His Hand Removed Part 15 in Bosnian


MP3 Audio File

Bosnian transcription from Google


Nebeski Oče, tražili smo da izliješ svog Duha Svetoga na nas ovaj put da pripremimo svoje srce i um da primimo svjetlost koju imate za nas tražimo da blagoslovite i produkciju koja izlazi van Internet u ovom trenutku znamo da smo rasulo i malo stado, ali to ovo je bio dio proročkog scenarija koji si nam pružio upravo iz započnite nam da pomognemo hrabrosti u činjenici da znate da je kraj od početka blagoslovio nas svojom prisutnošću koju tražimo u Isusovo ime Amen ne želim da studiram o Gideonu jer to radimo već dugi niz godina to je neka vrsta aa pub-a u javnosti U ovom pokretu Gideon znači mlađi i Božji narod u proročanstvu će probuditi Babilon na kraju sveta Gideon je simbol od sto četrdeset i četiri hiljada koji ispunjavaju taj posao i povećavanje od stotinu četrdeset i četiri hiljade počelo je 1989. u vrijeme kraj i primijetit ćete u stihu jednog od Sudaca ako ste još uvijek tu u šestom poglavlju piše da su djeca Gospodnja činila zlo u očima Gospodin i Gospodin ih je predao u ruke Midjancima sedam godina, tako da priča o Gideonu počinje na kraju sedmogodišnjeg razdoblja, sedmogodišnjeg prosudimo da su ih Midjanci nadzirali i naravno znamo proročki da sedam godina znači dvadeset petsto dvadeset dana pa ako želite ovo obilježiti kao 1789. i Ann Miller, ova priča o Gideonu djeluje ali ako znate da je sto dvadeset i šest simbol dvadeset pet dvadeset onda to isto radi za 1989. 1989. nakon rasipanja u tami od sto dvadeset i šest godina od 1863. do 1989. godine Gospod nas je doveo u vrijeme kraja s obećanjima da će završiti posao i bio je završiti s Gideonom The Thresher-om a naše čitanje iz Svetih pisama je utemeljeno na ovom čitanju i svodeći ga na naš dan i starost na osnovu odlomaka i vaših bilješki strana 1 prva duh proročanstva koji kaže svaki drevni proroci su govorili manje za svoje vrijeme nego za naše, tako da je njihovo proročanstvo i je nametnuta za nas, tako da je ova priča o Gideonu priča o našoj historiji i drugi odlomak kaže da se ova Biblija sakupila i svezala zajedno blago za ovu posljednju generaciju jasno je da smo tako i zadnja generacija Gideon mora pronaći svoje ispunjenje ovdje u ovoj historiji i ja tako predlažem na kraju sto dvadeset i šest godina što je dvadeset pet dvadeset što je sedam godina što je 1. stih poglavlja šest rasipanja koje Gospodin je namjeravao podići poruku i Daniel je upravo pročitao naše pismo za nas stih dvanaest sudija 6 kaže da se Gospod pojavio s Gospodom Gideon i u stihu 13 Gideon iz 1989. godine kaže da ako su vaše šume zašto Adventistička crkva sedmoga dana u takvom stanju kao što je bila 1989. godine, nije Gospodin doveo nas iz Egipta, nije li nas Gospod doveo kroz pokret Miler što se događalo od pokreta Mlerovog oka pa sve do 1989. u stihu 14 Gospod reći će Gideonu idi i ja ću to spasiti Izrael iz ruku Midjanca nisam te poslao i stih 15 kaže i reče mu o gospodaru svome, sa čime ću spasiti Izrael Porodica je siromašna u Manassehu i najmanje sam imajući u vidu očevu kuću Manasseh je najmanje pleme, a Gideon kaže da ga ima u najmanjem dvanaest plemena i da je njegova porodica najmanja od malih i on najmanji u svojoj porodici, on je najmanji, najmanji, najmanji i ovaj je početak priče o Gideonu, a ako to ne shvatiš, onda si prelazeći na to na kraju priče u Gideonu pao je na 300 u redu glasnika koje je Gospodin podigao 1989. nije rođen i odrastao adventista sedmog dana koji je imao sve njihove vjerodajnice koje adventisti sedmog dana ponekad urade Adventistički naraštaji generacijama, to čak nije bio ni fakultet diplomski je bio najmanje u kući svog oca a u stihu 16 je stih koji zaista želim da vam se umukne ako pobijediš kako kaže i Gospod mu reče sigurno ću biti s tobom i udarićeš Midjance kao čovjeka u redu i u bilješkama ako kreneš Nehemija 8: 1 i u nedavnoj prošlosti postrojili smo se u blizini moje a1 datum otkrivenja 1 i broj 81 u Jevrejima 8: 1 i 81 svećenik i priča upotrebe 'ponoć je, ali u Nehemiji 8 1 piše i sve ostalo ljudi su se okupili kao jedan čovjek na ulici koja je bila prije vodena vrata i oni su razgovarali sa Ezrom opisujući kako bi donijeli knjigu Zakona o Mojsije koji je Gospod zapovjedio Izraelu Nehemiji je priča našeg vremena Period do njegove linije govori nam da su u to vrijeme trebalo da se grade ulice i Zidovi su u ovom trenutku u nevolji, tako da je Nehemija jednostavno drugi svjedok obećanje Gideona na početku Gideonove priče za koji su mu rekli da jeste otići će Midjancima kao jedan čovjek i u Izaiji 52 ići k Izaiji 52 dalje ovu temu jedinstva i primijetit ćete u svojim bilješkama Imam Isaiah 52 i imam 8 u zagradama postoji, zato što je stih 8 taj koji se vezuje za ono što jesam govoreći, ali zaista ne možete izostaviti ostale stihove iz Izaije 52. počet ćemo od 1. stiha kaže da je budan budan udvostručenje udvostručenje onoga što je ponoć plakalo vrijeme brade Djevice se budi uzmi svoje snage o jaian i obuci svoje lijepe haljine što su prekrasna odjeća koja je Božji narod obukao u ponoć plače pravednost Krista o Jeruzalemu, svetom gradu gdje je Jeruzalem sveti grad gdje je Jeruzalem sveti grad u ovome ovde smo shvatili pravo ovdje da je to bilo 911. godine i da je prema Ezri 7-9 to prvog dana prvog mjeseca i Ezra je stigla u Jeruzalem prvog dana petog mjeseca i na kraju se vrata zatvore na deseti dan sedmog meseca pa vas ponovo pitam gdje je Jeruzalem ponoćni plač i šta to govori u 1. stihu budno se probudi kad Djevice probudi se u ponoćni plač i kako se oni ovdje probude budni budni su stavili na tvoje snagu o Sion obuci svoje lijepe haljine Oh Jeruzalem sveti grad iz odatle više neće ući u neobrezane i nečiste neki od vas su došli ovdje kasno i osoba koja je trebala odraditi subotu Primjedbe školskog nadzornika nisu se pojavile zbog bolesti pa sam pročitao citate koji su u vašim bilješkama koje više neću pročitati, ali u tim navodima prošli kroz