His Hand Removed Part 13 in Bosnian


MP3 Audio File

Bosnian transcription from Google


molimo li se nebeskom Ocu, molimo vas da nam odobrite prisustvo vašeg Svetog Duha, dok jutros započinjemo studiju i pratimo je gdje god može obići ćemo svijet kojim želimo doći do zaključka našeg pregleda Daniela poglavlja 11 i molim vas da nam date mogućnost da završimo ove završne stihovi tako da se možemo početi fokusirati na rafi i Pentium u Isusovu imenu Amen u redu, Steven mi je poslao e-poštu i rekao da je juče postojao Facebook post i ljudi koji su gledali ovu prezentaciju i izreku na plakatu zbunjeni su i mislili su da mislim da je to rafija 9. novembra i sada s onim što govorim oni se zbune pa sam i ja vratit ću se nakratko ovdje prije nego što se vratimo na jučerašnji studij tvrdeći da je ovo Sporazum od sto četrdeset i četiri hiljade Posljednji put Gospodin sklapa savez sa izabranim ljudima i prvi vrijeme koje je to učinio temeljilo se na Abramovom proročanstvu i na proročanstvu iz Abram, mogli bismo tamo otići, ali neću. Geneza 15 to smo učinili nekoliko puta postoje tri entiteta za koja se ocjenjuje da Hebreji ocjenjuju Egipćane suditi i amoriti biti osuđeni, ali Amorite Sime svađe su simbol ceo svet ide na Postanak 15 samo da biste mogli videti moju poantu ako niste uzimao te stvari onoliko pažljivo koliko bih htio da ti i Postanak 15 ovo je proročanstvo Abrahamovih potomaka koji će ući u ropstvo u Egiptu za 400/430 godina u stihu 16 identificira da će to proročanstvo biti ispunjeno u četvrtoj generaciji i imamo mnogo svjedoka o tome zašto to mi su četvrta generacija i ovo se proročanstvo ispunilo u doba Mojsije i ja tvrdimo da u ponoć plaču iako nije pozvano ponoćni krik u priči o egipatskom izbavljenju identificiran je da se na Pashoveru u egipatskoj priči pojavljuje krik u ponoć kad prvorođenci su svi ubijeni što kažem na toj presudi presuda Mojsijevi ljudi koji su birali ljude nisu imali krv na vratima bili bi izgubljeni da su se spasili i onda kažem da postoji presuda koja je donesena na Egipat kad faraon i njegova vojska padnu na Crveno more, ali postoji i presuda koja se u toj historiji događa protiv Crkve amorit i u ovoj istoriji četvrte generacije i u stihu 18 Postanka 15 kad uđete u Mojsijevu priču govorit će o presudi amorit i kažem da je amorit simbol stihova 18 do 21 in Postanak 15 u kojoj ima deset kraljeva deset kraljevstava deset kraljeva otkrivenja 17 deset prstiju Daniela - deset neprijatelja Psalma 83 ovih deset kraljeva predstavljaju svijet i u ajetu 18 kaže u sebi istog dana kada je to Gospod stvorio savez sa Abramom koji govori tvome semenu dao sam ovu zemlju od od rijeke Egipta do rijeke Eufrata, tada ih možete prebrojati Ključni vitezovi osvojili su mjesta Kenna - a mačka iz Vitezova tri i tri Hetiti četiri i periziti pet i Rif vm6 a Amorita sedam i Kanaanaca osam i girgašita devet i the šator za jebusite tako u ovom proročanstvu Postanka 15 koje se ostvaruje u vrijeme Mojsija Ja rekavši da postoji interni sud za same Hebreje postoji vanjska presuda koja se odnosi na Egipat nacije gdje su smješteni i onda postoji vanjska presuda sud koji se odvijao nad ovih deset plemena koja su ta deset naroda predstavljala po Amoritima pa kažem u našoj historiji savez sto i četrdeset i četiri hiljade istorija četvrte generacije da smo u tome Isus ilustrira kraj s početka, pa ćemo biti i broj jedan ispunjenje ovog proročanstva iz Postanka 15, ali drugi je svjedok ispunjenja ovog proročanstva je njegovo prvo ostvarenje u priči o Mojsiju i da će to biti prvo ostvarenje zasnovano na prvom i poslednjem naše povijesti pa tvrdim da će u našoj historiji biti tri presude koji se događaju to se može lako pokazati, to je zajedničko razumevanje u Adventizam koji Adventistički ocjenjuje prvo prvo započinje presuda kod kuće o Bogu i onda kada je u pitanju zakon o nedjelji, sestra White kaže ipak da Sjedinjene Države kažu da će svaka nacija svijeta slijediti njihov primjer stoga presudu o Sjedinjenim Državama slijedi presuda o svijetu, pa je ovo laka paradigma ako je to pravi način da se kaže ono što radim možda uzrokuje da ljudi imaju malo zbrke kao i ja govoreći da bismo trebali vidjeti te tri presude u knjizi Daniela 11 je li tvoj brat brat ler, pitat ću zašto to naglašavaš, ja ne zapamtite jer ih Biblija koristi kao simbol i to je dobro mjesto ako želite to vidjeti u svjedočenjima svezak 5 u Božjem pečatu poglavlja kada sestra govori o Ezekielu 9. poglavlje ona će koristiti amorit kao simbol ispunjavanja svijetom Donosi svoju presudu, ali ona iz Biblije navodi bezakonje amorit s-- još nije pun to je način na koji se izražava u istoriji Mojsije i to nas povezuje u ovo dvoje da, ja kažem da je ovdje 10 kraljeva u Postanku 15 svijet je nacija u koju su smješteni Jevreji bio Egipat u naciji u koju je postavljen adventizam jesu Sjedinjene Države pa kažem unutrašnji, a zatim vanjski unutar Sjedinjenih Država i vanjski u svijet i i možete pokazati da bez dodira Daniela 11 pa sad imam i Drugi faktor koji donosim u tome je to vjerovatno narod koji to postavite pitanje na Facebook postaju zbunjeni drugim faktorom koji u svemu ove stvari koje smo do sada imali u ovoj studiji, to nisu nikakve nove ideje ponavljam stvari tvrdim da je početak ovog pokreta počeo kad Danielova knjiga bila je nepropisana, a deo Danijel koji je bio nezapečaćen poslednjih šest stihova Danijel 11:40 245 koji su bili otpečaćeni 1989. godine, tada smo i mi počeo studirati da 1989. godine takođe počinjemo proučavati liniju po liniji te dvije stvari je metodologija naše povijesti metodologija za koju kaže Izaija 28 Potonji su kiši prugu po liniji otvorili u to vrijeme, krajem 1989. godine a tako je i bilo i poruka je vjerovatno bila Danijel 11:40 245 nece biti dok to verovatno nece biti dok se ne vratim iz Afrike Bože voljan ako se vratim iz Afrike, znaš da nikad ne znaš o čemu se radi dogoditi se sutra ili danas čak i danas, ali u tom trenutku također želimo pogledati otvaranje Sedmog pečata i otvaranje Sedmog pečata Ja napravit ću slučaj u decembru 2016. kada je Gospod skinuo ruku sa Rafija i Pinille da je to opet Knjiga Danijel nije otpečaćen, neću reći ništa više od toga trenutno, ali jesmo već sam shvatio da nam je u decembru 2016. Gospodin dozvolio da vidimo Danijel 11 da smo propustili da postoji istorija koja se događa i prije nedjeljni zakon Danijela 11, stih 41 i te dvije povijesti su Bitka za rafija i bitka kod Panema i shvatili smo da je to bio Gospod skidajući ruku s utemeljiteljske pogreške u našoj historiji kao što je to činio u istorija millerita kada je maknuo ruku iz godine života razumijevanje, tako tvrdim da smo zalutali nakon decembra 2016. sa to eskalirajuće omega otpadništva i nije učinilo našu pažnju i dugujemo marljivost je bila osnovna premisa studije Daniela 11 koju je dala sestra