸລຸດ ຂອງນາງ ຂ້າພະເຈົ້າ
ທ່ານຮູ້ຈັກ Fatah ຕົວແທນ Mesopotamia
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ Mesopotamia ທີ່ດິນ
ລະຫວ່າງບັນດາສາຍ ນ້ໍາ ສອງສາຍ ພັນທະມິດນີ້
ພົບກັບພັນລະຍາຂອງ Wyatt ທີ່ ຟັງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຊີຊີແລະບາບີໂລນທີ່ພວກເຂົາ ໂຍນ
ທ່ານ ຢູ່ໃນບາບີໂລນເປັນຕົວແທນຂອງທ່ານ ແລະມັນເປັນ
ຊີເຣຍໃນປີ 723 ທີ່ຈະເອົານາງ
descendants captive
yeah seaman ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ISA
ເຖິງແມ່ນວ່າ ອອກມາ ຊື່ມ່ວນດີແລະມັນ
ບາບີໂລນໃນປີ 677 ທີ່ຈະເອົານາງ
descendants
ດີເປັນຊະເລີຍນີ້ແມ່ນ Babylon ອາຍແກັສ yards
x1 ມັນເບິ່ງຄືວ່າມັນ ເປັນຜົນໄດ້ຮັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ ມີ ຊິ້ນສ່ວນຫນຶ່ງເພາະລູກຫລານຂອງນາງ
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການ ແບ່ງອອກເປັນກະສັດຂອງ
ໃນພາກເຫນືອ ແລະພາກໃຕ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາບໍ່ດີ inspire ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາຄັນມີ
ທ່ານໄດ້ຜູກມັດ ກ່ຽວກັບນັກຮຽນແລະນັກຮຽນ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ້ໍາສອງ ຈະນໍາເອົາ
ການພິພາກສາທັງສອງ ຂອງຊົນເຜົ່າເຫລົ່ານັ້ນ
ນີ້ ພັນລະຍາ Lucifer ຂອງນາງ
ສິ່ງທີ່ດີໂດຍໄພພິບັດ ນໍາແລະ
ການແຕ່ງງານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນປະຖົມການ
25 ປີ 2008 ແຕ່ໃນຮູບແບບທັງສອງຮູບເງົາ
Francis Francis ໄດ້ ມີ ຢູ່ໃນ
ສາຍ ພັນທະສັນຍານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
desk ashita ພວກເຮົາກໍາລັງເຫັນຈຸດຂອງ
ການອ້າງອິງສໍາລັບ ຄວາມບາບ ນີ້ ແລ້ວແລະກັບອາການໄອ
ການປ້ອງກັນຂອງ cassia ທີ່ ຈະທົດສອບ
ເດັກນ້ອຍ ເຫຼົ່ານີ້ ພຣະເຢຊູ fuck yeah ທົດສອບມັນ
ຍັງຈະທົດສອບປະຫວັດສາດໃນທີ່ນີ້
ຫຼັງຈາກນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ການທົດສອບ yeah ໃນ 677 ແລະ 723
ໃນ ya ຮູ້ວ່າການຮ່ວມເພດໃນເວລາທີ່ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ
ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຄືວ່າການສໍາຫລວດ Ryan ແມ່ນທ່ານ
ປະຕິບັດຕາມຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີເຫດຜົນ ເບິ່ງ
ໂທລະສັບບໍ່ ຖືກຕ້ອງໃນປະຫວັດສາດຂອງຄະນະລັດຖະບານ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ ພວກເຂົາວາງຢູ່ໃນສະຖານທີ່
ອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງສາດສະດາດົນ ຕີມັນ ມີ
ຂາດອົງປະກອບອົງປະກອບໃນເວັບໄຊທີ່ມີ
ຈະ ທົດສອບທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍິນຢູ່ ໃນຕອນທ້າຍ
ຂອງໂລກ DD ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ yeah mended ຂອງມັນ
ຫຼັກຖານ ຈາກ ພວກເຂົາເພາະວ່າ ໃນປະວັດສາດຂອງພວກເຮົາ
ພວກເຮົາມາເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ເຮັດໄດ້ 15
