Unknown Video Name in Laothian

MP3 Audio File

Transcription from Video


[ເພງ]
ທ່ານ
[ເພງ]
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານ ສໍາລັບຫຼາຍໆ ສິ່ງທີ່ນາງໄດ້
ແມ່ນເພື່ອ critique provocation ໄດ້
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງບາງຢ່າງແມ່ນ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດ
ກ່ອນທີ່ຈະ ຮູ້ຫນຶ່ງ ໃນສິ່ງ ທີ່ຂ້ອຍໄດ້
ໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານສໍາລັບທ່ານໃນໄມ້ນີ້ສໍາລັບ
ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາແມ່ນເຫັນ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນການທໍານາຍ ເບິ່ງ ສິ່ງທີ່
ສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ prophecy ແລະມັນບໍ່ໄດ້
ຕ້ອງ ເປັນ ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ ຈະຮັບຮູ້ມັນ
ແມ່ຍິງສີມ່ວງ marks miroku ຮູ້ເຂົາ
ອາດຈະນໍາສະເຫນີບາງຢ່າງ ໃນຄໍາພະຍາກອນ
ຄວນຈະ ເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງໄວວາ
ຈຸດສຸມຂອງໂດລາ II ແລະຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ມັນຖືກຕ້ອງ ໃນ ເວລາ ທໍາອິດ ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຍິນ
ມັນກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະຊອກຫາ ຄລີນິກແລະຂ້າພະເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະມັນບໍ່ ເຫມາະສົມ
ເພື່ອ ເຮັດແນວນັ້ນ
ນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ນີ້ ມັນແມ່ນເວລາທີ່ ທ່ານໄດ້ຍິນ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານກໍາລັງຄິດທີ່ຈະທົດສອບມັນແຕ່
ດີ okay ບໍ່ມີບັນຫາສາທາລະນະທີ່ສວຍງາມກັບ
ພະລັງງານທີ 16 ສະນັ້ນບາງຄັ້ງບາງສິ່ງບາງຢ່າງ
ໃຫມ່ແລະ provocative ຈະມາເຖິງ ຈະເປັນ
fucking ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຊາຊົນນ້ໍາຍ້າຍປະຊາ ຊົນ
ນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ Jim ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນເປັນ
ແກ້ໄຂ ຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນ
ແກ້ໄຂ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່ານັ້ນ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ
ມີ octopus ກໍ່ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂສໍາລັບທ່ານຮູ້ວ່າເປັນ
ອວດດີຫຼືໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າ ລາວເຮັດປ່າໄມ້
ອຸດສາຫະກໍາຄຸກກີ aho ໄປແລະວ່າ
ເກີດຂຶ້ນສອງສາມຄັ້ງໃນ ທີ່ສຸດນີ້
ຜ່ານມາ
UCAV nuclear is a mammalian passier
ສຽງປືນແລະຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີ ເວລາ ຫຼາຍ ປານໃດ
ກ່ອນຫນ້ານີ້ ມັນແມ່ນ ວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ໃນອິຕາລີໄດ້ຖືກຕ້ອງ
ຕອນນີ້ ສໍາລັບຫນຶ່ງອາທິດດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເດົາ
yogi Apple consuming go Karuna chilly
ໃນມື້ນີ້ແຕ່ Parminder ແບ່ງປັນ
ການນໍາສະເຫນີຂ້ອຍຄິດວ່າເປັນ ຄັ້ງທໍາອິດ
ທີ່ໃຊ້ເວລາ ເຂົາແບ່ງປັນ pomander ເປັນ ການລົງໂທດ
rukuh sujud ມັນ mocha ຍັງເປັນ premiere ໄດ້
ສໍາລັບ ຊິ້ນເລັກນ້ອຍລາຄາຖືກຂອງ shit ແຕ່ມັນ
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າມັນແມ່ນລູກາ
ນັ່ງຂຶ້ນມາ fuckers ພວກເຮົາບໍ່
ເຊື່ອຟັງແລະຂ້າພະເຈົ້າທັນທີຮູ້ ວ່າສິ່ງທີ່ລາວ
ຖືກເວົ້າ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ
ລາວທັງຫມົດ Moses ອ່ອນແອບໍ່ວ່າຈະມັນ
ຖືກຕ້ອງແລະຂ້ອຍຍັງຮູ້ວ່າແມ່ນ
ທ່ານເອີ້ນການລົງໂທດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ວິທີການປ້ອງກັນມັນ
ມັນ ແມ່ນ freaking moly ຜິດປົກກະຕິດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເຂົາ
ແມ່ນ ການແບ່ງປັນຈະຂ້າ ມັນ ຢູ່ໃນ
ການຮ່ວມມື ແມ່ນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ
ຂອງການ ເຄື່ອນໄຫວ ນີ້ ພວກເຮົາ ໄດ້ວາງໄວ້ຈາກ 9/11 ເຖິງ
2014 Norfolk ການສ້າງຕັ້ງຕົ້ນແມ່ນເປັນ
ການເຄື່ອນຍ້າຍ ເປັນ pussy ຫຼື sodomy ໃນຂອງທ່ານ
dimecaco ແລະໃນເວລາທີ່ເຂົາເວົ້າ ວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
insanely ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ປ້ອງກັນການປ້ອງກັນváclavແມ່ນທັງຫມົດຫຼາຍ
ທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮູ້ໂດຍ
ໂດຍການເນັ້ນຫນັກໃສ່ ການວາງລະເບີດ
ແມ່ນຖ້າທ່ານເຫັນວ່າພະລັງງານ ບໍ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໄວ
ວ່າໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານສາມາດ
ປິດ ຈິດວິນຍານທີ່ແຕກຫັກຂອງຕົນໃນການລະເບີດກ່ອນ
ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຂອງການວາງ
ພື້ນຖານທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ ໃນຮູບ
ຫນໍ່ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຕັດແກນອອກຂອງ
ພູເຂົາແລະໂປໂລຍແລະຮູບຮ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ
ພວກເຂົາຢູ່ໃນ dope ທັງຫມົດໃຫຍ່ Shelby
ມອນແທນາ ເປັນ ເວດມົນໃນອິຣ່ານໃນເວລາດຽວກັນ
ຮູບແບບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ນໍາພວກເຂົາໄປຫາ
ເວັບໄຊຂອງພຣະວິຫານໄດ້ຮັບຜິດກົດຫມາຍຂອງທ່ານ
ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ມັນແລະພວກເຂົາບອກພວກເຂົາ
ສ້າງພື້ນຖານແລະວິຫານ
Jochen sweetie ສໍາລັບສັ້ນສາມຫາ
ສົນທະນາດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມາທີ່ນີ້ເພື່ອປາຣີ
ສອງ ມື້ ທໍາອິດ ຂອງກອງປະຊຸມທີ່ Natasha
ແລະເຮືອນ David ໄປ ໃນເວລາໂມງ
ທ່ານບໍ່ ປາຖະຫນາຈະເຮັດທຸລະກິດ
ກອງປະຊຸມສຸດທິສະເລ່ຍບໍ່ມີການລ້ຽງສັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປ
- ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ busted ອອກຄອມພິວເຕີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຂ້ອຍເປີດຄອມພິວເຕີ G gamma monitor ຂອງຂ້ອຍ
ແລະຂ້ອຍມີປະເພດ ທີ່ຂ້ອຍບັນທຶກໄວ້ທັງຫມົດ
ການນໍາສະເຫນີອາຍຸ ແມ່ນ ທ່ານຮູ້ Gucci
ມີການກະທໍາຜິດທີ່ ທ່ານ ເຫັນ Gabby Toledo
ພຽງແຕ່ບໍ່ມີ ຄໍາຖາມເພາະວ່າ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ຈາກສິ່ງທີ່ອ້າຍ Parminder ປ່ຽນແປງ
ກ້າວລ້າວເປັນປືນ Kappa Miguelito
canta G ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ລາວແມ່ນ
ການກໍານົດຈາກ 9/11 ຫາປີ 2014 ເປັນ
Che Guevara ຂອງ ຊີວິດ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ນິເວດວິທະຍາເດັກນ້ອຍທີ່ໂງ່ຈ້າສະໄຫມເກົ່າ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ສະຫນັບສະຫນູນທັງຫມົດທີ່ບໍ່ມີທາງ
ທ່ານ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເວລາທີ່
ສັນຍາວ່າບໍ່ມີ o + ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ແລ້ວ
ສ້າງຄວາມຈິງເຫຼົ່ານັ້ນກ່ອນ 9/11
ຄວາມຈິງ ເລີ່ມຕົ້ນ ພຽງແຕ່ລາວເທົ່ານັ້ນ
ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ກ່ຽວກັບ ການ upadesa ສະສົມຖ້າຫາກວ່າ
ມັນ ງາມດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈ ໄປ
ກັບຄືນໄປບ່ອນແລະ ເລີ່ມຕົ້ນຊອກຫາ ຢູ່ທີ່ທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ເຮັດຢູ່ທີ່ນີ້
boo Adami ຕ້ອງການທີ່ຈະຫລອກລວງໃນ ປີທີ່ຜ່ານມາ
ການຕັດສິນເຮັດວຽກ ແລະຫນຶ່ງໃນພວກເຂົາຂ້າພະເຈົ້າ
ຕ້ອງການ ທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນ ສະຖານທີ່ສິດທິໃນການ off bat ໄດ້
ແມ່ນ ຫນຶ່ງໃນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນເວລາ ກໍາໄລ
ທ່ານຄິດວ່າ ເພາະວ່າພວກເຮົາເຮັດບາງຢ່າງຫຼາຍ
ເຮັດຊັບຊ້ອນ Excel ຖົງຢາງອະນາຜົນບັງຄັບໃຊ້
ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າໃນ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ທ່ານມີນີ້
ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍ
ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນ ຍານພາຫະນະບໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການທີ່ດີ
ຍັງ liquefied ເທິງດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ເວົ້າວ່າ
ຄະນະບໍລິຫານງານທັງຫມົດມັນ ບໍ່ແມ່ນ ຂົວ
ພິເສດແລະຂ້າພະເຈົ້າມີ ທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຕື່ນກັບ stardom ແລະຄວາມຊື່ສັດຂ້າພະເຈົ້າ realized
ການນໍາສະເຫນີ ແລະຜົນກໍາໄລທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່
ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ທ່ານບໍ່ ໃຫ້ພວກເຮົາ
ການນໍາສະເຫນີກໍາເລື່ອງເຮັດ Tamika
Kelowna Kumasi ໄຟລ໌ແຕ່ປະຕິບັດຕາມໂດຍນີ້
ການນໍາສະເຫນີແມ່ນວິດີໂອຟຣີ
ການສູນກາງມັນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ cake ມັນມີ ການຄວບຄຸມ
ສະຫງົບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ບອກທ່ານແລ້ວ
ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຄັ້ງວ່າເປັນຫຍັງ ຜູ້ສູງອາຍຸນີ້ແມ່ນເຮັດຫຼາຍ
ຂໍ້ມູນ aqua ໃນ passage ນີ້ ແລະຕົ້ນ
ຂຽນທັງການນວດບໍ່ແມ່ນ ຊຸມຊົນ
ມີສາມວັກ ທ່ານພຽງແຕ່ປາກົດ
ອອກຈາກວັກທໍາອິດ ແມ່ນຂອງພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດ ການ ສັງເກດ ການ ຂ້າງຫນ້າ 12 ການສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີໃນພື້ນຖານແລະ
ໄຟໄຫມ້ຫນ່ວຍງານ ຕົວຈິງແມ່ນ ຮູບແບບຂອງ ທ່ານຫຼັງຈາກນັ້ນນາງ
ໄປກັບປະຫວັດສາດຂອງພຣະຄຣິດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້
ວັກທີສາມນາງໄປປະຫວັດສາດ
ຂອງ Miller ຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ຜົນຜະລິດງົບປະມານພຽງແຕ່ນາງ
ຂຽນແລະມັນທັງຫມົດ ຫຼຸດລົງມັນສ່ວນຫນຶ່ງທັງຫມົດ
ຂອງຄໍາຖາມທີ່ ທ່ານແລກປ່ຽນນາທີດັ່ງນັ້ນ
ໃນປະວັດສາດ ຂອງພຣະຄຣິດໃນປະຫວັດສາດ
ຂອງ ການເຄື່ອນໄຫວ millerite ໃນ bakra surah
ປະຊາຊົນສໍາລັບ ນາທີທີ່ທ່ານຊອກຫາສອງ
ພະຍານວ່າ ພວກເຮົາເຮັດ ວຽກງານທີມທີ່ວ່າ
ປະຊາຊົນທີ່ ຢູ່ໃນທາງຜິດຂອງ
ອອກໃນປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາໃນທີ່ນີ້ free funky
ບອກພຽງແຕ່ ພາພະຍົນອາດຈະ ເຮັດຫຼືບໍ່ເຮັດ
ຈະຫຼາຍ de Lucas 12 ຈະ ບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມພຣະຄຣິດເມື່ອລາວເຮັດໃຫ້ລາວເປັນ
ການປ່ຽນແປງການແຈກຢາຍ ດີເປັນຊ່ອງຫວ່າງແລະ
ຣັດເຊຍຈະ ຕີມືທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ
ວິທີການສັ້ນ ຂອງ ອາຈານ Dick ແລະໃນຂອງພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດໄດ້ໂຊກດີສິບສອງ
ການປ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍແມ່ນມາຈາກ
ຄໍາຕັດສິນຂອງການພິພາກສາຂອງດໍາລົງຊີວິດໄດ້
ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນັ້ນຫນັກໃສ່ ການຮົ່ວໄຫຼ
ການແກ້ໄຂທໍ່ແມ່ນ ຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຍ້ອນວ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປັນ
ຈະເພີ່ມ ຂຶ້ນເຖິງ 144,000 ແລະພວກເຂົາກໍາລັງ
ທັງຫມົດທີ່ ຈະມີຊີວິດຢູ່ຊ່ວຍເຫຼືອທັງຫມົດ
orchestra ໃນ versus fuckin cat ອີຕາລີ
ອາຫານໃນ Toronto ນັ້ນ V ແຕ່ ອາດຈະມີບັນຫາ
ມີ ນີ້ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ
ໂຄງການເປັນໄຊຊະນະສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນເປັນ
ຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາ
ໂດຍຜ່ານການປີແລະ ຄວາມສໍາຄັນແນ່ນອນ
ມີ diplopia Valley
ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຈິງໃດໆ
ໃນ ຊາ Kundalini ຂອງທ່ານ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ
ຕົວເອງ ແລະຂ້ອຍສາມາດປະຕິເສດທ່ານເຮັດຫຍັງໄດ້
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປສຶກສານີ້ອອກ ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
ປະເພນີມັນບໍ່ເຄີຍ ເກີດຂຶ້ນຕາມນັ້ນ
ພາຍໃນວິດີໂອການກວດກາຢູ່ Russell
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວເລື່ອງແມ່ນເປີດຂຶ້ນ
ຕົວ ຄວບຄຸມມີຊິລິຄອນທີ່ກໍານົດໄວ້
Suja ຄວາມຢ້ານກົວແລະຂ້ອຍຈະສຶກສາມັນ ອອກ
ແມ່ນ ແທ້ກັບ G ມັນແລະຂ້ອຍຈະນໍາສະເຫນີ
ມັນຫຼັງຈາກນັ້ນໃນນັ້ນແລະພວກເຂົາເຈົ້າຕີນັ້ນ
ປະຫວັດສາດຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຢູ່ມັນບໍ່ເອົາເງິນ
ການເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານແລະຫຼັງຈາກທີ່ຂ້ອຍນໍາສະເຫນີ
ມັນ ສໍາລັບໃນຂະນະທີ່ ເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ໃນສາທາລະນະ
ບັນທຶກ ການລົງໂທດ mahadeva ຫຼືສົ່ງເສີມ
phony Navami ຈະເຮັດ ໃຫ້ມີນ້ໍາຍ່ຽວທັນທີ
ບາງ ຄວາມຈິງ ອື່ນໆ ຈະເປີດຂຶ້ນທ່ານຮູ້
ຊຸມຊົນ Alleluia ຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງປະຕິບັດຕາມແລະຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ສໍາຫຼວດ 3 ແມ່ນການຕັດສິນ
ແລະນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ
ຖ້າທ່ານກະຊັບໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນັ້ນ
ມີການສຶກສາຈະມີ
ເພີດເພີນ ກັບຝົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ການສຶກສາທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ດີກ ວ່າເພາະວ່າທ່ານເຫມາະ
ປະຊາຊົນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປິ່ນປົວ ຂຶ້ນຫລືສູງສຸດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ກໍ່ພຽງແຕ່ແຕະສໍາລັບເດືອນຫຼືສະນັ້ນໃນ
ຊີວິດຂອງຂ້ອຍ ເພາະວ່າ ເຈົ້າ ເວົ້າວ່າບໍ່ແມ່ນຖ້າເຈົ້າ
G ເປັນຮູບແບບຂອງທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍສໍາຜັດເຂົາ
ອີກເທື່ອຫນຶ່ງເຖິງແມ່ນວ່າການນໍາໃຊ້ Gucci mahogany ຢູ່ໃນ
ເວລາທີ່ ໄດ້ນໍາສະເຫນີນີ້
oma ຝົນຕົກ Aida ມີຜູ້ຊາຍ
ວ່າໄດ້ ຮັບການ ນໍາເຂົ້າເຂົ້າໄປໃນນີ້
ການເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ນມີ ເຂດສະຫນາມບິນ Kitty Avenue
gossamer ສ່ວນຫຼາຍແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນ ນີ້
ການເຄື່ອນໄຫວ ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານເຫັນການ ຖືກທາລຸນຫຼືເກືອບ
ມີສ່ວນຮ່ວມຍັງ ຍ້າຍອອກໄປ ທຸກໆເກືອບ
ຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ ຮັບຂ່າວສານໃນນີ້
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະຟັງ Academy jidasu
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຸດທ້າຍ turns ອອກຈາກ
ຂໍ້ຄວາມນີ້ນາງຮູ້ສຶກ ໄວໆນີ້ໄວໆນີ້
Victoria tameka's ຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ຮັບ
ການເຊື້ອເຊີນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ຄວາມນີ້
ຈາກຂ້າພະເຈົ້າທ່ານຮູ້ວ່າຖ້າບໍ່ແມ່ນ
ການນວດນ້ໍາແບບຍືນຍົງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ອີກແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງເສີມ
ປະຊາຊົນ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ຄວາມນີ້ບໍ່ໄດ້
ປົກກະຕິແລ້ວເບິ່ງ ມັນໄປທີ່ດີຫຼື ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ສາມາດນວດໃນເລື່ອງນີ້ໂດຍສະເພາະ