bijelo je onaj veći dio povijesti koji se odvijao u ispunjenju Danijela 11 bit će ponovljeno u posljednjih šest stihova Danijela 11 znali smo da je to istina i jer smo znali da je to istina kada smo vidjeli povijest rafije i Panema u stihovima 10 do 15 od Danijela 11 mi prihvatili jer smo znali da će se naći povijesti Daniela 11 Danijel 11:40 245 ono što nismo učinili je da kažemo u redu ovo je Gospodin koji nam govori pogledaj cijelo poglavlje u redu, tako da sada pažljivo gledamo u cijelo poglavlje poglavlje 11. poglavlja i iznosim argument da ono što nalazimo ove povijesti u Danielu 11 su dokazi da su ove tri presude interne prosudba ovog pokreta vanjska presuda Sjedinjenim Državama i još jedan vanjski sud o svijetu, ali kako jesam, počeo sam to vidjeti i odrediti kako ću to podučavati, od oklijevanja sam oklijevao o unutrašnjem, ali svi mi u ovom pokretu bili smo više zamotani u unutrašnji jer smo prošli kroz tresenje i to smo već govorili preko godinu dana 9. novembra je rafija ok, tako da svi kažu da jesmo ne podučavajući da nisu svi ljudi na Facebooku koji su stavili ovaj komentar logika je kao što smo govorili Rafi 9. novembra što se dogodilo s onim što smo mi Razumijeli su zbog rafije 9. novembra, brat Jeff ne govori o tome, ali on govori o Rafi i Pinilla i ono što govorim je ono Način na koji se obraćam tom pitanju je da prođem i pogledam istorija iz Daniela 11 i postavi ih na mesto i kada se svi upoznaju sa strukturom svih historija iz Daniela 11 tada ćemo se fokusirati natrag na Rafi i Pentium gledaju kako to utiče na to kako Sjedinjene Države gledaju kako to utječe na svijet, a zatim pogledaj kako utječe na taj pokret, pa ako i ti zbunjen Ne mislim da si bio to što si plaćao blizu pažnja jer sam rekao da sam podijelio ovaj koncept na kojem radim više od jednom u ovim prezentacijama, ali dopustite mi da samo dodajem jednu misao tome a zatim se vratite na jučerašnju studiju, idite na Daniel 10 i podsetite se toga Danielsova posljednja vizija je Daniel 10 11 i 12, sve je ista vizija kao mi fokusirajući se na istoriju koja je ilustrirana u Danielu 11, a ponekad neki adventisti barem ne razumiju da je Daniel 10 takođe viziju Daniela 11 kao i Daniela 12, tako da ono što govorim je da pokušavam da kažem struktura Daniela 11 na mjestu, pa kad smo ga tada upoznali još kao studenti o proročanstvu možemo izvući neke zaključke to znači iznutra u ovom pokretu i šta on znači za Ujedinjene narode Države i šta ona znači svijetu, ali od mog početka Razumijevanje i moje učenje iz Danijela 11, uvijek je bilo dva stiha u tome u ovoj viziji deset jedanaest i dvanaest koji su bili od značaja jedan od njih s kojim smo se bavili to je osnovno pravilo koje koristimo sjećate li se toga ili ne, to je Daniel 1114. koji kaže da je Rim uspostavlja viziju nekih pogrešnih ideja koje smo imali o Danielu 11 nakon decembra 2016. prouzrokovani smo jer se tog Rima nismo setili uspostavio viziju pa smo ulazili i gledali Pompeje Julija Cezara Augusta Cezara i Tiberija i pokušava ih izjednačiti sa zadnja četiri predsjednici umjesto da se sjete kako Rim uspostavlja viziju i to četiri rimska vladara dobila su je pred vladarima modernog Rima na kraju svijeta i kad pristupite ovom poglavlju s tom pretpostavkom su svjetla Uriah Smith se zalutao, ovo je jedno od mesta William Miller, Josiah Lich i ostali pioniri, onaj pravi kad je to pravi stigla je do poruke njihove istorije William Miller na kojem se nalazi spot, ali je tu dijelovi proročanstva koji su još bili budućnost za mlinarsku historiju i Milera nije bio u krivu na nekim od tih dijelova, jedan od njih je bio otkrivenje 17 klasično primjer je otkrivenje 13 u redu Miller je tvrdio da je prva zvijer otkrivenja 13 bio je paganski Rim i da je druga zvijer papski Rim i mi znam da je prva zvijer papski Rim, a druga zvijer Sjedinjene Države Miler nije mogao vidjeti i dalje od njegove istorije - u Danielu 11 kada dođete do stihova 37 i dalje Miller i neki od pionira i Uriah Smith je jednostavno parodirao njihove ideje, oni će vidjeti Tursku i francuska revolucija u tim stihovima i to jednostavno zato to je za budućnost Williama Millera bila u redu, ali osnovni razlog zašto je netko poput vaše ledene Rije Rije Smith zalutao, Daniel 11:14 Rim uspostavlja viziju kad bi se toga uvijek sjećali u svome proučavanje Daniela 11 od početka do kraja za koje nikada ne bi smislili puretina kao kralj sjevera, tako da je to premisa koju koristimo stih 14 iz Daniela 11, ali postoji još jedan stih 14 koji je oduvijek bio osnova je ove poruke u njenom poglavlju 10. stih 14. koji govori o tome Gabrijel koji dolazi u Daniela sada sam došao da razumem šta će se desiti tvoji ljudi u potonjim danima, a vizija je više dana tako jednolika iako polažemo Daniela jedanaest vanjskih, iz kojih mu pristupamo šta to znači SAD-u i šta to znači svijetu nakon što se u Sjedinjenim Državama slika zvijeri najprije testira tada slika zvijeri testira u svijetu tako joj i pristupamo Gabrijel kaže da je ta vizija identificirati šta se događa s Božjim ljudima u Posljednjih dana tako da je glavna linija misli da se Gabriel predaje Danielu je o Božjem narodu ono unutrašnje kako bismo ga mi nazvali i naravno Danijel 12 takođe je ista vizija i ići ću do stiha 9 i ja ću se raspravljati stih 9 od Danijela 12 Ja ću to tvrditi, ali neću moći dodirni ga dok se ne vratim iz Afrike, ako se vratim iz Afrike, mi ćemo ga preuzeti je da je tu decembar 2016. kada Gospodin uklanja ruku s njega temeljne istine koja nam je nedostajala o tome tko smo zaista kralj Juga mislio je da je to Sovjetski Savez, ali to je bio čin Rusija da je ovo paralelno vrijeme kraja u redu, tako da ću jednostavno ostati jednostavno tako i u tom trenutku kada je Gospodin maknuo ruku postoji povećanje znanja u redu koje se događa kao i 1989. godine knjiga Daniela iz istog poglavlja, poglavlje 11 u redu, tako u stihu 9 piše ali idi i reče, idi svojim putem, Danijele, da se riječi zatvore i zapečatiju vrijeme kraja mnogi će se očistiti i učiniti bijelim i isprobati, ali zli će činiti zlo i nitko od zlih neće razumjeti osim mudrih shvatiće tako da ono što govorim stoji u stihu 14 iz Daniela 10 kada Gabrijel kaže Danielu, došao sam sada da shvatim šta će ljudi zadesiti u posljednjem danu 12. poglavlje kaže da će doći do povećanja od znanje iz Danielove knjige koja će proizvesti testiranje u tri koraka Proces i pripremite 144.000 da zauzmu svoje stajalište na kraju vremena, tako da primarna tema posljednje vizije Danielsa je ono što uzima što se događa iz interne, tako da se izvinjavam što se s tim nismo bavili ljudi koji su to očekivali, ali mislim da želim staviti vanjsko struktura na mjestu, a zatim se vrati brat Larry, pa onda ono što mi govorimo za ministra za 9. novembar 2019. rafija je bila posebno interna pretpostavka onog što god mi je