ຜ່ານ ASEA ທົດລອງ ແມ່ນ symbolized ໂດຍ 1:26
ທ່ານຕ້ອງການເປັນ ສັນຍາລັກ fancy ທີສອງ ເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງ
ມັນແລະ 151
ສິ່ງທີ່ທ່ານຜູ້ທີ່ບໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ 50 okay ດັ່ງນັ້ນນີ້
ການທົດສອບເລີ່ມຕົ້ນກັບຄືນມາໃນ ປະຫວັດສາດພັນທະສັນຍາ ນີ້
ພາຍໃຕ້ການທີ່ຈະ ສົ່ງຄໍາສັ່ງເປັນ ນິ້ວມື
ຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານບໍ່ພໍໃຈເລື່ອງນີ້
ແມ່ນຂ່າວທູດສະຫວັນຄັ້ງທໍາອິດ
ເທວະດາສົ່ງຂໍ້ຄວາມທູດສະຫວັນສາມ
ວ່າພຽງແຕ່ດ້ານອາຊິດ ຈົນກ່ວາມັນໄດ້
ຖ່ານຫີນສໍາລັບ Chuck I lined ເຖິງ rebel ຫຼື
Genesis 17 ຖ້າທ່ານມີດົນຕີ ມີ
ຫຼອກລວງກັບ ຂະຫນາດ 911 ເດືອນກັນຍາ
ພະລັງງານທີ່ ຂ້າພະເຈົ້ານໍາໃຊ້ທີ່ນີ້ ຖ້າຫາກວ່າດີກວ່ານັ້ນ
ມັນ ແມ່ນ nutsen ມີ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ເວລາບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ນີ້ໄປເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ເວລາໃນ Beckenham ຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງ
ທ່ານຈື່ ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງ ທີ່ສະເຫນີໃຫ້
ພວກເຮົາແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕີນີ້
ໂລກແລະວ່າກີຕາເກີດຂຶ້ນ ແຕ່
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເວົ້າ ນັ້ນແມ່ນວ່າ ນີ້ແມ່ນ
ສອງຂໍ້ຄວາມເທວະດາກົງກັນຂ້າມຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ
ມັນ ຂຽນມັນປິດບົດນີ້
22 ເປັນຕົວທີສາມທີ່ພວກເຮົາເຫັນ
ອັບລາຮໍາສາມມື້ເພາະວ່າພວກເຮົາເຫັນລາວ
ການກະທໍາຂອງສັດທາແມ່ນ ການຮ້ອງໄຫ້ທ່ຽງຄືນ
Octus clown scimitar novice ພວກເຮົາເຫັນເຂົາ
ໄປ Mariah ກັບ ass ແລ້ວແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ວົງຈອນສະນັ້ນລະຫວ່າງບົດທີ 17 ໃນ
ບົດທີ 22 ຂ້າພະ ເຈົ້າໄດ້ກວມເອົາຊຸບແລະສຸດ
transponster
ມີບາງບົດທີ່ ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່
ດີ ໄປທີ່ພາກ 21 ຂອງປະຖົມມະການແລະ
ໄດ້ຮັບນະຄອນຫຼວງບາງຂ້າພະເຈົ້າປ່ຽນຄໍາສັ່ງ
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ວ່າມັນ
ຂ້າພະເຈົ້າມີພຽງແຕ່ສາມນາທີ ເທົ່ານັ້ນ
ເກີດຂຶ້ນເວລາພຽງພໍ Norton ຖ້າຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້
ສິ້ນສຸດຄວາມຄິດນີ້ມັນຈະດີ
ສໍາເລັດການຕັດສິນໃຈເຮັດບາງຢ່າງ
ພາກຮຽນ spring Carnival ຄວນແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນ
ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະໃຊ້ເວລາ ຫ້າຫຼື ຫົກ
ນາທີດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຫຼາຍກວ່າ ຄືກັບບາງທີ
ຫ້ານາທີ shinies ມັນແມ່ນສິດທິຂ້າງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະພະຍາຍາມບໍ່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນສາດສະດາ
ຂາຂາຂອງຂະຫນາດຊັບສິນທີ່ມີອໍານາດແລະ
ມັນຫມາຍເຖິງການເປີດກວ້າງແມ່ນ ບໍ່ມີ fetish ຂ້ອຍ
ເງິນທີ່ທ່ານຮູ້ເລື່ອງນີ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້
ບໍ່ເຫັນດີນໍານາງ ໄດ້ຢືນຢູ່ໃນບົດທີ 21
10 ໃນ ນະຄອນຫຼວງ sunset 15 ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາກໍາລັງ
ເພາະວ່ານາງເວົ້າກັບອັບຣາຮາມວ່າໄດ້ໂຍນອອກ
bondwoman ເປັນແມ່ຍິງແລະລູກຊາຍຂອງນາງສໍາລັບ
ລູກຊາຍຂອງພັນທະສັນຍານີ້ຈະບໍ່ເປັນເຈົ້າ
ກັບລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າມີອີຊາກ
- ເອກະຊົນເປັນ maxi ໃນປັດຈຸບັນສະມິດເຖິງແມ່ນວ່າສະນັ້ນ
ຫຼັງຈາກນັ້ນມີພຽງແຕ່ບາງ niched ຕົວຈິງ
AB MIT meinem soul ແມ່ນ AK ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ gonna
ເອົາໃຈໃສ່ນີ້ ໃນສະພາບການຂອງສາດສະດາ ຄືຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າວ່າສະພາບການ desensitization ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະເຂົ້າໄປໃນບົດທີ 22
ທ່ານຢູ່ໃນ ພາກ 21 ແທ້ໆສໍາລັບຜູ້ຊາຍໃນ
cuffs
ໃນ ນະຄອນຫຼວງແມ່ນຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທຶນຈົດທະບຽນ
Francis ດັ່ງນັ້ນໃນບົດ 21 ນະຄອນຫຼວງ
ທີມງານ dice bondwoman ແມ່ນມັນເປັນ
ໂຍນ Skoosh missin ແລະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ
ວ່ານີ້ແມ່ນ ການແຍກສອງຊັ້ນ
ທຸກໆ sinristy sinus ແລະປະເພດ ຂອງ puts ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຄວາມຫວັງ ພາດທີ່ໃຊ້ເວລາສະຖານທີ່ ສິດໃນ ນີ້
ປະຫວັດສາດ ທີ່ຢູ່ໃນຖານນີ້ທີ່ທ່ານສາມາດກໍານົດໄວ້ແລ້ວ
pedal ຂ້າງຄຽງ ທ່ານ ພຽງແຕ່ຂຶ້ນຢູ່ໃນມັນແລະ
ມີການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບແລະເປັນຄັ້ງດຽວ
ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ມັນເປັນ ສາຍພັນທະສັນຍາຖ້າທ່ານຈະ
ເບິ່ງ ມັນເວົ້າກັບການໂຕ້ຖຽງນີ້
ດີ ມີ ແນວໂນ້ມນີ້ແມ່ນໂບນັດ
ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃນເລື່ອງນີ້
ຮູບແບບຂອງເກມເອງແລ້ວ Unforgiven
ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນ Galatians ບົດທີ 4 ໃຫ້ໄປຫາພຣະເຈົ້າ
ນະຄອນຫຼວງ ຂອງນາງ ຢ້ານກົວບ່ອນທີ່ໂປໂລໄດ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ
ພັນທະມິດ ສໍາລັບ Palos Verdes ນີ້ປະຕິບັດ
ແລະ ຄໍາເຫັນ
ຂໍ້ທີ 22 ວ່າ Ron Swanson ເວົ້ານີ້
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບ ມັນແມ່ນລາຍລັກອັກສອນວ່າ ອັບຣາຮາມ
ມີ ສອງລູກຊາຍຄົນ ຫນຶ່ງໂດຍ ລູກສາວແລະລູກຊາຍຄົນ ຫນຶ່ງ
ຄົນອື່ນໂດຍຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງແຕ່ລາວຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ນັ້ນ
ຂອງ bondwoman ເກີດຫຼັງຈາກ
ເນື້ອຫນັງແຕ່ ລາວວ່າເວັບໄຊທ໌ໄດ້ freewoman ໄດ້
ຂອງໂດຍຄໍາສັນຍາ HT penis ຕຸລະກີ a
bronze riser ໃນ ເກາະ ໂຮງແຮມ ຈາກ