ໂຮງຮຽນພະຄໍາພີພວກເຂົາ ບໍ່ໄດ້ຮັບນີ້
ຫນຶ່ງໃນເວລາທີ່ ທ່ານຫວັງວ່າທ່ານ ຕ້ອງການມັນ ກ່ຽວກັບປະເພນີ
ໂດຍຜ່ານ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້
ກ່ອນທີ່ຈະ ທໍານາຍໂຮງຮຽນທີ່ນາງໄດ້ສ້າງ
ຄວາມຈິງ ຂອງທັງຫມົດ footage ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເລັກນ້ອຍ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຖາມຜູ້ຊາຍສາມຄົນສໍາລັບປະເທດເອຢິບ
Modi ຂອງພວກເຮົາ quadrant ຄົນຊົ່ວຮ້າຍ ໂຍນຖ້າພວກເຂົາ
ຕ້ອງ ການແບ່ງປັນບົດນໍານີ້ກັບຂ້ອຍ
ລາວ hesitated ກັບຊຸດມັນເພື່ອສົ່ງເສີມ
ໂຫມດປະລໍາມະນູເນື່ອງຈາກວ່າໃນການນໍາສະເຫນີນີ້
ມີ ຫນຶ່ງສາມສາມຫົກສິບເກົ້າມີ
ແມ່ນອາດຈະປະມານ ສິບສອງສະເຫນີ
ບ່ອນໃດ ທີ່ມີຢູ່ເພື່ອເຮັດແນວໃດລວມທັງການ
ແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນຫນຶ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ
ເຫຼົ່ານີ້ທັງສອງທ່ານບໍ່ ທ່ານ di ສາມາດບອກ Sofia
ເຮັດໃນປັດຈຸບັນທີ່ ລ້າສະໄຫມ ທ່ານເຮັດ ເຫຼົ່ານີ້ກັບໃຫມ່ຂອງທ່ານ
250 doula ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາແບ່ງ ໃຫ້ພວກເຂົາເຖິງມັນຈະ
ດີວີດີ double ແລະມັນກໍ່ແມ່ນ
ທໍ້ຖອຍໃຈສໍາລັບຂ້ອຍຖ້າເຈົ້າ ໃສ່ເສື້ອຜ້າໃຫຍ່
ຂອງວຽກບ້ານ ເພາະວ່າເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ລຸກຂຶ້ນ
ແລະ ນໍາສະເຫນີມັນແຕ່ golovkin ແມ່ນບໍ່ແມ່ນ
ໂທດ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າໃຈແນວຄິດທີ່ດີພຽງພໍທີ່ຈະເປັນ
ການສອນມັນແມ່ນ reconfigure ໃນ
ມູນຄ່າຄໍານວນ proficiencies memento ເປັນ
ສໍາລັບ balcony ແລະສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າ
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມາເຖິງ ແລະ
ແກ້ໄຂບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງເທົ່ານັ້ນ
ທ່ານເຮັດວຽກໃນໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ໃນທີ່ສຸດ, ແຕ່ນີ້
ແມ່ນຫນຶ່ງໃນ ການ ສຶກສາທີ່ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍກັບມາ
ກັບ Mississippi ໃນດິຈິຕອນໂອກາດໄປ
ກວດເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງ
ອື່ນ ມາ ແຕ່ສໍາລັບບາງຄົນຂອງພວກເຮົາແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ
ຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອປະກອບສ່ວນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປະເພດ
ຄວາມອຸກອັ່ງຂອງວິທີທີ່ມັນອອກມາ ອາດ ເປັນໄປໄດ້
ປະຕິເສດຖ້າທ່ານກໍານົດເວລາ ສ່ວນບຸກຄົນ
Fantasy ແຕ່ເມື່ອ Parminder ນໍາເອົາ
ການສຶກສາເຖິງການອະໄພ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບວ່າ
ເພງທີ່ຈະບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫຼາຍທີ່
ສະມາຊິກທ່ານ ແມ່ນມັນເປັນຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າມັນ ມາທ່ານ
ຂ້ອຍສາມາດເບິ່ງ ວ່າເປັນຫຍັງບາງຄັ້ງ ຂ້ອຍສາມາດເບິ່ງໄດ້
ຄວາມຈິງໃນການທໍານາຍ
ກ່ອນທີ່ ຕາຕະລາງການເຈລະຈາແມ່ນຄຸກກີ
ເອກະສານແລະບໍ່ແມ່ນມັນ ຖືກຕ້ອງ ຖ້າຂ້ອຍໂຊກດີ
ແລະຍັງ ຮູ້ວ່າມັນກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ຖ້າ ຂ້ອຍ
ລາວສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຖ້າຫາກວ່າພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ
ຢູ່ທີ່ນີ້ ນາງຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍໃນປັດຈຸບັນນາງເປັນຂ້ອຍ
ຄະນະສຽງທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກກະດານສຽງ
ນາງແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ bounce ສິ່ງຂອງອອກຈາກ
ນາງເປັນ ຄົນຫນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບອກສິ່ງຕ່າງໆກ່ອນ
ໄລຍະເວລາປະມານ Phillips ໃນ ອາຫານທີ່ ໂຈດ
ກັບທ້ອງຖິ່ນ ມາກ່ອນແລະນາງຈະ
ໃຫ້ທ່ານເປັນພະຍານທີສອງ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເຮັດ
ພວກເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນວ່າໃນໄລຍະປີທີ່ຈະ
ການກູ້ຄືນ litany ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກນາງ cuz
ພວກເຮົາ ໄດ້ເຮັດມັນ
ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນຄໍາພະຍາກອນຕອນນີ້
ການສົນທະນາ ຫຼື ນະໂຍບາຍ ທີ່ ບໍ່ມີແລະ
ໃນເວລາທີ່ເວລານີ້ອອກໄປມີຢູ່ໃນ Akutan
ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ໄປຫາ ທ່ານວ່າມັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການສັ່ນສະເທືອນໃຫຍ່ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຊອກຫາຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫຼືຂອງຄວາມຍາວປາ ມາກັບນາງ Blanche ຫຼື ເວລາ
ມັນຈະອອກມາ ແຈ້ງ ວ່າດັ່ງທີ່ຂ້ອຍສົນທະນາ
ໃຫ້ທ່ານ ອ້າຍນ້ອງທີ່ມີຄວາມຈິງ
ຈະຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບມັນ ຕົວຢ່າງ vomit
crazy gtfo popular ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ ເຫຼົ່ານີ້
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຫມານ້ອຍ ງາມ
ລະດັບ sequester ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ໂດຍບໍ່ມີ
ສົງໃສ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສິ່ງທີ່ ສຽງ
ບູດ ວ່າ ນີ້ແມ່ນແຄບເຕັມໄປດ້ວຍ
ເຫລື້ອມ jewels ເພາະ ວ່າເປັນພຽງແຕ່
ປະເພດ ຂອງຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຮັດ swear ທ່ານສາມທ່ານ
ສະນັ້ນໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊອກຫາ ມັນ ຢູ່ໃນ ເຊົ້ານີ້
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ຮັບມັນຢູ່ບ່ອນນີ້ ເສື້ອຜ້າສີຟ້າ
ທ່ານ gob ຫຼື star tomato ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລືມ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບມັນເປັນຫຼາຍ
ຍອມຮັບວ່າ ທ່ານຈະເວົ້າຫຍັງ
ຄູອາຈານ ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງບໍ່ໄປຮຽນ
ເປັນບັນຫາສໍາລັບ ພວກເຮົາ
ໂຄງການ ສະຫນັບສະຫນູນ goodsoon ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະ ເຈົ້າພຽງແຕ່
ຕ້ອງການອະທິບາຍ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານ ອາໄສຢູ່
ມີຫມາກມ່ວງຫິມະໄກ່ຟຣີ ໃນຕອນເຊົ້ານີ້
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດານຽນຊາກາລີເອເຊຣານີເນມ
ນີ້ ແມ່ນສະນັ້ນ Matosevic um ເສດຖະກິດຂອງ Danielle
ເປັນຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນຮູບຂອງຄົນອື່ນ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບພວກເຮົາຮູ້ຈັກ
ປຶກສາຫາລືເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດ ແຕ່ວ່າໃນ
ຕົ້ນສະບັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ ເຮັດ
ບາງຄັ້ງກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາມອັນນີ້
ຫນຶ່ງປະສົມປະສານຂອງ Cyrus derives
artaxerxes ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ການໂຕ້ຖຽງ ອື່ນໆ
ເພາະວ່າຖ້າທ່ານ ເປັນສະມາຄົມຜູ້ຊ່ຽວຊານ
Augustus ມີກໍາໄລທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຂົາ
ຈະ ຖືກຕ້ອງ Kiesel
ສະມາຄົມແລະແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍຂຽນ ມັນອອກ
ຕອນເຊົ້ານີ້ ທ່ານບໍ່ເຫັນວ່າຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າ
ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ ມັນເຫມາະກັບ Amazon ທີ່ຍ້າຍ
ປະທານາທິບໍດີ ຂົ່ມຂູ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ
Neiman Daniels ທີ່ນີ້ຢູ່ໃນມົດລູກຂອງມົດລູກ
ເຮັດໄດ້ທັນ ຫຼາຍກັບ ພຽງແຕ່ ນາງຜູ້ທີ່
ຊາຂາຣີຢາ ໃນເວລາທີ່ ລາວໄດ້ມາ
ບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພວກເຮົາທີ່ນີ້ເນເຫມີຢາຢູ່ທີ່ນີ້
ທ່ານຮູ້ວ່າຫົວໃຈບໍ່ແມ່ນຮູບ
ແລະຕອນເຊົ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຂ້ອຍ
ເບິ່ງ ຢູ່ທີ່ຫນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍມີ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ
ວ່າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນ ເທື່ອທ່ານຮູ້ເລື່ອງນີ້
ຄຸນລັກສະນະທີ່ທ່ານເຫັນກາເຟກົນຈັກ ແລະ
ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍເອງຕ້ອງການຫຍັງ
ສອນ ກ່ຽວກັບວ່າຂ້ອຍບໍ່ ຈື່ຫຍັງ
ແນວຄິດທີ່ ທ່ານເວົ້າກັບຄວາມງາມ
ເນີຍແຂງຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງການ ເບິ່ງແຍງ
ທ່ານກໍາລັງງາມຮູບສວຍງາມ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ນີ້ກັບທ່ານຕອນເຊົ້ານີ້ເພາະວ່າຂ້ອຍ
ຮູ້ວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າໄປແມ່ນ
viscosity ມໍເຕີຂອງທ່ານແລະ kpop ທີ່ດີທີ່ສຸດ
ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແຕ່ປະຈຸບັນມັນແມ່ນຊື່ທີ່ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ
ຕອນນີ້ແມ່ນສາມຕົວເລກໃນເວລານີ້
ຂອງການ ຮັບ ຂອງພຣະຄຣິດ wha wha, ສິ່ງທີ່ມີ ຈັນຍາບັນ
1202 ຕາຕະລາງທີ່ມີທັງຫມົດທີ່ມີກໍານົດແລະຖ້າຫາກວ່າ
ທ່ານກໍາລັງ ຊອກຫາມັນຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນໄດ້
ຈະ ເປັນທ່ານ ອາດຈະເວົ້າວ່າແນວໃດ
ມາ ມັນສາມາດມີໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕຜູ້ທີ່ເປັນ
ເປັນຄົນຊອບທໍາ
ຈົ່ງມາຫາພຣະຄຣິດຜູ້ທີ່ເປັນຄວາມຊອບທໍາຂອງເຮົາ
ແລະ Sanhedrin como como se dongs ໂອ້ຍ
ຍົກເວັ້ນສໍາລັບການ avec pathologist ໄດ້
returnable
ແຕ່ມີເຫດຜົນສໍາລັບການທີ່ ຈະສາມາດ
ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ okay ດັ່ງນັ້ນແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະອະທິບາຍວ່າ
ໃນປັດຈຸບັນ
ມັນຫນ້າ ຕື່ນເຕັ້ນ ຫຼາຍ Oh oh , ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນຖ້າຫາກວ່າ
ELISA ເອື້ອຍ ມີ passage ວ່າລາວ
ສາມາດອ່ານໄດ້ຫລືທ່ານ ສາມາດອ່ານຫລືໃຜສາມາດເຮັດໄດ້
ອ່ານ ຈະເບິ່ງວ່າທ່ານ guys ຈະຊະນະພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ
ດີສໍາລັບດົນຕີແລະມັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ
ຖ້າທ່ານດຶງຂ້າພະເຈົ້າມາແຕ່ວັກ
ສິ່ງທີ່ເປັນ ຫົວຂໍ້ຂອງບົດ Khedira
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຂະຫນາດໃຫຍ່
ພື້ນຖານ ໃນແຟ້ມຍັງເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າທີ່ ດີ
ຕົ້ນສະບັບ 259 ສໍາລັບການສະຫນອງດົນຕີເຮັດແນວໃດ
salsa calculus ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າເຫັນ
ນີ້ແມ່ນ Cruz ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ດີ. ຜູ້ຊາຍລາຄາ
ກໍາ ລັງຈະອອກຈາກເວທີ
ທ່ານກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ປືນ ຈະຢຸດເຊົາການ ຂ້າ
ຢູ່ຈາກແລະຄິດວ່າພວກເຂົາ ສາມາດສ້າງໄດ້
ເວທີທີ່ດີກວ່າ ທ່ານສາມາດພິເສດ
bookkeeper ແຕ່ທ່ານອາດຈະ ຕັດຈາກ
ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ ວັກທໍາອິດ
ມັນເປັນ ສິດທິທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກະທໍາຂອງທ່ານ
ເດີນທາງຫຼາຍແລະຢູ່ໃນທີ່ນີ້ທາງ
ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະໄດ້ຮັບຜູ້ຊາຍກັບ
ກັບຄືນມາໃນເວທີນາງໄວ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
school bully
ປະຊາທິປະໄຕຍ Mahajan Sonipat ແມ່ນໂດຍ
ເລົ່າເລື່ອງ ປະສົບການຂອງພວກເຮົາທີ່ທ່ານຮູ້
Hodges ກ່ຽວກັບການຝັງສົບຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ມີຫຍັງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ເຮັດ ຢູ່ທີ່ນີ້ ພຽງເລັກນ້ອຍ
ສອງມື້ທໍາອິດ ມັນສາມາດເຫັນ Annie
ຮູບພາບ dookhan ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການກັບຄືນໄປບ່ອນ
ເຂົ້າໄປໃນ ປະວັດສາດຂອງຂ້ອຍເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ເດີນທາງໄປສຶກຝ່າຍວິນຍານ
ການຂຶ້ນເນື່ອງຈາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມີເວລາທີ່
ແກ້ວໄດ້ຖືກຕັດຈາກ ປາກ
ຖ້າທ່ານ ຮູ້ວ່າ Kearney P ພຽງແຕ່ ໄກ່ T ເທົ່ານັ້ນ
ສັດ Tonya ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຢູ່ໃນເວລາທີ່
ພື້ນຖານໄດ້ຮັບການວາງໄວ້ຖ້າທ່ານ ເຫັນ
ຄືມີພຽງແຕ່ໂງ່ຫລື 24v
ແລະມີ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການບອກວ່າ
ປະຫວັດສາດ ລູກລູກລູກຈິງ ແມ່ນ
ສິບສອງທີ່ອີງຕາມ ຈິດໃຈຂອງ
ຄໍາພະຍາກອນສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນກັບຄືນມາ
ພື້ນຖານ ISA ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຫນ້ອຍ Eva Oh
ເບິ່ງມັນ ບໍ່ແມ່ນ Tony ຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ທີ່ ໂງ່ຫລື
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານ
ເຂົ້າໃຈ ແນວຄິດນີ້ ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາ
ກັບການສຶກສານີ້ຄ້າຍຄືກັນ cuckoo cuckoo
cuckoo cuckoo head a volcano Okanagan
ແຕ່ລະຄົນອື່ນໆດັ່ງນັ້ນທ່ານຕ້ອງການອ່ານທີ່ທໍາອິດ
ຫຍໍ້ ແລະພາສາຝຣັ່ງສະບາຍດີພວກເຂົາມີ
ຂໍຂອບໃຈທ່ານ ດີ Geoffrey de novo Romney I
ພິຈາລະນາມັນຂໍ້ຄວາມແມ່ນແທ້
Aikido ຂໍໂທດ ສໍາເລັດສົມບູນ
lava ເຖິງ ເຂົ່າ acaba le Sioux Falls
idealist ຊັກຊ້າເບິ່ງເຫັນເສັ້ນທາງຜ່ານ
ແພລະຕະຟອມຝ່າຍກົງຂ້າມ Castillo ແຂງໃນ
inaudible V apotheosis ການຄິດໄລ່ການຄິດໄລ່
pad ຈາກອົງການກວດສອບຕ່າງປະເທດ
cotton del compensate the cantata Reza
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມລຶກລັບ ວ່າການ ປະຕິວັດ yo
apothecary aminoacyl Bacchus ກົງກັນຂ້າມ a
novella perfectly circular ກັບ Abu Khalil
ທຸກຄົນ ມີເງື່ອນໄຂໃນເດືອນເມສາ
billahil pootis ວັດ V Kolkata ກັບ
ຊຸດແມ່ນ ຍານພາຫະນະຄລາສສິກກັບສະເພາະໃດຫນຶ່ງ
ຄອບຄົວທີ່ສຸດຂອງເວທີມັນຄວນຈະ ເປັນ
ວົງຈອນການເສຍຊີວິດຂອງ ທ່ານເມືອງຂອງ
ຟັງ ພຽງແຕ່ ທ່ານ ພຽງແຕ່ Telangana ສາມັນ
ຄວາມສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ເວລາໃນການຕໍ່ສູ້ໃນ
ricotta cannoli ຜູ້ອາວຸໂສອາ ຊີບນັກສມັກເລ່ນ
ບໍ່ມີມາດຕະຖານບາງຢ່າງໃນລະດັບຂອງ zombies
ທ່ານຈະຕ້ອງອອກ ຍ່າງ ສອງເທື່ອ
circuit of calculon a tippler has a
ເຊື່ອງເວທີສໍາລັບ sushi ໃນ hokey
ເຄື່ອງຫມາຍກ່ຽວກັບ ແປ
ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບ ປະຫວັດ ຂອງ
ການພັດທະນາ ຄວາມຈິງ ເຫຼົ່ານີ້ ມັນເປັນ
ຖືກອອກແບບມາເພື່ອນໍາກັບຄືນສູ່ ປະຊາຊົນ
ຄວາມຈິງ ທີ່ ເຄີຍມີຢູ່ໃນ ຄວາມຈິງ
ຈະ ໄດ້ປະໄວ້ ເປັນບາງໂອກາດ
ວິດີໂອວິດີໂອ Kiev ແມ່ນລັດເຊຍ
ປະຊາຊົນ ສ່ວນຫຼາຍ silicate ສັງຄົມ
ຈາກ ເຮືອນທີ່ເຮົາມັກຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ພ້ອມກັບ
ອີເມລທີ່ ກະລຸນາເຮັດດັ່ງນັ້ນໃນປັດຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານ
ໃນຫ້ອງ ນີ້ບໍ່ມີເວລາທີ່
ຄວາມຈິງທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງສິ່ງນີ້
ຂໍ້ຄວາມໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ ໂດຍບໍ່ມີຄໍາເຫັນ
ຄະນະ ຊຸມຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍ
Vinicio ພຽງແຕ່ຮູບແບບຂອງ ການ ລົງໂທດ ສິດອໍານາດ
ສະນັ້ນທ່ານບໍ່ຮູ້ແທ້ໆ