Postanak 15 i identificirali u priči o amoritu da kada Abrahamovo proročanstvo od 400 godina ispunilo se u doba Mojsijeva to postoje tri specifična zatvora probacije tri konkretne presude ako bilo ko od vas u ovoj sobi, mi smo tu radi prezentacije Amen ako ste čuli da je to vrijeme u redu i tri zatvora probacije bili su za Boga ljudi ponoć plaču jer je u Egiptu bila Pasha, a plakao je a krv je bila na vratima i sestra bijela obložena to s Ezekielom devet i plafon, ali kad je faraon umro u Crvenom moru, tamo nacija Egipat gdje je Božji narod bio u ropstvu, suđeno je i tada je tu još jedna presuda koja je ovdje zastupana od strane Amorita koji su bili povezano s deset kraljeva bilo je tri presude i to kažem tri presude se redaju tamo i u ovom trenutku kažem na osnovu Izaija 52. ovdje se proba zatvara i zato u 1. stihu kaže ne više neobrezan od danas više neće ući u taj neobrezano i nečisto ovo je dolazak trijumfa crkve pšenica i tare su razdvojene i predmet pšenice i tare dolazi do zaključka od ovog trenutka nadalje od ponoćnog krika od prašine ustanite i sjednite. Oh, Jeruzalem se oslobodi vrpce tvoga vrata o zarobljenoj kćeri Siona jer tako govori Gospodin koji imaš prodajte se za ne i bićete otkupljeni bez novca, tako kaže Gospod Bog moj narod je sišao 4 puta u Egipat da tamo boravi i Asirci su ih bez razloga potlačili sada su četiri koja imam ovdje govori Gospod da je moj narod odveden jer nije nad njima vladao oni čine da ih oni koji vladaju njima čine kako govore Gospod i moje ime neprekidno svakodnevno bogohuljavam DIF-a ti si odvojio vrijeme i čitao sudije 6 pažljivo ćete vidjeti da je ovo Gideonova žalba da su Midjanci koji vlada nad njim, on melje pšenicu, ali mora se sakriti u pećini jer kad ga Midjanci vide kako mlate pšenicu, dolaze i kradu od njega ok, tlačitelji vladaju nad njima već sedam godina preko 2520 Intel Gospod dolazi u Gideona i kaže da ću te iskoristiti do kraja ovaj problem stih 6, pa će moji ljudi znati moje ime, i oni će to učiniti znat ću u onaj dan da sam ja taj koji to govori, to sada primjećujem usredotočit ćemo se Gospodin voljan na Daniela 11:40 2:45 i u stihu 44 na vas imati vijesti sa istoka na sjeveru koje remete papinstvo u redu je evanđeoska poruka to je proročka poruka to je poruka i stih 7 kaže kako su lijepa na planinama stopala onoga koji donosi dobro vijest koja objavljuje mir koji donosi dobre vijesti o tome objavljuje spasenje koji govori Sionu, Bogu tvome, kraljevstvo tvoje podići će uzvisi glas tvoj zajedno, neka pjevaju jer će vidjeti oči u oči kad će Gospodin ponovo donijeti Sion i ovu hebrejsku riječ koja je prevedena kao vratiti opet znači preokrenuti kada Gospodin preokrene zarobljeništvo na Sionu ponoćni plač postojat će jedinstvo Božji mokri Stražari će vidjeti oči u oči a stih 9 kaže da se rastavite u radosti, pjevajte zajedno gdje otpadite Jeruzalem je Jahve utješio svoj narod: otkupio je Jeruzalem kako utješi Jeruzalem ugodnim izljevom Duha Svetoga Koji je stih utješitelja 10 Gospod je ogolio svoju svetu ruku u očima svih naroda i krajeva zemlje će vidjeti spasenje Božje ovo je podignut u ponoć, plakati zašto u ponoć plakati jer u ponoć plakati predviđanje koje objavljuju u javnosti zapis će biti potvrđen i svijet će razumjeti ko su oni jesu i ono što oni predstavljaju, zastava je uzdignuta, Sveti Duh je tješiti ih tamo u jedinstvu, oni donose poruku dobre vijesti i sljedeći stih kaže da odlazite, odlazite iz gustih dodira, nečistih izvolite iz nje srediti se čiste koje nose posude Gospodnje baš tamo u ponoćni plač, iz mojih ljudi je stigla poruka i udvostručeno je ko izlazi u tom trenutku Leviti prvih dvanaest, jer nećete žuriti ni letjeti jer Gospod će ići pred tobom i Bog Izraelov biće ti zadnja nagrada ta me riječ uvijek preboli pročitajte je sami okej, gle, moj sluga će postupati oprezno, bit će uzvišen i uzvišen i veoma visok jer su mnogi bili zaprepašteni što mu je selo toliko zatrpano više nego bilo koji čovjek i njegov oblik više nego sinovi ljudski, pa će i on poškropiti mnogo će naroda kralj zatvoriti usta za ono što nema rečeno im je da vide i ono što nisu čuli? razmotrite da će se poruka u tom trenutku otvoriti nadaleko i široko, pa ako želite Vratite se sada ako ste tamo ikad ostavili dva suca, želim vam nešto pokazati o Gideonu i onda ću biti gotov s Gideonom ako mogu povezati ove misli zajedno Gideon je prošao kroz dva čišćenja, devet jedanaest, došlo je do čišćenja i onda je došlo do drugog čišćenja 7. septembra 2019 u redu i na neki način pisati 7. rujna je 97 prava i Gideonova drugo čišćenje ide od 10000 do 300 i ono što je 10000 - 390 797 tamo je ključno stajalište i ako primijetite u Nehemiji jer je i to takvo Priča o Nehemiji ide ovdje u Nehemiju 9 7 kao drugog svjedoka značenje 9 7 9 7 ti si Gospodin Bog ti si Gospod Bog koji je izabrao Abrama i izveo ga iz urda Kaldeje ko je Abram dobro, ima puno stvari puno tačnih odgovora, ali evo ga identificiran kao onaj koji izlazi iz Cal Dee-a i izlazi iz krave Dee je prva biblijska ilustracija o izlasku iz Babilona, ​​ok, tako da je sada biti povezan kao sam početak poruke drugog anđela koji je izašao iz Babilona i koja je to poruka koja osnažuje drugog anđela ponoćni je plač, tako da ovdje u Nehemiji 9 7 imate i Abrama kao a referenca na drugog anđela i ponoćni plač ako ga primite, ali jeste ne preko stiha, zar ne piše, i dali smo mu ime Abraham to u pismima znači kad nečije ime promijenite, to je savez veza je tačna ovdje na 97, tvrdim da dolazi Gideonova 300 u historiju u ovoj čistki došlo je do čistke ovdje je prvo bila čistačica Druga čistka je bila ovdje i ovdje je prešla sa deset hiljada na tri stotine 7. septembra ostavio devedeset sedam stotina devet devet i svađam se u tom se trenutku za svećenike obilježava ponoćni vapaj to je definitivno druga poruka anđela, jer ono što obilježava ovaj događaj da je pokret Omega za svijet emitovao da je bdijenje test tamo u Njemačkoj i kažu da je vizualni test