ຊີວິດ Eichmann ຫມາຍແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການ
ຊອກຫາພວກເຂົາເພາະສະນັ້ນບໍ່ມີເຄື່ອງຫມາຍ bugger ຫມາຍຄວາມວ່າ
ພວກເຂົາ ບິນແມງວັນແລະເພາະສະນັ້ນການປັບໄຫມ
ມີຫຼັງຈາກ ທີ່ສູງ ສໍາລັບການ ສົມທຽບ ແລະ
ກົງກັນຂ້າມ ກັບຊີວິດກົບອີກດ້ວຍ
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວກັບ Paul ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ ເວົ້າ
ໃນຄໍາອຸປະມາ
ສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນ ມັນບອກວ່າ
ສິ່ງທີ່ມີການປຽບທຽບສໍາລັບການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້
ສອງພັນທະສັນຍາຫນຶ່ງຈາກພັນທະສັນຍາ sinai
ເຊິ່ງ gendereth ກັບການເປັນຂ້າທາດທີ່ເປັນ agar
ສໍາລັບ agar ນີ້ແມ່ນ Mount Sinai ໃນອາຟຣິກາ
ແລະ ຕອບກັບເຢຣູຊາເລັມເຊິ່ງຕອນນີ້ແມ່ນ
ແລະຢູ່ໃນການເປັນຂ້າທາດກັບ ລູກຂອງເຈົ້າ
ງານບຸນ ທີ່ມີພຽງແຕ່ການສົນທະນາທີ່ເປັນ
ບໍ່ແມ່ນ ຄວາມງາມທີ່ ຊື່ວ່າແກ່ນສຸກ
ຜູ້ຟັງ ບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ Edisto
ການເຊື່ອມຕໍ່ ອາຟຣິກາຈັບຫນວດ toard Haga ຫຼັງຈາກນັ້ນ
huh garbled ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ກັບຄືນ Cena ໃນອາຫລັບ
ທ່ານຮູ້ວ່າມີ 15 ສັນຍານ Ellen
Onassis ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງບາງຂະຫນາດນ້ອຍ
ອານາຈັກໂປໂລ ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ ການ
ເຢຣູຊາເລັມ
ປາຣີໃນຄຸກເກມອອນໄລນ໌
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Hagar Issa ໃນ Feb ໃນ
Omaha gosh ເຮັດແລະ bondage
ກ່ຽວກັບຮ້ານ Frank ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າອື່ນໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຢຣູຊາເລັມຍັງ
ແລະຂ້ອຍຈະ ຕິດຕາມອັນລະບັ້ມ
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ ປະກົດຕົວ ແຕ່ສັງເກດເຫັນ
ຂໍ້ທີ 26 ກ່ຽວກັບການອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງໄວວານັ້ນແຕ່
ເຢຣູຊາເລັມທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງແມ່ນບໍ່ ເສຍຄ່າ
ແມ່ນແມ່ຂອງພວກເຮົາ ທັງຫມົດສໍາລັບມັນແມ່ນ
ລາຍລັກອັກສອນວ່າເຈົ້າບໍ່ສະບາຍໃຈທີ່ເປັນຫມັນ
ຢ່າແຕກແຍກແລະຮ້ອງໄຫ້ວ່າ ເຈົ້າເດີນທາງ
ບໍ່ແມ່ນ ສໍາລັບຄົນທີ່ ບໍ່ມີ ຄວາມເສົ້າສະຫລົດຫລາຍ
ເດັກນ້ອຍກວ່າ ນາງທີ່ມີຜົວ
ວ່າ ຫຼາຍກວ່າ ທ່ານ Sally ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ fry ສຸດ DC
ໂທລະສັບມືຖື Allen ສົມຜົນ Nernst
ສໍາລັບ H 2
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຫລົບຫນີຈາກສິ່ງໃຫມ່ໆນີ້ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້
ປະຈຸບັນ - ປະເທດຊາດຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກ ຂະຫຍາຍອອກ
ບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ຕາຫລ່ຽມ ໃນການ ຫຼອກລວງ
ເຢຣູຊາເລັມຂອງ bondwoman ນີ້ແມ່ນ