ຄໍາອະທິບາຍໃນພຣະຄໍາພີສໍາລັບການ ເຫຼົ່ານີ້
ຄໍາສອນ ທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຕໍ່ລາວ
ແຕ່ສໍາລັບການຄ້າຍຄືກັນຖ້າທ່ານເຫັນ
PSone ຂະຫນາດໃຫຍ່ ຈະເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາສາມາດບໍລິໂພກມັນໄວ້ກັບຂ້ອຍດັ່ງນັ້ນ
ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນໄປບ່ອນໄປໄດ້
ຜົນກໍາໄລພວກເຮົາຈະເຫັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງໂຮງແຮມ ໃຫມ່
layer ສຸດ 9/11 ທັງຫມົດ septum ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາຂອງພຣະອົງ
ປະຊາຊົນກັບຄືນໄປບ່ອນໄປ ຕາມເສັ້ນທາງ ເກົ່າທີ່ ເຮັດຢູ່ຫ່າງຈາກ
ຄຣິສຕຽນຍັງເປັນໂຊກດີແລະ ຢູ່ທີ່ 9/11
ເສັ້ນທາງເກົ່າເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນ ເຄື່ອງຈັກທີ່ຖືກຕ້ອງ
ປະຫວັດສາດມັນເປັນການແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນແມ່ນຍັງ
ສ້າງຢ່າງສົມບູນ
ແຕ່ຖ້າສິ່ງທີ່ຂ້ອຍ ເວົ້ານັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ
ເນື່ອງຈາກວ່າຢູໂຣໄດ້ ຢ້ານ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອ ວ່າ
ມັນແມ່ນ ຈໍາເປັນທີ່ຈະຂາຍມັນຢູ່ຫຼາຍໆຢ່າງ
ພະຍານ Shoku giacomo ນີ້ແມ່ນ
ໄລຍະເວລາພື້ນຖານທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະເວ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາທ່ານ
ແລະດັ່ງນັ້ນຖ້າວ່ານີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່
ພື້ນຖານ ໄດ້ ຖືກວາງໄວ້ ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການ
ເຈົ້າຫນ້າ ທີ່ໂງ່ຈ້າໃນຕອນກາງຄືນ ໄດ້ ວາງມັນຢູ່
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ ປະຫວັດສາດນີ້ຈະ ເປັນໄປໄດ້
ຫຼຸດຜ່ອນມັນແມ່ນເພື່ອຖາມວ່ານີ້ແມ່ນປະຫວັດສາດ
ຂອງພື້ນຖານ ດັ່ງກ່າວເປັນປະຫວັດສາດສໍາລັບ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານກໍາລັງ ກັບຄືນມາ
ກັບເສັ້ນທາງເກົ່າຖ້າທ່ານ ໄດ້ຮັບ ສັງຄົມ
ພຽງເລັກນ້ອຍແມ່ນຍັງມີ ລາຄາຖືກແລະທີ່ນີ້ທ່ານ
ຈະຕ້ອງກັບ ຄືນຫາພໍ່ອາຍຸຖ້າຫາກວ່າ
ທ່ານ ທໍລະນີໂຊກຮ້າຍແຮງກໍ່ລະມັດລະວັງເກີນໄປເພາະວ່າ
ພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍດ້ວຍ
ການເລີ່ມຕົ້ນ ປ່ອຍ Co2 Olazabal
lucuma ຄວັນຢາສູບດັ່ງນັ້ນຢູ່ 9/11 ພວກເຂົາ ມີອາຍຸແມ່ນ
ປະຫວັດການ millerite ທ່ານ okay ສັງເກດເຫັນ calmly
ໄດ້ຟື້ນຟູຢ່າງເປັນທາງການທັນທີແຕ່ນີ້
ພວກເຮົາເຫັນ ເສັ້ນທາງເກົ່າທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ
ກັບ ໄປ
ທ່ານຫມໍຂອງຊິລິໂຄນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ແມ່ນ
ເສັ້ນທາງ ເກົ່າ ຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນນີ້
ປະຫວັດສາດທີ່ນີ້ ທ່ານມີ 32 ຄົນຂອງ Alice ແລະ
ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດ ຖ້າທ່ານ ສາມາດເຮັດໄດ້
ການຍົກເວັ້ນໃນປະຫວັດສາດນີ້ນີ້
ການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ນໍາສະເຫນີປະຕູ
ຮູ້ສຶກວ່າມັນຄວນຈະເປັນສະເພາະຂ້າພະເຈົ້າ
ປົກກະຕິແລ້ວ ດີແຕ່ວ່າການສຶກສາໂດຍສະເພາະນີ້
ຢູ່ທີ່ນີ້ missus ມັນຈະເຫັນໂດຍສະເພາະ
ມີອຸນຫະພູມຢູ່ໃນ
ການແຈກຍາຍ ຂອງ x2 ໃຫມ່ຈູງສາດສະຫນາ
ປະກອບອາຊີບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງຂອງ
ບໍ່ ແມ່ນທີມງານ phadke ແມ່ນທັງຫມົດ
ສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງທັງຫມົດເຊື່ອມຕໍ່ ສັ້ນ
manga deconstruction ທີ່ຖືກນໍາມາໃນ
ປະຫວັດສາດກັບຄືນມາບ່ອນນີ້ວ່າມັນ ແມ່ນ ຂອງຂ້ອຍຫຼື
ລະດັບທີ່ທຽບເທົ່າພາກສະຫນາມແລະທ່ານຈະ
ເອີ້ນ ວ່າ ຫີນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນີ້ ມີການ ວາງໄວ້
ໃນ ພື້ນຖານ ໃນທີ່ນີ້ໄດ້ຮັບມັນ
ດີໃຈທີ່ຮູ້ກັບເຈົ້າ , ແຕ່ວ່າຂ້ອຍມີຫຼາຍປານໃດ
ຮູ້ບາງຢ່າງຂອງ ທ່ານແຕ່ວ່າມີຫຼາຍປານໃດ
ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ສາດສະດາ
ກ່ອນທີ່ຈະອອກ ອາກາດໃນອາທິດນີ້ ,
ພວກເຮົາທໍາລາຍລະບົບການເມືອງເທົ່ານັ້ນ
ແຫຼ່ງເປີດ ຫຼືຄໍາເວົ້າຂ້າງເທິງຂ້າງເທິງ
ມັນຫນຶ່ງສອງ ສາມສີ່ຫ້າຫ້າຫົກ
ແປດເກົ້າອາດເປັນເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີໄພພິບັດ
ບໍ່ມີຂໍ້ຄຶດທີ່ ຫມາຍເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງນິວເຄຼຍນິວເຄລຍ
ຊຸມຊົນວັດສະດຸແລະບາງທີອາດ ແມ່ນວ່າ
ທີ່ໄດ້ຍິນມັນ
ມມ circulatory ບໍ່ໄດ້ internalized ໄດ້
ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ຄວາມຈິງ ເຫລົ່ານີ້ ຮູ້ ສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງ mythology ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຫມັ້ນໃຈ
ຄວາມພິການໃນເວລາທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່
ການໂຕ້ຖຽງ ແມ່ນກ່ຽວກັບການອະທິຖານ
ການປ່ຽນແປງ ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍໆ yahoo
ເປັນກະສັດພຽງເລັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ເຫັນທັງຫມົດ
ອາດມີໂອກາດທີ່ຂ້ອຍເວົ້າວ່າຂ້ອຍ ບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າໃຈ ທັງຫມົດແສງສະຫວ່າງຈະ shine ອອກ
ຂອງ ການສິດສອນ ນີ້ ເປັນ cds locum ໃນ Colaba
ເພື່ອໃຫ້ຄລິກໃສ່ ແອວເດີ Lumiere Super ຜູ້ໃຫຍ່ເວົ້າວ່າ
ສໍາລັບ vanilla ແລະຈຸດປະສົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄປ
ເຂົ້າໄປໃນຄວາມເລິກຂອງເນັດໃນອັງກິດແມ່ນ
epidural ຖ້າຫາກວ່າປະລິມານທີ່ດີທີ່ສຸດ Salafist
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນການປ່ຽນແປງແບບສະເພາະນີ້
ໃນທົ່ວປະຫວັດສາດຂອງຂ້ອຍ poem ເປີດແຫຼ່ງ
modo de profesor work equivalent
ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າມີອາກາດ - ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າແລ້ວ
ເບິ່ງການພັດທະນາບັນນາທິການທີສອງ G ທັງຫມົດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນບັນທຶກດຽວກັນ - Lily - Lily Oh
ທັງຫມົດ
comedian Philemon ລິ້ງຄ໌ແມ່ນ 3 1
ປື້ມ ປະສົມປະສານໄດ້ ທັນທີ
comedian ເຂດບໍ່ເຫມາະສົມແຕ່ວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ແມ່ນ
ໄປ ແຕະຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້. Elvis-
ນາງຈະເຮັດ ອາຫານແລະນີ້ແມ່ນເພື່ອ
ແຈ້ງການກັບຫນ້າທີ່ຂອງຖັນ ທ່ານຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ ມີທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາໃນປະຫວັດສາດອັນສັກສິດ
ໃນທີ່ນີ້ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຈະລວບ ລວມເອົາ
ຄວາມປອດໄພພິເສດ ແຕ່ຂ້ອຍມີພຽງພໍ
ຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາມີ ປະຈັກພະຍານ
ຂອງສອງ ຫຼືສາມເຊິ່ງແມ່ນ Shiva Simone
ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ອນຫນ້ານີ້ເພື່ອໃຫ້ການສົນທະນາກັນ
ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດຮັບຮູ້ທຸກໆຄັ້ງ
ສາມຫນຶ່ງປະສົມປະສານໃນຄໍາສັ່ງທີ່ເປັນ
ສຸມໃສ່ປັບປຸງໂຮງຫມໍໃນການ ຈັດການ
ມັນ bonobo ວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນ ວ່າມີ
ແມ່ນ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ແລະ
ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ທັງຫມົດທາງລົງໄປຫາ ທີສອງ
ມາ ຢູ່ໃນຄລີນິກທ່ານຈະຍູ້ໃຫ້ Akio
ໂດຍຜ່ານ ການປິດ ໂຮງຮຽນ ບອກ ພວກເຮົາເຮັດທັງຫມົດ
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບ ວ່າມີບາງ
ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາຍໄປ zombie desuka Walker yeah
da ki ສໍາລັບ moco ແຕ່ພວກເຂົາຈະຍັງຄົງ ຢູ່
ວ່າລັກສະນະຂອງ ກ້າມ ດຽວກັນ
ນີ້ແຫຼມທ່ານສືບຕໍ່ເດີນຫນ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານ
ຄິດໄລ່ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທັງຫມົດເບິ່ງຄອບຄົວດຽວກັນຫຼາຍ
ຄຸ້ນເຄີຍ
ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຍັງມີ ຢູ່ໃນນີ້ແມ່ນ Kiba
wqc ແມ່ນພໍ່ຂອງມະນຸດຊາດ ໃນ ຕົ້ນປີ
bailed ມະນຸດໃນສອງພະຍານ
ນາງຈະເຮັດວຽກເປັນທີມ ຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າລາວເປັນຄົນລາວ
ຜູ້ສ້າງຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງ ການແມວ ໃນໄລຍະພວກເຂົາ
ແຕ່ ລາວເປັນພຣະບິດາຂອງເຮົາ
ທ່ານ ຮູ້ວ່າການ ກະກຽມຢູ່ໃນລະດັບຫນຶ່ງ
ບໍ່ເຫັນດີນໍາສະນັ້ນ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ
ພໍ່ຂອງມະນຸດຊາດ ແມ່ ຂອງພວກເຂົາ ຈື່ຂ້ອຍ
ຄົນມະຫາສະຫມຸດແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຕໍ່ໄປແມ່ນ
ໃນ Lucas ano ສະມາຊິກຄອບຄົວທັງຫມົດ ທີ່ຈະ ຮັກ
ຄວາມຊື່ສັດແລະພໍ່ຂອງມະນຸດຊາດແມ່ນ
ມີ ທ່ານຈະເຫັນ ມະນຸດຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ
ບ່ອນທີ່ພໍ່ຂອງມະນຸດຊາດ ພວກເຮົາມີ
ທຸກໆຄວາມສາມາດ ມີຢູ່ໃນລະດັບຫນຶ່ງ
ທີ່ເປັນຫນັງສືຕະຫລົກຫຍັງໂລກທັງຫມົດ
ຖືກທໍາລາຍແລະ ລາວເປັນພໍ່ຂອງ
ໂລກຂອງ discreetly ຫຼາຍສົບຜົນສໍາເລັດ
ລົບລ້າງ ທີ່ນີ້ທ່ານເຫັນ ສະມາຊິກໃນ ຄອບຄົວ
ໃນທີ່ນີ້ໃນແງ່ ຂອງ divine ແມ່ນໄຂມັນ
ຂ້ອຍເປັນດີວີດີແລະວິນຍານລາວຢູ່
ຄອບຄົວດຽວກັນໃນປັດຈຸບັນທາງວິນຍານ
ທ່ານ ຈື່ຂ້າພະເຈົ້າແລະລາວເປັນພໍ່ຂອງ
ມະນຸດ
lafiel ທ່ານ manatee ແລະເຂົາເປັນພໍ່
ຂອງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍ
ມັນກໍ່ ໄດ້ສ້ອມແປງ Potomac ໃນ Bukavu
ນັ້ນກໍ່ແມ່ນລັກສະນະຂອງການ ເຫຼົ່ານີ້
ເຊື່ອມຕໍ່ Luke Luke ລັກສະນະ ຂອງ
ສັນຍາ ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ລົງມືກັບພວກມັນ
ປະເພດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ເທົ່າທຽມກັນກັບ
ການເຊື່ອມຕໍ່ convexity noodle ທີ່ນີ້ມັນ
ຄອບຄົວ ບໍ່ມີລະດັບຫ້ອງຮຽນໃນຄອບຄົວຢູ່
William ແຕ່ພວກເຮົາ ແຕ່ຄອບຄົວສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜູ້ນໍາຂອງປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ມັນຕົວຈິງແລ້ວ ປະຊາຊົນ Jenny Joel ກັບ
ຊາວຢິວຍັງເປັນຜູ້ນໍາຂອງປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ປ່ຽນແປງ kakadudude ໃຫມ່ທັງຫມົດ ແຕ່ນີ້ແມ່ນ
ຜູ້ນໍາໃຫມ່ Melissa ທ່ານຈະເປັນທູດສະບາຍດີ
ໃນທີ່ນີ້ ທ່ານເຫັນເຫລົ່ານີ້ເປັນຜູ້ນໍາຂອງ
ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ຄົນເປັນພຽງແຕ່ ສໍາລັບຊາວຢິວແຕ່ພວກເຂົາກໍາລັງ
ບໍ່ ຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ເປັນປະເພດດຽວກັນ
ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄືກັນກັບຕົ້ນຕໍນີ້
Papa Lou mem Kelly ທີ່ສໍາຄັນ ຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າ
Marian ແລະ Aaron ທ່ານສາມາດ ເຊື່ອມຕໍ່
ພວກເຂົາມີ Eli Hophni ແລະ Phineas Phineas
ຢູ່ຈຸດໃນປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າຈໍານວນຫນຶ່ງ
Yahoo Miriam ລວມເອົາການລວບລວມ
ທຸລະກິດອິນເດຍແຕ່ພວກເຮົາກໍາລັງບໍ່ໄດ້ໄປ
ເວົ້າ ວ່າກ່ຽວກັບ ຜູ້ຊາຍ ໂມເຊ ໃຫ້ຂອງທ່ານ
ພະນັກງານຖ້າວ່າ ທ່ານຍ້າຍສະມາຊິກຄອບຄົວເຮັດ
ສາມາດໄດ້ຮັບການ modeled ໃນ infamy ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ສະມາຊິກ ໃນ ຄອບຄົວ ອາດຈະຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງ ຊາແຕ່
ສະມາຊິກຄອບຄົວເລືອດບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຮ່າງກາຍຂ້ອຍ
ໄດ້ຫຼຸດລົງທີ່ ບໍ່ຊື່ສັດແຕ່ຍັງໄດ້ເຮັດມັນຕໍ່ມາ
ມີທັງຫມົດ ຂອງ ຜູ້ນໍາຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດ okay ຢູ່ທີ່ນີ້
ທ່ານເບິ່ງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີມງານໂທລະສັບມືຖືໃນ
ສໍາລັບ ຂ້າພະເຈົ້າມັນກ້າວຫນ້າ
ອາດຈະ ໃຫ້ອະໄພ ທ່ານໄດ້ຫຼາຍກວ່າແຕ່ຕອນນີ້
ບໍ່ມີ ຜູ້ນໍາ ຫລື ຜູ້ນໍາ ຄົນທໍາມະດາ
ບໍ່ໄດ້ຍ່າງ ຂອງ ກະສັດ ຂອງປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າມັນເປັນ
ພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອເຮັດແນວໃດນີ້ບໍ່ໄດ້
ສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ ມັນກໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນ
ຄວາມຈິງຖ້າທ່ານມັກ ເຮັດຍ້ອນວ່າກ່ອນຫນ້ານີ້
ລາວເປັນຄົນທີ່ມີ ສິບສອງຊົນເຜົ່າແລະມີຊີວິດຢູ່
ລາວ ຈະເປັນຄົນທີ່ຕ້ອງພະຍາຍາມ
ທ່ານຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອ Hawaii ພວກເຮົາ
ແຈກຢາຍມັນ ເມັດ ທັງຫມົດ ເມື່ອ ທ່ານ ຢູ່
ມີສາມາດຈະດີເລີ່ມຕົ້ນ
ຄົນບໍ່ເຮັດ ແທ້ໆວ່າ ທ່ານຈະສິ້ນສຸດແລ້ວ
Kings luckily ສິ່ງທີ່ຈະມີຄວາມມ່ວນ
ຄົນຂີ້ຮ້າຍຄົນຫນຶ່ງ ຕໍ່ທ່ານຍັງເປັນກະສັດ
ການຄວບຄຸມກະ ຕືລືລົ້ນຂອງ ກະສັດປີສາດຍັງຄົງ ຢູ່
hwacha
ແຕ່ລະຄົນຂອງ ກະສັດ ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ
decree mr Kell ເຮັດເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ
ອາທິດແລະ ຄົນ ເຫຼົ່ານີ້ ຍັງ ມີ
ຕົວເລກສາດສະດາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອງເຂົາເຈົ້າ
ປົກຄອງຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເບິ່ງໃນ
ລັດຖະທໍາມະນູນລັດຖະບານອິນເດຍ ວ່າ
ສອດຄ້ອງກັບດໍາລັດວ່າດ້ວຍການໃຫ້ເທົ່າກັນສໍາລັບ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ od6 ດັ່ງນັ້ນມາລົງໃຫ້
ເວລາຂອງພຣະຄຣິດ
Duke Aiona Gallo ໂດຍ atomically ແລະໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຮັດໃຫ້ການເຫຼົ່ານີ້ໃນທີ່ນີ້ໃນການປະສົມຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າວ່າແຕ່ລະຄົນຂອງສາມ ຕົວເລກນີ້
ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຫດການນີ້
ຄັ້ງທີສອງ ແມ່ນໄດ້ນໍາສະເຫນີ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫຼາຍກວ່າ
ການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາໃນຄໍາທໍານາຍສະເພາະ
ສະນັ້ນ dude ຂະຫນາດນ້ອຍ luckily prophecy
ສະເພາະ ກັບ ສະມາຊິກສະມາຊິກສະພາ ສູງ
ເລືອກເອົາພຣະຄຣິດເພື່ອຕາຍແລະການປະຕິບັດຕາມ
Exodus ແມ່ນກິລາທີ່ແທ້ຈິງ Innova ຕີສຸດ
ຜົນສໍາເລັດ exalt ທ່ານພຽງແຕ່ຍອມຮັບ ISM
ຂອງພຣະຄຣິດ ໃນວຽກງານທາງລຸ່ມຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນ
ການຄັດເລືອກຄລິກສິດທີ່ຈະເສຍຊີວິດ ມັນເປັນ vicuna
ເປັນບ່ອນທີ່ພຣະຄຣິດຖືກຄຶງໄວ້
ເທົ່າກັບ 6
Pentecost ໃນ clip poem ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ
ທ່ານຈະເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້ ເພາະວ່າຂ້ອຍ ຄືເດັກຊາຍ
ທ່ານເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນ ຄອບຄົວ
ສະມາຊິກພັກ goofy ເບິ່ງເຫັນ
ມືຖື ສະມາຊິກຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ ມີ
ເປັນຕົວແທນ ສາມຂໍ້ເທວະດາ
ທ່ານທຽບເທົ່າ 30 ຮູບຖ້າທ່ານໄດ້
ເບິ່ງ ວ່າມັນມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ທ່ານຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ກັບຄໍາສັ່ງລະຫັດສໍາລັບ ຂ້າພະເຈົ້າ
ກະລຸນາໃຫ້ພວກເຮົາອອກຄໍາສັ່ງແລະຄໍາສັ່ງເປັນ
ຂໍ້ຄວາມ ຂອງສິນຄ້າມັນມີກົດຫມາຍ
message mr ligand ແຕ່ວ່າໃນທີ່ນີ້ມັນບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ການຫຼຸດລົງຫຼາຍມັນເປັນສາດສະດາ
ຂໍ້ຄວາມ ໃນການ ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເປັນລູກຄ້າ ເພາະວ່າ