poslalo objave koje je Stephen proslijedio od Facebooka, tako da samo ponavljam taj post da odgovorim na to da i i to je ono što znaš da je to test Todd za koji ne želim uzeti vremena pogledajte njenu glupost, ali imam nekoliko slika onoga što je stavila na Ulazite ovdje, ali ne želim opet sjediti i slušati to sve iznova, ali unutra jedna prezentacija za koju mislim da sam računao da je 16 ili 18 različitih predviđanja koju je ovdje napravila krajem 2018. godine 9. studenog i to je sve strukturiran oko toga je rafija i ponoć i 9. novembra i 22. juna a razlog zašto kažem 18 je taj što je svaki od njih propao pa mislim da imamo malo opravdanja da postavimo upitnik kodirajte citate o tome da je to rafija, ali još uvijek to mogu shvatiti kao rafiju u smislu rafije i internog Pentiuma, ali nisam još tamo tamo želim pokazuju njihove karakteristike, ali to je ono o čemu se govori na Facebooku pa mislim da se sada nadam barem u ovoj sobi o kojoj ne znam na internetu da svi najmanje razumiju moju pretpostavku da je u njima malo prolazaka Danijel 11 malih historijata ne malo istorija, ali možda historija koje postoje predstavljena sa možda samo dva stiha i da ako na ovaj način koristimo ovaj put označimo proročki simbol vremena završetka omogućava nam da uzmemo ta dva ili tako nešto stavite ih u strukturu posljednjih šest stihova Danijela 11 i zatim oni oni daju informacije za naše vrijeme, to smo radili i imali smo nadam se da ćemo proći sve do stiha 29 jučer, ali sve što moramo stići je stih 27 pa ću vas samo ukratko podsjetiti gdje smo bili juče što smo gledali u verzi 23 je liga onog dana ranije u subotu sa Jevrejima i Rimljanima, ali opet smo se vratili na to juče i zatim u stihu 24 imamo proročanstvo o 360 godina koje ste jasno aya Smith je 360 ​​godina od 31 reklame u bitci kod Actiuma do Konstantin dijeli 330. Konstantin na istok i zapad, a jučer smo usredotočio se na stihove od 24. do 27. u smislu ovog sporazuma koji je sklopljen neko vrijeme prije bitke na Aciju između Marka Anthonyja i Julija Cezara a mi smo ukazali da su u rimskoj istoriji postojala dva trijumfska zapisa i the prvi je imao Julija Cezara, a drugi je doveden kako bi reagiraju na atentat na Julija Cezara i tako sam tvrdio da su ta dvojica triumvirate s 'predstavljaju smrtno ranjenu Juliju Cezaru 1798. godine, a zatim a savez koji je stvoren 1989. između Regana i pape kako bi se riješi onu smrtonosnu ranu Julija Cezara onu smrtonosnu ranu papinstva 1798. i utvrdili smo da u stihovima 25 26 27 postoji neka vrsta dijaloga to se događa između Marka Anthonyja i Julija Cezara gdje govore laži jedni druge za jednim stolom i neprestano se viđamo u Danielu 11 reference za ovaj nadolazeći susret 14. svibnja između pape i ostalih i nekih od svetskih lidera gde nameravaju da razgovaraju o globalnom zagrevanju a to smo već vidjeli u stihovima 38 i 39 da se papinstvo podiže stvoriti novog boga kojeg njegov otac nije znao i povećao je slavu ovom Bogu i napravili smo slučaj da je znalo da je Bog pripisao smrt, kad je prvi put umro papinstvo je to i učinilo i to je bilo kad su uveli Djevicu Mariju u katoličku ovdje su istoriju uzeli božica Dijana promijenila ime u Djevica Marija i počeo je da je podiže u katoličku religiju i to se predstavljalo u stihovima 38 i 39 od Danijela 11 i ja tvrdim da to nagovještava podizanje Pachamame koja je, mislim, andska boginja koja je uzeta od Djevice Marije i ista je božica samo u našoj istorija se koristi kao simbol Majke Zemlje povezan s globalističkim planom globalnog zagrijavanja tako da govori za a sastanak koji dolazi ove godine u maju i kažem u stihovima 25 26 i Postoji neki sastanak koji se održava pa smo to postavili jučer je sve to u kontekstu tog vremenskog perioda od 360 godina jer u stih 27 kaže da će u oba ova kralja srce činiti zablude i oni Govoriće laži za jednim stolom, ali neće uspevati za kraj biti u vrijeme imenovano ne znam jesam li pročitao jučer, ali u vašem je od juče bilježi da će vam oči Smith reći da ovo vrijeme je određeno u 3:30 sati, vrijeme je kraj vremena proročanstvo je kraj ovog 360-godišnjeg proročanstva iz 24. stiha, pa Daniel leži to ide van, a zatim prelazi u stihove 28 i 29 i on će se pozivati ​​na njega ista povijest iz 28. stiha, za koju kaže, da će se vratiti u svoju zemlju s velikim bogatstvom i njegovo će srce biti protiv svetog Saveza i on će raditi iskorištavanja i vraćati se u svoju zemlju i u točku u to vrijeme imenovan da će se vratiti i doći prema jugu, ali to neće biti kao prvo ili kao drugo, pa ćemo ovdje pročitati vaše oči Smith, ali ja sam reći ću vam šta će Smith reći prije nego što ga pročitate kako bi to moglo kliknite na vas ako niste upoznati s tim u 28. stihu vaše oči Smith će reći da postoje dva zhh koja se vraćaju i možete vidjeti četvrta riječ i kaže da će se onda vratiti, a zatim peta sa kraja kaže, vrati se u svoju zemlju i tvoje će oči Smith reći da postoje dvije povratak 'on je ovdje označen i obojica su pobjednički vraćaju ok i šta će reći vaš ayah Smith, jer ovo stavlja u kontekst od ove 360 ​​godine od 31. godine p.n.e. u bitci kod Acijeva do 3.30 reći da će reći da postoje dva puta kada ih ima Rim pobjedničku bitku i vraća se u grad Rim kako bi proslavio svoje pobjede to su radili rimski carevi kada su nekoga osvojili ok i on će reći prvi povratak koji je spomenut u stihu 28 je Bitka kod Acije i drugi povratak je kad se vratio iz dis čuvajući Jeruzalem kada je ovaj Tit uništio Jeruzalem 70. godine AD i on vraća se u Rim slaveći pobjedu u redu, tako da se dvojica vraćaju Zinnov stih 28 su bitka na Aktiju 31 g. pr. Kr., a zatim uništenje Jeruzalema u AD 70 ovako oči propuštaju da to ispuste, ali to je u kontekstu ovog 360 godina proročanstva, jer stih 29 kaže i u to vrijeme određeno što bi bila godina 330., a 330. kraljevstvo je podijeljeno i sada u 29. stihu neće biti kao prije Rima koji neće biti elektrana kakva je bila 360 godina to će početi dezintegrirati će trebati hiljadu godina, tako da kažem više od hiljadu godina ja Rekao bih da mislim da i dalje imamo islam koji izvlači Carigrad u onome što 14 14 14 pobjeđuje u Bitci za sadržaj 1453. Mislim da je tako da ste 332 1453 stariji od hiljadu godina Rim je još uvijek igrač, ali nakon 330. godine sve počinje raspadaju se presude koje su predstavljene trubama počinju udarati rimsko carstvo i nikad više neće biti isto, kao što kaže u 29. stihu u vrijeme određeno 330. godine on će se vratiti i doći prema jugu doći prema Egiptu, ali to neće biti onakav kakav je nekadašnji i drugi će pobediti i Uriah Smith će nam reći da je to govoreći o vremenu Genserića koji vlada oceanima i on uništava financijsku strukturu poganskog Rima i njihovo carstvo je propada, pa dopustite da vas vodim do ovih stihova sada kada sam vam dao an pregled onoga što će vaše oči Smith objasniti jer