ເຢຣູຊາເລັມ ຢູ່ເທິງ ແຜ່ນດິນໂລກພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນມັນ
ຊື່ຫຼັງຈາກໄດ້ເພີ່ມ Jerusalem ຂອງ
freewoman ແມ່ນເຢຣູຊາເລັມທີ່ຢູ່ໃນ
ສະຫວັນ ເຈົ້າແຂງກະດ້າງ ແລະມັນເຫມັນ
ດຽວກັນສໍາລັບເຂົາຈາກມະນຸດມີ
ການໂຕ້ຖຽງ ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບ
ການໂຕ້ຖຽງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນບໍ່ແລະມັນເປັນ
ນີ້ ປະເພດ ຮ້ອນ ຂອງ disguise ບ່ອນທີ່ ປະຊາຊົນເປັນ
ວ່າແມ່ນການໂຈມຕີ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສໍາລັບ
ໂຈມຕີ Ian ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນໃນການເຄື່ອນໄຫວນີ້
ຍານພາຫະນະອື່ນໆ ເຫຼົ່ານີ້ ເວົ້າວ່າມັນ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະກໍານົດ ນີ້
ການເຄື່ອນໄຫວເປັນສາດສະຫນາຈັກດ້ວຍໄຊຊະນະມັນ
ເຫັນລົດນ້ອຍ SEC Christ ທ່ານ
ປະສົມປະສານມັນ ຢູ່ດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາໂຕ້ຖຽງເຖິງແມ່ນວ່າ
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວເອງເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນເດັກຜູ້ຊາຍ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ Neeskens ນ້ອງສາວທີ່ຖືກຕ້ອງ
ສີຂາວບໍ່ໄດ້ ເວົ້າວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາອ້າງແລະໂດຍ
ເຈັບປ່ວຍ ຂ້ອຍເຫັນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ພວກເຂົາໂຕ້ຖຽງ
ວ່າເອື້ອຍສີຂາວພຽງແຕ່ ສະຖານທີ່ສາດສະຫນາຈັກ
ໄຊຊະນະ ໃນສະຫວັນບໍ່ເຄີຍຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ສິນລະລຶກ ແມ່ນ ການທົດສອບແລະໂດຍ STC ໄດ້ກໍານົດ
ຜູ້ຊາຍທີ່ທ່ານສາມາດໃຈ ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າລາວມັນແມ່ນດັ່ງນັ້ນ
ງາມຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ ເພີ່ມມັນເປັນຊາຕານ
ການໂຕ້ຖຽງແມ່ນ ຢູ່ໃນບາງຢ່າງຂອງນາງ
ການໂຕ້ຖຽງ ຂ້ອຍຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ ການໂຕ້ຖຽງ
ໂທລະສັບມືຖືປະຕິບັດຕາມລະບຽບແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ພຽງແຕ່ກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຮ້ອງໄຫ້ເວລາທ່ຽງຄືນ
ຂ້າພະເຈົ້າ ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະຈຸບັນນີ້ສໍາລັບການປະຕິບັດງານ
ເພື່ອ ປະຕິເສດການນັບຕົວຈິງແມ່ນມີ
ການແບ່ງແຍກ ລະຫວ່າງສອງຊັ້ນ ຂອງ
ນະມັດສະການມັນເປັນການສະຫຼັບຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງຕົນ
ໃນ unbeaten ດ້ານຫນ້າເຜັດ
ຫນຶ່ງແມ່ນຫນຶ່ງຫ້ອງຮຽນແມ່ນຢູ່ໃນການເປັນຂ້າທາດ
ຂ້າພະເຈົ້າກະທໍາຜິດກ່າວວ່າໃນການເຮັດວຽກແຕ່
ພວກເຂົາເຈົ້າທັງສອງເຢຣູຊາເລັມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ບ່ອນທີ່
ພວກເຮົາຫມາຍເຖິງເຢຣູຊາເລັມຈະຫມາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາທັງຫມົດຂາຍເຂົາສິ່ງທີ່ວິທີການແມ່ນ