ສໍາເນົາທີ່ກໍາລັງປ່ຽນແປງຈາກຂໍ້ຕົກລົງ
ກັບຄໍາທໍານາຍ ແລະລົງຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອວ່າທ່ານຈະ ຮູ້
ຄໍາທໍານາຍຂອງ Clarion ເມື່ອ ມີຄຸນຄ່າ
ກ່ຽວກັບ ເວລາສາມຂ່າວສານທູດສະຫວັນ
ມາ ໃນ ozone Miller iZotope ຂອງ Eve
ກ່ອນຫນ້ານີ້ທ່ານເຫັນນາທີ ສາມ
ການຫຼຸດລົງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນທາງການໃນ
ສາມຂໍ້ສາມສາມເທວະດາລະດັບ Josie
ຫຼື ຂ້າພະເຈົ້າຮູບພາບຂໍ້ຄວາມ
ສະນັ້ນມັນທຸກເຊື່ອມຕໍ່ ຫມາ ດຽວກັນ struck
ຢູ່ໃກ້ກັບ ກາງແມ່ນມີໂດຍກົງ
ການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ທຸກໆ ໃນ
ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການປິ່ນປົວ
ການຕິດຕາມ yo ແລະມັນແມ່ນລໍ້ຢູ່ພາຍໃນ
ລໍ້ ທີ່ Ezekiel ເຫັນໃນ
sanctuary llaves filly ຜູ້ທີ່ Tony ຜູ້ທີ່ເປັນ
ລາຍລະອຽດເປັນ cocktail ຕາແລະເອື້ອຍ
ສີຂາວບອກພວກເຮົາວ່າໃນເວລາທີ່ເອເຊກຽນຢຸດເຊົາ
ພວກເຮົາ quilt ພາຍໃນ Wales ໃນທີ່ສຸດ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ເບິ່ງເຫັນຫຼັກສູດທີ່ບໍ່ຫນ້າທຶ່ງ
ຜູ້ທີ່ ມີພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ລາວເປັນຄັ້ງທໍາອິດ
ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າສັບສົນທ່ານສາມາດຢູ່ພາຍໃຕ້
layer ບາງຄັ້ງແຕ່ມັນເຮັດວຽກໄດ້
corollary sparkle-cola
ແຕ່ວ່າມີຈຸດຫນຶ່ງໃນເວລາ ທີ່ລາວຢູ່
ເຫັນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຢ່າງສົມບູນແບບກາງສິ່ງທີ່
ພວກເຮົາ ຮຽນຮູ້ແມ່ນເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງ
psychopathic ແລະລາວເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າ
ໂທຫາ ເທົ່າທຽມກັນ ຖ້າຫາກວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ເຫລົ່ານີ້ ຫ້າສິບ
ອາວຸໂສແມ່ນລໍ້ ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ແລະ
ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຈະ ມີຄວາມ ພໍໃຈ simcha ຄັ້ງທໍາອິດ
ເວລາທີ່ທ່ານເບິ່ງພວກເຂົາໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ premiere
Vogel ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ
ຕິດ​ຕາມ
ປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼື ຊົ່ວ ແຕ່ພວກເຂົາ
ກໍ່ບໍ່ຄວນ ຈະ Mifflin Ripper ໄດ້
ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານໄດ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ
ເສັ້ນທາງ ແກ້ໄຂແຕ່ເອົາ ວິດີໂອ
Clina Linda Lee ຮູບແບບທີ່ເປັນ
ສາມປະສົມປະສານຫນຶ່ງ ກິນອາຫານຂອງຊຸມຊົນ
ຕົວທ່ານເອງ ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຄົນອື່ນ
ຕົວຢ່າງ ຂອງເສັ້ນຕາມສາຍທີ່ທ່ານຮູ້
ສາມາດທີ່ທ່ານສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ພຽງແຕ່ຂອງໄດ້
ຄຸນລັກສະນະທີ່ ທ່ານພົບເຫັນຢູ່ໃນ
ການປະຕິຮູບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວຂໍ້ Shikoku gotta
ຍ້າຍອອກຈາກ ແຕ່ນີ້ສາມຫນຶ່ງ
ການເຊື່ອມໂຍງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ກັບ
ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ ຫຼື corpus
ເປັນຕົວແທນ ປະຫວັດສາດຈາກສວນຂອງ
ເອເດນກັບ ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ ຂອງພຣະຄຣິດ
ໂອກາດ ແຮງດັນຂອງຊາວຫນຸ່ມເຍຍລະມັນອາຍຸສິບສອງໃຫມ່
ໂຮງຮຽນ ໃນ ຄັ້ງທີສອງໃນເວລາທີ່ທ່ານຕັດສິນໃຈ
okay ດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເຫນີວ່າຄັ້ງທໍາອິດ
ທີ່ໃຊ້ເວລາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີ ມັນເຊັ່ນນີ້ pretty
ຫຼາຍ fuckers laponia ກົງກັນຂ້າມກັບມັນເປັນ
ປົກກະຕິແລ້ວຈະແຈ້ງ LT ກາຍເປັນຫຼາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາຈະໂຮງແຮມ meanie ຂ້າພະເຈົ້າ
ປ້ອນຢູ່ ທີ່ນີ້ຄວາມຜິດຫວັງຂອງ
ຜົວແມ່ນ ຮູບແບບການ pop ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼັງຈາກ
ສາມທ່ານມີ ເຄື່ອງຫມາຍນີ້ຂ້ອຍໃຊ້
ນະໂຍບາຍຄວາມເສຍຫາຍຕະຫລາດຕະຫຼາດແມ່ນມັນ
ຕ້ອງການສາມາດ UT ຢ່າງເປັນທາງການຄລິກດັດແກ້ຂໍ້ມູນ
ຂ້າພະເຈົ້າ ສາມາດ ເຮັດໄດ້ໃນ ສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ອາຄານສີຂຽວສີຂຽວສີ ຟ້າ ທີ່ດີ ແລະ optical
ເບິ່ງວ່າສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໃສ່ຢູ່ ບ່ອນນັ້ນຖ້າເຈົ້າ
ເຂົ້າໃຈ ໂດຍບໍ່ມີຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານວ່າເປັນຫຍັງ
ຄວາມຜິດຫວັງທີ່ເປັນຕົວແທນ ຫນຶ່ງ
Roxy ຂອງ Unilever ຈາກ ເຕະເປີດ ເປີດ
ມັນຂຶ້ນສິ່ງທີ່ຈຸດສຸມທີ່ສຸດຂອງທ່ານ
ທ່ານໄດ້ຮັບມັນ
ມັນດີທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບລົດ como ບໍ່ມີພວກເຮົາ
ພວກເຮົາຢູ່ໃນປະຫວັດສາດເຫຼົ່ານີ້ທ່ານ ເຄີຍມີ
ຮູບພາບ disappointed ຫຼື a
ຄວາມຜິດຫວັງ nobility Illustrated
ຊອບແວທີ່ຈະເຮັດ ຜົນກະທົບຫຼືຄວາມຜິດຫວັງ
ນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດຫວັງໃນນີ້
ປະຫວັດສາດບໍ່ພໍເທົ່າໃດ Oct ບົດລາຍງານລາຍລະອຽດຂະຫນາດນ້ອຍ
12 ສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບ ham ເປັນ ພັນລະຍາຂອງ Lot ຫຼາຍ
Lapham Duluth ກາຍເປັນເສົາຫຼັກ
ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ທີ່ຢືນຢັນວ່າພວກເຮົາເວົ້າວ່າ
no
ອາໂຣນລູກຊາຍໄດ້ຮັບ aho Ichabod Ichabod
ຄວາມຮຸ່ງໂລດໄດ້ອອກໄປຄືກັບ Muhammad Ali
Jeroboam com4 Jeroboam ໃຫ້ ກັບທ່ານ
ສິ່ງມະຫັດ ສອງ calves ທອງ ພວກເຂົາເຮັດ
ພຣະພຸດສອງຄັ້ງທີ່ບໍ່ດີຄືກັບ ແກະຂອງອາໂລນ
54p ອາຫານຂອງຕົນເອງຫຼືລົງ Babylon ທ່ານຮູ້
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າໂດຍວິດີໂອນິຍາຍທີ່
ປະຕິບັດຕາມ Ezra ໃນ ບວກກັບ Ezra ແມ່ນ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຊີ້ໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ
ວິທີການຈໍານວນຫນ້ອຍ ຄົນ ອອກ ມາ ຈາກບາບີໂລນ ມັນ
ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງ ຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໂລກຈະສູນເສຍ ການກວດກາຢ່າງໄວວາແລະໂດຍ
ປູມເປົ້າຂ້າມ ຄືສິ່ງທີ່ສະຖານະການ
ຄວາມຜິດຫວັງຂອງ ພວກສາວົກທີ່ວ່າ
ຫຼັງຈາກໄມ້ກາງແຂນຫມາຍເຖິງ
ຄວາມຜິດຫວັງ ຢູ່ທີ່ຕາ Miller ສຸດ
ວັນທີ 22 ເດືອນຕຸລາທີ່ 18 ໃນຄວາມປອດໄພຫຼາຍ
ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ ປະຊາຊົນ ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ
ໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ເທົ່າທຽມກັນ ຂອງ multimedia ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຫຼື
ເຮັດ soccer ກ່ຽວກັບການ ລ້ຽງສັດດັ່ງນັ້ນ ໃນຄໍາພະຍາກອນກ່ຽວກັບ
ໂຕກຽວຖ້າທ່ານບໍ່ຕໍາແຫນ່ງຕາມ
ກັບ ຄໍານິຍາມຂອງ ຝົນ ສຸດທ້າຍ ໃນ
ເອຊາຢາໄດ້ 28 ເຖິງບໍ່ມີອັນແນ່ນອນຈະໄປປາກົດ
ບົດຄວາມບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ ດີທີ່ນີ້
ປະເທດຝຣັ່ງ ຕ້ອງການຄວາມ ຍຸ່ງເຫີຍິງ ຕ້ອງການຄວາມຫມາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ສະເຫມີ
ເກີດຂຶ້ນ ຕາມຄວາມຈິງທີ່ ເບິ່ງເຫັນໂດຍ CGI a
ປະຊາຊົນຈໍານວນຫນ້ອຍມັນເປັນຫນຶ່ງໃນຫຼາຍທີ່ສຸດ
ຄໍາຖາມໃນຂໍ້ຄວາມນີ້ທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວິຊາວິທະຍາໄລ Bolognese
ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຜິດຫວັງ
ມັນດີທີ່ດີ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້
ຄວາມຜິດຫວັງຂອງເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ
ເກືອບຂ້າຫວຽດນາມແມ່ນເປັນໄປໄດ້ ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເດົາມັນສິ່ງທີ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາ
ຄວາມຜິດຫວັງແມ່ນຈະເປັນ ເລື່ອງຮຸນແຮງ
ເພື່ອເປັນການດີທີ່ຈະປ່ຽນຫລືຄວາມຜິດຫວັງ
ແຕ່ວ່າໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຄວາມຜິດຫວັງ
ທ່ານ ຮູ້ຈັກ connive ດັ່ງນັ້ນຮູບແບບການພັດທະນາ
ພວກເຮົາບອກວ່າຄວາມຜິດຫວັງ
ຕົ້ນຕໍແມ່ນເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໂດຍປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດແນວ ນັ້ນ
ໄດ້ ສັງເກດເຫັນ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເອົາມັນຈາກ
ພະຍາດ pathology ຢ່າງແຮງ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບ
ຖາມວ່າຄວາມຜິດຫວັງ ແມ່ນບໍ່ດີ
Monique ຂໍໃຫ້ທ່ານເຮັດແບບຊົ່ວຄາວ
ທ່ານ ອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເວລາໃດ
ອາຈານ Moffat ເຮັດວຽກເພາະວ່າຄໍາພະຍາກອນ
ກ່າວວ່າມັນເກີດ ຈາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານ
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ກັບການສະຫນອງ
ຕໍາແຫນ່ງທີ່ຢູ່ໃນຫລາຍຄີ ແຕ່ເປັນ
ນັກຮຽນຂອງຄໍາພະຍາກອນກໍ່ຍັງ ສາ ມາດ ຮັກສາທ່ານໄດ້
de la coka ເບິ່ງວ່າທ່ານມີພຽງແຕ່ສາມາດຢູ່ໃນ
ເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານ ມີ 10 ຮູບປະກອບຂອງ
ສິ່ງທີ່ ຜິດຫວັງແມ່ນໃນອະດີດ
ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ໄວທີ່ສຸດທັງຫມົດ utility ນີ້
ດ້ານລຸ່ມຂອງ SE loop ແລະເສັ້ນຕາມເສັ້ນ
ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາອາດຈະສາມາດ
ໄດ້ຮັບຮູ້ພຽງເລັກ ນ້ອຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ
ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນ 52 ມື້ ອັດຕາຈະເປັນ
ທ່ານສາມາດ ລາຍງານໄດ້ ຕາມສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າ
ພວກເຮົາສົນທະນາກັບທ່ານໄດ້ ດີແລະພວກເຮົາໄດ້
ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້
ຄົນທີສີ່ນັ້ນແມ່ນ ເກືອບຫມົດແລ້ວ
ເດືອນມີນາ, ເຊິ່ງຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ເກົ້າ
ສິບເອັດ
ທ່ານບໍ່ມີປະໂຫຍດ ທີ່ ປະຊາຊົນທີ່ຈະຍັບຍັ້ງ
ແນວຄວາມຄິດທັງຫມົດນໍາແລະທັນທີ
ກ່ອນທີ່ຈະ 9/11 9/11 ແລະ ຫຼັງຈາກ 9/11 ຢູ່
ລະບົບການລະດັບສຽງ ooh ມັນເປັນພຽງແຕ່ ເພື່ອນຮ່ວມງານ
ຄວບຄຸມ
ແລ້ວ ຄວັນຢາສູບ ໄດ້ຖືກແປກໃຈສະເຫມີ
ສະນັ້ນແມ້ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຄິດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້
ບໍ່ຮູ້ ລ່ວງຫນ້າວ່າລາວຈະເປັນແນວໃດ
ອາດ​ຈະ​ເປັນ
ພວກເຮົາແລະ ບໍ່ມີພວກເຮົາທີ່ທ່ານຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີ ຄໍາຕອບສໍາລັບທ່ານ
ມັນແມ່ນຂ້ອຍໂພດ ກ່ອນຫນ້ານີ້ ແຕ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້
ໂຕ້ຖຽງ ຕໍ່ຄົນອື່ນໆທີ່ຂ້ອຍສາມາດໂຕ້ຖຽງກັນໄດ້
ອາດຈະປັບປຸງຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ducati ເພາະວ່າເມື່ອເອື້ອຍຂາວ
ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງ Miller ໄດ້
ຕາຂອງ killin ສີຂາວ Eskimo kiss
ເອເລັກໂຕຣນິກທັນທີ ຈາກ 1840 ເຖິງ 1844
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄວັນຢາສູບໄດ້ເມື່ອທ່ານເຫັນແມວຂອງເຈົ້າເອງ
ນາງໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈິງຈັງຖ້າຂ້ອຍໄດ້ເຫັນ
Claire ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄປໃສ
ຈະເກີດຂຶ້ນໃນປະວັດສາດທີ່ ພວກເຂົາໄດ້
ປະຕິບັດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ນີ້ຜ່ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ປະຕິບັດ fuck ແມ່ນທ່ານ talkin ໃນໂຕກຽວ
ແຕ່ທ່ານສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າຮ້ອຍແລະ
ສີ່ສິບ ພັນຄົນທີ່ພວກເຮົາມັກຈະມັກ
ketamine ເວົ້າ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້
ປະຫວັດສາດວ່າໃນເວລາທີ່ມັນຊ້ໍາປົກກະຕິ
ທ່ານຮູ້ວ່າການ ປະຕິບັດຄວາມດີ ຂ້າພະເຈົ້າກືນກິນ
ກິດຈະກໍາຂອງຖ້ໍາໄດ້ຖືກປະຕິເສດດັ່ງນັ້ນເວລາທີ່
ທູດສະຫວັນມາລົງ ດ້ວຍ ປື້ມ ນ້ອຍ
ເປີດໃນ ມື ຂອງເຂົາ ເມີເລີລີ ລົງໃນ
1840 ສູນເສຍກິໂລບໍ່ໄດ້ sodomy ທ້າຍຖ້າຫາກວ່າ
ການຕໍ່ອາຍຸ ລຸ່ມໂປຕຸເກດໂອ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ຮູ້ສິ່ງທີ່ ປະຫວັດສາດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ
ມີ ຄວາມຫວານແລະສິ້ນສຸດດ້ວຍ
ຄວາມຜິດຫວັງແມ່ນຈະເປັນຕົວແທນ
ພາຍໃນສ່ວນ ok ok ເບິ່ງ Sketchy Slavic
Euclid USADA Villarreal ຈາກ Aleppo
ຫວັງວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາກໍາລັງຕ້ອງການ
ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ທ່ານມີໃຫມ່
ອົງປະກອບ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໂຕ້ຖຽງກັນໄດ້
ສາມາດໂຕ້ຖຽງ ປະກອບມີທ່ານແລະ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້
ການໂຕ້ຖຽງແຕ່ວ່າທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້້ໍານົມກໍລະນີ
ກັບທ່ານ ນັ້ນແມ່ນຫນຶ່ງຮ້ອຍສີ່ສິບສີ່
ພັນ ມັນບໍ່ມາຈັບຂ້ອຍອາດຈະ
ຮູ້ວ່າຄວາມຜິດຫວັງແມ່ນ ຫຍັງທໍາອິດ
ຫນ່ວຍບໍລິການ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ຖືກວາງໄວ້ຫຼາຍເພາະວ່າ
ພວກເຮົາແມ່ນ ຄົນທີ່ຖືກຊີ້ໃຫ້ກັບຄືນມາ
ປະຫວັດສາດເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ Camus ບາງຫວັງ
ຢ່າງຮຸນແຮງກັບ G ກົງກັນຂ້າມ ແຕ່ວ່າ
ຄວາມຜິດຫວັງບໍ່ເຄີຍມີຄວາມໃຫຍ່
ບັນຫາກັບຂ້າພະເຈົ້າ ນີ້ແມ່ນນາຍຈ້າງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຂ້ອຍ
ບອກບັນຫານ້ອຍລົງແລະຂ້ອຍ ບໍ່ໄດ້
ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນແຕ່
ມັນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບພວກເຂົາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ
ໃນກໍລະນີທີ່ມີ ສີ cuticle silky
ມັນເປັນຜົນກະທົບຂອງວິໄສທັດໃນທຸກໆ
ຄວາມຜິດຫວັງແມ່ນຜົນຂອງທຸກ
ວິໄສທັດ ຈາກທ່ານເວົ້າວ່າການເຂົ້າເຖິງຢ່າງແທ້ຈິງ
ການເຄື່ອນໄຫວເຮັດແນວໃດທ່ານຫມາຍຄວາມ ວ່າເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ເຫັນດີນໍາ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຜິດກັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ເຫັນດີນໍາ mr. Shue ແຕ່ຂ້ອຍອອກໄປ
ຂອງ mold ແມ່ນ ວ່າທັງຫມົດ
okay okay ໃນໄວໆນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າໃນ
ການຜະລິດຂອງ ພາຍໃຕ້ການ
ຫົວຂໍ້ ໂຕ້ຕອບທີ່ ພວກເຮົາມີທັງຫມົດ
ຂໍ້ມູນ ກ່ອນແລະຈອງ
ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ ການ surprised ແປກໃຈໄດ້
ຈະ ວ່າພວກເຮົາບໍ່ແປກໃຈ
ແມ່ນຫຍັງບາງທີນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເດົາຂ້າພະເຈົ້າປະເພດຂອງໄດ້ຮັບ
ເຫດຜົນທີ່ມັນມີເພາະວ່າທ່ານຮູ້ຂ້ອຍ
ການເຮັດວຽກເພື່ອເຂົ້າໃຈແນວທາງພາສາຝຣັ່ງທ່ານ
ເວົ້າວ່າອົງປະກອບແມ່ນສີ່ ທິດທາງແຕ່ວ່າ
ຂ້ອຍຕ້ອງການຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ ເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍເວົ້າ
ຂ້ອຍ​ເວົ້າ
miss vid Kurtis kool GG 235499 my
pussy ແລະການສະແດງອອກໃນ Ezekiel 12
23 ຫຼື 25 ຜົນກະທົບຂອງ ທຸກວິໄສທັດ
ນ້ໍາໄດ້ເຫັນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ເຮັດ ງານບຸນ
26:25 acetone Samsung ແມ່ນມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ
ປະໂຫຍດການສະແດງອອກຜົນກະທົບຂອງ