vrijedi vidjeti to ćemo i onda kad to vidimo složiti na naš dan i starost Na 7. stranici vaših bilješki na sredini stranice, on je citiran stih 28, a zatim je vaš Missus ove dvije povratnice sa stranih osvajanja dovode se ovdje da vide prvo nakon događaja pripovijedanih u stihovima 26 i 27, a drugo koje bi bilo bitka kod Actiuma, tada druga nakon ove moći, bila je ogorčena sveti Savez i vršio podvige iskorištava prvo je u povratku Cezara nakon njegove ekspedicije protiv Egipta i Antuna vratio se u Rim s obilnim počastima i bogatstvom za kaže da je Prudhoe u ovo vrijeme tako veliko bogatstvo donio iz Rima Egipat o smanjenju smanjivanja te zemlje i povratku Oktavija Cezar i njegova vojska zbog događaja za koje je vrijednost novca pala za 1/2 bitke Actium su uzeli toliko bogatstva iz Egipta da im je dolar smanjen za 50 posto u redu, to je veliko, to je puno bogatstva u redu i cijene rezerviranja i sve Venda pazi x 'udvostručile su se tamo na Cezaru slavio je svoje pobjede u tri dana trijumfom trijumfom koji je Kleopatra sama bi se odredila za jednog od kraljevskih zarobljenika kojeg bi uzeli kao pravog zarobljenike i stave u kavez i povuku kroz grad ili povuku dalje konopima kroz gradove koje bi Kleopatra na jugu mogla smatrati jednim od njih kraljevski zarobljenici nisu je umjetnički izazvali da je kobni ugrize magarca dobro, pa ono što smo juče rekli da ona predstavlja otpadnički protestantizam u Sjedinjenim Državama to će doći do potpune propasti Sotone time što će ga Sotona ugristi nedjeljni zakon koji su postigli to je na kraju, u redu sljedeći veliki Enterprise Rimljana nakon svrgavanja Egipta bila je ekspedicija protiv Judeje a zauzimanje i uništenje Jeruzalema sveti Savez je nesumnjivo Savez koji je Bog održavao sa svojim narodom pod različitim oblicima u različita doba svjetske svijesti koja je sa svim vjernicima sada u njega Smithu nastavlja i govori o uništavanju Jeruzalema i sljedeće stranice koju kaže Jeruzalem je pao 80 70. stavak nakon toga rekao je opsada Jeruzalema Jeruzalem je trajao pet mjeseci, to je tačno, da, tačno je da ćemo ići da ćemo ići na pet meseci na što želim podsetiti opsada Jeruzalem je petomjesečno sjeme bio opsada Tita, ali kada je uništenje Jeruzalema počelo je dopustiti da ga pitam ovako ko je bio općenito kad je započelo uništenje Jeruzalema, bio je to Tit, nije sis dias okay cestia scums in 66 AD i šta on radi on he je li opsada bila u redu i to je ono što se tada u tom trenutku i ispunilo kad kaže Dias postavlja zastavu rimske vlasti izvan zidova, ali još uvijek unutar svetih predjela hrama i to je bio a znak da kršćani pobjegnu, a zatim nam sestre povjesničari bijelih to kažu iz nekog razloga uspjeh Dias se povukao i dao je priliku za uvijek hrišćane pobjeći iz Jeruzalema, ali tada se vraća dobro, ali to povijest koja počinje s govori Dias do osamdeset sedamdeset koliko je trajala ta historija započinje opsadom opsesije Diasom, a završava opsadom tita ali kako duga je čitava istorija tačno tri i po godine, pa u samoj uništavanja Jeruzalema. Mnogo ste proročke simbolike početak uništenja Jeruzalema sa cestom i opsadom i a istorija koja je dugačka tri i pol godine, upravo tada imate kraj opsada duga 150 dana što je Tito i tako kažem ako jesi voljni da vidimo to je kako nas r79 uči da je Ezra prva napustila Babilon dana prvog mjeseca i kada stiže u Jeruzalem prvog dana peti mjesec i onda kada je nedjeljni zakon deseti dan sedmog mjeseca, ali Ono što smo ovdje potencirali je dvostruko da, tako je i na nedjeljnom zakonu Desetog dana sedmog meseca tamo se zatvaraju vrata 22. oktobra 1844. kome su se zatvorila vrata na nedjeljnom zakonu adventizma Sve adventizam Sjedinjenih Država, ali i Sjedinjene Države, zatvaraju vrata na levitima je započeo prije toga i vrata su već zatvorena za svećenike ali jednom kad dođete do zakona o nedjelji, sve je gotovo za adventizam u Sjedinjenim Državama Američki period, ali sve je to i za Sjedinjene Države, ali šta se tada događa ponavlja se u redu da istorija o kojoj pričamo započinje zakonom o nedjelji koji označava ponoćni krik i završava se nedeljnim zakonom koji označava onaj Nedjeljni zakon i to je slika vremena za testiranje zvijeri, to smo mi tamo smo dobili 360 i onda se ponavlja u svijetu i u svijetu započinje nedjeljnim zakonom Daniela 1141. i gdje završava sa nedjeljni zakon koji je univerzalan, univerzalni zakon o nedjelji je kad je Mihael ustaje u ljudskoj probaciji zatvara se tako što smo pokazali godinama i godinama proročki da uništenje Jeruzalema predstavlja nedjeljni zakon zašto je to tako ko je šta je ono što je zajedničko proročko ime za drugo zajedničko savršeno ne znam kako postaviti pitanje u redu, ali nisam to ja Tražim da tražim trag zveri na nedeljnom zakonu koji imaš oznaka zvijeri desno tko je Zvijer Rim što je Rim u proročanstvu Kralj u Sjeverno ok, pa kad je uništen Jeruzalem Babilon i poganski Rim u 70. godini AD koji ga je oba puta uništio kraljem sjevernog kralja sjevera i tako kad je Jeruzalem prvi put uništen od Nabukodonozora koliko puta Nabukodonozor napadne tri puta idite napasti Joachima Joeyja bradu i Zedekiju u redu, tako da je nedjeljni zakon 22. listopada 1844. nisu li u koga ušli Jehova Kim Jehojačin i Zedekija u vezi sa 22. oktobrom 1844. godine tri anđela poruke kada je Jehova Kim stići blizu, ali ne i cigara u to vrijeme, krajem 1798. prva anđeoska poruka stigao je u redu, to će biti Julia Kim a slijedi Joe Hoya brada i Zedekiah vas vodi u nedjeljni zakon u oktobru 22. 1844. Samo odlazim tamo i podsjetio nas na te stvari koje treba naglasiti dva svjedoka uništenja Jeruzalema od Nabukodonozora i uništavanje Jeruzalema od strane Tita da je to zakon nedelje, ali u uništenje Jeruzalema od Nabukodonozora sa ova tri kralja učimo o prvoj i trećoj poruci anđela ako jesmo voljan da to vidim Jojakim radost na bradi i Zedekiji ako slijedite moju logiku Amen, ali u razaranju Jeruzalema u 70. godini AD, što mi učimo, imamo tri kralja nema, imamo dva kralja, dva rimska vladara, za koje kažu da su Dias i Tit, čemu nas to podučava? udvostručenje udvostručenje ima dvije opsade dva napada na Jeruzalem i gdje to čini to se udvostručenje uklapa u naš scenarij, to je ponoćni vapaj za nedjeljnim zakonom cestia nedjeljni zakon do zatvaranja proba Tita slijedite logiku tamo nije da proročanstvo nije suvišno, već samo ponavlja stvari to mu ne dodaje svjetlo, pa ionako kralj sjevera donosi nedjelju zakon i znak zvijeri pa smo pročitali shvatili smo da nije maslina, nismo pročitali ono što kaže Raya Smith o stihu 29 ali idemo gore i samo prolazimo kroz ovo pravo brzo vraćanje x 'u 28. stihu šta su oni jesi li već zaboravio sa svim mojim bijesom vratit će se pobjednički iz dvije bitke prema tvojim očima, Smith osvojiti Egipat i uništiti Jeruzalem, to je to bitka kod Acijuma i ovog Jeruzalema, ok, vidjet