ເຢຣູຊາເລັມ ພື້ນຖານ Vic Marcus ຜູ້ທີ່ສົມມຸດໃນ
Ezra 7 ຂໍ້ທີ 9 s IC confess 9 ເປັນຂອງນາງ
ອອກຈາກ ບາບີໂລນໃນວັນທໍາອິດຂອງ
ເດືອນທໍາອິດ
Celeste ແມ່ນຫ້າປະເພດ opulent ແມ່ນການ ປະເມີນຜົນ intact
Morris ແລະພຣະອົງໄດ້ຮັບການເຢຣູຊາເລັມໃນ
ມື້ທໍາອິດຂອງເດືອນທີຫ້າ
ໃນ ເຢຣູຊາເລັມຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມວ່າ. Swift Mona ແລະ
ບ່ອນທີ່ເຢຣູຊາເລັມ Waterloo ຂາຍ ມັນ
ຢູ່ເວລາທ່ຽງຄືນໄຫ້ໄດ້ເປັນໄປນາທີແລະ
ຢູ່ໃນເວລາທ່ຽງຄືນ ແຕ່ ຂ້ອຍເປັນທະຫານ Midtown
wolf ມີສອງເຢຣູຊາເລັມ ນັບຕັ້ງແຕ່ 500
ຄົນທີ່ບໍ່ມີນໍ້າສະອາດແມ່ນແມ່ຍິງ ທີ່ບໍ່ມີເງີນ
ແມ່ຍິງ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຊັນ ພວກເຂົາແລະສັດ
ໄດ້ເຊັນຫ້າແຕ່ຫນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນສະຫວັນ
ຂ້າພະເຈົ້າມັນຢູ່ໃນ Hindman ຫນຶ່ງແມ່ນ
ນັ່ງຢູ່ ໃນສະຫວັນ
ມັນແມ່ນປະເທດຊາດຂອງມະນຸດ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຍັງແລະ
ໂປໂລເວົ້າວ່າ ຜູ້ຍິງຄົນ ນີ້ບໍ່ ເປັນຫຍັງ
ວ່າຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມຂ້າງເທິງແມ່ນ supposed ກັບ
ເຮັດແນວນັ້ນເປັນຄືປາຣີ St ສະມາຄົມ mhmm ມັນ
ແມ່ນຈະ ມີຄວາມສຸກໃນຂໍ້ທີ 27
ນາງ ງາມທີ່ ນາງຕ້ອງການທີ່ຈະ ແຕກແຍກອອກແລະ
ເບິ່ງດັ່ງນັ້ນ ຖ້າ ຂ້ອຍມີຄ່າ ຈະບໍ່ຮ້ອງໄຫ້ແລະ
yolks ຫຼື ເຮືອນຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນທໍາອິດ
ມື້ຂອງເດືອນທໍາອິດທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກແມ່ນແລ້ວ
ນັກສະແດງຊັບສິນ ຈາກ Pomona
ນີ້ແມ່ນ ເຢຣູຊາເລັມທີ່ ເປັນຊື່ແລະຢູ່
ຈຸດນີ້ມີ ສອງຊັ້ນ
ຈຸດເດັ່ນ XY ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຢຣູຊາເລັມ ຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ການຕັ້ງຄ່າແລະຂໍ້ທີ 28 ແລະ 29 ກ່າວວ່າຕອນນີ້ພວກເຮົາ
ອ້າຍນ້ອງຄືອີຊາກເປັນລູກຂອງພວກເຮົາ
ຄໍາສັນຍາແຕ່ແຕ່ວ່າ ມັນເປັນການທີ່ລາວເຄີຍເປັນ
ເກີດມາຫຼັງຈາກ ເນື້ອຫນັງໄດ້ຂົ່ມເຫັງເຂົາວ່າ
ໄດ້ເກີດມາຫຼັງຈາກ ຈິດໃຈ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນແມ່ນ
ໃນປັດຈຸບັນ docked ຊີວິດ Adama ແມ່ນກິນ missed
ໃນ flash Coppola ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຫມັ້ນໃຈແທ້
ໄດ້ຮັບການແຕກຫັກຖ້າຕີນເປັນດັ່ງນັ້ນໂອ້ແມ່ນແລ້ວ
ການຂົ່ມເຫັງ ຈະແຕກແຍກອອກໄປ
ໃນທີ່ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ 50 ຕອນນີ້ລາວ ໄດ້ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ປະເພດດຽວກັນຂອງການຂົ່ມເຫັງທີ່ແຕກອອກ
ລະຫວ່າງ Ishmael ແລະອີຊາກ deglaze ຂອງທ່ານ
ໂຄສະນາຈາກທີ່ ມາເຖິງຕອນນີ້ ໄປພ້ອມກັບ waffle escape
ສະຖາບັນ Ismail ແລະ Ishaaq ແລະສິ່ງທີ່
ແມ່ນອີຊາກຫມາຍຄວາມວ່າເມື່ອ Vespa ເສຍຊີວິດມັນ ແມ່ນ AK
ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ laughter ຂ້າພະເຈົ້າເກັບຄ້າງ