ທຸກ ວິໄສທັດແມ່ນທ່ານບໍ່ສາມາດເອົາມັນໄປໄດ້
ຈາກຕາຕະລາງ 1843
Yoplait ໂດຍສະເພາະສໍາລັບ ສອງທີ່ສໍາຄັນ
ປັດຈຸບັນ ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກວັດສະດຸ ປືນໄດ້ປະກົດຂຶ້ນ
ເງິນອຸດຫນູນສໍາລັບການນັບຫນຶ່ງແລະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ການໂຕ້ຖຽງເມື່ອເອື້ອຍຂາວເວົ້າ
ກ່ຽວກັບຄ່າບໍລິການ 1843 ເຖິງແມ່ນວ່າ Clary Jace
ສັນຍາລັກ ໃນ ຕອນຄ່ໍາຄືນຂອງ ຂ້ອຍແມ່ນຂ້ອຍ
ຢຸດກັບ ທ່ານດັ່ງນັ້ນມາກ່ຽວກັບວົງຢືມ quasi
ນາງເວົ້າແລະນັ່ງບ່ອນນັ່ງ ik ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ
ໂດຍຜ່ານສີ່ກ່ຽວກັບ ຫລວງໃນເອເຊກຽນ
21 ຂໍ້ທີ່ລາວຄິດວ່າລາວຈະອ່ານ ຂໍ້ 21
2:28 ແມ່ນ ທ່ານພຽງແຕ່ evoke ຄວາມຈິງຂີ້ຮ້າຍ
ສະນັ້ນນາງເວົ້າວ່າຂໍ້ສອງຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້
ຂອງ ພຣະຄໍາພີ ແລະພວກເຮົາ ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້
pathology ctrio ແມ່ນສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້
Millerites ເພື່ອຜະລິດຕາຕະລາງນັ້ນ
ນັບຕັ້ງແຕ່ການ multivitamin ຂອງທ່ານເປັນ ລະຫັດ Hindu
ເອີ້ນປິດສະນັ້ນການສະແດງໄດ້
ການສະແດງອອກ ຜົນກະທົບຂອງທຸກວິໄສທັດ ແມ່ນ
stamped ໃນຕາຕະລາງທີ່ ທ່ານບໍ່ສາມາດແຍກ
ອາດຈະເປັນເວລາ 30 ວິນາທີທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ
ກະລຸນາກະລຸນາເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານມີຄວາມເຫມາະສົມກັບ ການແຕ່ງງານກ່ອນ
ຍິງໃສ່ papyrus ຫນ້າຢ້ານກົວແຕ່ ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້
ວ່າ ແມ່ນຂຶ້ນໃນຄວາມມືດຂ້ອຍເບິ່ງ
ບາງຄັ້ງພວກເຈົ້າອາດຈະເວົ້າວ່າພວກເຈົ້າໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນເວລາທ່ຽງຄືນຢູ່ໃນ ຊຸມຊົນຂອງ ພະຍາດນີ້
ເບິ່ງວ່າສິດທິໃນນີ້ແມ່ນຜົນ ຂອງ
ທຸກວິໄສທັດ ແລະສະນັ້ນ ລັດຖະບານໄດ້ຮັບເອົາ
ວິດີໂອ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບວິທີການຂ້າພະເຈົ້າ
ນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບຂອງທຸກວິໄສທັດ ເພາະວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຢ່າງຊັດເຈນ
ສູດສີ Fatima ແມ່ນຢູ່ທີ່ຈຸດສູງສຸດ
ການສໍາຫຼວດທາງການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະຖ້າທ່ານຍ້າຍ
ຜົນກະທົບຂອງທຸກວິໄສທັດ ຈາກນີ້ໄປ
ຢູ່ທີ່ນີ້ ພຽງແຕ່ໂຮງງານຂອງທ່ານ septum ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນເອກະລັກທີ່ທ່ານໄດ້ຍ້າຍພຽງແຕ່ພື້ນຖານ
ຂອງ Adventism
una ປົກກະຕິແລ້ວໂງ່ຈ້າ ຈາກການຊັກຊ້າແຮງດັນ
ແລະມີພຽງແຕ່ ຫນຶ່ງພື້ນຖານແລະມັນແມ່ນ
Christ Ian ຄວາມລັບທໍາມະຊາດ super ນັ້ນ
ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ ໂລກ poem ຂອງ ທ່ານທ່ານອາດຈະດີຫຼາຍ
ມີຄວາມຜິດຫວັງຕໍ່ໄປນີ້
ເວລາທ່ຽງຄືນໃນຕອນກາງຄືນຄາດຫມາຍວ່າຈະປະເພດຂອງບາງ
ຄວາມຜິດຫວັງ ໃນ Pueblo ໃນການ ເຮັດເຊັ່ນນີ້
ແມ່ນ post-mortem ທີ່ເປັນເອກະລັກແຕ່ເວລາທ່ຽງຄືນ
ດີຫຼັງຈາກຜົນກະທົບຂອງທຸກວິໄສທັດ
ຫມາຍຄວາມວ່າ ທ່ານທົ່ວໄປຢ່າງຈະແຈ້ງ ປະເຊີນຫນ້າກັບຫນ້າທີ່
ພະຍາຍາມ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າປະເພດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຂອງທ່ານຂອງທ່ານ
ມີເຫດຜົນໃນຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຖ້າຫາກວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ
ຄວາມຜິດຫວັງຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາມີທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້
ວິໄສທັດ ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມຜິດຫວັງ
gookju ຊີວິດ coochie-coochie ກ່າວວ່າ
ແມ່ນການພັດທະນາສິ່ງທີ່ເປັນຂອງ ຕົນເອງເປັນໄປໄດ້
ການ ຮັກສາຄວາມປອດໄພແບບກວ້າງໃຫຍ່ອອກແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຈິງຮັກສາກ່ຽວກັບ ການສະແດງອອກນັ້ນ
ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບຕົ້ນຕໍ
ແລະທ່ານ ເຫັນ ກໍລະນີຂອງ ສັງຄົມ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານ ຈະໃຊ້ເວລາ
ເປັນ stethoscope ທີ່ແທ້ຈິງຫຼືຖືກຄອບຄອງສໍາລັບ
Malcolm ກະລຸນາກະລຸນາ ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນ
ການເຕີບໃຫຍ່ອີກຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ນີ້
ກ່ອນໂດຍເບິ່ງການເຮັດວຽກຫຍັງເຂດຮ້ອນນັ້ນ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ແລະຫນຶ່ງນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບ
ສິ່ງທີ່ ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບການພິພາກສາ
ກໍາໄຮ
II ບໍ່ ຮູ້ສຶກວ່າມີໂຮງຮຽນເສດຖະກິດພຽງແຕ່ນີ້
really professes the
ຜູ້ ຝາກເງິນໃນຄວາມລຶກລັບນີ້ ບໍ່ມີ
ປະຕິເສດຂ້າພະເຈົ້າເຫັນການນະມັດສະການແມ່ນປະເຊີນກັບ
ປະເຊີນກັບຂ້ອຍມີ salsa ກັບ fantasize ໄດ້
ຈົນກ່ວາມີຄວາມຮູ້ສຶກປະກຽດ ຕໍ່ກັບແຕ່ລະຄົນທີ່ມີຢູ່ນີ້
ແມ່ນສວນຂອງ Eden UCP ຂ່າວອື່ນໆ
ພຽງເລັກນ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນ altars ຖ້າທ່ານອາໃສຢູ່
ດີກວ່ານີ້ມັນເປັນພະວິຫານທີສິບຖ້າ
ທ່ານ ສູນເສຍ ລົດພ່ວງ ທັງຫມົດ ຈາກທາງເທິງແລະ
ໂອ້ຍຂ້ອຍລືມລືມຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເປັນ
ຢູ່ທີ່ນີ້ມັນໄປ ສວນ ທີ່ນ້ອຍລົງ
ມູນຄ່າເງົາແລະຫມາຍເລກ ສີ່ນີ້ຖ້າ
ສັດ ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ນີ້ພວກເຂົາຍັງຄົງຢູ່
ການໄຫວ້ຢູ່ ສວນທີ່ທ່ານຈະເຫັນແມ່ນ
ປະຕູ fooled ທັງຫມົດນໍາໃຊ້ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້
ນ້ໍາຖ້ວມຈະມາທີ່ນີ້ແລ້ວ ເດ Lucia
ໄປ BAC ແລະ ພະເຈົ້າໄປທີ່ນີ້
ການ ເຄື່ອນໄຫວ ELISA ສິບ ແມ່ນ ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ pretty ຫຼາຍຖ້າຫາກວ່າເປັນການຂະຫຍາຍຕົວ
ການດໍາເນີນງານກັບ ເມຄຕ່ໍາ ລົງ ຈະຍ້າຍໄປ
ສຸມໃສ່ສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງທ່ານແຕ່ຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມ
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ທ່ານ ເຫັນວ່າມັນຈະມາຈາກນີ້ໄປ
ທີ່ນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈາກທີ່ນີ້ທີ່ນີ້ມັນ
ຂໍໃຫ້ເຮົາ ຫລີກໄປທາງສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອ ອັບຣາຮາມ
ຍັງເຮັດ ແທ່ນບູຊາທີ່ຂ້ອຍເປັນ ຄໍາ ໃນອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ
ໂຮງແຮມແລະເວລາທີ່ທ່ານໄປຫາໂມເຊ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບ NAV ເອົາມັນບໍ່ສາມາດສະຖານທີ່
ຕົວຢ່າງຂ້ອຍ ບໍ່ມັກປະເພດໃດຫນຶ່ງ
ສະຖານທີ່ສັກສິດແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດ
ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຫົກຄົນອື່ນ
ແລະ ປະຕິບັດສໍາລັບເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຂອງລາວສໍາລັບ tampoco
ຜູ້ທີ່ ເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງເຮັດແລະ
Joshua ສິບ ຍັງ ມີຈໍາກັດ
ສານເຄມີແລະໃນປັດຈຸບັນມີຈາກຈາກ
ຢູ່ທີ່ນີ້ຈາກທີ່ນີ້ຂ້ອຍອອກຈາກ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບ່ອນທີ່ tent ແມ່ນ
ຖືກຈັດໃສ່ໃນດິນໄດ້ສັນຍາໄວ້ເປັນພວກເຂົາ
ຍ້າຍໃນ Pasadena la veie whiskey ທ່ານ
ສາມາດເບິ່ງ Dhokla salut ສົນທະນາ
ແມ່ນແລ້ວຈາກ ດ້ານເທິງຂ້ອຍມີເຄື່ອງປະດັບ ດ້ວຍ
ຈົດຫມາຍສະ ສົມ ດວງຕາຊີມິນແຕ່ແຕ່ໃນນີ້
ປະຫວັດສາດ ສາກົນພິ ພິດພັນສະຖານທີ່
ທ້ອງຖິ່ນຍັງຄົງຈະເຮັດຢ່າງ ດີ -
Oh Loulou Sophia ດັ່ງນັ້ນ ຈາກທາງເທິງແລະແຕ່
ໃນ ປະຫວັດສາດ ນີ້ ບໍ່ມີ 34 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແມ່ນ
ເລີ່ມເຮັດສິ່ງທີ່ມີປະຈໍາປີ
ຫມາກມ່ວງຫິມະພານ Kentucky ເຂົາເລີ່ມເລືອກ
Jerusalem
ທ່ານຮູ້ຈັກຄອນໂດ ສໍາລັບມະຫາສະຫມຸດແມ່ນສັດຕູ
ຕັດສິນໃຈ ຫມາຍຄວາມວ່າ ລາວຮູ້ແລ້ວແຕ່ ລາວ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ລາວຈະເຮັດແບບຖາວອນ
ວັດໃນເຢຣູຊາເລັມ ເມືອງ ໂດຍ ຟາໂລ
ນາຍ Tom ກັບຄໍາສັບ ທີ່ມີຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາກໍາລັງເດີນທາງໄປຫາຂ້າພະເຈົ້າ
ຂໍໂທດນໍາຂ້ອຍ ຜູ້ຊາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບ axial
laccolith ocular ສັດຕູທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ພໍເທົ່າໃດ
ບໍ່ມີ ok Luther no buzzer ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນ
ຜູ້ຊາຍ ທີ່ຈະຮັກສາໂມງອໍແລະ
ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ, ມີເດັກນ້ອຍຫຼັງຈາກນັ້ນ
Shiloh ວ່າປະຫວັດສາດຂອງທີ 10
ການເຄື່ອນໄຫວ ທ່ານໄດ້ຮັບການ ຂຶ້ນ Christie Lucy Lucy
ຕອນນີ້ ຟັງເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມັນຍັງບໍ່ສາມາດຟັງໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນສຽງປົບມືພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວໃດບໍ່ຍັງສາມາດເຮັດໄດ້
ຟັງການຄວບຄຸມທີ່ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແຕ່ຢູ່ທີ່ນີ້
ພຣະຄໍາພີ ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຍົກສູງບົດບາດນີ້
relay ຫົວຂໍ້ ຫຼືເທົ່າທຽມກັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທັງຫມົດ
ການຕັດສິນໃຈທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ ໄປ
ເລືອກເອົາເຢຣູຊາເລັມທີ່ຈະເອົາ ຊື່ ຂອງລາວ ຢູ່
ນວດ Latino Ibaka ຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນ
ປະທັບໃຈ ສໍາລັບ loop ແລະນີ້ຈະກາຍເປັນ
ຈຸດສໍາຄັນຫຼາຍ
ວ່າເປັນ ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຈະ ໄປ
Zechariah 1:12
ເປັນ Vacaville fiducia ຕາມກົດຫມາຍ ເພາະວ່ານີ້
ແມ່ນການຄາດເດົາໃນອະນາຄົດໃນຊາຂາຣີຢາຫນຶ່ງ
ມື້ໃນ ໄລຍະເວລາທີ່ສໍາຄັນຫຼື Zachary
ຂອງ Fe bozeze ມັນແຕ່ຖ້າທ່ານພິມ ໃນເລືອກ
ແລະເຍຮູຊາເລັມ ເຂົ້າໄປໃນຄໍາພີໄບເບິນຂອງທ່ານ
ປະຊາຊົນສາມາດ swear ເຮັດ limbo ໄດ້
ສຽງສີຟ້າທີ່ ທ່ານຈະເຫັນມີທັງຫມົດ
ເລື່ອງກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເລືອກເຢຣູຊາເລັມ
yeah to komissarov ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຂອງທ່ານ
cubicle ແມ່ນເປັນຕົວແທນ ແລະໃນ Zechariah
ຫນຶ່ງແມ່ນມັນ 12
ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າ ຈະຕ້ອງເຮັດໃນຊາຂາຣີຢາ
17 ແລ້ວແມ່ນແລ້ວ 17 ຂ້ອຍກໍາລັງຊອກຫາຢູ່ໃນ 70
years yeah
17 + 17 daca residues ລາຍລະອຽດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານ
yeah
Zachary ແນ່ນອນເຮັດ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນດຽວ
ການ X ພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນການອະທິຖານ paternalism ແມ່ນ
cacao ການເດີນທາງ ເຂັມທິດສໍາລັບ ເຢຣູຊາເລັມໃຫມ່
a de ville de eudicot ປະເທດ holy
ຄິດເຖິງວັນຄຣິດສະມາດກ່ຽວກັບຊີດີກາຊວນກາຊວນ
ຢູ່ການເດີນທາງໃຫມ່ຂອງສາດສະຫນາ Spinelli
ຫນັງສືພິມເປັນເຮືອໃນບັນທຶກ
ນ້ອຍ Cassandra Ocasio ເຊິ່ງແມ່ນ Yaakov
ເຢຣູຊາເລັມຫົວຂໍ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ
ໃນເຢຣູຊາເລັມ thewj ຫຼື synergy ໄດ້
biscotti ຂອງ Jerusalem ມັນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະ
ຍົກຂຶ້ນມາ ຢູ່ທີ່ນີ້ຫຼັງຈາກ Shiloh eco-mode
hoc te Pido
ຂອງ Quebec ຍິນດີຕ້ອນຮັບມັນຈະ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ
ໂດຍ Solomon ມັນ ສະຫຼອງ fuckin ຫວານ
mousse ມັນຕົ້ນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ວ່າ
ການເລືອກເອົາເຢຣູຊາເລັມຄືແນວໃດ
ຊີ້ໄປຫາຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ fetish Rogers
ອົງປະກອບຈາກກໍາແພງ ຂ້ອຍ ຫມາຍເຖິງ ອຸປະກອນການ
ສະຖານທີ່ສໍາລັບ sanctuary ໄດ້ ດີ G ດີ
ແມ່ນທ່ານຈະຕອບ ທ່ານມີ
ຄໍາຖາມທີ່ ພວກເຮົາເວົ້າວ່າທ່ານ Francis ຄຣິສຕະຈັກ
ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງເວົ້າ ວ່າມັນເປັນການດີ
ຖືກຕ້ອງ
ເບິ່ງຄື ວ່າມັນ ເປັນຄົນທັກສະ ມັນຊີ້
ຕໍ່ກັບສາດສະຫນາຈັກ triumphant ຢ່າງມີເຫດຜົນ
okay ສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງເຫັນວ່າມີສິດທັງຫມົດ
ແລະດັ່ງນັ້ນມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕໍ່
ສິ່ງທີ່ສະແດງເຄື່ອງຫມາຍ ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການ Cal Poly
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຍົກສູງບົດບາດ
ໂບດໄຊຊະນະ ໃນເວລາທ່ຽງຄືນຢູ່
carousing ທ່ານ excluded utility ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ຮູບພາບຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາພວກເຮົາພວກເຮົາພວກ ເຂົາຍົກຂຶ້ນມາຢູ່
ໂບດໄຊຊະນະໃນເວລາທ່ຽງຄືນ
ຮ້ອງໄຫ້ SP ຢ່າງແທ້ຈິງອອກຈາກສາມອັນ
14 ນາທີທີ່ພວກເຮົາຫຼີ້ນ ແລະມັນສົມບູນແບບ
ການລົງທຶນແມ່ນ ວ່າກົດຫມາຍວັນອາທິດຍາວ
whap ຜົນກະທົບ tragedy ແຕ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງແມ່ນ
ພວກເຮົາພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາວາງມັນໃນເວລາທ່ຽງຄືນ
ໄຫ້ມັນຜ່ານ propably ຄວາມລະອຽດນາທີ
ນາງເວົ້າວ່າ ມັນເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານເຫັນ
ອຸປະກອນ ທີ່ Levi ແລະພວກປະໂລຫິດ
ຮ່ວມກັນ ໃນການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຂົາ
ແຕ່ luckily ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ເຫັນ ນ້ໍາກ້ອນສຸດ
ໂອກາດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຄໍາແນະນໍາມາຈາກ
velvet ແມ່ນວ່າ ແມ່ນເວລາຕໍ່ໄປທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ
ມັນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງຊຸມຊົນ
ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍແລະໃນເວລາທີ່ Ezzor ໄດ້ຮັບການ
ເຢຣູຊາເລັມ ໃນວັນ ທໍາອິດຂອງ ທີຫ້າ
ເດືອນມັນແມ່ນ ການຮ້ອງໄຫ້ເວລາທ່ຽງຄືນຂອງມັນ
ບໍ່ແມ່ນ ຕໍາແຫນ່ງ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ຄ້າຍ ຄືກັບ ສິນທາງປັນຍາ
ການຄັດເລືອກ dilemma ມັນ exeter ໄດ້
camp-meeting ເບິ່ງການເດີນທາງ
Exeter ທ່ານຮູ້ວ່າເອື້ອຍ ສີຂາວ
ເວົ້າແລະບາງຄົນຂອງທ່ານ ຮູ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກ ນັ້ນ
ພວກເຮົາ ຮັບໃຊ້ ແຖວໃນ geolock ສີຂາວ
ຕົວເອງສອນຕົວເອງ ເພາະວ່າຂ້ອຍພຽງແຕ່
ຮຽນຮູ້ ນີ້ໃນສອງສາມອາທິດຜ່ານມາ
ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນອີຕາລີກັບ ປະເທດຢູໂກສະລາວີ
Vikas Gupta Tony Cadiz ສີຂາວນໍາໃຊ້
ການເຮັດວຽກຂອງ Waldensians ເປັນ
ຕົວຢ່າງຂອງການເວລາທ່ຽງຄືນໄດ້ຮ້ອງໄດ້
ເຂົ້າ triumphal ໃນທີ່ ມັນບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ
ສໍາລັບ boudoir ມາລາຄາຖືກທີ່ທ່ານ kidding
ຂ້ອຍແລະມີຄໍາເວົ້າ ທີ່ນ້ອງສາວ
ສີຂາວເວົ້າວ່າ ຕາຕະລາງ 1843 ຫຼື
ຄວາມຈິງໃນ 1843 ຕາຕະລາງແມ່ນ Rock ຂອງ
ອາຍຸ ໃນພະນັກງານຕົ້ນສະບັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຫຼາຍ picky ສັງຄົມ suppose ທ່ານ ຄິດວ່າ
Karen quad folio ນາງ ເຮັດດັ່ງນັ້ນນາງ
ເວົ້າວ່າຄວາມຈິງເຫຼົ່ານັ້ນ ມີເຫດຜົນ
ປັດຍາພູມສາດແມ່ນ ມີ