ćemo ako hoćemo uzmi ovu historiju, to je ono što ćemo raditi, uzet ćemo ovu historiju i sruši ga na Danijel 11:40 2:45, a zatim su dva povratna stiha 28 bitka kod Acije i povratak nakon uništenja Jeruzalema da, ali ovo će se ponoviti, zar nećete morati da vodite bitku kod Actiuma ovdje i uništenje Jeruzalema ovdje jer je pao je pao Babilon pad je pao u redu, ali ono što gledamo sada prije nego što uđemo u stih 29 Pobjeda Aktijuma Jeruzalema, ali stih 29, oni će doći protiv Egipta i Neće biti problem kao nekadašnji ili ovaj drugi za koga papinstvo za kralja sjevera kralj sjevera je osvojen ovdje u Actium je osvojio u Jeruzalemu, ali sada će stvari početi raspada i gdje si ovdje u smislu Daniela 11:40 245 u pravu si ali ne znam možete li objasniti da ste u pravu jer je ovo stih 41 da, ali to je ovo trostruka unija, tako da je ovo stih 41 do 43 Upravo ovdje, nedjeljnim zakonom, on osvaja veličanstvenu zemlju i Egipat u redu, ali sada u stihu 44 Daniels će se ponoviti i povećati i on će razgovarati o tome vijesti sa istoka na sjeveru i vijesti sa istoka i sjever su glasni vapaj i ona započinje ozbiljno ovdje i ide desno ovdje, tako odavde kad glasni krik dolazi po zakonu u nedelju da čuju vijesti sa istoka i sjevera on i on će izaći s velikim žarom i ne mogu to sada citirati to je ovdje u ovoj historiji da papinstvo počne imati svoje probleme i to je stih 29 u redu, stih 20. to je ovaj čas tri stotinu i šezdeset minuta je dobro punjenje za jedan sat i kaže da je još započeo da se raspadne da da, to je upravo tako oduvek smo učili gledanje 44. stiha iz Daniela 11 ali vijest sa istoka i sa sjevera će mu smetati stoga izaći će s velikom žarom da uništi i posve da uništi mnoge i posadit će tabernakle u svojoj palači između mora i mora slavna sveta planina, ipak će doći u svoju Gostionicu i niko mu neće pomoći stilujući da se Papa ljuti na poruku istoka i sjevera progon započinje ozbiljno, ali kaže da se sprema privesti kraju Ovdje je ok, dakle ovo je ovo ovo je krvoproliće ovaj sat ono što govorim u stihu 28 je Aktijum i Jeruzalem, ali a stih 29 neće biti poput bivšeg i potonjeg, pa šta vaše oči Smith kaže o bivšem i potonje citira stih 29 Ja sam na stranici 8 imenovano vrijeme je vjerovatno proročko vrijeme stiha 24 koji ima prethodno je spomenuto da je blizu već se pokazalo u oglasu 3:30 u to vrijeme ova snaga je bila da se vrati i dođe opet prema jugu, ali ne kao prethodna prigoda kad je došla u Egipat, niti drugi kada je otišao u Judeju to su bile ekspedicije koje su rezultirale osvajanjem i slavom do koje je ova vodila demoralizacija i upropastili uklanjanje semena carstva u Carigrad bio je signal za propadanje Carstva Rim je tada izgubio prestiž, zapadna divizija bila je izložena napadima od četvorice stranih neprijatelja o smrti Konstantina Rimskog carstva bio je podeljen na tri dela, tako da je ovde uskoro podeljen na dva dela nakon toga će se podijeliti u tri imate carstvo koje je to raspadajući se prvo na dvije, a zatim na tri posljednje rečenice u tom paragrafu varvari Sjevera sada su započeli svoje upade, što su to su trube i produžile su njihova osvajanja do imperijalne moći Zapad je istekao 476. do 476. godine. Nijedan Rimljanin ne bi mogao doći na prijestolje Rim opet, to su barbari sa sjevera preuzeli kontrolu to se uistinu razlikovalo od dva bivša pokreta koja su dovedena u obzir proročanstvo i na taj kobni korak uklanjanja sjedišta carstva Rim do Carigrada 10 Staunton Opel je direktno vodio u redu, tako da jesu Titani Istok na sjeveru Istok je da islam ispravan yep i tada je sjever naš poruka ne, mi učimo poruku kralja sjevera kad učimo Danijel 11, pa to je ova poruka, to je poruka, što znači da su oboje da, to je islam, to je naša poruka, ali mi učimo poruku toga Sjever, tako da mislim na oba u redu, dobro, ovdje se vodite bitka Acijum koji ima veze s kraljem na sjeveru, ali imate i Bitku Panema što ima veze sa decom istoka koje ste oboje stekli od njih ste dobili poruku Rima, poruku lava i poruku od Islam je poruka magarca linija u dupe ili istok na sjeveru, ali the poruka istoka prema Otkrivenju 7 je ono anđeo silazi iz eeta ne ne ne u Otkrivenjima nikada nije bilo starost silaza s dna ove jame ok ide na Otkrivenje 7 da to je poruka o zapečaćenju, stih 2 i vidio sam drugog anđela kako se uspinje Istok ima pečat Živog Boga i plakao je glasnim glasom anđeli kojima je dato da povrijede zemlju i more govoreći da ne boli zemlja ni more ni drveće dok nismo zapečatili sluge našeg Boga unutra njihova čela odakle dolazi poruka za zaptivanje sa istoka pa šta je to poruka o zapečaćenju je u redu islam, pa šta je kralj sjeverna poruka to je papinstvo, ali vi to ne možete razdvojite ih da ih proučavaju, ali sve je to jedna poruka koja je vijesti van istok i vijesti sa sjevera, da mu smetaju u redu, pa imam pitanje o ovome vaši narodi i kako padaju ustaju i onda ste vi juče označiti da je Lateranski ugovor početak građanskog, ali sve dok ga ona ne može progoniti nije joj sveti izlečen, pa onda po zakonu o nedelji i 3:30 koji su obilježili nedjeljni zakon naše povijesti njena rana je u potpunosti ozdravila je počinje progoniti i u redu je, ona ustaje ali ona odmah će početi padati desno da, ali ne vidim dalje ovaj dijagram ovdje i moja glava je da ga vučem tamo gdje se diže i pada ali kako je on mogu vidjeti Sjedinjene Države gdje je ustala je i sad će pasti svoja dva roga ali zmajevi se dižu i pasti gde se nalazi ne ovde, zašto se ovde mora nalaziti zašto mora li se nalaziti u s-- govorite li o deset kraljeva kao o zmaj ne o sigurnom znanju o sedmom kraljevstvu naše politike gdje je sedmo kraljevstvo biblijskog proročanstva gdje dolazi u svoje mjesto Armagedon koji se nalazi ovde u šestoj kugi nakon zatvora probacija sve nacije na svijetu ce se nabiti i ovo ovo bitka koja vodi do drugog dolaska ide u Otkrivenje 16, ali ja sam bila neka vrsta dajući vam pokušavao sam vas dovesti do drugačije misli da to ne znam kuda ste išli dvanaesti stih i ovo je ovo ovo je sedam zadnjih kuga koje su probacije već prouzrokovale u redu stih dvanaesti i šesti anđeo je izlio svoju bočicu velikom tebi rijeka Eufrat i voda njezina presušili su se i putove kraljeva Istoka da se put kraljeva Istoka može pripremiti i vidio sam tri nečista duhova poput žaba izlaze iz usta zmaja iz iz usta zvijeri i iz usta lažnog proroka za njih Duh Đavo djela čuda koja se događaju pod zemaljskim kraljevima cijeli svijet da ih okupi u Bitku Velikog dana Svemogućeg Boga sada se raspravljam i znam i znam da sam u pravu ako oni izlaze iz usta mnogo prije nego što se proba proba zatvori, oni vode svijet u Armageddon u vezi s onim što želim da vidite je kuda idu jer je u Bitci Velikog Božjeg dana Svemogući stih 16, i on ih je sabrao na mjesto na hebrejskom jezik zvan Armagedon oh ok, tako da je u šestoj kugi