ສິ່ງທີ່ມັນເປັນ ສັນຍາລັກຂອງນີ້ແມ່ນເດັກຜູ້ຊາຍມັນເປັນ
ສັນຍາລັກຂອງການກະເຮັດການ ມອບຫມາຍໃຫ້ຊາຍບາງຄົນ -
ປຸ່ມການ ເຍາະເຍີ້ຍສິ່ງທີ່ ເປັນ ແກັບທີ່
ປຸ່ມທີ່ກໍານົດເວລາແນ່ນອນ ຖ້າຫາກວ່າ ມັນ ຂ້າງ
ທ່ານຈື່ວ່າເຫດຜົນ ແລະ ມັນແມ່ນທັງຫມົດ
okay
ສະນັ້ນໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບທີ່ນີ້ ເປັນຜູ້ຂາຍແລ້ວ
ມັນເປັນ ເລື່ອງແປກທີ່ຢູ່ໃນ ເວລາທ່ຽງຄືນ
ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍານົດເປັນ hockey ກ້ອນສູດ
ແລະ ນ້ໍາຕານໃນວັນທີ 13 ຕຸລາທີ່ພໍ່ຂຽນໃນເດືອນຕຸລາ
2018 ແມ່ຍິງ Titan Autobots ມີສອງຄົນ
ຫ້ອງຮຽນຈະໄດ້ຮັບການສະແດງອອກໂດຍ
ຊັ້ນຮຽນໃນ manifest ຂອງທ່ານ Ian ໄດ້
ການຂົ່ມເຫັງແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນການພັດທະນາ
Ernest ອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນຫຍັງທີ່ແທ້ຈິງ pretty ຂອງຕົນ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂຕ້ຖຽງ ວ່າມັນຈະມີປະມານ
ເວລາທີ່ແນ່ນອນແຕ່ວ່າ ໃນໂບດຫມາຍຄວາມວ່າ
Iridessa semantics for definitive
ຢູ່ນອກ Simon ເພາະວ່າ ຂໍ້ຄວາມນັ້ນ
ມາຮອດນີ້ ແລ້ວຫີນປ່ອງນີ້ແລະ
cons ແມ່ນຂໍ້ຄວາມຂອງເວລາທີ່ແນ່ນອນ
ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການ ພາຍນອກທີ່ ແນ່ນອນ ແລະມັນ
ແນະນໍາວ່າ ໃນໄລຍະຫນຶ່ງ ປີ
unleash lager ສໍາລັບການນີ້ໃນ - ຂ້າພະເຈົ້າ
ການທົດລອງແມ່ນຈະປິດສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໃນ
ວິດີໂອ ຫນູເປັນ ພຽງແຕ່ຜ່ານໄປໂດຍລາວໄດ້ຮັບ
ປາກ ຊື້ຂົ້ວ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນ
ມືຂອງ deccan ແລະສິ່ງທີ່ ມັນເຮັດໃນ
ລົດໂດຍສານມັນຜະລິດຫົວເລາະຂ້ອຍບໍ່ໄດ້
ມີນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເກັບກໍາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາ ມັນເບິ່ງ
laughter ແມ່ນຄໍານິຍາມຂອງອີຊາກນີ້
ແມ່ນການ ເກັບກໍາແມ່ນແນ່ນອນດັ່ງນັ້ນຢູ່ທາງຫນ້າ
ແມ່ນ AK Isaac ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຜູ້ທີ່
ປະຕິເສດແນວຄິດຂອງເວລາທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນ
AK ແມ່ນ Anson ເດັກຜູ້ຊາຍ Fontaine ເປັນເອກະລັກແທ້ໆ
ແນວໃດຈາກແນວຄວາມຄິດທີ່ອອກຈາກພາຍນອກ
ຍົນແຕ່ເລື່ອງຂອງຂັບໄລ່ຜີໄດ້
ພັນທະມິດແມ່ນຢູ່ໃນພາກ 21
ຂ້າພະເຈົ້າ bet ທ່ານຍ້າຍຈາກ Mac ຂີ້ຝຸ່ນນີ້
ບານ Tarasco ແຕ່ ບໍ່ແມ່ນທຶນ I
ບໍ່ fancy ທີ່ແມ່ນແຕ່ກ່ອນພາກ
22 miss kena vesica now for capital
ປະໂຫຍດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວ
ໄດ້ກໍານົດວ່າສາມ ຂັ້ນຕອນນີ້
ວັນທີ 22 ເດືອນຕຸລາ ພວກເຂົາໃຫ້ ສິດທິຂອງທ່ານ
ອອກໄປຫາຕາຕະລາງຂ້າງ ຂ້າພະເຈົ້າຖືເອົາມັນ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແຊງວິທະຍາສາດ piston ໃນເດືອນຕຸລາ
midnight cry
ສະນັ້ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍແນະນໍາແມ່ນພັນທະສັນຍາເຫຼົ່ານີ້