započeo pantalone i vizualni test je test koji se uklapa u ponoćni plač tako da je ovo ponoćna marka zločina, ali uvijek je krivotvorina i krivotvorine su počele ovdje u Njemačkoj nekoliko dana prije nego što je ovo vizualni test svećenika ih je 300, oni su gideon i nehemija nam to govori moraju završiti posao izgradnje ulica u zidovima u nevolji Priča o vremenima i nehemiji priča je o tome kako raditi ono kad jesi okruženi ljudima koji se zalažu da budete isti kao i vi i nehemija Ne, ne možete s nama gore na zid, samo ostanite dolje i ne stižemo razgovarati s tobom i nehemija je morao imati posla primijenio jednu ruku i oružje u drugu. To je vrsta krize u Nehemiji i devet sedam, gdje se Abraham koristi kao simbol ponoćni plač i druga poruka anđela i odnos saveza to se događa s tristotinjak, to nam takođe govori o vjeri Abraham u vjeru Abrahamovu u odnosu na saveznički odnos je vjera koji dovoljno dobro poznaje Božji glas da vjeruje u Božji glas čak i kad je Božji glas mu govori da nešto učini da mu je već rekao da ne radi u prošlo, ubij sina, ali Gospodine, rekao si mi da nećeš ubiti idi da žrtvuješ sina, ali rekao si mi da ne imam pogana pogana klanjaju tamo gdje se odvija ljudska žrtva, idu Mariji i žrtvuju se tvoj sin i što je Abram učinio upravo to tako da je ovaj savezni odnos ono poglavlje koje je bilo u 15. poglavlju nije li to poglavlje dio zavjetovog odnosa Abrahama nego u poglavlje 15 govori o Mojsijevoj priči koja govori u ovu historiju tristotinjak će morati imati tu vjeru Abram je moja tvrdnja, tako da, ako sada pređete na sudije, sedmo poglavlje je znao to Isus ilustrira kraj od početka čak i u priči o Gideonu nakon što Gospodin razdvoji tristo i čitavu priču koju sam ostavio Iz cijele priče o Gideonu Gospod kaže ako se još uvijek bojite toga učiniti onda se spustite u neprijateljski tabor i kad tamo stignete čujte nešto što će vas osnažiti u redu, pa kod sudija od 17 do 19 ja pretpostavljam da ću bolje ispričati priču koju sam pročitao hajde da se samo prerežemo na korak do stiha 9 Proći ću kroz njega samo na nekim stihovima pa možete videti kontekstni stih 9 koji kaže i to je iste noći i ona ista noć je da ako se samo povučeš, to je bila ona noć koju su podijelili dolje u redu 300 i to je iste noći kada je Gospod rekao Njega ustani, sruši te ispod domaćina jer sam ti ga predao u ruke ali ako se bojite silaziti, idite s slugom svojim sa Purama dolje domaćinu, pa on podijelio ih na 300 i Gospod kaže, ali ako se bojite, spustite se na neprijateljski logor i povedi Pierrota sa sobom u redu, a sada, evo šta kažu i nakon toga vaše će ruke ojačati da se spuste ka vojsci onda kad je sišao sa biroom svog slugu prema naoružanom ljudi koji su bili u vojsci i stih 13 i kad je Gideon došao tamo bio je čovjek koji je sanjao svom kolegi i rekao, evo, sanjao sam san i evo kolač od ječmenog hljeba zaletio se na Midjaninog domaćina i došao do a šator i razbio ga, a onda je pao i prevrnuo se da je šator ležao duž njega a njegov je kolega odgovorio i rekao da ovo nije ništa, izuzev mača Gideona sin Joša, čovjek Izraelov, jer je u svojoj ruci Bog predao Midjanca i sve domaćini su se sada ovdje približili tamo gdje zaista Htio je pročitati kako ide dolje u neprijateljski tabor gdje su već podijeljeni u 300 jedini razlog zašto se spušta tamo je još uvijek strah i čuje ovaj neprijatelj govori san i oni razumiju da mu je ispunjenje sna i on dobije hrabrost od ovoga i u ajetu 15 kaže i bilo je pa kad je čuo pripovijedanje sna i njegovo tumačenje i Ja tvrdim od prvog trenutka kada sam ovo razumeo pre mnogo godina jedino će drugo mjesto čuti ovaj izraz sna i sna njegovo tumačenje nalazi se u knjizi Danijel, a Danijel je u neprijateljskoj camp pa tvrdim da to tipizira poruku koju uklanja strah od 300 na kraju svijeta mora potjecati iz Knjige Danijel i postoji puno razloga za reći da sam ih već stavio u spis javni rekord iznova i iznova, ali Daniel je knjiga koja proizvodi ovu knjigu preporod jednom Danijel u istorijskom zapisu oživljavanje u vrijeme Kristovo bilo je iz knjige Danijela Daniela 9. poglavlja o njihovom dolasku koja je prethodila 1260. godini kada su vjernici pobjegli u Mračno doba na osnovu drugog Soluna, a sestra White kaže da je Pavao napisao 2. mjesto Solunjani na temelju Reva učinili su Knjigu Daniela i Povratnika vremenskog perioda Mileneri bili su iz Danielove knjige i preporoda 1989. godine iz knjige Daniela je ok, pa Gideon ovdje ulazi neprijateljev tabor da čuje san i njegovo tumačenje i ovo je šta će mu dati stih 15 moći i njegovo tumačenje klanjao se i vraćao ga domaćinima Izraelovim i rekao: ustani za Gospodina vam je u ruke predao Midjanove domaćine kada je to vidio kada Čuo je ovaj san sada više nema straha i podijelio je tri sto ljudi u tri čete i stavi u svoju ruku trubu i svaki s praznim bacačima i lampama unutar dva vrča sada kad sam kod stihove koje sam htio pročitati, a on im je rekao da me pogledaju i učine isto ono što im govori da rade onako kako ja imitiram ja želim da budete poput mene i Evo, kad dođem izvan tabora, bit će to kao i ja ti kad pušem sa trubom Ja i sve što je sa mnom onda dušim sa trubama takođe sa svih strana kampa i izgovara mač Gospodnji i od Gideona, tako je došao Gideon u trista ljudi koji su bili s njim izvan kampa na početku Srednjeg gledaju što je sredina pazite da je ponoć, a oni su tek postavili sat i raznijeli su trube i razbijaju vrčeve koji su bili u njihovim rukama i tri kompanije su duvale trube i razbijale vrčeve i držale lampe u svojim ruku lijeve ruke i trubače u desnim rukama onim sa svima i viknuše mač Gospodnji i Gideona i svaki je čovjek stajao u svome bilo je oko kampa i svi domaćini su trčali i plakali i pobjegli, pa što i ja Želim da vidite ovo je početak Gideona obećao je da ću te iskoristiti za uništavanje Midjana i učiniću to čineći cijeli Izrael jednim čovjekom i kada se konačno krene kasnije u historiju idi u rat sa Gideonom da se ispuni ta stvar, on