ພື້ນຖານສໍາລັບ Ferguson ແຕ່ ພວກເຂົາກໍາລັງ
ຍັງ ຫີນ Mesa Lucy Liu Shi ແຕ່ແຕ່
ນາງຍັງເວົ້າວ່າພື້ນຖານຂອງ
ວຽກງານຂອງ Waldensian ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມປອດໄພ
ຄົນໂງ່ ທີ່ຮູ້ສຶກວ່າມັນຈະພະພຸດທະເຈົ້າ
ສິ່ງທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດພື້ນຖານທີ່ໄດ້
Waldensians ເຮັດ ໃນຫນ້ອຍຈະເປັນ
ການປະຕິບັດຕາມພື້ນຖານແມ່ນຈະ ຍ່າງ
ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ ຄັດລອກພຣະຄໍາພີຖ້າຫາກວ່າ
ທ່ານ ຮູ້ຈັກ ສະໂມສອນຂອງຮ່າງກາຍ de velde
ກຸນແຈສໍາຄັນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາພວກເຂົາອອກ
ຜ່ານທະວີບເອີຣົບໃຊ້ກັບມັນ
okay ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຢູ່ໃນ Waldensian Valley
ໄດ້ຍ້າຍແລ້ວປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນວິທະຍາໄລ
ບ່ອນທີ່ ພວກເຂົາກໍາລັງ ຝຶກອົບຮົມ ປະຊາຊົນ ເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້
ອອກໄປ ເຮັດ ວິທະຍາໄລ ທັງຫມົດ ທີ່ມີ ທ້ອງຖິ່ນ
ເສດຖະກິດດ້ວຍຕົນເອງ oh ມີຂະຫນາດໃຫຍ່
ຕາຕະລາງທີ່ພວກເຂົາຕົວຈິງຄັດລອກມັນອອກ
ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ຂອງ ແຖບ GaN ຈະໄດ້
cupula ຈະ ສີຟ້າແລະສິ່ງທີ່ມັນເປັນໃຫຍ່
ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກຜູ້ທີ່ເຈົ້າຮັກເຈົ້າ ທັງຫມົດ
ມັນເປັນໄປ ໄດ້ມັນກ່ຽວກັບຫນານີ້
ຮັກສາມັນອອກທັງຫມົດແລະອາດຈະເປັນສອງເທົ່າ
ເປັນຫນຶ່ງໃນ ຕາຕະລາງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດສໍາລັບທ່ານຍ່າງ
ເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອພວກເຂົາມາຮ່ວມກັນ
ເພື່ອຄັດລອກພຣະຄໍາພີເຫຼົ່ານັ້ນອອກ
ການເຮັດມັນຢູ່ໃນຫີນ ທີ່ optical ໄດ້
ການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ແລະຄອມພິວເຕີ້
ແມ່ນພື້ນຖານ ຂອງການຮ້ອງໄຫ້ເວລາທ່ຽງຄືນ
ຕົວແທນ ໂດຍ Miller ຢູ່ທີ່ນີ້
ນັກບິນ B Waldensian La Casona ເປີດໃຫມ່
okay Polly ຈະຍ່າງແຕ່ສໍາລັບ Miller ໄດ້
right
ມັນ ຈະປະ ກົດຕົວທັນທີທີ່ມັນແມ່ນ 1843
ຂ້າພະເຈົ້າຈະ ລຸດບັນຊີ ຫນຶ່ງແຕ່
ນັ້ນແມ່ນຫີນສໍາລັບພວກເຂົາ 1500 ນາງ
ຢູ່ ok ກັບເລື່ອງບໍ່ມີສ່ວນບຸກຄົນ
ຄວາມຮູ້ ກ້າວ ຍ່າງ Rock ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ນີ້ ຢູ່ເຢຣູຊາເລັມອິດສະຣາເອນ Oh ເບິ່ງມັນເປັນ
BC ຂໍອະໄພທ່ານ ຮູ້ວ່າຖືກເລືອກຢູ່ທີ່ນີ້
ແລະຂ້າພະເຈົ້າສອນບໍ່ມີ ຫຍັງກ່ຽວກັບພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນ
ປະຫວັດສາດຂອງ ການສ້າງຕົວຈິງແລ້ວ
ການຂຽນໂປຣແກຣມຂອງ ພຣະວິຫານ ຈາກ Louis Public
ຄໍາແນະນໍາທີ່ທ່ານສົນທະນາແລະຂ້ອຍຈະເອົາໃຈໃສ່
ພຣະວິຫານນີ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນ tent ເພື່ອ tent
ການປະຕິບັດພຣະວິຫານກໍ່ເປັນພຣະວິຫານນາທີ
ຕາຕະລາງຂອງທ່ານຊົມເຊີຍໃນຮູບເງົາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ແລະມີລູກລະເບີດ Raia Raia Vik Bhagwan
ໃນປັດຈຸບັນເຢຣູຊາເລັມທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ 0
ວ່າ pH MK ແມ່ນລາວກາຍເປັນ ສູນກາງຂອງ
ສອງຊົນເຜົ່າ ບໍ່ຈະສູນເສຍການ adrenal ໄດ້
booth ແລະມີໂດຍສະເພາະທີ່
ການ ສູບຢາຂອງ ພຣະວິຫານ ແມ່ນຖືກທໍາລາຍໂດຍ ມັນ
ຄອບຄົວ Nebuchadnezzar ໄດ້ກາຍເປັນຊີວິດອອກ
ແລະ ພວກເຂົາໄປບາບິໂລນ
ສະຫະປະຊາຊາດ ນ້ໍາບາບີໂລນ ແມ່ນຫຍັງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ມີການ ສູ້ຮົບໃນປັດຈຸບັນພວກເຂົາກໍາລັງ ອອກຈາກ
Babylon ທີ່ນີ້ມັນຈະເດີນຂະບວນທີ່ຄໍາພີໄບເບິນ
ພຽງແຕ່ເບິ່ງເພື່ອເຮັດສິ່ງ ທີ່ calf ທຸກຍາກ coop
ການກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານ ເປັນການສົນທະນາແສງຕາເວັນໃນທ້ອງຖິ່ນ
okay ນີ້ ງ່າຍທີ່ຈະ Jerusalem ຂອງ ເວົ້າວ່າ
ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ບອກ meanie ນີ້ທ່ານເຫັນມັນ
ການປ່ຽນແປງ ຈາກພຣະວິຫານເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ພຣະວິຫານເທິງສະຫວັນ
ໂອ້ຍແຕ່ທ່ານ
ຈາກຕົ້ນໄມ້ຫຼັງຈາກທີ່ມັນຫມົດແລ້ວ
ຈົ່ງເບິ່ງລູກແກະ ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເອົາ ເຂົ້າໄປ
ໂລກ ແຕ່ເບິ່ງໃຫມ່ jerky ໂອ້ຍ
ໂຫມດ Depeche ຂໍອະໄພ ກ່ຽວກັບການຂຽນຂອງຂ້ອຍ
ເບິ່ງເຫັນສໍາລັບ Mallika - ແລະໃນ Pentecost
ລະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຮົມ
ອອກໄປ ຫາ 33 ແມ່ນຢ່າງເຂັ້ມແຂງເປັນສັນຍານ
ເອື້ອຍ ຂາວບອກວ່າເປັນສັນຍານຫຼືເປັນ
ເຊັນເຂົ້າມາ c-loc ຮູ້ວ່າພຣະຄຣິດ
ການເສຍສະລະທີ່ມີ ຄວາມສໍາຄັນ ຢ່າງຈິງຈັງ v iti
ຫ້າສິບແລະສິ່ງທີ່ ເອື້ອຍສີຂາວເວົ້າ
ວ່າຫມາຍໃນສະຫວັນມັນໄດ້ຮັບ ທ່ານໃນ
ສີຂາວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ gonna ແບ່ງປັນເປັນ
DVD Jubilee ແລະ Pentecost ໃຫມ່ Clapham
ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ມັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ຂ້ອຍດີ
ຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນ ຈິດໃຈ ຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່
ພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນເພນ
ທ່ານຄວນຈະເປັນ ປະສົບການທີ່ ຫນ້າເສົ້າໂສກທີ່ ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດ
ອາດຈະ ກັບມາກັບວ່າ
ສັງເກດເບິ່ງຖ່ານຫີນຂອງ ເຈົ້າທີ່ຂ້ອຍ ໄດ້ເຫັນເມື່ອເຈົ້າຫຼີ້ນ
ທ່ານໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ທ່ານ ກະລຸນາມັນແທ້ໆ
ກະລຸນາກະລຸນາວ່າມັນເປັນບ່ອນທີ່ ສັກສິດ ແທ້ໆ
Cyril ທ່ານ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ສາມ
ທູດສະຫວັນບາງຄົນເຊື່ອວ່າມັນເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາ
ທໍາອິດເຮັດ ສິບສອງ ຊົ່ວໂມງແລະທ່ານມີ
ການປ່ຽນແປງຈາກທີ່ສັກສິດຈະຢູ່ໃນ
ອາ ການຊ໊ອກ ທັງຫມົດທີ່ ທ່ານເຮັດນັ້ນແມ່ນຄວາມບໍລິສຸດທີ່ສຸດ
ຫຼືທ່ານຄິດຕັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນສາມຂອງພວກເຮົາ
ປະສົມປະ ສານການສື່ສານທີ່ມີຕໍ່ການສື່ສານ I
ຫມາຍຄວາມວ່ານີ້ແມ່ນ ການເປີດເຜີຍ 18 bouquet ກັບ
g3 ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຢູ່ທີ່ນີ້ເພາະວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາເຫັນປະມານສາມຄົນ
ຫນຶ່ງໃນການປະສົມປະສານ ໃນ ruta de ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ
camino pablo lucas ຜ່ານແຕ່ໃນຂອງພວກເຮົາ
ການປະຕິບັດງານປະຫວັດສາດ ແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ດີ
ຈະ ເປັນຕໍາຫຼວດໃນໄລຍະ ມັນຢູ່ບາງ
ຈຸດ ໃນ scepter ທີ່ໃຊ້ເວລາ 4 ຕາຍ 2 ດໍາລົງຊີວິດ
judah ຫຼາຍ vivo ນັ້ນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ນີ້
dr ອັນຕະລາຍຂອງມັນແມ່ນມິນອີມິນ
ໃຫ້
ໃຫ້ ຈຸດ ເລີ່ມຕົ້ນ ກັບ
dr Chynn
ໂອ້ຍ William Miller lucuma ສູບຢາຢູ່ທີ່
ການເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງ Adventism ຜູ້ທີ່ debuted
ການໂຄສະນາແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ ຖ້າຫາກວ່າມັນຢູ່ໃນ okay ແລະ
ການຈັດການດ້ານຈິດໃຈໃນ ຕອນທ້າຍຂອງການເດີນທາງ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າພົບເຫັນຜົນເຖິງແມ່ນວ່າຫນຶ່ງໃນ
ຄວາມຈິງ ທີ່ມັນເນັ້ນຫນັກໃນແນວພັນ
ຂອງວິທີການຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ amazon ສະເຫນີ ສີຂຽວ
ມູນຄ່າຂອງງານບຸນແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງ
ການແຈກຍາຍ ການ ເຄື່ອນໄຫວຜ່ານປະຫວັດສາດ
ວິທີການທັງຫມົດສັ້ນ ຫນຶ່ງກ່ອນທີ່ນັ້ນນັ້ນ
ການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນທີ່ດີດີ ດັ່ງນັ້ນມີ
quote ແລະຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານ ຮູ້ຈັກມັນ
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນມື້ນີ້ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແມ່ນທີ່ provoked
arugula Khaleesi ແລະ ໃນພາສາອັງກິດ ມັນເປັນ
ເປັນ quote ງຸ່ມງ່າມທີ່ແທ້ຈິງ ສໍາລັບທ່ານ strange
ຈະບໍ່ໄດ້ເວົ້າແທ້ໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ
ເຜິ້ງ ຂອງທ່ານເອງ ແມ່ນ ໂດດດ່ຽວແຕ່ທ່ານຈະ
ເຂົ້າໃຈມັນໃນທ່ານຮູ້ຫຍັງ
ການຕິດຕາມທາງການແພດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ກັບຄືນມາ
ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍ
ຟັງແລ້ວກະກຽມນີ້ແມ່ນ ທ່ານຮູ້ຈັກ
padukone cortical ແລະມັນເປັນ ພຽງແຕ່
ບອກ ວ່າເມື່ອທ່ານ ເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ
ອີກເທື່ອຫນຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ridiculous ທັນທີ taegeukgi
hippity ທີ່ຈໍາເປັນຫຼາຍທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ
ມັນແມ່ນ ການຜະລິດ empathy ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງ
ສະນັ້ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເວົ້ານັ້ນແມ່ນຄວາມປອດໄພ
ເລືອກເອົາ ການປ່ຽນແປງຂອງ dispensation ໄດ້
ດໍາເນີນການປະຫວັດສາດອັນສັກສິດຂອງ g4s
occupied swastika ເທົ່ານັ້ນ
ເລີ່ມຕົ້ນແລະກິນມັນໄປທຸກວິທີທາງໃນການ
ການ ມາ ທີສອງ ມາໃນການນໍາ
ແນະນໍາໃຫ້ທ່ານໂຮງຮຽນແລະດົນຕີເພາະວ່າ
ທັງຫມົດ ຂອງປະຫວັດສາດຂອງພະຄໍາພີໄດ້ - Kizzy
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແມ່ນຊີ້ໄປຫາພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດ ກ່ຽວ ກັບ orchestra ແລະທັງຫມົດ
ປະຫວັດສາດຂອງພະຄໍາພີໄດ້ຖືກພະຍາຍາມທີ່ຈະບອກ
ທ່ານແລະ ຂ້ອຍທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈ
ການປ່ຽນແປງຂອງເວລາ
ຖ້າທ່ານ ໄປຢ້ຽມຢາມ Saudi Arabia Moon ໃຫມ່
ເກີດຂື້ນ ໃນການສະຫລຸບ ຂ້າພະເຈົ້າພວກເຮົາກໍາລັງ ຫມາຍ
zombies ຂ້າພະເຈົ້າອົງປະກອບສໍາລັບການຫຼາຍ
ຜົນກະທົບຈາກ ຊາວຢິວ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ການປ່ຽນແປງຂອງເວລາແລະ ພວກເຂົາໄດ້
ການສໍ້ໂກງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ
ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Judas ສໍາລັບ Paco kilos ຕາມນີ້
ຕໍາແຫນ່ງ ນອນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງແລະໄດ້
ຂະບວນການພວກເຮົາກໍາລັງອະທິຖານ ເພື່ອເວົ້າວ່າພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່
ນີ້ ທັງຫມົດ ສ້າງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການ
ປະຈັກພະຍານຂອງ ສອງ Sunnah Timon ຕາມທີ່ທ່ານເຮັດ
ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຜິດພາດກ່ຽວກັບການ
ການຕັດສິນໃຈຂອງການດໍາລົງຊີວິດ ຖ້າຫາກວ່າດຽວກັນ
Vaalu Fukumoto ຕັດສິນ ຖ້າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນນີ້
ການເຄື່ອນໄຫວ
ພວກເຂົາກໍາລັງຈະປະຖິ້ມພຣະຄຣິດ ເຈົ້າ
ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງລຽບຮ້ອຍໃນການມີຂອງ
ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດພວກເຂົາກໍາລັງຈະໄປ ໂດຍ
ການຊຸກຍູ້ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ,
ໄປ crucify Christ
okuu Tsuchinoko liam ຄວາມພິການ
ປະຊາຊົນ crucifixes ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຈະ
ຂໍ ອະທິຖານຕໍ່ຊາຕານວ່າມັນເປັນຫນຶ່ງຢ່າງຊັດເຈນ
ບົດຄວາມແລະຊາຕານຈະເປັນໄປ ໄດ້
ການຕອບຄໍາອະທິດຖານຂອງພວກເຂົາ ມັນເວົ້າອີກ
ປະຊາຊົນທີ່ຈະທໍາຄວາມສະອາດຢ່າງສວຍງາມ
ບໍ່ແມ່ນມັນຄວນຈະປຶກສາຫາລື
ມີ ກໍານົດເວລາຂອງທ່ານແຕ່ວ່າທ່ານຮູ້ວ່າບ່ອນໃດ
ທີ່ມາຈາກການຂຽນຕົ້ນແລະສິດຕົ້ນ
goof ມັນ boosts IV ກ່ຽວກັບການບໍ່ດຶງຂ້າພະເຈົ້າ vixie
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນແມ່ນຫນ້າ 85 ແລ້ວຮູ້ຈັກ 55 ແມ່ນແລ້ວ
ການສໍາພັດ Stockholm ທ່ານເຄີຍເບິ່ງ
ຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ມັນເວົ້າ ກັບ David de
Claremore ຈາກການ ສໍາຄັນຂອງ Gd ໄດ້
ຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະຄຣິດແມ່ນສະຖານທີ່ສັກສິດ
ບໍ່ໄດ້ຮັບການ pissed ສຸດ ທີ່ສໍາຄັນ ຫຼື ເບິ່ງ
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີ ສິດທິພິເສດ ຫຼາຍປານໃດ
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບໍ່ມີ
ທໍາຄວາມສະອາດ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕາມພຣະອົງ
ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດ ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນບາງຢ່າງ
receiver ຈາກ k55 okay ແລະມັນແມ່ນເທົ່າທຽມກັນ
ພະລັງງານ ແສງສະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງ ຄ້າຍຄືພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ flap pee
ມັນຮັກ ເອົາຄວາມສຸກ ໃຫ້ມັນດີແຕ່ວ່າຜູ້ນັ້ນ
guys ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້
ການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະທີ່ ພວກເຮົາກໍາລັງປ່ຽນແປງ
ຂະບວນການ osmosis p-51s ກັບສິ່ງທີ່ມີ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະມີຈາກຄອບຄົວເຊັ່ນດຽວກັນ
logo clodomiro left ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແລະ
ພະລັງງານ ທີ່ມັນ ເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນ
ນ້ໍາ marinara ດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່
ການປ່ຽນແປງການແຈກຢາຍມາ
ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ບາງມື້ຂ້າພະເຈົ້າ ຂີ່ລົດ ພວກເຂົາ
ແລ້ວແລ້ວ ພວກເຮົາຈະອ່ານ ມັນ Rita
ໃຫ້ອ່ານມັນ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາ
hello sono hitomi bhagavad-gita sei que
ບໍ່ມີ Valen kono sora no trabajo de la vie
et cetera claritin se hace el hijo de
ເກມເຮັດໃຫ້ການປະຕິວັດ Tioga III ຄູ່ De ໄດ້
Luca Maestri tetoto teto Serena ຮູ້ສຶກ
peculiar ຫຼາຍເຂົາເຈົ້າໄດ້ອາໃສຢູ່ໃນກູໂກ
episode mepid ແມ່ເປັນຫ່ວງ a
ຢາຫຼາຍ ແມ່ນເພື່ອຄິດວ່າມັນເປັນ ໄປໄດ້
ດຽວກັນ - ແມ່ນແລ້ວ ສໍາລັບສອງສິ່ງ ແມ່ນມັນມັນເປັນ
ແສງສະຫວ່າງແລະພະລັງງານ ແມ່ນແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສະຫວ່າງ
ເພາະວ່າ ສິ່ງທີ່ ເປັນແສງສະຫວ່າງແລະພະລັງງານ
ເລື້ອຍໆເລື້ອຍໆປະຊາຊົນ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະການແຈກຢາຍ
ຟັງລາຍການກະຈາຍສຽງເກົ່າຂອງເຮົາສຽງ
multiprocessor ພວກເຂົາກໍາລັງຈະເປັນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການທໍານາຍແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກ ໂຍນອອກ
ຈຸດປະສົງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະມີແສງສະຫວ່າງແລະ
ພະລັງງານ ມັນສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບ legend ໃນທີ່ນີ້
ເຈົ້າຫນ້າ ທີ່ທີ່ທ່ານ ໄດ້ຮັບອໍານາດ ເມື່ອທ່ານ
ພັດທະນາຊອດຂອງທ່ານດີຖ້າທ່ານກໍາລັງຢູ່
ໄດ້ຮັບ ມັນຖືກຕ້ອງທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບ ມັນຈາກ
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເຈົ້າ ຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ຈະຂໍໂທດ
ບ່ອນໃດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບແສງບ່ອນທີ່ສາມາດໄດ້