ເສັ້ນເປັນ passage ສໍາລັບ Sherlock ເປັນ
ລະດູ pointlessly nian ພວກເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່
ຜະລິດແສງທີ່ເວົ້າ ກັບ
shakings ທີ່ ປະເຊີນຫນ້ານີ້
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາວຍັງສືບຕໍ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ເກມນີ້ແຕ່ ລະບົບແລະແຕກຕ່າງກັນ
ເດັກນ້ອຍປິດບໍ່ພາດຈຸດນີ້ ສໍາລັບ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ Nick ລະດູ punked ໃນ Galatians ໃນ
ການາ ah ຫນຶ່ງຫ້ອງຮຽນໄດ້ຖືກໂຍນອອກແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ວ່າການກະທົບກະເທ່່ນຫຼັກ ຂອງຄົນອື່ນລ້າໆ
ຫ້ອງຮຽນແມ່ນຂອງ Jerusalem ເຫນືອ ຊັ້ນມັນ
ແມ່ນມ່ວນທ່ານ whistling ວ່າເປັນຄວາມມ່ວນວ່າເປັນ
ທັງຫມົດພາດໂອກາດແລະເຢຣູຊາເລັມຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນ
ສາດສະຫນາຈັກໄຊຊະນະ ແຕ່ວ່າ ຈະສູນເສຍ ປີກ
ສະຫນຸກສະຫນານເປີດ SDC ຄຣິທ່ານຈະຕ້ອງໃຈ ເຮົາ
ອະທິຖານ ສຸດສຸດຄວາມໄວພຣະບິດາເທິງສະຫວັນພວກເຮົາ
ຂໍຂອບໃຈທ່ານທີ່ທ່ານ ເຕັມໃຈທີ່ຈະເປີດ
ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ແກ່ພວກເຮົາທີ່ ທ່ານຮູ້ຈັກ
chef ຂອງອອກຈາກຜູ້ນໍາຂອງພອນສະຫວັນຂອງທ່ານເພື່ອ
ບ້ານອີງໃສ່ ຫຼັກສູດ Caesars ຍົກໄດ້
ເພື່ອຮັກສາແຕ່ແສງສະຫວ່າງນີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງແລະ
ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ ພຣະເຢຊູຍົກ Ernst ນີ້ ແມ່ນ
ແນວຄວາມຄິດຂອງການໃກ້ຊິດ ຂອງທ້າຍແມ່ນ
overwhelming ກັບ ຫຼາຍທີ່ສຸດທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາພຽງແຕ່ໂດຍ
Allah ແຕ່ ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ທ່ານໃຊ້
ນີ້ໃຊ້ເວລາທີ່ແນ່ນອນຄັ້ງທໍາອິດໃນ ການສຶກສາ
ການປະທັບໃຈພາຍໃນທີ່ແນ່ນອນເພື່ອຜະລິດ
ການ ຕອບສະຫນອງສະ ເພາະ ໃນບັນດາປະຊາຊົນຂອງທ່ານ
ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານໃຊ້ມັນເພື່ອສ້າງ
ການແຍກຕ່າງຫາກ ຄັ້ງທໍາອິດ ແລະພວກເຮົາຈະໃຊ້
Nordstrom ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ນິລັນດອນ ທັງຫມົດທີ່ ພວກເຮົາຮ້ອງຂໍ
ວ່າພວກເຮົາຕອບສະຫນອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ນີ້
ຂໍ້ມູນແກ້ໄຂ visor ຂອງການອອກແບບ
ຮູບແບບການຄິດພຽງແຕ່ໃນທາງທີ່ຈະ
ນະມັດສະການແລະກຽດສັກສີຂອງທ່ານເລິກ ເມືອງສໍາລັບການ
ຍົກ ແລະ ພວກເຮົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານຮັກສາພວກເຮົາໄວ້ໃນ
fold ປີນີ້
ແກນໃນພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຊັນ
ເຢຣູຊາເລັມຂ້າງເທິງນີ້ເປັນພຽງແຕ່ shaking ພຽງແຕ່
intensifies ແມ່ນລະບົບ ໃຫມ່ທີ່ສຸດ
ຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບສິ່ງທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ໃນພຣະເຢຊູ
ຊື່ ຂໍຂອບໃຈ ສໍາລັບ ID ນັ່ງຢູ່ໃນລາວ
unum amen
[ເພງ]
ທ່ານ