svi ovi kraljevi zemlja se spušta tamo dolje, ali koga oni karakteriziraju onim što su Evo poanta sam mislio da možda idete van pa ih zovete ko zmaj dobro, pa sam razlog zbog kojeg sam vam dao neodlučan odgovor nekim ljudima Ne shvatite ovo, ali ako pročitate knjigu Otkrivenja, postoje tri igrači koji ponovo vode naoružani svijet, upravo smo im pročitali zmaja Zvijer lažni prorok ali ono što se događa sa zvijeri i lažnim prorokom je različito nego sa zmajem šta se događa sa Zveri i lažnim prorokom iz knjige Otkrivenje bacaju ih u vatreno jezero, ali zmaj nije zmaj ovdje je zemaljski predstavnik zmaj do koga će doći zaključak u bitci velikog dana Svemogućeg Boga koji je Armagedon nakon što se proba proba zatvori, ali prije drugog dolaska, ali sam Sotona zmaju on ne trpi vatreno jezero tako da kažem do kraja hiljadu godina ali na kraju hiljade godina nema zvijeri ili lažni prorok tamo je vjerovao samo Sotona i njegova vojska uskrsnuo je dobro, jesam li odgovorio na vaše pitanje u redu je vidjeti sve to nastala su druga kraljevstva biblijskih proročanstava i ona padaju, ali mi to ne činimo nužno je vidjeti uspon u jesen koji je pod kraljevstvom jer je mrtav Da, sedmo kraljevstvo je ovdje u Otkrivenju 17 pristalo dati svoje Kraljevstvo sedmo Kraljevstvo Zveru na jedan sat, ovo je njihovo uspon oni su snaga za progon koji će im biti matice i vijci donoseći krvnu kupelj ali ovdje prije drugog dolaska ako je ovo drugi je došao, imaćete Armagedon tamo gde sve dođe zaključak pa se dižu padaju da ok stih stih. što to radite tamo moram odvojiti da, milost Posljednjih sedam vozi zvijer i lažnog proroka kao i uvijek šesto sedmo i osmo kraljevstvo biblijsko proročanstvo ili samo ta tri entiteta I nije li se Parminder ni u čemu odmaknuo od sebe i dopustite mi da vam pokažem nešto koju sam htio uspostaviti, to neću učiniti sada već u Otkrivenju 17 ono što želim reći je da gradimo strukturu za posljednjih šest stihova Daniel 11 i uzimamo malo povijesti malo isječaka povijesti od Daniela 11 i koristeći proročke karakteristike koje nam omogućavaju da ga priključimo u ovu historiju, ali najjači dokazi koji podržavaju Daniela 11:40 245 koji bismo koristili je da u Otkrivenju 13 imate identičnu priču kao Danijel 11:40 245, osim što u Otkrivenju 13 govori priču iz perspektive lažnog proroka gdje je Danijel 11:40 245 pripovijedajući priču iz perspektive papstva kralja sjevera u otkrivenje 17 je vaš treći svedok, to je identična priča i ona priča perspektiva od 10 kraljeva zmaj, tako otkrivenje 17 je Danijel 11:40 245 ali to je priča o otkrivanju zmajeva 13, Danijel 11:40 245, ali to je priča o lažnom proroku i 42 45. priča o Zveri, tako da imate ono zmaj zvijeri i lažnog proroka i ta tri poglavlja i oni dolaze zajedno savršeno i u Otkrivenju 13 u 11. stihu Sjedinjene Države govore kao zmaj i to je nedjeljni zakon i onda iz stihova 12 13 14 i 15 u Otkrivenju 13 Sjedinjene Države izlaze i govore svijet da moraju postaviti sliku Zvijeri, ali kad proučite sliku Zvijeri znate da bi Sjedinjene Države mogle govoriti kao o zmaju prvo se mora postaviti slika zvijeri u Sjedinjenim Državama, pa ovo tamo ste dobili ove paralelne istorije slike Zvijeri zvijer u Otkrivenju 13 stih 11 do 15 i Sjedinjene Države govore ovdje i u stihu 15 kaže da Sjedinjene Države imaju moć da naprave ovu sliku i zvijer govori i uzrokuje onoliko koliko bi ih pogubio koji neće dobiti marku, ali otkrića su bili Tinin grad ista priča, ali ona govori drugačiji aspekt ove priče, jer je o njoj riječ kraljevi i ja to želim da postavim da nas podsete na nešto što ja nikad se uh, nikada nisam mogao shvatiti zašto u svijetu to radi i Dao sam mu korist od sumnje i stekao korist od sumnje koristi mu sumnja, ali u Otkrivenju 17 imate biblijsku zagonetku ako je to ispravan način reći o petorici propalih, a jedan je za Dođite, a osmi je od sedam i toliko je svjedoka na osmom je od sedam njih Rim koji bi me zadivio kad bi počeo Parminder pokušavajući to sve izmijeniti u redu pokušavajući mu pružiti korist od sumnja tako da govorimo o ovoj istoriji da smo mi na i zato što govorite o zvijeri i zmaju, lažnom proroku idi na objavu 17 i stih 10 kaže i ima sedam kraljeva koji je Babilon medo-persija Grčka poganski Rim papski Rim Sjedinjene Države i Ujedinjene nacije a sedam je kraljeva Fibre propalo jer je John to vidio 1798. i the petorica padlih ili bablinskih susrela su se iz Perzije Grčke, poganskog Rima i papinskog Rima je pala 1798. a jedna je to Sjedinjene Države, a druga još nije dolazi jer Ujedinjene nacije nisu bile u povijesti 1798. godine još nije stiglo a kad dođe, mora nastaviti kratak razmak koliko će dugo trajati nastavite jedan sat kratkog prostora i Zvijer koja je bila, a nije ni on osmi, a od sedam je i ide u propast pa kad smo išli kroz to bismo pokazali da tih osam stopa mora biti od sedam osam što je više vaskrsenja Sedam kraljevstava jedino što zadobio smrtonosnu ranu bilo je papinstvo, peto kraljevstvo on je to uskrsnuo ono što želim da vidimo hoćemo li da je to kako to učiniti i vezati u ovome je prvo Kraljevstvo Babilon meta Perzija Grčka poganski Rim papski Rim i tada smo u ovoj historiji koja je šesto Kraljevstvo i Ono što sam želio vidjeti je da se šesta Kraljevina sjedini ovdje i mi učinite to, jer sestra White kaže da se nedjeljnim zakonom Sjedinjene Države sukobljavaju ruke rimske vlasti i spiritizam trostruka Unija ona ovdje ga zovemo, pa ovdje daje deset kraljeva sedmo kraljevstvo Kraljevstvo do osmog kraljevstva za zvijeri koje je bilo i još nije, ovdje je tako imamo šesto sedmo i osmo kraljevstvo koje se spajaju, ali oni jesu formiranje jednog kraljevstva, tako da sve što stvarno formiraju je šesto kraljevstvo pa zaista ovo kraljevstvo su Sjedinjene Države Ujedinjeni narodi i papinstvo to je svih šest kraljevstava ovo je 666 i ovu logiku bismo iskoristili za ovo na mestu, ali ono što želim da vidite ovde, ostaviću to gore, ali bi malo se zabavite. Ovde se održava ova zagonetka 8. od sedmo od sedam u redu razlog što želim to unaprijed staviti gdje idemo u subotu jer ja mislim da je subotom ono što ću pokušati učiniti mislim da ćemo imati dovoljno logike da to tvrdimo govori se o liniji Sjedinjenih Država i Daniela 11 da je priča o političkom argumentu između demokrata i republikanaca i gotovo je vlada Sjedinjenih Država ok, što se tiče Ustava Vlada je trostruka zakonodavna i izvršna grana i radi se o dinamici republikanaca i demokrata sa kojima se svađaju jedno drugo u redu, a ono što želim biti u mogućnosti je znati da kada dođete do zakona o nedelji, tu se formira ta zagonetka finalizirana osma je od sedam trostrukih Saveza, jer ovdje u Početkom američke istorije prvi predsednik ima tu zagonetku da osma je od sedam u redu i želimo da vidimo kako se želimo podsjetiti toga ova zagonetka govori o trostrukoj Uniji na