ເສັ້ນທາງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບມັນຈາກຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ
ພະລັງງານ ທ່ານເຮັດໄດ້ດີ ດັ່ງນັ້ນໃນປະຫວັດສາດນີ້
Logothetis ດີ apostasy omega ເປັນ
ຂະບວນການປອມທີ່ທ່ານອາດຈະ ໄດ້ຮັບບາງ
ການສາລະພາບພວກເຂົາກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບຂອງພວກເຂົາ
ແສງສະຫວ່າງແລະ ພະລັງງານຈາກ ຊາຕານແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫນຶ່ງ
linear Electress off to settle but the
ຊາຕານ ຂອງພຣະຄໍາຂອງ ພຣະເຈົ້າສຽງ
ອົງປະກອບກ່ຽວກັບ ກໍລະນີ jewel ພວກເຂົາກໍາລັງ
ບໍ່ ໄດ້ມີແສງສະຫວ່າງແລະພະລັງງານ
ກ່ຽວກັບວິທີການກໍ່ສ້າງເຄື່ອງບິນເຖິງແມ່ນວ່າ
Pablo de la lumièreນັກຖ່າຍພາບ
ລະດັບ con screamer como ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຈະ
ມີແສງສະຫວ່າງແລະ ພະລັງງານກ່ຽວກັບການ
ຂໍ້ຄວາມສາດສະດາເຖິງແມ່ນວ່າ ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ກໍານົດ
ວ່າ ປະໂລຫິດຫຼື coccioli mrs. capito g
ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ ໄດ້ມີຄວາມຫວານໃດໆ
ຄວາມຮັກແລະ ຄວາມສຸກເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ
ສັນຕິພາບຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນເປັນຫຍັງຫໍ່ມັນແລະ
ເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ມີມັນຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການ papa dough
ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ centum ບໍ່ສາມາດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຍິນດີ
hey ວ່າຄໍາຕອບທີ່ດີແຕ່ ບໍ່ມີຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າ
ຊອກຫາ ກ່ຽວກັບແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ພວກເຂົາມີມັນ
ໃນ pub ທ້ອງຖິ່ນ ຫວານຂອງວິນຍານ
ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຢ່າງຈິງຈັງ
ຂາຍທີ່ຄາດວ່າຈະຂາຍຂາຍລ່ວງຫນ້າເຖິງ 500 ໂດລາ
ຄວາມຈິງທີ່ເປັນຄໍາຕອບທີ່ດີແຕ່
ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຍອມຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າໂງ່
ແມ່ຍິງເວີຈິນໄອ ດີທຸກ ຄໍາຕອບ ທີ່ດີ ຖ້າເຈົ້າກໍາລັງ
jonesing ສໍາລັບ ສາມ billion poles ທັງຫມົດ
ໃນປັດຈຸບັນໃຊ້ເວລາຫາຍໃຈເລິກ
ພວກເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນເງິນສົດທີ່ ພວກເຮົາ ມີ
ໄດ້ສຶກສາ ຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນມື້ນີ້
ແນະນໍາ ວ່າທັງສາມສິ່ງທີ່ປ້ອງກັນ
ພວກເຂົາຈາກການມີ ຄວາມສຸກຄວາມຮັກຫວານແລະ
ສັນຕິພາບ 15 ເປີດທີ່ກະເປົາ Lucerne ແລະ
ຍ້າຍມັນເຊັ່ນດຽວກັນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້
ການປ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນ
ການ ແຂ່ງຂັນ emoji ມືອາຊີບ
ຮູບແບບເກັບພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງສອນວ່າ
ການຕັດສິນໃຈ ຂອງການດໍາລົງຊີວິດເລີ່ມຕົ້ນຢູ່
ເວລາທ່ຽງຄືນ ເຊິ່ງ ຍັງຄົງຢູ່ໃນອະນາຄົດ
killers ປົກກະຕິແລ້ວ devalued o Kamini Q
ໃນອະນາຄົດແລະພວກເຂົາກໍາລັງໂຕ້ຖຽງກັນວ່າ
ມັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ ເກົ້າສິບເອັດທ່ານໄດ້ສຸມໃສ່ ການ
ທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ສຸດ ຂອງລະບົບທັງຫມົດແລະທັງຫມົດ
ປະຫວັດສາດເຫຼົ່ານີ້ k2 ຜະລິດໄດ້ດີ
ກໍານົດວ່າຈະມີ ຫຼາຍທີ່ສຸດ
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະປ່ຽນແປງ ໃນຊ່ວງເວລາ
ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ ໃນໂຕກຽວເພື່ອພິສູດອີກ
ແບບເລີ່ມຕົ້ນພວກເຮົາຍັງມີ looksie ເປັນ
ຊ້າ ແລະມັນມາຈາກການດໍາລົງຊີວິດແມ່ນ
ກັບ Volt Mojave ຕອນນີ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ໃນທ້ອງຖິ່ນໃນທ່າມກາງທີ່ອາດມີ
ຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນໃນມື້ນີ້ໂດຍນີ້ ແມ່ນ
ເຢັນພວກເຂົາມັກຈະມີເວລາ
ການປ່ຽນແປງຂອງການຈໍາແນກ Raphael ດັ່ງນັ້ນ
ຂະບວນການ ທາງສາສະຫນາ ແມ່ນມີ
ຂ່າວໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້
ໂດຍພຣະເຈົ້າເພື່ອລະບຸວ່າມີ
ການປ່ຽນແປງ ຂອງ dispensation FG annalisa ໄດ້
ພາສີຫຼື ບ່ອນທີ່ ທ່ານ ສາມາດໄປແກ້ໄຂພວກເຮົາ ຫຼື
ມີ ທ່າແຮງ ບາງຄົນ ແມ່ນພວກເຮົາທຸກຄົນດຽວ
ເວລາຍົກເວັ້ນຜູ້ຊາຍທີ່ມີ
ການສອນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຈາກ ການກະທໍາຜິດ
ບໍ່ຄວນເຂົ້າມາໃນການເຄື່ອນໄຫວນີ້
ສະມາຊິກ Nicosia ຂອງການເຄື່ອນໄຫວບອກ
ປີຫຼັງຈາກ 9/11 ການ ເດີນທາງ ຈາກດັງ
mantras ແລະ septum abuelo ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້
ຈະເປັນຜົນກໍາໄລໃນການເກັບກໍາໃນ ເອກະສານ ມັນເປັນ
ສົມບູນແບບທີ່ ພວກເຂົາບໍ່ມີ
ກ່ອນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງການແຈກຢາຍ
ຈັດ GT ໂດຍ lilulu ແຫຼ່ງທີ່ມາສໍາລັບພວກເຮົາ
ຜູ້ທີ່ ທ່ານນັ້ນທ່ານຈຶ່ງໄດ້ເຫັນນີ້ ພວກເຮົາ
ໃຫ້ຄວາຍເປັນເພາະວ່ານີ້ແມ່ນຊີວິດຫຼື
scene ການ ເສຍຊີວິດ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງບາງຢ່າງຫຼາຍ
ປະຊາຊົນ ແມ່ນ ຢູ່ໃນ ຈຸດຂອງການອະທິຖານເພື່ອ
ຊາຕານທະເລຊາຍ Eagles ອາດຈະເປັນ
settle ໄດ້ຮັບ delusion ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ສຸດ
ທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນ fuck ກັບປົກກະຕິທີ່ຂາດການ
ຫມາກໄມ້ຂອງພຣະວິນຍານ ໃນເວລາທີ່ທ່ານມີ
ອ້າຍນ້ອງ Felix ປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນ camps
ຂອງຍິງສາວທີ່ບໍ່ສະຫຼາດທີ່ທ່ານ Ecuador ເບິ່ງ
ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບເດັກຍິງແລະນີ້ແມ່ນ
ເກີດຂຶ້ນ ໃນປັດຈຸບັນ
ຍົກເວັ້ນ methanol ກົດ ວ່າຫມາຍຄວາມວ່າ
ການທົດລອງ ແມ່ນກ່ຽວກັບການປິດດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາກໍາລັງ
ພຽງແຕ່ ຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບການເລືອກຫຼື
ລັດຖະບານ Rapunzel ເພື່ອເບິ່ງແບບນີ້
pretty cluttered ບໍ່ມັນ pretty ຈະແຈ້ງ
ຂຸ່ຍ
ສັບສົນບໍ່ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຂອງ ຫຼາຍ
ສີມັງ, ແຕ່ຖ້າທ່ານປະຕິບັດຕາມມັນຜະສົມ
ໂທລະພາບ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຈາກ Eden ກັບທີສອງ
ຄໍາຖາມທີ່ ເກີດຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ວິທະຍາໄລ
ຖະຫນົນຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍນັ້ນກໍ່ແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີ
ເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງເວລາ
ຖ້າຫາກວ່າໃຜທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ກູໂກ ມີການ ປະນີປະນອມຫຼື ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ມັນ
ເຖິງ 350 ຮູບພາບທີ່ນີ້ ມີສິດ ທັງຫມົດ ທີ່ນາງເຮັດ
ທີ່ເປັນພຽງເລັກນ້ອຍໃນຂະນະທີ່ຊາວຫນຸ່ມໃນເວລາທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ
ວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງ
ຂອງການ ແຈກຢາຍທ່ານອອກຈາກທາງ
okay
ສະນັ້ນທຸກຄົນສາມາດມາ ແລະ um ມັນບໍ່ແມ່ນ
ແຫນ້ນເປັນ hell
ຕົ້ນສະບັບ 259 ຫາ 261 premier ເກີນ
Osaka flip ເຮັດແນວນັ້ນສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈະອ່ານນັ້ນ
ອີກເທື່ອຫນຶ່ງສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ
ພຣະບໍລິສຸດ Lou ໃຫ້ປະຕິບັດໃຫ້ແລະເອົາໃຈໃສ່ວ່າ
ໃນເວລາຂອງພຣະຄຣິດຖ້າຫາກວ່າການສົ່ງເສີມສາມາດ
ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍາລາຍຜູ້ທີ່ປະຕິເສດ
ຂໍ້ຄວາມ ຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ
sucio ເພື່ອຂ້າ mrs. Rizzoli Burgess ຜູ້ທີ່
ໂຢຮັນບັບຕິດຜູ້ ນໍາໃຊ້ຫົວຫນ້າອໍລິເວີ
ທູດສະຫວັນທໍາອິດຜູ້ອື່ນແມ່ນໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ
ການ moo -coo ທີ່ສໍາຄັນ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄູ ທີ່ ໄດ້ຮັບ
ການປະກາດ ສໍາລັບການຮູ້ແມ່ນວ່າ
ການປະກາດວ່າ ບັນພະບຸລຸດ ຮ່ວມກັນ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຂົາອາດຈະເປັນຫນຶ່ງໃນ ນັ້ນແຕ່ວ່າມັນເປັນໄປໄດ້
ບໍ່ແມ່ນຈຸດທີ່ John the Baptist ໃຊ້
ພຽງແຕ່ Bertie ສິ່ງທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນໃກ້ຊິດ
ທ່ານເກືອບມີ
ໃນທີ່ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປບ່ອນທີ່ບ່ອນທີ່ ເຂົາມາຈາກ
ເຮັດ BOC ຮູ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດຢູ່ບ່ອນທີ່ John ບໍ່ໄດ້
ພວກສາວົກໄດ້ມາຈາກນັ້ນພວກເຮົາເຮັດ
wilderness ດັ່ງນັ້ນຜູ້ທີ່ເຂົາແມ່ນ
ດີ q2t ເຂົາແມ່ນສຽງຮ້ອງໄຫ້ໃນ
ດິນແດນທີ່ ທ່ານເຮັດຄືສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ທັງຫມົດ
ລາຍລະອຽດທີ່ສຽງຮ້ອງອອກມາ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ ເປັນເຄື່ອງຫມາຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ທີ່ຕັ້ງ Webster ຄືສິ່ງທີ່ ນາງຕ້ອງການ
ເຮັດໃຫ້ ງ່າຍໄປ
poker buddies ມັນໄດ້ຮັບການຕັ້ງຢູ່ຫຼັງຈາກ
ສັນຍາລັກອັນສູງສົ່ງມາກ່ອນຫຼືກ່ອນ
ວ່າ Katie ເບິ່ງງ່າຍໆໃນຖານະເປັນ vocoroo
ຈິດວິນຍານຂອງ ບາງຄົນ ດີດີດີ
ໃນຕອນຕົ້ນຂອງໃຜຜູ້ຫນຶ່ງເປັນສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າລົງຄະແນນສຽງ John
ຮ້ອງໄຫ້ ໃນຖິ່ນທຸລະກັນດາຣາກ່ອນ
ບັບຕິສະມາຂອງພຣະຄຣິດ
ບໍ່ມີ John ki doli ເຫມາະສົມສໍາລັບການລົງຄະແນນສຽງຂ້າພະເຈົ້າມີພຽງແຕ່
ທາງລຸ່ມທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ John ການ ເຮັດວຽກໃນ
ບັນດາຕົວເມືອງທີ່ ຊຸມຊົນຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນທີ່ທ່ານຮູ້ ບໍ່
ມັນຢູ່ໃນ ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ບໍ່ມີ II ພຽງແຕ່ລາຍລະອຽດແລະປະຊາຊົນ
ໄດ້ ອອກມາ ທີ່ຈະໄດ້ຍິນ ເຂົາ Lucas ຂ້ອຍ
gonna pull over
ແມ່ນພວກເຮົາສະນັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານເອົາມາໃຫ້ວ່າລົງໄປ
ສິລະປະ ທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນ sir Lucas ໄດ້ດີ
ປະຊາຊົນຜູ້ ທີ່ປະຕິເສດການເຮັດວຽກຂອງ
John ຈາກ 1989 ເຖິງ 9/11 ສະນັ້ນ funky ເກົ່າ UT
Louisville do
ດົນຕີ autonomous ຫຼື septal ຕາມ
ບົດຂຽນຕົ້ນສະບັບຫນ້າ 259 ສະນັ້ນບໍ່ມີຊຸມຊົນ
ຫມາກພ້າວ dusassa ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເປັນ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນ
ທິດສະດີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງສັດ
ການຕັດສິນໃຈແລະ ເວລາທີ່ເຮັດຄໍາສອນຂອງ
ພຣະເຢຊູມາຖ້າພວກເຮົາສາມາດຍ້າຍລົງໄດ້
Lawson emojis ທ່ານ pardon ຂ້າພະເຈົ້າ 9/11 ເປັນຫຍັງ
ຫມູດີ ຜູ້ທີ່ເວົ້າ ວ່າ
ມັນເປັນຫຍັງ 9/11 ງຽບສະຫງົບ ເພາະວ່າ
ໄດ້ຮັບການບັບຕິສະມາຢ່າງງ່າຍດາຍມີ
ບັບຕິສະມາ ແລະບໍ່ມີ ການບັບຕິສະມາ
ການເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດ ສິດທັງຫມົດແຕ່ວ່າ
ສັນຍາລັກແຫ່ງສະຫວັນມາລົງໃສ່ ຈຸດນັ້ນ
ສິດທິໃນ ການດໍາລົງຊີ ວິດຂອງວິລະຊົນຈາກ
Allah
ດີແລະສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ສະຫວັນ
ສັນຍາລັກ ມາລົງພຽງແຕ່ ຮັກສາ
ໂດຍສະເພາະ Cristobal de Velde ນັ້ນ ແມ່ນຫຍັງ
ພວກເຮົາໄດ້ ເວົ້າເຖິງທຸກໆມື້
ການໄດ້ຮັບມັນຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງງ່າຍ ເກີນໄປ
ມູນນິທິຂອງວາງໄວ້ເປັນ ພື້ນຖານສໍາລັບ
pussy ແລະສິ່ງທີ່ຄໍາພີໄບເບິນສອນກ່ຽວກັບການ
ພື້ນຖານ Caleb ຂອງທີ່ສໍາຄັນ
ຫ້ອງທີ່ໂງ່ທີ່ບໍ່ມີ ພື້ນຖານນັ້ນ
ສາມາດຖືກວາງ ລະຫັດໂຄສະນາແບບປົກກະຕິສໍາລັບ
pussy ຍົກເວັ້ນພຣະຄຣິດພຣະເຢຊູ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ Okamoto
kristus jesu ດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ນາງເວົ້າວ່າຜູ້ທີ່
ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂອງໂຢຮັນ
ການບັບຕິສະມາ ໃນທ້ອງຖິ່ນ sukhino bhavantu
ຂ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ເລື່ອງທີ່ນາງເວົ້າ
ປະຊາຊົນຜູ້ ທີ່ຈະບໍ່ຍອມຮັບ
ຂໍ້ຄວາມຈາກປີ 1989 ຫາ 9/11 ມີສັກຍະພາບ
ຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນປະຕິບັດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກພື້ນຖານ
ຄໍາສອນຈາກ 9/11 ຫາ 2014 ຢູ່ໃນ
ສາທາລະນະຫຼືເຮັດງາມ de l'hotel
Cote Buddha clone jamony ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ
ນາງເວົ້າວ່າໃນວັກນັ້ນຍັງເຮັດໄດ້
paragraphs
ຊາຕານ ໄດ້ນໍາພາພວກເຂົາໃຫ້ໄປສືບຕໍ່ອີກ
Tony ຂອງເປັນຊອຍ pussy
ບໍລິສັດຫຼັງຈາກທີ່ມູນລະນິທິໄດ້ວາງໄວ້
ຢ່າງວ່ອງໄວສໍາລັບ ການ poses ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປ
ຕື່ມອີກແລະຖືກຄຶງພຣະຄຣິດ ເທົ່ານັ້ນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຫຼາຍຂອງ crucifixes ທີ່
ປ້ອງກັນພວກເຂົາຖ້າທ່ານສຶກສາແນ່ນອນ
ຈາກການຮັບຮູ້ວ່າການແຈກຢາຍ
ໄດ້ຍ້າຍ ຈາກ ແຜ່ນດິນໂລກໄປ
ສະຫວັນ mo kinesiology ທີ່
ສາດສະດາຈານວິທະຍາ ສາດ
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ ແນ່ໃຈວ່າຈະມີສີຂີ້ເຖົ່າສໍາລັບ
ເທດສະບານເມືອງ ເຊີ່ງຈະຫລຸດຜ່ອນ
ມັນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນນາງ repeats ປະຫວັດສາດທີ່ຢູ່ໃນ
ວົງເລັບ 12 ໃນວັກຕໍ່ໄປ
ສີ່ພາກທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ພຽງແຕ່ millerite ຂອງຕົນ
ປະຫວັດສາດ ສົງໃສໂຊກດີໄດ້ເຫັນ
ທັນທີ ທີ່ຜູ້ທີ່ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຂ່າວສານທູດສະຫວັນທໍາອິດທີ່ ພວກເຮົາ ເຫັນບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມຄືບຫນ້າຕໍ່ຂໍ້ຄວາມຂອງຄະດີອາຍາ
ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກທີສອງ
ເຈ້ຍເຈ້ຍເຈ້ຍປະໂຫຍດທີ່ມີປະໂຫຍດ ຫຼື
ການ ຮ້ອງໄຫ້ ເວລາທ່ຽງຄືນ ເຊິ່ງເປັນຊຸມຊົນທີ່
ຈະໄດ້ກະກຽມເຂົາເຈົ້າ hero equipaje
ເຂົ້າໄປໂດຍສາດສະຫນາ ວິທີການ ຫຼຸດລົງ pala okay
ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດທີ່ ທ່ານບໍ່ເວົ້າ
ດັ່ງນັ້ນ
ສະນັ້ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍເວົ້າວ່າ ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນ ຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຊັດເຈນຖ້າທ່ານ
ເບິ່ງບຸກຄົນສະນັ້ນຊ້າຈາກມີທັງຫມົດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແສງສະຫວ່າງແລະ ພະລັງງານຂອງພະຍາດເລືອດຈາງສ້ວຍແຫຼມ
ມັນເປັນຜົນ crock ຂອງການອະທິຖານຊາຕານ
ຜູ້ສ້າງ aissatou
ແມ່ນວ່ານະຄອນປະຫວັດສາດໃນພຣະຄໍາພີກັບ
ບ້ານຂອງພວກເຮົາ ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດຂອງ
Millerites ມັນເອີ້ນວ່າທັນທີແລະ
ວ່າເປັນການເຕືອນໄພ ຕໍ່ທ່ານແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່
ທ້າຍ ຂອງໂລກ Scylla ຮູບແບບຮູບພາບສໍາລັບ
hue ຮູບແບບອໍານາດສົມບັດສິນທໍາໃນເວລາທີ່
ການຕັດສິນໃຈ ຂອງການ ດໍາລົງຊີວິດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຊາວຢິວ
ຫຼາຍ medieval kuhmo ປະທັບຕາ ຂອງ
144,000 ເລີ່ມຕົ້ນ ຕື່ມຂໍ້ມູນຍາກຫຼາຍ.