odgaja samo 300 ljudi ali Gospod ih pretvara u svako dijete Ianovo, svi su oni bili Gideonovi i to je to što je završio posao nadam se da ste shvatili Pokušaću da napravim odmah, ovdje je poenta koju ću pokušati ispraviti sada je Gospod započeo ovaj pokret otvarajući Daniela 11:40 2:45 i on završava ovaj pokret povratkom na Danijel 11:40 2:45 to je ista poruka, ali ova poruka je poruka koja proizvodi jedinstvo koje treba biti proizvedeno da sruši Midijana i trostrukog neprijatelja poanta Želim da vidite ovdje nadam se da ćete primijetiti prije nego što se odselimo ovaj trenutak iz znakova vremena 24. januara 1884. o Nehemiji u postojećem stanju vjerske deklinacije postoji potreba za plakanjem najvjerniji vjerni nehemiji i Ezreti svi mi trebamo biti nehemija svi mi trebamo biti Gideonov i kad su stavljeni u množinu to znači da svi moramo doći u jedinstvo iako nas ima samo 300 u redu, u redu, pa to kažem i dalje evo što kažem da 11. septembra 9 7 2019 2 jesam li rekao 11. septembra u redu, samo pazi da ti je 9. novembra bilo 63 dana i 63 dana kasnije doveli su nas do čega se ti pitaš njemu je odgovor koji daje vrlo pažljiv u danu koji je siječanj 11. u redu 2020. iz bilo kojeg razloga nešto što je brat Daniel rekao u svojoj propovijedi dovelo je Daniela Levina u a fokus koji nikad prije nisam vidio, a ono što govorim je da smo to već imali stavio na mjesto da je bila ponoć iako bih tvrdio da je ponoć u čitavoj toj istoriji on je u redu da će ponoć biti progresivno razdoblje vrijeme je bilo tako u povijesti Millera, da, svaki put je to bilo tako Samuel Snow predstavio je poruku ponoćnog plača, bilo je zbog toga ponoć cijelu povijest tako u ovoj historiji 9. novembra jedna od stvari koju mi Vidio je da je sestra White rekla proročanstva Izaije Ezekiela i Ivana razumijećemo se, ali prema Ezekielu kada ste prvi put vidjeli ove volje unutar točkova izgledale su sve zbunjeno. Kažem da su se uvukle jasnoća upravo ovdje i da je to vjerovatno na unutarnjem nivou bilo Bitka protiv rafije na unutrašnjem nivou pa ono što radimo od tog vremena pokušavamo staviti u neke od ovih redova od Daniela 11 da pokaže tu jasnoću i postoji barem pet tačaka logike ako vi ćete pogledati Daniela 11, a prvi se nalazi na dnu stranice 1 vaše napomene to je onaj koji govori Danielu 11, nemamo vremena za izgubiti nevolja kao vrijeme prije nas, svijet će uskoro biti uzburkan duhom rata proroštva će se odvijati u sceni nevolja o kojima se govori u proročanstvima u 11. Danijelu je gotovo postigao svoje puno ispunjenje biće istorija koja se odvija u ispunjenju ovog proročanstva ponavljam, kažem vam sad da je svaki stih svaka riječ u Daniel 11 i Daniel 10 i Daniel 12 mogu se smjestiti u posljednju historiju šest stihova Danijela 11 stih 42 45 a svi oni jasno jednostavno ne znam bilo tko koji bi to mogao učiniti prije 11. januara 2020. u redu slično nakon citiranja stihova 30 36 koristi scene slične onima opisanim u njima riječi će se odvijati tako da proučavamo Daniel 11 42 45 ovdje na kraju što sam ja kazivanje je jedna od stvari jednoj od stvari kojoj moramo pristupiti to se istorija ponavlja u ovom citatu, o kojem govori o istoriji Danijel 11 ponavljajući u tih poslednjih 6 stihova ali u naredna dva poznata citati koje verovatno ne moram previše pažljivo čitati u ovoj istoriji od Danijela 11, stih 42 45. to je istorija millerita ponoviti na vrlo pismo poluge imate velike polemike 393 što je prispodoba o deset djevica iz Mateja 25 ilustrira iskustvo o adventističkim ljudima koje imate recenziju i Herald, 19. avgusta 1890. Ja sam često odnosio se na prispodobu o deset djevica od kojih je pet bilo mudrih, a pet bezumna je ova prispodoba bila i ispuniće se samo pismo u ovoj historiji to je stih 40 od ​​Danijela 11 ovo je stih 45. u ovoj istoriji ovdje će biti posljednja vizija Danielsa sve to ispunio i kad kažem Daniels posljednja vizija mislim na 10. poglavlje poglavlje 11 i poglavlje 12 sve je to ista vizija u redu, ali isto tako kažem i to princip koji nas upravlja jest da se povijest ponavlja, zbog čega smo bačeni Gideon tamo, ali i prispodoba o deset djevica koja su se ispunila Povijest prave Millere, pa u vašim bilješkama piše da je Gospodin maknuo svoju ruku tamo imate citate, ne moram ih čitati, sestra bijela kaže Gospod držao ruku nad greškom u obračunu na ovoj karti i tada imate citat iz ranih spisa gdje piše da mu je jednom skinuo ruku videli su iste dokaze koji su ih naveli da kažu 1843. ovdje i ovdje bi moglo biti prepoznao da je na ovoj karti prepoznao 1844. godine pa je Gospodin maknuo ruku s njega temeljno razumijevanje u Millerovoj očiglednoj historiji i to je učinio u ova istorija u decembru 2016. i ono što ju je uklonio bilo je ono između 1989. i nedjeljnim zakonom postojale su dvije bitke koje nismo zabilježili prepoznata prije nego što je jedna od njih bila Rafijska bitka, a jedna od njih je bila Bitka kod Panema u redu, tako da je značaj te slike očigledno izgubio, trebalo bi prepoznali smo 2016. kada je Gospodin iz tih stihova skinuo svoju kuću ruku u Danielu 11 koji je opisao rafi i pentium za koji smo odgovorni neki su se vratili u studiju Daniela 11, ali nisu je gledali na pravi način, ali u svakom slučaju smo se napustili omega otpadništva i sad kad se vraćamo unutra i gledamo to sad kad smo se vratili dole u neprijateljski tabor i ponovo čuo poruku koju ova knjiga ima oživjeti, to bi moglo i učiniti možda ovdje treća druga tačka kada se približavamo Danijelu 11 je stih 14 iz Danila 11 i 11 u tim se vremenima mnogi prikazuju protiv kralja juga i razbojnici tvog naroda uzvisiće se za uspostavu vizije ali oni će pasti zbog tih ljudi nakon decembra 2016. godine pokušajte da istražite Daniel 11 zapravo nije mogao postići jasan konsenzus o tome Zaboravili su stajati na ovom pravilu i to je pravilo da je Rim uspostavlja viziju pa kad su vidjeli kao primjer Pompea Julija Cezara Augustus Cezar i Tiberius Cezar mislili su da je to drugi