kraju svijeta ali ova zagonetka nalazi se na samom početku predsjedanja Sjedinjenih Država ko je bio prvi predsjednik Zaboravljam ko nas je napustio sad bih trebao pitati postavite pitanje koliko predsjednika koliko setova predsjednika bili tamo prije Georgea Washingtona mogu to reći i na taj način dva seta bilo ih je sedam, a potom 10, ali ovaj sedmi ovdje je bio i prvi jedan od deset tako da mu je bilo osam da je bio osmi da je od sedam upravo ovdje to je ova zagonetka i kad dođete do kraja ove desetice imajte Washington koji je prvi u redu, pa ću tvrditi da smo ovdje mi Stavite ovu osmu od sedam ovdje sa mnom, ali da je ova historija ovdje se mora odraziti na ovo što se ovdje odražava zvijer za svijet koju će ova osmorica od sedmorice morati biti u pravu i ovdje i kada to učinite, dajete slučaj da George Washington upiše i Donald Trump to je jednostavno nepropusno, pa pređite na 31. stih je li to Hansen prvi predsjednik s Ustavom bio je George Washington i onda je tip koji je prvi predsjednik kada imaju Članke od Konfederacija i Hansen su bili prvi koji su razvijali članke ako je to Hansen, uzimam vašu riječ Nadam se da ste u pravu, Google nije uvek u pravu Kinezi u preradi Google je u redu za promociju njihove komunističke ideologije, stih 30 iz Daniela 11 za brod chittim doći će protiv njega, pa će se naljutiti i vratio se i ogorčio se svetim Savezom, tako će i on to učiniti čak će se vratiti i imati inteligencije s njima koji napuštaju sveti Savez u Uriah Smithu gdje smo bili oh, ovdje će komentirati ovo Moram danas proći kroz ovo pa sam malo pretrčao stranicu 9 vaše bilješke kažu da je proročka pripovijest, koju je upravo citirao 30. stih proročka naracija još uvijek se odnosi na snagu koja je bila predmet proročanstva iz šesnaestog stiha, naime Rim ne možeš dajte referencu za vas koju bi trebali imati od jučer da, ali uvijek postoji pet stranica stvari koje su pitale zašto ima samo njih pet ok, ovo je negdje tvoj raya smith danijel i otkrivenje stranice 278 do 281 tamo je komentirao stih 30 i rekao je da tema je još Rim i da će koristiti povijesne komentatore biblijski komentatori kažu da je chittim Kartaga i u drugom Odlomak koji gledamo kaže da je ikada bio mornarički rat sa Kartaginom kao baza operacija vođena protiv Rimskog Carstva koje imamo, ali moramo misliti na to strašan napad vandala na Rim pod žestokim Genserićem tako da je ovo druga truba sada na koju se misli u redu, stih 30 govori o tome kako Rimsko Carstvo propada i prebacite se na sljedeće paragraf u kojem će citirati 30. stih, bit će mu žao što je ovo ovo je poganski Rim će biti ožalošćen on će biti ožalošćen zauzvrat što može imati pozivajući se na očajničke napore koji su uloženi da bi bili otuđeni Genserić suvereniteta mora prvi margarin margarin ovaj drugi kraj Lav, pa ako smo još uvijek ako se možete vratiti ovdje, to govorimo u 29. stihu stih 28 njihovi pobjednici u Actiumu njihovi pobjednici u uništavanju Jerusalimski stih 29, neće biti poput prvih i drugih stvari počet će ići po njih loše, a stih 30 će početi identificirajući koliko je loše što se drugo počinju baviti Gensericom truba i ono što radi je da prekine njihov ekonomski izvor i na poganskom Istorija Rima i to je ono na što u vašim očima Smith misli istorija ste dobili trubačke moći što im je zadavalo glavobolju i onda to kaže negodovanje protiv svetog Saveza citirajući 30. stih kaže da je Sveto pismo, knjiga Saveza, bila je revolucija ove prirode ostvaren u Rimu i razgovaraće o uralnom Ja, Gotima i Vandali koji su osvojili Rim prihvatili su arijsku vjeru i postali neprijatelji Katolička crkva i ovdje imate neprijatelje Katoličke crkve Biblija se ubrzo počela razmatrati i nije to bila posebno svrha istrebiti krivovjerje da je Justinijan Crede papi bio na čelu crkvu i korektor heretika, a da se sada ne previše preciziramo ovdje je napravio korektor heretika. Ovdje se odvija krvoproliće u ajetu 30. zašto zato što postoji narod koji ima drugačije razumijevanje Biblije da on onda dobro radi tako da možete ući u Arijanska vjera bilo da je riječ o njihovom razumijevanju Božice nasuprot ovome katoličko shvaćanje Božice kako to neki ljudi podučavaju, ali tome zapravo nije važno za naše svrhe. Ono što želimo vidjeti je da je u ovome Istorija će postojati rat koji će voditi ljudi protiv Božje Reči Božiju Riječ Božiju Riječ razumiju drugačije od Pape i ovo je gdje započinje krvoproliće i to bi bilo točno tamo gdje smo ga i postavili baš smo u skladu sa svime što smo oduvijek učili i evo nas napravio je korektora heretika, njegova smrtonosna rana je zaceljena nedostatak njegove sposobnosti da progoni Bibliju ubrzo se smatrao a opasna knjiga koju ne bi smjeli pročitati vijesti izvana Istok i Sjever će mu smetati, pa će ići s velikim jer će ljutnja uništiti i u potpunosti ukloniti mnoga, ali sva sporna pitanja podneseni su papi, tako da je gomila porijekla bila nagomilana na Božju riječ i carevinu Rima čiji je istočni dio još uvijek nastavio je inteligenciju ili pristao na Rimsku crkvu u redu Svijet sada sisa papinstvo i to je to napravili su ga korektorom jeretika zašto ih prave kako koja laž govori papinstvu da ih učini korektorom heretika arijci u ovoj istoriji idu posle Arijanaca, ali u našoj istoriji ko na čijim je rukama protiv svake ruke vijest sa istoka i Sjever, a Herod ne zna da Herodija zapravo želi Ivanove Krstitelje glava i hodnik ne znaju da Jezebel želi Ilijina glava u redu, pa evo deset kraljeva koji će SAD biti molitva me moli me premijeru Kingu neće razumjeti da motivacija papinstva je da ubiju čuvare subote, ali pod pretpostavkom eskalirajuća kriza islama i koja je dobro eskalirajuća kriza islama oni su ovdje pogodili Sjedinjene Države nuklearnim oružjem i pogodili su ih Sjedinjene Države ponovo su 25. decembra nuklearnim oružjem i kada Sjedinjene Države njuškaju, a ostatak svijeta prehlađuje kad ga stavite Sjedinjene Države u takvu vrstu priče zavrtjele su cijeli svijet u leđima i oni su spremni suočiti se sa islamskim terorizmom i tu je čovjek po imenu Trump govoreći da sam spreman učiniti s njima, ali želim cijeli svijet iza mene i oni će cijeli svijet reći da ne možemo vjerovati Donaldu Trumpu da je on samo kauboj, on je arogantan sve što sada kažu o njima ceo svet će to samo ponoviti i postići će dogovor deset kraljeva će pristati dati svoje kraljevstvo papinstvu jer je papinstvo će lagati i kaže da ćemo svi raditi s Donaldom Trumpom i ja ćemo biti taj veliki moralni autoritet korektora heretika i neću mu dopustiti da izađe Možete li vidjeti da je to scenario koji smo mnogi učili godina u redu, tako da je stih prljav, ali ono što je stih prljav to je to prelaz u vašim očima Smith kaže o, stih 31 u redu, samo mi dajte nekoliko minuta da malo pritisnete ovde vaše oči Smith to uči sada stih 31 tema se mijenja iz 14. stiha. To