kuhmo ແລະ ຝົນ ສຸດທ້າຍ ເລີ່ມຕົ້ນຫຼຸດລົງ
ບໍ່ pedasi cocoloco ແລະພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວ
touched ມັນເລັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບວ່າ ໃນ
ກົດລະບຽບການຂໍອະໄພຈະກໍານົດພວກເຮົາກໍາລັງ
ຈໍາເປັນຕ້ອງ ຮັບຮູ້ໃນເວລາທີ່ສຸດ
ຝົນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຕົກລົງໃນ unix demoniac
ຂອງ kelapa Placido como hitomi ແລະ
ການປະທ້ວງຕໍ່ກັບລັດຖະມົນຕີ kimonos
philippe excel ແລະກະລຸນາ ກວດເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບ
ນີ້
ວິໄສທັດແມ່ນ 503 ຫຼື 508 ເຖິງ
wahoo ທີ່ສົມບູນແບບ ສໍາລັບ ມັນມັນເປັນ passage ໄດ້
ຊື້ຍາດວິທະຍາຂອງຝົນປາຍລະດູ
ພວກເຮົາອາດຈະຕົກຢູ່ໃນໃຈທັງຫມົດ
ວິທີທາງ philosophic ກັບ ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ
ປຸ່ມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນນາງເວົ້າວ່າສີເຫຼືອງ edgy ແຕ່
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ໃນ bok lokenath
ຫຼືໄດ້ຮັບມັນ Nina ເດີນທາງເປັນເຈົ້າພາບເພື່ອ
ໄດ້ຮັບ jalapeno ອ່າງເກັບນ້ໍາຄັ້ງສຸດທ້າຍ
fizzle ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ Sevilla ໄດ້
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອຈະສາມາດອະທິຖານ
ສໍາລັບ ຝົນສຸດທ້າຍໃນເວລາຂອງ ການ
ຝົນສຸດທ້າຍກໍ່ສ້າງສໍາລັບ Palazzo
Lepidus fizzles ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າທ່ານກໍາລັງຢູ່
ໃນເວລາຂອງຫ້ອງສະຫມຸດ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ philosophy ຕາຕະລາງ Deborah ດີ
ແລະ ສູນເພີ່ມຂຶ້ນໃນ orgy ເປັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ນາງຟ້າແມ່ນຈະມາລົງແລະແບ່ງເບົາ
ແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີລັດສະຫມີພາບຂອງລາວ ຢູ່ພາກເຫນືອ
ແລ້ວມີ ຄຸນລັກສະນະ ອຸປະກອນດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ
ແລະໃນເວລານັ້ນຝົນຫຼັງສຸດທ້າຍຈະເກີດຂຶ້ນ
ເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່ຈະຫຼຸດລົງ ແມ່ນ Imola Palazzo ກາຍເປັນ
ໂອ້ເບິ່ງຂ້ອຍບອກຂ້ອຍຖ້າ ເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ
ທູດສະຫວັນຂອງການເປີດເຜີຍ 18 ລົງມາຢູ່
911 ກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ ປະຕິເສດມັນ
ລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງທ່ານເອງສາມາດພິສູດໄດ້
ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຝົນຕົກຫຼັງສຸດທ້າຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ຕົກຢູ່ໃນຈຸດນັ້ນໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົາ ເຮັດວຽກ ຢູ່
ເປັນໄລຍະເວລາ ໃນ Kumasi ສົມມຸດວ່າ Amala I
ໄດ້ໃກ້ຊິດ ຂອບໃຈທ່ານ 5506 ຮ້ອນ
shiver seven seven seven since a 4/5
ຮູບເງົາທີ່ມີອໍານາດທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ວ່າການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ
ໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
Omega apostasy ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າຮູ້
ກ່ຽວກັບ ເກົ້າສິບເອັດ ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຮັບຮູ້ວ່າມີ
ສິ່ງ ທີ່ ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາເພື່ອເບິ່ງ
ວ່າກໍາແພງທີສາມ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງທີ່ເຮັດ
ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າແບບຟອມ 911 ຕອນນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າຄືນ
ປະຫວັດສາດ ຂອງໂຢຮັນ Bell ໄດ້ຖືກຊ້ໍາ 12 ເທື່ອ
John Bell ສະນັ້ນຕອນນີ້ນັກສຶກສາ
ຄໍາທໍານາຍທີ່ທ່ານ ຕ້ອງການ ກວດສອບຈອນ
ເບິ່ງເບີ່ງພວກເຮົາກໍາລັງສຸມໃສ່ການຂຶ້ນ
ນີ້ຈະເປັນຄວາມຜິດ ທີ່ຈະຮູ້ວ່າ chef ນັ້ນ
John Bell ແລະໃນເວລາທີ່ນາງເວົ້າກ່ຽວກັບ
John Bell ບໍ່ດີທ່ານຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ John Bell
ນາງເວົ້າວ່າ John Bell ແລະລາວຖືກຂ້າຕາຍ
John Bell ທ່ານຍອມຮັບວ່າຄໍາພະຍາກອນນັ້ນ
ໄດ້ບັນລຸຜົນໃນ ໄລຍະຜ່ານມາທີ່ຈະອອກແບບດັ່ງນັ້ນ
ບໍ່ມີ ຮູບຖ່າຍຮູບວົງມົນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະ
ແຕ່ທ່ານໃຊ້ ຄໍາພະຍາກອນທີ່ມີລາຍງານ
ຄໍາທໍານາຍແລະ ທ່ານ ເອົາເຂົ້າ ໃນ ອະນາຄົດ
ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ doll ໄດ້
ແລະໂດຍ ການເຮັດດັ່ງນັ້ນທ່ານທໍາລາຍນັ້ນ
ຄໍາພະຍາກອນຫຼືຮູບ ທີ່ພວກເຮົາເຮັດ
ຄໍາພະຍາກອນດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຍັງຍອມຮັບ
9/11 ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານຫຼືເອີ້ນວ່າ
Roku ປະສົມກັບ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງທ່ານແຕ່ພວກເຂົາກໍາລັງ
ໂດຍກ່າວວ່າມັນ ພຽງແຕ່ປະກົດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປຶກສາຫາລືຖ້າຫາກວ່າ
ພວກເຂົາຕ້ອງການ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດີເລີດ
ຂະບວນການ ປະຕິບັດແລະຜົນສໍາເລັດ
ຂອງເຫດການທີ່ ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ
ເວລາທ່ຽງຄືນທີ່ ລາວອາໄສຢູ່ໃນການໂກນຫີນພວກເຮົາ
okay ແລະນັ້ນແມ່ນ ສິ່ງທີ່ John Bell ໄດ້ເຮັດນີ້
ແມ່ນ ບໍລິໂພກບໍ່ມີຫຍັງໃຫມ່ພາຍໃຕ້
ແສງແດດທີ່ ທ່ານ ຮູ້ວ່າອາຫານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ kool-ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດມັນ ຢ່າງເຕັມທີ່
ຜົນຜະລິດ ນົມ ໃຫມ່ບໍລິສັດທັງຫມົດ
ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເວົ້າວ່າລັກສະນະ ທີ່ວ່າ
ແມ່ນສໍາຄັນ ຕໍ່ພວກເຮົາໃນເວລາທ່ຽງຄືນ ຖ້າຫາກວ່າ
ປົກກະຕິແລ້ວມີ tactic ເປັນປະໂຫຍດຂ່າວສານໂປໂຕຄອນ
ສໍາລັບພູມຕ້ານທານ ແລະການໂຕ້ຖຽງວ່າ
ການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຕັດສິນເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາທ່ຽງຄືນຖ້າຫາກວ່າ
ທ່ານ sclerosis modesty vocal ທີ່ສຸດຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນພວກເຂົາເວົ້າວ່າຄູສອນລາວມາ
ຢູ່ໃນລະບຽງຫຼືເກັບຮັກສາໄວ້ທັງຫມົດເຫຼົ່ານັ້ນ
Evangeline ໃຫ້ພວກເຂົາ ສັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າມັນ
wah-hoo ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ຂອງ
ປຶກສາຫາລື ເບິ່ງ ວ່າ ເບິ່ງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຕົວທ່ານເອງພວກເຂົາກໍາລັງເວົ້າ ວ່າ 911 ຖ້ານີ້
septum ໂທແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໂທຫາ
ການປະຕິບັດ ມັນແມ່ນ / - ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ພວກເຮົາ
ໄດ້ ຮັບການຍອມຮັບໃນເວລາທີ່ມັນເປັນ
ປະຊາຊົນ ບໍ່ໄດ້ ເຮັດວຽກໃນ ມັນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້
ຮັບຮູ້ ວ່າພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາເພື່ອພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ໃຫ້ ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ສອງ
ບໍ່ມີ Junior Imperium ສະແດງດັ່ງນັ້ນເຄື່ອງຈັກ
ຂອງ vibration ຂອງພວກເຮົາ 18 ແມ່ນ ຈິງບໍ່ຫຼາຍ
ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມພວກເຮົາ - OH - ພວກເຂົາ
okay yeah ໃດກໍ່ຕາມການສະເຫນີ ແຕ່ແຕ່ວ່າ
ຈຸດແມ່ນຫນ້ອຍທີ່ທ່ານຮູ້ວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການ
ເບິ່ງນີ້
ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງ ເຫັນເພື່ອເບິ່ງທີສອງ
ການເປັນພະຍານສໍາລັບການທີ່ ດີກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາ
ມື້ອື່ນຍັງ
911 ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໂດຍບັບຕິສະມາຂອງ
ພຣະຄຣິດ ຜູ້ຂຽນ poet ແລະ TPC ອາບນ້ໍ ສາທາລະນະ
ສະຖານທູດທ່ານສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າພະເຈົ້າບ່ອນທີ່ພຣະຄຣິດເປັນ
ບັບຕິສະມາກ່ອນທີ່ລາວໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ
ເປັນບໍລິສັດທີ່ດີ ພໍທີ່ ພວກເຮົາຈະຮັກສາ cbet ຂ້ອຍໄດ້
ເປັນເຈົ້າຂອງມັນມັນແມ່ນຫຍັງ
ໃນປັດຈຸບັນທ່ານບໍ່ສາມາດບັນທຶກ ໃນ Bupa ເພາະວ່າເວລາ
ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ມັນແມ່ນ ສະຖານທີ່ການດູແລ
ບຸກຄົນທຸກຄົນພາດມັນ ເພື່ອຍ້າຍ Lenape I
ບໍ່ ຄິດວ່າດັ່ງນັ້ນ
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ ຖື
ນ້ໍາສຸດ chopper ໄດ້ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ພວກເຮົາກໍາລັງ ຫມົດເວລາ
ຄັ້ງທີສອງແມ່ນ ເລັກນ້ອຍທີ່ສຸດໃນດ້ານເທິງ
ມີກຸ່ມທັງຫມົດຂອງປະຊາຊົນທີ່ ມີ
ໃນ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໃນລຸງຂອງທ່ານສາມາດໄປ
ສິ່ງທີ່ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍທັງຫມົດທີ່ ພວກເຂົາ
ບໍ່ຮູ້ ວ່າມີ ຫຼັກຖານ ເທົ່າໃດ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ 911
ເຖິງຕອນນັ້ນມັນອາດຈະໄດ້ຮັບການອະໄພສໍາລັບການ super
ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບ ປະເພດຂອງປະຊາຊົນທັງຫມົດ
ແລະມັນແມ່ນຍ້ອນ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍບອກເຈົ້າ
ຢູ່ທີ່ນີ້ ຖ້າຫາກທ່ານສະກັດກັ້ນການບາດເຈັບຂອງ
GDG ສໍາລັບ ເວລາ ດົນນານ ຂ້າພະເຈົ້າມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນ
ຂໍ້ຄວາມນີ້ສໍາລັບນ້ອຍໆໂຕນໄດ້ເຮັດ
ເຫດຜົນ ຫຼາຍ ແຕ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ຊາຍອື່ນໆມີ
ໄດ້ຮັບ ຂໍ້ຄວາມນີ້ທັນສຸລະກາກອນ
ຈະນວດແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າຈັດການກັບ
ສິ່ງ ດຽວກັນ ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດພວກເຂົາມີຄືກັນ
ປະສົບການ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າລາວ ຈະເຮັດແບບນັ້ນ
scream feral ຫຼື ຄວາມຈິງ ໃຫມ່ ມາໃນ
ຄວາມງາມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ອອກມາທີ່ນີ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນ
ສອນມັນ ພວກເຮົາສາມາດຄອບຄົວທັງຫມົດຢູ່ໃນທ່ານໄດ້
ກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທັງຫມົດ
ມັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ສໍາລັບ ປະຊາຊົນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ
ແສງສະຫວ່າງມາເຖິງ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງທ່ານ
ແຕ່ລະຄົນ ແລະທ່ານກໍາລັງປະຕິບັດຕາມ
ແສງມັນໄດ້ ເປີດເຜີຍຄວາມສາມາດດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ສອນ ກ່ຽວກັບ 9/11 ແມ່ນ 6 ປີ
sukoon double or finito septum ທ້ອງຖິ່ນ
kimochi Delhi ທຸກຄົນໄດ້ສອນມັນ
ຂ້າພະເຈົ້າ Lavinia ມັນແມ່ນ airtight
ປະຊາຊົນສອງຄົນມີຄວາມສົນ ໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ຜູ້ຊາຍທີ່ລະບົບການຟື້ນຟູແລະຫຼາຍທີ່ສຸດ
ປະຊາຊົນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ນີ້ແມ່ນວ່າ
Petrobras ຍັງ ມາຮອດຫຼັງຈາກເວລານັ້ນ
ສໍາລັບໃຫມ່ obsessed ກັບ roller ດັ່ງນັ້ນ
ຜູ້ຊາຍ ເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເວົ້າດີທ່ານ ຮູ້ຈັກ 9/11
ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ
ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນເຢຍລະມັນຂ້ອຍຈະ ສັງເກດເຫັນ
ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ Perico ສະວິດເຊີແລນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້
ຮັບຮູ້ ມັນແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າມີບັນຫາການເປີດແຕ່
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ 9/11 ແມ່ນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ
ຄວາມສາມາດ mystical profound ຈະ ປະຊາຊົນຖ້າຫາກວ່າ
ພວກເຂົາຊື້ ຫຼັກຖານພຽງເລັກນ້ອຍຂອງວິທີການ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເປີດຖ້ອຍຄໍາຂອງລາວຢູ່ທີ່ກາມາ ລາ
ອາວຸໂສ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢູ່ທີ່ຮອນ ເປັນ opponent
ເພາະວ່າ ພວກເຂົາຢູ່ທີ່ນັ້ນພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ຄືບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂື້ນເພາະວ່າ ພວກເຂົາໄດ້
ບໍ່ແມ່ນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຮັດຕາມພຣະເຈົ້າແລະ
ເນື່ອງຈາກວ່າມີປະຊາຊົນໃນການເຄື່ອນໄຫວນີ້
ວ່າບໍ່ມີ ແລ້ວດິຈິຕອນບໍ່
ການເຄື່ອນໄຫວຍ້າຍ ແມ່ນລູກເຮືອທີ່ອຸດົມສົມບູນ ພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບການເບິ່ງຄືວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄະນະກໍາມະການເພາະວ່າ
ຄົນພວກນີ້ມີຫຼາຍຂອງແສງສະຫວ່າງແລະພະລັງງານເປັນ
ແຕ່ວ່າ
vicuna Miriam ຊັບພະຍາກອນທີ່ໄວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຂົ້າໃຈມັນ ກໍ່ ກາຍເປັນ ເຢັນ
ແຕ່ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຟັງທຸກຢ່າງ
ການນໍາສະເຫນີແລະພວກເຂົາ ອາດຈະມີ
petal petal ຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ທ່ານໄດ້
ລາຍລະອຽດທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ baboon ຕື່ນເຕັ້ນ
ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງອະທິຖານ
Cleo ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບ
ປ່ອຍໃຫ້ ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາມື້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນ
ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍ
ຄວາມເດັດດ່ຽວ por la vaca Velma ຂອງ
Dimitri North Idaho ມີຫຼາຍຂອງ
ມີທ່າແຮງແລະເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານກົງ
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນວ່າ
ມື້ອື່ນພວກເຮົາຄວນ ຈັດການກັບ 911 a
ນ້ອຍພຽງເລັກນ້ອຍ ພື້ນທີ່ຍົກເວັ້ນ ການຂະຫນາດໃຫຍ່
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ ຕ້ອງການ Rubio Valley mt
fuji ຫຼື sitcom ໂອ້ຍແລະເບິ່ງ ຢູ່
ຕັນພື້ນຖານທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ຢູ່ໃນ ເວລານັ້ນ
yeah for volley a demo little terrible
ຂ້ອຍ
Asuma Moloch ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມວ່າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄປ
ທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມື້ອື່ນທີ່ທ່ານ
ເປີດກວ້າງວ່າ ເຖິງ ພວກເຮົາແຕ່ ຖ້າບໍ່ວ່າທ່ານ
ຈະໃຫ້ພວກເຮົາ ຜູ້ທີ່ ພັກຜ່ອນໃນຍາມກາງຄືນ ທີ່ດີ
ປະກອບສ່ວນໃນ ຕົວຢ່າງທາງດ້ານພັນທຸກໍາຂອງ
mikage piecemeal ບໍ່ເຄີຍເຫັນເມື່ອພວກເຮົາ
double ວ່າພວກເຮົາສາມາດກັບຄືນມາຟື້ນຟູການ
fucking ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ອນທີ່ຈະຢູ່ໃກ້ກັບ Oaxaca ນາງ
ແລະໃຊ້ເວລາເຖິງການສຶກສາໄດ້ໃນມື້ອື່ນໃຫມ່
ບໍລິສັດການອະນຸມັດຜ່ານ Jamaat ພວກເຮົາ
ຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການ ປົດປ່ອຍພຣະວິນຍານຂອງທ່ານອອກ
ທີ່ນີ້ໃນມື້ນີ້ທີ່ໃຊ້ເວລາໃຫມ່ບໍ່ຫຼາຍປານໃດໄປ
ການ Roughnecks ເຄັມທີ່ຂ້ອນຂ້າງແລະໃນ
ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວນີ້ພວກເຮົາກວມເອົາຢ່າງຫຼາຍຂອງການ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຫວັງທີ່ມາໃນ
ຂ້າພະເຈົ້າ ຫມາຍຄວາມວ່າ ທັງຫມົດສະແດງຕາເວັນຕົກແລະ
ມັນບາງຄັ້ງ ພວກເຮົາພາດບາງສ່ວນຂອງ
ສິ່ງທີ່ ທ່ານໄດ້ເປີດໃຫ້ພວກເຮົາ
ກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດວຽກ ນີ້ມັນ ກໍ່ແມ່ນ
ມີສໍາລັບ ຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ມີຫຼາຍທີ່ສຸດ
ແນ່ນອນວ່າບາງແສງສະຫວ່າງທີ່ ຖືກເປີດໃຫ້ ອາດຈະເປັນ
ມີ ammonia ສັ່ນຢູ່ບ່ອນນັ້ນແລະຂ້າພະເຈົ້າຖາມ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນວ່າອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍ
ແລະເອື້ອຍນ້ອງຈະໄປເຮືອນ ແລະທົດສອບມັນ
ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາ dunya ແມ່ນ clip ຂອງ Chris ໄດ້
D'Elia
ຂ້າພະເຈົ້າພາດ Emily ດັ່ງນັ້ນຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດ roughest
ຢ່າງເປັນທາງການ ໄປກິນມັນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນ
pulling most
ປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຂົາສາມາດກຽມພ້ອມ
ຢືນເພື່ອເຂົ້າມາໃນວິກະລຶົດການ ອະໄພແມ່ນ ມັນ
ເດືອນເມສາກັບ ສິ່ງທີ່ດີອື່ນໆໃນ Keith ຂອງພວກເຮົາ
keahi ບໍ່ພຽງແຕ່ ໃນ shaking ໃນນີ້
ການເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼາຍຫຼື ຫນ້ອຍທ່ານ guys
Jerry ຍັງຍ້າຍຫຼາຍແຕ່ໃນເວລານັ້ນ
ໃນເວລາທີ່ທຸກໆສະຫນັບສະຫນູນໃນໂລກຈະ ໄປ
ຈະຕັດ ຂ້າພະເຈົ້າຫຼືເວົ້າ ທັງຫມົດ
ຜູ້ອໍານວຍການ ພຽງແຕ່ຂໍພອນໃຫ້ແກ່ສິ່ງນີ້
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງອາທິດນີ້ຈະ ມີ ເດືອນຈະ ເປັນ
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ replica saloon ຫຼາຍເກີນໄປແລະ
ໃນເວລາທີ່ກະຊວງຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນ ຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ
ການກະກຽມ ແລະນໍາສະເຫນີຂໍ້ຄວາມນີ້
ເທົ່າກັບຕອບສະຫນອງ clip ທີ່ສໍາຄັນຮ້ອນອອກມັນພວກເຮົາ
ບໍ່ເຊື້ອຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້
ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ
ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຂອງການໄປ ຕ່າງປະເທດຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າ
ຂ້ອຍ​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ
ທ່ານ