svjedok poslednja četiri predsednika i nije se radilo o Rimu, već o papskom Rimu radilo se o papinom uredu trećem trenutku koji mislim da moramo imati u sebi Umovi kada proučavamo Danijel 11 kontekst je i u stihu 14, ali jeste u 10. poglavlju, stih 14 kaže da je Gabrijel došao sada da bih to napravio shvati šta će zadnja dana zadesiti tvoj narod jer vizija još nije više dana se ova povijest govori o ratu između kralja sjevera i kralja juga i nekih bitaka, ali na kraju to nećete razumjeti ispravno, osim ako ne razumete da je ova istorija naučiti šta ćete zadesiti Božji narod u posljednjim danima i čiji je Božji narod posljednjih dana to oni ljudi koji su na zidu sa Nehemijom grade zidove i zidine ulice u problemima sa tabletima, kao što su to ponekad bili Gideonovi 300 ljudi koji su to biti podignut kao porijeklom i tamošnja povijest opisuje šta Pada Božji narod u toj istoriji ako to ne znaš ako ne znaš prepoznati da je jedna od tema nećete vidjeti četvrta tačka je vrijeme kraja koji treba imati u glavi i ovo je ključ, ovo je ključ koji se stvarno otvara Daniel 11 i pročitaću citirate citat gdje je stavila neki naglasak na termin vrijeme kao kraj simbol da tako kažem kaže da mnogi rade iste propovijedi i razgovore svezak 1 stranica 290 mnogi danas rade 1897. jer su to učinili nije imao iskustva s ispitnom porukom shvaćenom u 1. i Poruke 3. anđela postoje oni koji pretražuju Pisma kako bi to dokazali ove se poruke i dalje u budućnosti okupljaju istinitost poruke, ali ne uspevaju da im daju odgovarajuće mesto u proročkoj istoriji kao na primer, pokret Omega odbacuje istinu da su sva tri poruke su pomiješane u kombinaciji i dolazile su 11. septembra i žele ih staviti iu budućnosti je njihov argument sve vrijeme bio dobar počeli da žele da ga premjestimo, stavimo to na nedjeljni zakon, ali oni o tome imali su sporedni argument jer će doći do tačke u vremenu tamo gde kažu da nema nedeljnog zakona, pa su jedino želeli da urade karakteristike 9/11 i odloži ih u budućnosti ok i ovdje kaže one ljude koji nemaju iskustva sa testiranjem poruke prve druge i treće poruke anđela, to je ono što hoće Želim to učiniti i sve tri te poruke došle su zajedno kod sestre 11. septembra bijelo, ima najmanje pet citata u kojima ona kaze nasi rad od tog trenutka nadalje je da se ove poruke stapaju i kombiniraju te poruke, a ne da ih odlažete u budućnost u redu, ali evo moje poenta, postoje oni koji pretražuju Pisma za dokaz da se te poruke još uvek čekaju u budućnosti koju sakupljaju zajedno istinitost poruka, ali oni ih ne daju njihovo odgovarajuće mjesto u proročkoj istoriji, tako da ona govori o stavljanju stvari pravo mjesto proročke povijesti tada kaže da su takvi ovdje opasnost od zavaravanja ljudi u vezi s lociranjem poruke o tome gdje da locirate poruke ne vide i ne razumiju vrijeme na kraju koje to ne razumiju vrijeme na kraju i kada locirati poruke ako ih ne razumijete Vrijeme završetka nećete znati gdje i kako locirati poruke u redu nikad ih nisam prebrojao, računajmo ih u Daniels posljednjem viđenju Da li je sve to razbijeno za vas spreman sam da vam pokažem sve što ovdje imam za vas označava vrijeme kraja je označeno u 1. stihu od Danijela 10 to je jedan put u Danielu 11, krajnji put označen je stihom jedan u stihovima 6 do 8 i stihovi 9 i 10 u ajetu 16 u ajetu 19 u stihu 20 u stihu 22 u ajetu 23 u ajetu 24 u ajetu 27 stih 29 u 30 stihu 35 u 35 a 36 stihova četrdesetih imalo ih je dva, a stihovima 44 i 45 deset a u Danielu 12 imate stih četiri ima i dobro, ja ću uzeti jedan devet i deset stihova jedanaest imate najmanje dvadeset dva mjesta gdje je vrijeme kraj je u Danielsu označen kao posljednja vizija koja vam omogućava uzmi odlomak stihova koji započinje u vremenu kraja i dovedi ga ovdje 1989. i uzmite tu slijedeću historiju i stavite je tamo gdje se uklapa ovdje i unutra njegova posljednja vizija postoji 20 preko 20 puta gdje Daniel obilježava vrijeme tog vremena na kraju, to je potpuno duboko i sestro White kaže da ti ljudi koji poučavaju proročno krivo to nemaju shvati vrijeme kraja i ona to izgovara u kontekstu lociranja poruke u redu, tako da treba shvatiti da je to vjerovatno ključ što ga otvara više nego bilo koja druga od pet stvari da tvrdim da trebamo pogledati kako bismo otvorili Daniela 11:40 2:45 pa šta je bilo tih pet stvari koje istorija ponavlja rome uspostavlja podjelu na ono što je kontekst ili svrha je ono što će zadnja dana zadesiti Božji narod na kraju i Abrahamovo proročanstvo o tri presude koje smo izvršili u nadzornici subotnje škole dobro su napomenuli tih pet stvari moraju biti na vašoj paradigmi ako ćete moći otkriti Daniela 11:40 2:45 kao što vidim, tako prijeđite na 2. stih, poglavlje 2, stranica 8 žao mi je što ima ljudi koji žele da izvučem neke zaključke o Rafi i Pentijumu i unutrašnjosti i vanjski, hm, mislim da smo prilično blizu tome, ali mora ih biti stvari stavljaju na prvo mjesto jer sam taj pokret pravilno educirao vjerujte da shvataju pionirsko milleritno razumijevanje i primjenjuju ga u proročanstvu i to je millerijsko razumijevanje bilo to da je sedam crkava Otkrivenja razgovaraju o unutrašnjem iskustvu crkve i sedam crkvenih pečata govorite o istoj istoriji, ali ona je spoljašnja, zato što Mileneri to priznaju jer smo se zaposlili da smo se upoznali sa internim i vanjski, ali osjećam da sam jednom ubacio Abrahamovo proročanstvo u ovo prolaz kojim nekako malo rasteže granice za sve Kažem, ovdje je unutrašnja. Ovdje se zatvara zatvorska Božja kazna ljudi i ovo je vanjsko. Ovdje se zatvori proba za Junajted Države, ali imam drugi vanjski i tu ljudi mogu doći žgaravica Kažem da će i svijet zatvoriti probati, mislim dovoljno je lako vidjeti, ali kažem da postoje dvije eksterni i jedan interni, tako da je drugačije od onog što smo bili podučavajući prethodnih deset godina ili približno koliko smo dugo podučavali unutrašnji vanjski me slijedite u redu jer vam želim proširiti vidike Želim tvrditi da