je ono što vaše oči Smith kažu tačno od 14. do 30. stiha, tema je poganski Rim, ali u 31. stihu tema se mijenja u papinskom Rimu, tako da u 31. stihu kaže i ruke će stajati ovaj deo tako da ako se prebaci na papski Rim koji je bio njegov deo bilo je to papinstvo i govori o vojnoj snazi ​​koja dolazi u pomoć papinstvu kako bi ga postavio na tron ​​zemlje jer do kraja 31. stiha kaže da će ove ruke staviti gadost koja čini pustoš, tako da ako oružje stoji na njegovom dijelu u 31. stihu gde je to ako se oružje suprotstave papinstvu na kraju sveta u stihovima 31 gdje je to da nije nedjeljni zakon u redu što je to što činiti oni stoje ono hmm, ne mislite da je dobro ovde Sjedinjene Države ne tvore tajnu savez s papinstvom 1989. a 12. Danijel 12 ili Danijel 11:40 ok, što je Daniel 12 i domaćin mu je dat protiv ok, to bi bilo drugi, ali zar ne vidite s Danielom 12 takođe kada je oružje Založite se za papinstvo, evo upravo u stihu 40 šta rade Sjedinjene Države donesite kola koja su novac i brodove i konjanike Dakle, ono što želim da vidite je ajet 31 to je ono vrijeme kraja da, ok, ali ide sve do one posljednje fraze iz 31. stiha i postaviće gadost koja pustoši kad bude gadost koja čini pustoš to je po zakonu o nedelji, tako da je stih 31 od 1989. do nedelje zakona i oružja da stoje ili Sjedinjene Države i šta će raditi da idu uraditi tri stvari koje će im oduzeti svaki dan u kojem će se zagađivati svetište snage i oni su tu da postave papinstvo u redu pa ono što je bilo dnevno to je bilo poganstvo što se događalo sa dnevnim u Knjizi Daniela oduzet ili je podignut i uzvišen, ali idemo s oduzetim koliki je značaj paganstva oduzeto katolicizmu jer sam bio uzdignut i uzvišen istinit da, ali da, paganstvo se odupiralo tome uspon papinstva poganstvo je religija koja se odupirala usponu papinskog ISM-a u našoj povijesti trebala bi postojati religija koja se odupirala usponu papski ISM koji se oduzima u ovoj historiji ko je to Protestantizam koji oduzima svakodnevno je odavde da, da, tako je šta je Rim bio da li je to poganski Rim ili papsko svetište Rima ovo ovaj grad Rim kad je poganski Rim vladao gradom Rimom nepobjediv kad ga je Konstantin preselio u Carigrad počinje da se ruši papir koji papinstvo vlada svijetom 1260 godina i na kraju tog 1260 godina što se događa s papom koju je izveo iz grada Rima u Rimu njihovo utočište snage, ali ne radi se o Rimu, već za United Navodi šta je naše utočište snage u Sjedinjene Države Ustav, idemo opet, idemo opet na vladu da će zagađivati ​​ustav odatle do ovde, utočište snage ustav Sjedinjenih Država će biti uništen i to vidimo događa se ispravno ne znam da li to pogrešno čitam kada kaže oružje stajat će na ovom dijelu 1989. pa se vojna i ekonomska zalaže za i pocinju da skidaju Ustav, oduzimaju protestantizam i postavljaju Nedjeljni zakon da, tako se kaže, osim gnusobe koja pravi pusto je više papinstvo koje će postaviti papinstvo na tron oružja oduzeta sebi jer su ruke ekonomske ruke se podižu za papinstvo, ukloniće bilo kakav otpor ustajanju papinstva na planeti Zemlji koji je klasični ratnik protiv papinstvo u papskoj historiji islam šta su sve krstaške ratove o islamu i Katoličanstvo je u redu, tko-tko se borio, a Ward se borio protiv papinstva kroz istu istoriju kraljevi Evrope ništa ne gledam previše pravedni kraljevi Europe, papinstvo se uvijek bori da kontrolira kraljevi i nije im se svidjelo to su kraljevi kojima je ona prevladala ovdje ustati sa svoje strane, bavit će se islamom i kraljevima zemlja zato što će kraljevi zemlje prihvatiti Ujedinjene Države kao njihovo kraljevo utočište kako djeluju Sjedinjene Države iz 1996. godine Zakon o Patriotu iz 2001. godine koji su sproveli samo je uništio ovde moje samoubistvo upravo ovdje 1984. Ronald Reagan šalje ambasadora kod Rima ok, to je poricanje ako razumete ko je papa Roma i šta Ustav je to poricanje odvajanja crkve i države ne samo jesu li korumpirana Crkva bili korumpirana crkva koja je bila motivacija za pisanje Ustava tako da je sve ovo bilo poentano istorija uništavanje utočišta snage za koje govorite da smo mi blokirajući ih, ali oni se takođe pridružuju rukama, on kaže da ih blokira u poštovanje koje je zadržao protestantizam poput poganstva religija papinstva raste, pa mislim da je ono što pita je kako moguće vi blokirate i istovremeno to je drugo Solun 2 dobro, hajmo čujte da li je 538. ovo je kad je papinstvo bilo dobro u smislu stiha 31 ako je ovo 538 kada je oduzet dnevni otpor 508 508 tako negdje prije ovdje otpor se mora ukloniti to smo u ovoj povijesti ne razumijem to stvarno mislim da sam bio živ, ali ne razumijem, ali nema šanse da ova država ikada izabere katoličkog predsjednika ali to je uspjelo i nedugo nakon toga ubijen je katolički predsjednik zapravo niko nije siguran ko je to učinio, osim moći koja je iskoristila njegove prednosti atentat je bila katolička crkva jer iz tog trenutka to nije bilo problem za katolike koji su izabrani u Sjedinjenim Državama računaju koliko Suci Vrhovnog suda su katolici i koliko senatora i predstavnika jesu li katolici u redu otpor protestantizma postojalo je 1951. godine. Mislim da je bio naš 52 koji ću staviti 52 kada je pokušao Harry s truman imenovati ambasadora katoličanstva i svake protestantske crkve u ujedinjenima države su protestirale protiv toga i morao ga je ukloniti, u kojem bi bio povučen ali u 84. godini kada Regan imenuje ambasadora koji će nabrojiti sve protestante crkve kažu da je Amen, tako je preuzeo Billy Graham i druge, paganstvo daleko od vremena Ronalda Reagana u smislu da je to religija odupirući se religiji katoličanstva i nisam dugo gledao, ali natrag u doba fox vijesti, kad je Bill O'reilly još uvijek bio tu i lovio se hannity je i dalje bila gotovo sva katolicka, pa desnica konzervativni hrišćani u Sjedinjenim Državama opskrbljeni su svojim pablum od katolika, znali oni to ili ne, ali još u rano u dijelu 20. vijeka i dalje su dolazili do nereda u gradovima ujedinjenih navodi na Kinu katolički dio grada gdje su ih spalili domove koji su početkom 20. stoljeća, 1910-ih, 1920-ih oni su i dalje imali nerede u gradovima u Sjedinjenim Državama Protestanti su napadali katolike manje od stotinu godina kasnije je poganstvo oduzeto i snaga svetišta je zagađena i konačni pokreti će biti brzi, molit ćemo se nebeskim Ocem hvala vam na svjetlu koje ste ostavili zabilježeni u Danijel 11. poglavlju u Danielsu Posljednjom vizijom 10 do 12, molimo vas da nas nastavite blagosiljati ovom svjetlošću trenutno se događaju mnoge stvari u pogledu promocije ove poruke ovo djelo širom svijeta koje stavljamo u vaše ruke ima nekih prepreka da želimo da intervenirate i molimo vas da to učinite sada dok se molimo zajedno blagoslovite ovu prezentaciju gde god da se krene internet i zahvaljujemo vam na ovim stvarima u Isusovo ime Amen