u njemu postoji više od onoga u redu u stihovima 1 do 4 subjekte Danielsove posljednje vizije u stihovima 1 do 4 imate Donalda Trumpa Predsjednik Sjedinjenih Država i tamo postoji puno studija zajedno s tim ako ćeš znati posljednje Predsjednike Sjedinjenih Država morate znati o prvom predsjedniku Sjedinjene Države i kad počnete sagledavati stvari o ranoj historiji Sjedinjene Države koje će se ponoviti u našoj historiji kada pogledate Donalda Trumpa kao posljednjeg predsjednika možete ga gledati i kao posljednjeg republikanca predsjednika koji vam omogućava da se vratite unatrag i pogledate prvog republikanca Predsjednik Abraham Lincoln Abraham Lincoln koji je oslobodio robove je tipizirajući Donalda Trumpa i sestru White kaže da će se ropstvo vratiti savršen proročki izgled postoji ropstvo na početku ropstvo na kraju, tako da kada govorite o Donaldu Trumpu kao predsjedniku te stranke Sjedinjene Države su predmet proročanstava koja su za nas izvanredna prava, ali Kažem da postoji još jedan vanjski koji je povezan s Donaldom Trumpom to nije jednostavno Donald Trump, a Sjedinjene Države kažu da postoji linija u Danielu 11 to govori o Donaldu Trumpu, ali također postoji linija to govori o Sjedinjenim Državama zbog čega je to još složenije oni od nas koji vole to je jednostavno u redu, priča o Sjedinjenim Državama šestog kraljevstva biblijskog proročanstva a ne i kao primjer onoga što mislim Izaija 23 govori o zaboravljenosti guma 70 godina kao dana jednog kralja i kraljevstva dugog sedamdeset godina bio je Babilon i u Isaiji 23 govori o zaboravljenosti guma za 70 godina ali svi proroci govore o kraju svijeta, ali u Izaiji 23 to kaže na kraju 70-ih godina što će guma napraviti napolje, i ona će počiniti blud sa svim kraljevima Zemlju, pa čija će guma onda, ako će ići počiniti blud sa svim kraljevi zemlje koji je papinstvo pa kad papinstvo izađe i počini blud sa svim kraljevima zemlje upravo ovdje po nedjeljnom zakonu zato prije nego što to uradi, postoji kraljevstvo staro 70 godina i to je 6. kraljevstvo biblijskog proročanstva Sjedinjene Države koje su okarakterizirale 70 godina Babilona, ​​tako da ono što govorim nije samo Donald Trump ovdje o Donaldu Trumpu, ali postoji i linija o Unitedu Države su dvije vanjske linije, a da uopće ne govorimo o deset kraljeva i kraljevima Amorita je u redu, u stihovima 14 do 22 imate Pompeja Augusta Julija Cezara Augustus Cezar i Tiberius Cezar i pretpostavljam da su sve pape ponavlja se i ovdje počinje Pompej i ovdje počinje Augustus Pompej ide u ovu istoriju Augustus ide u ovu istoriju, a Pompey je slijedi Julije Cezar i Augustus slijedi Tiberije Cezar oni ponavljajući veliko govoreći o dvije različite stvari o papinu papinstvu u kraj svijeta, pa ono što govorim je da su stihovi 14 do 22 o tome Papa od Rima, na šta mislim pod tim, želim da budem jasan znam da znam papu Rima je glava papinstva i znam da možemo reći papinstvo i papa gotovo energije i kažem ne, ne želim govoriti za njega zamijenjeno kažem da je u Egiptu faraon bio glava Egipta i on umire u Crvenom moru i faraon postaje simbol cijele Biblije proročanstvo sve o svojim zaslugama u otkrivenju 11 kada ova francuska pobuna digne glavu, izlazi zvijer jame bez dna i ima dvije nacije Egipat i Sodomu i sestru White komentirajući Egipat, kaže da on predstavlja ateizam koji predstavlja faraon Faraon postaje simbol sam po sebi, a Egipat je simbol i sam ono što vam predlažem je da ovi papi imaju priču u ovoj istoriji sve na svoje i drugo je s tim je povezano, ali je drugačije nego istorija papinstva koje se sprema da zarobi svet pa ako primijetite šta radim samo sam se rastavio. Ja tvrdim da su Sjedinjene Države ima liniju do ovdje kao i zadnji predsjednik Trump i ja tvrdim da papinstvo ima liniju kroz ove stihove, ali isto to čine i pape i neki od njih vidjeli ste da neki od vas dobro mi govore gdje smo Povijest desno, dopustite da se malo pomaknem 11. septembra ovdje pa sam imati malo prostora za rad. Daću vam primjer onoga o čemu govorim ovo je 9. septembra u martu 13. marta 2013. godine sadašnji papa počeo je dobro da pada kiša, tako od vremena kraja ovdje do ovdje imate jednog papu, a u njegovom redu to bi bio gustus Cezar ili papa Ivan Pavle, ovo drugo će biti odavde kad pozovu Papa Franjo ovo je Tiberije Cezar to je crni Papa, jer on je prvi jezuitski papa koji je ovaj momak nosio bijelo u Fatimskom proročanstvu, ovo je dobar momak, ali oni su negativci obojica Sotonina predstavnika na zemlji ne razumeju me pogrešno, ali ovu priču o papa je u odnosu na ono što je od 14 do 22 da, ono što je zanimljivo, lako je da vidim da je ova Papina linija vanjski amin, gubim te sve što vidim jedan brat koji je zaspao jer je morao ustati stvarno rano da bi se vozio Ovdje mu neću dopustiti da zaspi okej, razgovarat ću o njemu dok on otvara oči u redu ono što je lako vidjeti o tim papim razlozima zašto ovo ovdje izlažem ono što jesam radi sestru koja je u čavrljaonici i ona se samo ljuti na malo i ne krivim je da se uspjela poistovjetiti sa Rafi i Bernie, shvaćam da znaš sve srediti i kažem da sam rekao da imamo da se upoznam sa Danielom 11 ne mogu samo ja znati to moraju svi znajte to isto pa smo trebali vremena da se upoznamo ovo sada činimo veliki korak naprijed kažem ne samo to pojedinačne vanjske sjedinjene države vanjskih deset kraljeva Kažem Junajted Države kao vanjske imaju dvije linije ima šest kraljevstava biblijskog proročanstva i ima Donalda Trumpa i kažem da u ovoj historiji imate papinstvo, ali imate i papinog vi sa mnom, tako da i ja kažem da je lako vidjeti s Papom da ova papina linija govori u unutrašnjosti ovaj pokret kada je započeo Omega otpadništvo 2013 [Muzika] što se događa s omega otpadništvom, to neće potrajati dok će potrajati do 7. septembra, podići će se novi papa gore novi vođa, ti me slijedi. sad ovaj vođa papa john paul ii he putovao je svijetom više nego ijedan drugi papa, on je bio dobro poznat kao on bilo je voljeno da je to bio čovjek godine kad je dobio svoje ministarstvo i pokrenuo ga jer je slijedio Fatiminu poruku, ali ovaj momak je socijalista s komunističkim planom, ovdje je unutra ovaj je putovao svijetom i kretao se ne on, ali postojao je pokreta koji je odgojen oko njega, ali u ovoj historiji omega dolazi i dolazi to je početak novog vođe, a vođa podiže glavu ovdje dobro, pa ono što govorim ne pokušavam praviti veliku stvar ovaj trenutak koji želim pokušati naglasiti je da kada govorimo o tome unutarnje i vanjske ako su papa i papinstvo vanjske linije i Trump u Sjedinjenim Državama dvije su vanjske linije, a Pape to jesu govoreći našem unutarnjem onome što Trump govori našem unutrašnjem što je dobro šta se događa sada u ovoj sedmici ovo je kajanje za Trumpa ok, izgubio je prvu bitku, izgubio je i rafiju kada je Predstavnički dom otišao naprijed i zadržao ga, ali od toga jučer je preokrenut, a sljedeće sedmice je to će reći osim ako se nešto drastično ne promeni i tako će Trump prevladati u ovoj borbi u dva koraka između Doma i Senat i ono što se tada dogodi je da sve ostane nevaljano jer jesmo pokazao prije nekoliko godina da ga ta pan-pan ono što je između ostalog oprosti i mene Pandorina kutija se otvara u redu, tako da će uskoro biti i Pandorina kutija otvorena je slijedeće sedmice, ali ovdje smo prvi put ovdje, pa nisam stvarno izgubili, idemo dalje, ne pokušavam dublje donositi bodove na ovome Ono što sada radim je da je to nekada bilo zabavno gledao je samo unutrašnje i vanjsko i onda kada sam bacio Druga vanjska linija je kod nekih ljudi izazvala žgaravicu, a sada to radim neke vanjske linije i govoreći da ih moramo podijeliti Sjedinjene Države su šesta Kraljevina, ali Donald Trump a linija za sebe papinstvo je linija, ali isto tako i papa prema sebi i oni su sve što možete, možete ih izolirati gledajući vrijeme na kraju, nemojte me razdvajati, dobro, tako tema posljednje vizije Danielsa Trump USA pape papinske pop snage su stihovi 23 kroz 39 uslovno, malo razlikujem ovdje nazivajući ovo bliže u svojim bilješkama ovo je zatvaranje probacije sve u kapitalu slovima, ali ovo je uska proba u malim slovima Co P jer postoji a Popravio sam se ovdje sa slikom zvijeri testa, ali blizu zatvora kad Michael ustane je Daniel 11:40 4 do 12 3 i kraj je proba malo slova je Daniel 1141 i to je slika zvijer testa, ali bi takođe se vratimo ovde u ponoćni plač, ali mi smo se pobrinuli za to slika zvijeri Neću ići tamo Božji ljudi pamte cijelu ovu viziju je li Gabriel dolazi kod Daniela i kaže da ću ti pokazati što će biti slijediš svoje ljude posljednjih dana Daniel 10 ima 21 stih u redu i jednostavno se desi da u Danielu 10 danijel ima 21 dan posta i 21 mora znači nešto tamo jer je udvostručeno, a u Danielovom poglavlju oprostite nije li to ponoć da, 21. jula je ponoć, udvostručuje se, ali unutra onog poglavlja koliko je puta Daniel dodirnuo 3, a sada i svoj treći dodir ono što mu je rečeno neka bude jak, da je dvostruko u redu, Daniel 10 govori o Bogu ljudi prolaze kroz neku vrstu postupka testiranja u 3 koraka u ponoć i ponoć plakati šta će ljudi pratiti poslednjih dana i na kraju poglavlja 10, šta Gabriel radi sa Danielom, rekao je da ću objasniti tebi Daniel 11 i to je ono što trenutno radi Mislim, ne kažem, kažem, već se to proročki događa povijesti, a zatim u Danijelu 12 stihova 4 do 10 koje ste zatvorili probajte, ali imate nakon tog svjedočenja o Božjim ljudima u redu jednom imaš to na svom mestu i neću ovde stavljati mnogo više od mesta koje sam ovde već minut preko ne, nisam još gotov Ostalo mi je 55 sekundi Na stranici 8 vaših beleški evo šta sad govorim pokušajte da ga sumirate Kažem da li prihvatate ili ne ovo ovo razumevanje Daniela 11 otvorilo se 11. januara 63 dana nakon 9. novembra koje je došlo 63 dana nakon 7. septembra i ovo je razumijevanje veliko ovdje shvatili da se nalazimo na najsvetijem mjestu sa Izaijom Ezekielom i Ivanom i na prvi pogled ovdje će doći do zabune. Kažem da je zbrka uklonjen od ove točke naprijed u redu, tako da idemo u ovu historiju i Kažem ako ćeš uključiti Gideona ovdje je pao na 300 ovdje verovatno upravo ovde je sišao u neprijateljski tabor i u upale se lampice i sada, ono što on radi, kaže svojih 300 što morate učiniti šta mi je dobro i šta radim vratit ću se poruci tamo gdje je sve je započelo Danijel 11:40 245 jer tamo se pale i svjetla u samom Danielu 11 imate vrlo složen kompleks ako ste dobili 22 puta završava, a to znači da imate 22 priče u Danielu 11 koje će dobiti uključio se u ovih poslednjih šest stihova i oni su tu, ali želim da napišem an argument ovdje u svojim bilješkama na vrhu stranice 8 gdje piše subjekti Daniels posljednja vizija i tamo vidite da govori o islamu vidite da piše u stihu 44, piše da je vijest sa istoka to je islam tvrditi ću da je Daniel nazvan 4245 to zapravo ništa ne govori Islam uopće ne znači ništa o islamu osim što ga identificira kao poruku samo da nije tamo Reći ću da Rafi i Pinilla min Daniel 11 nisu ratovi islama oni su rat između kralja sjevera i zemlje Kralja Juga, baš kao što ih razumijemo, islama nema, ali stavljamo puno težine islama ne čekajte 18. jula 2020. 25. decembra 2021. 9. septembra tri udara islamskog bajlina tri udara jada, ali kažem da je to poruka na koju se moramo vratiti kako bi svjetlost zasjala mi mislimo da mislimo da imamo poruku o islamu i kažem da nije u evo me slijedi, pusti me da čitam pod drugim retcima kompliment brate Larry ti znaš razliku između komplimenta i komplimenta izgleda stvarno dobro danas što je kompliment za oko, ali ako hoćeš savršeni su njen dodatak e i sestra bijela ovdje koristi riječ komplement koji znači dovesti do savršenstva to nije laskati nekome u redu, pa tako u otkrivenju piše da se sve knjige Biblije ovdje sreću je kompliment knjige Danijel, jedno je proročanstvo drugo Otkrivenje knjiga koja je bila zapečaćena nije otkrivenje, već taj deo Danijelovo proročanstvo odnosilo se na poslednje dane koji deo proročanstva od Daniela odnosi se na posljednje dane, upravo tamo. Anđeo zapovjedi, ali Ti O Daniel ućuti riječi i zapečati knjigu čak i do kraja kraja zapečaćen do kraja kraja koji je to za nas u našoj istoriji koja je otvorena do 1989. godine, a opet je otvoren u decembru 2016. godine tako da je moj argument iako sam odvojio malo vremena da ti kažem da islam nije u Danielova knjiga nije zbog toga što je u knjizi Danijel zato što Daniel i otkrivenje ista je knjiga i knjiga Otkrivenja donosi Daniel do savršenstva, pa kad donesete knjigu Otkrivenja i položite je preko vrha ovih stihova islam skače po cijelom rukopisu mjesta izdanje vol. 9 stranica 8 otkrivenje je zapečaćena knjiga, ali je takođe otvorena knjiga bilježi čudesne događaje koji će se održati u Posljednjih dana ove Zemljine historije učenja ove knjige definitivno nisu mistično i nerazumljivo u njemu je preuzeta ista linija proročanstva kao u Danijele, koja je linija proročanstva u Danijelu ako to možete shvatiti jedina linija proročanstva u Danielovoj knjizi je ovdje sve ostale linije uključen u ovaj red, red po knjizi Otkrivenja, to je ono što je uzeto gore i knjiga Otkrivenja je ono što to dovodi do savršenstva koje nadopunjuje tako da ćete na dnu stranice primijetiti islam koji je otkrivenje 7 četiri vjetra se drže dok je Božji narod zapečaćen to je također prvi i drugo gorje pete i šeste trube i to ćete naći u Otkrivenju 9:11 a ne poglavlje 9 stih 11 poglavlja 9 10. i 11. a vi vidite islam u 8. poglavlju jer je to trubačka snaga a u 16. poglavlju jer sedam truba opisuje sedam zadnjih kuga i vidjet ćete to u 18 jer nažalost to je nevolje koje spuštaju Babilon u 18. poglavlju, tako da islam definitivno postoji tamo je Francuska tamo u Otkrivenju 11 i Francuska je u priči o Donaldu Trump ustav i početak ove zemlje i imidž zvijer je otkrivenje 13 11 do 18 proveli smo posljednjih nekoliko prezentacija baveći se sa slikom zvijeri u Sjedinjenim Državama, a potom i svijetu deset kraljeva amorita - to je otkrivenje 17 i crkve pečata a truba je otkrivenje 4 do 11 govoreći o ovom unutrašnjem i spoljašnja i u knjizi Otkrivenja uči nas šta je svjetlost s obzirom na to da sam gotovo završio, na stranici 9 piše da nije 911. prosinca 2016. i 18. jula 2020., a ovaj citat koristimo za 911. kaže da treba naučiti lekcije iz istorije prošlosti i pažnja se poziva na ove na sve možda razumiju da Bog sada radi po istim crtama kao i ikad Ruka je vidljiva u njegovom djelu i među narodima sada onakva kakva je ikada bila otkako je Evanđelje prvo naviješteno Adamu i pojelo ga Eden postoje periodi koji su prekretnica u istoriji nacije u crkva sa 11. septembra prekretnica u istoriji naroda u crkvi bio je 16. decembar 2016. ili decembar 2016. prekretnica u istoriji grada nacija u crkvi decembra 2016. Gospodin je maknuo ruku sa temeljno razumijevanje paralelno je s tim da je Gospodin uklanjao ruku s ovoga karta i istorija millerita otvorili su Rafi i Pentium ono što se još dogodilo 2016. Donald Trump posljednji predsjednik Sjedinjenih Država izabran je za 2016. godinu prekretnica u istoriji crkve i nacija, mislim bilo je puno predsjednika u Sjedinjenim Državama, a neki i oni uopće ne utječu na druge narode, ne drži Trumpa da utječe na druge nacije znaju da ih mrze, u redu, tako da ovdje postoje periodi koje su prekretnice u istoriji naroda i crkve u Providnost Božja kada su te različite krize došle svjetlo za to vrijeme daje svjetlo za 2016. godinu bili su Rafi i panini ne puštajte nikoga da vam kaže kako drugačije nije bio taj pokret bio je prelazak na politički pokret koji je lud svjetlo su bili Ravi i Pentium koji otvara posljednjih šest Danielovih stihova 11 ako je primljen dolazi do duhovnog napretka ako je odbijen duhovni deklinacija i brodolom slijede ono što je brodolom u povijesti Adventa ono Titanic to je alfa otpadništvo ono što je san koji je simbol tog Alfa otpadništvo koje tipizira omega otpadničkog giganta ledenog brega i šta se dogodilo sestra White recite da je u redu ako je primljeno sve je u redu ako je odbio je odbijen jer si u Omega otpadništvu i ides sići na dno okeana Gospod i njegova riječ je otvorila agresivno djelo evanđelja koje je vršeno u prošlosti i biće u budućnosti lako čak i do zatvaranja sukoba kada će to učiniti satanske agencije njihov zadnji čudesni pokret Omega pokret je posljednji predivni sotonistički kretanja u historiji Božjeg naroda jer kada stignu ovdje Izaija 52 8 kaže da više neobrezani ili nečisti više nikada ne dolaze u nju zadnji čudesni sotonistički pokret i to zato što je taj pokret odbacio svjetlo prosinca 2016. bit će svjetlo 18. jula 2020. to će biti prekretnica u istoriji nacija i opet crkve broj tri često dolazi dobro, još jedna stvar koju moramo uključiti ovdje Isaiah Ezekiel i John, čitali smo ovo u prošlosti, uključili smo se u ovu istoriju Balaam, danas smo se malo pozabavili Abrahamom i Mosesom, nisam pokušavajući naučiti bilo što samo izgovaranje linija koje idu u ovo kako bi imale smisla to i istorijata predsednika Ustav i Fatima i nisam, nadam se da niko ne razumije i nisam pokušavajući staviti bilo koju veliku težinu na Fatimu ali postoje citati koji će pokazati da sestra White kaže da je katolička Crkvu je satan izgradio kako bi on preuzeo kontrolu nad svijetom i pripremio je Katoličku crkvu za njegovo preuzimanje putem poruka koje stigla je iz Fatime, to je stvarnost uprkos tome što je bila prekrivena gomilom budalaštine molimo nebeskog Oca, zahvaljujemo vam što smo otišli dolje u neprijateljski tabor i čuo san i njegovo tumačenje i da nam vi sada dajete naše zadatke da zauzmemo svoje položaje ova borba s midjanima uklanja bilo kakvu sumnju od nas bilo kakvog straha efikasni vojnici i kako se ova poruka pojavljuje preko interneta, to pitam blagoslovili biste i one koji to čuju u onom mediju koji hoće shvatite implikacije ovih stvari, molim vas blagoslovite nas ostatak ovoga Dan subote tražimo u Isusovo ime Amen